BACTERIILE INTESTINALE

  • Published on
    14-Jul-2015

  • View
    320

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

CARACTERISTICILE DE ANSAMBLUy Nici un capitol al bacteriologiei speciale nu este ast zi mai vast i, n acela i y y y

y y y y y

timp, mai plin de insuficiente clarific ri, dect cel privitor la bacteriile care populeaz intestinul; acestea se datoresc mai multor aspecte i anume: num rul mare de indivizi bacterieni care se g sesc n partea inferioar a jejun-ileonului i n intestinul gros (un gram de materii fecale, la un individ normal, con ine 1010 bacterii); varietatea mare de specii, tulpini, serotipuri, biotipuri, lizotipuri, care coexist n microbiocenoza intestinal ; rela iile genetice multiple care se stabilesc ntre aceste specii, tulpini i tipuri (muta ie i selec ie adaptativ ; recombinare genetic ), asigur o continu acomodare la condi iile locale, cu schimbarea periodic a configura iei antigenice a tulpinilor, dar cu p strarea echilibrului ecologic; prezint o asem nare morfologic (bacili Gram negativi), ceea ce face dificil atestarea prin examen direct sau identificarea morfologic (exist totu i, unele excep ii); se identific mai ales pe baza caracterelor metabolice sau antigenice (caractere de gen, specie sau variant - serotip, biotip); determin o varietate mare de tablouri clinice cauznd afec iuni intestinale i extraintestinale; sunt reprezentate de tulpini saprofite, condi ionat-patogene, sau patogene(Salmonella ,Shigella ,Yersinia ,Vibrio). unele enterobacterii, avnd putere patogen redus i cerin e nutritive limitate, au fost folosite ntr-o serie de cercet ri de genetic molecular .

NCADRARE TAXONOMICy Majoritatea bacteriilor intestinale sunt ncadrate n ordinul: Eubacteriales,

familia: Enterobacteriaceae. Altele, cum ar fi Pseudomonas sau Vibrio, fac parte din alte ordine sau familii. n cadrul genurilor, sunt descrise specii, iar n cadrul acestora din urm exist variante, tipuri sau tulpini.CLASIFICAREA BACTERIILOR INTESTINALE ORDIN FAMILIE TRIB GENURI Escherichiaceae Escherichia Eurobacteriales Enterobacteriaceae Shigella Salmonelleae Salmonella Arizona Citrobacter Proteeae Proteus Providencia Klebsielleae Klebsiella Enterobacter Serratia Yersinieae Yersinia Erwineae Erwinia Pectobacterium Edwardsielleae Edwardsiella Pseudomonadales Pseudomonadaceae Pseudomonas Vibrionaceae Vibrio

Tabel 1: Principalele bacterii intestinale

CARACTERE MORFOLOGICEy Bacteriile intestinale nu formeaz spori. Sunt bacili Gram negativi (majoritatea) sau vibrioni Gram negativi (Vibrio cholerae). Majoritatea sunt mobili, datorit prezen ei cililor peritrichi (Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Proteus) sau a unui cil situat polar (Vibrio cholerae). Excep ie: Shigella, Klebsiella (imobile). Unele specii prezint fimbrii cu rol important n realizarea pun ilor ntre doi indivizi bacterieni, n cursul procesului de conjugare (pili sexuali) i pentru ata area de mucoasa intestinal (factori de aderen ). Klebsiella pneumoniae i unele tulpini de Escherichia coli prezint capsul (important factor de virulen ).

CARACTERE DE CULTURy Bacteriile intestinale sunt, n general, germeni nepreten io i , crescnd pe y y y y y y y y y y

medii uzuale. Determin n general colonii S (tulpinile capsulate de Klebsiella i Escherichia coli determin colonii mucoide). Se urm re te izolarea anumitor specii din multitudinea de germeni, mai ales din fecale (coprocultur ). De obicei, flora banal inhib speciile patogene n cultur i de aceea se utilizeaz mai multe categorii de medii: medii de transport i conservare: Carry-Blair; medii de mbog ire: - pentru Enterobacteriaceae: cu selenit acid de sodiu; cu bulion tetrationat Muller-Kauffmann; - pentru vibrionul holeric: ap peptonat alcalin . medii selective: - medii cu bil , lactoz , s ruri (Leifson, Istrate-Meitert, Salmonella-Shigella pentru Enterobacteriaceae); - mediul Levine (Escherichia coli); - mediul cu s ruri de bismut Wilson-Blair (Salmonella). medii diferen iale: geloz lactozat cu albastru de bromtimol; Drigalski (tot lactozat).

CARACTERE METABOLICEy Bagajul enzimatic bogat al bacteriilor intestinale este folosit n practica

y y y y y y y y y y y

diagnosticului de laborator. Exist caractere metabolice comune i caractere de specie sau biotip. n acest sens, de o mare utilitate sunt mediile politrope (TSI, MIU), care diferen iaz bacteriile dup mai multe propriet i metabolice concomitent. Dintre caracterele enzimatice folosite curent pentru diagnosticul bacteriilor intestinale, men ion m: fermentarea unor zaharuri (cu men iune special pentru glucoz i lactoz ), cu sau f r producere de gaz; producerea de hidrogen sulfurat; folosirea citratului ca unic surs de carbon; producerea de indol; reac ia ro u-metil; producerea de fenilalanin dezaminaz ; ac iunea carboxilazelor asupra aminoacizilor diamina i (ornitin , arginin , lizin ); producerea de acetilmetilcarbinol (reac ia Voges-Proskauer); reducerea nitra ilor la nitri i; cultivarea pe medii cu cianur de potasiu.

y Uzual, ast zi se folosesc mediile politrope: y TSI (theree sugar iron), care testeaz : y por iunea dreapt : fermentarea glucozei i producerea de hidrogen sulfurat; y por iunea nclinat : fermentarea lactozei i zaharozei; y MIU: mobilitate; producerea de indol; producerea de ureaz ; y MILF: mobilitate; producerea de indol; producerea de: lizindecarboxilaz , fenilalnindezaminaz .

