26
Alija Isaković Hasanaginica 1

Alija Isakovic - Hasanaginica

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alija Isakovic- Hasanaginica

Citation preview

Alija Isakovi Hasanaginica

Alija Isakovi HasanaginicaAlija Isakovi HasanaginicaAdaptacija drame Maturantice Gazi Husrev-begove medrese

Uloge:

HASANAGINICA ______________________________________________________HASAN-AGA _________________________________________________________MAJKA (Hasan-agina), __________________________________________________BEG PINTOROVIC, _____________________________________________________MAJKA (bega Pintorovia i Hasanaginice), ____________________________________AJKUNA (sestra Hasan-agina), ______________________________________________ABID, _________________________________________________________________HASKO (Hasan-agin sluga), ________________________________________________PRVI SVAT, _____________________________________________________________DRUGI SVAT, ___________________________________________________________SVATOVSKI STARJEINA, ________________________________________________GUSLAR, _______________________________________________________________JENIJA (obikua), _________________________________________________________VOJNICI, ________________________________________________________________DJECA: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Kostimi: _________________________________________________________________

Muzika, zvuni efekti: ______________________________________________________

Adaptacija teksta: __________________________________________________________

Scenografija: ______________________________________________________________

aptai: __________________________________________________________________

Dizajn, plakat, afia _________________________________________________________

Fotografija: ________________________________________________________________

Reija: ___________________________________________________________________

Dogaa se u prvoj polovici 17. stoljea u Zagvozdu, podno Biokova, i na KlisuLikovi:

HASANAGINICA, oko 26 godina, lijepa, plava, bujne kose i tijela,HASAN-AGA oko 30 godina, crn, snaan, visok,MAJKA (Hasan-agina), oko 45 godina, sitnih oiju, blijeda lica, bigotna izraza,BEG PINTOROVIC, oko 35 godina, visok, ponosit, prijek, utljiv,MAJKA (bega Pintorovia i Hasanaginice), oko 50 godina,AJKUNA (sestra Hasan-agina), oko 16 godina, lijepa, vilasta,ABID, neto stariji od Bega, blagog, dobroudnog izraza, s ratnikim oiljkom na licu,HASKO (Hasan-agin sluga), neodreenih godina, vidi se da je malo grbav,PRVI SVAT,DRUGI SVAT,SVATOVSKI STARJEINA,GUSLAR,JENIJA (obikua),VOJNICI,DJECA: Starija kerka, 10 godina, tankovijesta, Stariji sin, oko 8 godina, Mlaa kerka i Mlai sin, oko 6 godina, blizanci.SCENAJedinstvena scena sa segmentima tako da je moguno naizmjenino, zapravo paralelno odvijanje radnje:Lijevo: Odaja u kuli bega Pintorovia na Klisu, a desno Odaja u kuli Hasan-age Arapovia u Zagvozdu, za nijansu skromnije namjetena i drukije obojena. Minimalan inventar i samo najnunija scenografska obiljeja. Da bi se potcrtala razlika, moe odaja bega Pintorovia, tj. lijeva polovica scene, biti vieg nivoa za jedan stepenik.Prva scena, Pred Hasan-aginim atorom, samo se privremeno uklapa u ovaj prostor odgovarajuim dodatnim elementima koji se potom uklanjaju.Svatovski put prema mogunostima scene.

PRED HASAN-AGINIM ATOROM

MAJKA Sine!

HASAN-AGA Majko!

MAJKA Opet mi te branie, nesretnoj!

HASAN-AGA Majko, nek si mi ti iva i zdrava.

MAJKA Sine, zenico moja, opet dopade ljutijeh rana!

HASAN-AGA Proi e, majko, tvoje rijei zacjeljuju mi rane lanje no gorski mehlem.MAJKA Ne zbori, sine, uvaj snage to ima.

HASAN-AGA Kako si mi, Ajkuna, sestrice?

MAJKA Nek si nam samo ti iv i zdrav!

HASAN-AGA U dvoru kako?

MAJKA Nako...HASAN-AGA Djeca kako?

AJKUNA Uz nju su vazda...

MAJKA Al vazda babe eljna!

HASAN-AGA Ona ne doe?

MAJKA Ko to vidi, sine.

AJKUNA Jeda e, morebit!

MAJKA Bit e kao i onomadne to bi.

HASAN-AGA (Majci) Zvae li je da me obie?

MAJKA Jok!

HASAN-AGA Rata, majko?

AJKUNA Zvah je ja!

MAJKA Zar?

AJKUNA Jesam, majko, ne srdi se.

MAJKA Nije joj pravo. Kada?

AJKUNA Sino, dok mi je kosu izmivala.

MAJKA Nisi zar?

AJKUNA Jesam, majko, oinjeg mi vida.

HASAN-AGA Ree li ona togod?

AJKUNA "Ne mogu", ree nevjesta. Jera, pitam je. "Ne mogu od stida", ree.MAJKA Kakav stid, krmaluk begovski! Nee oeku na noge! Ona je glava, a oek kapa!HASAN-AGA Ree li jo koju?

AJKUNA Jok... Samo je obli rumen. Jok...

HASAN-AGA Ni crne, m bijele?AJKUNA Jok.HASAN-AGA "Od stida!" Kolik je taj stid, kad je neko od bega Pintorovia? Kazuj, majko!

MAJKA Golem, sine, kolik njihov begluk, kolik njihov nam, i njihov pasiji inad.HASAN-AGA Zar smo mi age Arapovii tanka soja i tankoga nama? Aja, majko?MAJKA Sine, nema zbora gdi se obraz kalja i rod uniziva.HASAN-AGA Zar smo mi, Arapovii, zadobili svoje eljajui vunu gargaima?MAJKA Sine, nema zbora gdi se rijei u vjetar siju.HASAN-AGA Majko, zar mi nismo kadri svakome devap dati, od Zadvarja tamo do Stambola!?

Hasan-aga ljut, hoe da se digne.AJKUNA Nemoj, braco, boljet e te! Primiri da te se nagledam.MAJKA Spomeni se babe, rahmetli, i kliske gospode Pintorovia. Da babine desnice i babinog buzdohana ne bi, jo bi njihove glave zijehale s duvarova po Kotarima.HASAN-AGA Spominjem se svega, majko, spominjem se u zlu i dobru. Orodili smo se, potlje, svijetla obraza, kako sebi ravnima. Zar nas je puno vakih na Krajini?MAJKA Kamo hude sree da se to prijateljevanje razminu na pretilu atu, i gotov peke, a ne dobroj seji dobrih begovia.HASAN-AGA At i peke! Majko, ona je majka djece moje!

MAJKA Sikter!HASAN-AGA Ona je pod naim rzom i obrazom!

MAJKA Sikter!

HASAN-AGA ...Pod naim namom i imenom Arapovia.

MAJKA Sikter, rekoh! Moje je oi ne mogu, tvoje ne gledaju, i kad bi htjele! Asli ne uti lahkost njenog stida? (Ironino) "Samo je obli rumen!"

AJKUNA Jest, majko. Ti, ni jedne!

