51
Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 - lei - Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe Nr crt Denumirea indicatorilor Cod indicator de angajament Credite anuale aprobate trim. cumulate Credite bugetare Ang bugetare Ang legale Plati efectuate Ang legale de platit Cheltuieli efective 1 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 51.02 0 6300000 5800000 5524000 5360786 5335482 25304 4372335 2 CHELTUIELI CURENTE 51.02.01 0 5175000 4675000 4524000 4360786 4335482 25304 4372335 3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51.02.10 0 3700000 3450000 3299000 3170272 3144999 25273 3436864 4 Cheltuieli salariale in bani 51.02.10.01 0 2885400 2635400 2635400 2547952 2522679 25273 2667436 5 Salarii de baza 51.02.10.01.01 0 2573400 2323400 2323400 2323400 2298127 25273 2474382 6 Salarii de merit 51.02.10.01.02 0 4000 4000 4000 4000 4000 0 6816 7 Indemnizatie de conducere 51.02.10.01.03 0 4000 4000 4000 4000 4000 0 20057 8 Spor de vechime 51.02.10.01.04 0 30000 30000 30000 30000 30000 0 152257 9 Sporuri pentru conditii de munca 51.02.10.01.05 0 40000 40000 40000 40000 40000 0 7315 10 Alte sporuri 51.02.10.01.06 0 120000 120000 120000 120000 120000 0 6609 11 Fond de premii 51.02.10.01.08 0 13000 13000 13000 12496 12496 0 0 12 Prima de vacanta 51.02.10.01.09 0 60000 60000 60000 14056 14056 0 0 13 Alte drepturi salariale in bani 51.02.10.01.30 0 41000 41000 41000 0 0 0 0 14 Cheltuieli salariale in natura 51.02.10.02 0 58600 58600 58600 58290 58290 0 0 15 Norme de hrana 51.02.10.02.02 0 58600 58600 58600 58290 58290 0 0 16 Contributii 51.02.10.03 0 756000 756000 605000 564030 564030 0 769428 17 Contributii de asigurari sociale de stat 51.02.10.03.01 0 576000 576000 425000 420626 420626 0 570904 18 Contributii de asigurari de somaj 51.02.10.03.02 0 12000 12000 12000 9685 9685 0 13714 19 Contributii de asigurari sociale de sanatate 51.02.10.03.03 0 140000 140000 140000 111126 111126 0 147325 20 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 51.02.10.03.04 0 12000 12000 12000 6593 6593 0 12316 21 Contributii pentru concedii si indemnizatii 51.02.10.03.06 0 16000 16000 16000 16000 16000 0 25169 22 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 51.02.20 0 1150000 900000 900000 900000 899969 31 930921 23 Bunuri si servicii 51.02.20.01 0 855000 740000 740000 740000 739969 31 893326 24 Furnituri de birou 51.02.20.01.01 0 111000 111000 111000 111000 111000 0 131636 25 Materiale pentru curatenie 51.02.20.01.02 0 23000 23000 23000 23000 23000 0 2796 26 Incalzit, iluminat si forta motrica 51.02.20.01.03 0 306000 251000 251000 251000 250969 31 179988 27 Apa, canal si salubritate 51.02.20.01.04 0 26000 26000 26000 26000 26000 0 50274 28 Carburanti si lubrifianti 51.02.20.01.05 0 0 0 0 0 0 0 9035 29 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 51.02.20.01.08 0 164000 104000 104000 104000 104000 0 160882 30 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 51.02.20.01.09 0 115000 115000 115000 115000 115000 0 31762 31 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 51.02.20.01.30 0 110000 110000 110000 110000 110000 0 326953 32 Hrana 51.02.20.03 0 0 0 0 0 0 0 1719

Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 51.02 0 6300000 5800000 5524000 5360786 5335482 25304 4372335

2 CHELTUIELI CURENTE 51.02.01 0 5175000 4675000 4524000 4360786 4335482 25304 4372335

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51.02.10 0 3700000 3450000 3299000 3170272 3144999 25273 3436864

4 Cheltuieli salariale in bani 51.02.10.01 0 2885400 2635400 2635400 2547952 2522679 25273 2667436

5 Salarii de baza 51.02.10.01.01 0 2573400 2323400 2323400 2323400 2298127 25273 24743826 Salarii de merit 51.02.10.01.02 0 4000 4000 4000 4000 4000 0 6816

7 Indemnizatie de conducere 51.02.10.01.03 0 4000 4000 4000 4000 4000 0 20057

8 Spor de vechime 51.02.10.01.04 0 30000 30000 30000 30000 30000 0 152257

9 Sporuri pentru conditii de munca 51.02.10.01.05 0 40000 40000 40000 40000 40000 0 731510 Alte sporuri 51.02.10.01.06 0 120000 120000 120000 120000 120000 0 6609

11 Fond de premii 51.02.10.01.08 0 13000 13000 13000 12496 12496 0 0

12 Prima de vacanta 51.02.10.01.09 0 60000 60000 60000 14056 14056 0 0

13 Alte drepturi salariale in bani 51.02.10.01.30 0 41000 41000 41000 0 0 0 0

14 Cheltuieli salariale in natura 51.02.10.02 0 58600 58600 58600 58290 58290 0 015 Norme de hrana 51.02.10.02.02 0 58600 58600 58600 58290 58290 0 0

16 Contributii 51.02.10.03 0 756000 756000 605000 564030 564030 0 769428

17 Contributii de asigurari sociale de stat 51.02.10.03.01 0 576000 576000 425000 420626 420626 0 570904

18 Contributii de asigurari de somaj 51.02.10.03.02 0 12000 12000 12000 9685 9685 0 13714

19 Contributii de asigurari sociale de sanatate 51.02.10.03.03 0 140000 140000 140000 111126 111126 0 14732520 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli

profesionale51.02.10.03.04 0 12000 12000 12000 6593 6593 0 12316

21 Contributii pentru concedii si indemnizatii 51.02.10.03.06 0 16000 16000 16000 16000 16000 0 25169

22 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 51.02.20 0 1150000 900000 900000 900000 899969 31 930921

23 Bunuri si servicii 51.02.20.01 0 855000 740000 740000 740000 739969 31 893326

24 Furnituri de birou 51.02.20.01.01 0 111000 111000 111000 111000 111000 0 13163625 Materiale pentru curatenie 51.02.20.01.02 0 23000 23000 23000 23000 23000 0 2796

26 Incalzit, iluminat si forta motrica 51.02.20.01.03 0 306000 251000 251000 251000 250969 31 179988

27 Apa, canal si salubritate 51.02.20.01.04 0 26000 26000 26000 26000 26000 0 50274

28 Carburanti si lubrifianti 51.02.20.01.05 0 0 0 0 0 0 0 9035

29 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 51.02.20.01.08 0 164000 104000 104000 104000 104000 0 16088230 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 51.02.20.01.09 0 115000 115000 115000 115000 115000 0 31762

31 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 51.02.20.01.30 0 110000 110000 110000 110000 110000 0 326953

32 Hrana 51.02.20.03 0 0 0 0 0 0 0 1719

Page 2: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

33 Hrana pentru oameni 51.02.20.03.01 0 0 0 0 0 0 0 1719

34 Bunuri de natura obiectelor de inventar 51.02.20.05 0 173000 78000 78000 78000 78000 0 266135 Alte obiecte de inventar 51.02.20.05.30 0 173000 78000 78000 78000 78000 0 2661

36 Deplasari, detasari, transferari 51.02.20.06 0 100000 60000 60000 60000 60000 0 32365

37 Deplasari interne, detasari, transferari 51.02.20.06.01 0 100000 60000 60000 60000 60000 0 32365

38 Pregatire profesionala 51.02.20.13 0 22000 22000 22000 22000 22000 0 850

39 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

51.02.56 0 325000 325000 325000 290514 290514 0 4550

40 Programe din Fondul Social European (FSE) 51.02.56.02 0 325000 325000 325000 290514 290514 0 455041 Finantarea nationala*) 51.02.56.02.01 0 325000 325000 325000 290514 290514 0 4550

42 CHELTUIELI DE CAPITAL 51.02.70 0 1125000 1125000 1000000 1000000 1000000 0 0

43 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 51.02.71 0 1125000 1125000 1000000 1000000 1000000 0 0

44 Active fixe 51.02.71.01 0 1125000 1125000 1000000 1000000 1000000 0 045 Constructii 51.02.71.01.01 0 1120000 1120000 1000000 1000000 1000000 0 0

46 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 51.02.71.01.30 0 5000 5000 0 0 0 0 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 3: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 5402 - alte servicii publice generale

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 0 792000 1392000 1392000 1195847 1195847 0 1144502

2 CHELTUIELI CURENTE 54.02.01 0 792000 1392000 1392000 1195847 1195847 0 1144502

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 54.02.10 0 160000 160000 160000 121959 121959 0 80883

4 Cheltuieli salariale in bani 54.02.10.01 0 145400 145400 145400 109458 109458 0 71907

5 Salarii de baza 54.02.10.01.01 0 137850 137850 137850 101908 101908 0 631346 Salarii de merit 54.02.10.01.02 0 350 350 350 350 350 0 446

7 Spor de vechime 54.02.10.01.04 0 1700 1700 1700 1700 1700 0 3734

8 Sporuri pentru conditii de munca 54.02.10.01.05 0 2500 2500 2500 2500 2500 0 1593

9 Alte sporuri 54.02.10.01.06 0 3000 3000 3000 3000 3000 0 300010 Contributii 54.02.10.03 0 14600 14600 14600 12501 12501 0 8976

11 Contributii de asigurari sociale de stat 54.02.10.03.01 0 8600 8600 8600 6501 6501 0 4662

12 Contributii de asigurari de somaj 54.02.10.03.02 0 200 200 200 200 200 0 106

13 Contributii de asigurari sociale de sanatate 54.02.10.03.03 0 5400 5400 5400 5400 5400 0 3817

14 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale

54.02.10.03.04 0 200 200 200 200 200 0 85

15 Contributii pentru concedii si indemnizatii 54.02.10.03.06 0 200 200 200 200 200 0 30616 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54.02.20 0 32000 32000 32000 31394 31394 0 21125

17 Bunuri si servicii 54.02.20.01 0 30400 30400 30400 29794 29794 0 16975

18 Furnituri de birou 54.02.20.01.01 0 10000 10000 10000 9661 9661 0 0

19 Materiale pentru curatenie 54.02.20.01.02 0 1000 1000 1000 1000 1000 0 0

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 54.02.20.01.03 0 1600 1600 1600 1600 1600 0 284521 Apa, canal si salubritate 54.02.20.01.04 0 1600 1600 1600 1600 1600 0 1215

22 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 54.02.20.01.08 0 10000 10000 10000 10000 10000 0 11261

23 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 54.02.20.01.09 0 2200 2200 2200 1933 1933 0 0

24 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 54.02.20.01.30 0 4000 4000 4000 4000 4000 0 165425 Deplasari, detasari, transferari 54.02.20.06 0 1600 1600 1600 1600 1600 0 4150

26 Deplasari interne, detasari, transferari 54.02.20.06.01 0 1600 1600 1600 1600 1600 0 4150

27 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 54.02.50 0 100000 0 0 0 0 0 0

28 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.50.04 0 100000 0 0 0 0 0 0

29 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 54.02.55 0 500000 1200000 1200000 1042494 1042494 0 104249430 Transferuri interne 54.02.55.01 0 500000 1200000 1200000 1042494 1042494 0 1042494

