of 3/3
8/12/2017 ADR Sud Vest Oltenia, proiect în domeniul mobilității. Mai multe țări implicate - Impact In Gorj http://www.igj.røsociaładr-sud-vest-oltenia-proiect-domeniul-mobilitatii-mai-multe-tari-implicate.html 1/3 Caut Acasă Contact Rate Card Pamflet Arhivă Anunturi 1 Prueba gratuita Almacenamiento en la nube seguro, ilimitado, costeab escalable para toda función cloud.google.com 2 Perché comprare Bitcoin? I banchieri non vogliono che tu lo sappia tuttosullecriptovalute.com ACASA ACTUALITATE EVENIMENT ECONOMIC POLITIC SOCIAL MONDEN SPORT INTERVIURI SPECIAL SĂNĂTATE EDITORIAL NAȚ Ultima Oră Robert Filip cere dizolvarea Consiliului Local ... Tweet Moș Crăciun a trecut pragul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni Vești bune pentru cadrele didactice! Vin salariile și drepturile bănești câștigate în instanțele de judecată Tiberiu Tătaru sa întors la „origini”! A fost numit director la Căminul de Bătrâni din Suseni Acasa / Social / ADR Sud Vest Oltenia, proiect în domeniul mobilității. Mai multe țări implicate ADR Sud Vest Oltenia, proiect în domeniul mobilității. Mai multe țări implicate Scris de: Cristina Mareș in Social 29 Noi 2017 0 186 Vizite Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, alături de alți cinci parteneri din regiuni ale UE, implementează proiectul REGIOMOB – Învățare interregională spre o mobilitate durabilă în Europa, finantat in cadrul programului Interreg Europe. Membrii Consorțiului sunt: Asociația Regională a Municipalităților din Lazio – ANCI Lazio (Italia), Institutul de Trafic și Transport Ljubljana (Slovenia), Municipalitatea Niepolomice (Polonia), Parteneriatul în Transport din Sud Estul Scoției (Scotia), Regiunea Macedonia de Vest (Grecia). Partenerii REGIOMOB se așteaptă să contribuie la consolidarea mobilității durabile în regiunile lor, prin îmbunătățirea performanței politicilor in acest domeniu, ca urmare a unui proces colectiv de învățare si schimb de experiență. In acest sens, in cadrul proiectului REGIOMOB, au fost identificate o serie de exemple de buna practica in domeniul transportului si mobilității, care au constituit obiectul vizitelor de studiu la care au participat si reprezentanți ai grupului de lucru partenerial constituit la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia. In concordanta cu activitățile proiectului, fiecare partener va elabora un Plan de Acțiuni care sa identifice cele mai bune soluții de mobilitate care sa poata fi aplicate la nivel regional. Planul de Acțiune al Regiunii SV Oltenia va fi finalizat în luna martie 2018 și va fi prezentat în cadrul Conferinței Interregionale organizată la Edinburgh, în Scoția. Etichete ADR SUDVEST OLTENIA ADR SUDVEST OLTENIA MOBILITATE MOBILITATE OLTENIA OLTENIA PROIECT PROIECT ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE MONDEN O blondă din folclor își arată trupul sexy pe Facebook. Se bucură de soare în Maldive 07/12/2017 O frumoasă cântăreață din Gorj, întâlnire cu Moș Nicolae la Viena! 06/12/2017 PARTENERI ULTIMA ORĂ FOTO Locuință din comuna Ion incendiu 20:28 | 8 Dec 2017 | 246 Vizite Robert Filip cere dizolvarea Con 15:25 | 8 Dec 2017 | 215 Vizite Încep probele la instalația de în stadionului 13:51 | 8 Dec 2017 | 292 Vizite Primarul comunei Bumbești Piți judecată de DNA 10:17 | 8 Dec 2017 | 424 Vizite VIDEO Pompierii au oprit căută dispărut. Află care este motivul 00:52 | 8 Dec 2017 | 746 Vizite Tătaru sa reîntors la conducere îngrijire Suseni 16:35 | 7 Dec 2017 | 680 Vizite Persoană căutată de pompieri î 15:21 | 7 Dec 2017 | 855 Vizite Primarii PSD, asteptati în PNL 12:55 | 7 Dec 2017 | 563 Vizite Tânăra moartă în accidentul de înmormântată astăzi 12:07 | 7 Dec 2017 | 2,490 Viz 27 de infracțiuni în patru zile 10:15 | 7 Dec 2017 | 431 Vizite Arhiv ASCULTA RADIO IMPACT EDITORIAL Nui înțeleg deloc – d David, pe Marian Neg Roată sau pe Ion Moc 27/10/2017 PUBLICITATE Like 1 Share 1 83 € Azienda Agricola Mustilli Cel mai bun preţ garantat Booking.com Inapoi Secretarul unui liceu din Gorj « Inainte Elevii de la CNSH TârguJiu » SCRIE UN COMMENTARIU Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ahdmc Ahbn trshh - interregeurope.eu · Acasă Contact Rate Card 2PamfletOtda sthsArhivă Anunturi Albdmlhdmsn dm mtad rdtn, hhlhscn, bnrsda drbad o snc etmbhm bntc.nnd.bnl 3 Odbg

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ahdmc Ahbn trshh - interregeurope.eu · Acasă Contact Rate Card 2PamfletOtda sthsArhivă Anunturi...