HASAN-AGA Majko, uspazi mi djecu, i nemoj se preve tekati. Oslen u ja nju pod svoje!Hoe da ustane.

ODAJA U KULI HASAN-AGE ARAPOVIA AJKUNAAJKUNA Snaha.HASANAGINICA ta je, Ajkuna?AJKUNA Kako je ovi priplet?HASANAGINICA Ovako, zaovice moja.AJKUNA Hvala ti, snahice! (Ode)STARIJA KI ta je ovo, majko?HASANAGINICA Nita, erce. Nita. Lijepa ti je kosa. Takvu sam ja imala.STARIJA KI Tvoja kosa je najljepa.Hasanaginica je zavrila eljanje starije kerke i saplie joj pletenice. Mlaa ki ljulja brata u beici. Tiho pjevui uspavanku. Hasanaginica sa suzama na licu, zamiljena.HASANAGINICAPrikriva suze i preuzima ljuljanje beike.Spavaj, sine, lijep san usniogdi ti majka tanku kou kroji,kou kroji a godine broji;jednu majka a drugu pomajka,treu teta, materina seka,a etvrtu pupanica bakakoja ti je pupak uvezalai na b'jele ruke doekala...

Prestaje ljuljanje. Ulaze dvojica sinova. Hasanaginica pokriva beikii, ustaje, pokuava da bude bodra s djecom uzima gajtan da pomou njega oformljuje slova, harfove, i pokazuje djeci, uei ih arapski alfabet.HASANAGINICA Ovo je, djeco, elif, elif.Starija kerka ustaje i sama staje uspravno, kao "elif.SVI Ja sam tanka elif-motka, tu je osnov, tu je potka.STARIJA KI Ja sam tanka elif motka, tu je osnov, tu je potka.Starija ki pokazuje slovo "n", nun, i govori.STARIJA KINun je anak pun erbeta,I moj amac tamo ploviPo njem plovi nokta zlatna.Utvu zlatnu da ulovi!SVI Nun je anak pun erbeta, itd.MLAA KI Oponaajui "starca".Vav je, gledaj, malo kriv,ko poguren starac iv!...

Hasanaginica je oformila slovo "v", vav. Majka ue u odaju i naglo unese promjenu raspoloenja. ak se naljuti kad vidje to Hasanaginica radi s djecomSVI Vav je, gledaj, malo kriv, itd.MAJKA S indignacijom.Hasan-aga nije naumio da mu djeca ue jaziju, da budu kadije, ve junaci kako i on to je.HASANAGINICA Uspravi se poto je s djecom sjedila na podu.Moja djeca mogu s knjigom bit vei junaci nego babo im.MAJKA Siknu. Nikad! Nikad, dok si ih ti izrodila... Junaci! Da ne bi Arapovia, trag bi vam se zameo i toprak zatro na Krajini.HASANAGINICA Znadem, majko, zato mene vaku dobiste, za uzdarje!MAJKA Poe i zastade. Da ti je jezik krai, ivot bi ti dulji bio!

HASANAGINICA Oduljit e mi se s vami, kolik god bio.MAJKA Eno vrata, a eno Klisa! Izdiri, oklen si i dola! (Za sebe). Nismo te traili, beli.Djeca se uznemirie, privie uz majku.HASANAGINICA Ne srdi se, majko, nisam naumila da te vrijeam. Samo da se spomene da si i ti bila snaha.MAJKA Znademo se ti i ja, od prvoga dana.HASANAGINICA Zagrli djecu i podie glavu.Htjela sam samo da i moj glas odjekne ovim odajama. Otkako sam dovedena, utim i zapreem se. I ja sam oek, eljade, insan koliko i ostali.MAJKA Poe. Ne vele ti ovdi puno insaniti! A jok!HASANAGINICA Blago. Jera, majko? to sam ti naudila? Stavlja se medu ojeka i mene, sada meu me i djecu, jera? Ovo je moja krv, moj evlad.Nije mogla zaustaviti suzu.

MAJKA Poe. Nevjesta, uzmi se u pamet. Tvoje je da slua. Ako si i begovica, nisi za nebo svezala. Tobe jarabi! Ovo je moj hal i ognjie, dok je mene, beli. I nemoj mi kalem i jaziju prid oi. Sina sam izgubila, ha se tvojom jazijom obandijao i sablju odviko! Ne zbori! Ti si sevep! Ja ili ti ovdi! Ne zbori! Sikter!HASANAGINICA Hvala ti, majko. Hvala ti na tekim rijeima.MAJKA Ne treba mi tvoja zahvala.HASANAGINICA Majko, i ti ima ker. Otkako sam dovedena, sama sebe razgovaram i tjeim. Ni ti ni tvoj sin niste ljudski koraknuli prema meni, samo oekujete da se ja pribliim vami. Ja to ne mogu. Mogla sam nekad, mogla sam donekle, vi niste nidoklen. Ne mogu vie ni ja. oek sam.MAJKA Poe. Ni jedne vie...HASANAGINICA Ali, majko...MAJKA Sikter!

ODAJA U KULI BEGA PINTOROVIABEG PINTOROVI Prebirui tespih. to jote naprdiva Horoje Sii Omianin?

ABID "...Jere nije pravo da se mi na susidstvu taremo s takih zlih ljudi, a znate da su estita gospoda mletaka i car stambolski sve doslen bili u miru. I, ako je drago vaoj milosti, inite da nam ne uskau na skelu Omiku, kako je bilo bjelodano, i da se vrate ukradeni konji ili glavom ili inom, i pokarajte jih da tako ne ine, neka ne reste meu nami zlo, jere nije dobro, nego neka se ljubimo meu sobom lipo kako no smo i doslen. I Bog vas uzdri u gospodstvu i da ete kruto katigati koji hoe razmirje."BEG PINTOROVI Bijesan. estiti car stambolski i svijetli dud mletaki ne ive vie u miru, moj Horoje, nemojmo se oblagivati, ali mi vaemo krvave zalogaje i koulje krvave peremo! (eta). Otpisi mu, Abide. Potovanomu i svake asti dostojnomu gospodinu providuru omikomu od mene klikog sandak-bega Pintorovia i od sve Krajine i krajinskih vitezova veledrago pozdravljenje. Kako razumih i uznah od mojijeh podlonika Poljiana, vi puate uskoke priko sebe na nau Krajinu i reeni uskoci are, pale i robe. Moju upu su porobili i reeno robje doveli na vau skelu. Na podlonik Smail je silom svezan i u brod unesen i, jote, est tovara blaga. To je svima znano. Kopje se u vreu ne moe skriti. To nije rije gospodska ni dobru miru podoba, to mi oito znamo i razumismo. Ako li neete dru-govaije, otpiite mi, molim vas, neka se i ja umijem vladati i braniti svoje podlonike. A potom, molim vas, nemojte vi tvrdo razmirje zameat kada ga ve zamee estiti car i svijetli dud. I Bog vas veseli.Abid odmahnu rukom.

