ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

Embed Size (px)

Text of ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  1/37

  NADEJDA PTUSHKINA

  "ANORMALA"

  Traducere Elvira Rîmbu

  Personajele:

    EA –o femeie obi nuită de 40 de ani,șobosită, intelectuală.  EL – un bărbat tânăr,30 de ani, frumos,elegant.

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  2/37

  EA stă e ga!on i se fere te să fie "ă!ută.ș ș

  EL iese de duă o clădire i se#ndreată sreșc$io c.ș

  EA %l urmăre te insistent, se "ede că#&șfoarte agitată.

  EL.'La geamul c$io cului( )arlboro* Lig$t*ș'+ i une ac$etul de igări %n bu!unar,ș țmerge %naoi.(

  E – se decide %n sfâr it i brusc %i taieș șcalea.

  EA.)ă scu!a i* Putem "orbi o cliăț -

  EL.'iind luat rin surrindere, destul deagresi"( /e e-

  EA.'esiră greu( A dori să "ă %ntreb ce"a.ș

  EL.'/u tonul omului foarte ocuat( Ascult*

  EA.'1ice rimul lucru care#& "ine %n minte(/um a utea să ajung la /asa 2ineretului-ș

  EL.'indiferent, dar galant( A$a/asa2ineretului- A a/lădirea galbenă, nu#& a a-ș ș

  EA.Parcă da

  EL./asa 2ineretului)erge i ână la alțtreilea semafor i face i la stânga.Până laș țal doilea i la dreata. Aoi ână la caătulș

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  3/37

  stră!ii. La intersec ie#la stânga i "a fi aț șdoua sau a treia casă e dreataA i %n eles-ț ț

  EA.)ul umesc.ț

  EL.eci, al treilea i la stânga, al doileași la dreata, ână la caăt, la stânga i laș șdreata. /red că a treia sau a atra casă.5ăorienta i e loc. A i re inut-ț ț ț

  EA.)ul umesc.ț

  EL.'bine"oitor( 67*

  EA.E i "reun mijloc de transort %n comunșână acolo-

  EL.'ridică din umeri( 8u tiu. '!âmbe teș șgalant( +mi are rău, dar asta nu tiu.8ușobi nuiesc să folosesc.ș

  EA.Și e jos-

  EL.Pe jos bănuiesc că e la fel, doar că semerge e trotuar.9- '"rea să lece(

  EA.'$otărâtă( )ă scu!a iț *

  EL.'sec( /e mai e-

  EA.8u "oi merge nici e jos, nici cuma ina.)ă "oi duce altă dată*ș

  EL.'lecând( Asta "ă ri"e te* )ș ă scu!ați

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  4/37

  EA.'reciitată( 9 cliă "ă rog*oar osecundă*A "rea să "ă sun ce"a, de fat, săș"ă roun...;au mai degrabă să "ărog...e i,oate că ne utem %n elege...Poateș ț

  că "#ar interesa

  EL.'foarte sec, arătându#& că se grăbește()ai e scurt "#aș ruga* i mai concretȘ *

  EA.8e#am utea retrage un ic %ntr#o arte-Pe aici trece multă lume

  EL.'rămânând locului( Eu nu am secrete fa ățde cona ionalii mei.ț

  EA.ar eu am.

  EL.Asta e roblema dumnea"oastră*)ă scu!ațidar eu mă grăbesc.Am ieșit doar entru ocliă duă țigări. ;unt a tetatș .

  EA.5ă rog mult,doar un minut*8ici nu ti iș țdesre ce e "orba...ar deja sunte ițreticent* Poate "i se "a ărea interesant ce"reau eu...

  EL.'o %ntrerue( 8u* 8u mă interesea!ă delocce "re iț * 'leacă(

  EA.'%l aucă de mânecă cu diserare( ar euam o ofertă de câ tig entru dumnea"oastrăș *

  EL.8u lucre! cu ersoane articulare* '% ișeliberea!ă mâneca( )ă scu!a iț *

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  5/37

  EA.8u m#a i %n eles corectț ț *)ă refeream lafatul că a i utea să mă ajuta i e mine iț ț șsă i câ tiga i ni te bani din treaba astaș ș ț ș .

  EL./ât-

  EA.9 sută de dolari.

  EL.'disre uitorț ( /lar.

  Ea %l aucă iar de mânecă.

