of 857 /857
Prawa autorskie

Adobe Photoshop CS2 PL

Embed Size (px)

Citation preview

Chapter 1: Prawa autorskie1PESD[OJL

VZULPXOJLB 2005 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeone.Podrcznik uytkownika Adobe Photoshop CS2 dla systemw Windows i MacintoshTen podrcznik, jak rwnie opisane w nim oprogramowanie jest dostarczany na mocy licencji i moe by uywany lub kopiowany w oparciu o postanowienia tej licencji. Poza sytuacjami dozwolonymi przez postanowienia licencji, zabronione jest powielane, przechowywanie w systemie dostpu lub transmisja jakiejkolwiek czci niniejszej publikacji, w dowolnej formie i dowoln metod, elektroniczn, mechaniczn, w drodze nagrania lub w inny sposb, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Adobe Systems Incorporated. Zawarto tego podrcznika chroniona jest prawami autorskimi, nawet jeli nie jest rozprowadzana z oprogramowaniem zawierajcym licencj uytkownika. Zawarto tego podrcznika udostpniana jest tylko w celach informacyjnych, moe ulec zmianie bez powiadomienia i nie moe by interpretowana jako zobowizanie ze strony firmy Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated nie przyjmuje adnej odpowiedzialnoci ani zobowiza z tytuu bdw lub niedokadnych informacji, jakie mog pojawi si w tym podrczniku. Prosz pamita, e grafika lub zdjcia, ktre uytkownik zechce umieci w swoim projekcie mog by chronione prawami autorskimi ich twrcw. Nieupowanione uycie takiego materiau we wasnej pracy moe stanowi naruszenie praw autorskich jego waciciela. Prosz pamita o uzyskaniu wszystkich niezbdnych zezwole od posiadacza praw autorskich.Wszelkie odniesienia do nazw firm w zaczonych szablonach maj cel wycznie demonstracyjny i nie odnosz si do jakichkolwiek istniejcych organizacji.Adobe, logo Adobe, Acrobat, Acrobat Capture, Adobe Dimensions, Adobe Gamma, Adobe Premiere, After Effects, FrameMaker, GoLive, Illustrator, ImageReady, InDesign, logo OpenType, PageMaker, Photomerge, Photoshop, PostScript, Streamline oraz Version Cue s zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated w USA i/lub innych krajach.Microsoft, OpenType oraz Windows s znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation wUSA i innych krajach. Apple, AppleTalk, ColorSync, LaserWriter, Mac i Macintosh s znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Kodak jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Eastman Kodak.Elementy sprawdzania pisowni dla tego produktu zostay utworzone w oparciu o technologi Proximity Linguistic Technology. Proximity Hyphenation System 1989 Wszelkie prawa zstrzeone Proximity Technology, Inc. Proximity oraz Linguibase s zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Proximity Technology Inc. Ten produkt zawiera oprogramowanie firmy Apache Software Foundation (www.apache.org). Ten produkt zawiera oprogramowanie BISAFE i/lub TIPEM utworzone przez firm RSA Data Security, Inc. Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Eric Young ([email protected]). Oprogramowanie to jest w czci efektem pracy Independent JPEG Group. 1994 Hewlett Packard Company. Czci kodowe s na licencji firmy Apple Computer, Inc. zgodnie z postanowieniami Apple Public Source License Version 2. Wersja kodu rdowego, kod objty licencj oraz licencja s dostpne na stronie www.opensource.apple.com/apsl.Kolory wywietlane w oprogramowaniu lub w dokumentacji uytkownika mog nie by zgodne ze standardem PANTONE. Aby uzyska dokadny kolor, naley odnie si do aktualnych publikacji PANTONE (PANTONE Color Publications). PANTONE i inne znaki handlowe Pantone, Inc. s wasnoci frmy Pantone, Inc. Pantone, Inc., 2003. Panton, Inc. jest wacicielem praw autorskich danych koloru oraz oprogramowania na ktre licencj otrzymuje Adobe Systems Incorporated, zezwala ona na dystrybucj tylko do uytku wraz z programem Adobe Photoshop. Dane koloru i oprogramowanie PANTONE nie mog by kopiowane na inny dysk lub do pamici w sytuacji innej ni jako cz pracy w programie Adobe Photoshop.Uwaga do uytkownikw z organizacji rzdowych USA: Niniejsze oprogramowanie i dokumentacja stanowi "przedmioty komercyjne" zgodnie z definicj tego terminu w 48 C.F.R. 2.101, skadajce si z "komercyjnego oprogramowania komputerowego"oraz "komercyjnej dokumentacji komputerowej" zgodnie ze, stosownie, 48 C.F.R. 12.212 lub 48 C.F.R. 227.7202. Zgodnie ze, stosownie 48 C.F.R. 12.212 lub 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4, komercyjne oprogramowanie komputerowe i komercyjna dokumentacja komputerowa s licencjonowane dla uytkownikw z organizacji rzdowych USA (a) tylko jako przedmioty komercyjne oraz (b) tylko z tymi prawami, ktre s przyznawane wszystkim innym uytkownikom na mocy warunkw i postanowie wyszczeglnionych w standardowej umowie komercyjnej Adobe do tego oprogramowania. Nieopublikowane prawa zarezerwowane na mocy prawa Stanw Zjednoczonych. Adobe zgadza si zastosowa do wszelkiego prawodawstwa rwnego prawa, wczajc w to, kiedy to ma zastosowanie, ustalenia Executive Order 11246, z poprawkami, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 (38 USC 4212) oraz Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973 z poprawkami, oraz regulacje 41 CFR Parts 60-1 do 60-60, 60-250 i 60-741. Klauzula i ustalenia akcji afirmatywnej znajdujce si w powyszych regulacjach powinny by doczone do niniejszej umowy.Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA. iSpis treciRozdzia 1: WprowadzenieInstalacja i rejestracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Adobe Help Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Korzystanie z Pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Wskazwki i wiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Nowoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Rozdzia 2: SamouczkiSamouczki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Rozdzia 3: Obszar roboczyPodstawowe informacje o obszarze roboczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Palety i menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Narzdzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Praca z plikami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Ogldanie obrazkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Miarka, siatka i linie pomocnicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Dostosowywanie obszaru roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Preferencje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Przywracanie danych i cofanie operacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Pami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Rozdzia 4: Adobe BridgePodstawy programu Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Pliki i foldery w programie Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Centrum Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Wykonywanie automatycznych zada w programie Bridge . . . . . . . . . . 97Metadane w Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Uywanie Version Cue z programem Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Rozdzia 5: Adobe Stock PhotosAdobe Stock Photos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Zdjcia przegldowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Kupowanie fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Konta Stock Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Rozdzia 6: Adobe Version CuePosugiwanie si Adobe Version Cue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Praca z projektami Version Cue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Praca z plikami w rodowisku Version Cue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Odczanie si od projektw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Usuwanie plikw, folderw i projektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Wersje w rodowisku Version Cue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149iiWarianty Version Cue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Edytowanie i synchronizowanie plikw offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Narzdzie Version Cue Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Tworzenie i edytowanie projektw w Version Cue Administration. . 167Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych za pomoc narzdzia Version Cue Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Uytkownicy i uprawnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Wywietlanie dziennikw, raportw i informacji o przestrzeni roboczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Recenzje PDF w rodowisku Version Cue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Rozdzia 7: Podstawowe operacje na obrazkachObrazki bitmapowe i grafika wektorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Wielko i rozdzielczo obrazka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Zmiana wielkoci obrazka i rozdzielczoci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Informacje o pozyskiwaniu zdj z cyfrowych aparatw fotograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Skanowanie obrazkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazkw. . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Umieszczanie plikw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Obrazki o wysokiej dynamice jasnoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Rozdzia 8: Pliki w formacie Camera RawPliki w formacie Camera Raw w programach Photoshop i Bridge. . . 217Przetwarzanie i otwieranie plikw Camera Raw w programie Photoshop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Korekty tonalne w oknie Camera Raw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Przeksztacanie obrazkw w oknie Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Kalibrowanie kolorw na obrazkach Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232Zapisywanie obrazkw Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Ustawienia plug-inu Camera Raw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Automatyzacja czynnoci wykonywanych z wykorzystaniem plug-inu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Rozdzia 9: KolorTryby kolorw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Regulowanie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Kanay i gbia bitowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Konwertowanie obrazkw z jednego trybu kolorw na inny . . . . . . . . 247Przeksztacanie na kolor indeksowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Wybieranie kolorw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Rozdzia 10: Zarzdzanie koloremOmwienie zarzdzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Utrzymywanie spjnoci kolorw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Zarzdzanie kolorem w obrazkach importowanych. . . . . . . . . . . . . . . . 270Zarzdzanie kolorem w dokumentach przeznaczonych do publikacji w Internecie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272iiiTestowanie kolorw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Zarzdzanie kolorem podczas drukowania dokumentw. . . . . . . . . . 276Praca z profilami kolorw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278Ustawienia kolorw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283Rozdzia 11: Korekty tonalne i barwneKorekty tonalne i barwne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288Wywietlanie histogramw i wartoci pikseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291Omwienie korekty kolorw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296Korygowanie obrazkw za pomoc polece Poziomy, Krzywe i Ekspozycja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299Przygotowanie obrazkw do druku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308Korygowanie barwy/nasycenia i balansu kolorw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Szczegowe poprawki cieni i wiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315Dopasowywanie, zastpowanie i mieszanie kolorw.. . . . . . . . . . . . . . 317Wprowadzanie na obrazkach szybkich zmian oglnych. . . . . . . . . . . . 323Stosowanie do obrazkw specjalnych efektw dopasowania kolorw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328Rozdzia 12: ZaznaczanieTworzenie zaznacze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331Zmiany obszaru zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Zmikczanie i poprawianie krawdzi zaznacze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342Przesuwanie, kopiowanie i wklejanie zaznacze i warstw . . . . . . . . . . . 344Zapisywanie, wczytywanie i usuwanie zaznacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350Wydzielanie zaznacze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352Korzystanie z masek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355Rozdzia 13: Transformacje i korektaZmiana wielkoci obszaru roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Obracanie i odwracanie caych obrazkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364Przycinanie obrazkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Korygowanie znieksztace obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369Redukcja szumu na obrazkach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371Wyostrzanie obrazkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372Przeksztacanie obiektw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377Retuszowanie i naprawianie obrazkw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384Punkt zbiegu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393Korzystanie z filtra Deformacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403Tworzenie obrazkw panoramicznychza pomoc funkcji czenie obrazkw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410Rozdzia 14: WarstwyPodstawy pracy z warstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416Zaznaczanie, grupowanie i czenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420Przenoszenie, kopiowanie i blokowanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422Zarzdzanie warstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427ivZczanie i stemplowanie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429Ustawianie opcji krycia i mieszania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431Efekty i style warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436Warstwy dopasowania i wypenienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446Obiekty inteligentne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449Kompozycje warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452Maskowanie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455Rozdzia 15: Korzystanie z kanaw i kolorw dodatkowychKanay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461Dodawanie kolorw dodatkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466obliczenia dotyczce kanaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469Rozdzia 16: RysowanieInformacje o grafice wektorowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472Rysowanie ksztatw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473Narzdzia z grupy pir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477cieki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481Edycja cieek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483Konwertowanie pomidzy ciekami i krawdziami zaznaczenia. . . 490Dodawanie koloru do cieek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492Rozdzia 17: MalowanieNarzdzia do malowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495Wybieranie gotowych pdzli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497Tworzenie pdzli i ustawianie opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498Tworzenie stylw ustawie pdzli i zarzdzanie nimi . . . . . . . . . . . . . . . 510Tryby mieszania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511Wymazywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515Gradienty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518Wypenianie oraz obrysowywanie zaznacze i warstw. . . . . . . . . . . . . 522Tworzenie i edycja wzorkw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525Wybr koloru narzdzia i ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529Rozdzia 18: Uzyskiwanie efektw specjalnych za pomoc filtrwFiltry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534Stosowanie filtrw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535Galeria filtrw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535Mieszanie efektw filtrw i ustawianie opcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538Wskazwki dotyczce efektw specjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539Efekty filtrw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540Filtr Efekty wietlne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553Wczytywanie obrazkw i tekstur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556Zwikszanie wydajnoci filtrw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556vRozdzia 19: TekstTworzenie tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558Warstwy tekstowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561Edycja tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564Okrelanie jzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566Znieksztacanie tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567Tworzenie tekstu na ciece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568Tworzenie cieek, ksztatw i zaznacze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570Formatowanie znakw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571Znaki specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581Funkcje znakw OpenType . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583Formatowanie akapitw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585Dzielenie wyrazw i amanie wierszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590Tekst azjatycki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591Rozdzia 20: Tworzenie stron internetowychProjektowanie dla potrzeb Internetu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599Tworzenie odci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601Przegldanie odci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603Zaznaczanie i porzdkowanie odci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606Modyfikowanie odci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607Konwertowanie odci na zagniedone tabele HTML. . . . . . . . . . . . . 613Opcje wyjciowe odci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616Mapy obrazkw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619Przegldanie grafiki internetowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625Tworzenie galerii zdj WWW (Photoshop). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626Rozdzia 21: Efekty rollover i animacjeEfekty rollover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634Animacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644Otwieranie i importowanie plikw jako animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653Rozdzia 22: Przygotowywanie obrazkw do prezentacji w InternecieOptymalizacja obrazkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655Opcje i formaty grafiki internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663Korzystanie z tabeli kolorw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669Korzystanie z optymalizacji waonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675Ustawienia wyjciowe obrazkw internetowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678Posugiwanie si wartociami kolorw w kodzie szesnastkowym. . . 683Rozdzia 23: Zapisywanie i eksportowanie obrazkwZapisywanie obrazkw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685Zapisywanie plikw PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688Zapisywanie plikw GIF, JPEG i PNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697Zapisywanie plikw w innych formatach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701Eksport warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707Eksportowanie ramek animacji jako plikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709viEksportowanie obrazkw w formacie ZoomView. . . . . . . . . . . . . . . . . . 710Formaty plikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711Wywietlanie i dodawanie informacji o pliku i obrazku . . . . . . . . . . . . . 720Dodawanie i przegldanie cyfrowych informacji o prawach autorskich724Preferencje zapisywania plikw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727Tworzenie ukadw wieloobrazkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728Tworzenie prezentacji PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733Umieszczanie obrazkw Photoshopa w innych aplikacjach . . . . . . . . . 735Zapisywanie obrazkw do uytku w filmach i animacjach. . . . . . . . . . 739Rozdzia 24: DrukowanieDrukowaniew programie Photoshop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746Drukowanie przy uyciu funkcji zarzdzania kolorem. . . . . . . . . . . . . . 750Profesjonalne drukowanie obrazkw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754Drukowanie bichromii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762Rozdzia 25: Automatyzacja pracyZadania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766Nagrywanie zada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768Zarzdzanie zadaniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774Przetwarzanie wsadowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776Droplety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780Korzystanie ze skryptw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784Tworzenie grafiki o zmiennych danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785Rozdzia 26: Skrty klawiaturoweDostosowywanie skrtw klawiaturowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792Domylne skrty klawiaturowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8211Rozdzia 1: WprowadzenieInstalacja i rejestracjaAby zainstalowa program1 Zamkn wszelkie otwarte aplikacje firmy Adobe.2 Woy dysk CD z programem do stacji.3 Dwukrotnie klikn na ikonie dysku CD i wykona instrukcje wywietlane na ekranie.Po zakoczeniu instalacji moe ukaza si monit o aktywacj zainstalowanej kopii programu. (Zobacz Aby przeprowadzi aktywacj na stronie 1.)Szczegowe informacje o instalacji programu znajduj si w pliku "How To Install" zapisanym na dysku CD programu. Szczegowe informacje o odinstalowywaniu programu znajduj si w pliku "How To Uninstall" zapisanym na dysku CD programu.Aby przeprowadzi aktywacjAktywacja jest to prosta anonimowa procedura, ktr naley przeprowadzi w cigu 30 dni od zainstalowania programu. Aktywacja pozwala kontynuowa uytkowanie programu; uniemoliwia te kopiowanie programu na wiksz liczb komputerw ni zezwala na to umowa licencyjna. Wicej informacji na temat aktywacji mona uzyska na witrynie internetowej firmy Adobe, pod adresem www.adobe.com/activation/main.html.1 Uruchomi program w celu uzyskania dostpu do okna dialogowego Aktywacja. (Bezporednio po zainstalowaniu pakietu Adobe Creative Suite lub programu Adobe Photoshop okno dialogowe Aktywacja pojawia si automatycznie).2 Wykonywa instrukcje pojawiajce si na ekranie.Wane: Jeli uytkownik zamierza zainstalowa program na innym komputerze, musi przenie aktywacj na ten komputer. Aby przenie aktywacj, naley wybra polecenie Pomoc> Transfer aktywacji.Szczegowe informacje o aktywacji programu i przenoszeniu aktywacji znajduj si w pliku "How To Install" zapisanym na dysku CD programu. Aby zarejestrowa programZarejestrowanie programu firmy Adobe zapewnia dodatkow obsug techniczn, a take cykliczne powiadomienia o dostpnych uaktualnieniach. Dziki rejestracji programu uytkownik zyskuje dostp do bogatego zbioru wskazwek, podpowiedzi i samouczkw w ramach pakietu Adobe Studio, a take do oprogramowania Adobe Studio Exchange, ktre umoliwia pobieranie i wspuytkowanie tysicy darmowych zada, plug-inw i innych obiektw wsppracujcych z programami firmy Adobe. Pakiet Adobe Studio jest dostpny w jzyku angielskim, francuskim, niemieckim i japoskim. Mona go uzyska na stronie gwnej witryny internetowej firmy Adobe. Wykona jedn z poniszych czynnoci: Zainstalowa i aktywowa oprogramowanie w celu uzyskania dostpu do okna dialogowego Rejestracja, a nastpnie wykonywa instrukcje wywietlane na ekranie. Aby mc z niego korzysta, trzeba mie aktywne poczenie internetowe.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika2 Przeprowadzi rejestracj w innym czasie, wybierajc polecenie Pomoc > Rejestracja.Zobacz take Adobe Studio na stronie 8Dodatki na stronie 9Adobe Help CenterInformacje o programie Adobe Help CenterAdobe Help Center jest to bezpatna, oglnie dostpna aplikacja, ktra zapewnia trzy podstawowe funkcje.Product Help Funkcja pozwala wywietla tematy Pomocy dla zainstalowanych na komputerze programw z pakietu Adobe CS2 i programu Adobe Photoshop Elements. (Jeli na komputerze nie zainstalowano adnego z wymienionych programw, dotyczce ich tematy Pomocy nie s dostpne). Tematy Pomocy s okresowo uaktualniane; ich pobieraniem steruj odpowiednie preferencje programu Adobe Help Center. Expert Support Funkcja zapewnia informacje o eksperckich planach obsugi (Adobe Expert Support plans) i pozwala przechowywa informacje o zakupionych planach. Jeli na komputerze jest aktywny plan obsugi, mona skorzysta z sekcji Expert Support i przesa zapytania internetowezapytanie dostarczane internetem do specjalistw firmy Adobe. Dostp do czy w sekcji Expert Support wymaga aktywnego poczenia internetowego.More Resources Funkcja zapewnia dostp do obszernych zasobw z witryny Adobe.com, midzy innymi do stron pomocy technicznej, forum uytkownikw, wskazwek, samouczkw i materiaw szkoleniowych. Oprcz tego mona wykorzysta j do przechowywania informacji kontaktowych, dotyczcych przyjaci, kolegw, przedstawicieli pomocy technicznej, czy te rnych witryn internetowych (np. pomocnych przy usuwaniu problemw).Funkcje Product Help, Expert Support i More Resources oprogramowania Adobe Help CenterZobacz take Korzystanie z Pomocy na stronie 4Aby przeszukiwa tematy Pomocy na stronie 5Aby przeglda Pomoc na stronie 4ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika3Aby sprawdzi uaktualnieniaFirma Adobe zapewnia regularne uaktualnienia oprogramowania i tematw Pomocy za porednictwem Adobe Help Center. Oprogramowanie Adobe Help Center przede wszystkim uatwia dostp do uaktualnie. Aby mc z niego korzysta, trzeba mie aktywne poczenie internetowe.1 Klikn na przycisku Preferences.2 W oknie dialogowym Preferencje klikn na przycisku Sprawd uaktualnienia. Jeli uaktualnienia s dostpne, naley pobra je i zapisa na podstawie instrukcji wywietlanych na ekranie.Aby ustawi preferencje programu Adobe Help Center1 Klikn na przycisku Preferences. Ustawi dowolne spord poniszych opcji:Region Pozwala okreli pooenie geograficzne komputera. Zmiana tej opcji moe wpyn na dostpno niektrych usug.Jzyk Pozwala okreli jzyk, w ktrym bd prezentowane informacje Expert Support.Display Renewal Reminders For Expert Support Contracts Gdy zblia si koniec okresu obowizywania eksperckiego plan obsugi, s wywietlane przypomnienia.Wyczenie opcji powoduje pomijanie przypomnie.Enable Auto Login For Web Case Submission Preferencja pozwala wysya zapytania techniczne za porednictwem internetu. Opcja ta jest dostpna, jeli jest aktywny ekspercki plan obsugi. User Interface Language Opcja pozwala okreli jzyk interfejsu programu Adobe Help Center.Check For Updates Powoduje, e s wyszukiwane nowe uaktualnienia programw i tematw Pomocy firmy Adobe.Network Administrators Pozwala wywietli opcje dotyczce administracji sieciowej.2 Nacisn przycisk OK.Aby wywietli wicej zasobwSekcja More Resources oprogramowania Adobe Help Center zapewnia atwy dostp do niektrych treci i usug dostpnych na witrynie internetowej firmy Adobe, w tym do obsugi technicznej, materiaw szkoleniowych i samouczkw. Aby wywietli t sekcj, naley klikn na przycisku More Resources.Aby w sekcji More Resources doda informacje kontaktowe1 Klikn na przycisku More Resources, a nastpnie na przycisku Personal Contacts.2 Wykona jedn z nastpujcych czynnoci: Aby doda kontakt, naley klikn na przycisku Nowy, wpisa informacji i klikn na OK. Aby przeprowadzi edycj kontaktu, naley klikn na jednym z kontaktw, klikn na przycisku Edit, wprowadzi zmiany i klikn na OK. Aby usun kontakt, naley klikn na wybranym kontakcie, a nastpnie na przycisku Delete. Gdy program zapyta o potwierdzenie chci usunicia, mona klikn na Yes lub No.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika4Korzystanie z PomocyKorzystanie z PomocySystem Pomocy zawiera pen dokumentacj, dotyczc korzystania z poszczeglnych programw Adobe. System ten jest zintegrowany z przegldark, a dostp do niego zapewnia Adobe Help Center. Tematy Pomocy s regularnie uaktualniane, dziki czemu uytkownicy zawsze maj dostp do najnowszych informacji. Wicej informacji na ten temat mona znale w rozdziale Aby sprawdzi uaktualnienia na stronie 3..Wane: System Pomocy (Adobe Help) zawiera wszystkie tematy wystpujce w materiaach drukowanych, a ponadto pewne informacje dodatkowe, nie uwzgldnione w druku. Na dysku CD z zasobami i dodatkami znajduje si te pena wersja PDF systemu Pomocy wersja przystosowana do wydruku.Sekcja Product Help oprogramowania Adobe Help CenterA. Powrt do strony gwnej PomocyB. Dodanie zakadki dla biecego tematuC. Wydruk zawartoci prawego okienkaD. Otwarcie okna dialogowego PreferencjeE. Otwarcie okna z informacjami o Centrum pomocy AdobeZobacz take Aby przeglda Pomoc na stronie 4Aby przeszukiwa tematy Pomocy na stronie 5Aby przeglda Pomoc Wykona jedn z nastpujcych czynnoci:A B C D EADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika5 Aby wywietli system Pomocy danego programu, naley przej do menu Help For i wybra nazw programu. (Aby byy wywietlane tylko tematy dotyczce pakietu Creative Suite, naley wybra opcj Adobe Creative Suite). Aby zwin lub rozwin pewn sekcj Pomocy, naley klikn na niebieskim trjkcie po lewej stronie nazwy sekcji. Aby wywietli wybrany temat, naley klikn na jego tytule.Zobacz take Aby korzysta z zakadek na stronie 6Aby przeszukiwa tematy PomocyTematy Pomocy mog by wyszukiwane na podstawie sw kluczowych i fraz. Mona przeszukiwa Pomoc danego programu lub systemy Pomocy wszystkich zainstalowanych programw Adobe. Jeli pewien temat wydaje si szczeglnie wany, mona utworzy dla zakadk (ktra bdzie zapewnia szybki dostp do tematu).1 W programie Adobe Help Center klikn na przycisku Product Help.2 Wpisa co najmniej jeden wyraz w polu Search (Wyszukaj). Aby byy przeszukiwane systemy Pomocy wszystkich zainstalowanych programw Adobe, naley klikn na czarnym trjkcie obok pola Search i wybra opcj Search All Help.Mona przeszukiwa Pomoc danego programu lub systemy Pomocy wszystkich zainstalowanych programw.3 Nacisn przycisk Szukaj. W panelu nawigacyjnym pojawi si tematy zawierajce podane sowo lub sowa.4 Aby wywietli wybrany temat, naley klikn na jego tytule.5 Aby powrci do panelu nawigacyjnego, naley wykona jedn z nastpujcych czynnoci: Klikn na przycisku Home. Klikn na przycisku Back. Klikn na przycisku Next Topic lub Previous Topic.Zobacz take Aby wydrukowa temat Pomocy na stronie 6Aby korzysta z zakadek na stronie 6Porady dotyczce wyszukiwaniaPrzeszukiwanie systemw Pomocy ma na celu odszukanie tych tematw Pomocy, ktre zawieraj wszystkie sowa wpisane w polu Search. Ponisze wskazwki pozwol usprawni procedur przeszukiwania Pomocy: Jeli jest wyszukiwana fraza, np. "narzdzie ksztatu", naley uj j w cudzysw. Dziki temu bd wyszukiwane tylko tematy zawierajce ca fraz.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika6 Naley upewni si, co do poprawnej pisowni wyszukiwanych terminw. Jeli wyszukiwanie na podstawie pewnego sowa nie daje rezultatw, mona wpisa jego synonim, np. "web" zamiast "internet". Aby wydrukowa temat Pomocy1 Zaznaczy wybrany temat i klikn na Print.2 Wybra drukark i klikn na Print.Aby zmieni widokStandardowo program Adobe Help Center jest otwierany w widoku penym. Widok ten zapewnia dostp do sekcji Product Help, Expert Support i More Resources. Aby by widoczny tylko zaznaczony temat Pomocy, a okno Pomocy byo wywietlane jako stay element przestrzeni roboczej biecego programu, mona przej do widoku kompaktowego. Klikn na ikonie widoku zapewniajcej przechodzenie midzy widokiem penym i kompaktowym. Aby korzysta z zakadekSzczeglnie wane tematy Pomocy mona opatrzy zakadkami, ktre bd w przyszoci