of 28 /28
CAPITOLUL 8 AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE 8.1. Concepte teoretice Prin amortizare înţelegem o recuperare sub formă bănească a uzurii la care este supus un mijloc fix. Pentru a determina amortizarea trebuie cunoscute trei elemente: - valoarea supusă amortizării; - norma de amortizare; - sistemul de amortizare. Valoarea supusă amortizării poate fi valoarea de inventar (Vi) sau valoarea rămasă de amortizat (Vr) Datorită fenemenelor de erodarea a monedei naţionale se poate calcula valoarea actualizată rămasă de recuperat (Var) pe baza valorii de inventar actualizată (Via), a duratei de serviciu consumată (Dc) şi a duratei de serviciu rămasă (Dr). Dr Dc Dr x Via Var + = Normele de amortizare pot fi: - proporţionale; - regresive sau accelerate; - progresive.

Amortizarea mijloacelor fixe

  • Upload
    lghitu

  • View
    1.010

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Amortizarea mijloacelor fixe

Page 1: Amortizarea mijloacelor fixe

CAPITOLUL 8

AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

8.1. Concepte teoretice

Prin amortizare înţelegem o recuperare sub formă bănească a uzurii la

care este supus un mijloc fix.

Pentru a determina amortizarea trebuie cunoscute trei elemente:

- valoarea supusă amortizării;

- norma de amortizare;

- sistemul de amortizare.

Valoarea supusă amortizării poate fi valoarea de inventar (Vi) sau

valoarea rămasă de amortizat (Vr)

Datorită fenemenelor de erodarea a monedei naţionale se poate calcula

valoarea actualizată rămasă de recuperat (Var) pe baza valorii de inventar

actualizată (Via), a duratei de serviciu consumată (Dc) şi a duratei de serviciu

rămasă (Dr).

DrDcDr x Via Var

+=

Normele de amortizare pot fi:

- proporţionale;

- regresive sau accelerate;

- progresive.

Page 2: Amortizarea mijloacelor fixe

Normele de amortizare proporţionale generează amortizări constante

de-a lungul perioadei de amortizarea (dacă nu are loc modificarea valorii de

amortizat).

Ele pot fi:

- proporţionale în timp

Dn100 100 x

ViDnVi

Na ==

Vi = valoarea de inventar;

Na = norma de amortizare;

Dn = durata de normală de serviciu stabilită în ani.

- proporţionale pe unitatea de produs

ReVi Na =

Na = norma de amortizare;

Vi = valoarea de inventar;

Re = rezerva exploatabilă.

- proporţionale pe km sau 1000 km

Np100 100 x

ViNp

Vi

Na ==

Page 3: Amortizarea mijloacelor fixe

Na = norma de amortizare;

Vi = valoarea de inventar;

Np = norma de parcurs a autovehicului până la casare.

Normele regresive sau accelerate generează un nivel descrescător al

amortizării de la un an la altul.

Ele pot fi:

- constante (generează o amortizare regresivă datorită valorii la care se

aplică, descrescătoare de la un an la altul)

100 x ViVr -1 Na n

=

Na = norma de amortizare;

Vr = valoarea reziduală la sfârşitul perioadei de serviciu;

Vi = valoarea de inventar;

n = durata de serviciu stabilită în ani.

- descrescătoare

∑=

Nu100Dr x Na

Na = norma de amortizare;

Dr = durata de serviciu rămasă;

∑Nu = suma numărătorilor utilizaţi în calcul (de exemplu, dacă durata

de serviciu este 5 ani ∑Nu = 1+2+3+4+5 = 15).

Page 4: Amortizarea mijloacelor fixe

Normele progresive sunt crescătoare de la un an la altul , ducând la

creşterea valorii amortizării.

∑=

Nu100 x Dc Na

Na = norma de amortizare;

Dc = durata de serviciu consumată;

∑Nu = suma numărătorilor utilizaţi în calcul (de exemplu, dacă durata

de serviciu este 5 ani ∑Nu = 1+2+3+4+5 = 15).

