of 20 /20
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo Biro za zapošljavanje - Centar - Hadžići - Ilidža - Ilijaš - Novi Grad STATISTIČKI BILTEN OKTOBAR/LISTOPAD 2020. GODINE - Novo Sarajevo - Stari Grad - Trnovo - Vogošća Broj: 10

„Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo · 2020. 11. 27. · Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba) bilo je evidentirano 63.296 nezaposlenih osoba, što

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo · 2020. 11. 27. · Sarajevo“ Sarajevo...

 • Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Kanton Sarajevo

  Javna ustanova

  „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

  Biro za zapošljavanje

  - Centar

  - Hadžići

  - Ilidža

  - Ilijaš

  - Novi Grad STATISTIČKI BILTEN OKTOBAR/LISTOPAD 2020. GODINE

  - Novo Sarajevo

  - Stari Grad

  - Trnovo

  - Vogošća

  Broj: 10

 • 2

  STATISTIČKI BILTEN

  Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

  IZDAVAČ: Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

  OBRADIO I PRIREDIO: Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu

  sigurnost nezaposlenih osoba

  Sarajevo, novembar/studeni 2020. godine

 • 3

  SADRŽAJ

  Zapošljavanje i nezaposlenost na području Kantona Sarajevo

  oktobar/listopad 2020. godine

  Tabela 1 Stanovništvo, zaposleni i registrovane nezaposlene osobe u KS 4

  Tabela 2 Stanovništvo, zaposleni i registrovane nezaposlene osobe u KS; ukupno i Biroima 6

  Tabela 3 Posredovanje Službe za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo i Biroima za zapošljavanje 7

  Tabela 4 Posredovanje Službe za zapošljavanje Kanton Sarajevo 7

  Tabela 5 Registrovane osobe koje traže zaposlenje u Kantonu Sarajevo i Biroima za zapošljavanje 8

  Tabela 6 Registrovane osobe koje traže zaposlenje po stepenu stručne spreme 9

  Tabela 7 Registrovane osobe koje traže zaposlenje u Kantonu Sarajevo - ukupno i polu 10

  Tabela 8 Demobilisani vojni obveznici, članovi porodica poginulih boraca, ratni vojni invalidi

  i ostali invalidi 11

  Tabela 9 Korisnici novčane naknade i zdravstvenog osiguranja 12

  Tabela 10 Pregled broja korisnika prava po osnovu dokupa staža - PIO/MIO;

  po stepenu stručne spreme i polu 13

  Tabela 11 Pregled broja izdatih radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva; stepen

  stručne spreme i polu 13

  Tabela 12 Prijavljene osobe na evidenciju po prestanku radnog odnosa –

  Biroi za zapošljavanje i stepenu stručne spreme 14

  Tabela 13 Razlozi brisanja osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje KS 15

  Tabela 14 Najbrojnija zanimanja koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje KS 16

  Tabela 15, 16 i 17 Starosna i kvalifikaciona struktura nezaposlenih osoba (ukupno, do 35 godina i do 25 godina

  starosti) 17

  Tabela 18 Posredovanje u Službi za zapošljavanje KS po biroima 18

  Izvor podataka i metodološka objašnjenja 19

  Adrese Službe za zapošljavanje 20

 • 4

  NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U OKTOBRU/LISTOPADU 2020. GODINE

  U oktobru/listopadu 2020. godine na evidenciju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona

  Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba) bilo je evidentirano 63.296 nezaposlenih osoba, što je za

  0,23% više u odnosu na septembar/rujan 2020. godine. Učešće žena, u ukupnom broju registrovanih

  nezaposlenih osoba, je (39.064), 61,72%.

  Od ukupnog broja evidentiranih osoba koje traže zaposlenje prvi put traži zaposlenje 19.149

  osoba, od toga je 13.128 ili 68,58% žena.

  U ukupnom broju nezaposlenih osoba koje traže zaposlenje je 5.688 demobilisanih branitelja, ili

  8,99%, ratnih vojnih invalida 609, ili 0,96%, članova porodica poginulih boraca 996, ili 1,57% i

  ostalih invalida 1.241, ili 1,96%.

  Tokom oktobra/listopada 2020. godine na evidenciju Službe prijavljeno je novih 2.460 osoba,

  što je za 130 osoba, ili 5,58% više u odnosu na septembar/rujan 2020. godine.

