Click here to load reader

Bachelorproefgroep Meer dan taal - Arteveldehogeschool Gent · PDF file Steverlynck Ann Bachelorproef voorgedragen door: Amelie Van Renterghem Academiejaar 2015 -2016 Tot het bekomen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bachelorproefgroep Meer dan taal - Arteveldehogeschool Gent · PDF file Steverlynck Ann...

 • Arteveldehogeschool

  Campus Sint-Amandsberg

  J. Gérardstraat 18, 9040 Sint-Amandsberg

  Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind

  Samen zoeken, samen groeien

  Bachelorproefgroep

  Meer dan taal

  Weerbare kwetsbaarheid: minder hard, meer harT!

  Een onderzoek naar de mogelijkheden van een dramageoriënteerde training gericht op gevoelsbeleving

  Bachelorproefbegeleider Mw. Steverlynck Ann Bachelorproef voorgedragen door:

  Amelie Van Renterghem

  Academiejaar 2015-2016 Tot het bekomen van de graad van Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind

 • Arteveldehogeschool

  Campus Sint-Amandsberg

  J. Gérardstraat 18, 9040 Sint-Amandsberg

  Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind

  Samen zoeken, samen groeien

  Bachelorproefgroep

  Meer dan taal

  Weerbare kwetsbaarheid: minder hard, meer harT!

  Een onderzoek naar de mogelijkheden van een dramageoriënteerde training gericht op gevoelsbeleving

  Bachelorproefbegeleider Mw. Steverlynck Ann Bachelorproef voorgedragen door:

  Amelie Van Renterghem

  Academiejaar 2015-2016 Tot het bekomen van de graad van Bachelor in de Pedagogie van het jonge Kind

 • VOORWOORD

  Het einde van mijn driejaar durende opleiding in de Pedagogie van het Jonge Kind komt in zicht. Het is mij dan ook een grote

  eer dat ik deze mag verzegelen met een bachelorproef waarvan het onderwerp mij zeer nauw aan het hart ligt. Weerbare kwetsbaarheid. Een thema dat ik met trots omarmd heb tijdens het schrijven van deze bachelorproef. Een thema dat om verdieping vraagt in een maatschappij waarin het omgaan met kwetsbaarheid niet vanzelfsprekend is. Een thema dat ons terugbrengt naar de gevoelige, kwetsbare wezens die wij als mens zijn. Een thema waar ik U tegen wil zeggen. Tijdens mijn afstudeerstage in de Katrol van Middelkerke heb ik onderzoek gevoerd naar het ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare kinderen in hun weerbare kwetsbaarheid. Hier stond ik niet alleen voor, verschillende mensen verrijkte het proces dat dit pad met zich meebracht. Volgende mensen bedank ik dan ook met graagte. Ankerfiguur Claire uit de Katrol Middelkerke voor de vrijheid die ze mij bood en voor het stimuleren van mijn zelfstandigheid. Op sporadische wijze stelde zij vertrouwen in mijn capaciteiten en deelde zij mijn enthousiasme. De achtjarige Sunny Saeed die mij met zijn blik ontroerde en die ik mocht vereeuwigen op deze foto. De gezinnen Sylvain en Saeed die mee stapten in dit project, leerkracht Neyrinck, de organisatie Arktos, dramastudent DeKeyser en

  dramaleerkracht De Meulenare. Zij hebben elk op zich dit onderzoek enorm verrijkt en ik wil hen van harte bedanken voor hun bereidheid om deel te nemen aan dit project. Mijn bachelorproefbegeleider Ann Steverlynck die tijdens mijn project fungeerde als een rots in de branding. Van in het begin stond zij achter mijn concept en via constructieve feedback hielp ze mij hogerop. Daarnaast bedank ik ook mijn zus Marieke en mijn vriend Vincent bij wie ik steeds terecht kon en die met heel veel liefde de interesse voor dit project deelden. Tot slot wil ik ook mijn broer Leander bedanken die het met veel vreugde op zich nam om als eerste mijn gehele bachelorproef na te lezen. Amelie Van Renterghem 22 mei 2016