 • 8/12/2017 ADR Sud Vest Oltenia, proiect n domeniul mobilitii. Mai multe ri implicate - Impact In Gorj

  http://www.igj.rsociaadr-sud-vest-oltenia-proiect-domeniul-mobilitatii-mai-multe-tari-implicate.html 1/3

  Caut Acas Contact RateCard Pamflet Arhiv Anunturi

  1 Prueba gratuita Almacenamiento en la nube seguro, ilimitado, costeabescalable para toda funcin cloud.google.com

  2 Perch comprare Bitcoin? I banchieri non vogliono che tu lo sappiatuttosullecriptovalute.com

  ACASA ACTUALITATE EVENIMENT ECONOMIC POLITIC SOCIAL MONDEN SPORT INTERVIURI SPECIAL SNTATE EDITORIAL NA

  UltimaOr RobertFilipceredizolvareaConsiliuluiLocal...

  Tweet

  MoCrciunatrecutpragulComplexuluidengrijireiAsistenSuseni

  Vetibunepentrucadreledidactice!Vinsalariileidrepturilebnetictigateninstaneledejudecat

  TiberiuTtarusantorslaorigini!AfostnumitdirectorlaCminuldeBtrnidinSuseni

  Acasa/Social/ADRSudVestOltenia,proiectndomeniulmobilitii.Maimulteriimplicate

  ADR Sud Vest Oltenia, proiect n domeniul mobilitii. Maimulte ri implicate Scrisde:CristinaMare inSocial 29Noi2017 0 186Vizite

  AgeniapentruDezvoltareRegionalSudVestOltenia,alturidealicinciparteneridinregiunialeUE,implementeazproiectulREGIOMOBnvareinterregionalspreomobilitatedurabilnEuropa,finantatincadrulprogramuluiInterregEurope.MembriiConsoriuluisunt:AsociaiaRegionalaMunicipalitilordinLazioANCILazio(Italia),InstitutuldeTraficiTransportLjubljana(Slovenia),MunicipalitateaNiepolomice(Polonia),ParteneriatulnTransportdinSudEstulScoiei(Scotia),RegiuneaMacedoniadeVest(Grecia).

  ParteneriiREGIOMOBseateaptscontribuielaconsolidareamobilitiidurabilenregiunilelor,prinmbuntireaperformaneipoliticilorinacestdomeniu,caurmareaunuiprocescolectivdenvaresischimbdeexperien.Inacestsens,incadrulproiectuluiREGIOMOB,aufostidentificateoseriedeexempledebunapracticaindomeniultransportuluisimobilitii,careauconstituitobiectulvizitelordestudiulacareauparticipatsireprezentaniaigrupuluidelucrupartenerialconstituitlanivelulregiuniiSudVestOltenia.Inconcordantacuactivitileproiectului,fiecarepartenervaelaboraunPlandeAciunicaresaidentificecelemaibunesoluiidemobilitatecaresapoatafiaplicatelanivelregional.PlanuldeAciunealRegiuniiSVOlteniavafifinalizatnlunamartie2018ivafiprezentatncadrulConferineiInterregionaleorganizatlaEdinburgh,nScoia.