  Posredovanje u zapošljavanju

  U oktobru/listopadu 2020. godine sa evidencije Službe, zaposleno je 1.655 osoba, što je za 379

  osoba, ili 18,63% manje u odnosu na septembar/rujan 2020. godine.

  Poslodavci su tokom oktobra/listopada 2020. godine podnijeli 114 prijava potreba za radnicima,

  po osnovu kojih su zaposlili 89 osoba sa evidencije Službe.

  Prestanak vođenja u evidenciji Službe

  U oktobru/listopadu 2020. godine sa evidencije Službe, po različitim osnovima (zapošljavanje,

  nejavljanje, penzionisanje, preseljenje, itd), prestalo se voditi 2.312 osoba ili 3,65% od ukupnog broja

  registrovanih nezaposlenih osoba, što je u odnosu na septembar/rujan 2020. godine manje za 404 osobe,

  ili 14,88%.

  Osiguranje za slučaj nezaposlenosti i socijalna sigurnost nezaposlenih osoba

  Novčanu naknadu, u oktobru/listopadu 2020. godine, koristilo je 3.160 osoba ili 4,99% od ukupnog

  broja evidentiranih nezaposlenih osoba. Broj korisnika novčane naknade manji je za 402 osobe u odnosu

  na predhodni mjesec. U istom mjesecu novčanu naknadu, koristile su 44 registrovane nezaposlene osobe

  koje su radile, a ostvarile to pravo u drugim općinama/opštinama.

  Zdravstveno osiguranje, u oktobru/listopadu 2020. godine, koristilo je 49.361 nosioc osiguranja

  (77,98% od ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih) i 20.391 član domaćinstava. Broj korisnika prava

  na zdravstveno osiguranje (nosioca osiguranja) veći je za 38 osoba, ili 0,08% u odnosu na septembar/rujan

  2020. godine.

  Pravo na uplatu doprinosa za PIO/MIO - dokup staža, u oktobru/listopadu 2020. godine,

  koristilo je 142 osobe, i to sa: VSS 14, VŠS 2, SSS 35, NSS 3, VKV 1, KV 33, PKV 2 i NK 52.

  Zapošljavanje stranih državljana i osoba bez državljanstva

  U oktobru/listopadu 2020. godine Služba je izdala 136 radnih dozvola stranim državljanima i

  osobama bez državljanstva, i to: VSS 73, VŠS 5, SSS 41, NSS 3, VKV 0, KV 2, PKV 3 i NK 9.

 • 5

  Stanovništvo, zaposleni i registrovane nezaposlene osobe u KS

  Tabela 1

  STANOVNIŠTVO (30.06.2020.) 1

  ZA

  PO

  SL

  EN

  E O

  SO

  BE

  2

  (31.1

  0.2

  020.)

  RE

  GIS

  TR

  OV

  AN

  E

  NE

  ZA

  PO

  SL

  EN

  E O

  SO

  BE

  31.1

  0.2

  020.)

  % N

  EZ

  AP

  OS

  LE

  NO

  ST

  I

  Po godinama starosti

  UKUPNO 0 - 14 15 - 64 65 +

  1 2 3 4 5 6 7 8

  CENTAR 53.333 8.118 33.967 11.248 19.820 7.360 27,08

  HADŽIĆI 24.676 4.081 17.139 3.456 7.574 4.784 38,71

  ILIDŽA 70.887 11.411 48.958 10.518 20.805 10.437 33,41

  ILIJAŠ 20.732 3.578 14.307 2.847 5.779 4.679 44,74

  NOVI GRAD 122.751 19.520 82.316 20.915 39.726 17.331 30,37

  NOVO SARAJEVO 63.871 9.570 42.031 12.270 23.228 7.638 24,75

  STARI GRAD 35.015 4.879 22.753 7.383 12.458 5.819 31,84

  TRNOVO 1.396 170 759 467 765 521 40,51

  VOGOŠĆA 28.894 4.967 20.113 3.814 9.229 4.727 33,87

  KANTON SARAJEVO

  Ukupno 421.555 66.294 282.343 72.918 139.384 63.296 31,23

  FEDERACIJA BiH

  2.184.680 314.266 1.513.497 356.917 520.933 323.566 38,31

  % UČEŠĆA KS U FBiH

  19,30 21,09 18,66 20,43 26,76 19,56

  1/Podaci Federalnog zavoda za statistiku 2/ Podaci Porezne uprave Federacije BiH

  Ostalo radno aktivno stanovništva; 79.663

  Zaposlene osobe; 139.384

  Registrovane osobe koje traže zaposlenje;