Normele de amortizare calculate mai sus sunt norme de amortizare

analitice. În practică se folosesc şi norme unice sau globale, calculate la nivel de

întreprindere, pentru toate mijloacele fixe.

100 x VmatFat Nu =

Nu = norma unică;

Fat = fondul de amortizare stabilit pe baza normelor analitice;

Vmat = valoarea medie anuală totală sau de amortizat pentru toate

activele existente într-o întreprindere.

Norma unică se poate calcula în cazul autoturismelor astfel:

P

Fat Nu =

Nu = norma unică de amortizare;

Page 5: Amortizarea mijloacelor fixe

P = parcursul total, exprimat în km sau mii km;

Fat = fondul de amortizare stabilit pe baza normelor analitice;

Norma de amortizare se poate calcula ţinând cont de valoarea reparaţiilor

capitale (Rk):

100 x ViDn

Rk Vi

Na

+

=

Na = norma de amortizare;

Vi = valoarea de inventar;

Rk = valoarea reparaţiilor capitale;

Dn = durata normală de serviciu.

La calculul normei de amortizare se poate ţine seama şi de valoarea

reziduală a mijlocului fix:

100 x ViDn

Vr -Rk Vi

Na

+

=

Na = norma de amortizare;

Vi = valoarea de inventar;

Rk = valoarea reparaţiilor capitale;

Vr = valoarea reziduală a mijlocului fix;

Dn = durata normală de serviciu.

Page 6: Amortizarea mijloacelor fixe

Sistemul de amortizare folosit poate fi:

- sistemul proporţional;

- sistemul regresiv (sau accelerat);

- sistemul progresiv.

Sistemul proporţional:

- proporţional în timp

100NaVmat x Fa =

Fa = fondul de amortizare anual;

Vmat = valoarea medie anuală totală a mijlocului fix.

Na = norma de amortizare.

Vmas - Vmai Vi Vmat +=

Vmai = valoarea medie anuală a intrărilor de mijloace fixe în cursul

anului;

Vmas = valoarea medie anuală a ieşirilor de mijloace fixe în cursul

anului;

12Tf x Vi Vmai =

Tf = timpul de funcţionare exprimat în luni întregi, începând cu luna

următoare celei de intrare, până la sfârşitul anului.

12Tnef x Vi Vmas =

Page 7: Amortizarea mijloacelor fixe

Tnef = timpul de nefuncţionare exprimat în luni întregi, începând cu

luna următoare celei de intrare, până la sfârşitul anului.

- proporţional pe unitatea de produs

Na x Pa Fa =

Fa = fondul de amortizare;

Pa = producţia anuală, exprimată în unităţi fizice;

Na = norma de amortizare.

- proporţional pe km (1000 km)

100Na x P x (Vii) Vim Fa =

Vim = valoarea medie a unui autovehicul;

Vii = valoarea de inventar individuală a unui autovehicul, atunci când nu

se poate calcula Vim;

P = parcursul total anual exprimat în km sau mii de km echivalenţi;

Na = norma de amortizare.

În cazul în care se foloseşte norma de amortizare unică:

100NuVmat x Fa =

Fa = fondul de amortizare;

Vmat = valoarea medie anuală totală sau de amortizat pentru toate

activele existente într-o întreprindere.

Page 8: Amortizarea mijloacelor fixe

Nu = norma de amortizare unică.

Sistemul regresiv:

- cu normă constantă

100NaVr x Fa =

Fa = fondul de amortizare;

Vr = valoarea rămasă neamortizată la începutul anului;

Na = norma de amortizare constantă.

Fa - VrVr 01=

- cu normă regresivă

100

Na x Vi Fa =

Fa = fondul de amortizare;

Vi = valoarea de inventar;

Na = norma de amortizare regresivă.

Sistemul progresiv

100Na x Vi Fa =

Fa = fondul de amortizare;

Page 9: Amortizarea mijloacelor fixe

Vi = valoarea de inventar;

Na = norma de amortizare progresivă.

La prezentarea formulelor de calcul a amortizării în sistemul regresiv sau

sistemul progresiv nu s-a ţinut cont în formule de eventuale intrări sau iesări de

mijloace fixe.