  EL.Lăsa i#mi "ă rog mâneca %n aceț *

  EA.)ă scu!a i, am făcut#o mecanicț *

  EL.La re"edere*

  EA.8u* '%l aucă iar de mânecă(

  EL.'iritat( 8u sunte i %n toate min ile-*ț ț

  EA.ar nici nu ti i ce "reau să "ă roun*ș țPentru dumnea"oastră nu e decât un fleac*/inci minute de lucru,fără efort,un lucru cucare sunte i obi nuit*ț ș

  EL./inci minute-9 sută-ără efort-;une i*arțe scurt* i lăsa i#mi mâneca %n ace o dataȘ ț

  i entru totdeauna*ș

  EA.)ă scu!ați*

  EL.5ă ascult* esre ce ajutor e "orba-

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  6/37

  EA.E la mine acasă.../asa e la cinci minutede aici... i acolo %ncă cinci minute...Ș'au!ă(Poate ate...+n orice ca! nu mai multșde !ece...a, sigur*umnea"oastră o să

  reu i i %n !ece minute... i cinci minuteș ț Șdrumul %naoi...

  EL.Per total –două!eci de minute.;une ițdesre ce#& "orba-

  EA.ine* Acolo e biroul meu.Aștetați aici unic*5ă "oi trimite lăcătușul nostru.

  EA.A refera #o face i dumnea"oastrăș ș țersonal*

  EL.;ă ti i că mă oca i* Pe mine %ncă nimeniș ț ș țniciodată nu m#a %n făcat a a de mânecă ca săș ș

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  7/37

  mă roage să#& rear robinetul./red că e one%n elegere la mijloc.ț

  EA.umnea"oastră %mi insira i %ncredereț .

  EL.5ă foarte mul umesc*ar eu de mult tim nuțmă ocu de c$estii din astea. Eu %nsumientru asemenea ser"icii lătesc.8u am timsă mă ocu de a a ce"a. i nici dorin ă.ș Ș ț

  EA.5ă asigur că orice bărbat normal oate săfacă asta*

  EL.+nainte uteam. Acum nu. Probabil că eusunt anormal.9- ămâne i să a teta i- ;ă "ăț ș țtrimit lăcătu ul-ș

  EA.8u, n#am să ot. 8u ot să#i %ncredin e!țasta unei ersoane necunoscute.

  EL./e nu#i ute i %ncredin a-obinetul-Atunciț ț

  n#am cum să "ă ajut.&erta i#mă dar eu sunt %nțtoiul unor negocieri,iar dumnea"oastră măre ine i i ierde i i timul dumnea"oastrăț ț ș ț șde omană.

  EA.Acolo nu e un simlu robinet...8u delăcătu am eu ne"oie...2ot timul "ă grăbi i*ș ț9are e c$iar atât de greu să mă asculta iț

  ână la caăt- Am emo ii* acă e să fiuțsinceră roblema nu e robinetul. i nici deȘlăcătu sau instalator nu am ne"oie.Problemașe alta. i am ne"oie de dumnea"oastră. oar deȘdumnea"oastră i nimeni altul*Eu tiu ceș șsun**

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  8/37

  EL.+n sc$imb eu nu tiu. /are e roblema-ș

  EA.+n limba noastră nu e=istă cu"ântul

  coresun!ător entru asta. 5orbiți engle!a-

  EL.Eu- Engle!a- ;unte i anormală-ț

  EA.8u. imotri"ă. ;unt medic.

  EL. i ce nu ute i să#mi sune i %n limbaȘ ț țnoastră-/e "re i de la mineț -

  PA

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  9/37

  EA.acă "a fi...acă nu "oi reu i dinșrima...atunci am să "ă solicit %ncă o dată*

  EL.Pentru %ncă o sută de dolari-

  EA.>ine%n elesț * tiu că e o rounereȘneobi nuită entru dumnea"oastrăș

  EL.8eobi nuităș - Pentru mine- )ă jigni i* 9țsută de dolari entru cinci minute- Adracului de atrăgător*Poate că ar trebui sădemisione! de la se"iciu i să mă ocu doarș

  de asta-*9 sută de dolari %n cinci minute*

  EA.ar de ce s#o face i gratis- 8u mățcunoa te i deloc./a ce c$estie s#o face iș ț țgratis- Eu am ne"oie de asta, nudumnea"oastră.;ă ti i că sunt erfectș țsănătoasă, am ade"erin ă medicală.ț

  EL.ar de ce a face#o entru o sută deș

  dolari-Asemenea imresie cree! eu c$iar de larima "edere-

  EA.8icidecum***umnea"oastră crea i imresiațunui om foarte cumsecade*

  EL. i de aceea m#a i ales e mineȘ ț -

  EA.Eu am mare ne"oie de asta.

  EL.)erge i la $otelț @/[email protected] sau ie i i eș țcentură*

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  10/37

  EA.ret cine mă lua i-A a imresie "#amț șfăcut-

  PA

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  11/37

  urgent* i doar de dumnea"oastră am ne"oie*8u#Șn eleg ce e a a neobi nuit %n ceea ce "ăț ș șroun- 'cu lacrimi %n oc$i(/e e a a dificil-șoamne umne!eule*

  EL.ar eu nu mă culc cu cine se nimere teș *;unt %nsurat*Am un coil.