  63.296

 • 6

  Stanovništvo, zaposleni i registrovane nezaposlene osobe u KS; ukupno i Biroima

  Tabela 2

  CE

  NT

  AR

  HA

  IĆI

  IL

  IDŽ

  A

  IL

  IJA

  Š

  NO

  VI

  GR

  AD

  NO

  VO

  S

  AR

  AJE

  VO

  ST

  AR

  I G

  RA

  D

  TR

  NO

  VO

  VO

  GO

  ŠĆ

  A

  KA

  NT

  ON

  SA

  RA

  JEV

  O

  Broj stanovnika

  (procjena

  30.06.2020.) /1 53.333 24.676 70.887 20.732 122.751 63.871 35.015 1.396 28.894 421.555

  Radno aktivno

  stanovništvo (15

  - 64) /1 33.967 17.139 48.958 14.307 82.316 42.031 22.753 759 20.113 282.343

  Broj zaposlenih

  31.10.2020. /2 19.820 7.574 20.805 5.779 39.726 23.228 12.458 765 9.229 139.384

  Registrovane

  nezaposlene

  osobe na dan

  31.10.2020. 7.360 4.784 10.437 4.679 17.331 7.638 5.819 521 4.727 63.296 1/ Podaci Federalnog zavoda za statistiku; 2/ Podaci Porezne uprave Federacije BiH

  53.333

  24.676

  70.887

  20.732

  122.751

  63.871

  35.015

  1.396

  28.89433.967

  17.139

  48.958

  14.307

  82.316

  42.031

  22.753

  759

  20.11319.820

  7.574

  20.805

  5.779

  39.726

  23.228

  12.458

  765

  9.2297.360

  4.784

  10.437

  4.679

  17.331

  7.638 5.819 5214.727

  0

  20.000

  40.000

  60.000

  80.000

  100.000

  120.000

  140.000

  CENTAR HADŽIĆI ILIDŽA ILIJAŠ NOVI GRAD NOVOSARAJEVO

  STARI GRAD TRNOVO VOGOŠĆA

  Broj stanovnika (procjena 30.06.2020.) /1

  Radno aktivno stanovništvo (15 - 64) /1

  Broj zaposlenih 31.10.2020. /2

  Registrovane nezaposlene osobe na dan 31.10.2020.

 • 7

  Posredovanje Službe za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo i Biroima za zapošljavanje

  Tabela 3 oktobar/listopad 2020.

  Podnijete prijave o

  slobodnim radnim

  mjestima Realizovane prijave

  Zaposleni sa

  evidencije

  nezaposlenih osoba

  Centar 40 25 189

  Hadžići 10 10 113

  Ilidža 2 0 265

  Ilijaš 3 3 124

  Novi Grad 23 23 451

  Novo Sarajevo 17 17 222

  Stari Grad 0 0 140

  Trnovo 0 0 6

  Vogošća 19 11 145

  Kanton Sarajevo -Svega 114 89 1655

  Posredovanje Službe za zapošljavanje Kanton Sarajevo

  Tabela 4

  Ukupno INDEX Žena INDEX

  IX 2020. X 2020. X 2020. IX 2020. X 2020. X 2020.

  IX 2020. IX 2020.

  Podnijete prijave o

  slobodnim radnim

  mjestima 108 114 105,56% 21 43 204,76%

  Realizovane prijave 48 89 185,42% 10 26 260,00%

  Zaposleni sa evidencije

  nezaposlenih osoba 2034 1.655 81,37% 1.219 875 71,78%

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  Centar Hadžići Ilidža Ilijaš Novi Grad NovoSarajevo

  Stari Grad Trnovo Vogošća

  4010 2 3 23 17 0 0 19

  25 10 0 323 17 0 0 11

  189

  113

  265

  124

  451

  222

  140

  6

  145

  Podnijete prijave o slobodnim radnim mjestima Realizovane prijave

  Zaposleni sa evidencije nezaposlenih osoba

 • 8

  Registrovane osobe koje traže zaposlenje u Kantonu Sarajevo i Biroima za zapošljavanje

  Tabela 5 oktobar/listopad 2020.

