Click here to load reader

Alice LaPlante -

 • View
  177

 • Download
  28

Embed Size (px)

Text of Alice LaPlante -

 • 01

 • 02

 • Dejvidu,smnogoljubavi

  03

 • Avaj!Ljubavena!Poznatojedajedivnaaliistranastvar...-Donuan,LordBajron

  04

 • 1Samanta

  Nitasamakonisamkolebljiva.Oprostitenaduplojnegaciji.Houreida je malo toga oko ega se ne dvoumim. Znate kako vevericeoijukajusasmruokoauto-putaikakonekebukvalnoizgubeglavuipohrle u saobraaj svoje nesrene sudbine? Kao studentkinja sammorala da se odreknem vonje bicikla oko studenjaka zbog tihprokletihveverica.Zaletalebisepredgume,iakobihnastavilamirnodavrtimpedale,uglavnombipobeglenasigurno.Alikadonepolude,ija poludim, i rezultat je uvek viestruki sudar, s viestrukimpovredama. Zato sam i na prvoj i na svim ostalim godinama studijasvudailapeice.Dakle,kolebljivacsam.

  Piter i ja smo u ribarnici na El Kaminu. Toplo nas pozdravljajukada uemo unutra. Volim ovo mesto zato to prodavci - svihstarosnih doba od dvadeset do sedamdeset - izgledaju tako sreno.Verujemdabismoihmoglinazvatitrgovcimaribom.Zgodantermin.Inadasvezgodnoradnomesto,buduidajeveinanjihvedecenijamatu.Dopadamisekakoseposveujumuterijamakojeimopisujusvojeplanovezaveeru,kakoodvajajuvremedaporazmisleprenegotopredloe taan broj kampi za etvoro i preciznu teinu tune zaestoro. Danas vam nee preporuiti skuu, neto je suvonjava. Aonda,kadavamizmeresirovuribuilikoljke,umotajuihumasni,belipapir,briljivo,kaodaumotavajuroendanskipoklon.Posleovogajeplaanje tako leerno jer sutina je zapravo ljudska interakcija. Dasamusamljena,ovdebihpotrailautoite.

  Radnja je punamuterija, alimi smo strpljivi. Prodavci znaju taelimo;uostalom,Edinamnamigujeiirokoseosmehuje,aizloenjei lep primerak ribe Hypomesus transpacificus, narodski snetac, kogPiter ve due vreme trai. injenica da u istoj reenici zajednostavljamlepisnetacdokazujedamejeivotsPiterompromenio.Kaoi obino, Piter zvecka sitninom u depu - i kao i obino, Edi mu

  05

 • odmahujerukom.Piterjenaunik,antropolog,ili,dabudempotpunoiskrena,Piter jeakademikupokuaju.NjegovadoktorskadisertacijaobuhvataistraivanjeoishraniuroenikauzalivuSanFranciska.CeloletojeproveonaostacimaarheolokognalazitaEmerivil,dokolenauneemutosedanassmatratoksinimubritem.Odneeturibicukui,osuie je ibriljivosauvatinjenskelet,koji eupotrebitikaomodel za ilustracijuunjegovoj radnoj svesci. Luda samzanjegovimpedantnim crteima tih osuenih kostura. Uivam da listam belekePiterove disertacije, a za roendan sammu traila da mi iskopira iukorii dve svoje radne sveske. Mislio je da se alim. Ali nisam.Detaljni opisi tih krhkih struktura zaistame oduevljavaju. Bog je utimkoicama.

  Dakle, tu smo: zajedno skoro deset godina, nakon to smo seupoznalinaprvoj godini fakulteta i jamupomoglada shvati razlikuizmeuprisvojnih zamenica iprisvojnihprideva.Odmahsmopostalinerazdvojni, iakosamneradosebesmatralaposveenom.Tonije rekojubihupotrebiladaopiemsebe. Sada,decenijukasnije, Piter jouvekstudira,a ja jouvekoklevam.Oklevalasamkadasamizabralaistorijukaoizbornipredmet,prebaciviseubrzonapravo,ipotomnamaster program iz pedagogije, a za manje od jednog polugoditapoela sam da predajem u osmom razredu drutvenog smera uoblinjem Portola Valiju, koji je asopis Tajm nedavno proglasiodrugimnajbogatijimgradomuAmerici.