  EA. tiu*5#am "ă!ut familia*A"e i o feti ă.+miȘ ț țlace feti a dumnea"oastră*

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  12/37

  că sunte i foarte frumos* i a"e i mult arm*ț Ș ț și "ârsta otri"ită.Ș

  EL.8u crede i că entru situa ia %n care "ăț ț

  afla i sunte i destul de reten ioasă-*ț ț ț

  EA.8u ot altfel.Pentru mine e o c$estiunefoarte serioasă. i m#am regătit temeinic.Ș

  EL.ar nu "#a i găsit ersoana otri"ită.Euțnu sunt un a"enturier.

  EA.8u#& ade"ărat*oar %n ultimele B sătămânia i a"ut a"enturi*9 străină, căci a iț ț"orbit cu ea doar %n engle!ă,trei fete foartetinerele i a cincea era de "ârsta mea*ș

  EL.oarte interesant*Acum am %n eles*e fatțmă antaja i*ș ț  

  EA.8u.oar doresc să "ă culca i cu mine*Atâtț

  i nimic mai mult* i "ă roun B00 de dolari*ș Ș

  EL.ouă sute de dolari eu iau entru o%merec$ere cu bulldogul meu*

  EA.Probabil e de rasă...ouă sute cinci!eci*)ai mult nu am*

  EL.Aici nu se fac economii.Poftim lua i iț șsuta mea i roune i#& cui"a 30.5e i a"eaș ț țmai multe anse*8u sunt e=ert %n treburileșastea, dar a a cred..ș

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  13/37

  EA.)ulțumesc* +i iau*a i#mi#i*ț a i#mi cei oțsută de dolari*

  EL.'%i dă C00 de dolari(8u trebuie să#mi

  mul umi iț ț *

  EA.Poftim, "ă roun 30 de dolari*8u mătârguiesc*

  EL. i mai !icea i că "#a i regătit temeinicȘ ț ț *

  EA.acă a fi %n locul dumnea"oastră eu a fiș ș

  de acord*

  EL.ar eu am să mă târguiesc*C minute dintimul meu costă C000 de dolari*

  EA.8u am atâ ia bani*ț

  EL.8u am de gând să cede!*

  EA.ar e rea mult*

  EL.A$a*Asta %nseamnă că totu i sunte i laș țcurent cu tarifele astea-

  EA.>ine*;unt de acord.A i câ tigat*e acord*ț ș5oi face rost de C000 de dolari*La sfâr itulș!ilei de muncă "oi fi cu to i banii la biroulț

  dumnea"oastră*A teta i#mă* '"rea să lece(ș ț

  EL.;ta i*** 'o aucă de mână(Pute i săț ț%n elege i un lucru elementar-La "ârstaț țdumnea"oastră ar cam trebui să ti i asta*Euș țnu ot să fac ceea ce mă ruga i*ț

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  14/37

  EA.e ce-*

  EL.Pentru căPentru că eu nu "ă "reau.8u#mi

  lăce i ca femeie*8u mă atrage i.8u#miț țcoresunde i din unct de "edere se=ual.ețaceea afacerea asta n#o să "ă meargă cu mine.

  EA.8ici dumnea"oastră nu#mi sunte i mie ețlac* i nici eu nu "ă "reau, nu "ă doresc* EuȘdemult nu mai doresc e nimeni*ar nu otface asta fără dumnea"oastră* acă a fiș

  utut era cu totul altce"a*oamne umne!eule,dar ce ute i ă i dacă "ă culca i cu mine-ț ț țoar "ă culca i cu ori icine*Pe nimeni nuț șrefu!a i*Eu de o lună "ă tot urmăresc*Acum 3țsătămâni c$iar aici,%n locul ăsta a i glumitțcu o blondu ă tânără9 feti ă dragu ă cuț ț țcoadăA i stat de "orbă "reo minute+nțaceea i !i ea a "enit iar cam e la sfâr itulș ș!ilei de muncă.A stat i "#a a tetat aici.ș ș

  umnea"oastră a i ie it i a i in"itat#o laț ș ș țbirou.uă care , entru a comunica cuea,entru a#& face curte i entru toateșcelelalte a i ierdut 3 de minute. 8icițmăcar nu "#a i oboist să o conduce i ânăț țacasă duă aceea*Am au!it când stătea i amândoi lângă ma inăț șcum discuta i cu ea unde "i#i mai comod s#oț

  lăsa i %n drumul sre casă.A doua !i ea aț"enit iar sre sfâr itul !ilei. /u un buc$etșimens de trandafiri.A i %ntâlnit#o cuțamabilitate./olegii dumnea"oastră de birouau fost foarte de"ota i, n#au lecat de lațser"iciu ână seara târ!iu, au jucat