  Etichete ADRSUDVESTOLTENIAADRSUDVESTOLTENIA MOBILITATEMOBILITATE OLTENIAOLTENIA PROIECTPROIECT

  ARTICOLE ASEMNTOARE

  MONDEN

  OblonddinfolcloriarattrupulsexypeFacebook.Se

  bucurdesoarenMaldive07/12/2017

  OfrumoascntreadinGorj,ntlnirecuMoNicolae

  laViena!06/12/2017

  PARTENERI

  ULTIMA OR

  FOTOLocuindincomunaIonincendiu 20:28|8Dec2017| 246Vizite

  RobertFilipceredizolvareaCon 15:25|8Dec2017| 215Vizite

  ncepprobelelainstalaiadenstadionului 13:51|8Dec2017| 292Vizite

  PrimarulcomuneiBumbetiPiijudecatdeDNA 10:17|8Dec2017| 424Vizite

  VIDEOPompieriiauopritcutdisprut.Aflcareestemotivul 00:52|8Dec2017| 746Vizite

  TtarusarentorslaconducerengrijireSuseni 16:35|7Dec2017| 680Vizite

  Persoancutatdepompieri 15:21|7Dec2017| 855Vizite

  PrimariiPSD,asteptatinPNL 12:55|7Dec2017| 563Vizite

  Tnramoartnaccidentuldenmormntatastzi 12:07|7Dec2017| 2,490Viz

  27deinfraciuninpatruzile 10:15|7Dec2017| 431Vizite

  Arhiv

  ASCULTA RADIO IMPACT

  EDITORIAL

  NuinelegdelocdDavid,peMarianNegRoatsaupeIonMoc27/10/2017

  PUBLICITATE

  Like 1 Share 1

  83Azienda Agricola Mustilli

  Cel mai bun pre garantatBooking.com

  InapoiSecretarulunuiliceudinGorj InainteEleviidelaCNSHTrguJiu

  SCRIE UN COMMENTARIU

  Youremailaddresswillnotbepublished.Requiredfieldsaremarked*

  http://www.igj.ro/http://feeds.feedburner.com/impactingorjhttps://www.facebook.com/ImpactInGorjOficialhttps://twitter.com/impactingorjhttp://www.igj.ro/http://www.igj.ro/contacthttp://www.igj.ro/rate-cardhttp://www.igj.ro/pamflethttp://www.igj.ro/arhivahttp://www.igj.ro/anunturi/vizualizare-anunturi-2https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHh8k6BYrWtf6EcSP3gOpz4D4C_ze6ZxPhLm70OgG-7iq4c0IEAEggrLAGygCYP2KooTUEqABjIvtmgPIAQGoAwHIA8sEqgThAU_QuNOBg_8K8nYrLeV3qm5hYgKxQi_QAHs94uuUffEPOU8JuD1yfEWEIG3ak-PG5CIJmwnMwT5LxJ-xad6nTZKyjbWQu1XWxcU_fXTAxa4c4p72lEXXP1eTOydx1gk7ZDjYIEFBk_ocGC_KxEG_QIJe8_zWoQ-cHyJsrCmkntxOkCkmrtubm524tX4VJv_T_zN-Sb4tHrLDG8mUBYh7CnqMKN5K1WZ0pNKhkPYYbpJ2j0HS6iwGl6NV248Xp_wWSzEcV2Tahb6R189VxIt1dJeZMmIhmJmVnw2YuqlybBW8S4AH3PSSZagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJTBzgdnsQclmACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRoRqxkUYIXqj4rieytvE5usQ&sig=AOD64_36XGGZR5LmMipf7GWDiZ743xz2cQ&client=ca-pub-2760435209797320&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/406339779%3B210061711%3Bc%3Fhttps://cloud.google.com/storage/%3Futm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Demea-ES-all-en-dr-ims-nonyt-all-trial-none-gdn-1002258%26utm_content%3Drespad-blocks-none-none-Dev_c-CRE_none-ADGP_gcp-%26adgroup_48924294363%26ad_235748722269%26page_www.igj.ro%26target_%26userloc_1008736%26device_chttps://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHh8k6BYrWtf6EcSP3gOpz4D4C_ze6ZxPhLm70OgG-7iq4c0IEAEggrLAGygCYP2KooTUEqABjIvtmgPIAQGoAwHIA8sEqgThAU_QuNOBg_8K8nYrLeV3qm5hYgKxQi_QAHs94uuUffEPOU8JuD1yfEWEIG3ak-PG5CIJmwnMwT5LxJ-xad6nTZKyjbWQu1XWxcU_fXTAxa4c4p72lEXXP1eTOydx1gk7ZDjYIEFBk_ocGC_KxEG_QIJe8_zWoQ-cHyJsrCmkntxOkCkmrtubm524tX4VJv_T_zN-Sb4tHrLDG8mUBYh7CnqMKN5K1WZ0pNKhkPYYbpJ2j0HS6iwGl6NV248Xp_wWSzEcV2Tahb6R189VxIt1dJeZMmIhmJmVnw2YuqlybBW8S4AH3PSSZagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJTBzgdnsQclmACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRoRqxkUYIXqj4rieytvE5usQ&sig=AOD64_36XGGZR5LmMipf7GWDiZ743xz2cQ&client=ca-pub-2760435209