  Registrovane

  nezaposlene osobe

  koje traže zaposlenje

  Osobe koje se prvi put

  prijavljuju na evidenciju i

  traže zaposlenje

  Osobe koje su se prijavile na

  evidenciju Službe koje traže

  zaposlenje u toku mjeseca -

  novoprijavljene osobe

  Centar 7.360 1.964 278

  Hadžići 4.784 1.936 150

  Ilidža 10.437 3.064 398

  Ilijaš 4.679 1.967 128

  Novi Grad 17.331 4.888 681

  Novo Sarajevo 7.638 1.897 375

  Stari Grad 5.819 1.710 228

  Trnovo 521 239 34

  Vogošća 4.727 1.484 188

  Kanton Sarajevo -

  Svega 63.296 19.149 2.460

  0

  2.000

  4.000

  6.000

  8.000

  10.000

  12.000

  14.000

  16.000

  18.000

  Centar Hadžići Ilidža Ilijaš NoviGrad

  NovoSarajevo

  StariGrad

  Trnovo Vogošća

  7.360

  4.784

  10.437

  4.679

  17.331

  7.638

  5.819

  521

  4.727

  1.964 1.936

  3.064

  1.967

  4.888

  1.897 1.710

  239

  1.484

  278 150 398 128681 375 228 34 188

  Registrovane nezaposlene osobe koje traže zaposlenje

  Osobe koje se prvi put prijavljuju na evidenciju i traže zaposlenje

  Osobe koje su se prijavile na evidenciju Službe koje traže zaposlenje u toku mjeseca - novoprijavljene osobe

 • 9

  Registrovane osobe koje traže zaposlenje po stepenu stručne spreme

  Tabela 6 oktobar/listopad 2020.

  Registrovane

  nezaposlene osobe

  koje traže zaposlenje

  Osobe koje se prvi put

  prijavljuju na evidenciju i

  traže zaposlenje

  Osobe koje su se prijavile na

  evidenciju Službe koje traže

  zaposlenje u toku mjeseca -

  novoprijavljene osobe

  NK 16.014 7.261 250

  PK 281 130 1

  KV 16.193 3.723 499

  VKV 243 21 7

  NSS 246 33 2

  SSS 20.356 5.156 875

  VŠS 615 77 23

  VSS 9.348 2.748 803

  Kanton Sarajevo -

  Svega 63.296 19.149 2.460

  NK; 16.014; 25%

  PK; 281; 1%

  KV; 16.193; 26%VKV; 243; 0% NSS; 246; 0%

  SSS; 20.356; 32%

  VŠS; 615; 1%

  VSS; 9.348; 15%

  Registrovane nezaposlene osobe koje traže zaposlenje po stepenu stručne spreme

  0

  5.000

  10.000

  15.000

  20.000

  25.000

  NK PK KV VKV NSS SSS VŠS VSS

  16.014

  281

  16.193

  243246

  20.356

  615

  9.3487.261

  130

  3.723

  2133

  5.156

  77

  2.748

  250 1499 7

  2 87523 803

  Registrovane nezaposlene osobe koje traže zaposlenje

  Osobe koje se prvi put prijavljuju na evidenciju i traže zaposlenje

  Osobe koje su se prijavile na evidenciju Službe koje traže zaposlenje u toku mjeseca - novoprijavljene osobe

 • 10

  Registrovane osobe koje traže zaposlenje u Kantonu Sarajevo - ukupno i polu

  Tabela 7

  Ukupno INDEX Žena INDEX

  IX 2020. X 2020. X 2020. IX 2020. X 2020. X 2020.

  IX 2020. IX 2020.

  Registrovane nezaposlene osobe

  koje traže zaposlenje 63.148 63.296 100,23% 39.023 39.064 100,11%

  Osobe koje se prvi put

  prijavljuju na evidenciju i traže

  zaposlenje 18.912 19.149 101,25% 12.974 13.128 101,19%

  Osobe koje su se prijavile na

  evidenciju Službe koje traže

  zaposlenje u toku mjeseca -

  novoprijavljene osobe 2.330 2.460 105,58% 1.241 1.301 104,83%

  63.050

  63.100

  63.150

  63.200

  63.250

  63.300

  IX 2020. X 2020.

