afectiunile bandeletei

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of afectiunile bandeletei

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  1/16

    Afec iunileț   bandeletei iliotibiale

  Bandeleta iliotibială este o bandă fibroasă care corespunde tendonului final al mu chiului fesier mare i mu chiului tensor al fasciei lata. Acesta areș ș ș formă particulară plată iș  se inseră la nivelul por iunii exterioare aț genunchiului pe un relief osos numit tuberculul lui Gerdy. Lama tendinoasă este liberă i poate să se deplaseze de la nivelul crestei iliace iș ș

   până la articula ia genunchiului.ț

  Rolul benzii iliotibiale

  Principalul rol al bandeletei iliotibiale este n stabilizarea genunchiului iș oldului n timpul mersului i a!ută n men inerea flexiei acestora n timpulș ș ț

  alergării iar dacă abductorii coapsei sunt slabi tonifia i" banda iliotibialaț este suprasolicitată iar mu chiul tensor al fasciei lata trebuie să seș contracte mai puternic.

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  2/16

  Epidemiologie #endinita iliotibială sau sindromul de bandeletă iliotibială reprezintă $$% din afec iunile membrului inferior i este cel mai des ntâlnită la femei nț ș timpul activită ilor sportive cum ar fi maratoanele" mersul pe bicicletă"ț urcatul i coborâtul unor pante abrupte sau la sportivii care practicăș culturism" ciclism" rugby" atletism" s&a sesizat o cre tere a prevalen ei nș ț

   popula ie datorită numărului tot mai mare de alergători la nivel mondial.ț

  Cauze

  'recarea excesivă a benzii iliotibiale distale n timp de trece peste epicondilul femural lateral n timpul flexiei i respectiv extensiei a fostș considerată ca fiind cauza apari iei sindromului de bandeletă iliotibialăț doarece s&a crezut ca bandeleta este supratensionată la cei care dezvoltă

  afec iunea. (n studiu din $))*ț  +,amill- arată că la sportivii afecta i"ț  bandeleta se alunge teș  mai mult n timpul ncărcării exterioare i maiș repede n timpul alergării.

   teorie mult mai recentă sus ine npingemetul bandeletei iliotibialeț mpotriva epicondilului femural lateral la proximativ $)&/) grade de flexie ca fiind cauza principală deoarece alergarea n pantă care măre te gradulș de flexie a genunchiului este legată direct de accentuarea simptomelor.

  'actori anatomici" cum ar fi inegalitatea lungimii membrelor inferioare iș cre terea proeminen ei epicondilului lateral au fost de asemea considerateș ț ca fiind factori care nu pot fi modifica i iar factorii influen abili suntț ț repreenta i de insuficien a mu chilor care pun n tensiune bandeleta iț ț ș ș reducerea flexibilită ii lor" n special a fesierului mi!lociu" un importantț abductor i rotator extern al coapsei" face ca mu chii antagoni tiș ș ș +adductori i rotatori interni- să producă adduc ia i rota ia internă aș ț ș ț

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  3/16

  coapsei n timpul aterizării pe un singur picior ceea ce pare să modifice gradul de tensionare a bandeletei.

  boseala pare să altereze i ea biomecanica alergării. 0iller a arătat nș

  $))1 că la sportivii cu sindrom de bandeletă iliotibială care aterizează pe călcâi" unghiul de flexie a genunchiului cre te la finalul unei alergăriș intense.

  Al i factori lega i de apari ia sindromului de bandeletă iliotibială sunt for aț ț ț ț scăzută a mu chilor ischiogambieri fa ă de mu chiul cvadriceps" for aș ț ș ț mare a impactului cu solul "genu recurvatum.

  2xistă i anumite situa ii favorizante pentru apari ia leziunii" ca deș ț țexemplu supraantrenamentul" deoarece organismul nu mai are suficient timp să se regenereze" alergatul n pantă" lungimea prea mare a pa ilor iș ș aterizarea pe călcâi care amplifică impactul cu solul" conforma iaț membrelor" mai exact persoanele care prezintă genu varum.

  Simptomatologie

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  4/16

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  5/16

  Testul Thomas&evaluarea deficitului de flexibilitate a mu chilorș iliopsoas" drept femural i tensor al fasciei lata.ș

  3ubiectul n decubit dorsal. 2xaminatorul observă dacă este prezentă o hiperlordoză lombară" comună n cazurile de contractura a iliopsoasului..

  2xaminatorul flectează genunchiul opus păr9ii contracturate :i subiectul l

  men9ine la piept" prin apucarea cu mâinile. #estul este pozitiv dacă la nivelul membrului testat +cel care a rămas extins

   pe masă- apare o flexie a :oldului.

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  6/16

  Testul Ober

  Pacientul n decubit contralateral. oldul este flexat i apoi abdus cât maiȘ ș mult posibil n timp ce pelvisul e stabilizat. 5n continuare oldul este adusș in extensie i membrul este eliberat. 0embrul va ramâne abdus dacă existăș afectarea banzii iliotibiale.

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  7/16

  Evaluarea flexibilită ii gastrocnemianului i solearuluiț ș .

  Pac in 44 cu piciorul examinat la marginea patului i genunchiul nș

  extensie pentru testarea gastrocnemianului i cu genunchiul n u oarăș ș

  flexie pentru testarea solearului. #estatorul execută dorsiflexia piciorului.

  #estul este pozitiv dacă pacientul nu poate realiza dorsiflexie pasivă de ;).

  8ând execută aceste teste examinatorul va bloca articula ia subtalaraț

  realizând o u oara inversie a piciorului. 2xaminatorulș  este asfel sigur că

  mi carea se realizeaza din articula ia talocrurală fără influen e aleș ț ț

  articula iei subtalare.ț

  Testarea for ei mu chiului gluteus mijlociuț ș

    Pacientul in decubit lateral cu spri!in pe umar i pe bazin" acestea fiindș

   perpendiculare pe planul patului. Pentru a asigura stabilitatea corpului 06

  de spri!in este usor flexat iar mâna opusă apucă marginea mesei. Pacientul

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  8/16

  este rugat să abducă 06 afectat in aceea i linie cu trunchiulș   fără rota iaț

  internă sau flexia oldului. 2xaminatorul fixează cu o mâna bazinul iar cuș

  cealaltă opune rezisten ă in regiunea supramaleolară miscarii de adduc ie aț ț

  06 la planul patului.

   Durerea

  Poate fi provocată de aplicarea presiunii de catre

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  9/16

  Pacientul este a ezat n ortostatism cu greutatea corpului pe membrulș afectat.'lexează genunchiul la /)= iar

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  10/16

    Tratament

  >.'aza acută

  Pauză de la alergat pentru o anumită perioadă sau diminuarea distan eiț  parcurse

  #ratarea durerii i a inflama iei prin medica ie antiinflamatoare i aplicareș ț ț ș de pungi sau comprese cu ghea ă pentru câteva zile +>&/-ț

  $. 'aza subacută

  4aca după aplicarea de pungi cu ghea ă inflama ia mai persistă pot fiț ț

  indicate in!ec ii locale cu corticosteroizi.ț

  3e pot practica activită i ca notul sau alte activită i care nu ncarcăț ț articula iile dacă activitatea sportivă a fost restric ionată complet.ț ț

  4upă ce inflama ia acută a scăzut sunt recomandate exercitii de 3tretchingț muscular sau de contrac ie&relaxare pentru alungirea grupurilor musculareț scurtate.

  6ntărirea mu chilor fesieri este foarte importantă. (n studiu din $)))ș +'redericson et al- arată că după un program de 1 săptămâni de ntărie a mu chilor fesieri" $$ din cei $? de sportivi care au urmat programul auș renceput să alerge fără dureri. 4upă ase luni" ncă nu apăruse nici oș recidivă.

  /. 'aza de recuperare

  2xerci ii progresive pentru cre terea for ei musculare.ț ș ț

  3tretching

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  11/16

  1.  Se realizeaza un pas inainte cu ajutorul piciorului stang. Din

  aceasta pozitie se face un pas in spate cu ajutorul piciorului

  drept si se apleaca corpul de la nivelul soldurilor. Pozitia se

  mentine timp de treizeci pana la saizeci de secunde si apoi,

  cu ajutorul genunchilor se alterneaza pozitia picioarelor.

  2. Se aduce unul dintre calcaie la nivelul coapsei ajutand cu

   mainile si se pastreaza genunchii lipiti. Aceasta pozitie se

  mentine timp de treizeci de secunde si se repeta exercitiul si

  cu celalalt picior.

  3. Din pozitia initiala de stand in picioare, se incruciseaza

  piciorul drept in fata celui stang si se indoaie genunchii. Se

  pastreaza aceasta pozitie timp de treizeci de secunde dupa

  care se relaxeaza musculatura si se schima picioarele.

  !. Din pozitia de stand in sezut pe suprafata covorasului

  medical, se intind picioarele in fata. Se indoaie genunchiul

  drept, pozitionandu"se piciorul drept peste piciorul stang.

  Se rasuceste trunchiul inspre dreapta si se foloseste cotul

  pentru a se impinge inspre acea directie pana in momentul in

  care se resimte o usoara tensiune la nivelul feselor, soldurilor

  si a zonei inferioare a spatelui. Se mentine aceasta pozitie

  timp de treizeci de secunde si se repeta exercitiul si pentru

  cealalta parte.

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  12/16

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  13/16

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  14/16

  Exeri ii pentru cre