CARACTERE ANTIGENICEy Bacteriile intestinale prezint numeroase antigene: O, H, de nveli (K, Vi): y ANTIGENUL O (SOMATIC) y Propriet i fizico-chimice. Este termostabil, sensibil la tratamentul cu formol y y y y y

i rezist la tratamentul cu alcool. Structur . Este format din complexul glucido-lipido-polipeptidic (BoivinMesrobeanu, 1934), cu greutate molecular de 100.000- 900.000 daltoni i care prezint trei componente (figura 1): polizaharidul specific O - format din oligozaharide, respectiv manoz , galactoz , ramnoz , fructoz , glucoz ; polizaharidul comun de miez , format din: N-acetil-glucozamin , glucoz , galactoz , heptoz (2 monomeri); lipidul A: este o re ea de unit i de heptoz i grupuri fosfat, alternative, legat prin KDO (Keto-deoxi-octanat) de un lipid. Lipidul este ata at la re eaua de baz de peptidoglican prin leg turi glicosidice (alfa, beta, gamma). Diferen ele antigenice O ntre specii sau serotipuri se datoresc: celor 3-4 oligozaharide din polizaharidul specific O ; leg turilor glicosidice alfa, beta, gamma din lipidul A; prezen ei sau absen ei grupurilor substituite prin acetil. (Exemple: peste 164 serotipuri O la Escherichia coli; 64 serotipuri la Salmonella).

y Propriet i antigenice. Antigenul somatic O este un imunogen puternic

(prin polizaharidul specific O), foarte specific, determinnd apari ia de anticorpi aglutina i (uneori protectori i cu rol n diagnostic). Caracterele aglutin rii O sunt: formarea de complexe mici, stabile (nedisociabile la agitare). y Alte propriet i biologice: varia ii de la S la R (prin subcultiv ri repetate); proprietatea de endotoxin (datorit lipidului A).y ANTIGENUL H y Propriet i fizico-chimice: este termostabil, rezistent la tratamentul cu

formol i sensibil la tratamentul cu alcool. y Structur : holoproteic . y Propriet i antigenice i alte propriet i biologice. Este prezent numai la speciile i tulpinile mobile care prezint cili. Este un imunogen puternic, inducnd anticorpi aglutina i, necorelabili ntotdeauna cu rezisten a, deci neprotectori. Caracterele aglutin rii de tip H sunt: formarea de complexe mari, flonconoase, instabile (disociabile la aglutinare). y S-a descris fenomenul varia iei de faz (Salmonella) i anume: tulpinile proasp t izolate se g sesc n faza specific , tulpinile ntre inute n laborator se g sesc n faza nespecific . Baza genetic a acestui fenomen este urm toarea: faza specific este codificat de gena H1; faza nespecific e codificat de gena H2. Prin ntre inere in vitro, intr n activitate gena rh1 ce codific sinteza unei proteine represor pentru exprimarea genei H1.

y ANTIGENE DE NVELI y Antigenele K: sunt prezente la nivelul capsulei (tulpini

capsulate de Klebsiella sau E. Coli) sau n peretele celular (polizaharizi) la exteriorul antigenului O, pe care l pot masca. Sunt termostabile, legate de regul de patogenitate i anume de virulen ; se descriu tipurile: A, B, K-de tip L , etc. Exemple: y - antigenul K pentru anumite tipuri enterotoxigene la E.coli la adult; y - antigenul K (cu determinan i B) pentru serotipurile OB de E.coli implicate n diareea malign a noului n scut . y Antigenele Vi: sunt prezente la tulpinile i speciile virulente de Salmonella. Sunt de natur proteic . Acoper antigenul O, pe care l mascheaz . Sunt termolabile. Sunt imunogene, inducnd anticorpi protectori.

CARACTERE DE PATOGENITATEy 6.1. Virulen a y Factorii corpusculari de virulen sunt reprezenta i de: y - Antigenul K i antigenul Vi (de nveli ), care sunt corela i cu invazivitatea,

determinnd deci putere antifagocitar germenului (E.coli, Salmonella). y - Factori de colonizare , care sunt corela i cu prezen a antigenului K, la unele tulpini enteropatogene de E.coli. Se g sesc la suprafa a fimbriilor. Determin ata area ferm a germenilor de celulele epiteliului intestinal ( cu platou striat ). La om s-au descris factorii de colonizare I i II (determinan i plasmidici).y 6.2. Toxinogeneza y Exotoxinele. Exotoxinele de tipul enterotoxinelor au fost puse n eviden

la E.coli enterotoxigen i la Vibrio cholerae. Exist o nrudire antigenic a enterotoxinelor celor doi germeni, iar mecanismele patogenice prin care ac ioneaz sunt asem n toare (prin molecule ciclice). Enterotoxina E.coli este determinat plasmidic (plasmidele ent ) iar cea a vibrionului holeric este determinat cromozomial. y Endotoxinele. Sunt echivalente antigenului somatic O (LPS) - mai ales lipidul A. Induc efecte complexe, difuze, i anume: febr ; leucopenie; hipotensiune arterial ; hipoxie pasager n organe i esuturi ( acidoz ); activarea frac iunii C3 a complementului; coagularea intravascular diseminat ; fenomene de hipersensibilitate