BEG PINTOROVI Oba muhura, Abide. Nek se odmah razazna ije je.ABID Vjera je, bee, daba ti lijepe rijei i muhuri, providur samo eli da uari na vremenu. Kako je rat od Kandije planuo, olovo valja meat u knjige, a ne rijei.BEG PINTOROVI Moramo se oblagivati, Abide. Jai su. Sve ih je vie, nas sve manje. Odavno sijemo svoje kosti od Stambola do Bea.ABID Nas je malina, no jai smo!BEG PINTOROVI Jesmo, Abide, trsi mi s oiju i zovi tatarina nek nosi! ekaj, evo mu virni list, ako ga kauri uhvate. Mi smo jai! Samo je pitanje koja e idua navala sorit ovo gnijezdo Pintorovia i umetati se naijem glavama niz ovu klisku strmen, odavlen do mora! Moj Abide, estiti car mene cera da zaskaem u Primorje, palim i robim, da pokae snagu koje nema, da obmane presvijetlog duda koji vee ne da da mu se lug siplje u oi (oblai dolatnu i pae sablju). Od etiri direka koji dre Tursku, tri su ovdi, na Klisu, i na drugom Klisu i Kordunu a samo jedan u Stambolu... Daje na njihovu, Latin bi sjedio ovdi, a ne mi. Niti oni nami ine koje dobro, niti ele. Veziri i valije, kako koji doe u Bosnu, oguli nas, napuni bisage i odvue se tamo u Anatoliju, ili mu doe svilen gajtan iz Stambola. A mi ovdi vaemo krvave zalogaje, i crveni krmezi se viju po proplancima i mezarlucima naim. Oni dijele viteke mejdane u mehkim odajama, a mi bivamo zaskoeni u ovim vrletima, na ovim stazama i bogazama. Zato treba i njih surgunisati oklen su i doli. Sikter! Ako je pamet ono to nam alju - imamo pametnijih glava, je li, Abide?ABID Imamo, fala bogu, samo - nae glave odlaze na ahiret, a pamet ne dolazi.BEG PINTOROVI Ali Bog e vidit i ova Krajina to u uinit prije no glavu dam. Ako ko pone da zaimlje, vidit e hoe li se nai ko e zajam vratiti! Abide, porui Omianima: vjera im moja i Bog jami, bolje im je bilo moje prijateljstvo nego hiljadu Mleana. Ja sam njihova krv i jezik, a ono je dumanin moj i njihov.

ODAJA U KULI HASAN-AGE ARAPOVIAHasanaginica se igra s djecom. Ulazi sluga Hasko.HASANAGINICA Zabacuje bujnu kosu razbaruenu igrom to je tako preno, Hasko? Je 1' nevolja kakva?HASKO Hasanaginice, estita, meni je od Boga dano da nosim samo zlehude glase...Hasanaginica daje znak djeci da izau. Djeca odlaze tre u veseloj igri.HASKO Hasan-aga te selami, i porua ti da ga ne eka ni u dvoru, ni u rodu njegovu.HASANAGINICA Pribrana, mirna. Jesi l edan, Hasko?HASKO Ne pitaj!Hasanaginica mu daje kantu s vodom Hasko pije i prolijeva po sebi. Napio se i lice brie rukomHASKO Hasan-aga mi je zapovidio da jo jednom reem ono to sam ti ve kazo, estita kaduno. Porua ti da ga ne eka u dvoru...

HASANAGINICA Prekida ga, blago. Sama u, Hasko. "Ni u dvoru, ni u rodu njegovu."Hasko sada brie lice itavom podlakticomHASKO Ne zna kako da nastavi. I niah je spomenuo, estiti aga, samo sam zaboravio to i kako. Ti e to bolje razaznat. Ja se, fala bogu, nisam nikada enio pa mi se ne vele ni raeniti.uje se konjski topot i rzanje. Hasanaginica se okree preplaena je i hoe da pobjegne.KERKE S prozora. Vrati nam se, majko!STARIJA KI Nije ovo babo, ovo je daida.Ulazi beg Pintorovi, Hasanaginica mu tri u zagrljaj, izbezumljena.HASANAGINICA Vidi, brate, velike sramote! On me era od petero djece!Beg uti.HASANAGINICA S duom me mojom rastavlja!

Hasanaginica gleda brata u oi, trai saosjeanje u njegovom pogledu - beg uti, utke vadi iz dolame pismo i utke ga predaje sestri. Hasanaginica drhtavom rukom razlama peat, prelijee pogledom sitnu arebicu, pogleda brata i ponovo gleda pismo.HASANAGINICA Je li ovo meni knjiga oproenja? (Jo u nevjerici) Brate, je li ovo istina to je kadija ispisao i meni opravio po tebi? Ti i kadija kliki, brez mene?!Beg samo pogladi svoju kosu. HASANAGINICA Jadna ti sam, sinja kukavica!Prilaze djeca, Hasanaginica ljubi sinove u elo, ljubi kerke u lica, privija ih na grudi.HASANAGINICA Jadna ti sam, sinja kukavica!Hasanaginica se priginje do beike.HASANAGINICA Sine, rano ljuta, kako e se majka s tobom odijeliti?Beg prilazi djeci miluje ih po kosi, i sam je malice ganut, ali u svome ponosu nee to da pokae. Prilazi sestri i njeno je uzima za ruku. Hasanaginica ne osjea njegov poziv, ni njegov dodir, ne moe da se pokrene, i brat je naglo otrgne od beike.

HASANAGINICA Posegne za dojkom Stani da podojim!BEG PINTOROVI Poi!HASANAGINICA Moje je, moj je evlad. Moje je dok ga dojim. Samo moje, i po Boijim i po zemaljskim zakonima.BEG PINTOROVI Sikter.Beg odvodi sestru, djeca stoje neko vrijeme zbunjena i odlaze jedno po jedno. Starija kerka odnosi beiku.Blago zatamnjenje.ODAJA U KULI HASAN-AGE ARAPOVIAUlaze Hasan-aga i Majka.MAJKA Odvede je beg. HASAN-AGA Odvede. MAJKA Ne dade joj dijete podojiti.HASAN-AGA Je li se protivila?MAJKA Jok.

HASAN-AGA Je li zaplakala?MAJKA Jok.

HASAN-AGA Je li ita prozborila?MAJKA Jok.HASAN-AGA Ona je zapretala srce.MAJKA To je Pintorovia soj. Nita ne zbore, a svoje tvore.

HASAN-AGA Sada je radio po mojemu.ODAJA U KULI BEGA PINTOROVIAMAJKA Dovede je?BEG PINTOROVI Dovedoh.

MAJKA Je li se protivila?BEG PINTOROVI Jok.MAJKA Je li plakala?BEG PINTOROVI Ne znam.MAJKA Kako ne zna, sine?BEG PINTOROVI Ne osvrem se na enske suze.MAJKA Je li on bio?BEG PINTOROVI Jok.

MAJKA Jera?BEG PINTOROVI Taj hojrat nije se udostojio da joj u lice kae "Puam te", kao to erijat nalae!MAJKA Nije joj reko?

BEG PINTOROVI Poslao je po sluzi puano pismo.MAJKA Balije!

