Awaz elan e ghadeer

  • View
    237

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Awaz elan e ghadeer

  • Firs page37awaz e ailan e gadeer 01-1awaz e ailan e gadeer 01-2awaz e ailan e gadeer 01-3awaz e ailan e gadeer 01-4awaz e ailan e gadeer 01-5awaz e ailan e gadeer 01-6awaz e ailan e gadeer 01-7awaz e ailan e gadeer 01-8awaz e ailan e gadeer 01-9awaz e ailan e gadeer 01-10awaz e ailan e gadeer 01-11awaz e ailan e gadeer 01-12awaz e ailan e gadeer 01-13awaz e ailan e gadeer 01-14awaz e ailan e gadeer 01-15awaz e ailan e gadeer 01-16awaz e ailan e gadeer 01-17awaz e ailan e gadeer 01-18awaz e ailan e gadeer 01-19awaz e ailan e gadeer 01-20awaz e ailan e gadeer 01-21awaz e ailan e gadeer 01-22awaz e ailan e gadeer 01-23awaz e ailan e gadeer 01-24awaz e ailan e gadeer 01-25awaz e ailan e gadeer 01-26awaz e ailan e gadeer 01-27awaz e ailan e gadeer 01-28awaz e ailan e gadeer 01-29awaz e ailan e gadeer 01-30awaz e ailan e gadeer 01-31awaz e ailan e gadeer 01-32awaz e ailan e gadeer 01-33awaz e ailan e gadeer 01-34awaz e ailan e gadeer 01-35awaz e ailan e gadeer 01-36awaz e ailan e gadeer 01-37awaz e ailan e gadeer 01-38awaz e ailan e gadeer 01-39awaz e ailan e gadeer 01-40awaz e ailan e gadeer 01-41awaz e ailan e gadeer 01-42awaz e ailan e gadeer 01-43awaz e ailan e gadeer 01-44awaz e ailan e gadeer 01-45awaz e ailan e gadeer 01-46awaz e ailan e gadeer 01-47awaz e ailan e gadeer 01-48awaz e ailan e gadeer 01-49awaz e ailan e gadeer 01-50awaz e ailan e gadeer 01-51awaz e ailan e gadeer 01-52awaz e ailan e gadeer 01-53awaz e ailan e gadeer 01-54awaz e ailan e gadeer 01-55awaz e ailan e gadeer 01-56awaz e ailan e gadeer 01-57awaz e ailan e gadeer 01-58awaz e ailan e gadeer 01-59awaz e ailan e gadeer 01-60awaz e ailan e gadeer 01-61awaz e ailan e gadeer 01-62awaz e ailan e gadeer 01-63awaz e ailan e gadeer 01-64awaz e ailan e gadeer 01-65awaz e ailan e gadeer 01-66awaz e ailan e gadeer 01-67awaz e ailan e gadeer 01-68awaz e ailan e gadeer 01-69awaz e ailan e gadeer 01-70awaz e ailan e gadeer 01-71awaz e ailan e gadeer 01-72awaz e ailan e gadeer 01-73awaz e ailan e gadeer 01-74awaz e ailan e gadeer 01-75awaz e ailan e gadeer 01-76awaz e ailan e gadeer 01-77awaz e ailan e gadeer 01-78awaz e ailan e gadeer 01-79awaz e ailan e gadeer 01-80awaz e ailan e gadeer 01-81awaz e ailan e gadeer 01-82awaz e ailan e gadeer 01-83awaz e ailan e gadeer 01-84awaz e ailan e gadeer 01-85awaz e ailan e gadeer 01-86awaz e ailan e gadeer 01-87awaz e ailan e gadeer 01-88awaz e ailan e gadeer 01-89awaz e ailan e gadeer 01-90awaz e ailan e gadeer 01-91awaz e ailan e gadeer 01-92awaz e ailan e gadeer 01-93awaz e ailan e gadeer 01-94awaz e ailan e gadeer 01-95awaz e ailan e gadeer 01-96awaz e ailan e gadeer 01-97awaz e ailan e gadeer 01-98awaz e ailan e gadeer 01-99awaz e ailan e gadeer 01-100awaz e ailan e gadeer 01-101awaz e ailan e gadeer 01-102awaz e ailan e gadeer 01-103awaz e ailan e gadeer 01-104awaz e ailan e gadeer 01-105awaz e ailan e gadeer 01-106awaz e ailan e gadeer 01-107awaz e ailan e gadeer 01-108awaz e ailan e gadeer 01-109awaz e ailan e gadeer 01-110awaz e ailan e gadeer 01-111awaz e ailan e