  Evo jo neeg to bi trebalo da znate o meni. Osim to samneodluna,jailakoodustajem.Nestidimsetoga.Smatramdajeestopotrebno vie hrabrosti da sebe spreite da ne uinite neto toprezirete, nego da slepo nastavite tim putem. Potedeete sebe, a idruge, velikog bola ako priznate neuspeh i nastavite dalje. Ali izaipred one klince - koji su pravi rasadnik opakih kapitalista ikompjuterskihmagnata-usreddana,usredsemestra, jednostavnojebilopogreno.Posvepogreno.Jerjanisammogladatoneuinim.Jojednaduplanegacija.Aliozbiljno.Dasamprovelajosamominututojprelepo postavljenoj uionici s pogledom na najelitniji deo SanFranciska,prerezalabihvene.Pitermeje,krajnjerazumno,upitaodalibihseosealakorisnije...akobihpredavaladeciizcentra.Alipoentanije bila u oseaju korisnosti. Nisam sigurna u emu je bila poenta,osimdasamdobilanekuvrstuguenja,to jeoznailoprekretnicuu

  06

 • nesrenoj karijeri pravnice Sem Adams (glavom i bradom). Bezneslanihala,moliu,svesamihula.

  Uteturala sam se u svoju trenutnu situaciju, kao to se i u sveuteturam. Pre oko est godina, Piter i ja smo iveli u sumornomdvosobnomstanunaKertneru. Ja samupravobilanapustilakarijerupredavaa. Piter je zavravao svoj master. Palo Alto uglavnom nijenebezbedan,aliKertnernijespadaoutuglavninu.PremaistraivanjuinternetbazepodatakaoseksualnomnasiljuuKaliforniji,svecrvenetakicekoncentrisanesuokoKertnera-kaojedinogdelagradaizkogseksualninapadanebibiouhvaenurokuodpetminutapoulaskuunjega. Ovako bih opisala Kertner: tamo ive tolerantni ljudi. Dakle,vratila sam se vonji biciklom posle estogodinje pauze - zapravosambilaprinuenadanjimeobilazimkvartjernisamimalanovcadapopravim kola - i bila sam besna kao ris kada mi je neko pokidaolanac,kojisamikupilazbog lopova, izbrisaosmojimdvotokaem.Volelasamtajbajs,smatrajuigavozilomosloboenja.Protivotrovomzamojaogranienjakaopredavaaprivilegovanima.

  Napad besa zbog krae naterao me je na vonju gradskimautobusom do najblie policijske stanice. Tamo mi je mrzovoljnislubenik dao formular i poela sam da ga popunjavam, uprkosinjenici da bicikla verovatno ne vredi ni 200 dolara, pa stoga niprijava krae ne vredi niijeg vremena. Tada sam ugledalaobavetenjeistaknutonatabli.Policijskoodeljenjetrailojeradnike.Uslov je bio samo diploma bilo kog fakulteta i potvrda da nisamosuivana.

  Ispostavilo se da im uglavnom trebaju radnici za patroliranjeStanfordskim studentskim gradom i nadziranje studenta, da se neizlaunikakvimopasnostima.Dobrasamuintervjuima,takodajetajdeoproaolako.Takoesambriljiralanatestusposobnosti.Navodnosamcelogsvogivotaudelazaisterivanjempravde-alineusudnici,ve na ulici. Ispostavilo se da je tako. Jednostavno previe potujempravila.

  Znam, kao i svi, s kakvim se sve loim pojavama susreu dobradeca,iveomasamtolerantnapremastudentskojpopulaciji.Zbogtogasambila prilinopopularnapolicajkau studentskomgradu, stekavireputacijuosobeodpoverenjasobestrane.Zaudo,policijskiposaomijegodio.Svidelomisedrugarstvomeukolegama.Nisamseplaila

  07

 • pijanih brucoa, pa ak ni kada su bili krupniji od mene. Nisu mismetale njihove verbalne uvrede, ba kao ni njihove suze. Vieproblema sam imala sa suicidnim klincima i vandalima - generalnosmoimalijedandodvaseksualnanapadapokvartalu.Aliotkrilasamda imam hladnu glavu i dovoljno autoriteta da reim ak i najteesluajeve. I tako je prva godina prola relativno brzo izadovoljavajue. Posle toga, etiri godine suproletele. A onda, kadami se inilo da padam u koloteinu, upraznilo se jedno detektivskomesto. Ponuena mi je vea plata, to je zvualo dovoljnoprimamljivo.Ujednojetobilaprilikadaneudobnuuniformuzamenimudobnijom odeom i da konano ponem da upotrebljavammozak.Stagnirala sam i usmrdela se, opasno se pribliivi apatiji. Opetrazgovori. Opet testovi sposobnosti. Sati monotone obuke. I,unapreena sam. Sada sam detektivka Samanta Adams. Ali svi mezovuSem.