ODAJA U KULI HASAN-AGE ARAPOVIA,naporedo s prethodnom scenomMAJKA Kazat e da smo balije.HASAN-AGA Nikome neemo hizmetiti.MAJKA Uvijek sam to zborila. oek si joj. Bila je duna za tobom na kraj dunjaluka.HASAN-AGA to moe majka i sestra, moe i ena.MAJKA Mora! Mora, prije nas! Kad si ti na deredi, nije njeno da razmilja, kad tebe obliva krv u gori, nije njeno da je obliva rumen u domu. Nego, peu na lice pa u goru, u vodu za tobom!ODAJA U KULI BEGA PINTOROVIAMAJKA Morebit Hasan-aga i nije toliko kriv koliko njegova majka.

BEG PINTOROVI Niko nije kriv.MAJKA ao mi djeice, sine.BEG PINTOROVI To nisu naa djeca.MAJKA Djeca su.BEG PINTOROVI Djeca su, ali mi smo ulog. Ne samo djeca, ve i neroena djeca. Mi!MAJKA Djeca su.BEG PINTOROVI Majko!MAJKA Zbunjeno. Sine, moj!BEG PINTOROVI Jesu to djeca i majino je da bude uz djecu, a ne da se lomata po gori za ojekom. enino je da prvo bude majka, pa ena. Njezino je da uva djecu i ognjie, a ne ojeka, nije li? Hasan-aga vida rane na Biokovi, pa ta? Nema mu ko hizmet initi? Junak je, pa neka prezdravi ili umre. Ko je mrtvima doo hizmetiti? Doli su gavrani.

MAJKA Tako je. sine.BEG PINTOROVI Zar ena da uva oeka u ordiji? Nije li?MAJKA Tako je, sine.BEG PINTOROVI to se doma ne lijei? Zato se povlai ranjen u ipraje, nije zvijere gorsko!... Jo dok sam ovolini bio priala si koliko te bilo stid babe kad je doo s hada, nije li? Je li te bilo stid da se pokae, da vam se oi sretnu?MAJKA Drugi je ono vakat bio, sine.BEG PINTOROVI U nas je vazda isti vakat, majko. Mi se drimo svoga rza i obraza.MAJKA Tako je, sine.BEG PINTOROVI Neka vrijeme ide s nami, a ne mi s vremenom. Lahko se mijenjaju koji nemaju to mijenjati.MAJKA Pravo zbori, sine. Isti si ko i babo ti.

BEG PINTOROVI Je li babo ikada traio od tebe to ne spada ensku?MAJKA U Pintorovia se uvijek sve znalo. Znalo se svaije. Svaka rije, svaki korak, svaka nekazana rije i svaka neuinjena kretnja i pomisao.BEG PINTOROVI Ko se sam pomiri s ponienjem, nije na!ODAJA U KULI HASAN-AGE ARAPOVIAMAJKA U dvije godine tri puta su te kauri napadali, brata ti ubili. Bio si eljan kue i ognjia. Viala sam te s mijene na utap, a ona ni habera!HASAN-AGA Dvaput sam poruio da doe. Zna se moja rije i zna se moja volja. Boije pa moje. Umirem na Biokovi iskrvavljen a ona se umee begovskom glavom i pameu. Neu joj lepe initi da je s nebom svezala.MAJKA Vazda sam ti zborila kakva je ona. U dan sa mnom ne prozbori. Savija se oko djece, jaziju namijea, eri mazi i dotjeruje ko da mene i nema, a Bog je svjedok, ko da nema ni tebe.

HASAN-AGA Zamiljen. Sve je beg sevep. Sve je on zamrsio.MAJKA Zato beg?HASAN-AGA Tako. On zna!MAJKA O emu zbori i to nagaa? Je li, morebit, njegova hitnja preduhitrila tvoju kolebljivost.HASAN-AGA Jok, majko. Ja sam uinio svoje, a beg je uinio to sam mu ja nanijetio.MAJKA Halalosum. Neka jednom i tvoja bude starija. Kada si dopanuo rana nije se poeao po guzici, a Arapovii su podmetali iju za njih. Hasan-aga uti.MAJKA uti?HASAN-AGA Lahko je onda bilo vojevati. Pusta mladost!

MAJKA Lahko je sada vladariti, kad su Arapovii uzidali kosti u ovu Krajinu. Mi - dan i nafaka, a oni ivotuju gori na Klisu, kao da su s nebom svezali, tobe jarabi.ODAJA U KULI BEGA PINTOROVIABEG PINTOROVI Arapovii stalno poteu to jednom pomogoe. Ja miljah da se oni bore za din, a ne za kule, mal i prisoja.ODAJA U KULI HASAN-AGE ARAPOVIAHASAN-AGA Svak potegne din kad mu treba tuda zobnica.MAJKA Nije svaki kamen za begovsko prkno.HASAN-AGA Otkako planu Kandija, ovdi nasta smutnja i morija, kauri se usilovali, pukaranje ne prestaje.ODAJA U KULI BEGA PINTOROVIAZateena scena.BEG PINTOROVI Hasan-aga se o sebi zabavio, a ne vidi da se vaskolika Krajina potresa, da nas kauri hoe sve potrti ako ne znademo vladariti, ako ne znademo izuvidit zajedniko dobro.

Pored Bega su Abid, guslar, kliski kadija veoma star, i nekoliko vojnika. Atmosfera veernjih sijela na kojima se esto guslalo. Sluamo dio pjesme "enidba Kumali Mujage".GUSLAR Priprosto obuen, gusle obine....Zgledaju se bezi u avliji:"Vid'te age, jednog kopileta,gdi nam ovu ujagmi divojku!"Aga mui, ni mukaet nije.Tu bi bezi kavgu zametnuli,Al' ne smidu kavge zameati.BEG PINTOROVI Nezadovoljan guslanjem, uzima gusle dri ih za vrh i seta. Ne valja ti avaz.GUSLAR Nastavlja guslanje, tj. govorenje, bez gusala.Tu bi bezi kavgu zametnuli,Al' ne smidu kavge zameati,sve gledaju Kumali Mujagu,pedalj mu se sablje izvadio,kraj njeg hoda dvanaest momaka,svaki sablju svoju izvadio.Doeka ga Vrani Ali-bee,

isprid njega na noge skoio...BEG PINTOROVI Prekida. ta zbori, pjevau?GUSLAR Ne da se zbuniti.Doeka ga Vrani Ali-bee,isprid njega na noge skoio,kod sebe mu misto namistio...BEG PINTOROVI Ljut. Stani, ne valja ti pjesma. Kako moe beg skakati na noge prid agom? Gdi to ima? Evo kliskog kadije nek ree.GUSLAR Ne ljuti se, bee. I to bude. Ja pivam kako sam uo i nauio. Ko je bio junak, pisma ga ko junaka spominje, a ko nije bio junak, ja mu nisam kriv.