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  15/37

  căr i.&ar ea a stat i a a tetat.2o i auț ș ș țfost drăgu i cu ea. i to i au lecat de laț Ș țbirou %n acela i tim i %n acela i tim cuș ș șdumnea"oastră...e data asta nici măcar n#a iț

  mai luat#o cu ma ina.&ar ea a "enit aoi iarși iar.;#a coco at de atâta a tetare.;ufereaș ș ș%ngro!itor.)ă durea enorm s#o "ăd %n stareaasta. &ar dumnea"oastră a i %nceut să "ățener"a i.+ntr#un final a trebuit totu i săț șda i ni te e=lica ii. i duă aceea ea n#aț ș ț Ș

  mai "enit*&ar a doua !i, %n acela i loc dejaș%i făcea i curte altei tie destul de "ulgarețca i %nfă i are*)i#a icat foarte rost cândș ț ș"#am "ă!ut a a.A stat i asta i a a tetatș ș ș șaici ână au lecat to i.5#a i %n"oitț țsubalternii să lece mai reede acasă.Aoidin geam i#a i fluierat să "ină *A i ărăsitț țbiroul %mreună cu ea, fiind foarte binedisus, e=act este D minute* 5#a i desăr itț ț

  amiabil i mai mult ea n#a mai aărut eșaici*+n sc$imb, entru tia străină a ițc$eltuit mai mult de 3 ore*Părerea mea e căasta#i slugărnicie*

  EL.e ce mă urmări i-ț

  EA.A"e i o so ie tânără i frumoasă* i "ăț ț ș Ș

  culca i cu cine se nimere te*ratis*e ce nuț șute i face asta i cu mine- i mai alesț ș Șentru 30 de dolari-*

  EL.8u iau bani de la femei*

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  16/37

  EA. i e mine de ce mă stoarce i %n $alulȘ țăsta-

  EL.Eu-Eu "ă storc-*umnea"oastră "#a i legatț

  de mine*

  EA.Alaltăieri, ro cata aia, i ea s#a legatș șde dumnea"oastră* ;#a aruncat ur i simlușe dumnea"oastră* 8ici măcar geamul n#a ițaucat să#l %nc$ide i* i nu "#a i ous deloc*ț Ș țAm "ă!ut doar.

  EL.;unte i o maniacă se=uală*;ta i aici duăț țcolt , ândi i "ictimele i aoi "ă arunca iț ș țeste ele*

  EA.;tăteam aici ca să "ă studie!*

  EL.Pentru ce-*

  EA.'obosită(2rebuie să mă culc cu

  dumnea"oastră*

  EL.e ce-8u sunt un mascul feroce* ;unt unartener obi nuit*ș Pot fi %nlocuit cu oricine*i e c$iar necesar să fiu %nlocuit*Ș  

  EA.8umai dumnea"oastră*

  EL.ar de ce-A i ariat cum"a cu cine"a-ț

  EA.ret cine mă lua i-ț

  EL.8#am să ronun cu "oce tare dret cine "ățiau*;unte i atât de obsedată se=ual-+n ca!ulț

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  17/37

  ăsta eu nu sunt otri"it.Eu %mi cunosclimitele.

  EA.e ce mă jini i tot timul i#mi sune iț ș ț

  doar orcării-

  EL.&a mai du#te tu*'leacă grăbit(

  EA.'+n urma lui(2elefonul dumnea"oastră deacasă # B00 BC C3*Pe so ie o c$eamă Lena*ț/$iar acum am s#o sun*oar nu "#am urmărit olună %ntreagă de omană*

  EL.;unte i o antajistă ordinară*)i#e grea ăț ș țcând "ă "ăd*

  EA.Pute i sune tot ce dori i*ț ț

  EL./ât "re i-ț

  EA.9 dată*/el mult două.ar a doua oară numai

  este o lună*e i n#ar fi de dorit*ș

  EL./u bani nu se oate-

  EA.8u.

  EL.00 de dolari*;ocotind i suta e care "#șam dat#o.

  EA.8u.

  EL.00, fără suta aia*

  EA.8u.

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  18/37

  EL.0*

  EA.8u.

  EL.D00*

  EA.8u.

  EL.C000*

  EA.8u.

  EL./âți ani a"eți-

  EA.Patru!eci i unuș

  EL.Lua i baniiț *

  EA.8u***

  EL. 8u "ă "reau*

  EA.9 singură dată* i am să "ă uit*Ș

  EL.9 să uita iț -8u ot să risc asta*

  EA.ar de ce-e ce sunte i %n stare sățlăti i C000 de dolari doar ca să nu "ăț

  culca i cu mine-e ce-/e e atât de %ngro!itorțla mine-8u crede i că a a a utea să#miț ș șierd definiti" %ncrederea %n mine-

  EL.;unteți icată din lună-Parcă așa se factreburile astea-

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  19/37

  EA.5#am urmărit o lună %ntreagă ca să#n elegțcum se fac treburile astea*/$iar am ișreetat:

  @)ă scu!ați, a"eți un foc cum"[email protected]

  EL.a,cum să nu*răcie*Am uitat bric$eta %nbirou*Poate intrați, e la doi ași deaici.Poate beți o cafea-/$iar acum a"em omică au!ă.

