Bab 2 Permintaan & Penawaran

 • View
  251

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bab 2 Permintaan & Penawaran

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  1/31

  GMGF1013

  PLK 1

  BAB 2:PERMINTAAN

  DANPENAWARANOleh : Dr. Sallahuddin

  Hassan

  Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  2/31

  Permintaan

  GMGF1013PLK

  2

  Jumlah kuantiti barangan dan

  perkhidmatan yang diminta oleh

  pengguna pada tingkat hargatertentu dalam satu tempoh masa

  tertentu.

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  3/31

  Fungsi Permintaan

  GMGF1013PLK

  3

  Fungsi permintaan bagi sesuatu

  produk adalah satu pernyataan

  tentang hubungan antara kuantitiagregat yang diminta (QDX) dan

  semua faktor yang mempengaruhi

  kuantiti.

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  4/31

  Fungsi Permintaan

  GMGF1013PLK

  4

  4

  QDX = f (PX, PXe, I, PY,T, etc)

  PX = harga seunit bagi komoditi XPX

  e = jangkaan terhadap perubahan dalam harga

  I = pendapatan pengguna

  PY, = harga bagi barang lain (pengganti atau

  penggenap)

  T = citarasa dan keutamaan

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  5/31

  Hukum Permintaan

  Hukum permintaan menyatakan

  wujud hubungan secara songsang

  antara harga dan kuantiti yangdiminta bagi sesuatu barangan

  dalam satu tempoh masa tertentu.

  GMGF1013PLK

  5

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  6/31

  Keluk Permintaan Linear

  GMGF1013PLK

  6

  6

  QX = a0 + a1PX

  PX

  QX

  Pintasan:a0

  Kecerunan:

  QX/

  PX = a1

  612

  4

  2

  Kecerunan:

  (6-12)/(4-2)=-3

  QX = 24 -3PX

  QX = 24 -3(0)=24

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  7/31

  Permintaan Individu

  Permintaan seorang pengguna

  terhadap sesuatu barang pada

  tingkat harga tertentu dalam tempohtertentu.

  Ali meminta sebanyak 5 unit barang

  X pada harga PX = RM1.

  GMGF1013PLK

  7

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  8/31

  Permintaan Pasaran

  Permintaan pasaran merupakan

  jumlah permintaan semua

  pengguna. Diperolehi dengan menjumlahkan

  secara mendatar semua permintaan

  individu pengguna pada tingkatharga tertentu dalam tempoh

  tertentu.

  GMGF1013PLK

  8

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  9/31

  Permintaan Individu &

  Pasaran

  Harga

  (RM

  seunit)

  Kuantiti Diminta (unit) Permintaa

  n PasaranAli Ahmad

  1 5 10 15

  2 4 8 12

  3 3 6 9

  4 2 4 6

  5 1 2 3

  GMGF1013PLK

  9

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  10/31

  GMGF1013PLK

  10

  Keluk Permintaan Pasaran

  GMGF1013PLK

  10

  D

  B

  A

  1512

  1

  2

  Harga

  Kuantiti

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  11/31

  Perubahan Kuantiti Diminta

  Pergerakan sepanjang keluk

  permintaan.

  Perubahan berlaku disebabkan olehperubahan harga barang itu sendiri.

  Menggambarkan perubahan dalam

  harga dan kuantiti.

  GMGF1013PLK

  11

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  12/31

  Perubahan Kuantiti Diminta

  GMGF1013PLK

  12

  D

  B

  A

  Q2Q1

  P2

  P1

  Harga

  Kuantiti

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  13/31

  Perubahan Permintaan

  Ditunjukkan oleh peralihan dari satu

  keluk permintaan kepada keluk

  permintaan yang lain. Ini disebabkan perubahan dalam

  penentu bukan harga bagi

  permintaan.

  GMGF1013PLK

  13

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  14/31

  GMGF1013PLK

  14

  Perubahan Permintaan14

  D

  CA

  Q2Q1

  P1

  Harga

  Kuantiti

  D1

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  15/31

  Penawaran

  Jumlah kuantiti bagi barangan dan

  perkhidmatan yang sanggup

  ditawarkan oleh firma pada satutingkat harga tertentu dalam satu

  tempoh masa tertentu.

  GMGF1013PLK

  15

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  16/31

  Fungsi Penawaran

  Fungsi penawaran bagi sesuatu

  produk adalah pernyataan tentang

  hubungan antara kuantiti penawaranagregat (QSX) dengan semua faktor

  yang mempengaruhi kuantiti.