  Sunanmajskidan,otprilikejejedansatpopodne.Upravosmoseiz ribljeg restorana vratili kui - najmanjoj kui za iznajmljivanje uPalo Altu - i izuvam cipele. Piter se sprema da skuva svoj famoznivegetarijanskiili,ajadobijampoziv.

  Opetnavlaimcipele.taje?Piterizlaziizkuhinje.Izgledatuno.Nairasporedisene

  poklapajuuvek,alisubotesunamsvetinja.NekojeodapeouVestinu,kaem.Jouveksamublagomoku.Piterstenje.Zarnemoedasaeka?Ne. Ovo je ozbiljno.Moramda se naem sDejkom i okrunim

  timom zbog uviaja. Dejk je forenziar Okruga Santa Klara. Molikaedaizgledasumnjivo.

  Pa?,uzvraaPiter.Pakaemdabiovomoglobitipravoubistvo!UPaloAltu!Nisam mogla da odaberem mirnije mesto da se igram lopova i

  policajaca.PaloAlto jerenomiraniuniverzitetskigrad50kilometarajuno od San Franciska. Piter voli za dorukom da me zadirkujeglasnimitanjemcrnehronikeDejlinjuza. IstoniPaloAlto iRedvudSitiimajusvojudeouzapleninarkotika,paakipucaini,alinajeepiemo kazne za nepropisno lajanje pasa - u PaloAltu vlasnici pasabivajukanjeniakoljubimaclajedueoddesetminuta-isakupljamopijanebeskunike,kojimaobezbedimoobrokimestozatrenjenjepa

  08

 • ihopetvratimonaulicu.Zaustavljam svoju novu tojotu - nedavno kupljenu od poviice

  posleunapreenja-nakrunomprilazukodElKamina iparkiramuzoniZABRANJENOPARKIRANJE.Kadamiportirpokaedapourim,pokazujemmuznaku,aon,najednom ljubazan,pridravamivrata.Jo se nisam navikla na ovo uvaavanje predstavnika zakona. Iakoponekad, naravno, izazovem suprotnu reakciju: drskost ili prezir,naroitozbogmojesitnegraeiinjenicedaizgledamvrlomladolikoza dvadesetosmogodinjakinju. Kada nosim uniformu, ljudi lakoprihvatajudasampolicajka.Meutim,ucivilnojodei,ak ikadaimpokaem znaku, neki otvoreno sumnjaju u moj autoritet. Doivelasamidameimukarciienepotapupoglaviusredispitivanjailidokizdajemnalog.Jezivo.

  HotelVestinjeotvorenpremanjeodgodinudana,imadasenalazinadomak studentskog grada, dosad nisam imala razloga da gaposetim.Retkokadasenaedovoljnorazlogazapozivpoliciji.Aliupitanjujehotel,uranguonihizSilicijumskedoline.Predvorjejepunoljudi sa plastinim oljama iz Starbaksa i trakama na kojimajarkocrvenim tampanim slovima pie EQUIS. Plakati reklamirajuVISOKOTEHNOLOKE INVESTICIJE: NOVA PARADIGMA ZA RIZINOOPOREZIVANJE.Jojedannaindasebogatijovieobogate.

  Pogledomtraimstepenice,aliihnemanavidiku,zbogegainimneto tomrzim, a to je vonja liftomna drugi sprat. im izaem izlifta,tableukazujudasesoba224nalazidesnoodmene.Debelitepih.Elegantni stoii optoeni zlatnim listiima, s neverovatno sveim irascvetalim buketima - toliko su lepi da kriom otkidam jedanjarkocrveni cvet i prinosim ga nosu. Pravi. Mirie slatko, skoroopojno. Kada skrenem za ugao, nailazim na grupu okupljenu ispredsobebroj224.Bacamcvetiutiramgaustranu,nadajuisedatonikonije video. Dva policajca me uvode u sobu. Poznajem Dejka,proelavog mukarca u etrdesetim, koji ui na podu kraj telakrupnog oveka u farmerkama, plavoj majici i relativno novimpatikama.rtva jeokrenutanabok

Search related