  EA.ar era riscant*Pentru că de obicei a"ea iț

  %ntotdeauna bric$etă %n bu!unar* i atunci amȘ$otărât că e mai bine să %ntreb cum otajunge unde"a anume.+n situa ia asta auci sățstai un ic de "orbă.

  EL.Asta a fost o gre eală.)ai bine cerea i unș țfoc*

  EA.ar eu nu fume!*

  EL.8#are imortan ă*Eu atunci a fi %n elesț ș țcorect*egulile jocului nu trebuie sc$imbateniciodată*Acum e deja rea târ!iu*Am ajunssă#mi fie frică de dumnea"oastră*

  EA.e ce să "ă fie frică-Eu sunt medic*&nfec ionist*/$iar i cu $oleră am a"ut de aț ș

  face*5ă rog să mă scu!a i entru tot ce#amțtrăncănit adineaori.8u "reau să "ă ro"oc"reun rău. i nu "reau nimic altce"a de laȘdumnea"oastră decât să "ă culca i cu mine oțsingură dată*;au oate de două ori*

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  20/37

  EL.&ar o luăm de la %nceut*&erta i#mă dar euțnu "ă cunosc deloc, nu tiu nimic desreșdumnea"oastră*

  EA./e#a i "rea să ti iț ș ț -

  EL.8imic nu "reau*

  EA.ar așa iar n#o să ajungem nicăieri*Am să"ă sun totuși câte ce"a desre mine.e i nuș"e i au!i nimic interesant.uc o "ia ă destulț țde liniară.)#am născut %n o mie nouă sute

  ai!eci iș ș

  EL.8u e ne"oie*

  EA.ar de ce a"e i ne"oie-ț

  EL.Am ne"oie să mă atrage i se=ual.ț

  EA.;e=ual-Pe dumnea"oastră-8u "ăd care ar fi

  roblema*8u arăt cu nimic mai rău decâtartenerele dumnea"oastră oca!ionale*;unt deaceea i %năl ime ca i străina aia. oldurileș ț ș Șsunt ca ale tiei ăleia "ulgare,iar talia unic mai mare ca a blondei* i "ă rog săȘremarca i că ărul e aroae la fel ca alțso iei*Ar trebui să "ă fiu e lac.;e are cățam omis ce"aar nu#mi dau seama ceA$a*

  ;ânii***Aroo, sunt fără sutien*A a***/e săștot "orbim atât-5ă arăt imediat Pri"i i*ț'raid % i desc$eie nasturii de la blu!ă( 5ășsatisfac entru o singură dată-

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  21/37

  EL.5#a i ăcănit de tot-*+nc$eia i#"ăț ț țimediat* 'El %ncearcă să#& %nc$idă nasturii(

  EA.Pe alte femei le de!brăca i, iar e mineț

  mă %mbrăca i*8u mă mai iăi i atâta*ceț țsări i a a e mine c$iar aici %n stradă-ț șLăsa i#mă %n ace*

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  22/37

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  23/37

  EL.8ici măcar cada"rul dumnea"oastră n#așermite să fie us la mine %n birou*

  EA.Am gre it %n ri"in a dumnea"oastră.ș ț

  EL.Asta entru că nu m#a i ascultat de laț%nceut*

  EA.Am cre!ut că sunte i un om inteligent.ț

  EL.Adică a i resuus că un om inteligent ețde acord entru o sută de dolari să se culce

  cu rima care %i iese %n cale-E foarte frumosafară*)ai sta i un ic culcată, răcori i#"ă,ț țiar eu am să c$em o ambulan ă.ț  

  EA.5a "eni este "reo cinci ore.

  EL./a medic robabil că ti i maiș țbine.Aroo, ute i să "ă acorda i i singurăț ț șrmul ajutor*

  EA.&a mai duce i#"ă draculuiț *

  EL./u mult drag*5ă doresc %nsănăto ireșgrabnică*Am să sun să c$em o ambulan ă iarțână atunci unul din angaja ii mei o să "ățsura"eg$e!e.