Amortizarea în România

Sistemul proporţional în timp (liniar)

La calculul amortizării se face distincţie între mijloacele fixe intrate în

funcţiune înainte de 01.01 1994 şi cele intrate după acea dată.

Pentru mijloacele fixe intrate în funcţiune după 01.01.94:

Dnu100 Na =

Na = norma de amortizare;

Dnu = durata de serviciu stabilită după noul catalog.

100NaVmat x Fa =

Fa = fondul de amortizare anual;

Vmat = valoarea medie anuală totală a mijlocului fix.

Na = norma de amortizare.

Vmas - Vmai Vi Vmat +=

Page 10: Amortizarea mijloacelor fixe

Vmai = valoarea medie anuală a intrărilor de mijloace fixe în cursul

anului;

Vmas = valoarea medie anuală a ieşirilor de mijloace fixe în cursul

anului;

12Tf x Vi Vmai =

Tf = timpul de funcţionare exprimat în luni întregi, începând cu luna

următoare celei de intrare, până la sfârşitul anului.

12Tnef x Vi Vmas =

Tnef = timpul de nefuncţionare exprimat în luni întregi, începând cu

luna următoare celei de intrare, până la sfârşitul anului.

Pentru mijloacele fixe intrate în funcţiune înainte de 01.01.1994

Dnur100 Na =

Na = norma de amortizare;

Dnur = durata normală de utilizare rămasă.

Dnu x DnsDnsc - 1 Dnur

=

Dnur = durata normală de utilizare rămasă;

Page 11: Amortizarea mijloacelor fixe

Dnsc = durata normală de serviciu consumată;

Dns = durata normală de serviciu stabilită de vechiul regim de

amortizare.

Dnu = durata normală de utilizare după noul catalog.

100NaVr x Fa =

Fa = fondul de amortizare;

Na = norma de amortizare;

Vr = valoarea rămasă de amortizat la 01.01.1994.

DnsDnsc x Vi- Vi Amo - Vi Vr ==

Sistemul degresiv

În cadrul sistemului degresiv de amortizare pentru determinarea cotelor

de amortizare se va multiplica cote de amortizare lineară cu următorii coeficienţi:

- 1,5 dacă durata normală de utilizare a mijloacelor fixe este între 2 şi

5 ani;

- 2 dacă durata normală de utilizare a mijloacelor fixe este între 5 şi 10

ani;

- 2,5 dacă durata normală de utilizare a mijloacelor fixe este peste 10

ani.

Pentru determinarea amortizării anuale, cota de amortizare degresivă se

va aplica la valoarea rămasă de amortizat la începutul anului, până în anul în care

valoarea amortizării anuale rezultate în sistem degresiv este mai mică decât

Page 12: Amortizarea mijloacelor fixe

valoarea amortizării anuale calculată în sistem liniar. Din acest moment,

amortizarea degresivă se transformă în amortizare liniară, valoarea anuală a

amortizării devenind valoarea rămasă de recuperat la încheierea aplicării sistemului

regresiv raportată la numărul de ani rămaşi până la expirarea duratei normale de

utilizare.

În cadrul sistemului accelerat de amortizare, în primul an se

amortizează 50% din valoarea mijlocului fix, urmând ca valoarea rămasă de

amortizat să se amortizeze liniar în anii rămaşi până la terminarea duratei normale

de utilizare.

8.2. Aplicaţii rezolvate

1. Să se determine amortizarea pentru anul 2002 a unui mijloc fix,

cunoscându-se următoarele:

- valoarea de inventar 20.000.000 lei;

- anul punerii în funcţiune 1982;

- durata normală de serviciu după vechiul catalog 70 ani;

- durata normală de serviciu după noul catalog 60 ani;

- în luna aprilie 2002 valoarea mijlocului fix creşte (datorită intrărilor)

cu 2.400.000 lei;

- gradul de utilizare a mijlocului fix este 90%;

- amortizarea se face în sistem liniar.