31 Alte transferuri curente interne 54.02.55.01.18 0 500000 1200000 1200000 1042494 1042494 0 1042494

Page 4: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 5: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 5602 - transferuri cu caracter general intre diferitenivele ale administratiei

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITENIVELE ALE ADMINISTRATIEI

56.02 0 100000 100000 100000 38509 38509 0 38509

2 CHELTUIELI CURENTE 56.02.01 0 100000 100000 100000 38509 38509 0 38509

3 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE

56.02.51 0 100000 100000 100000 38509 38509 0 38509

4 Transferuri curente 56.02.51.01 0 100000 100000 100000 38509 38509 0 38509

5 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanebeneficiare de ajutor social

56.02.51.01.31 0 100000 100000 100000 38509 38509 0 38509

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 6: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 6102 - ordine publica si siguranta nationala

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02 0 858000 758000 758000 733570 726970 6600 460482

2 CHELTUIELI CURENTE 61.02.01 0 830000 730000 730000 710350 703750 6600 460212

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 61.02.10 0 745000 645000 645000 640995 640995 0 432027

4 Cheltuieli salariale in bani 61.02.10.01 0 597500 497500 497500 495740 495740 0 324990

5 Salarii de baza 61.02.10.01.01 0 543400 443400 443400 443400 443400 0 2809856 Salarii de merit 61.02.10.01.02 0 450 450 450 450 450 0 346

7 Indemnizatie de conducere 61.02.10.01.03 0 400 400 400 400 400 0 1322

8 Spor de vechime 61.02.10.01.04 0 5000 5000 5000 5000 5000 0 23654

9 Sporuri pentru conditii de munca 61.02.10.01.05 0 20000 20000 20000 20000 20000 0 1868310 Alte sporuri 61.02.10.01.06 0 23000 23000 23000 23000 23000 0 0

11 Fond de premii 61.02.10.01.08 0 5250 5250 5250 3490 3490 0 0

12 Contributii 61.02.10.03 0 147500 147500 147500 145255 145255 0 107037

13 Contributii de asigurari sociale de stat 61.02.10.03.01 0 114000 114000 114000 112506 112506 0 80797

14 Contributii de asigurari de somaj 61.02.10.03.02 0 3100 3100 3100 2382 2382 0 186315 Contributii de asigurari sociale de sanatate 61.02.10.03.03 0 24400 24400 24400 24400 24400 0 19522

16 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale

61.02.10.03.04 0 2000 2000 2000 2000 2000 0 1663

17 Contributii pentru concedii si indemnizatii 61.02.10.03.06 0 4000 4000 4000 3967 3967 0 3192

18 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 61.02.20 0 85000 85000 85000 69355 62755 6600 28185

19 Bunuri si servicii 61.02.20.01 0 79500 79500 79500 64283 57683 6600 26355

20 Furnituri de birou 61.02.20.01.01 0 3000 3000 3000 3000 3000 0 021 Materiale pentru curatenie 61.02.20.01.02 0 5100 5100 5100 3000 3000 0 0

22 Incalzit, iluminat si forta motrica 61.02.20.01.03 0 13700 13700 13700 8350 8350 0 8443

23 Apa, canal si salubritate 61.02.20.01.04 0 3600 3600 3600 982 982 0 445

24 Piese de schimb 61.02.20.01.06 0 0 0 0 0 0 0 176025 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 61.02.20.01.08 0 6000 6000 6000 3923 3923 0 4315

26 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 61.02.20.01.09 0 19600 19600 19600 16528 9928 6600 102

27 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 61.02.20.01.30 0 28500 28500 28500 28500 28500 0 11290

28 Bunuri de natura obiectelor de inventar 61.02.20.05 0 3500 3500 3500 3072 3072 0 0

29 Alte obiecte de inventar 61.02.20.05.30 0 3500 3500 3500 3072 3072 0 030 Deplasari, detasari, transferari 61.02.20.06 0 2000 2000 2000 2000 2000 0 1830

31 Deplasari interne, detasari, transferari 61.02.20.06.01 0 2000 2000 2000 2000 2000 0 1830

32 CHELTUIELI DE CAPITAL 61.02.70 0 28000 28000 28000 23220 23220 0 270

Page 7: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

33 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 61.02.71 0 28000 28000 28000 23220 23220 0 270

34 Active fixe 61.02.71.01 0 28000 28000 28000 23220 23220 0 27035 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 61.02.71.01.03 0 0 0 0 0 0 0 270

36 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 61.02.71.01.30 0 28000 28000 28000 23220 23220 0 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 8: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 6515 - invatamant

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 INVATAMANT 65.15 0 0 0 746841 746841 746841 0 746841

2 CHELTUIELI CURENTE 65.15.01 0 0 0 746841 746841 746841 0 746841

3 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 65.15.20 0 0 0 746841 746841 746841 0 746841

4 Bunuri si servicii 65.15.20.01 0 0 0 55938 55938 55938 0 55938

5 Furnituri de birou 65.15.20.01.01 0 0 0 4461 4461 4461 0 44616 Materiale pentru curatenie 65.15.20.01.02 0 0 0 5255 5255 5255 0 5255

7 Incalzit, iluminat si forta motrica 65.15.20.01.03 0 0 0 6008 6008 6008 0 6008

8 Apa, canal si salubritate 65.15.20.01.04 0 0 0 756 756 756 0 756

9 Piese de schimb 65.15.20.01.06 0 0 0 120 120 120 0 12010 Transport 65.15.20.01.07 0 0 0 29 29 29 0 29

11 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 65.15.20.01.08 0 0 0 7984 7984 7984 0 7984

12 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 65.15.20.01.09 0 0 0 12117 12117 12117 0 12117

13 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 65.15.20.01.30 0 0 0 19208 19208 19208 0 19208

14 Reparatii curente 65.15.20.02 0 0 0 6812 6812 6812 0 681215 Hrana 65.15.20.03 0 0 0 662122 662122 662122 0 662122

16 Hrana pentru oameni 65.15.20.03.01 0 0 0 662122 662122 662122 0 662122

17 Bunuri de natura obiectelor de inventar 65.15.20.05 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000

18 Alte obiecte de inventar 65.15.20.05.30 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000

19 Deplasari, detasari, transferari 65.15.20.06 0 0 0 6575 6575 6575 0 657520 Deplasari interne, detasari, transferari 65.15.20.06.01 0 0 0 6575 6575 6575 0 6575

21 Materiale de laborator 65.15.20.09 0 0 0 4300 4300 4300 0 4300

22 Carti, publicatii si materiale documentare 65.15.20.11 0 0 0 3097 3097 3097 0 3097

23 Pregatire profesionala 65.15.20.13 0 0 0 440 440 440 0 44024 Protectia muncii 65.15.20.14 0 0 0 450 450 450 0 450

25 Alte cheltuieli 65.15.20.30 0 0 0 4107 4107 4107 0 4107

26 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 65.15.20.30.30 0 0 0 4107 4107 4107 0 4107

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 9: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 6502 - invatamant

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 INVATAMANT 65.02 0 24737000 23220000 22890823 22890818 22890818 0 22614152

2 CHELTUIELI CURENTE 65.02.01 0 24182000 22665000 22529323 22529318 22529318 0 22614152

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65.02.10 0 21529000 19117000 19117000 19117000 19117000 0 18834066

4 Cheltuieli salariale in bani 65.02.10.01 0 15931000 13519000 13519000 13519000 13519000 0 13939098

5 Salarii de baza 65.02.10.01.01 0 13164000 10752000 10752000 10752000 10752000 0 111363846 Salarii de merit 65.02.10.01.02 0 125000 125000 125000 125000 125000 0 130350

7 Indemnizatie de conducere 65.02.10.01.03 0 115000 115000 115000 115000 115000 0 128447

8 Spor de vechime 65.02.10.01.04 0 540000 540000 540000 540000 540000 0 546355

9 Sporuri pentru conditii de munca 65.02.10.01.05 0 55000 55000 55000 55000 55000 0 5974010 Alte sporuri 65.02.10.01.06 0 120000 120000 120000 120000 120000 0 126996

11 Ore suplimentare 65.02.10.01.07 0 540000 540000 540000 540000 540000 0 523462

12 Fond de premii 65.02.10.01.08 0 720000 720000 720000 720000 720000 0 728018

13 Fond aferent platii cu ora 65.02.10.01.11 0 175000 175000 175000 175000 175000 0 176743

14 Alte drepturi salariale in bani 65.02.10.01.30 0 377000 377000 377000 377000 377000 0 38260315 Contributii 65.02.10.03 0 5598000 5598000 5598000 5598000 5598000 0 4894968

16 Contributii de asigurari sociale de stat 65.02.10.03.01 0 4460000 4460000 4460000 4460000 4460000 0 3969215

17 Contributii de asigurari de somaj 65.02.10.03.02 0 68000 68000 68000 68000 68000 0 72846

18 Contributii de asigurari sociale de sanatate 65.02.10.03.03 0 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 0 792442

19 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale

65.02.10.03.04 0 32000 32000 32000 32000 32000 0 31720

20 Contributii pentru concedii si indemnizatii 65.02.10.03.06 0 28000 28000 28000 28000 28000 0 2874521 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 65.02.20 0 1995000 2680000 2644639 2644639 2644639 0 3012407

22 Bunuri si servicii 65.02.20.01 0 1939000 2624000 2588639 2588639 2588639 0 2916553

23 Furnituri de birou 65.02.20.01.01 0 36000 36000 36000 36000 36000 0 36549

24 Materiale pentru curatenie 65.02.20.01.02 0 28000 28000 28000 28000 28000 0 4131925 Incalzit, iluminat si forta motrica 65.02.20.01.03 0 1240000 1240000 1240000 1240000 1240000 0 1402802

26 Apa, canal si salubritate 65.02.20.01.04 0 120000 120000 120000 120000 120000 0 153303

27 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 65.02.20.01.08 0 68000 68000 68000 68000 68000 0 93114

28 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 65.02.20.01.09 0 104000 104000 104000 104000 104000 0 124070

29 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 65.02.20.01.30 0 343000 1028000 992639 992639 992639 0 106539630 Deplasari, detasari, transferari 65.02.20.06 0 56000 56000 56000 56000 56000 0 95854

31 Deplasari interne, detasari, transferari 65.02.20.06.01 0 56000 56000 56000 56000 56000 0 95854

32 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 65.02.57 0 658000 803000 752679 752679 752679 0 752679

Page 10: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

33 Ajutoare sociale 65.02.57.02 0 658000 803000 752679 752679 752679 0 752679

34 Ajutoare sociale in natura 65.02.57.02.02 0 658000 803000 752679 752679 752679 0 75267935 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 65.02.59 0 0 65000 15005 15000 15000 0 15000

36 Burse 65.02.59.01 0 0 65000 15005 15000 15000 0 15000

37 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.02.70 0 555000 555000 361500 361500 361500 0 0

38 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 65.02.71 0 555000 555000 361500 361500 361500 0 0

39 Active fixe 65.02.71.01 0 555000 555000 361500 361500 361500 0 040 Constructii 65.02.71.01.01 0 555000 555000 361500 361500 361500 0 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 11: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 6610 - sanatate

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 SANATATE 66.10 0 0 10019580 5605101 5605101 3204843 2400258 3239387

2 CHELTUIELI CURENTE 66.10.01 0 0 9191320 5214796 5214796 2884116 2330680 2934505

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 66.10.10 0 0 5328080 3615114 3615114 2140817 1474297 2191723

4 Cheltuieli salariale in bani 66.10.10.01 0 0 3795320 2892598 2892598 1637306 1255292 1616024

5 Salarii de baza 66.10.10.01.01 0 0 2683170 2205338 2205338 1229712 975626 12076026 Sporuri pentru conditii de munca 66.10.10.01.05 0 0 440420 264462 264462 158024 106438 162731

7 Alte sporuri 66.10.10.01.06 0 0 480950 286730 286730 189891 96839 182971

8 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 66.10.10.01.10 0 0 17280 6744 6744 4905 1839 6602

9 Fond aferent platii cu ora 66.10.10.01.11 0 0 153820 126464 126464 52648 73816 5312710 Alte drepturi salariale in bani 66.10.10.01.30 0 0 19680 2860 2860 2126 734 2991

11 Cheltuieli salariale in natura 66.10.10.02 0 0 405780 217432 217432 122237 95195 120823

12 Tichete de masa 66.10.10.02.01 0 0 405780 217432 217432 122237 95195 120823

13 Contributii 66.10.10.03 0 0 1126980 505084 505084 381274 123810 454876

14 Contributii de asigurari sociale de stat 66.10.10.03.01 0 0 704140 313597 313597 251097 62500 34764815 Contributii de asigurari de somaj 66.10.10.03.02 0 0 33720 12077 12077 8245 3832 8059

16 Contributii de asigurari sociale de sanatate 66.10.10.03.03 0 0 275480 124492 124492 85202 39290 84034

17 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale

66.10.10.03.04 0 0 19000 6727 6727 4598 2129 4529

18 Contributii pentru concedii si indemnizatii 66.10.10.03.06 0 0 94640 48191 48191 32132 16059 10606

19 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66.10.20 0 0 3863240 1599682 1599682 743299 856383 742782

20 Bunuri si servicii 66.10.20.01 0 0 1237590 902720 902720 259508 643212 25060321 Furnituri de birou 66.10.20.01.01 0 0 11610 2822 2822 2822 0 0

22 Materiale pentru curatenie 66.10.20.01.02 0 0 65660 21847 21847 1485 20362 13533

23 Incalzit, iluminat si forta motrica 66.10.20.01.03 0 0 455250 451379 451379 97205 354174 95442

24 Apa, canal si salubritate 66.10.20.01.04 0 0 268580 259653 259653 47061 212592 3260125 Carburanti si lubrifianti 66.10.20.01.05 0 0 15910 0 0 0 0 818

26 Piese de schimb 66.10.20.01.06 0 0 20010 5717 5717 3600 2117 12311

27 Transport 66.10.20.01.07 0 0 30070 30069 30069 4709 25360 13163

28 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 66.10.20.01.08 0 0 39500 39498 39498 10891 28607 8626

29 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 66.10.20.01.09 0 0 110790 9034 9034 9034 0 327730 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 66.10.20.01.30 0 0 220210 82701 82701 82701 0 70832

31 Reparatii curente 66.10.20.02 0 0 222960 24296 24296 24296 0 66096

32 Hrana 66.10.20.03 0 0 382150 143055 143055 104159 38896 97012

Page 12: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

33 Hrana pentru oameni 66.10.20.03.01 0 0 382150 143055 143055 104159 38896 97012

34 Medicamente si materiale sanitare 66.10.20.04 0 0 1274860 399665 399665 277439 122226 28844035 Medicamente 66.10.20.04.01 0 0 393330 235772 235772 131088 104684 194940

36 Materiale sanitare 66.10.20.04.02 0 0 377210 129686 129686 114557 15129 66817

37 Reactivi 66.10.20.04.03 0 0 404040 17259 17259 16096 1163 17716

38 Dezinfectanti 66.10.20.04.04 0 0 100280 16948 16948 15698 1250 8967

39 Bunuri de natura obiectelor de inventar 66.10.20.05 0 0 375350 87172 87172 47250 39922 040 Uniforme si echipament 66.10.20.05.01 0 0 28430 0 0 0 0 0

41 Lenjerie si accesorii de pat 66.10.20.05.03 0 0 212370 20015 20015 20015 0 0

42 Alte obiecte de inventar 66.10.20.05.30 0 0 134550 67157 67157 27235 39922 0

43 Deplasari, detasari, transferari 66.10.20.06 0 0 12430 4950 4950 4950 0 499844 Deplasari interne, detasari, transferari 66.10.20.06.01 0 0 12430 4950 4950 4950 0 4998

45 Materiale de laborator 66.10.20.09 0 0 143230 12075 12075 4491 7584 5579

46 Carti, publicatii si materiale documentare 66.10.20.11 0 0 32660 580 580 466 114 417

47 Pregatire profesionala 66.10.20.13 0 0 43290 0 0 0 0 0

48 Protectia muncii 66.10.20.14 0 0 78510 4976 4976 1484 3492 624549 Alte cheltuieli 66.10.20.30 0 0 60210 20193 20193 19256 937 23392

50 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 66.10.20.30.30 0 0 60210 20193 20193 19256 937 23392

51 CHELTUIELI DE CAPITAL 66.10.70 0 0 828260 390305 390305 320727 69578 304882

52 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 66.10.71 0 0 828260 390305 390305 320727 69578 304882

53 Active fixe 66.10.71.01 0 0 349300 193602 193602 124024 69578 10817954 Masini, echipamente si mijloace de transport 66.10.71.01.02 0 0 316010 191917 191917 124024 67893 107056

55 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 66.10.71.01.03 0 0 30 0 0 0 0 503

56 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 66.10.71.01.30 0 0 33260 1685 1685 0 1685 620

57 Reparatii capitale aferente activelor fixe 66.10.71.03 0 0 478960 196703 196703 196703 0 196703

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 13: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 6710 - cultura, recreere si religie

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 0 792000 912000 797394 797394 797394 0 655972

2 CHELTUIELI CURENTE 67.10.01 0 773000 893000 797394 797394 797394 0 655972

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 67.10.10 0 381880 381880 361131 361131 361131 0 332314

4 Cheltuieli salariale in bani 67.10.10.01 0 306940 306940 295397 295397 295397 0 278192

5 Salarii de baza 67.10.10.01.01 0 210780 210780 210780 210780 210780 0 1740196 Indemnizatie de conducere 67.10.10.01.03 0 6000 6000 5673 5673 5673 0 4844

7 Spor de vechime 67.10.10.01.04 0 22560 22560 21992 21992 21992 0 27205

8 Sporuri pentru conditii de munca 67.10.10.01.05 0 19000 19000 10000 10000 10000 0 5415

9 Alte sporuri 67.10.10.01.06 0 4000 4000 4000 4000 4000 0 496610 Fond de premii 67.10.10.01.08 0 9600 9600 8152 8152 8152 0 9161

11 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 67.10.10.01.12 0 30000 30000 30000 30000 30000 0 49782

12 Indemnizatii de delegare 67.10.10.01.13 0 1000 1000 800 800 800 0 800

13 Alte drepturi salariale in bani 67.10.10.01.30 0 4000 4000 4000 4000 4000 0 2000

14 Contributii 67.10.10.03 0 74940 74940 65734 65734 65734 0 5412215 Contributii de asigurari sociale de stat 67.10.10.03.01 0 61690 61690 52870 52870 52870 0 42855

16 Contributii de asigurari de somaj 67.10.10.03.02 0 1800 1800 1800 1800 1800 0 1662

17 Contributii de asigurari sociale de sanatate 67.10.10.03.03 0 7040 7040 7040 7040 7040 0 6697

18 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale

67.10.10.03.04 0 2770 2770 2384 2384 2384 0 1835

19 Contributii pentru concedii si indemnizatii 67.10.10.03.06 0 1640 1640 1640 1640 1640 0 1073

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67.10.20 0 391120 511120 436263 436263 436263 0 32365821 Bunuri si servicii 67.10.20.01 0 220420 340420 333460 333460 333460 0 315117

22 Furnituri de birou 67.10.20.01.01 0 6480 6480 5938 5938 5938 0 5659

23 Materiale pentru curatenie 67.10.20.01.02 0 5720 5720 5621 5621 5621 0 5621

24 Incalzit, iluminat si forta motrica 67.10.20.01.03 0 126940 126940 126940 126940 126940 0 11429225 Apa, canal si salubritate 67.10.20.01.04 0 7300 7300 6510 6510 6510 0 4010

26 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 67.10.20.01.08 0 8400 8400 6144 6144 6144 0 6144

27 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 67.10.20.01.09 0 34580 34580 34580 34580 34580 0 29275

28 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 67.10.20.01.30 0 31000 151000 147727 147727 147727 0 150116

29 Reparatii curente 67.10.20.02 0 20000 20000 0 0 0 0 713130 Hrana 67.10.20.03 0 7500 0 0 0 0 0 0

31 Hrana pentru oameni 67.10.20.03.01 0 7500 0 0 0 0 0 0

32 Medicamente si materiale sanitare 67.10.20.04 0 1400 1400 0 0 0 0 0

Page 14: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

33 Medicamente 67.10.20.04.01 0 200 200 0 0 0 0 0

34 Materiale sanitare 67.10.20.04.02 0 400 400 0 0 0 0 035 Dezinfectanti 67.10.20.04.04 0 800 800 0 0 0 0 0

36 Bunuri de natura obiectelor de inventar 67.10.20.05 0 57000 57000 54247 54247 54247 0 0

37 Alte obiecte de inventar 67.10.20.05.30 0 57000 57000 54247 54247 54247 0 0

38 Deplasari, detasari, transferari 67.10.20.06 0 6800 6800 5268 5268 5268 0 268

39 Deplasari interne, detasari, transferari 67.10.20.06.01 0 6800 6800 5268 5268 5268 0 26840 Carti, publicatii si materiale documentare 67.10.20.11 0 46600 46600 31983 31983 31983 0 0

41 Consultanta si expertiza 67.10.20.12 0 5000 5000 0 0 0 0 0

42 Pregatire profesionala 67.10.20.13 0 8800 8800 0 0 0 0 0

43 Protectia muncii 67.10.20.14 0 9000 9000 5142 5142 5142 0 114244 Alte cheltuieli 67.10.20.30 0 8600 16100 6163 6163 6163 0 0

45 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 67.10.20.30.30 0 8600 16100 6163 6163 6163 0 0

46 CHELTUIELI DE CAPITAL 67.10.70 0 19000 19000 0 0 0 0 0

47 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 67.10.71 0 19000 19000 0 0 0 0 0

48 Active fixe 67.10.71.01 0 19000 19000 0 0 0 0 049 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 67.10.71.01.03 0 11000 11000 0 0 0 0 0

50 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 67.10.71.01.30 0 8000 8000 0 0 0 0 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 15: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 6702 - cultura, recreere si religie

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 0 2172500 1899500 1659779 1535610 1535610 0 970090

2 CHELTUIELI CURENTE 67.02.01 0 1014500 1179500 1179500 1055331 1055331 0 970090

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 67.02.10 0 65000 65000 65000 53379 53379 0 33913

4 Cheltuieli salariale in bani 67.02.10.01 0 43000 43000 43000 40877 40877 0 25583

5 Salarii de baza 67.02.10.01.01 0 42000 42000 42000 40877 40877 0 231696 Spor de vechime 67.02.10.01.04 0 1000 1000 1000 0 0 0 2414

7 Contributii 67.02.10.03 0 22000 22000 22000 12502 12502 0 8330

8 Contributii de asigurari sociale de stat 67.02.10.03.01 0 13000 13000 13000 9475 9475 0 6169

9 Contributii de asigurari de somaj 67.02.10.03.02 0 2000 2000 2000 218 218 0 14210 Contributii de asigurari sociale de sanatate 67.02.10.03.03 0 4000 4000 4000 2247 2247 0 1649

11 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale

67.02.10.03.04 0 2000 2000 2000 192 192 0 129

12 Contributii pentru concedii si indemnizatii 67.02.10.03.06 0 1000 1000 1000 370 370 0 241

13 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67.02.20 0 202500 197500 197500 196077 196077 0 130302

14 Bunuri si servicii 67.02.20.01 0 202500 197500 197500 196077 196077 0 130302

15 Materiale pentru curatenie 67.02.20.01.02 0 0 0 0 0 0 0 78416 Incalzit, iluminat si forta motrica 67.02.20.01.03 0 4000 4000 4000 4000 4000 0 19957

17 Apa, canal si salubritate 67.02.20.01.04 0 2000 2000 2000 2000 2000 0 5428

18 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 67.02.20.01.08 0 2000 2000 2000 2000 2000 0 0

19 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 67.02.20.01.09 0 1000 1000 1000 1000 1000 0 8264

20 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 67.02.20.01.30 0 193500 188500 188500 187077 187077 0 9586921 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE67.02.51 0 742000 912000 912000 805875 805875 0 805875

22 Transferuri curente 67.02.51.01 0 742000 912000 912000 805875 805875 0 805875

23 Transferuri catre institutiile publice 67.02.51.01.01 0 742000 912000 912000 805875 805875 0 805875

24 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 67.02.59 0 5000 5000 5000 0 0 0 0

25 Asociatii si fundatii 67.02.59.11 0 5000 5000 5000 0 0 0 026 CHELTUIELI DE CAPITAL 67.02.70 0 1158000 720000 480279 480279 480279 0 0

27 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 67.02.71 0 1158000 720000 480279 480279 480279 0 0

28 Active fixe 67.02.71.01 0 1158000 720000 480279 480279 480279 0 0

29 Constructii 67.02.71.01.01 0 1158000 720000 480279 480279 480279 0 0

Page 16: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 17: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 6815 - asigurari si asistenta sociala

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.15 0 0 0 31220 31220 31220 0 31220

2 CHELTUIELI CURENTE 68.15.01 0 0 0 31220 31220 31220 0 31220

3 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68.15.20 0 0 0 31220 31220 31220 0 31220

4 Hrana 68.15.20.03 0 0 0 31220 31220 31220 0 31220

5 Hrana pentru oameni 68.15.20.03.01 0 0 0 31220 31220 31220 0 31220

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 18: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 6802 - asigurari si asistenta sociala

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02 0 4687000 4984000 4969767 3936553 3936553 0 2714106

2 CHELTUIELI CURENTE 68.02.01 0 4687000 4984000 4969767 3936553 3936553 0 2714106

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 68.02.10 0 1945000 2410000 2395851 2221353 2221353 0 996393

4 Cheltuieli salariale in bani 68.02.10.01 0 1632500 2097500 2083351 1908853 1908853 0 822904

5 Salarii de baza 68.02.10.01.01 0 1620500 2085500 2071351 1896853 1896853 0 7333186 Salarii de merit 68.02.10.01.02 0 1000 1000 1000 1000 1000 0 0

7 Indemnizatie de conducere 68.02.10.01.03 0 2000 2000 2000 2000 2000 0 6084

8 Spor de vechime 68.02.10.01.04 0 3000 3000 3000 3000 3000 0 74542

9 Fond de premii 68.02.10.01.08 0 6000 6000 6000 6000 6000 0 896010 Contributii 68.02.10.03 0 312500 312500 312500 312500 312500 0 173489

11 Contributii de asigurari sociale de stat 68.02.10.03.01 0 246500 246500 246500 246500 246500 0 127863

12 Contributii de asigurari de somaj 68.02.10.03.02 0 6500 6500 6500 6500 6500 0 2906

13 Contributii de asigurari sociale de sanatate 68.02.10.03.03 0 43000 43000 43000 43000 43000 0 34483

14 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale

68.02.10.03.04 0 6000 6000 6000 6000 6000 0 2601

15 Contributii pentru concedii si indemnizatii 68.02.10.03.06 0 10500 10500 10500 10500 10500 0 563616 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68.02.20 0 400000 440000 439916 371789 371789 0 382746

17 Bunuri si servicii 68.02.20.01 0 109000 149000 148916 80789 80789 0 381258

18 Furnituri de birou 68.02.20.01.01 0 1000 1000 916 916 916 0 797

19 Materiale pentru curatenie 68.02.20.01.02 0 2000 2000 2000 2000 2000 0 0

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 68.02.20.01.03 0 26000 26000 26000 0 0 0 021 Apa, canal si salubritate 68.02.20.01.04 0 10000 10000 10000 10000 10000 0 0

22 Carburanti si lubrifianti 68.02.20.01.05 0 4000 4000 4000 4000 4000 0 0

23 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 68.02.20.01.08 0 6000 6000 6000 6000 6000 0 0

24 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 68.02.20.01.09 0 20000 20000 20000 20000 20000 0 025 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 68.02.20.01.30 0 40000 80000 80000 37873 37873 0 380461

26 Hrana 68.02.20.03 0 273000 273000 273000 273000 273000 0 1468

27 Hrana pentru oameni 68.02.20.03.01 0 273000 273000 273000 273000 273000 0 1468

28 Bunuri de natura obiectelor de inventar 68.02.20.05 0 16000 16000 16000 16000 16000 0 20

29 Alte obiecte de inventar 68.02.20.05.30 0 16000 16000 16000 16000 16000 0 2030 Deplasari, detasari, transferari 68.02.20.06 0 2000 2000 2000 2000 2000 0 0

31 Deplasari interne, detasari, transferari 68.02.20.06.01 0 2000 2000 2000 2000 2000 0 0

32 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 68.02.57 0 2342000 2134000 2134000 1343411 1343411 0 1334967

Page 19: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

33 Ajutoare sociale 68.02.57.02 0 2342000 2134000 2134000 1343411 1343411 0 1334967

34 Ajutoare sociale in numerar 68.02.57.02.01 0 2342000 2134000 2134000 1343411 1343411 0 1334967

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 20: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 7015 - locuinte, servicii si dezvoltare publica

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.15 0 1600000 21264000 20873678 20873678 10800938 10072740 10592131

2 CHELTUIELI CURENTE 70.15.01 0 445000 10292000 10292000 10292000 9168313 1123687 9722917

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70.15.10 0 237500 5362500 5362500 5362500 5285863 76637 5285863

4 Cheltuieli salariale in bani 70.15.10.01 0 198000 4214000 4214000 4214000 4159668 54332 4164652

5 Salarii de baza 70.15.10.01.01 0 188500 4201500 4201500 4201500 4148812 52688 41537966 Salarii de merit 70.15.10.01.02 0 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000

7 Indemnizatie de conducere 70.15.10.01.03 0 500 3500 3500 3500 1856 1644 1856

8 Spor de vechime 70.15.10.01.04 0 4000 4000 4000 4000 4000 0 4000

9 Fond de premii 70.15.10.01.08 0 4000 4000 4000 4000 4000 0 400010 Contributii 70.15.10.03 0 39500 1148500 1148500 1148500 1126195 22305 1121211

11 Contributii de asigurari sociale de stat 70.15.10.03.01 0 24500 859500 859500 859500 842088 17412 838322

12 Contributii de asigurari de somaj 70.15.10.03.02 0 2000 22000 22000 22000 21707 293 21612

13 Contributii de asigurari sociale de sanatate 70.15.10.03.03 0 8000 217000 217000 217000 213004 3996 212034

14 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale

70.15.10.03.04 0 2000 13000 13000 13000 13000 0 12981

15 Contributii pentru concedii si indemnizatii 70.15.10.03.06 0 3000 37000 37000 37000 36396 604 3626216 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70.15.20 0 207500 4929500 4929500 4929500 3882450 1047050 4437054

17 Bunuri si servicii 70.15.20.01 0 183500 4156500 4156500 4156500 3319646 836854 3809602

18 Furnituri de birou 70.15.20.01.01 0 4000 19000 19000 19000 8961 10039 5835

19 Materiale pentru curatenie 70.15.20.01.02 0 12000 17000 17000 17000 12999 4001 33766

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 70.15.20.01.03 0 39500 1439500 1439500 1439500 892046 547454 110978221 Apa, canal si salubritate 70.15.20.01.04 0 60000 1315000 1315000 1315000 1222785 92215 1202404

22 Carburanti si lubrifianti 70.15.20.01.05 0 20000 340000 340000 340000 256382 83618 256669

23 Piese de schimb 70.15.20.01.06 0 0 100000 100000 100000 79716 20284 85157

24 Transport 70.15.20.01.07 0 0 18000 18000 18000 1733 16267 173325 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 70.15.20.01.08 0 8000 108000 108000 108000 74326 33674 75238

26 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 70.15.20.01.09 0 0 200000 200000 200000 195000 5000 242288

27 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 70.15.20.01.30 0 40000 600000 600000 600000 575698 24302 796730

28 Medicamente si materiale sanitare 70.15.20.04 0 0 20000 20000 20000 18906 1094 21118

29 Materiale sanitare 70.15.20.04.02 0 0 20000 20000 20000 18906 1094 2111830 Bunuri de natura obiectelor de inventar 70.15.20.05 0 20000 70000 70000 70000 36413 33587 16413

31 Uniforme si echipament 70.15.20.05.01 0 0 50000 50000 50000 16413 33587 16413

32 Alte obiecte de inventar 70.15.20.05.30 0 20000 20000 20000 20000 20000 0 0

Page 21: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

33 Deplasari, detasari, transferari 70.15.20.06 0 4000 44000 44000 44000 20458 23542 16673

34 Deplasari interne, detasari, transferari 70.15.20.06.01 0 4000 24000 24000 24000 16826 7174 1304135 Deplasari in strainatate 70.15.20.06.02 0 0 20000 20000 20000 3632 16368 3632

36 Carti, publicatii si materiale documentare 70.15.20.11 0 0 8000 8000 8000 2518 5482 2518

37 Consultanta si expertiza 70.15.20.12 0 0 12000 12000 12000 0 12000 0

38 Pregatire profesionala 70.15.20.13 0 0 20000 20000 20000 2086 17914 2086

39 Protectia muncii 70.15.20.14 0 0 35000 35000 35000 27046 7954 2745040 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 70.15.20.24 0 0 22000 22000 22000 2450 19550 2450

41 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 70.15.20.24.01 0 0 22000 22000 22000 2450 19550 2450

42 Alte cheltuieli 70.15.20.30 0 0 542000 542000 542000 452927 89073 538744

43 Protocol si reprezentare 70.15.20.30.02 0 0 20000 20000 20000 2368 17632 236844 Prime de asigurare non-viata 70.15.20.30.03 0 0 32000 32000 32000 24331 7669 24331

45 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 70.15.20.30.30 0 0 490000 490000 490000 426228 63772 512045

46 CHELTUIELI DE CAPITAL 70.15.70 0 1155000 10307000 9916678 9916678 1299051 8617627 535640

47 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 70.15.71 0 1155000 10307000 9916678 9916678 1299051 8617627 535640

48 Active fixe 70.15.71.01 0 1155000 10307000 9916678 9916678 1299051 8617627 53564049 Constructii 70.15.71.01.01 0 1155000 1163000 772678 772678 768978 3700 4572

50 Masini, echipamente si mijloace de transport 70.15.71.01.02 0 0 26000 26000 26000 9614 16386 10455

51 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 70.15.71.01.03 0 0 4000 4000 4000 1709 2291 1863

52 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 70.15.71.01.30 0 0 9114000 9114000 9114000 518750 8595250 518750

53 OPERATIUNI FINANCIARE 70.15.79 0 0 665000 665000 665000 333574 331426 33357454 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 70.15.81 0 0 665000 665000 665000 333574 331426 333574

55 Rambursari de credite externe 70.15.81.01 0 0 665000 665000 665000 333574 331426 333574

56 Diferente de curs aferente datoriei publice externe 70.15.81.01.06 0 0 665000 665000 665000 333574 331426 333574

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 22: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 7002 - locuinte, servicii si dezvoltare publica

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 0 6997000 6687000 5890332 5890332 5890332 0 4430328

2 CHELTUIELI CURENTE 70.02.01 0 4822000 4537000 4492764 4492764 4492764 0 4430328

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70.02.10 0 1850000 1690000 1690000 1690000 1690000 0 1157760

4 Cheltuieli salariale in bani 70.02.10.01 0 1461700 1301700 1301700 1301700 1301700 0 885359

5 Salarii de baza 70.02.10.01.01 0 1384900 1224900 1224900 1224900 1224900 0 7843516 Salarii de merit 70.02.10.01.02 0 1050 1050 1050 1050 1050 0 1114

7 Indemnizatie de conducere 70.02.10.01.03 0 2700 2700 2700 2700 2700 0 8896

8 Spor de vechime 70.02.10.01.04 0 28700 28700 28700 28700 28700 0 78759

9 Sporuri pentru conditii de munca 70.02.10.01.05 0 7000 7000 7000 7000 7000 0 1223910 Alte sporuri 70.02.10.01.06 0 31100 31100 31100 31100 31100 0 0

11 Ore suplimentare 70.02.10.01.07 0 2400 2400 2400 2400 2400 0 0

12 Fond de premii 70.02.10.01.08 0 3850 3850 3850 3850 3850 0 0

13 Contributii 70.02.10.03 0 388300 388300 388300 388300 388300 0 272401

14 Contributii de asigurari sociale de stat 70.02.10.03.01 0 295000 295000 295000 295000 295000 0 20574915 Contributii de asigurari de somaj 70.02.10.03.02 0 8500 8500 8500 8500 8500 0 4913

16 Contributii de asigurari sociale de sanatate 70.02.10.03.03 0 77750 77750 77750 77750 77750 0 51086

17 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale

70.02.10.03.04 0 7050 7050 7050 7050 7050 0 10653

18 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70.02.20 0 2130000 2505000 2467764 2467764 2467764 0 2937568

19 Bunuri si servicii 70.02.20.01 0 2035600 2410600 2373364 2373364 2373364 0 2840808

20 Furnituri de birou 70.02.20.01.01 0 22700 22700 22700 22700 22700 0 289221 Materiale pentru curatenie 70.02.20.01.02 0 14700 14700 14700 14700 14700 0 2864

22 Incalzit, iluminat si forta motrica 70.02.20.01.03 0 1537000 1537000 1499764 1499764 1499764 0 1083363

23 Apa, canal si salubritate 70.02.20.01.04 0 195000 195000 195000 195000 195000 0 416965

24 Carburanti si lubrifianti 70.02.20.01.05 0 171500 221500 221500 221500 221500 0 27841425 Piese de schimb 70.02.20.01.06 0 13000 13000 13000 13000 13000 0 121822

26 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 70.02.20.01.08 0 23300 23300 23300 23300 23300 0 4950

27 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 70.02.20.01.09 0 29200 29200 29200 29200 29200 0 45368

28 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 70.02.20.01.30 0 29200 354200 354200 354200 354200 0 884170

29 Hrana 70.02.20.03 0 40900 40900 40900 40900 40900 0 9363430 Hrana pentru animale 70.02.20.03.02 0 40900 40900 40900 40900 40900 0 93634

31 Bunuri de natura obiectelor de inventar 70.02.20.05 0 46000 46000 46000 46000 46000 0 0

32 Uniforme si echipament 70.02.20.05.01 0 22900 22900 22900 22900 22900 0 0

Page 23: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

33 Alte obiecte de inventar 70.02.20.05.30 0 23100 23100 23100 23100 23100 0 0

34 Deplasari, detasari, transferari 70.02.20.06 0 7500 7500 7500 7500 7500 0 312635 Deplasari interne, detasari, transferari 70.02.20.06.01 0 7500 7500 7500 7500 7500 0 3126

36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE

70.02.51 0 842000 342000 335000 335000 335000 0 335000

37 Transferuri curente 70.02.51.01 0 842000 342000 335000 335000 335000 0 335000

38 Transferuri catre institutiile publice 70.02.51.01.01 0 842000 342000 335000 335000 335000 0 335000

39 CHELTUIELI DE CAPITAL 70.02.70 0 2175000 2150000 1397568 1397568 1397568 0 0

40 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 70.02.71 0 2175000 2150000 1397568 1397568 1397568 0 041 Active fixe 70.02.71.01 0 60000 50000 50000 50000 50000 0 0

42 Constructii 70.02.71.01.01 0 60000 0 0 0 0 0 0

43 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 70.02.71.01.30 0 0 50000 50000 50000 50000 0 0

44 Reparatii capitale aferente activelor fixe 70.02.71.03 0 2115000 2100000 1347568 1347568 1347568 0 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 24: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 7402 - protectia mediului

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 PROTECTIA MEDIULUI 74.02 0 1925000 1925000 1558138 1558138 1558138 0 979959

2 CHELTUIELI CURENTE 74.02.01 0 1600000 1600000 1285282 1285282 1285282 0 979959

3 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 74.02.20 0 1600000 1600000 1285282 1285282 1285282 0 979959

4 Bunuri si servicii 74.02.20.01 0 1600000 1600000 1285282 1285282 1285282 0 979959

5 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 74.02.20.01.30 0 1600000 1600000 1285282 1285282 1285282 0 9799596 CHELTUIELI DE CAPITAL 74.02.70 0 325000 325000 272856 272856 272856 0 0

7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 74.02.71 0 325000 325000 272856 272856 272856 0 0

8 Active fixe 74.02.71.01 0 325000 325000 272856 272856 272856 0 0

9 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 74.02.71.01.30 0 325000 325000 272856 272856 272856 0 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 25: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 8002 - actiuni generale economice, comerciale side munca

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 80.02 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 0

2 CHELTUIELI CURENTE 80.02.01 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 0

3 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 80.02.20 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 0

4 Bunuri si servicii 80.02.20.01 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 0

5 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 80.02.20.01.30 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 26: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 8102 - combustibili si energie

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 81.02 0 5300000 5300000 2358000 2358000 2358000 0 2358000

2 CHELTUIELI CURENTE 81.02.01 0 5300000 5300000 2358000 2358000 2358000 0 2358000

3 TITLUL IV SUBVENTII 81.02.40 0 5300000 5300000 2358000 2358000 2358000 0 2358000

4 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 0 2000000 2000000 1813000 1813000 1813000 0 1813000

5 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate alepreturilor la combustibili

81.02.40.20 0 3300000 3300000 545000 545000 545000 0 545000

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 27: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 8302 - agricultura, silvicultura, piscicultura sivanatoare

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SIVANATOARE

83.02 0 90000 90000 60602 60602 60602 0 58299

2 CHELTUIELI CURENTE 83.02.01 0 90000 90000 60602 60602 60602 0 58299

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 83.02.10 0 74000 74000 49581 49581 49581 0 49581

4 Cheltuieli salariale in bani 83.02.10.01 0 57500 57500 38186 38186 38186 0 38186

5 Salarii de baza 83.02.10.01.01 0 56100 56100 37103 37103 37103 0 37103

6 Spor de vechime 83.02.10.01.04 0 800 800 500 500 500 0 5007 Alte sporuri 83.02.10.01.06 0 500 500 500 500 500 0 500

8 Fond de premii 83.02.10.01.08 0 100 100 83 83 83 0 83

9 Contributii 83.02.10.03 0 16500 16500 11395 11395 11395 0 11395

10 Contributii de asigurari sociale de stat 83.02.10.03.01 0 10900 10900 8672 8672 8672 0 867211 Contributii de asigurari de somaj 83.02.10.03.02 0 850 850 198 198 198 0 198

12 Contributii de asigurari sociale de sanatate 83.02.10.03.03 0 3050 3050 2038 2038 2038 0 2038

13 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale

83.02.10.03.04 0 800 800 156 156 156 0 156

14 Contributii pentru concedii si indemnizatii 83.02.10.03.06 0 900 900 331 331 331 0 331

15 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 83.02.20 0 16000 16000 11021 11021 11021 0 8718

16 Bunuri si servicii 83.02.20.01 0 15000 15000 11021 11021 11021 0 861117 Incalzit, iluminat si forta motrica 83.02.20.01.03 0 5000 5000 5000 5000 5000 0 5864

18 Apa, canal si salubritate 83.02.20.01.04 0 5000 5000 1021 1021 1021 0 157

19 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 83.02.20.01.30 0 5000 5000 5000 5000 5000 0 2590

20 Alte cheltuieli 83.02.20.30 0 1000 1000 0 0 0 0 10721 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 83.02.20.30.30 0 1000 1000 0 0 0 0 107

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 28: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: VEN SI CHELT EVID. IN AFARA BUG. LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 8411 - transporturi

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 TRANSPORTURI 84.11 0 45000 45000 45000 31795 31795 0 31795

2 CHELTUIELI DE CAPITAL 84.11.70 0 45000 45000 45000 31795 31795 0 31795

3 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 84.11.71 0 45000 45000 45000 31795 31795 0 31795

4 Active fixe 84.11.71.01 0 45000 45000 45000 31795 31795 0 31795

5 Constructii 84.11.71.01.01 0 45000 45000 45000 31795 31795 0 31795

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 29: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 8402 - transporturi

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 TRANSPORTURI 84.02 0 2697000 2968840 2069990 2069990 2069990 0 1242239

2 CHELTUIELI CURENTE 84.02.01 0 1515000 1390000 1382144 1382144 1382144 0 1242239

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 84.02.10 0 515000 390000 384391 384391 384391 0 284357

4 Cheltuieli salariale in bani 84.02.10.01 0 355400 230400 230400 230400 230400 0 222078

5 Salarii de baza 84.02.10.01.01 0 340000 215000 215000 215000 215000 0 1947056 Spor de vechime 84.02.10.01.04 0 5700 5700 5700 5700 5700 0 19629

7 Sporuri pentru conditii de munca 84.02.10.01.05 0 3300 3300 3300 3300 3300 0 7744

8 Alte sporuri 84.02.10.01.06 0 5350 5350 5350 5350 5350 0 0

9 Fond de premii 84.02.10.01.08 0 1050 1050 1050 1050 1050 0 010 Contributii 84.02.10.03 0 159600 159600 153991 153991 153991 0 62279

11 Contributii de asigurari sociale de stat 84.02.10.03.01 0 109950 109950 109950 109950 109950 0 46793

12 Contributii de asigurari de somaj 84.02.10.03.02 0 7300 7300 7300 7300 7300 0 1122

13 Contributii de asigurari sociale de sanatate 84.02.10.03.03 0 28000 28000 28000 28000 28000 0 11663

14 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale

84.02.10.03.04 0 7050 7050 6884 6884 6884 0 827

15 Contributii pentru concedii si indemnizatii 84.02.10.03.06 0 7300 7300 1857 1857 1857 0 187416 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 84.02.20 0 1000000 1000000 997753 997753 997753 0 957882