  EA.8u a"e i nici un ic de orgoliu.Astațconform teoriei dumnea"oastră*

  EL./ând m#a i trimis la dracu n#a i fostț țsinceră.8u "ă ricee i la a a ce"a, nu a"e iț ș țe=erien ă*8u "e i ob ine niciodată nimic deț ț ț

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  24/37

  la niciun bărbat entru că a"e i ni teț ștactici roaste*

  EA.'sare brusc( &a mai duce i#"ă dracului*ț

  /$iar la mama dracului*La to i dracii* Lațdracu*

  EL.E ce"a mai bine acum*

  EA.8u am ne"oie de niciun bărbat* 8ici să#i"ăd măcar nu "reau*)#a fi culcat o dată cușdumnea"oastră i nu m#a mai fi aroiat "reoș ș

  dată de "reun bărbat*

  EL.A$a* eci m#a i ales e mine ca să "ățlua i adio de la "ia a se=uală-;unt flatatț țdoamnă*ar mă tem că nu sunt otri"it entrua a ce"a. uă o rela ie cu mine e=istăș țriscul să "ă sc$imba i ărerea atât desrețbarba i la modul general cât i desre se= %nț șarticular.

  EA.5ai de mine*ar ce ărere bună a"e ițdesre dumnea"oastră-* i ce %nc$uit*;ăȘti i că nu "ă lac deloc,dar absolut deloc*ș ț;unte i un filfi!on de!gustător*ț EL.Păi atunci de ce ne ierdem timul-*8u#misunteți e lac, nu "ă sunt e lac* 8e

  desăr im i gata*ț ș

  EA.;taaaaaa iț *8u#mi sunte i e lac, darțsunte i cel mai otri"itț * i nu ot să maiȘamân.

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  25/37

  EL.acă o luăm iar de la caăt eu nu maire!ist./u ce sunt eu atât de otri"it- EA.A"e i multe calită i.A"e i o inteligen âț ț ț ț

  este medie.

  EL.)ul umesc.Am obser"at i eu asta.ț ș

  EA.A"e i maniere, sim ul demnită ii, resectț ț țentru al ii, a"e i o atitudine galantă fa ăț ț țde femei, sunte i delicat, cu bunțsim ,răbdător,un rofesionist la locul deț

  muncă,sunte i un lider ade"ărat, ti i să "ăț ș țbucura i de "ia ă i nu sunte i agresi"ț ț ș ț

  EL.&ar dumnea"oastră sunte i foartețreten ioasă./a să "e!i câte calită i trebuieț țsă aibă bărbatul cu care dumnea"oastră dori ițsă etrece i cinci minute* i niciunț Școmromis accetat*Probabil că nu sunte ițcăsătorită-

  EA.a.8u sunt căsătorită.

  EL.8u m#a mira nici să nu fi fost "reodată.ș

  EA.a. 8#am fost căsătorită niciodată.

  EL. i nici nu "e i fi.Ș ț 8u "e i găsi cu cine săț

  "ă căsători i %n această lume dacă entru aț"ă culca o singură dată căuta i un ti ideal*ț

  EA.Eu nu "reau să mă mărit.Am "rut când"a,acum nu mai "reau.

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  26/37

  EL.A leca totu i,ce !ice i-;unt %n toiulș ș țunor negocieri i mie nu#mi lace săș%ntâr!ii.Adăuga i la lista calită ilor meleț ți unctualitatea i lăsa i#mă să lec.Ei, ceș ș ț

  !ice i-ț

  EA.Poate totu i "ă ră!gândi i- 5ă rog*5ă rogș țmult, mult de tot*Acum nu "ă mai teme i dețmine, nu#& a a- i eu eram emo ionată,ș Ș țstresată*/rede i că e u or să te aroii a aț ș șde un bărbat necunoscut i să#l rogi să seșculce cu tine-8u e deloc simlu* i m#a iȘ ț

  c$inuit atât de mult* 'Plânge( 8#a"e i oțbatistă-

  EL.Poftim* '+i șterge el lacrimile(>ine,fie...8u e c$iar a a o roblemă*acă a i tiș ț șce robleme am i eu*8u mai lânge i, "ă rog*ș ț

  EA.Lacrimile sunt ultima mea armă*

  EL.Lăsa i arma jos*&n"entăm noi ce"a*ț

  EA.ar "ă rog să in"enta i cât mai reede*ț

  EL./ât mai reede-Poate să "ă fac cuno tin ăș țcu cine"a-ar atunci "a trebui să "ăcomorta i altfel.&ar eu o să "ă ajut cuțsfaturi, o să "ă ofer

  consulta ii.ratuite./$iar tiu deja ersoanaț șcu care să "ă fac cuno tin ă.arante! entruș țea.9-

  EA.oamne umne!eule, dar eu doar dedumnea"oastră am ne"oie***

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  27/37

  EL.oamne umne!eule, iar-*8u se oate* Poatecă dumnea"oastră mă iubi i de mult tim %nțtaină-

  EA.5ai de mine* 8icidecum.

  EL.Păcat*

  EA.5ă iubesc atâtea femei*

  EL.8#am rea obser"at asta.