  63.148

  63.296

  Registrovane nezaposlene osobe koje traže zaposlenje u Kantonu Sarajevo

  63.296

  24.232

  39.064

  0

  10.000

  20.000

  30.000

  40.000

  50.000

  60.000

  70.000

  Ukupno Muški Žena

  Registrovane nezaposlene osobe koje traže zaposlenje

  - ukupno KS i po polu

 • 11

  Demobilisani vojni obveznici, članovi porodica poginulih boraca, ratni vojni invalidi i ostali invalidi

  Tabela 8 oktobar/listopad 2020.

  Demobilisani

  vojni obveznici

  Članovi

  porodica

  poginulih

  boraca

  Ratni vojni

  invalidi Ostali invalidi

  Centar Svega 628 125 84 164

  Žena 67 78 4 87

  Hadžići Svega 518 74 43 141

  Žena 82 51 1 73

  Ilidža Svega 907 101 85 174

  Žena 91 65 3 91

  Ilijaš Svega 482 122 40 59

  Žena 55 77 1 32

  Novi Grad Svega 1.438 238 151 362

  Žena 119 147 4 169

  Novo

  Sarajevo Svega 735 126 89 176

  Žena 76 70 3 90

  Stari Grad Svega 511 37 69 65

  Žena 46 19 0 36

  Trnovo Svega 47 11 2 5

  Žena 6 6 0 2

  Vogošća Svega 422 162 46 95

  Žena 50 93 1 46

  KANTON

  SARAJEVO Svega 5.688 996 609 1.241

  Žena 592 606 17 626

 • 12

  Korisnici novčane naknade i zdravstvenog osiguranja

  Tabela 9 oktobar/listopad 2020.

  Korisnici novčane naknade Korisnici zdravstvenog osiguranja

  Svega žena

  Svega s

  područja

  drugih općina

  Svega žena Svega - osigurani

  članovi porodice

  Centar 375 182 5.790 3.327

  Hadžići 172 83 3.502 2.225

  Ilidža 558 306 7.914 4.834

  Ilijaš 146 55 3.527 2.189

  Novi Grad 935 472 13.786 8.403

  Novo Sarajevo 432 240 6.145 3.645

  Stari Grad 317 171 4.621 2.641

  Trnovo 10 8 332 194

  Vogošća 215 111 3.744 2.348

  Kanton Sarajevo -

  Svega 3.160 1.628 44 49.361 29.806 20.391

  0

  10.000

  20.000

  30.000

  40.000

  50.000

  60.000

  70.000

  Registrovanenezaposlene osobe

  koje traže zaposlenje

  Korisnici novčanenaknade

  Korisnici zdravstvenogosiguranja

  63.296

  3.160

  49.361

 • 13

  Pregled broja korisnika prava po osnovu dokupa staža - PIO/MIO; po stepenu stručne spreme i polu

  Tabela 10 oktobar/listopad 2020.

  NKV PKV KV VKV NSS SSS VŠS VSS

  Kanton

  Sarajevo

  Svega 52 2 33 1 3 35 2 14 142

  Žena 36 1 14 0 3 26 2 8 90

  Pregled broja izdatih radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva; stepen

  stručne spreme i polu

  Tabela 11 oktobar/listopad 2020.

  NKV PKV KV VKV NSS SSS VŠS VSS

  Kanton

  Sarajevo

  Svega 9 3 2 0 3 41 5 73 136

  Žena 1 0 0 0 0 8 1 16 26

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  NKV PKV KV VKV NSS SSS VŠS VSS

  52

  2

  33

  1 3

  35

  2

  14

  36

  1

  14

  03

  26

  28

  Svega

  Žena

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  NKV PKV KV VKV NSS SSS VŠS VSS

  93 2 0

  3

  41

  5

  73

  1 0 0 0 0

  8

  1

  16

  Svega

  Žena

 • 14

  Prijavljene osobe na evidenciju po prestanku radnog odnosa

  - Biroi za zapošljavanje i stepenu stručne spreme

  Tabela 12 oktobar/listopad 2020.