797320&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/406339779%3B210061711%3Bc%3Fhttps://cloud.google.com/storage/%3Futm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Demea-ES-all-en-dr-ims-nonyt-all-trial-none-gdn-1002258%26utm_content%3Drespad-blocks-none-none-Dev_c-CRE_none-ADGP_gcp-%26adgroup_48924294363%26ad_235748722269%26page_www.igj.ro%26target_%26userloc_1008736%26device_chttps://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHh8k6BYrWtf6EcSP3gOpz4D4C_ze6ZxPhLm70OgG-7iq4c0IEAEggrLAGygCYP2KooTUEqABjIvtmgPIAQGoAwHIA8sEqgThAU_QuNOBg_8K8nYrLeV3qm5hYgKxQi_QAHs94uuUffEPOU8JuD1yfEWEIG3ak-PG5CIJmwnMwT5LxJ-xad6nTZKyjbWQu1XWxcU_fXTAxa4c4p72lEXXP1eTOydx1gk7ZDjYIEFBk_ocGC_KxEG_QIJe8_zWoQ-cHyJsrCmkntxOkCkmrtubm524tX4VJv_T_zN-Sb4tHrLDG8mUBYh7CnqMKN5K1WZ0pNKhkPYYbpJ2j0HS6iwGl6NV248Xp_wWSzEcV2Tahb6R189VxIt1dJeZMmIhmJmVnw2YuqlybBW8S4AH3PSSZagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJTBzgdnsQclmACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRoRqxkUYIXqj4rieytvE5usQ&sig=AOD64_36XGGZR5LmMipf7GWDiZ743xz2cQ&client=ca-pub-2760435209797320&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/406339779%3B210061711%3Bc%3Fhttps://cloud.google.com/storage/%3Futm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Demea-ES-all-en-dr-ims-nonyt-all-trial-none-gdn-1002258%26utm_content%3Drespad-blocks-none-none-Dev_c-CRE_none-ADGP_gcp-%26adgroup_48924294363%26ad_235748722269%26page_www.igj.ro%26target_%26userloc_1008736%26device_chttps://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjuMP6BYrWtf6EcSP3gOpz4D4C5-yy-FOvrmevbcGrQIQAiCCssAbKAJg_YqihNQSoAGwi4aMA8gBAakCpz0tpdt5tj6oAwHIA8sEqgThAU_Q-OLTg_wK8nYrLeV3qm5hYgKxQi_QAHs94uuUffEPOU8JuD1yfEWEIG3ak-PG5CIJmwnMwT5LxJ-xad6nTZKyjbWQu1XWxcU_fXTAxa4c4p72lEXXP1eTOydx1gk7ZDjYIEFBk_ocGC_KxEG_QIJe8_zWoQ-cHyJsrCmkntxOkCkmrtubm524tX4VJv_T_zF-SYdheMXDG8mUBYh7CnqMKN5K1WZ0pNKhkPYYbpJ2j0HS6iwGl6NV248Xp_wWSzEcV2Tahb6R189VxIt1Ou2-I2IhmJmVnw2YuqlybBW8S4AHuPT5c6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJ3zS9xBikuf6ACgHYEwo&num=2&cid=CAASEuRoRqxkUYIXqj4rieytvE5usQ&sig=AOD64_2sqZ6pV-rT22Vw4Xz-9XhTh7lKuw&client=ca-pub-2760435209797320&adurl=https://tuttosullecriptovalute.com/depositare-bitcoin/%3Fgclid%3D%7Bgclid%7D%26campaignid%3D956630372%26adgroup%3D49049495432%26ad%3D232685045414%26placement%3Dwww.igj.ro%26target%3D%252Fjobs%2520%2526%2520educationhttps://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjuMP6BYrWtf6EcSP3gOpz4D4C5-yy-FOvrmevbcGrQIQAiCCssAbKAJg_YqihNQSoAGwi4aMA8gBAakCpz0tpdt5tj6oAwHIA8sEqgThAU_Q-OLTg_wK8nYrLeV3qm5hYgKxQi_QAHs94uuUffEPOU8JuD1yfEWEIG3ak-PG5CIJmwnMwT5LxJ-xad6nTZKyjbWQu1XWxcU_fXTAxa4c4p72lEXXP1eTOydx1gk7ZDjYIEFBk_ocGC_KxEG_QIJe8_zWoQ-cHyJsrCmkntxOkCkmrtubm524tX4VJv_T_zF-SYdheMXDG8mUBYh7CnqMKN5K1WZ0pNKhkPYYbpJ2j0HS6iwGl6NV248Xp_wWSzEcV2Tahb6R189VxIt1Ou2-I2IhmJmVnw2YuqlybBW8S4AHuPT5c6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJ3zS9xBikuf6ACgHYEwo&num=2&cid=CAASEuRoRqxkUYIXqj4rieytvE5usQ&sig=AOD64_2sqZ6pV-rT22Vw4Xz-9XhTh7lKuw&client=ca-pub-2760435209797320&adurl=https://tuttosullecriptovalute.com/depositare-bitcoin/%3Fgclid%3D%7Bgclid%7D%26campaignid%3D956630372%26adgroup%3D49049495432%26ad%3D232685045414%26placement%3Dwww.igj.ro%26target%3D%252Fjobs%2520%2526%2520educationhttps://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjuMP6BYrWtf6EcSP3gOpz4D4C5-yy-FOvrmevbcGrQIQAiCCssAbKAJg_YqihNQSoAGwi4aMA8gBAakCpz0tpdt5tj6oAwHIA8sEqgThAU_Q-OLTg_wK8nYrLeV3qm5hYgKxQi_QAHs94uuUffEPOU8JuD1yfEWEIG3ak-PG5CIJmwnMwT5LxJ-xad6nTZKyjbWQu1XWxcU_fXTAxa4c4p72lEXXP1eTOydx1gk7ZDjYIEFBk_ocGC_KxEG_QIJe8_zWoQ-cHyJsrCmkntxOkCkmrtubm524tX4VJv_T_zF-SYdheMXDG8mUBYh7CnqMKN5K1WZ0pNKhkPYYbpJ2j0HS6iwGl6NV248Xp_wWSzEcV2Tahb6R189VxIt1Ou2-I2IhmJmVnw2YuqlybBW8S4AHuPT5c6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJ3zS9xBikuf6ACgHYEwo&num=2&cid=CAASEuRoRqxkUYIXqj4rieytvE5usQ&sig=AOD64_2sqZ6pV-rT22Vw4Xz-9XhTh7lKuw&client=ca-pub-2760435209797320&adurl=https://tuttosullecriptovalute.com/depositare-bitcoin/%3Fgclid%3D%7Bgclid%7D%26campaignid%3D956630372%26adgroup%3D49049495432%26ad%3D232685045414%26placement%3Dwww.igj.ro%26target%3D%252Fjobs%2520%2526%2520educationhttp://www.igj.ro/http://www.igj.ro/actualitatehttp://www.igj.ro/evenimenthttp://www.igj.ro/economichttp://www.igj.ro/politichttp://www.igj.ro/socialhttp://www.igj.ro/mondenhttp://www.igj.ro/sporthttp://www.igj.ro/interviurihttp://www.igj.ro/specialhttp://www.igj.ro/sanatatehttp://www.igj.ro/editorialhttp://www.igj.ro/nationalhttp://www.igj.ro/newsalert/robert-filip-cere-dizolvarea-consiliului-local.htmlhttps://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.igj.ro%2Fsocial%2Fadr-sud-vest-oltenia-proiect-domeniul-mobilitatii-mai-multe-tari-implicate.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=ADR%20Sud%20Vest%20Oltenia%2C%20proiect%20%C3%AEn%20domeniul%20mobilit%C4%83%C8%9Bii.%20Mai%20multe%20%C8%9B%C4%83ri%20%20implicate&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.igj.ro%2Fsocial%2Fadr-sud-vest-oltenia-proiect-domeniul-mobilitatii-mai-multe-tari-implicate.htmlhttp://www.igj.ro/social/mos-craciun-trecut-pragul-complexului-de-ingrijire-si-asistenta-suseni-2.htmlhttp://www.igj.ro/social/vesti-bune-pentru-cadrele-didactice-vin-salariile-si-drepturile-banesti-castigate-instantele-de-judecata.htmlhttp://www.igj.ro/headlines/tiberiu-tataru-s-intors-la-origini-fost-numit-director-la-caminul-de-batrani-din-suseni.htmlhttp://www.igj.ro/http://www.igj.ro/socialhttp://www.igj.ro/author/mareshttp://www.igj.ro/socialhttp://www.igj.ro/tag/adr-sud-vest-olteniahttp://www.igj.ro/tag/mobilitatehttp://www.igj.ro/tag/olteniahttp://www.igj.ro/tag/proiecthttp://www.igj.ro/headlines/o-blonda-din-folclor-isi-arata-trupul-sexy-pe-facebook-se-bucura-de-soare-maldive.htmlhttp://www.igj.ro/monden/o-frumoasa-cantareata-din-gorj-intalnire-cu-mos-nicolae-la-viena.htmlhttps://tele3.ro/http://www.radioinfinit.ro/http://24systems.ro/https://www.fastonline.ro/http://www.gorjnews.ro/http://polaris.ro/http://cult-ura.ro/http://www.igj.ro/newsalert/foto-locuinta-din-comuna-ionesti-distrusa-de-un-incendiu.htmlhttp://www.igj.ro/newsalert/robert-filip-cere-dizolvarea-consiliului-local.htmlhttp://www.igj.ro/newsalert/incep-probele-la-instalatia-de-incalzire-stadionului.htmlhttp://www.igj.ro/newsalert/primarul-comunei-bumbesti-pitic-trimis-judecata-de-dna.htmlhttp://www.igj.ro/newsalert/video-pompierii-au-oprit-cautarile-barbatului-disparut-afla-care-este-motivul.htmlhttp://www.igj.ro/newsalert/tataru-s-reintors-la-conducerea-complexului-de-ingrijire-suseni.htmlhttp://www.igj.ro/newsalert/persoana-cautata-de-pompieri-lacul-tismana.htmlhttp://www.igj.ro/newsalert/primarii-psd-asteptati-pnl.htmlhttp://www.igj.ro/newsalert/tanara-moarta-accidentul-de-la-lugoj-inmormantata-astazi.htmlhttp://www.igj.ro/newsalert/27-de-infractiuni-patru-zile.htmlhttp://www.igj.ro/newsalert/http://www.igj.ro/impact.plshttp://www.igj.ro/editorial/nu-inteleg-deloc-deloc-pe-viorel-david-pe-marian-negrescu-pe-elena-roata-sau-pe-ion-mocioi.htmlhttps://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.igj.ro%2Fsocial%2Fadr-sud-vest-oltenia-proiect-domeniul-mobilitatii-mai-multe-tari-implicate.html&display=popup&ref=plugin&src=share_buttonhttps://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4Ye_6BYrWoWdHIaZ3gPKk63QDI-izbRN9rbuwrUC2azTtLEHEAEggrLAG2D9iqKE1BKgAdLmrv4DyAEGqQJzY4jtTryzPqgDAaoE4gFP0I7cHdyLr0-sdjWHhl5VdThMEzeUzezny-jzlEPFLo6bUqCb21_AFvqABvuzVtoUBHWP3SUh49GuXfehqCmr2h7Sefe7UQIMMc9HEq54MuSqTrNxUX_TeMapThJwICYNfaoe2ACfrc47ZaWoGwzm45TPnppuFcoIbHEmDF4GySnPhenYb0vhRgeTI0QOHkwxpgXR1E6GJLyXspuFiZ9V4rz4-lv37r0Czi7tLNJiZJibBi9Webkq5uoF77mA2k8hyG_SGHOdN7bH-kY-NCgqrbeaaUFkwybmzhl5rFrp1mpW-gUGCCUQARgAoAY3gAeum5YmqAemvhvYBwHACAHSCAcIgAEQARgCgAoB2BMM&num=1&cid=CAASEuRoKSjEYWEHWTfldoe1GB12Cw&sig=AOD64_1NG1Rgia5FnRxjYSgmrAgyMZTpMw&adurl=https://www.booking.com/hotel/it/agriturismo-mustilli.html%3Faid%3D358450%3Blabel%3Dc-ro_ag-rest_b-ptbp-FaUKmclf5FBT18XK9nwuuAC83002773126:plwww.igj.ro:taboomuserlist%253A%253A8087334:p1:p2:ac:apnone:ned%3Bws%3Dwww.igj.ro%26label%3Dadtechgdynamic-link-contentadsIT-hotel-432614_dev-desktop_los-1_bw-_dow-_room-0_lang-ro_curr-EUR_gstadt-_rateid-0%26checkin%3D2017-12-10%26checkout%3D2017-12-11%26group_adults%3D%26show_room%3D%26lang%3Dro%26selected_currency%3DEUR%26exrt%3D1.0000%26xfc%3DEUR%26utm_source%3Dgoogle-retargeting%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DIT%26utm_term%3Dhotel-432614%26utm_content%3Dlos-1_bw-_dow-_lang-ro_curr-EUR%26isDynamicAds%3Dtrue&client=ca-pub-2760435209797320https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4Ye_6BYrWoWdHIaZ3gPKk63QDI-izbRN9rbuwrUC2azTtLEHEAEggrLAG2D9iqKE1BKgAdLmrv4DyAEGqQJzY4jtTryzPqgDAaoE4gFP0I7cHdyLr0-sdjWHhl5VdThMEzeUzezny-jzlEPFLo6bUqCb21_AFvqABvuzVtoUBHWP3SUh49GuXfehqCmr2h7Sefe7UQIMMc9HEq54MuSqTrNxUX_TeMapThJwICYNfaoe2ACfrc47ZaWoGwzm45TPnppuFcoIbHEmDF4GySnPhenYb0vhRgeTI0QOHkwxpgXR1E6GJLyXspuFiZ9V4rz4-lv37r0Czi7tLNJiZJibBi9Webkq5uoF77mA2k8hyG_SGHOdN7bH-kY-NCgqrbeaaUFkwybmzhl5rFrp1mpW-gUGCCUQARgAoAY3gAeum5YmqAemvhvYBwHACAHSCAcIgAEQARgCgAoB2BMM&num=1&cid=CAASEuRoKSjEYWEHWTfldoe1GB12Cw&sig=AOD64_1NG1Rgia5FnRxjYSgmrAgyMZTpMw&adurl=https://www.booking.com/hotel/it/agriturismo-mustilli.html%3Faid%3D358450%3Blabel%3Dc-ro_ag-rest_b-ptbp-FaUKmclf5FBT18XK9nwuuAC83002773126:plwww.igj.ro:taboomuserlist%253A%253A8087334:p1:p2:ac:apnone:ned%3Bws%3Dwww.igj.ro%26label%3Dadtechgdynamic-link-contentadsIT-hotel-432614_dev-desktop_los-1_bw-_dow-_room-0_lang-ro_curr-EUR_gstadt-_rateid-0%26checkin%3D2017-12-10%26checkout%3D2017-12-11%26group_adults%3D%26show_room%3D%26lang%3Dro%26selected_currency%3DEUR%26exrt%3D1.0000%26xfc%3DEUR%26utm_source%3Dgoogle-retargeting%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DIT%26utm_term%3Dhotel-432614%26utm_content%3Dlos-1_bw-_dow-_lang-ro_curr-EUR%26isDynamicAds%3Dtrue&client=ca-pub-2760435209797320https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4Ye_6BYrWoWdHIaZ3gPKk63QDI-izbRN9rbuwrUC2azTtLEHEAEggrLAG2D9iqKE1BKgAdLmrv4DyAEGqQJzY4jtTryzPqgDAaoE4gFP0I7cHdyLr0-sdjWHhl5VdThMEzeUzezny-jzlEPFLo6bUqCb21_AFvqABvuzVtoUBHWP3SUh49GuXfehqCmr2h7Sefe7UQIMMc9HEq54MuSqTrNxUX_TeMapThJwICYNfaoe2ACfrc47ZaWoGwzm45TPnppuFcoIbHEmDF4GySnPhenYb0vhRgeTI0QOHkwxpgXR1E6GJLyXspuFiZ9V4rz4-lv37r0Czi7tLNJiZJibBi9Webkq5uoF77mA2k8hyG_SGHOdN7bH-kY-NCgqrbeaaUFkwybmzhl5rFrp1mpW-gUGCCUQARgAoAY3gAeum5YmqAemvhvYBwHACAHSCAcIgAEQARgCgAoB2BMM&num=1&cid=CAASEuRoKSjEYWEHWTfldoe1GB12Cw&sig=AOD64_1NG1Rgia5FnRxjYSgmrAgyMZTpMw&adurl=https://www.booking.com/hotel/it/agriturismo-mustilli.html%3Faid%3D358450%3Blabel%3Dc-ro_ag-rest_b-ptbp-FaUKmclf5FBT18XK9nwuuAC83002773126:plwww.igj.ro:taboomuserlist%253A%253A8087334:p1:p2:ac:apnone:ned%3Bws%3Dwww.igj.ro%26label%3Dadtechgdynamic-link-contentadsIT-hotel-432614_dev-desktop_los-1_bw-_dow-_room-0_lang-ro_curr-EUR_gstadt-_rateid-0%26checkin%3D2017-12-10%26checkout%3D2017-12-11%26group_adults%3D%26show_room%3D%26lang%3Dro%26selected_currency%3DEUR%26exrt%3D1.0000%26xfc%3DEUR%26utm_source%3Dgoogle-retargeting%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DIT%26utm_term%3Dhotel-432614%26utm_content%3Dlos-1_bw-_dow-_lang-ro_curr-EUR%26isDynamicAds%3Dtrue&client=ca-pub-2760435209797320https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4Ye_6BYrWoWdHIaZ3gPKk63QDI-izbRN9rbuwrUC2azTtLEHEAEggrLAG2D9iqKE1BKgAdLmrv4DyAEGqQJzY4jtTryzPqgDAaoE4gFP0I7cHdyLr0-sdjWHhl5VdThMEzeUzezny-jzlEPFLo6bUqCb21_AFvqABvuzVtoUBHWP3SUh49GuXfehqCmr2h7Sefe7UQIMMc9HEq54MuSqTrNxUX_TeMapThJwICYNfaoe2ACfrc47ZaWoGwzm45TPnppuFcoIbHEmDF4GySnPhenYb0vhRgeTI0QOHkwxpgXR1E6GJLyXspuFiZ9V4rz4-lv37r0Czi7tLNJiZJibBi9Webkq5uoF77mA2k8hyG_SGHOdN7bH-kY-NCgqrbeaaUFkwybmzhl5rFrp1mpW-gUGCCUQARgAoAY3gAeum5YmqAemvhvYBwHACAHSCAcIgAEQARgCgAoB2BMM&num=1&cid=CAASEuRoKSjEYWEHWTfldoe1GB12Cw&sig=AOD64_1NG1Rgia5FnRxjYSgmrAgyMZTpMw&adurl=https://www.booking.com/hotel/it/agriturismo-mustilli.html%3Faid%3D358450%3Blabel%3Dc-ro_ag-rest_b-ptbp-FaUKmclf5FBT18XK9nwuuAC83002773126:plwww.igj.ro:taboomuserlist%253A%253A8087334:p1:p2:ac:apnone:ned%3Bws%3Dwww.igj.ro%26label%3Dadtechgdynamic-link-contentadsIT-hotel-432614_dev-desktop_los-1_bw-_dow-_room-0_lang-ro_curr-EUR_gstadt-_rateid-0%26checkin%3D2017-12-10%26checkout%3D2017-12-11%26group_adults%3D%26show_room%3D%26lang%3Dro%26selected_currency%3DEUR%26exrt%3D1.0000%26xfc%3DEUR%26utm_source%3Dgoogle-retargeting%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DIT%26utm_term%3Dhotel-432614%26utm_content%3Dlos-1_bw-_dow-_lang-ro_curr-EUR%26isDynamicAds%3Dtrue&client=ca-pub-2760435209797320http://www.igj.ro/bila-neagra/secretarul-unui-liceu-din-gorj.htmlhttp://www.igj.ro/bila-alba/elevii-de-la-cnsh-targu-jiu.htmlhttp://www.igj.ro/social/mos-craciun-trecut-pragul-complexului-de-ingrijire-si-asistenta-suseni-2.htmlhttp://www.igj.ro/social/vesti-bune-pentru-cadrele-didactice-vin-salariile-si-drepturile-banesti-castigate-instantele-de-judecata.htmlhttp://www.igj.ro/headlines/tiberiu-tataru-s-intors-la-origini-fost-numit-director-la-caminul-de-batrani-din-suseni.htmlhttp://www.igj.ro/headlines/o-blonda-din-folclor-isi-arata-trupul-sexy-pe-facebook-se-bucura-de-soare-maldive.htmlhttp://www.igj.ro/monden/o-frumoasa-cantareata-din-gorj-intalnire-cu-mos-nicolae-la-viena.htmlhttp://www.igj.ro/editorial/nu-inteleg-deloc-deloc-pe-viorel-david-pe-marian-negrescu-pe-elena-roata-sau-pe-ion-mocioi.html
 • 8/12/2017 ADR Sud Vest Oltenia, proiect n domeniul mobilitii. Mai multe ri implicate - Impact In Gorj

