Alcatel OmniPCX Office - .Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019. First. Podrcznik uytkownika 3 How Wstp Wyb³r telefonu z gamy 4018/4019 to dow³d zaufania do firmy

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Alcatel OmniPCX Office - .Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019. First. Podrcznik uytkownika 3...

 • Alcatel OmniPCX OfficeAlcatel 4018/4019

 • First

 • Podrcznik uytkownika

  3

  How

  Wstp

  Wybr telefonu z gamy 4018/4019 to dowd zaufania do firmy Alcatel, dzikujemy.Aparat 4018 (IP)/4019 (cyfrowy) oferuje wszystkie zalety nowej ergonomii, by umoliwi bardziej efektywn komunikacj.

  Jak posugiwa si instrukcj

  Te symbole mona wzbogaci maymi ikonami lub tekstem.

  Podnie suchawk. Klawisz linii.

  Od suchawk. Konkretny klawisz na klawiaturze numerycznej.

  Klawiatura numeryczna. Czciowy widok wywietlacza.

  Oznacza, e funkcja jest programowana. Jeli to koniecznej, skontaktuj si z instalatorem.

  Regulacja zmniejszanie. Klawisz, do ktrego przypisana jest funkcja.

  Regulacja zwikszanie. Klawisz MENU.

  Gonik.,tryb gonomwicy. Klawisz dostpu do poczty.

  Przesu wybr klawiszem nawigacji do gry lub w d.

  Przejcie na wyszy poziom (krtkie wcinicie) lub powrt do strony gwnej (dugie wcinicie) ; podczas poczenia, umoliwia dostp do rnych stron i powrt do ekranw telefonii.

  2

  2

  65

  3abc def

  jkl mno

 • How

 • Spis treci

  5

  TocTwj telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.6

  1. Odbieranie pocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.71.1 Rozpoczecie rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.7

  1.2 Odbieranie pocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.7

  1.3 Dzwonienie w trybie "Zestaw gonomwicy" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.7

  1.4 Wczy gonik w czasie poczenia (przy podniesionej suchawce) . . . . . . . . . . . . . . . . Str.7

  1.5 Wywoa korespondenta z listy (spis firmowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.8

  1.6 Wywolanie z osobistej listy kontaktw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.8

  1.7 Filtrowanie poprzez wiadomoci gosowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.8

  1.8 Oddzwanianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.8

  1.9 danie oddzwonienia, jeeli numer jest zajty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.9

  1.10 Odebra poczenie wewntrzne przez intercom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.9

  1.11 Wysyanie DTMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.9

  1.12 Funkcja sekret (wyczenie mikrofonu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.9

  2. Podczas rozmowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.102.1 Realizowanie drugiego poczenia podczas rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.10

  2.2 Przyj drugie poczenie w trakcie pierwszej rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.10

  2.3 Rozmowa przemienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.10

  2.4 Przeczanie rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.10

  2.5 Rozmawia jednoczenie z 2 abonentami zewntrznymi lub wewntrznymi (konferencja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.11

  2.6 Zawiesi rozmow z abonentem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.11

  2.7 Parkowanie poczenia zewntrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.11

  2.8 Przyczy si jako trzecia osoba do poczenia wewntrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.12

  2.9 Zapamitanie numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.12

  2.10 Ustawienie gonoci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.12

  3. Obsuga pocze wewntrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.133.1 Otrzymywa dzwonek pocze kontrolowanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.13

  3.2 Odpowied na centralny dzwonek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.13

  3.3 Filtrowanie dyrektor/sekretarka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.13

  3.4 Przejmowanie poczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.13

  3.5 Odpowiedzie zamiast telefonistki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.14

  3.6 Grupy poszukiwawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.14

  3.7 Poczy si z aparatem przenonym abonenta wewntrznego (bip) . . . . . . . . . . . . . . . . Str.14

  3.8 Odbieranie wywoania za pomoc pagera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.14

  3.9 Poczy si z abonentem przez jego gonik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.14

  3.10 Wysa wiadomo tekstow dla abonenta wewntrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.15

  3.11 Wysanie kopii wiadomoci gosowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.15

  3.12 Wysyanie wiadomoci gosowej do romwcy / listy rozgoszeniowej . . . . . . . . . . . . . . . Str.16

  3.13 Przesa wiadomo do gonikw grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.16

  4. Pozosta w kontakcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.174.1 Wybr pocze, ktre maj by przekierowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.17

  4.2 Przekierowywanie pocze na inne numery telefonw (natychmiastowe przekierowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.17

  4.3 Przekierowanie rozmw do poczty gosowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.17

  4.4 Odsuchiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.17

  4.5 Wcz/wycz asystenta osobistego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.18

  4.6 Osobisty asystent: poczenie tylko za pomoc jednego numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.18

  4.7 Przekierowywanie na pager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.18

  4.8 Przekazywanie pocze z terminala przyjmujcego (funkcja Podaj za mn) . . . . . . . Str.18

  4.9 Stosowanie selektywnego przekierowywania pocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.18

  4.10 Przekierowywanie wszystkich pocze grupowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.19

  4.11 Anulowanie przekierowywania wszystkich pocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.19

  4.12 Przekierowywanie pocze, gdy linia jest zajta (przekierowanie przy zajtej linii) . . . . Str.19

  4.13 Nie przeszkadza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.19

  4.14 Pozostawianie nagranej wiadomoci dla rozmwcw wewntrznych . . . . . . . . . . . . . . . Str.19

  4.15 Sprawdzanie wiadomoci tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.20

  4.16 Powiadomienie o wiadomoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.21

  5. Rozliczanie pocze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.225.1 Przypisywanie kosztw rozmowy do konta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.22

  5.2 Obliczanie kosztu poczenia zewntrznego realizowanego z terminala przez uytkownika wewntrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.22

  6. Dostosowanie telefonu do Twoich potrzeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.236.1 Personalizacja skrzynki poczty gosowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.23

  6.2 Dostosowanie powitania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.23

  6.3 Zmiana hasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.23

  6.4 Konfiguracja dzwonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.23

  6.5 Regulacja kontrastu wywietlacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.24

  6.6 Wybr jzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.24

  6.7 Wywolanie z osobistej listy kontaktw . . . . . . . . . . . . . .