BEG PINTOROVI Ti si, pjevau, magarac, a jo vei ko te slua. (Ustaje)GUSLAR Ne ljuti se, beg-efendija. Babo, rahmetli, vazda mi je zborio: Ko pravo gudi, gudalom ga po glavi biju. Ali, fala Bogu da ima i gorih magaraca od mene.BEG PINTOROVI Dodbroduno se osmjehnu. Moda i ne zbori krivo, pjevau, ali na mome odaku knadi prema mome tabijatu.GUSLAR Hou, beg-efendija.BEG PINTOROVI ...I kajdu priokreni mome uhu.GUSLAR Hou, bee... (Ponovo potee gusle): Oglasi se na namu divojka, lipa Zlata Vrani Ali-bega...BEG PINTOROVI Ljut. Trsi! Abide, vodi ga oklen si ga i doveo! Abid izvodi Guslara.ODAJA U KULI HASAN-AGE ARAPOVIAUlazi Hasko.HASKO Usplahiren. Gospodaru!

HASAN-AGA to si se preetverio, Hasko?HASKO Gospodaru, kauri ponovo napadaju! Iva Dumnjanin s hajducima pojagmio stoku na Biokovi, uhitio obane i goni u Primorje.HASAN-AGA Polahko, Hasko. Nije im to prvina. Trkni do kule na Zadvarje, nek straa izuvidi put u Donja Brehala i presretne hajduke prije nego ljegnu. Iva e u Brehala. Znademo se on i ja. Pregonimo se evo etiri godinice i jo se ne zna ija je gornja. Ne zna se, ali e se unapridak znati.Mrda prstima desnice, uzima sablju da se uvjeri koliko je zdrav.HASKO Jo jedan haber, bee. (Smjeka se).HASAN-AGA Govori!HASKO Valija je naredio da Vrhgorac vratimo kaurima. Kulu od Norina i Vrhgorac.HASAN-AGA Evo im od ake do lakta! I njima i valiji!HASKO Zna da je to i svijetli sultan pritvrdio.

HASAN-AGA Odgovori stihom.Bojiiu, boji li se koga?Boga malo, a cara nimalo,a vezira ko dorata svoga!ODAJA U KULI BEGA PINTOROVIAUlaze vojnici s pukama i rasporeuju se po krajevima odaje. Tu su pukari, tobdije, trubljari, bubnjari i ranarnici.ODAJA U KULI HASAN-AGE ARAPOVIAHASKO Kauri juer napali Klis! Klis opkoljen sa svih strana!HASAN-AGA Polahko, Hasko. Ako je vrijeme mrijet, nije kopat!HASKO Kaem ti! Poljiani hite begu u pomo, hoemo li mi?HASAN-AGA Odluno. Jednom pomogosmo, i ta bi? Kakav hair? Kakav sevap? Kakvo uzdarje? Nek izgori! (Razmilja). Ko ti to kaza?

HASKO Poe. Ne znam.HASAN-AGA Ako se beg ne obrani nije ni zasluio da ivi.Ulazi Majka.HASAN-AGA ivo. Majko! Majko!MAJKA Isprepadana. Sine!HASAN-AGA Majko!MAJKA Pripade me!HASAN-AGA Veseo... Vidi, prizdravio sam! MAJKA Nek si mi iv i zdrav, sine. Dumani ti pod nogama bili.HASAN-AGA Vidi desnica. Ista rahmetli-babina!MAJKA Kud si vee naumio?HASAN-AGA Ne znam, majko, ne znam kud udaram i kamo me moja premiljanja navode.MAJKA Nek si mi iv i zdrav, sine.HASAN-AGA Nisam, majko, ni iv ni zdrav.MAJKA Ne grijei due.Ajkuna unosi leden i pekir.HASAN-AGA Perui ruke. Sjutra u u kreevo, na dumana, jeda e mi se to krupno uiniti.MAJKA Nemoj majku ucviliti.HASAN-AGA Sve mi na pamet izlazi da u kako junak poginuti.MAJKA uvaj se, zenico moja, junakova majka prva zakuka.

HASAN-AGA Gleda vodu u ledenu, kao da goneta. Bit e kako je sueno, majko. Usnio sam: ko ja brez glave na svojem alatu, a drugi preda mnom jau i umeu se mojom glavom, ute i umeu se mojom glavom meu se, i ko svi u zelenijem haljinama. Jedan dobaci glavu meni, i ja se umeem svojom glavom, i sve dalje jaemo, onda me oni okrue pored harema na Glogovcu i stanu se smijati. Tu se probudim vas mokar. Pipnem, glava na ramenu. Kosa mokra. Ruka sva utrnula.MAJKA Uzdaj se u Boga i majin blagoslov. Pomilova ga i zagrli.HASAN-AGA I babo se uzdo, pa ode.MAJKA Sueno, sine. Bog mu dao sreu i dennet.HASAN-AGA Ne treba mi nita, majko. Ne pomae mi ni uzdanje, ni vjera, ni nevjera. Sve sam to imo i sve mi je ostanulo pusto, skamenilo se prije vakta.MAJKA Tobe jarabi! Neka ti Allah oprosti.HASAN-AGA Tvoj sam sin, majko, nek tebi oprosti. Hasan-aga poe.MAJKA Stanider!Hasan-aga poe, odluan.MAJKA Stani, kad ti kaem!HASAN-AGA Sluo sam te u svemu, majko, kako je red i potenje, sve sam vjerovo da e me naoposlen okrenuti.MAJKA Zar nisam? Od zla sam te kutarisala, rz i obraz rodu sauvala... od tueg sramoenja... Drugu ti ljubu begenisala. Umiljava se.HASAN-AGA Neu ti dugo. Ne treba mi druga, majko. Znam to me eka i hou da se oslen sam pogaam sa svojom sudbinom... Ono to mi je ovdi, ono to je u meni, ako je i od Boga, mnogo je!MAJKA Kuda e?HASAN-AGA U Zadvarje. Iva Dumnjanin je zajmio nau stoku na Biokovi.MAJKA uvaj se, oinji vidu.

HASAN-AGA Nisu Arapovii ni doslen orali ni kopali nego brez prestanka vojevali i na sablji sebe i svoju djecu hranili. Nikim se ne zamjenjujem glavom svojom, ali doklen e kamen na kamenu biti na zadvarskoj Krajini, neu ni jednoga iva puat!ODAJA U KULI BEGA PINTOROVIAVojnici ispaljuju puke. Zapravo, ne uju se pucnji, samo se vidi dim iz puaka. Jedan po jedan ispaljuju i odlaze.ODAJA U KULI HASAN-AGE ARAPOVIAAJKUNA Ue buno. Majko, ula sam da je prose! Tek sada ugleda Hasan-agu i ostade zbunjena. MAJKA Koga prose?AJKUNA Pokaza diskretno na brata. Nju...!MAJKA Ne zbori!Ajkuna ne kaza ostalo.