gadeer 01-112awaz e ailan e gadeer 01-113awaz e ailan e gadeer 01-114awaz e ailan e gadeer 01-115awaz e ailan e gadeer 01-116awaz e ailan e gadeer 01-117awaz e ailan e gadeer 01-118awaz e ailan e gadeer 01-119awaz e ailan e gadeer 01-120awaz e ailan e gadeer 01-121awaz e ailan e gadeer 01-122awaz e ailan e gadeer 01-123awaz e ailan e gadeer 01-124awaz e ailan e gadeer 01-125awaz e ailan e gadeer 01-126awaz e ailan e gadeer 01-127awaz e ailan e gadeer 01-128awaz e ailan e gadeer 01-129awaz e ailan e gadeer 01-130awaz e ailan e gadeer 01-131awaz e ailan e gadeer 01-132awaz e ailan e gadeer 01-133awaz e ailan e gadeer 01-134awaz e ailan e gadeer 01-135awaz e ailan e gadeer 01-136awaz e ailan e gadeer 01-137awaz e ailan e gadeer 01-138awaz e ailan e gadeer 01-139awaz e ailan e gadeer 01-140awaz e ailan e gadeer 01-141awaz e ailan e gadeer 01-142awaz e ailan e gadeer 01-143awaz e ailan e gadeer 01-144awaz e ailan e gadeer 01-145awaz e ailan e gadeer 01-146awaz e ailan e gadeer 01-147awaz e ailan e gadeer 01-148awaz e ailan e gadeer 01-149awaz e ailan e gadeer 01-150awaz e ailan e gadeer 01-151awaz e ailan e gadeer 01-152awaz e ailan e gadeer 01-153awaz e ailan e gadeer 01-154awaz e ailan e gadeer 01-155awaz e ailan e gadeer 01-156awaz e ailan e gadeer 01-157awaz e ailan e gadeer 01-158awaz e ailan e gadeer 01-159awaz e ailan e gadeer 01-160awaz e ailan e gadeer 01-161awaz e ailan e gadeer 01-162awaz e ailan e gadeer 01-163awaz e ailan e gadeer 01-164awaz e ailan e gadeer 01-165awaz e ailan e gadeer 01-166awaz e ailan e gadeer 01-167awaz e ailan e gadeer 01-168awaz e ailan e gadeer 01-169awaz e ailan e gadeer 01-170awaz e ailan e gadeer 01-171awaz e ailan e gadeer 01-172awaz e ailan e gadeer 01-173awaz e ailan e gadeer 01-174awaz e ailan e gadeer 01-175awaz e ailan e gadeer 01-176awaz e ailan e gadeer 01-177awaz e ailan e gadeer 01-178awaz e ailan e gadeer 01-179awaz e ailan e gadeer 01-180awaz e ailan e gadeer 01-181awaz e ailan e gadeer 01-182awaz e ailan e gadeer 01-183awaz e ailan e gadeer 01-184awaz e ailan e gadeer 01-185awaz e ailan e gadeer 01-186awaz e ailan e gadeer 01-187awaz e ailan e gadeer 01-188awaz e ailan e gadeer 01-189awaz e ailan e gadeer 01-190awaz e ailan e gadeer 01-191awaz e ailan e gadeer 01-192awaz e ailan e gadeer 01-193awaz e ailan e gadeer 01-194awaz e ailan e gadeer 01-195awaz e ailan e gadeer 01-196awaz e ailan e gadeer 01-197awaz e ailan e gadeer 01-198awaz e ailan e gadeer 01-199awaz e ailan e gadeer 01-200awaz e ailan e gadeer 01-201awaz e ailan e gadeer 01-202awaz e ailan e gadeer 01-203awaz e ailan e gadeer 01-204awaz e ailan e gadeer 01-205awaz e ailan e gadeer 01-206awaz e ailan e gadeer 01-207awaz e ailan e gadeer 01-208awaz e ailan e gadeer 01-209awaz e ailan e gadeer 01-210awaz e ailan e gadeer 01-211awaz e ailan e gadeer 01-212awaz e ailan e gadeer 01-213awaz e ailan e gadeer 01-214awaz e ailan e gadeer 01-215awaz e ailan e gadeer 01-216awaz e ailan e gadeer 01-217awaz e ailan e gadeer 01-218awaz e ailan e gadeer 01-219awaz e ailan e gadeer 01-220awaz e ailan e gadeer 01-221awaz e ailan e gadeer 01-222awaz e ailan e gadeer 01-223awaz e ailan e gadeer 