  http://www.igj.rsociaadr-sud-vest-oltenia-proiect-domeniul-mobilitatii-mai-multe-tari-implicate.html 2/3

  CAUTA-NE PE FACEBOOK

  Di' che ti piace prima di tutti i tuo

  Impact In Gorj11.837 "Mi piace"

  Mi piace questa Pagina

  ULTIMELE COMENTARII

  edwardlaefiiALDEGorjauajPopescuiRobertFilip,replicia

  BebelaTtarusarentorslacoComplexuluidengrijireSuseni

  CetateanDragutestilaSefacafabricdeschisnTrguJiu!Sdisponibile

  UNUlaFoto:16locuridejoacmodernizatedeprimrie

  bogdanlaCretereaROBORarucreditelePrimrieiTrguJiu!Raaproapesaudublat

  BANCUL ZILEI

  Unulntrobudpublicseur

  Name*

  Email*

  Website

  Anunmprinemaildesprecomentariileceurmeaz.

  Anunmprinemaildesprearticolelenoi.

  Posteaza

  http://www.24systems.ro/https://www.facebook.com/ParvuDany55https://www.facebook.com/giugiulan.adrianhttps://www.facebook.com/mihaela.rotaru.37https://www.facebook.com/mitililiana.falcoehttps://www.facebook.com/minodora.nimarahttps://www.facebook.com/andreianurhttps://www.facebook.com/ImpactInGorjOficial/https://www.facebook.com/ImpactInGorjOficial/https://www.facebook.com/ImpactInGorjOficial/http://www.igj.ro/headlines/sefii-alde-gorj-au-ajuns-la-cutite-dian-popescu-si-robert-filip-replici-acide-2.html#comment-140526http://www.igj.ro/newsalert/tataru-s-reintors-la-conducerea-complexului-de-ingrijire-suseni.html#comment-140525http://domino/http://www.igj.ro/actualitate/se-fac-angajari-la-ultima-fabrica-deschisa-targu-jiu-sute-de-posturi-disponibile.html#comment-140524http://www.igj.ro/newsalert/foto-16-locuri-de-joaca-din-rovinari-modernizate-de-primarie.html#comment-140507http://www.igj.ro/economic/cresterea-robor-arunca-aer-creditele-primariei-targu-jiu-ratele-la-banci-aproape-s-au-dublat.html#comment-140506https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CydJ16BYrWo7kMciz3gPAjKXIA-vzjrZN9tDHzMwF3NkeEAEggrLAG2D9iqKE1BKgAZuBib0DyAECqAMByAPJBKoE4wFP0LMsatq21TLMJqQMOdB1-_ck5mzIIMZdilT0CKeNAeqcHusD0nj6fjSrXfa4uA492JbX7iM8SgyHXvXc6P7v6OtNCP1lcsNam6gfOswdliiQJrxIjbMOWiRkG6v-PlDFIMeQLDZiEKcAN-3j5LzLDIbgL6GWDirPYMSO6rAa6n-tFw-JjNYD4kGv45ir9ZoIGripLj9huFYX3dQWPRiYOVosuSoH_9tKarjGt-UcaLmhPsXzI1K2Ndev9R4VCON42o-Y-m5OF-rxRXy1LBA2dstAnC2WfkP_XN_VgVScM7eF-KAGAoAH-4faM6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJ_cXXo-Kh1wyACgHYEww&num=1&cid=CAASEuRocf3m_OcSYvfl0HoMPuSbVw&sig=AOD64_3OQcSHTea4Yvfkgrba3hAT1aSMcg&client=ca-pub-2760435209797320&adurl=https://dapulse.com/aw/remrkt-pm/status-video/%3Futm_source%3Dadwordsremarketing%26marketing_retargeting%3Dintl-remarketing-pricing-desktop%26aw_keyword%3D%26aw_match_type%3D%26marketing_content%3Dwww.igj.ro
 • 8/12/2017 ADR Sud Vest Oltenia, proiect n domeniul mobilitii. Mai multe ri implicate - Impact In Gorj

  http://www.igj.rsociaadr-sud-vest-oltenia-proiect-domeniul-mobilitatii-mai-multe-tari-implicate.html 3/3

  20042017ImpactInGorj.Toatedrepturilerezervate.

  momentdatvedecdelalanesc2jeturiilntreab:Nuvsuprai,dardeundePiamluatunglontenrzdararmasgaura.Pleacacevinealtulicndseuitomu3jeturi,aacntreab:DumneavoastrceaveidePiamluatunglontenrzoparteiaieitpeailalt.Pleacistaivineunuldedinstropitoare,iomulnostridumneavoastrtotungloNudomle.Misablocatfer

  http://www.trafic.ro/?rid=impactingorjcom