autorizarea executarii constructiilor si unele masuri 3 - Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of autorizarea executarii constructiilor si unele masuri 3 - Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si...

 • 1

  LEGEA nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru

  realizarea locuintelor

  Identificare act: Numar/data: Lege nr.50 din 29 iulie 1991 Emitent: Parlament Procesul legislativ la:

  - Senat: P.L. nr. L46/1990 Încadrare: act normativ Cu functie: de baza, de abrogare În vigoare: da Publicare: M.Of. nr. 163/7 aug. 1991 Rectificare: M.Of. nr. 183/12 sep. 1991 Republicare: M.Of. nr. 3/13 ian. 1997 M.Of. nr. 933/13 oct. 2004 Functie activa: Abrogă: D. nr.144/1958 privind reglementarea eliberării autorizatiilor de construire, reparare şi desfiinţare a

  construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrăinările D. nr.545/1958 privind reglementarea amplasării construcţiilor, a trecerii în proprietatea statului a terenului

  şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrări H.C.M. nr.2.490/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea si autorizarea

  construirii, repararii si desfiintarii constructiilor si a altor lucrari L. nr.4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vânzarea de locuinţe din fondul de stat către

  populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală H.C.M. nr.880/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a dispozitiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea

  constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala

  Functie pasiva: Rectificare: M.Of. nr. 183/12 sep. 1991 Aplicare: O. nr.91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a continutului documentatiilor

  prevazute de Legea nr.50/1991 Modificată: O.G. nr.2/1994 privind calitatea in constructii (abrogata prin L. nr.10/1995) O.G. nr.4/1994 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele

  masuri pentru realizarea locuintelor L. nr.82/1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr.4/1994 privind

  abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe

  L. nr.114/1996 Legea locuinţei L. nr.125/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii

  constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor Republicare: M.Of. nr. 3/13 ian. 1997 Modificată: O.U.G. nr.231/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării

  construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor modifică titlul legii, titlul cap. I, art. 1, art. 2, art. 3 lit. a, b, c, d, e şi g, art. 4 - 8, art. 10, art. 12, art. 13 alin. (2)-(4), art. 15 lit. a liniuţa a patra şi lit. b, art. 19, art. 20, art. 23 - 26, art. 30, art. 32, art. 35, art. 36, art. 38; introduce art. 41 şi 42, art. 61 şi 62, art. 91, art. 241 şi 242, art. 251, art. 291, art. 351, art. 361, anexele nr. 1 şi 2, iar anexa la L. nr. 50/1991 devine anexa nr. 3; abrogă art. 9, art. 27, art. 28

  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului suspendă O.U.G. nr. 231/2000

  L. nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul abrogă dispoziţiile referitoare la categoriile de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi la competenţele de avizare şi de aprobare a acestora

  L. nr.413/2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (scoasa din evidenta)

 • 2

  respinge O.U.G. nr. 231/2000 L. nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor

  de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor modifică titlul legii, titlul cap. I, art. 1-8, art. 10, art. 12, art. 13 alin. (2)-(4), art. 15 lit. a- b, art. 19-25, art. 27, art. 28, art. 30, titlul cap. IV, art. 32, art. 35, art. 36; introduce art. 41, art. 61-62, art. 91, art. 251, art. 252, art. 291, art. 351, art. 361, art. 371-372, art. 381, anexele nr. 1 şi 2; abrogă art. 9, art. 29, anexa

  Aplicare: O. nr.1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  Modificată: O.G. nr.5/2002 pentru modificarea şi completarea art.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată modifică art. 4 lit. c şi d; introduce lit. c1 la art. 4

  O.G. nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003) abrogă la 1 ian 2003 art. 6 alin. (15) şi art. 32 alin. (3) la 1 ianuarie 2003

  L. nr.401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - modifica, la 27 dec. 2003, art.1 alin. (2), art.2 alin. (2), art.3 lit.a),c) si e), art.4, art.41, art.5 alin. (6), art.6 alin. (5),art.61 alin. (1), art.62 partea introductiva si lit. b) si c) ale alin. (1), art.7 partea introductiva a alin. (1), art.8, art.12 lit.e), art.15 partea introductiva si lit.a), art.20 alin. (3), art.23 alin. (1) lit.e), g), j) si l), art.24 alin. (2), art.27 alin. (1) partea introductiva, art.291, art.30 alin. (2) si (3), art.32; art.361 alin. (2), art.371, anexa nr.1, anexa nr.2; introduce alin.(61), (121) si (151) la art.6, alin.(21) la art.24, art.321; abroga art.20 alin. (4), art.37, art.38 dispune republicarea

  L. nr.199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - modifica art. 8 alin. (1) partea introductiva; introduce alin. (81) la art. 6, alin. (11) la art. 24 dispune republicarea

  Republicare: M.Of. nr. 933/13 oct. 2004 Modificată: O.U.G. nr.122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

  construcţii - modifica art.4

  Derogari: L. nr.193/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a

  activităţilor nucleare ----------- *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 13 octombrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 6 decembrie 2004, cu modificarile si completarile aduse de ORDONANTA DE URGENTA nr. 122 din 24 noiembrie 2004. *) Republicata in temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 50/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 si a mai fost modificata prin: - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respinsa prin Legea nr. 413/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicarii sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 109/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001; - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001;

 • 3

  - Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001; - Ordonanta Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobata prin Legea nr. 455/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002; - Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogata prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003; - Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.

  CAP. I Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  ART. 1 (1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui