Andrej Slأ،dkoviؤچ: 50f879e905c84.pdf.upl/sladkovic-andrej...آ  Andrej Slأ،dkoviؤچ: Detvan Zlatأ½ fond

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Andrej Sládkovič: Detvan Andrej Sládkovič

 • Detvan Andrej Sládkovič Pôvodný digitalizátor: Knižnica Klasici Copyright © 2007 Zlatý fond denníka SME

  O diele Detvan – lyricko-epická skladba Andreja Sládkoviča, napísaná v polovici štyridsiatych rokov 19. storočia, prvý- krát publikovaná v roku 1853 v almanachu Nitra V. Text vznikol pravdepodobne v Rybároch v najtvorivejšom období básnikovho života, v rokoch 1844 – 1847. Jej námetom je autobiografický, reálny ľúbostný zážitok: láska mladého Sládkoviča k Antónii Júlii Sekovičovej, dcére panského úradníka z Honseku, básnikovej budúcej man- želke.

  Lyricko-epická skladba vznikla ako oslava slovenského ľudu, čomu zodpovedá aj vysoká miera idealizácie tohto etnika, resp. spoločenskej vrstvy. V popredí stoja idealizované kladné morálne vlastnosti späté s čistou krásou slovenskej prírody, pričom spoločenské problémy podliehajú procesu harmonizácie. Tieto charakteristiky autor- skej stratégie podľa literárneho vedca Petra Zajaca naznačujú, že by mohlo ísť o svojské prevedenie dobového biedermeieru, umeleckého, resp. životného štýlu po-napoleonskej Svätej aliancie (1815 – 1848), ktorý sa vyzna- čoval uzavretým okruhom čisto osobných a rodinných záujmov, ako aj adorovaním súkromných hodnôt a sche- matickou, takmer rozprávkovou harmonizáciou spoločenských vzťahov. V týchto intenciách je možné vnímať aj protagonistov skladby, ideálne slovenské typy – Martina a Elenu, ale aj „ľudomilného“ panovníka Mateja, ktorý Martina, ktorý zastrelil kráľovského sokola, nepotrestá. Ponúkne mu dokonca miesto vo svojom elitnom Čiernom pluku, kde si Martin môže zachovať svoju etnickú identitu a ponechať si jej symboly. Tento príbeh, oslavujúci zmysel pre spravodlivosť, je inšpirovaný jánošíkovskou a korvínovskou folklórnou tradíciou.

  Literatúra

  KLEINSCHNITZOVÁ, Flóra: Andrej Sládkovič a jeho doba. 1820 – 1850. Praha : Anna Bečková, 1928.

  KOCHOL, Viktor: Andrej Sládkovič. In: Poézia štúrovcov. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1955, s. 86 – 202.

  PIŠÚT, Milan: Romantizmus v slovenskej literatúre. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1974, s. 407 – 439.

  Autor: Ústav slovenskej literatúry SAV [http://uslit.savba.sk]

  Tento text možno použiť len na študijné účely. Viac informácii [http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/]

  Tento súbor podlieha licencii 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License'. Viac infor- mácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

  http://uslit.savba.sk http://uslit.savba.sk http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/ http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

 • Andrej Sládkovič: Detvan Zlatý fond denníka SME

  iv

  Obsah Pôvodná publikácia ................................................................................................................. 1 VRSTOVNÍKOM .................................................................................................................... 2 MARTIN ................................................................................................................................. 3

  1 ....................................................................................................................................... 3 2 ....................................................................................................................................... 3 3 ....................................................................................................................................... 3 4 ....................................................................................................................................... 4 5 ....................................................................................................................................... 4 6 ....................................................................................................................................... 4 7 ....................................................................................................................................... 5 8 ....................................................................................................................................... 5 9 ....................................................................................................................................... 5 10 ..................................................................................................................................... 6 11 ..................................................................................................................................... 6 12 ..................................................................................................................................... 6 13 ..................................................................................................................................... 7 14 ..................................................................................................................................... 7 15 ..................................................................................................................................... 7 16 ..................................................................................................................................... 8 17 ..................................................................................................................................... 8 18 ..................................................................................................................................... 8 19 ..................................................................................................................................... 9 20 ..................................................................................................................................... 9 21 ..................................................................................................................................... 9 22 ..................................................................................................................................... 9 23 ................................................................................................................................... 10 24 ................................................................................................................................... 10 25 ................................................................................................................................... 10 26 ................................................................................................................................... 11 27 ................................................................................................................................... 11 28 ................................................................................................................................... 11 29 ................................................................................................................................... 12 30 ................................................................................................................................... 12 31 ................................................................................................................................... 12 32 ................................................................................................................................... 13 33 ................................................................................................................................... 13 34 ................................................................................................................................... 13 35 ................................................................................................................................... 14 36 ................................................................................................................................... 14 37 ................................................................................................................................... 14 38 ................................................................................................................................... 15 39 ................................................................................................................................... 15 40 ................................................................................................................................... 15 41 ................................................................................................................................... 16 42 ................................................................................................................................... 16 43 ................................................................................................................................... 16

 • Zlatý fond denníka SME

  v

  DRUŽINA ............................................................................................................................. 18 44 ................................................................................................................................... 18 45 ................................................................................................................................... 18 46 ..........................................................................................