 • INHOUDSOPGAVE

  Abstract .......................................................................................................................................................................................... 1

  1. Inleiding ...................................................................................................................................................................................... 2

  2. Methode en proces .................................................................................................................................................................... 5

  2.1 Interviews ............................................................................................................................................................................. 6

  2.2 Participerende observatie .................................................................................................................................................... 8

  2.3 Documentenonderzoek ........................................................................................................................................................ 9

  3.Resultaten ................................................................................................................................................................................. 10

  3.1 Scherp beeld van de kinderen ............................................................................................................................................ 10

  3.2 Interview drama leerkracht ................................................................................................................................................ 11

  3.3 Interview student dramatherapie ...................................................................................................................................... 12

  3.4 Participerende observatie weerbaarheidstraject ............................................................................................................... 12

  3.5 Resultaten documentenonderzoek .................................................................................................................................... 13

  4. Conclusie .................................................................................................................................................................................. 14

  4.1 Het scherpe beeld van de kinderen .................................................................................................................................... 14

  4.2 Het ontwerp ....................................................................................................................................................................... 14

  4.3 Bevorderende en beperkende factoren in het beleid ........................................................................................................ 15

  4.5 Maatschappelijke relevantie .............................................................................................................................................. 16

  5. Blik op de toekomst .................................................................................................................................................................. 17

  Referentielijst ............................................................................................................................................................................... 19

  Bijlage 1: illustrerende poster ...................................................................................................................................................... 22

  Bijlage 2: foto’s en stellingen ....................................................................................................................................................... 23

  Referentielijst afbeeldingen interview ..................................................................................................................................... 23

 • Weerbare kwetsbaarheid: minder hard, meer harT!

  Een onderzoek naar de mogelijkheden van een drama-georiënteerde training gericht op gevoelsbeleving 1

  Arteveldehogeschool

  Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind

  Samen zoeken, samen groeien

  Bachelorproef – abstract

  Titel Weerbare kwetsbaarheid: minder hard, meer harT!

  Subtitel Een drama-georiënteerde training gericht op gevoelsbeleving

  Auteur Van Renterghem Amelie

  Stagementor Van Loo Claire

  Bachelorproefbegeleider Steverlynck Ann

  Bachelorproefgroep Meer dan taal

  Academiejaar 2015-2016

  Kernwoorden Drama, maatschappelijk kwetsbare kinderen, gevoelsbeleving, weerbare kwetsbaarheid

  Samenvatting

  Dit onderzoek vindt plaats in de Katrol van Middelkerke. De Katrol is een preventief ontwikkelingsproject dat bijdraagt aan het kansrijker maken van kansarme kinderen door middel van studie-en opvoedingsondersteuning aan huis. In het licht van deze doelstelling stuit ankerfiguur Van Loo op volgend probleem: de maatschappelijk kwetsbare kinderen in deze organisatie kennen geen evenwichtige gevoelsbeleving en kunnen niet op een weerbare manier voor hun kwetsbaarheid opkomen. Dit probleem wordt daarnaast ook versterkt door het feit dat praten over gevoelens in onze maatschappij nog steeds taboe is.

  Dit gegeven brengt ons naar volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen in de Katrol Middelkerke, ondersteund worden in hun weerbare kwetsbaarheid?’. Van hieruit is er een ontwerponderzoek opgesteld dat op zoek gaat naar een manier om deze kinderen te ondersteunen in hun weerbare kwetsbaarheid. Om een scherp beeld te bekomen van deze kinderen en hun huidige omgang met gevoelens en kwetsbaarheid, is er gekozen voor het interviewen van ouders en leerkrachten van de betreffende kinderen. Vervolgens kiezen we er tijdens de oriënterende fase van

Search related