17 Bunuri si servicii 84.02.20.01 0 980000 980000 977753 977753 977753 0 957882

18 Incalzit, iluminat si forta motrica 84.02.20.01.03 0 120000 120000 120000 120000 120000 0 0

19 Apa, canal si salubritate 84.02.20.01.04 0 20000 20000 20000 20000 20000 0 391

20 Carburanti si lubrifianti 84.02.20.01.05 0 160000 160000 160000 160000 160000 0 2342921 Piese de schimb 84.02.20.01.06 0 240000 240000 237753 237753 237753 0 56288

22 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 84.02.20.01.30 0 440000 440000 440000 440000 440000 0 877774

23 Protectia muncii 84.02.20.14 0 20000 20000 20000 20000 20000 0 0

24 CHELTUIELI DE CAPITAL 84.02.70 0 1182000 1578840 687846 687846 687846 0 025 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 84.02.71 0 1182000 1578840 687846 687846 687846 0 0

26 Active fixe 84.02.71.01 0 1182000 1578840 687846 687846 687846 0 0

27 Constructii 84.02.71.01.01 0 1182000 1533840 687846 687846 687846 0 0

28 Masini, echipamente si mijloace de transport 84.02.71.01.02 0 0 45000 0 0 0 0 0

Page 30: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 31: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 9802 - excedent

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 EXCEDENT 98.02 0 0 0 0 0 264892 -264892 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 32: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: VEN SI CHELT EVID. IN AFARA BUG. LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 9911 - deficit

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 DEFICIT 99.11 0 -44000 -44000 0 0 -31621 31621 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 33: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 9910 - deficit

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 DEFICIT 99.10 0 0 0 0 0 -867358 867358 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 34: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 7

Cod fiscal: VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -Capitol: 9915 - deficit

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Cod indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 DEFICIT 99.15 0 0 0 0 0 -4050353 4050353 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 35: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 13

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -

Nrcrt

Denumirea indicatorilorCod

indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 TOTAL CHELTUIELI 5002 0 57055500 55554340 49661431 47951723 47869819 81904 415944682 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 51.02 0 6300000 5800000 5524000 5360786 5335482 25304 43723353 Autoritati executive si legislative 51.02.01 0 6300000 5800000 5524000 5360786 5335482 25304 43723354 Autoritati executive 51.02.01.0 0 6300000 5800000 5524000 5360786 5335482 25304 43723355 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 0 792000 1392000 1392000 1195847 1195847 0 11445026 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 0 100000 0 0 0 0 0 07 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,

contracte/garantate de administratiile publice locale54.02.07 0 500000 1200000 1200000 1042494 1042494 0 1042494

8 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 0 192000 192000 192000 153353 153353 0 920489 Alte servicii publice generale 54.02.50 0 0 0 0 0 0 0 9960

10 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTREDIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

56.02 0 100000 100000 100000 38509 38509 0 38509

11 Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului deasigurari sociale de sanatate

56.02.09 0 100000 100000 100000 38509 38509 0 38509

12 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02 0 858000 758000 758000 733570 726970 6600 46048213 Ordine publica 61.02.03 0 848000 748000 748000 726970 726970 0 45292514 Politie comunitara 61.02.03.0 0 848000 748000 748000 726970 726970 0 45292515 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie

civila nonmilitara)61.02.05 0 10000 10000 10000 6600 0 6600 7557

16 INVATAMANT 65.02 0 24737000 23220000 22890823 22890818 22890818 0 2261415217 Invatamant prescolar si primar 65.02.03 0 10470000 10056000 10005679 10005679 10005679 0 1000567918 Invatamant prescolar 65.02.03.0 0 5376000 5436000 5436000 5436000 5436000 0 543600019 Invatamant primar 65.02.03.0 0 5094000 4620000 4569679 4569679 4569679 0 456967920 Invatamant secundar 65.02.04 0 14267000 13164000 12885144 12885139 12885139 0 1260847321 Invatamant secundar inferior 65.02.04.0 0 5724000 4971000 4921005 4921000 4921000 0 492100022 Invatamant secundar superior 65.02.04.0 0 8543000 8193000 7964139 7964139 7964139 0 768747323 SANATATE 66.02 0 350000 380000 380000 272968 272968 0 21146724 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.02.06 0 50000 80000 80000 50000 50000 0 5000025 Spitale generale 66.02.06.0 0 50000 80000 80000 50000 50000 0 50000

Page 36: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Codindicator

deangajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

26 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50 0 300000 300000 300000 222968 222968 0 16146727 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.5 0 300000 300000 300000 222968 222968 0 16146728 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 0 2172500 1899500 1659779 1535610 1535610 0 97009029 Servicii culturale 67.02.03 0 1044000 1176300 1172300 1122542 1122542 0 65807130 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.0 0 342000 224300 224300 209000 209000 0 17916031 Muzee 67.02.03.0 0 74000 74000 74000 67291 67291 0 4524832 Case de cultura 67.02.03.0 0 508000 728000 728000 728000 728000 0 43366333 Camine culturale 67.02.03.0 0 120000 150000 146000 118251 118251 0 034 Servicii recreative si sportive 67.02.05 0 190000 190000 135000 120904 120904 0 12090435 Sport 67.02.05.0 0 80000 80000 80000 80000 80000 0 8000036 Tineret Tineret 67.02.05.0 0 110000 110000 55000 40904 40904 0 4090437 Servicii religioase 67.02.06 0 0 67700 67700 67700 67700 0 7207538 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 0 938500 465500 284779 224464 224464 0 11904039 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02 0 4687000 4984000 4969767 3936553 3936553 0 271410640 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05 0 1551000 2016000 2016000 1976000 1976000 0 173307641 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.0 0 1551000 2016000 2016000 1976000 1976000 0 173307642 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 0 300000 300000 300000 109570 109570 0 10787543 Crese 68.02.11 0 360000 400000 385767 248640 248640 0 25288344 Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 0 2476000 2268000 2268000 1602343 1602343 0 62027245 Ajutor social 68.02.15.0 0 2042000 1834000 1834000 1236636 1236636 0 25456546 Cantine de ajutor social 68.02.15.0 0 434000 434000 434000 365707 365707 0 36570747 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 0 6997000 6687000 5890332 5890332 5890332 0 443032848 Locuinte 70.02.03 0 720000 420000 0 0 0 0 049 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.3 0 720000 420000 0 0 0 0 050 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 0 842000 342000 335000 335000 335000 0 33500051 Alimentare cu apa 70.02.05.0 0 842000 342000 335000 335000 335000 0 33500052 Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 0 1305000 1305000 1267764 1267764 1267764 0 83064053 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si

dezvoltarii comunale70.02.50 467765 4130000 4620000 4287568 4287568 4287568 0 3264688

54 PROTECTIA MEDIULUI 74.02 0 1925000 1925000 1558138 1558138 1558138 0 97995955 Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 0 1925000 1925000 1558138 1558138 1558138 0 97995956 Salubritate 74.02.05.0 0 1925000 1925000 1558138 1558138 1558138 0 97995957 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI

DE MUNCA80.02 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 0

58 Actiuni generale economice si comerciale 80.02.01 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 0

Page 37: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nrcrt

Denumirea indicatorilor Codindicator

deangajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legale Platiefectuate

Ang legalede platit

Cheltuieliefective

59 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.0 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 060 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 81.02 0 5300000 5300000 2358000 2358000 2358000 0 235800061 Energie termica 81.02.06 0 5300000 5300000 2358000 2358000 2358000 0 235800062 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI

VANATOARE83.02 0 90000 90000 60602 60602 60602 0 58299

63 Agricultura 83.02.03 0 90000 90000 60602 60602 60602 0 5829964 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.3 0 90000 90000 60602 60602 60602 0 5829965 TRANSPORTURI 84.02 0 2697000 2968840 2069990 2069990 2069990 0 124223966 Transport rutier 84.02.03 0 2697000 2968840 2069990 2069990 2069990 0 124223967 Drumuri si poduri 84.02.03.0 0 0 0 0 0 0 0 2783668 Strazi 84.02.03.0 255167 2697000 2968840 2069990 2069990 2069990 0 121440369 EXCEDENT 98.02 0 0 0 0 0 264892 -264892 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 38: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 20

Cod fiscal: VEN SI CHELT EVID. IN AFARA BUG. LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -

Nrcrt

Denumirea indicatorilorCod

indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 CHELTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL 5011 0 45000 45000 45000 31795 31795 0 317952 TRANSPORTURI 84.11 0 45000 45000 45000 31795 31795 0 317953 Transport rutier 84.11.03 0 45000 45000 45000 31795 31795 0 317954 Strazi 84.11.03.0 0 45000 45000 45000 31795 31795 0 317955 DEFICIT 99.11 0 -44000 -44000 0 0 -31621 31621 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 39: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 10

Cod fiscal: VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -

Nrcrt

Denumirea indicatorilorCod

indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 5015 0 1600000 21264000 21651739 21651739 11578999 10072740 113701922 INVATAMANT 65.15 0 0 0 746841 746841 746841 0 7468413 Invatamant prescolar si primar 65.15.03 0 0 0 336902 336902 336902 0 3369024 Invatamant prescolar 65.15.03.0 0 0 0 333723 333723 333723 0 3337235 Invatamant primar 65.15.03.0 0 0 0 3179 3179 3179 0 31796 Invatamant secundar 65.15.04 0 0 0 45052 45052 45052 0 450527 Invatamant secundar inferior 65.15.04.0 0 0 0 30662 30662 30662 0 306628 Invatamant secundar superior 65.15.04.0 0 0 0 14390 14390 14390 0 143909 Invatamant postliceal 65.15.05 0 0 0 27997 27997 27997 0 27997

10 Servicii auxiliare pentru educatie 65.15.11 0 0 0 328399 328399 328399 0 32839911 Internate si cantine pentru elevi 65.15.11.0 0 0 0 328399 328399 328399 0 32839912 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.15.50 0 0 0 8491 8491 8491 0 849113 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.15 0 0 0 31220 31220 31220 0 3122014 Crese 68.15.11 0 0 0 31220 31220 31220 0 3122015 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.15 0 1600000 21264000 20873678 20873678 10800938 10072740 1059213116 Servicii si dezvoltare publica 70.15.04 0 1600000 1600000 1209678 1209678 1209678 0 50407617 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si

dezvoltarii comunale70.15.50 0 0 19664000 19664000 19664000 9591260 10072740 10088055

18 DEFICIT 99.15 0 0 0 0 0 -4050353 4050353 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 40: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 11

Cod fiscal: VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -

Nrcrt

Denumirea indicatorilorCod

indicatorde

angajament

Credite

anualeaprobate

trim.cumulate

Credite bugetare

Angbugetare

Ang legalePlati

efectuateAng legale

de platitCheltuieliefective

1 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SISUBVENTII

5010 0 792000 10931580 6402495 6402495 4002237 2400258 3895359

2 SANATATE 66.10 0 0 10019580 5605101 5605101 3204843 2400258 32393873 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 0 0 10019580 5605101 5605101 3204843 2400258 32393874 Spitale generale 66.10.06.0 0 0 10019580 5605101 5605101 3204843 2400258 32393875 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 0 792000 912000 797394 797394 797394 0 6559726 Servicii culturale 67.10.03 0 792000 912000 797394 797394 797394 0 6559727 Muzee 67.10.03.0 0 342000 342000 227394 227394 227394 0 1731658 Case de cultura 67.10.03.0 0 450000 570000 570000 570000 570000 0 4828079 DEFICIT 99.10 0 0 0 0 0 -867358 867358 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 41: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 19

Cod fiscal: VEN SI CHELT EVID. IN AFARA BUG. LOCAL - VENITURI

Cod 20 - lei -

Nr.crt.