  Biro za

  zapošljavanje

  STEPEN STRUČNE SPREME Svega

  NK PK KV VKV NSS SSS VŠS VSS Žena

  Centar 7 0 16 0 0 26 2 20 71

  1 0 4 0 0 14 1 11 31

  Hadžići 11 0 15 0 0 25 0 8 59

  6 0 5 0 0 16 0 6 33

  Ilidža 14 0 23 0 0 44 0 35 116

  6 0 12 0 0 23 0 28 69

  Ilijaš 6 0 12 0 0 14 0 6 38

  4 0 3 0 0 9 0 4 20

  Novi Grad 15 0 52 4 0 98 2 57 228

  12 0 18 2 0 55 1 48 136

  Novo Sarajevo 10 0 20 0 0 39 1 37 107

  6 0 9 0 0 17 1 26 59

  Stari Grad 7 0 9 0 0 24 0 9 49

  5 0 1 0 0 17 0 5 28

  Trnovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Vogošća 6 0 18 0 0 25 2 10 61

  1 0 7 0 0 11 1 9 29

  KANTON

  SARAJEVO

  76 0 165 4 0 295 7 182 729

  41 0 59 2 0 162 4 137 405

 • 15

  Razlozi brisanja osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje KS

  Tabela 13

  Red

  br RAZLOZI PRESTANKA VOĐENJA EVIDENCIJA

  Ukupno INDEX

  IX 2020. X 2020. X 2020.

  IX 2020. 1 Zaposlenje 2.000 1.631 81,55

  2 Bavljenje privatnom djelatnošću / samozapošljavanje 34 24 70,59

  3 Uključenje u redovno školovanje 12 42 350,00

  4 Sticanje uslova za penziju 58 54 93,10

  5 Sticanje trajne nesposobnosti za rad 67 89 132,84

  6 Odustajanje od traženja zaposlenja (neredovno

  javljanje na evidenciju) 354 276 77,97

  7 Izdržavanje kazne zatvora duže od 6 mjeseci 1 6 600,00

  8 Preseljenje na područje druge općine/kanton 96 87 90,63

  9 Smrt 18 9 50,00

  10 Odjavljivanje sa evidencije na lični zahtjev 74 81 109,46

  11 Rad na crno po nalogu, spisku inspekcije 0 5 #DIV/0!

  12 Ostvarivanje prihoda, po bilo kom osnovu većem od

  25%prosječne plate iz predhodne godine 0 4 #DIV/0!

  13 Ostali razlozi 2 4 200,00

  UKUPNO 2.716 2.312 85,13

  0 0

  2.000

  34 12 58 67

  354

  1 96 18 74 0 020 0

  1.631

  24 42 54 89

  276

  687

  981

  5 4 40

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  4000

  Ukupno X 2020.

 • 16

  Najbrojnija zanimanja koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje KS

  Tabela 14 oktobar/listopad 2020.

  VSS

  1. Diplomirani ekonomista Svega 1.380

  Žena 892

  2. Diplomirani pravnik Svega 1.136

  Žena 827

  3. Socijalni radnik Svega 401

  Žena 364

  4. Politolog Svega 363

  Žena 223

  5. Novinar Svega 306

  Žena 244

  VŠS

  1. Ekonomista Svega 201

  Žena 130

  2. Pravnik Svega 100

  Žena 78

  3. Nastavnik predškolskog vaspitanja Svega 43

  Žena 40

  4. Građevinski inžinjer Svega 23

  Žena 12

  5. Nastavnik razredne nastave Svega 23

  Žena 21

  SSS

  1. Maturant gimnazije Svega 3.508

  Žena 2.343

  2. Ekonomski tehničar Svega 2.205

  Žena 1.806

  3. Mašinski tehničar Svega 1.730

  Žena 650

  4. Tekstilni tehničar Svega 743

  Žena 614

  5. Medicinska sestra Svega 703

  Žena 614

  KV

  1. Prodavač Svega 3.174

  Žena 2.662

  2. Frizer-vlasuljar Svega 978

  Žena 902

  3. Vozač motornih vozila Svega 929

  Žena 21

  4. Automehaničar Svega 832

  Žena 7

  5. Bravar Svega 588

  Žena 32

 • 17

  Starosna i kvalifikaciona struktura nezaposlenih osoba (ukupno, do 35 godina i do 25 godina starosti)