01-224awaz e ailan e gadeer 01-225awaz e ailan e gadeer 01-226awaz e ailan e gadeer 01-227awaz e ailan e gadeer 01-228awaz e ailan e gadeer 01-229awaz e ailan e gadeer 01-230awaz e ailan e gadeer 01-231awaz e ailan e gadeer 01-232awaz e ailan e gadeer 01-233awaz e ailan e gadeer 01-234awaz e ailan e gadeer 01-235awaz e ailan e gadeer 01-236awaz e ailan e gadeer 01-237awaz e ailan e gadeer 01-238awaz e ailan e gadeer 01-239awaz e ailan e gadeer 01-240awaz e ailan e gadeer 01-241awaz e ailan e gadeer 01-242awaz e ailan e gadeer 01-243awaz e ailan e gadeer 01-244awaz e ailan e gadeer 01-245awaz e ailan e gadeer 01-246awaz e ailan e gadeer 01-247awaz e ailan e gadeer 01-248awaz e ailan e gadeer 01-249awaz e ailan e gadeer 01-250awaz e ailan e gadeer 01-251awaz e ailan e gadeer 01-252awaz e ailan e gadeer 01-253awaz e ailan e gadeer 01-254awaz e ailan e gadeer 01-255awaz e ailan e gadeer 01-256awaz e ailan e gadeer 01-257awaz e ailan e gadeer 01-258awaz e ailan e gadeer 01-259awaz e ailan e gadeer 01-260awaz e ailan e gadeer 01-261awaz e ailan e gadeer 01-262awaz e ailan e gadeer 01-263awaz e ailan e gadeer 01-264awaz e ailan e gadeer 01-265awaz e ailan e gadeer 01-266awaz e ailan e gadeer 01-267awaz e ailan e gadeer 01-268awaz e ailan e gadeer 01-269awaz e ailan e gadeer 01-270awaz e ailan e gadeer 01-271awaz e ailan e gadeer 01-272awaz e ailan e gadeer 01-273awaz e ailan e gadeer 01-274awaz e ailan e gadeer 01-275awaz e ailan e gadeer 01-276awaz e ailan e gadeer 01-277awaz e ailan e gadeer 01-278awaz e ailan e gadeer 01-279awaz e ailan e gadeer 01-280awaz e ailan e gadeer 01-281awaz e ailan e gadeer 01-282awaz e ailan e gadeer 01-283awaz e ailan e gadeer 01-284awaz e ailan e gadeer 01-285awaz e ailan e gadeer 01-286awaz e ailan e gadeer 01-287awaz e ailan e gadeer 01-288awaz e ailan e gadeer 01-289awaz e ailan e gadeer 01-290awaz e ailan e gadeer 01-291awaz e ailan e gadeer 01-292awaz e ailan e gadeer 01-293awaz e ailan e gadeer 01-294awaz e ailan e gadeer 01-295awaz e ailan e gadeer 01-296awaz e ailan e gadeer 01-297awaz e ailan e gadeer 01-298awaz e ailan e gadeer 01-299awaz e ailan e gadeer 01-300awaz e ailan e gadeer 01-301awaz e ailan e gadeer 01-302awaz e ailan e gadeer 01-303awaz e ailan e gadeer 01-304awaz e ailan e gadeer 01-305awaz e ailan e gadeer 01-306awaz e ailan e gadeer 01-307awaz e ailan e gadeer 01-308awaz e ailan e gadeer 01-309awaz e ailan e gadeer 01-310awaz e ailan e gadeer 01-311awaz e ailan e gadeer 01-312awaz e ailan e gadeer 01-313awaz e ailan e gadeer 01-314awaz e ailan e gadeer 01-315awaz e ailan e gadeer 01-316awaz e ailan e gadeer 01-317awaz e ailan e gadeer 01-318awaz e ailan e gadeer 01-319awaz e ailan e gadeer 01-320awaz e ailan e gadeer 01-321awaz e ailan e gadeer 01-322awaz e ailan e gadeer 01-323awaz e ailan e gadeer 01-324awaz e ailan e gadeer 01-325awaz e ailan e gadeer 01-326awaz e ailan e gadeer 01-327awaz e ailan e gadeer 01-328awaz e ailan e gadeer 01-329awaz e ailan e gadeer 01-330awaz e ailan e gadeer 01-331awaz e ailan e gadeer 01-332awaz e ailan e gadeer 01-333awaz e ailan e gadeer 01-334awaz e ailan e gadeer 01-335awaz e ailan e gadeer 01-336