  GMGF1013PLK

  16

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  17/31

  Fungsi Penawaran

  QSX = f (PX, Pin,Tec, PY,W,etc)

  PX = harga seunit bagi komoditi X

  Pin = harga bagi input

  TEC = teknologi

  PY, = harga barang berkaitan (penggantiatau

  penggenap)

  W = cuacaGMGF1013PLK

  17

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  18/31

  Keluk Penawaran Linear

  GMGF1013PLK

  18

  QSx = a0 + a1PX

  PX

  QX

  Pintasan:

  a0

  Kecerunan:

  QX/

  PX = a1

  S

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  19/31

  GMGF1013PLK

  19

  Keluk Penawaran Linear

  GMGF1013PLK

  19

  19

  QX = a0 + a1PX

  PX

  QX

  Pintasan:a0

  Kecerunan:

  QX/

  PX = a1

  6 12

  4

  2

  Kecerunan:

  (12-6)/(4-2)=3

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  20/31

  Hukum Penawaran

  Hukum penawaran menunjukkan

  hubungan positif antara harga dan

  kuantiti sesuatu barangan yangditawarkan dalam satu tempoh

  masa.

  GMGF1013PLK

  20

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  21/31

  Penawaran Firma

  Penawaran sebuah firma bagi

  sesuatu barang pada tingkat harga

  tertentu dan dalam tempoh tertentu.

  GMGF1013PLK

  21

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  22/31

  Penawaran Pasaran

  Jumlah penawaran semua firma

  dalam pasaran bagi sesuatu barang

  pada tingkat harga tertentu dandalam tempoh tertentu.

  Diperolehi dengan menjumlahkan

  secara mendatar keluk penawaranindividu firma.

  GMGF1013PLK

  22

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  23/31

  Penawaran Firma & Pasaran

  GMGF1013PLK

  23

  Harga

  (RM

  seunit)

  Kuantiti Ditawar (unit) Penawara

  n PasaranFirma A Firma B

  1 2 1 3

  2 4 2 6

  3 6 3 9

  4 8 4 12

  5 10 5 15

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  24/31

  Perubahan Kuantiti

  Ditawarkan

  Pergerakan di sepanjang sesuatu

  keluk penawaran akibat daripada

  perubahan harga barang itu sendiri. Keadaan ini menggambarkan

  perubahan dalam harga dan

  kuantiti.

  GMGF1013PLK

  24

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  25/31

  GMGF1013PLK

  25

  Perubahan Kuantiti

  Ditawarkan25

  S

  B

  A

  Q2 Q1

  P2

  P1

  Harga

  Kuantiti

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  26/31

  Perubahan Penawaran

  Ditunjukkan oleh peralihan dari satu

  keluk penawaran ke keluk

  penawaran yang lain. Ini disebabkan perubahan dalam

  penentu bukan harga bagi

  penawaran.

  GMGF1013PLK

  26

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  27/31

  GMGF1013PLK

  2727

  Perubahan Penawaran27

  S

  CA

  Q2Q1

  P1

  Harga

  Kuantiti

  S1

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  28/31

  Lebihan penawaran wujud bila

  pengeluar menawarkan produk lebih

  daripada permintaan terhadap produk

  tersebut pada harga tertentu.

  Lebihan permintaan wujud bila

  pengeluar menawarkan produk kurang

  daripada permintaan terhadap produktersebut pada harga tertentu.

  GMGF1013PLK

  28

  Lebihan Penawaran & Lebihan

  Permintaan

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  29/31

  Keseimbangan Pasaran

  Keseimbangan pasaran wujud bila

  permintaan dan penawaran adalah

  sama atau seimbang.

  GMGF1013PLK

  29

  29

  SD QQ

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  30/31

  GMGF1013PLK

  303030

  Keseimbangan Pasaran30

  S

  E

  Q5Q1

  P1

  Harga

  Kuantiti

  D

  P3

  P2

  Q2Q4Q3

  Lebihan

  penawaran

  Lebihanpermintaan

 • 7/27/2019 Bab 2 Permintaan & Penawaran

  31/31

  Keseimbangan Pasaran

  Pada P1, QD = QS iaitu pada Q1, wujud

  keseimbangan pasaran.

  Pada P2, berlaku lebihan penawaran

  kerana QS > QD. Lebihan penawaran

  bersamaan Q2 Q3.

  Pada P3, berlaku lebihan permintaan

  kerana QS < QD. Lebihan permintaanbersamaan Q5 Q4.

  GMGF1013PLK

  31