Click here to load reader

Användarmanual Maximo 7.5 v3 - Trafikverket · PDF file [email protected] – Trafikverkets Nationella Förvaltningsledning för Maximo - så att vi kan hålla denna manual så uppdaterad som

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Användarmanual Maximo 7.5 v3 - Trafikverket · PDF file [email protected] – Trafikverkets...

 • Sida 1 av 166

  Användarmanual

  för

  7.5

  Trafikverksanpassad version

  Rev 2.0

  Senaste Revidering 2012-04-27

 • Sida 2 av 166

  Manualens syfte

  Denna manual är en Trafikverksanpassad version av Maximos stora användarmanual.

  Syftet är att beskriva de mest nyttjade modulerna och använda applikationerna i Maximo

  version 7.5.0.3, som i dagsläget berör Trafikverkets Beställare (FOA), Entreprenörer samt

  Driftingenjörer (DI).

  Beroende på behörighetstilldelning och utpekade roller, så kan den enskilde användarens

  behörighet av se och nyttja de olika applikationerna variera.

  Vissa standardapplikationer och rapporter i Maximosystemet har delvis konfigurerats, anpassats

  och layoutjusterats enligt Trafikverkets krav och förbättringsönskemål, utifrån de krav som ställts

  från underhållsverksamheten inom väg- och tunnelanläggningar.

  Vissa funktioner och en del rapporter är därför Trafikverksframtagna, och det finns även standard-

  funktioner mm som inte nyttjas, men dessa finns då angivna i manualen så långt som möjligt.

  Lathundar för vissa specifika åtgärder, trix och fix för användaren finns inte infört i denna manual

  utan hanteras separat.

  Om ev felaktigheter skulle upptäckas eller att det saknas något, så meddela gärna oss på

  [email protected] – Trafikverkets Nationella Förvaltningsledning för Maximo - så att vi kan

  hålla denna manual så uppdaterad som möjligt.

  mailto:[email protected]

 • Sida 3 av 166

  Innehållsförteckning

  1. Maximo översikt ....................................................................................................................................... 7

  1.1. Inloggning .......................................................................................................................................... 7

  1.2. Funktionalitet och navigering ............................................................................................................. 9 1.2.1. Allmänt ...................................................................................................................................... 9 1.2.2. Startcenter ................................................................................................................................. 9 1.2.3. Navigationslist ......................................................................................................................... 10 1.2.4. Verktygslist .............................................................................................................................. 10

  1.2.4.1. Sök - Snabbnyckelfält ......................................................................................................... 11 1.2.4.2. Välj åtgärd ........................................................................................................................... 11

  1.2.5. Flikar........................................................................................................................................ 12 1.2.6. Fältknappar ............................................................................................................................. 13 1.2.7. Sökning ................................................................................................................................... 14

  1.2.7.1. Sökexempel ........................................................................................................................ 15 1.2.7.2. Fliken Lista .......................................................................................................................... 16 1.2.7.3. Filterrutor och Resultatlista ................................................................................................. 17 1.2.7.4. Avancerad sökning ............................................................................................................. 19 1.2.7.5. Spara fråga ......................................................................................................................... 21 1.2.7.6. Bokmärken .......................................................................................................................... 23 1.2.7.7. Spara Resultatlista i Excel-format ...................................................................................... 24

  2. Moduler och applikationer i Maximo .................................................................................................... 27

  3. Modulen Inventarier ............................................................................................................................... 30

  3.1. Applikationen Inventarier ................................................................................................................. 31

  3.2. Applikationen Placeringar ................................................................................................................ 32 3.2.1. Flikar i applikationen Placeringar ............................................................................................ 32 3.2.2. Fliken Placering ....................................................................................................................... 33

  3.2.2.1. Kopplade Dokument - Chaosknapp .................................................................................... 35 3.2.2.2. Kopplade Dokument – knappen Bilagor ............................................................................. 36

  3.2.3. Fliken Inventarier ..................................................................................................................... 38 3.2.4. Fliken Historik .......................................................................................................................... 39 3.2.5. Fliken Säkerhet ....................................................................................................................... 39 3.2.6. Fliken Mätare .......................................................................................................................... 39 3.2.7. Fliken Specifikationer .............................................................................................................. 40 3.2.8. Fliken Eldata ........................................................................................................................... 41 3.2.9. Anläggningsstruktur – hierarki ................................................................................................ 42

  3.3. Felkoder ........................................................................................................................................... 43 3.3.1. Flikar i applikationen Felkoder ................................................................................................ 43 3.3.2. Felkodsnivåer .......................................................................................................................... 44

  4. Arbetsorder ............................................................................................................................................. 45

  4.1. Arbetsorderbevakning ...................................................................................................................... 45 4.1.1. Flikar i applikationen arbetsorderbevakning ........................................................................... 46 4.1.2. Skapa ny arbetsorder .............................................................................................................. 47 4.1.3. Fliken Arbetsorder ................................................................................................................... 47 4.1.4. Placeringar, Inventarier och Konfigurationsartiklar (CI) ......................................................... 53 4.1.5. Arbetsorderstatus .................................................................................................................... 53

  4.1.5.1. Att ändra Status .................................................................................................................. 57 4.1.6. Arbetsordertyper ..................................................................................................................... 58 4.1.7. Fliken Instruktioner – att planera / bereda arbetsorder ........................................................... 58

  4.1.7.1. Uppgifter på arbetsordern ................................................................................................... 59 4.1.7.2. Planera personal ................................................................................................................. 61

 • Sida 4 av 166

  4.1.7.3. Planera material .................................................................................................................. 63 4.1.7.4. Planera tjänster ................................................................................................................... 65 4.1.7.5. Planera verktyg ................................................................................................................... 65

  4.1.8. Registrera verkligt utfall........................................................................................................... 67 4.1.8.1. Registrera verkligt personalutnyttjande .............................................................................. 68 4.1.8.2. Registrera använt material ...............................................................

Search related