  EA.E simlu.acă am s#o fac cu dumnea"oastră,eu am să#l iubesc foarte mult.Am să#l iubesca a cuma a cumcum nu se oate iubiș ș+n elege i-ț ț

  EL.;ă !icem...8u "ă mai doare caul-

  EA.8u.e ce-

  EL.5#a i lo"it totu i destul de tare.Poate săț șc$em ambulan a-ț

  EA.2rebuie să fi i dumnea"oastră i doarț șdumnea"oastră. i trebuie să se#ntâmle a!iȘână la mie!ul no ii*ț

  EL.Lini ti i#"ă, ăsta e cel mai imortantș țlucru.

  EA./$iar "ă e atât de greu -

  EL.8u tiu ce să "ă sunș

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  28/37

  EA./$iar atât de neaetisantă sunt-

  EL.8u, nu sunte i c$iar atât de neaetisantăț

  EA.'sinceră( )ul umesc*ț

  EL./ând lânge i sunte i c$iar foarteț țatrăgătoare*/$iar mi#a i lăcut.9 să#mițamintesc de dumnea"oastră.

  EA.ar nu ot să lâng tot timul*e fat, aș

  utea %ncerca* ti i, când a"eam "reo C3 aniȘ țam lâns %n continuu o lună %ntreagă* iȘnimeni nu utea să#mi facă nimic*8ici măcareu nu mă uteam ori din lans.)ai n#am muritatunci. 'lânge(

  EL.Liniștiți#"ă*Asta a fost demult*8u#n elegțde ce "i s#a us a a ata e mine.8u sunt unșsuerman. i nici nu "e i a"ea o ultralăcereȘ ț

  cu mine.Asta "ă garante!.

  EA.8u mă ot gândi la asta decât cu scârbă.

  EL.Asta#& rea de tot.+ncă nimeni nu s#adescotorosit de mine %n felul ăsta*/e "re ițde fat-

  EA./eea ce "or toate femeile.

  EL.Acum nu "orbim desre toatefemeile.Personal %ncă n#am %ntâlnit una cadumnea"oastră*;une i#mi concret ce "re i deț țla mine-5reau un răsuns sincer, concret iș

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  29/37

  EA. i-Ș

  EL.Eu sunt un ti moale i nu ot să refu!ș

  categoric o femeie atât de atrăgătoare.8imeniniciodată nu m#a rugat atât de ginga i atâtș șde stăruitor./e "re i-ț

  EA.ine%n eles, ăsta "a fi doar coilulțmeu.8u "oi a"ea niciodată nici o reten ie dețla dumnea"oastră*

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  30/37

   EL.)ulțumesc*)#ați liniștit.

  EA.8ici măcar n#o să#l "ede i "reodatăț *

  EL.Asculta i, dar cum ute i să mă jigni i %nț ț ț$alul ăsta-e ce crede i că eu sunt un animalțordinar-/ă eu a utea fi ingiferent fa ă deș țroriul meu fiu-

  EA.>ine, sunt gata să negocie!.

  EL.A$a, deci utem negocia-/e noroc e mine*

  EA.Putem discuta asta duă.

  EL.Eu a refera %nainte.ar de fat ce eșaici de discutat-

  EA.5e i utea articia la educa ia lui.+lț ț"e i utea "i!ita.9 data e an.ț

   EL.umnea"oastră de una singură a i $otărâtțcă trebuie să "ă culca i cu mine.2otțdumnea"oastră a i $otărât să a"e i un coilț țde la mine.e una singură a i decis i căț ștrebuie să fie băiat.&ar acum a i luatț$otărârea i de câte ori %l "oi utea euș"edea.Lângă dumnea"oastră eu nu mă simt deloc

  bărbat.

  EA.>ine.Am să "ă ermit să articia i lațeducarea lui.

  EL.)ulțumesc.

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  31/37

  EA./red că "e i a"ea o influen ă destul deț țbună.E c$iar mai bine ca băiatul să tie cășare tată.8u "a a"ea comle=e.

  EL.Eu "oi a"ea %n sc$imb comle=e*&erta i#mățdar sinceritatea dumnea"oastră sc$imbălucrurile radical.Poate că a fi ututșsă...ar sunt categoric %motri"ă să am uncoil cu dumnea"oastră*>ine că m#ațire"enit*8u mai %ncae nici o discu ie*ț+nc$idem subiectul definiti"* 8u mai ierde iț

  timul*Până la mie!ul no ii mai a"e i 'seț țuită la ceas( ata*+ntâr!ii*)ai corect, dejaam %ntâr!iat*

  EA.5in cu dumnea"oastră*8u am de gând săcede!*8u a"e i nici un dret*ț

  El se#ntoarce brusc sre ea, scoate din sacouun istol i#l %ndreată sre ea.Ea iăș ț .