  Tabela 15

  KVALIFIKACIONA STRUKTURA NEZAPOSLENIH OSOBA NA DAN 31.10.2020. GODINE

  Svega VSS od toga

  MAGISTARA VŠS SSS NSS VKV KV PK NK

  UKUPNO registrovane nezaposlene

  osobe 63.296 9.348 1.914 615 20.356 246 243 16.193 281 16.014

  Od toga - žena 39.064 6.517 1.411 418 12.786 242 67 7.960 156 10.918

  % učešće žena 61,72 69,72 73,72 67,97 62,81 98,37 27,57 49,16 55,52 68,18

  Do 35 godina starosti (omladine) je 22.074, ili 34,87% od ukupnog broja nezaposlenih osoba.

  Tabela 16

  KVALIFIKACIONA STRUKTURA NEZAPOSLENIH OSOBA DO 35 GODINA STAROSTI NA DAN 31.10.2020.

  GODINE

  Svega VSS od toga

  MAGISTARA VŠS SSS NSS VKV KV PK NK

  Ukupno osoba do 35 godina 22.074 5.641 1.562 21 9.483 0 31 4.730 30 2.138

  Od toga - žena 12.747 4.028 1.203 16 5.299 0 13 2.159 9 1.223

  % učešće žena 57,75 71,41 77,02 76,19 55,88 0,00 41,94 45,64 30,00 57,20

  Do 25 godina starosti (omladine) je 7.561, ili 11,95% od ukupnog broja nezaposlenih osoba.

  Tabela 17

  KVALIFIKACIONA STRUKTURA NEZAPOSLENIH OSOBA DO 25 GODINA STAROSTI NA DAN 31.10.2020.

  GODINE

  Svega VSS od toga

  MAGISTARA VŠS SSS NSS VKV KV PK NK

  Ukupno osoba do 25 godina 7.561 848 128 7 4.070 0 14 1.814 17 791

  Od toga - žena 3.643 573 88 6 1.972 0 5 656 5 426

  % učešće žena 48,18 67,57 68,75 85,71 48,45 #DIV/0! 35,71 36,16 29,41 53,86

 • 18

  POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU

  (Oglasi, upućivanje poslodavcu, realizovana posredovanja)

  Tabela 18 oktobar/listopad 2020.

  Biroi za zapošljavanje

  Broj oglašenih radnih mjesta

  na osnovu zahtjeva za

  posredovanjem, ili

  dostavljenim oglasima putem

  Službe KS

  Broj objavljenih radnih

  mjesta, do kojih je Služba KS

  došla, iz drugih izvora

  (internet, novine i sl)

  Broj upućenih osoba poslodavcu na

  osnovu zahtjeva za posredovanje,

  objavljenih oglasa putem Službe, ili

  oglasa iz drugih izvora

  Broj uspješno realizovanih

  posredovanja (zaposlenih) na osnovu

  zahtjeva za posredovanjem,

  objavljenih oglasa putem Službe, ili

  oglasa iz drugih izvora

  Svega Svega Svega Muški Žena Svega Muški Žena

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Centar 40 50 137 56 81 55 25 30

  Hadžići 10 15 33 15 18 10 8 2

  Ilidža 50 120 49 30 19 10 6 4

  Ilijaš 3 24 86 27 59 17 7 10

  Novi Grad 205 39 289 118 171 449 231 218

  Novo Sarajevo 16 0 65 30 35 16 9 7

  Stari Grad 16 6 34 14 20 1 0 1

  Trnovo 0 0 0 0 0 0 0 0

  Vogošća 50 38 76 28 48 25 9 16

  Objavljena radna mjesta

  putem web stranice Službe

  KS 173 0 0

  Svega KS 563 292 769 318 451 583 295 288

 • 19

  IZVOR PODATAKA I METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

  Izvor podataka o nezaposlenim osobama, koji se koriste u izradi Statističkog biltena su evidencije biroa

  za zapošljavanje Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

  Podaci o zaposlenim licima u Kantonu Sarajevo preuzimaju se od Porezne uprave Federacije BiH.

  Podaci se prikupljaju i obrađuju mjesečno i prezentiraju na web stranici Javne ustanove “Služba za

  zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

  OBJAŠNJENJE POJMOVA I ZNAKOVA

  1. NEZAPOSLENE OSOBE su osobe bez zaposlenja, sposobne za rad, starosne dobi od 15 do 65 godina, evidentirane u službama za zapošljavanje.