Page 13: Amortizarea mijloacelor fixe

Rezolvare:

Calculul valorii rămase de amortizat la 01.01.1994:

lei. 16.000.000 4.000.000 - 20.000.000

6012 x 20.000.000 - 20.000.000

DnsDnsc x Vi- Vi Amo - Vi Vr

=

====

Calculul duratei normale de utilizare rămase:

ani. 40 50 x 6012 - 1 Dnu x

DnsDnsc - 1 Dnur =

=

=

Calculul normei de amortizare:

2,5 40

100 Dnur100 Na ===

Calculul valorii medii a mijlocului fix:

lei. 17.600.000 1.600.000 16.000.000

12

8 x 2.400.000 16.000.000 12

Tf x Vi Vmai Vi Vmat Vi*

=+=

=+=+=+=

Calculul fondului de amortizare:

lei 440.000 100

2,5 x 17.600.000 100

NaVmat x Fa ===

Calculul fondului de amortizare efectiv:

Fond amortizare efectiv = Fa x grad de utilizare = 440.000 x 90% = 396.000 lei.

Page 14: Amortizarea mijloacelor fixe

2. Se cunosc următoarele date:

- anul intrării în funcţiune a mijlocului fix 1997;

- valoarea de intrare a mijlocului fix = 10.000.000 lei;

- durata normală de serviciu = 10 ani;

- în luna august valoarea mijlocului fix creşte (datorită intrărilor) cu

1.200.000 lei.

- sistemul de amortizare folosit este cel liniar.

Să se determine:

a) fondul de amortizare pentru anul 2002;

b) repartizarea pe trimestre a fondului de amortizare.

Rezolvare:

a) Calculul normei de amortizare a mijlocului fix:

10 10

100 Dnu100 Na ===

Calculul valorii medii totale anuale:

lei. 10.400.000 400.000 10.000.000

12

4 x 1.200.000 10.000.000 12

Tf x Vi Vmai Vi Vmat Vi*

=+=

=+=+=+=

Calculul fondului de amortizare:

lei 1.040.000 100

10 x 10.400.000 100

NaVmat x Fa ===

Page 15: Amortizarea mijloacelor fixe

b) Vom repartiza pe trimestre amortizarea aferentă valorii mijlocului fix

existentă la începutul anului.

TR I TR II TR III TR IV

amortizare 250.000 250.000 250.000 250.000

lei 250.000 4

1.000.000 Fatr

lei 1.000.000 100

10 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa1

==

===

Vom repartiza pe trimestre amortizarea aferentă intrărilor:

Fa intrări = 1.040.000 – 1.000.000 = 40.000 lei. Acest fond se va repartiza pentru

lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie.

TR I TR II TR III TR IV

amortizare 0 0 10.000 30.000

Repartizarea fondului de amortizare pe trimestre pentru întreaga valoare

a mijlocului fix este:

TR I TR II TR III TR IV

amortizare 250.000 250.000 260.000 280.000

3. Să se determine tabloul de amortizare al unui mijloc fix cunoscând

următoarele:

- valoarea de intrare a mijlocului fix = 10.000.000 lei;

- durata normală de serviciu este 10 ani;

- anul intrării în funcţiune 1999;

- sistemul de amortizare este cel degresiv, norma de amortizare fiind

norma lineară x 2.

Page 16: Amortizarea mijloacelor fixe

Rezolvare:

An Valoare la

începutul

anului

Amortizarea

în sistem

liniar

Amortizarea

în sistem

degresiv

Valoare

rămasă de

amortizat

1999 10.000.000 1.000.000 2.000.000 8.000.000

2000 8.000.000 1.000.000 1.600.000 6.400.000

2001 6.400.000 1.000.000 1.280.000 5.120.000

2002 5.120.000 1.000.000 1.024.000 4.096.000

2003 4.096.000 1.000.000 682.666,66 3.413.333,34

2004 3.413.333,34 1.000.000 682.666,66 2.730.666,68

2005 2.730.666,68 1.000.000 682.666,66 2.048.000,02

2006 2.048.000,02 1.000.000 682.666,66 1.365.333,36

2007 1.365.333,36 1.000.000 682.666,66 682.666,7

2008 682.666,7 1.000.000 682.666,7 0

Vom calcula fondul de amortizare anual pentru sistemul liniar:

lei 1.000.000 %10100 x 10.000.000 Fa ==

Calculul normei de amortizare:

20 2 x 10 2 x 10

100 2 x Dnu100 Na ====

Anul 1999

lei 2.000.000 100

20 x 10.000.000 100

NaVr x Fa ===

Page 17: Amortizarea mijloacelor fixe

Anul 2000

lei 1.600.000 100

20 x 8.000.000 100

NaVr x Fa ===

Anul 2001

lei 1.280.000 100

20 x 6.400.000 100

NaVr x Fa ===

Anul 2002

lei 1.024.000 100

20 x 5.120.000 100

NaVr x Fa ===

Anul 2003

lei 819.200 100

20 x 4.096.000 100

NaVr x Fa ===

Deoarece fondul de amortizarea calculat pe sistemul degresiv este mai mic decât

fondul de amortizare care rezultă din sistemul liniar, din anul 2003 se va trece la

sistemul liniar de amortizare pentru valoarea de 4.096.000. Această valoare va fi

amortizată liniar în 6 ani.

2008. si 2007 2006, 2005, 2004,

2003, aniidin fiecarepentru lei 682.666,66 % 6

100 x 4.096.000 Fa ==

Page 18: Amortizarea mijloacelor fixe

4. Să se determine amortizarea anuală pentru un mijloc fix intrat în

funcţiune în anul 1997 la o valoare de intrare de 12.000.000 lei, dacă durata

normală de utilizare este de 6 ani, iar amortizarea se face în sistem accelerat.

Rezolvare:

În sistemul accelerat de amortizare se amortizează 50% din valoarea

mijlocului fix în primul an, iar valoarea rămasă se amortizează liniar în ceilalţi ani

de funcţionare.

Amortizarea pentru anul 1997:

Fa = 12.000.000 x 50% = 6.000.000 lei.

Valoare rămasă de amortizat = 12.000.000 – 6.000.000 = 6.000.000 lei

Calculul amortizării anuale pentru anii 1998, 1999, 2000, 2001 şi 2002.

20 5

100 Dnur100 Na ===

lei 1.200.000 100

20 x 6.000.000 100

NaVr x Fa ===

5. Să se calculeze amortizarea activelor fixe în sistemul regresiv cu

cotă de amortizare descrescătoare la „ maşini de calculat electronice”, cunoscând

că valoarea de intrare a acestor active fixe este de 10.000.000 lei şi durata de

serviciu de 8 ani.

Page 19: Amortizarea mijloacelor fixe

Rezolvare:

Pentru a determina amortizarea anuală trebuie să cunoaştem cote de

amortizare anuală folosită.

( )∑∑−

==NuxDcDs 100

Nu100Dr x Na

Pe baza normei de amortizare anuale vom determina amortizarea anuală

folosind formula:

100

Na x Vi Fa =

Anul 1:

( )=

+++++++=

−==

∑∑ 100 x

87 6 5 4 3 2 10 - 8

Nux100DcDs

Nu100Dr x Na

22,22% 100 x 368

==

lei 2.222.000 100

22,22 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa ===

Anul 2:

( )=

+++++++=

−==

∑∑ 100 x

87 6 5 4 3 2 11 - 8

Nux100DcDs

Nu100Dr x Na

19,44% 100 x 367

==

Page 20: Amortizarea mijloacelor fixe

lei 1.944.000 100

19,44 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa ===

Anul 3:

( )=

+++++++=

−==

∑∑ 100 x

87 6 5 4 3 2 12 - 8

Nux100DcDs

Nu100Dr x Na

% 16,66 100 x 366

==

lei 1.666.000 100

16,66 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa ===

Anul 4:

( )=

+++++++=

−==

∑∑ 100 x

87 6 5 4 3 2 13 - 8

Nux100DcDs

Nu100Dr x Na

13,88% 100 x 365

==

lei 1.388.000 100

13,88 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa ===

Anul 5:

