Aleksandra Stojanovi‡ - Planiranje i Politika Proizvodnje

 • View
  12

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekonomika

Text of Aleksandra Stojanovi‡ - Planiranje i Politika Proizvodnje

 • PLANIRANJE I POLITIKA PROIZVODNJE

 • Planiranje proizvodnje Proizvodnja mora organizovati svoje resurse tako da su oni dostupni:

  U odgovarajuoj koliini.U odgovarajuem momentu vremena.Na odgovarajuem nivou kvaliteta.

 • Planiranje proizvodnje Da bi ovo ispunili, proizvodne operacije moraju uzeti u obzir sledea dva elementa:

  Operaciono dostupne resurse kao to su: radna snaga, maine, materijal, itd.Opte i specifine zahteve stvarnih i potencijalnih kupaca.

 • Planiranje proizvodnje Meu mnogim tehnikama i metodama koje koristi PP&C, u cilju ostvarenja navedenih ciljeva, izdvajaju se:

  Just in Time (JIT)Kanban:Plan potrebnog materijala (MRP) (Material Requirements Plan=MRP)Plan potrebnog materijala (MRPII)Planiranje resursa kompanije (ERP)(Enterprise Resource Planing)Chaku-ChakuHeijunkaTakt timeSMED (Single Minute Exchange of Die)

 • Lejaut postrojenja Lejaut postrojenja bavi se odluivanjem gde u fabrici rasporediti maine, opremu, operatere i materijal i kako ih organizovati u okviru fabrike.

 • Lejaut postrojenja Odluka o rasporedu (Layout) postrojenja je jedna od najvanijih odluka sa kojima se sree menader proizvodnje.

  To je takoe jedna od prvih osobina koja je uoljiva u vezi sa fabrikom.

 • Lejaut postrojenja Kompanije moraju voditi rauna o lejautu i toku materijala iz sledeih osnovnih razloga:

  Dizajn lejauta i tokova materijala je kompleksan proces gde je svaki detalj vezan za operaciju proizvodnje vaan.Implementacija lejaut dizajna neumitno ukljuuje zgrade fabrike i pomeranje velikih maina i itavih postrojenja.U sluajevima gde je lejaut pogreno odreen to e uticati na efikasnost proizvodnje i naravno na samu produktivnost.

 • Planiranje i kontrola kvaliteta Proizvoai moraju biti svesni korisnosti upotrebe sistema menadmenta kvaliteta, zasnovanih na ISO 9000 seriji standarda, da bi obezbedili da njihovi produkti odgovaraju porebama i oekivanjima naruioca kao i svim ostalim statutarnim i regulatornim zahtevima.

 • Planiranje i kontrola kvaliteta Statistika kontrola procesa (SPC) je odavno uspostavljen metod monitoringa, kontrole i, u idealnom sluaju, unapreenja procesa kroz statistiku analizu.

  etiri osnovna koraka ukljuuju:

  merenje performansi procesa, eliminisanje identifikovanih odstupanja u procesu, monitoring prirodnih promena u procesu i unapreenje procesa u cilju smanjenja prirodnih promena u okolini prosene vrednosti.

 • Planiranje ljudskih resursa u okviru proizvodnje Ljudski resursi kompanije su njen najvaniji resurs.

  Upravljanje ljudskim resursima ima znaajnu ulogu u tome koliko e efikasno i efektno ovaj resurs biti upotrebljen.

 • Planiranje ljudskih resursa u okviru proizvodnje U teorijskom smislu upravljanje ljudskim resursima definie nain na koji operatori rade svoj posao i pomae definisanju njihovog ukupnog doprinosa organizaciji.

 • Planiranje ljudskih resursa u okviru proizvodnje Koje radne zadatke treba dati kojem radniku?Koje je pravo mesto obavljanje radnog zadatka?Ko jo treba biti ukljuen u posao?Na koj nain se u obavljanju radnog zadatka koriste maine i alati?Kakvi trebaju biti uslovi rada na radnim mestima?Koje su vetine potrebne za obavljanje radnih zadataka?

 • Planiranje ljudskih resursa u okviru proizvodnje Studija metoda rada predstavlja sistematsko snimanje i kritiko prouavanje metoda kojima se obavlja rad, u cilju razvoja jednostavnijih i efikasnijih naina.

  Merenje uinka je tehnika koja se koristi za uspostavljenje potrebnog vremena da kvalifikovani radnik obavi odreeni zadatak.

 • Odravanje proizvodnih postrojenja TPM je metod pomou koga se moe obezbediti stalna dostupnost maina.

  Cilj je obezbediti da je svaka maina u procesu uvek sposobna da izvede potrebnu radnu operaciju, i na taj nain izbei zastoje.

 • Operativno planiranje Razraen proizvodni zadataka za svaki pogon, odeljenje, radionicu, po koliini i vrsti.Rokove poetka i zavretka pojedinih elemenata proizvodnog zadatka,Specifikaciju potreba po vrstama i koliinama u materijalu, delovima, poluproizvodima i drugom.Potrebe u radnoj snazi za pojedine pogone, odeljenja,radionice,Plan za izvrenje radova na odravanju maina sa rokovima i specifikacijama potreba u materijalu, radnoj snazi i ostalo.

 • Operativno planiranje Logian nastavak operativnog planiranja u smislu daljeg detaljnijeg definisanja u vremenu i prostoru predstavlja terminiranje.

  Sutina terminiranja sastoji se u vremenskom usklaivanju toka tehnolokih operacija, pri emu se polazi od rokova za zavravanje proizvoda uz istovremeno to racionalnije korienje maina.