0

Denumirea indicatorilor

A

Codindicator

B

Prevederiinitiale

1

Prevederidefinitive

2

Total, dincare:

3=4+5

din aniiprecedenti

4

din anulcurent

5

Drepturi constatate

Incasarirealizate

6

Stingere pealte caidecat

incasari

7

1 TOTAL VENITURI-IN AFARA BUGETULUI LOCAL 000111 1000 1000 174 0 174 174 0

2 DIVERSE VENITURI 36.11 1000 1000 174 0 174 174 0

3 Fond de rulment 36.11.10 1000 1000 174 0 174 174 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 42: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 9

Cod fiscal: VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI

Cod 20 - lei -

Nr.crt.

0

Denumirea indicatorilor

A

Codindicator

B

Prevederiinitiale

1

Prevederidefinitive

2

Total, dincare:

3=4+5

din aniiprecedenti

4

din anulcurent

5

Drepturi constatate

Incasarirealizate

6

Stingere pealte caidecat

incasari

7

1 TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII 000110 792000 10931580 3134879 1908067 1226812 3134879 0

2 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.10 50000 10128880 2572419 1908067 664352 2572419 0

3 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 0 265440 55359 0 55359 55359 04 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de

sanatate33.10.21 0 9813440 2503457 1908067 595390 2503457 0

5 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 0 0 1820 0 1820 1820 0

6 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37.10 0 10700 22460 0 22460 22460 0

7 Donatii si sponsorizari 37.10.01 0 10700 22460 0 22460 22460 0

8 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 43.10 742000 792000 540000 0 540000 540000 0

9 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 742000 742000 540000 0 540000 540000 010 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din

domeniul sanatatii43.10.14 0 50000 0 0 0 0 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 43: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 8

Cod fiscal: VENITURI PROPRII - VENITURI

Cod 20 - lei -

Nr.crt.

0

Denumirea indicatorilor

A

Codindicator

B

Prevederiinitiale

1

Prevederidefinitive

2

Total, dincare:

3=4+5

din aniiprecedenti

4

din anulcurent

5

Drepturi constatate

Incasarirealizate

6

Stingere pealte caidecat

incasari

7

1 TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII 000115 1600000 21264000 8298263 1047342 7250921 7528646 0

2 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.15 1600000 1600000 503336 0 503336 503336 0

3 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.15.05 1600000 1600000 503336 0 503336 503336 04 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.15 0 10450000 7477416 1047342 6430074 6707799 0

5 Taxe si alte venituri in invatamant 33.15.05 0 0 6311 0 6311 6311 0

6 Venituri din prestari de servicii 33.15.08 0 9124000 6696832 1047342 5649490 5927215 0

7 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.15.14 0 0 484904 0 484904 484904 0

8 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.15.50 0 1326000 289369 0 289369 289369 09 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.15 0 0 982 0 982 982 0

10 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.15.50 0 0 982 0 982 982 0

11 DIVERSE VENITURI 36.15 0 8352000 129432 0 129432 129432 0

12 Alte venituri 36.15.50 0 8352000 129432 0 129432 129432 0

13 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37.15 0 842000 185800 0 185800 185800 014 Donatii si sponsorizari 37.15.01 0 0 1000 0 1000 1000 0

15 Alte transferuri voluntare 37.15.50 0 842000 184800 0 184800 184800 0

16 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39.15 0 20000 1297 0 1297 1297 0

17 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.15.01 0 0 1297 0 1297 1297 018 Alte venituri din valoarea unor bunuri 39.15.50 0 20000 0 0 0 0 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil

Page 44: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Anexa 12

Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - VENITURI

Cod 20 - lei -

Nr.crt.

0

Denumirea indicatorilor

A

Codindicator

B

Prevederiinitiale

1

Prevederidefinitive

2

Total, dincare:

3=4+5

din aniiprecedenti

4

din anulcurent

5

Drepturi constatate

Incasarirealizate

6

Stingere pealte caidecat

incasari

7

1 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 000102 57055500 55554340 53040952 7712329 45328623 48134711 0

2 VENITURI PROPRII 48.02 24753000 25109510 25014190 6814521 18199669 21005757 0

3 VENITURI CURENTE 0 0 0 0 0 0 04 VENITURI FISCALE 0 0 0 0 0 0 0

5 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0

6 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANJURIDICE

0 0 0 0 0 0 0

7 IMPOZIT PE PROFIT 01.02 0 0 0 0 0 0 0

8 Impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 0 0 0 0 0 0 0

9 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANFIZICE

0 0 0 0 0 0 0

10 IMPOZIT PE VENIT 03.02 0 100000 109755 0 109755 109755 011 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 03.02.17 0 0 0 0 0 0 0

12 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniulpersonal

03.02.18 0 100000 109755 0 109755 109755 0

13 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02 11665500 11959010 11720575 0 11720575 11720575 0

14 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 10453500 10753500 10721573 0 10721573 10721573 0

15 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentruechilibrarea bugetelor locale

04.02.04 1212000 1205510 999002 0 999002 999002 0

16 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0 0 0 0 0 0 017 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

LA PERSOANE FIZICE05.02 0 0 0 0 0 0 0

18 Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital 05.02.50 0 0 0 0 0 0 0

19 IMPOZIT PE SALARII 0 0 0 0 0 0 0

20 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 06.02 0 0 0 0 0 0 0

21 Cote defalcate din impozitul pe salarii 06.02.02 0 0 0 0 0 0 0

22 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0 0 0 0 0 0 023 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 6597000 6560000 6740434 2801025 3939409 5591265 0

24 Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 4637000 4600000 4600000 1953132 2646868 3805091 0

25 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 1301000 1264000 1264000 678921 585079 1178921 0

26 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 3336000 3336000 3336000 1274211 2061789 2626170 0

27 Impozit si taxa pe teren 07.02.02 1660000 1660000 1760000 701178 1058822 1405740 0

Page 45: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nr.crt.

0

Denumirea indicatorilor

A

Codindicator

B

Prevederiinitiale

1

Prevederidefinitive

2

Total, dincare:

3=4+5

din aniiprecedenti

4

din anulcurent

5

Drepturi constatate

Incasarirealizate

6

Stingere pealte caidecat

incasari

7

28 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 827000 827000 827000 518737 308263 659251 029 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 652000 652000 652000 95877 556123 545579 0

30 Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 181000 181000 281000 86564 194436 200910 0

31 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 300000 300000 380434 146715 233719 380434 0

32 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0 0 0 0 0 0 0

33 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 0 0 0 0 0 0 034 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 26913000 25015330 24662250 0 24662250 24662250 0

35 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantareacheltuie- lilor descentralizate la nivelul judetelor

11.02.01 658000 803000 752679 0 752679 752679 0

36 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantareacheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02 24566000 22451000 22148241 0 22148241 22148241 0

37 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 0 0 0 0 0 0 0

38 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrareabugetelor locale

11.02.06 1689000 1711330 1711330 0 1711330 1711330 0

39 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltareainfrastruc- turii si a bazelor sportive din spatiul rural

11.02.07 0 50000 50000 0 50000 50000 0

40 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII 12.02 6000 6000 5949 0 5949 5949 0

41 Taxe hoteliere 12.02.07 6000 6000 5949 0 5949 5949 0

42 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 2000 2000 1518 0 1518 1518 043 Impozit pe spectacole 15.02.01 2000 2000 1518 0 1518 1518 0

44 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0 0 0 0 0 0 0

45 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZARIIBUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

16.02 1217000 1217000 1507007 737419 769588 1264224 0

46 Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 1157000 1157000 1452464 682876 769588 1226921 0

47 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) 16.02.02.01 603000 603000 874240 458394 415846 674240 0

48 Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) 16.02.02.02 554000 554000 578224 224482 353742 552681 049 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 60000 60000 54543 54543 0 37303 0

50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pedesfasurare de activitati

16.02.50 0 0 0 0 0 0 0

51 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0 0 0 0 0 0 0

52 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 51000 51000 8337 0 8337 8337 0

53 Alte impozite si taxe 18.02.50 51000 51000 8337 0 8337 8337 054 VENITURI NEFISCALE 0 0 0 0 0 0 0

55 VENITURI DIN PROPRIETATE 0 0 0 0 0 0 0

56 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1509100 1509100 3111892 2611223 500669 808431 0

57 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilornationale

30.02.01 200000 200000 0 0 0 0 0

58 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 30.02.03 0 0 0 0 0 0 0

Page 46: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nr.crt.

0

Denumirea indicatorilor

A

Codindicator

B

Prevederiinitiale

1

Prevederidefinitive

2

Total, dincare:

3=4+5

din aniiprecedenti

4

din anulcurent

5

Drepturi constatate

Incasarirealizate

6

Stingere pealte caidecat

incasari

7

59 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 1309100 1309100 3111892 2611223 500669 808431 060 Venituri din dividende 30.02.08 0 0 0 0 0 0 0

61 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 0 0 0 0 0 0 0

62 Alte venituri din proprietate 30.02.50 0 0 0 0 0 0 0

63 VENITURI DIN DOBANZI 31.02 0 0 4314 0 4314 4314 0

64 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 0 0 4314 0 4314 4314 065 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0 0 0 0 0 0 0

66 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 350000 350000 285157 84086 201071 285157 0

67 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 110000 110000 159420 84086 75334 159420 0

68 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor increse

33.02.10 35000 35000 1855 0 1855 1855 0

69 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 7000 7000 2795 0 2795 2795 070 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 195000 195000 120021 0 120021 120021 0

71 Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile deprotectie sociala

33.02.27 0 0 0 0 0 0 0

72 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 3000 3000 1066 0 1066 1066 0

73 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 0 0 0 0 0 0 0

74 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice sisportive

33.10.19 50000 50000 11783 0 11783 11783 0

75 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34.02 117000 117000 126206 762 125444 125444 0

76 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 117000 117000 125444 0 125444 125444 077 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 0 0 762 762 0 0 0

78 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 983000 983000 937647 580006 357641 625389 0

79 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 983000 983000 937617 580006 357611 625359 0

80 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei deimpozite si taxe

35.02.02 0 0 0 0 0 0 0

81 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sumeconstatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03 0 0 30 0 30 30 0

82 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0 0 0 0 0 0 083 DIVERSE VENITURI 36.02 45000 45000 41200 0 41200 41200 0

84 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 0 0 0 0 0 0 0

85 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0 0 0 0 0 0 0

86 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 0 0 0 0 0 0 0

87 Alte venituri 36.02.50 45000 45000 41200 0 41200 41200 088 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37.02 35000 35000 0 0 0 0 0

89 Donatii si sponsorizari 37.02.01 35000 35000 0 0 0 0 0

90 Alte transferuri voluntare 37.02.50 0 0 0 0 0 0 0

91 VENITURI DIN CAPITAL 0 0 0 0 0 0 092 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39.02 2210400 2210400 414199 0 414199 414199 0

Page 47: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nr.crt.