MAJKA Ne izdra. Ko ti kaza?AJKUNAHasko srio karavan iz Klisa, svi kazuju...Hasan-aga zastade, ali ne ree nita.MAJKA Nisu valjda toliko koptisali na naku puenicu!AJKUNA Majko, prose je sa svih strana!MAJKA Trsi!AJKUNA Svega mi!MAJKA Isprosit e nju njen soj, a ne ljustvo... Ako to nije samo objeda Pintorovia. Nije se ni heftu okrenula u njih a ve je prose "sa svih strana".AJKUNA Oiju mi, majko. Hasko kazuje kako su je prosili iz drugih kadiluka, a imoski kadija vee kidiso, birden je uo da je stigla majci unatrage.MAJKA Vie za sebe, ali da sin uje. Kidiso ko na solilo! Kadija je bio vru muterija jo dok je ona bila curetak i dolazila s majkom u Imoski. to je tada ne uze?!Hasan-aga stoji zamiljen.HASAN-AGA Prie korak. Majko, mnim, lasno je init dobro, al ga nije lasno luit od zla.MAJKA to to zbori, sine?HASAN-AGA Zborim to moram, majko.AJKUNA Asli jo nije ljubu pregorio!MAJKA Ne turkesaj poganim jezikom!

HASAN-AGA Mii se iz odaje!AJKUNA Prkosno. Svati e njezini i ovuda u Imoski. Bit e to zgoaj!Majka odmahnu rukom prijekorno. Ajkuna, ne okreui odmah lea, pobjee iz odaje.

MAJKA E da se hoe rana zamiriti, da ne bude majci toliko nujan i da poe kuli na Zadvarje vesela srca. Ako dumani doznaju kolik si bolnik, kulu e ti sorit i veselje svezat.HASAN-AGA Majko, idem, ne marim dvore ni tiinu. Tamo sam rahat kako soko u letu.MAJKA Ne zalijei se preve u Latinluk, tamo.HASAN-AGA Hou, majko, hou ii makar neu doi, to se kae i to se u pjesmi spominje. Ja sam Arapovia soja. Moemo li caru devap dati, vazda?MAJKA Moemo, sine.HASAN-AGA Jesam li se ja na babu metno?MAJKA Jesi, sine.HASAN-AGA Ima li nas puno vakih majko, kad udari sila i morija?MAJKA uvaj se, zenico moja!

HASAN-AGA Dosta sam hala vidio i mala ujagmio. Krajina nikog sauvala nije, nee ni mene, beli.MAJKA to zbori, dijete moje!HASAN-AGA Kad mi prozbore misli, grmljavina nebeska treba da ih ustavi!MAJKA Saulii se. sine! Ne valja se uznositi; Bog sve vidi i uje.HASAN-AGA Preve se saulisavam, majko. Krv mije oteala od muke i mirovanja. Teko je vako, majko, sve e biti hela!MAJKA uvaj mi se, sine, zenico moja! Mnogo ih je koji bi se tvojoj nesrei obveselili.HASAN-AGA Zar se vee ne vesele! Zar kolo ne igraju oko moje kule! Majku mojijeh sirotica u svatove vabe, u lonicu namamljuju!... Bezi i kadije!MAJKA Neu o njoj ni jedne! Neu njeno ime da se prozbori u naem domu i rodu Arapovia!... Dok je mene, potlje - kako te volja! uje li?

HASAN-AGA Sprva si je voljela!MAJKA Voljela sam je, ali ona mene - nikad!HASAN-AGA Jera?MAJKA Nije nas begenisala.HASAN-AGA Jera?MAJKA Nije dola s voljom, morebit.HASAN-AGA Zamiljen. U nas je, u ovi as, sve morebit.MAJKA "Morebit" je bilo od prvog dana. (Blago) Samo je tebi Krajina bila prea od svijeh hala i belaja.HASAN-AGA Dvoumim se, dvoumim se. Moglo se drukije, morebit.MAJKA Nita se s njome nije moglo.

HASAN-AGA Stegnu pesnicu. Moglo se sve napravo natjerat. MAJKA E, huda muka glavo! Lanje je konju rep iupati nego njojzi nahuditi. Svakad uti, svakog slua, ali ostaje svoja, studena, i uznosita, ko i brat to joj je... Nije ona za vaku kuu.Nahrupise djeca na vrata. Ljube u ruke Majku, zatim oca.STARIJI SIN Babo, evo nas!MLAI SIN Gonili smo janjad do osoja!STARIJI SIN Vidio sam zmiju, crnokrug, ovoliki! (iri ruke) Pruio se koliko je put irok - glava u jednom duvaru, a rep u drugome! Ja je oinem kamenom, a ona poleti.Ajkuna je ula odmah poslije djece. Stoji kod vrata.AJKUNA Zmija, nee izdobriti!

STARIJA KI Ja sam se ogledala u bunaru, kad smo pasli na Donjim rudinama.

HASAN-AGA Nismo li rekli - jok ii bunarima?STARIJA KI Da se ogledam, babo! Porui iz Latina ogledalo, pa neu...MAJKA Da se ogleda! Ista je majka joj!HASAN-AGA Rekosmo li da je ne spominjemo?STARIJA KI Majka mi ree da je imala istu kosu kako i ja! Vidi, neno!AJKUNA Ba taku je imala.MLAA KI Ugura se neni u krilo. Neno, gdi je moja majka? Zaplaka. Svi ute, ne znaju ta da kau. Gledaju preda se.MLAI SIN Ona ne zna da nas je majka ostavila. Ona nita ne zna, a kolika je!MLAA KI Isplazi jezik. Nisi ti nita pametniji, zajedno smo se rodili!

AJKUNA Mladoj kerki. Hodi ti k meni. On je muko, pametniji od tebe, al ti si ljepa, beli!MAJKA Hajdemo, djeco, veerat.Odoe. Hasan-aga ostade sam, strga zavoj i poe raditi desnicom, povue sablju i stade sjei zrak.ODAJA U KULI BEGA PINTOROVIANa lijevom zidu kafez s kanarincem. Zateen razgovor.HASANAGINICA Veze na erdefu. Brate, Ahmo, tako te ne eljela, nemoj me davat za nikoga, nek ostanem majka samo svoje djece, svojijeh sirotica!... Nemoj me davat za nikoga. to si ujednom vidio na tome kadiji?BEG PINTOROVI S knjigom. Kadija je!HASANAGINICA to si ba njega probro?BEG PINTOROVI Kadija je!

HASANAGINICA Niste me davali njemu kad sam, morebit, htjela. Sada mi je svosve dalek, tu i mrzak. Brate, tako te ne eljela tvoja sestra...BEG PINTOROVI Mu!HASANAGINICA Nije ovo po erijatu!BEG PINTOROVI Adet je stariji od erijata.HASANAGINICA Ja pripadam samo djeci svojoj i Svevinjem.BEG PINTOROVI Nisu ti, zar, Arapovii pamet ispili?HASANAGINICA Jesu duu.BEG PINTOROVI Zaboravila si rod, nam i koljeno Pintorovia. Babovinu!

HASANAGINICA Nisam vas zaboravila, brate, ali vi mene jeste. Vidim kako me gledate, svi! Omrazili ste me. Nije prola ni nedjelja dana, odbijate me od sebe, tjerate me pod tud krov, medu tuu eljad, u tui zagrljaj! Nemoj, zaklinjem te naijem djetinjstvom!