( )=

+++++++=

−==

∑∑ 100 x

87 6 5 4 3 2 14 - 8

Nux100DcDs

Nu100Dr x Na

Page 21: Amortizarea mijloacelor fixe

11,11% 100 x 364

==

lei 1.111.000 100

11,11 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa ===

Anul 6:

( )=

+++++++=

−==

∑∑ 100 x

87 6 5 4 3 2 15 - 8

Nux100DcDs

Nu100Dr x Na

8,33% 100 x 363

==

lei 833.000 100

8,33 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa ===

Anul 7:

( )=

+++++++=

−==

∑∑ 100 x

87 6 5 4 3 2 16 - 8

Nux100DcDs

Nu100Dr x Na

5,55% 100 x 362

==

lei 555.000 100

5,55 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa ===

Page 22: Amortizarea mijloacelor fixe

Anul 8:

( )=

+++++++=

−==

∑∑ 100 x

87 6 5 4 3 2 17 - 8

Nux100DcDs

Nu100Dr x Na

2,77% 100 x 361

==

lei 277.000 100

2,77 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa ===

6. Să se calculeze amortizarea activelor fixe în sistemul de amortizare

progresiv la „calculatoare electronice”, cunoscând că valoarea de intrare a acestora

este de 10.000.000 lei, iar durata de serviciu este de 5 ani.

Rezolvare:

Pentru a determina amortizarea anuală a mijloacelor fixe trebuie să

cunoaştem cota (norma) de amortizare anuală. Aceasta va fi calculată după

formula: ( )

∑∑==

Nu100 x Dr - Ds

Nu100 x Dc Na

Pe baza cotei de amortizare anuale şi a valorii de intrare a mijlocului fix

vom calcula amortizarea anuală după formula: 100

Na x Vi Fa = .

Anul 1:

( ) 100 x

543214-5

Nu100 x Dr - Ds

Nu100 x Dc Na =

++++===

∑∑

6,66%. 100 x 151 ==

Page 23: Amortizarea mijloacelor fixe

lei. 666.000 100

6,66 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa === .

Anul 2:

( ) 100 x

543213-5

Nu100 x Dr - Ds

Nu100 x Dc Na =

++++===

∑∑

13,33%. 100 x 152 ==

lei. 1.333.000 100

13,33 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa === .

Anul 3:

( ) 100 x

543212-5

Nu100 x Dr - Ds

Nu100 x Dc Na =

++++===

∑∑

20%. 100 x 153 ==

lei. 2.000.000 100

20 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa === .

Anul 4:

( ) 100 x

543211-5

Nu100 x Dr - Ds

Nu100 x Dc Na =

++++===

∑∑

26,66%. 100 x 154 ==

lei. 666.000 .2 100

26,66 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa === .

Page 24: Amortizarea mijloacelor fixe

Anul 5:

( ) 100 x

543210-5

Nu100 x Dr - Ds

Nu100 x Dc Na =

++++===

∑∑

33,33%. 100 x 155 ==

lei. 3.333.000 100

33,33 x 10.000.000 100

Na x Vi Fa === .

7. O societate comercială a achiziţionat înainte de anul 1994 un autocar

care la sfârşitul anului 1993 avea o valoare rămasă actualizată de 95.000.000 lei.

Durata de serviciu normată până la sfârşitul anului 1993 este de 300.000 km

echivalenţi. Durata normată de utilizare conform noilor cataloage este de 8 ani..

Parcursul mediu anual realizat, în km echivalenţi este de 20.000. Durata de serviciu

consumată în km echivalenţi de la punerea în funcţiune până la sfârşitul anului

1993 este de 150.000 km echivalenţi. Să se determine care este amortizarea anuală

pentru autocar până la amortizarea integrală.