0

Denumirea indicatorilor

A

Codindicator

B

Prevederiinitiale

1

Prevederidefinitive

2

Total, dincare:

3=4+5

din aniiprecedenti

4

din anulcurent

5

Drepturi constatate

Incasarirealizate

6

Stingere pealte caidecat

incasari

7

93 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 0 0 0 0 0 094 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 430000 430000 378278 0 378278 378278 0

95 Venituri din privatizare 39.02.04 0 0 0 0 0 0 0

96 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statuluisau al unitatilor administrativ- teritoriale

39.02.07 1780400 1780400 35921 0 35921 35921 0

97 OPERATIUNI FINANCIARE 0 0 0 0 0 0 0

98 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 40.02 0 0 0 0 0 0 0

99 Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii siservicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral dinvenituri proprii

40.02.06 0 0 0 0 0 0 0

100 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 40.02.07 0 0 0 0 0 0 0101 Imprumuturi temporare din trezoreria statului*) 40.02.10 0 0 0 0 0 0 0

102 Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare decasa*)

40.02.11 0 0 0 0 0 0 0

103 Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 40.02.50 0 0 0 0 0 0 0

104 SUBVENTII 0 0 0 0 0 0 0

105 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 0 0 0 0 0 0 0

106 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 5036000 5036000 3174782 897808 2276974 2276974 0107 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 42.02.01 0 0 0 0 0 0 0

108 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 42.02.03 0 0 0 0 0 0 0

109 Aeroporturi de interes local 42.02.04 0 0 0 0 0 0 0

110 Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 0 0 0 0 0 0 0

111 Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor decvartale de locuinte noi

42.02.06 0 0 0 0 0 0 0

112 Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 42.02.07 0 0 0 0 0 0 0113 Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare

cu apa a satelor42.02.09 0 0 0 0 0 0 0

114 Finantarea subprogramului privind pietruirea,reabilitarea,modernizareasi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01 0 0 0 0 0 0 0

115 Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor 42.02.09.02 0 0 0 0 0 0 0

116 Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate 42.02.09.03 0 0 0 0 0 0 0

117 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilorexistente cu destinatie de locuinta

42.02.10 0 0 0 0 0 0 0

118 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 42.02.12 355000 355000 84543 0 84543 84543 0

119 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu sigospodarire a apelor

42.02.13 0 0 897808 897808 0 0 0

120 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuni-versitar

42.02.14 0 0 0 0 0 0 0

121 Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare 42.02.15 0 0 0 0 0 0 0

Page 48: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nr.crt.

0

Denumirea indicatorilor

A

Codindicator

B

Prevederiinitiale

1

Prevederidefinitive

2

Total, dincare:

3=4+5

din aniiprecedenti

4

din anulcurent

5

Drepturi constatate

Incasarirealizate

6

Stingere pealte caidecat

incasari

7

122 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantareainvestitiilor in sanatate

42.02.16 0 0 0 0 0 0 0

123 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantareaaparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta insanatate

42.02.16.01 0 0 0 0 0 0 0

124 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantareareparatiilor capitale in sanatate

42.02.16.02 0 0 0 0 0 0 0

125 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantareaaltor investitii in sanatate

42.02.16.03 0 0 0 0 0 0 0

126 Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelorculturale

42.02.17 0 0 0 0 0 0 0

127 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetelelocale pentru finantarea investitiilor in sanatate

42.02.18 0 0 0 0 0 0 0

128 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetelelocale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni-catii in urgenta in sanatate

42.02.18.01 0 0 0 0 0 0 0

129 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugelelelocale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

42.02.18.02 0 0 0 0 0 0 0

130 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetelelocale pentru finantarea altor inves- titii in sanatate

42.02.18.03 0 0 0 0 0 0 0

131 Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianualde asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publicefinantate prin Programul operational regional 200

42.02.19 0 0 0 0 0 0 0

132 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustineriiderularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)postaderare

42.02.20 0 0 20953 0 20953 20953 0

133 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 0 0 0 0 0 0 0

134 Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28 0 0 0 0 0 0 0

135 Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0 0 0 0 0 0 0

136 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor lacombustibili

42.02.32 3300000 3300000 1458000 0 1458000 1458000 0

137 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 240000 240000 62020 0 62020 62020 0138 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,

carbuni,combustibili petrolieri42.02.34 781000 781000 440886 0 440886 440886 0

139 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistentamedico-sociale

42.02.35 0 0 0 0 0 0 0

140 Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 42.02.36 60000 60000 47550 0 47550 47550 0

141 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantareaprogramelor de electrificare

42.02.37 0 0 0 0 0 0 0

142 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizareaobiectivelor de investitii in turism

42.02.40 0 0 0 0 0 0 0

Page 49: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nr.crt.

0

Denumirea indicatorilor

A

Codindicator

B

Prevederiinitiale

1

Prevederidefinitive

2

Total, dincare:

3=4+5

din aniiprecedenti

4

din anulcurent

5

Drepturi constatate

Incasarirealizate

6

Stingere pealte caidecat

incasari

7

143 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 300000 300000 163022 0 163022 163022 0144 Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA

implementate de APIA42.02.42 0 0 0 0 0 0 0

145 Subventii di bugetul de stat pentru finantarea Camerelor Agricole 42.02.44 0 0 0 0 0 0 0

146 Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate dinFondul Social European

42.02.45 0 0 0 0 0 0 0

147 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitareaobligatiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46 0 0 0 0 0 0 0

148 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 43.02 0 40000 67623 0 67623 67623 0

149 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectiacopilului

43.02.01 0 0 0 0 0 0 0

150 Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pt.finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca sisubven- tionarea locurilor de munca

43.02.04 0 40000 67623 0 67623 67623 0

151 Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistentasociala pentru persoanele cu handicap

43.02.07 0 0 0 0 0 0 0

152 Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentruajutoare in situatii de extrema dificultate

43.02.08 0 0 0 0 0 0 0

153 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOREFECTUATE SI PREFINANTARI

45.02 318500 318500 122107 0 122107 122107 0

154 Fondul european de Dezvoltare Regionala 45.02.01 0 0 0 0 0 0 0

155 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0

156 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.01.02 0 0 0 0 0 0 0157 Prefinantare 45.02.01.03 0 0 0 0 0 0 0

158 Fondul Social European 45.02.02 318500 318500 122107 0 122107 122107 0

159 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.02.01 0 0 35196 0 35196 35196 0

160 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.02.02 0 0 8491 0 8491 8491 0

161 Prefinantare 45.02.02.03 318500 318500 78420 0 78420 78420 0162 Fondul de Coeziune 45.02.03 0 0 0 0 0 0 0

163 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0

164 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0

165 Prefinantare 45.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0166 Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala 45.02.04 0 0 0 0 0 0 0

167 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.04.01 0 0 0 0 0 0 0

168 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0

169 Prefinantare 45.02.04.03 0 0 0 0 0 0 0

170 Fondul European pentru Pescuit 45.02.05 0 0 0 0 0 0 0171 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0

172 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0

Page 50: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nr.crt.

0

Denumirea indicatorilor

A

Codindicator

B

Prevederiinitiale

1

Prevederidefinitive

2

Total, dincare:

3=4+5

din aniiprecedenti

4

din anulcurent

5

Drepturi constatate

Incasarirealizate

6

Stingere pealte caidecat

incasari

7

173 Prefinantare 45.02.05.03 0 0 0 0 0 0 0174 Fondul European de Garantare Agricola 45.02.06 0 0 0 0 0 0 0

175 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.06.01 0 0 0 0 0 0 0

176 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.06.02 0 0 0 0 0 0 0

177 Prefinantare 45.02.06.03 0 0 0 0 0 0 0

178 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 45.02.07 0 0 0 0 0 0 0179 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.07.01 0 0 0 0 0 0 0

180 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.07.02 0 0 0 0 0 0 0

181 Prefinantare 45.02.07.03 0 0 0 0 0 0 0

182 Instrumentul European de Vecintate si Parteneriat 45.02.08 0 0 0 0 0 0 0183 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.08.01 0 0 0 0 0 0 0

184 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.08.02 0 0 0 0 0 0 0

185 Prefinantare 45.02.08.03 0 0 0 0 0 0 0

186 Programe Comunitare finantate in perioada 2007-2013 45.02.15 0 0 0 0 0 0 0

187 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.15.01 0 0 0 0 0 0 0188 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.15.02 0 0 0 0 0 0 0

189 Prefinantare 45.02.15.03 0 0 0 0 0 0 0

190 Alte facilitati si instrumente postaderare 45.02.16 0 0 0 0 0 0 0

191 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.16.01 0 0 0 0 0 0 0192 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.16.02 0 0 0 0 0 0 0

193 Prefinantare 45.02.16.03 0 0 0 0 0 0 0

194 Mecanismul financiar SEE 45.02.17 0 0 0 0 0 0 0

195 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.17.01 0 0 0 0 0 0 0

196 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.17.02 0 0 0 0 0 0 0197 Sume primite in avans 45.02.17.03 0 0 0 0 0 0 0

198 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 45.02.18 0 0 0 0 0 0 0

199 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.18.01 0 0 0 0 0 0 0

200 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.18.02 0 0 0 0 0 0 0201 Sume primite in avans 45.02.18.03 0 0 0 0 0 0 0

202 Prefinantare 45.10.01.03 0 0 0 0 0 0 0

203 Prefinantare 45.10.02.03 0 0 0 0 0 0 0

204 Prefinantare 45.10.03.03 0 0 0 0 0 0 0

205 Prefinantare 45.10.04.03 0 0 0 0 0 0 0206 Prefinantare 45.10.05.03 0 0 0 0 0 0 0

207 Prefinantare 45.10.06.03 0 0 0 0 0 0 0

208 Prefinantare 45.10.07.03 0 0 0 0 0 0 0

209 Prefinantare 45.10.08.03 0 0 0 0 0 0 0

210 Prefinantare 45.10.15.03 0 0 0 0 0 0 0

Page 51: Anexa 7 Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 ... cont de executie.pdf · Cod fiscal: BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Cod 21 Capitol: 5102 - autoritati publice si actiuni externe

Nr.crt.

0

Denumirea indicatorilor

A

Codindicator

B

Prevederiinitiale

1

Prevederidefinitive

2

Total, dincare:

3=4+5

din aniiprecedenti

4

din anulcurent

5

Drepturi constatate

Incasarirealizate

6

Stingere pealte caidecat

incasari

7

211 Prefinantare 45.10.16.03 0 0 0 0 0 0 0212 Mecanismul financiar SEE 45.10.17 0 0 0 0 0 0 0

213 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.10.17.01 0 0 0 0 0 0 0

214 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.10.17.02 0 0 0 0 0 0 0

215 Sume primite in avans 45.10.17.03 0 0 0 0 0 0 0

216 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 45.10.18 0 0 0 0 0 0 0217 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.10.18.01 0 0 0 0 0 0 0

218 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.10.18.02 0 0 0 0 0 0 0

219 Sume primite in avans 45.10.18.03 0 0 0 0 0 0 0

220 Mecanismul financiar SEE 45.15.17 0 0 0 0 0 0 0221 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.15.17.01 0 0 0 0 0 0 0

222 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.15.17.02 0 0 0 0 0 0 0

223 Sume primite in avans 45.15.17.03 0 0 0 0 0 0 0

224 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 45.15.18 0 0 0 0 0 0 0

225 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.15.18.01 0 0 0 0 0 0 0226 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.15.18.02 0 0 0 0 0 0 0

227 Sume primite in avans 45.15.18.03 0 0 0 0 0 0 0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar -contabil