BEG PINTOROVI Krenu. Ne potezi kletvu, sestro. ivot u zaloiti za te, ako trebadne... Obeao sam te kadiji, oek je uevan i od imena. Moju rije ne smije pogazit, niti u ja njegovu. Reeno! Nisam te doveo od Hasan-age da sjedi ovdi kako jejina da stari uz babin odak i obojak. (Hoda) Jok! To se ne moe podnijet! Dao sam te imoskom kadiji, nek Hasan-aga crkne kad sa svatima mine pored njegova doma.HASANAGINICA Mogu li ja prije crknuti?BEG PINTOROVI Jok! Podnesi! Ti si Pintorovia soja, podnesi to ti je od Boga namijenjeno. oek sve moe. Uspravi se! Poeljaj! Nasmij se! Oima progovori! Nek Arapovii svisnu kad te vide taku lijepu i uznositu! Ima rasta, koljenovi si! Begovica! Nek balije vide to gube! (Stavi sestri ruku na rame.) Razvedri lice i pusti kosu niz plea da se pletenice vesele, da se mame i igraju, kad ene dou da te oprave, da ne slii jejini! Nek svi pocrkaju sjutra kad svati prou, nek se baildiu svi od Klisa do Imoskog. Pintorovii udaju sestru! Ako trebadne, i trei put e se udavati! Otkako je naega koljena u njemu je bilo udovica i mladih puenica. Vask-olikom dunjaluku da nahudimo, ali svoj obraz da sauvamo.HASANAGINICA Smireno. Radije bih sama sebi nahudila. Radije bih podnijela Hasan-agin tabijat, radije bih se podastrla njegovim nogama i suila krv s njegovom majkom, tu - gdi mi djeca rastu, pod rukom i na oku.BEG PINTOROVI Poe. Hasanagin tabijat! Ne spominji mi Hasan-agu! Jo sluam rijei kojima nas sramoti: "Ne ekaj me u dvoru b'jelomu, ni u dvoru, ni u momu rodu!"... Kakvu rodu? Hojratin! Agica Arapovi, dolo, nadolica! ...Oevi su im do juer skakali za kozama po Biokovi. Kad si dola za Hasan-agu, brau si im uila knjizi i kalemu. Nisu znali ta je elif! Nisu znali gdi je aba!HASANAGINICA Kad su vam onda valjali, niste to zborili.BEG PINTOROVI Valjali nam! Daje Klis pao kaurinu, ni njihovo se ne bi odralo! Ni jedno muslimansko uho ne bi ostanulo na Krajini! (Gleda kroz prozor) Granica je pobodena ovom sabljom, a ne carskim fermanom! ...Pritisko bi Latin sve do Mostara! Mi smo glava na Krajini, a ne Arapovii! Carska kruna je na Klis pobodena, a ne na agin dolaf u Zadvarju, i ne na carsku stolicu u Stambolu. Kaurska adaha naslonila je glavu na na potiljak! Njen dah se iri priko naeg obraza! Ovdi je serhat i morija! Ali mi smo tu da ne dadnemo ono to smo pritisli! I mi ovdi na Klisu vaemo krvave zalogaje, ee no oni na Zadvarju. Uskoci nam u orbu zaviruju, samo to ne lijeu s

nami u postelju. Osilio se kaurin. Moe mu se, hoe mu se. Ide da nas dombosa!HASANAGINICA to se silom otme, silom e se preoteti. Dali ste mene Arapoviima, bolje rei trampili za svoju sreu, ali se niste usreili, mene ste unesreili. ivu zakopali! Tako e i s Krajinom biti, kadli - tadli.BEG PINTOROVI Sestro; dosta zbora! Svati dolaze! Otri suze! Pokai se ija si!HASANAGINICA Ali, brate! Posluaj moju rije, osluni moje srce, pogledaj moje lice, pipni moj damar!...BEG PINTOROVI Mu! Suze otri! Uspravi se! Svi e te gledati s etvere oi. Mnogi e dojahati, samo da potlje moe priati kakvoj je mladi svatovao... Trsi omrdu medu oima! Gori glavu! Dri se kako da ti je babo iv! Od svijeh nas djece, tebe je najvolio! Pokai da si babina, kako sina te volio... A ja sam mu za sprdnju sluio. Spominje li se toga? (Beg se prvi i jedini put osmjehnu) Zato me i posla u medresu, lahka mu zemlja, mjesto da mi namah sablju pripae, da ne dangubim tarui tvrde tahte carigradske! Udari se po sablji.Ue Majka. Hasanaginica se obradova.HASANAGINICA Majko!

MAJKA Ne plai, erce! Grihota je plakati.HASANAGINICA to u?MAJKA Na nami je da sve podnesemo. Posluaj brata, kako bi i babu svoga posluala. Dok govori povremeno ini tek primjetne defektne kretnje glavom ustranu.HASANAGINICA Pokuava da bol podnese uspravno. Majko, bojim se da neu bit kadra, bojim se da neu podnijeti kad budem prolazila mimo doma i djeice. Sve to sam imala u sebi zapretano, otkako si me rodila i podigla, sada mi kri snagu i tjera na protivljenje. Pokazuje srce kao da ga raskriva.MAJKA Ganuta. Izduraj, dijete moje, na nami je da sve izduramo.HASANAGINICA Kako to zbori, majko, ko da ti se avaz izmijenio?MAJKA Izdri, erce, ne okaljaj nam obraz! Nek babina hair-dova vazda uza te bude.HASANAGINICA Ne mogu, majko.

MAJKA Moe, erce.HASANAGINICA Ne mogu, majko.MAJKA Moe, sreo moja.HASANAGINICA Ne mogu, majko.MAJKA Mora, erce moja.HASANAGINICA Oh, majko, to li sam zgrijeila Bogu i ljudima.MAJKA. iv stvor sve moe.HASANAGINICA Brate, (hrli mu u zagrljaj), brate moj roeni!BEG PINTOROVI Na tebi je da to uini.HASANAGINICA Zato na meni? Jesam li ja ukleta? Imam djecu, hou da me djeca ne izgube. Neka me imaju ovakvu. Neka me samo imaju. elim da svoju samou u babinom domu poklonim mislima o djeci. Eto, odvojio si me od djece, iupao si me od Hasan-age, - Hasan-aga me otjerao. Hasan-aga ti je bio balija, ali ja ne elim ni balije ni kadije.BEG PINTOROVI Mora! Lijepo ti kaem.ODAJA U KULI HASAN-AGE ARAPOVIAMajka ljulja beiku.MAJKA Nisu je ni kadiji odmah obrekli. Puali su da je prvo svi prose, da istaknu svoj nam i uznositost. Tebe da ponize.Hasan-aga uti, pui.