Rezolvare:

Vom determina durata de serviciu normată în ani:

ani. 15 20.000

300.000 P

Fat Nu ===

Durata de seviciu consumată de la punerea în funcţiune şi până la

sfârşitul anului 1993 este ani. 7,5 20.000

150.000 Dnsc ==

Page 25: Amortizarea mijloacelor fixe

Durata normată de funcţionare conform noilor cataloage este:

ani. 4 8 x 157,5 - 1 Dnu x

DnsDnsc - 1 Dnur =

=

=

Norma de amortizare liniară se va calcula după formula:

25% 4

100 Dnur100 Na ===

Fondul de amortuzare anual pentru anii 1994, 1995, 1996 şi 1997 va fi

de:

lei 23.750.000 100

25 x 95.000.000 100

NaVr x Fa ===

8.3. Aplicaţii propuse spre rezolvare

1. Să se determine amortizarea pentru anul 2003 a unui mijloc fix,

cunoscându-se următoarele:

- valoarea de inventar 50.000.000 lei;

- anul punerii în funcţiune 1989;

- durata normală de serviciu după vechiul catalog 60 ani;

- durata normală de serviciu după noul catalog 50 ani;

- gradul de utilizare a mijlocului fix este 90%;

- amortizarea se face în sistem liniar.

Page 26: Amortizarea mijloacelor fixe

2. Să se determine amortizarea pentru anul 2003 a unui mijloc fix,

cunoscându-se următoarele:

- valoarea de inventar 80.000.000 lei;

- anul punerii în funcţiune 1990;

- durata normală de serviciu după vechiul catalog 70 ani;

- durata normală de serviciu după noul catalog 60 ani;

- în luna aprilie 2003 valoarea mijlocului fix se diminuează (datorită

ieşirilor) cu 3.500.000 lei;

- gradul de utilizare a mijlocului fix este 85%;

- amortizarea se face în sistem liniar.

3. Se cunosc următoarele date:

- anul intrării în funcţiune a mijlocului fix 1996;

- valoarea de intrare a mijlocului fix = 20.000.000 lei;

- durata normală de serviciu = 10 ani;

- în luna iunie 2003 valoarea mijlocului fix creşte (datorită intrărilor)

cu 2.000.000 lei.

- sistemul de amortizare folosit este cel liniar.

Să se determine:

a) fondul de amortizare pentru anul 2003;

b) repartizarea pe trimestre a fondului de amortizare.

4. Să se determine tabloul de amortizare al unui mijloc fix cunoscând

următoarele:

- valoarea de intrare a mijlocului fix = 50.000.000 lei;

- durata normală de serviciu este 10 ani;

- anul intrării în funcţiune 1997;

Page 27: Amortizarea mijloacelor fixe

- sistemul de amortizare este cel degresiv, norma de amortizare fiind

norma lineară x 2.

5. Să se determine tabloul de amortizare al unui mijloc fix cunoscând

următoarele:

- valoarea de intrare a mijlocului fix = 10.000.000 lei;

- durata normală de serviciu este 8 ani;

- anul intrării în funcţiune 1998;

- sistemul de amortizare este cel degresiv, norma de amortizare fiind

norma lineară x 1.5.

6. Să se determine amortizarea anuală pentru un mijloc fix intrat în

funcţiune în anul 1999 la o valoare de intrare de 86.000.000 lei, dacă durata

normală de utilizare este de 8 ani, iar amortizarea se face în sistem accelerat.

7. Să se calculeze amortizarea activelor fixe în sistemul regresiv cu

cotă de amortizare descrescătoare la „ maşini de calculat electronice”, cunoscând

că valoarea de intrare a acestor active fixe este de 20.000.000 lei şi durata de

serviciu de 7 ani.

8. Să se calculeze amortizarea activelor fixe în sistemul regresiv cu

cotă de amortizare crescătoare la „ maşini de calculat electronice”, cunoscând că

valoarea de intrare a acestor active fixe este de 60.000.000 lei şi durata de serviciu

de 8 ani.

9. Să se determine fondul de amortizare anual pentru un autocamion

care la 31 decembrie 1993 avea o valoare rămasă de amortizat de 60.000.000 lei.

Page 28: Amortizarea mijloacelor fixe

Durata de serviciu normată până la sfârşitul anului 1993 era de 350.000 km

echivalenţi. Durata de serviciu normată conform noilor cataloage este de 10 ani.

Parcursul mediu anual realizat este de 25.000 km echivalenţi. Durata de serviciu

normată consumată în km echivalenţi de la punerea în funcţiune până la sfârşitul

anului 1993 este de 200.000 km.