  2. OSOBE KOJE PRVI PUT TRAŽE ZAPOSLENJE su evidentirane osobe u službama za zapošljavanje koje nisu bile u radnom odnosu.

  3. KORISNICI NOVČANE NAKNADE su nezaposlene osobe evidentirane u službama za zapošljavanje, a koje su stekle pravo na novčanu naknadu u skladu sa zakonskim propisima.

  4. NOVOPRIJAVLJENE NEZAPOSLENE OSOBE su registrirane osobe u toku izvještajnog mjeseca. 5. ZAPOSLENI SA EVIDENCIJE su osobe koje su se zaposlile na području Kantona Sarajevo tokom

  izvještajnog mjeseca, a bile su evidentirane kod Službe.

  6. PRIJAVE POTREBA ZA RADNIKOM iskazuju broj traženih radnika i pripravnika za nepopunjena i novootvorena radna mjesta koja poslodavci prijavljuju općinskim biroima u toku izvještajnog mjeseca.

  7. REALIZOVANE PRIJAVE POTREBA ZA RADNIKOM iskazuju broj zaposlenih radnika i pripravnika prema izvještaju o zasnivanju radnog odnosa koji poslodavci dostavljaju biroima tokom

  izvještajnog mjeseca.

  8. PRESTANAK RADA evidentira se na osnovu prijava o prestanku radnog odnosa koje su poslodavci podnijeli biroima za zapošljavanje u toku izvještajnog mjeseca.

  ZNAKOVI

  - nema pojave ... ne raspolaže se podacima

  ‘ podatak manji od 0,5 date jedinice mjere

  ispravljen podatak 1/ napomena ispod teksta ili tabele

  Ø prosjek

  () procijenjen podatak

  SKRAĆENICE

  NK nekvalifikovani radnik

  PKV polukvalifikovani radnik

  KV kvalifikovani radnik

  VKV visokokvalifikovani radnik

  NSS niža stručna sprema

  SSS srednja stručna sprema

  VŠS viša školska sprema

  VSS visoka stručna sprema

  KS Kanton Sarajevo

 • 20

  KANTON SARAJEVO

  Javna ustanova

  „Služba za

  zapošljavanje Kantona

  Sarajevo“ Sarajevo

  VD

  DIREKTORICA

  Edina Ljubuškić

  Adresa:

  Ulica Đoke

  Mazalića

  broj 3

  Telefoni:

  033/569-100

  033/251-260

  033/569-135

  Fax: 033/204-177

  Web stranica www.szks.ba

  E - mail: [email protected]

  Redni

  broj

  Općinski

  biroi za

  zapošljavanje

  Šef biroa

  Adresa

  Telefon

  E – mail

  1.

  Centar

  Faruk Omanović

  Mehmeda

  Spahe 12

  033/225-786

  033/214-438

  033/213-221

  [email protected]

  2.

  Hadžići

  Adisa Šarić

  Hadželić

  110

  033/428-621

  033/428-620

  [email protected]

  3.

  Ilidža

  Džemila Agić -

  Imamović

  Mala aleja 2

  033/762-670

  033/622-356

  [email protected]

  4.

  Ilijaš

  Muvedeta

  Kadrić

  Ivana Franje

  Jukića 4

  033/403-350

  033/400-037

  [email protected]

  5.

  Novi Grad

  Bajro Biber

  Branislava

  Nušića 170;

  Dobrinja V

  033/469-812

  033/473-224

  033/768-035

  [email protected]

  6.

  Novo

  Sarajevo

  Amela Mulać

  Ložionička

  5

  033/653-217

  033/652-457

  [email protected]

  7.

  Stari Grad

  Sanela Karović

  Obala

  Kulina bana

  25

  033/557-247

  033/223-787

  [email protected]

  8.

  Trnovo

  Đenan Nožić

  Trnovo bb

  033/439-046

  [email protected]

  9.

  Vogošća

  Avdo Hodžić

  Ulica 24.

  Juni bb

  033/424-080

  033/424-081

  [email protected]

  http://www.szks.ba/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:sanela.karo[email protected]:[email protected]:[email protected]