MAJKA Da je taj kadija valjo, doslen bi se triput enio. Makar je njemu lahko svezat i puat. (Gleda sina) Morebit, eko je nju. Voljeli su se u mladosti. Tako bi sveho ekajui je do kijametskoga dana, da je ti ne otjera. Neka uzimlje potlje tebe. Onakome duvegiji i jesu tui ogrisci!Hasan-ga uti, pusi.SVATOVSKI PUTSvatovski starjeina na elu s bajrakom i svati za njimI SVAT Debeo, nosi koplje sa zastavicom. Koliko smo prevalili? Dva ili tri konaka?

II SVAT Mrav, nosi koplje sa zastavicom. Ne pitaj! Koliko je prid nami pitaj!I SVAT Pogleda naprijed. Prid nami je i - ha! Sve od mora do mora, od ljubavi do mrnje, od ljubomore do zavisti, od ivota do smrti!II SVAT Od balije do kadije, tri sahata hoda.I SVAT Mnogo.II SVAT to si opustio mjeinu?I SVAT Lahko se udavati, ali nije lahko svatovati, ni sebi, baka drugome!II SVAT Pravo ne zbori, makar krivo hodi.I SVAT Mladi se jo ne ohladi jedan duek, a uskae u drugi. Nee na dobro iza. Znam ja take. Allah je take obiljeio.

II SVAT Svedno, ne moe se rei da kaduna nije dobra i da je ne bi svak begenisao.Prvi svat uti.I SVAT Ona se Bogu obeala. Znam je take. Mlada ima made pod lijevom sisom.II SVAT Beli ti vidio i outio.I SVAT Kazala mi njezina jendijica.II SVAT Ima li bolje rastavljenice na Krajini? Ni u pjesmi nejma take.I SVAT Jok, vallahi!II SVAT Kad je tako, sve se moe podnijet.I SVAT Ne moe se rei da i Hasan-aga ne bi junak, dok se vake begovice doepa.II SVAT to li je pusti, tersuz!

I SVAT Jednoumac, majkovi! Ne zna da je ena sirat-uprija: tanja od dlake, otrija od sablje.II SVAT Jata je neg jednoumac. 'Naka ena!I SVAT Mora da je bilo neto.II SVAT Jok, bolan. Nita. Hasan-aga je jednoumac. Ima glavu a nema pameti. Da ima pameti znao bi Pejgamberovu izreku: Ebgadul halali indallahi eta-laku. Od svih dozvoljenih djela Bogu je najmre otputanje ene.I SVAT Hihoe se.to se ena tie ni Muhammedu nije mahane!II SVAT Nije vallahi.I SVAT Muhammed trinest ena pa rahat, a Hasan-aga jednu pa mu zape u grlu. Dao bih sve do Ravnih kotareva da mi je znati zato je pua.II SVAT To se nikada nee saznati. Pintorovii umiju drati jezik za zubima.

I SVAT Da se imalo to nevaljalo doznavat, kadija bi bio prvi. (Obrisa znoj) Ne bi, beli, dizao svate ko na vru pilav.II SVAT Maallah, i sad je puenica bolja no kakva mladica!

I SVAT Ne zbori tako, jezik pregrizo!II SVAT Zadihan. I beg je preio, ko da mu o vratu visi.I SVAT Moro je preit, dok je rod ne opanjka.II SVAT Morebit, i kadiji se hiti. Ve je jednom nogom navego grebju a jo nije enska outio!Hasanaginica u feredi i jenija (obikua) uz nju. Tek su se sada pojavile kad su svatovi malo odniakli scenom.II SVAT Umalo mlada ne izgubi duvak, prije vakta i takata!I SVAT Konj je pod njom posrno, nee na dobro iza!

II SVAT Jok, kenjino! Duvak joj je predugaak. Poruila je taki duvak od mladoenje da ne vidi kako e do njega doi.I SVAT Sve zna, kuga te morila!II SVAT Tako je htjela, kenjino! Kad bude agi mimo dvore, da ne vidi svoju djecu.I SVAT Ili da djeca nju ne vide i poznadu.PRED HASAN-AGINOM ODAJOMDjeca igraju "bakve", stare igre koja je slina hokeju na travi. Djeca su sada obuena vie kao obanad to ini izvjestan kontrast prema izgledu kakav su imala ranije, s majkom. Kad neko od njih postigne pogodak "palom" (tapom), svi to poprate grajom i veselim klicanjem. Tako zadugo ne primjeuju svatove.Starija kerka uzima beiku u naprtnjau i svi tre prema svatovima. Djeca su se sasvim pribliila svatovima, gledaju ih kako prolaze, ali jo ne poznaju majku, ponovo se pribliavaju svatovima, gledaju mladu (majku), vidi se da je poznaju ali ute.DJECA Svrati nam se, majko...Hasanaginica gleda preda se. Veo nas sprijeava da vidimo kako joj je.

JENIJA Ustavite!DJECA Svrati nam se, majko, da mi tebi uinati damo.Hasanaginica se uznemiri. Stari svat zastade. Niko nita ne govori. Podalje, stoji Hasan-aga.Stari svat hoe da krene.II SVAT Jenija ustavi svatove.I SVAT Mlada je zastala.II SVAT Neto e biti, krupno.I SVAT Rekoh da je AUah take obiljeio.II SVAT Obiljeio je tebe.I SVAT Nisam nita runo mislio. Mudiza!HASANAGINICAUstavi, starjeino, bratimim te. Ustavi, da darujem svoju djecu. Starjeina se koleba, gleda svatove, pogleda Hasan-agu, djecu... Hasanaginica uzima od jendije pripremljene darove...

II SVAT Ako sada mlada otkrije lice - nije vie mlada!I SVAT Otkrit e!II SVAT Ako snimi duvak, konac ti je naemu sva-tovanju!

I SVAT Skinut e! Eno!Hasanaginica se lagahno otkri, prvo prie sinovima, ljubi ih uzdrano, daruje ih nazukama zlatom izvezenim, grli kerke i poklanja im haljine, zatim prilazi djetetu u beici, ljubi ga i daruje zaveljajem u boi. Hasan-aga to gleda ne mijenjajui izraz.II SVAT Ako Hasan-aga progovori, gotovo je!I SVAT to je gotovo?II SVAT Hasanaginica nije vie njegova. Nije red da prozbori tuoj eni, osim ako je prostak.I SVAT Prozborit e.II SVAT Onda je sve gotovo.

HASAN-AGANeoekivano.Hod'te amo, djeco! (Na njegov glas, Hasanaginica se uspravi i pogleda ga; na njegov glas djeca su se okrenula ocu, kao da e poi, ostavljajui majku) Hod'te amo, moje sirotice. Vaa majka nee se smilovati na vas.I SVAT Rekoh ti da je prostak. Hojrat!II SVAT uti, tebi nije od Boga dano da to razumije. Tee je biti oek neg biti Bog!HASAN-AGANee se na vas smilovati vaa majka. Pogledajte je! Pogledajte njeno oholo lice i pusto srce! Djeco moja!...

Hasanaginica jo jednom pogleda Hasan-agu, snano je oinuta njegovim rijeima, gleda redom potiljke svoje djece, koja odlaze, hoe da se okrene prema svatovima, ne uspijeva, pada mrtva.ZAVJESAPAGE - 20 -