Ang galaw ng presyo quilla

 • View
  2.578

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Ang galaw ng presyo quilla

 • 1. KABANATA 13ANG GALAW NGPRESYO
 • 2. ANG PAGBABAGO NGPRESYOISA SA MGA PANGUNAHING SULIRANIN NAPALAGIANG BUMABAGABAG SA ISANGEKONOMIYA AY ANG PAG TAAS NG PRESYONG MGA BILIHIN. HALOS LAHAT NG BANSAAY NAKARANAS NG NASABING SULIRANIN,MAGING MAULAD, UMUUNLAD ATPAPAUNLAD NA BANSA.
 • 3. PAG-ALAM SAIMPLASYONALAM NATING LAHAT NA NAPAKARAMINGBILIHIN SA PAMILIHAN NA ANG BAWAT ISAAY MAY PRESYO, KAYA NAPAKAHIRAP NAGAWAIN ANG SURIIN ANG PAGTAAS NGPRESYO NG BAWAY ISA UPANG MAPAG-ALAMANG ANTAS NG IMPLASYON.
 • 4. MAY IBA PANG URI NGPANUKAT NGPAGTAAS NG PRESYO1. WHOLESALE PRICE INDEX AT RETAIL PRICE INDEX2. GNP DEFLATOR O GNP IMPLICIT PRICE INDEX3. CONSUMER PRICE INDEX (CPI)
 • 5. WHOLESALE PRICEINDEX AT RETAILPRINCE INDEXSINUSUKAT NITA ANG PAGBABAGO NGPRESYO NG MGA INTERMEDIATE GOODS,CRUDE MATERIAL, AT YARINGPRODUKTO SA BILIHING WHOLESALE ATRETAIL.
 • 6. GNP DEFLATOR OGNP IMPICIT PRICEINDEXMAY MALAKING PAGKAKAIBA ANGPRESYO NG MGA PRODUKTO NGNAKALIPAS NA TAON AT SAKASALUKUYAN. ANG GNP DEFLATOR AYGINAGAMIT UPANG ALAMIN ANGHALAGA NG GNP BATAY SA NAKALIPASNA TAON SA PAGGAMIT NGPORMULANG
 • 7. CONSUMER PRINCE INDEX(CPI)ITO AY KILALA NA PANUKAT NG AVERAGE NAPAG BABAGO NG PRESYO NG MGA BILIHIN NAPANGKARANIWANG KINUKONSUMO NG MGAKONSYUMER
 • 8. PARAAN NG PAGSUKAT NG CPI1. PAGKOMPYUT NG TINIMBANG NA PRESYO (TP) (WEIGHTED PRINCE) -ANG PAGKUHA NG TINIMBANGNA PRESYO AY SA PARANG PRESYO XTIMBANG.2. PAG-ALAM SA KABUUANG TINIMBANG NA PRESYO (KTP/TOTAL WEIGHTED PRICE) -UPANG MALAMAN ANG KTP NGTAONG 2007 AT 2008 KAILANGANPAGSAMA-SAMAHIN ANG LAHAT NGTP.
 • 9. ANG TOTAL NG KTP ANG GAGAMITIN SA PAGKUHANG CPI. MAAARING MAKUHA ANG CPI SA TAONG 2007AT 2008 SA PAMAMAGITAN NG PORMULANG:
 • 10. SA PAGKOMPYUT NG CPI, MAYMGA HAKBANG NASINUSUNOD. ANG MGAPRODUKTO NA NAKAPALOOBSA MARKET BASKET ANGGINAMIT SA PAG SUKAT NGCPI. TINGNAN SATALAHANAYAN BLG. 29.2
 • 11. TALAHANAYAN BLG. 29.2 PRESYO MGA BILIHIN YUNIT TIMBANG 2007 2008BIGAS KILO 60 22.00 24.00ASUKAL KILO 7 26.00 28.00MANOK KILO 15 100.00 115.00KARNE AT BABOY KILO 10 115.00 130.00ISDA (GALUNGGONG) KILO 21 80.00 95.00KARNE NG BAKA KILO 10 180.00 195.00GULAY (PECHAY) KILO 3 30.00 35.00MANTIKA LITRO 9 32.00 36.00
 • 12. TALAHANAYAN BLG. 29.3 TINIMBANG NA PRESYO MGA BILIHIN 2007 2008BIGAS PhP 1,100 PhP 1,200ASUKAL 182 190MANOK 1,500 1,725KARNE NG BABOY 1,150 1,300ISDA (GALUNGGONG) 1,680 1,995KARNE NG BAKA 1,800 1,950GULAY (PECHAY) 90 150MANTIKA 256 288KTP 7,758 8, 759
 • 13. KATUTURAN NG CPIANG CPI AY GINAGAMIT NA INSTRUMENTOUPANG MABATID ANG COST OF LIVING SAISANG EKONOMIYA. ANG COST OF LIVING AYTUMUTOKOY SA HALAGA NG KAILANGANNG ISANG PAMILYA NA MAY ANIM NAMIYEMBRO UPANG MABUHAY ATMAKAKONSUMO NG MGA PANGUNAHINGBILIHIN. ANG COST OF LIVING AYNAGBABAGO AYON SA ANTAS NG IMPLASYONNA MAYROON SA ISANG BANSA.
 • 14. SA PAMAMAGITAN DIN NG CPI AY NASUSUKATANG INFLATION AT DEFLATION RATE NGBANSA, MAARING ARAW, BUWAN AT TAON. ITORIN ANG GINAGAMIT NG PANUKAT SAKAKAYAHAN NG PISO NA MAKABILI NG MGAPRODUKTO AT SERBISYO O TINAWAG NAPURCHASING POWER OF PESO (PPP). KAPAGANG CPI AY TUMATAAS, ANG KAKAYAHAN NGPISO NA MAKABILI NG PRODUKTO ATSERBISYO AY BUMABABA.
 • 15. JASON A. QUILLAIV M M M