  EL.8u glumesc i nici nu "reau să "ășserii.Am să trag* 8u "ă aroia i de mineț *

  EA.'rămânând nemi cată( ar e o rostie.5ășcomorta i roste te*ț ș

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  32/37

  EA.5#am "ă!ut so ia*8iciodată n#o să "ă nascăț!ece*oamne dă %ncă unul să nască* i dacă "aȘfi feti ă-ț

  EL.;re deosebire de dumnea"oastră eu nu amnimic %motri"a feti elor.5ă mul umesc foarteț țmult dar asta "oi $otăr% eu i cu so ia mea,ș țfără sfaturile dumnea"oastră.eocamdată eu n#am ne"oie de un fiu.

  EA.ar nu ute i trăi doar ancorat %nțre!ent*8u ti i ce "i se oate %ntâmlaș ț

  mâine %n această "ia ă*8imeni nu oate tiț șasta.acă "e i di"or a-ț ț  

  EL.8u sunt un  inamic atât de %n"er unat alșcăsătoriei, a a ca dumnea"oastră. i dacă "oiș Șdi"or a mă "oi %nsura iar*ț

  EA. i dacă nu "e i mai a"ea coii-&ar feti aȘ ț țe care o a"e i deja "a fi de artea mamei- iț Ș

  crescând "ă "a de"eni un om strain- i nu "aȘdori decât banii dumnea"oastră* oamnefere te,bine%n eles*8#o să "ă doară i n#o săș ț ș"ă sim i i singur-ț ț

  EL.8u "ă face i griji, "oi re!ista.ț

  EA.&ar eu o să#mi educ fiul %n a a fel %ncâtș

  el "ă "a iubi mereu.

  EL.)ulțumesc.

  EA. i cine tie,oate că %ntr#o !i,când "omȘ șfi deja bătrâni, "e i cădea %n genunc$i %nț

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  33/37

  fa a mea i#mi "e i săruta mâinile dretț ș țrecuno tin ă că "#am dăruit un fiuș ț . '+ ișacoeră fa a cu mâinile i lângeț ș (

  EL ascunde istolul, se aroie de ea,%i iamâna i i#o sărutăș .

  EL.&erta i#măț *;unte i minunată.8u a"e i niciț țmăcar un stro de cinism %n dumnea"oastră.arde B0 de minute mă a teată la biroușolande!ii.9 %ntâlnire foarte imortantă.Pelângă fatul că nu m#am regătit entru ea

  ,am i %ntâr!iat. i a a nu rea a"eam anse,ș Ș ș șdar acum au de"enit egale cu !ero.;unt foartemi cat.;incer, mi#e milă de dumnea"oastrăș .+milace tot mai mult de dumnea"oastră.ar eu nu"ă ot ajuta cu nimic.Lăsa i#mă să lec.Amțobosit.

  PA

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  34/37

  aceste negocieri deind multe.2rebuieneaărat să mai urc o treată %n rela ia meațcu ace ti olande!i.ș

  PA

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  35/37

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  36/37

  EL.ar din ricina dumnea"oastră am%ntâr!iat.Pentru mine e foarte imortant.9dată doar*

  EA.8#am să ot*8#am articiat niciodată laa a ce"a*5oi %nrăută i doar lucrurile.ș ț

  EL.;unt gata să risc, entru că mă tem că mairău n#are cum să fie.

  EA.ar nu mă rice deloc la a a ce"aș .

  EL.E simlu*

  EA.8ici nu tiu ce trebuie susș *

  EL.9lande!ii nu#n eleg o boabă ruse te*eț șaceea am să "ă ot sufla.acă nu reu im a!i,șmai utem organi!a o %ntâlnire.8#ar fi dedorit dar asta e*Pentru o lată sulimentară*Pentru o jumătate de oră de lucru "ă lătesc

  B00 de dolari.

  EA.ără suta e care mi#a i dat#o-ț

  EL.ără*Aia e entru daunele morale*&ar dacă%i con"inge i din rima "ă dau 400 de dolari.ț

  EA./$iar crede i la modul serios că a uteaț ș

  să mă descurc-8#am făcut asta niciodată *

  EL.5#am "ă!ut debutul. i a fost strălucitor*Ș

  EA.Și re!ultatul-..

 • 8/20/2019 ANORMALA - NADEJDA PTUSHKINA

  37/37

  EL.A i făcut tot ce se utea faceț *

  EA.>ine, sunt de acord.ar a utea contașe..

  EL.Pe cei 400 de dolari-Pute i contaț * i serȘsă ne i %mrietenimș *5ă rog mult*;unte i dețacord-

  EA.)ă ruga i mult-ț

  EL.)ult de tot*

  EA.Atunci –la treabă.EL.La treabă*