uatwia dostp do wybranych informacji (s one podobne do zakadek stosowanych w przegldarkach internetowych).1 Wywietli zakadki, klikajc na zakadce Bookmarks w panelu nawigacyjnym.2 Wykona dowoln spord nastpujcych czynnoci: Aby utworzy zakadk, naley zaznaczy wybrany temat Pomocy i klikn na przycisku Bookmark. Gdy zostanie otwarte okno dialogowe Bookmark, mona wpisa nazw nowej zakadki i klikn na OK. Aby usun zakadk, naley zaznaczy j i klikn na Delete. Naley klikn na Yes, aby potwierdzi usunicie. Aby zmieni nazw zakadki, naley zaznaczy j i klikn na przycisku Rename. W oknie dialogowym naley wpisa nazw zakadki i klikn na OK. Aby przenie zakadk w inne miejsce, naley zaznaczy j i klikn na przycisku Move Up lub Move Down .Wskazwki i wiczeniaZasoby szkolenioweFirma Adobe zapewnia bogaty wybr zasobw z rnymi materiaami dotyczcymi jej programw. Samouczki w systemie Pomocy na stronie 7: Krtkie lekcje, obrazujce "krok po kroku" rne moliwoci programw. Dysk CD z filmami szkoleniowymi na stronie 7: Profesjonalne filmy szkoleniowe, opracowane przez specjalistw. Adobe Studio na stronie 8: Zbir filmw, wskazwek, podpowiedzi i innych materiaw dotyczcych programw firmy Adobe.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika7 Podrcznik Adobe Creative Suite Design Guide (dotyczy tylko pakietu Adobe Creative Suite): tradycyjna, bogata ilustrowana ksika powicona rnym zastosowaniom pakietu Adobe Creative Suite 2. Zawiera midzy innymi opis piciu projektw dostosowanych do druku, publikacji w Internecie i prezentacji na urzdzeniach przenonych. Informacje techniczne na stronie 8: Materiay dodatkowe, podrczniki dotyczce skryptw i inne szczegowe informacje. Inne zasoby na stronie 9: Szkolenia, ksiki, forum uytkownikw, certyfikaty rnych produktw i wiele, wiele wicej. Obsuga techniczna: Darmowe i patne usugi pomocy technicznej firmy Adobe. Dodatki na stronie 9: Oprogramowanie i informacje do pobrania z Internetu..Zobacz take Informacje o programie Adobe Help Center na stronie 2Samouczki w systemie PomocySystemy Pomocy poszczeglnych programw z pakietu Adobe CS2 zawieraj samouczki, czyli krtkie, interaktywne prezentacje podstawowych funkcji odpowiednich programw. Samouczki te s dostpne rwnie jako fragment penej wersji PDF systemu Pomocy, zapisanej na dysku CD z zasobami i dodatkami.Aby przeglda dany samouczek podczas korzystania z programu, naley zaznaczy go w panelu Contents okna dialogowego Adobe Help Center, po czym klikn na ikonieumoliwiajcej przejcie do widoku kompaktowego. W widoku kompaktowym okno Pomocy jest widoczne "na wierzchu" innych okien niezalenie od tego jaka aplikacja jest w danej chwili aktywna. Wielko okna Pomocy mona zmieni, przecigajc jego naronik lub bok.Zobacz take Adobe Studio na stronie 8Dysk CD z filmami szkoleniowymi na stronie 7Inne zasoby na stronie 9Dysk CD z filmami szkoleniowymiDysk zawiera szereg filmw, na ktrych eksperci w danych dziedzinach omawiaj i demonstruj rne (zwaszcza nowe) funkcje programw firmy Adobe. Filmy te s przeznaczone zarwno dla uytkownikw pocztkujcych, jak i zaawansowanych. Prosz zapozna si z informacjami dotyczcymi comiesicznych uaktualnie filmw za porednictwem Adobe Studio. W ramach Adobe Studio jest dostpnych szereg filmw internetowych powiconych produktom firmy Adobe. Ponadto, w sklepie internetowym Adobe Store mona naby peny zestaw kursw dotyczcych programw Adobe.Zobacz take Adobe Studio na stronie 8Inne zasoby na stronie 9ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika8Adobe StudioPakiet Adobe Studio zapewnia bogaty wybr wskazwek, podpowiedzi, samouczkw i innego rodzaju informacji. Materiay te zostay opracowane przez specjalistw wsppracujcych z firm Adobe lub jej partnerami, a s dostpne w postaci filmw, w formacie Adobe PDF i formacie HTML. Zawarto pakietu mona uporzdkowa lub przeszukiwa wedug nazw produktw, tematw, dat i rodzaju zawartoci; biece materiay s uaktualniane co miesic. Pakiet Adobe Studio jest dostpny w jzyku angielskim, francuskim, niemieckim i japoskim. Mona go uzyska na stronie gwnej witryny internetowej firmy Adobe.Porady i samouczki dostpne w ramach pakietu Adobe StudioZobacz take Dysk CD z filmami szkoleniowymi na stronie 7Inne zasoby na stronie 9Informacje techniczneNa dysku CD z zasobami i dodatkami znajduje si folder informacji technicznych (Technical information), ktry zawiera szereg uytecznych dokumentw w formacie PDF (przygotowanych do efektywnego przeszukiwania i drukowania). Dokumenty te zawieraj rne informacje specjalistyczne, dotyczce na przykad skryptw, obiektw przezroczystych i wysokiej jakoci wydrukw. Pena dokumentacja techniczna usug oferowanych przez rnych deweloperw jest dostpna w czci Developers na witrynie internetowej firmy Adobe: http://partners.adobe.com/public/developer/main.html. Rne materiay dodatkowe mona uzyska na witrynie pakietu Adobe Studio.Na dysku CD z zasobami i dodatkami znajduje si rwnie wersja Pomocy przystosowana do wydruku. Naley mie na uwadze, e Pomoc obejmuje wszystkie te informacje, ktre s zawarte w podrcznikach drukowanych, ale oprcz nich take wiele informacji dodatkowych. ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika9Zobacz take Adobe Studio na stronie 8Inne zasoby na stronie 9Inne zasobyFirma Adobe udostpnia szereg dodatkowych informacji o swoich produktach. W czci Training witryny internetowej firmy Adobe mona uzyska dostp do ksiek wydawnictwa Adobe Press, do filmowych i elektronicznych materiaw szkoleniowych, do certyfikatw rnych programw i wielu, wielu innych programw. Za porednictwem forum uytkownikw mona uzyska rne porady i wskazwki, zadawa pytania i dowiadywa si, jak inni korzystaj z rnych funkcji programw Adobe. Forum uytkownikw s dostpne na gwnej stronie pomocy technicznej lokalnej witryny Adobe; zawieraj informacje w jzyku angielskim, francuskim, niemieckim i japoskim. W tej czci witryny firmy Adobe, ktra jest powicona obsudze uytkownika, mona znale wiele informacji o darmowych i patnych usugach pomocy technicznej. Na witrynie amerykaskiej i japoskiej jest dostpna lista najwaniejszych problemw dotyczcych poszczeglnych programw. W tej czci witryny firmy Adobe, ktra jest powicona usugom deweloperskim, znajduje si wiele informacji istotnych dla deweloperw oprogramowania i moduw plug-in; midzy innymi informacje o pakietach SDK, skryptach i zagadnieniach technicznych. Kliknicie na przycisku More Resources w Adobe Help Center zapewnia dostp do wielu zasobw zgromadzonych na witrynie internetowej firmy Adobe; po jego klikniciu uytkownik moe te utworzy list najczciej odwiedzanych witryn, grup uytkownikw i uytkownikw. W centrum obsugi programu Bridge (Bridge Center) s zamieszczane najnowsze zapowiedzi, samouczki oraz informacje o wanych wydarzeniach. Aby uzyska dostp do Bridge Center, naley zaznaczy odpowiadajc mu pozycj w panelu Ulubione programu Adobe Bridge. (Centrum Bridge Center jest dostpne tylko w ramach pakietu Adobe Creative Suite).Zobacz take Aby wywietli wicej zasobw na stronie 3Zasoby szkoleniowe na stronie 6DodatkiDoczony do pakietu CS2 dysk CD z zasobami i dodatkami zawiera folder Goodies z wieloma uytecznymi informacjami i programami. Jeszcze wiksze moliwoci daje witryna Adobe Studio Exchange, ktre umoliwia pobieranie i wspuytkowanie tysicy darmowych zada, plug-inw i innych obiektw wsppracujcych z programami firmy Adobe. Aby odwiedzi witryn Adobe Studio Exchange, naley otworzy gwn stron firmy Adobe i przej z niej na strony pakietu Adobe Studio. Pakiet CS2 zawiera te program Adobe Stock Photos usug dostpn w ramach oprogramowania Adobe Bridge, ktra pozwala wyszukiwa, przeglda, testowa i kupowa tysice zdj zgromadzonych w rnego rodzaju bibliotekach. Ze wzgldu na cis integracj programu Stock Photos z aplikacjami z pakietu CS2 wybrane fotografie mog by importowane bezporednio do programw Adobe Illustrator, Adobe InDesign i Adobe GoLive. W programie Photoshop mona otworzy dowolne pobrane zdjcie.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika10Zobacz take Adobe Studio na stronie 8Informacje o usudze Adobe Stock Photos na stronie 107Informacje o programie Adobe Bridge na stronie 81Inne zasoby do pobraniaW sekcji Downloads witryny internetowej firmy Adobe mona pobra wiele darmowych uaktualnie, aplikacji prbnych i innych uytecznych programw. Ponadto, w sekcji Plug-ins witryny Adobe Store mona uzyska dostp do tysicy plug-inw opracowanych przez firmy niezalene, a pozwalajcych midzy innymi automatyzowa rne zadania, dostosowywa rne procedury do swoich potrzeb i tworzy efekty specjalne.Zobacz take Informacje o usudze Adobe Stock Photos na stronie 107Inne zasoby na stronie 9NowociNowe funkcjeNowe, usprawnione proceduryAdobe Bridge Program Adobe Bridge przegldarka plikw nowej generacji uatwia obsug plikw w programie Photoshop i innych aplikacjach z pakietu Creative Suite. Program usprawnia przegldanie, znakowanie, przeszukiwanie i przetwarzanie obrazkw. (Zobacz Informacje o programie Adobe Bridge na stronie 81.)Usprawniony system zarzdzania kolorem System zapewnia wsplne ustawienia kolorw we wszystkich aplikacjach z pakietu Adobe Creative Suite. Oferuje te uproszczony interfejs drukowania. (Zobacz Aby zsynchronizowa ustawienia kolorw w aplikacjach firmy Adobe na stronie 267.)Version Cue 2.0 Program umoliwia zarzdzanie plikami i wersjami plikw zarwno na jednym komputerze, jak i w obrbie grupy roboczej. Dziki cisej integracji z Adobe Bridge zapewnia obsug projektw angaujcych rne aplikacje z pakietu Creative Suite. (Zobacz Projekty zarzdzane przez Version Cue na stronie 117.)Usprawnione funkcje obsugi zdjModu Camera Raw Obrbka fotografii cyfrowych zostaa znacznie usprawniona. Program obsuguje pokan liczb aparatw cyfrowych, umoliwia automatyczne dopasowywanie ustawie, zapewnia konwersj na uniwersalny format DNG (Digital Negative), a take pozwala stosowa odwracalne i bezpieczne zmiany do caych grup obrazkw. (Zobacz Plug-in Camera Raw na stronie 217.)Format HDR (High Dynamic Range) Format ten umoliwia obsug zoonych obrazkw o 32 bitach na kana. Dziki niemu fotograficy mog pracowa na danych maksymalnie oddajcych zoono rzeczywistego obiektu, w tym ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika11wielo jego ekspozycji. Mog te czy rne pliki w jeden obrazek. (Zobacz Obrazki o wysokiej dynamice jasnoci na stronie 211.)Optyczna korekta soczewek Specjalny filtr pozwala poprawi typowe znieksztacenia soczewkowate, takie jak znieksztacenie poduszkowate, beczkowate i chromatyczne Siatka filtra uatwia korekt perspektywy. (Zobacz Filtr Korekta soczewek na stronie 369.)Redukcja szumuProgram umoliwia eliminacj szumu, artefaktw JPEG i efektw zwizanych z ziarnistoci skanw. (Zobacz Redukcja szumu na obrazkach na stronie 371.)Inteligentne wyostrzanie, filtr Obrazki s wyostrzane na podstawie nowych algorytmw zapewniajcych lepsze wykrywanie krawdzi i redukcj zbdnych otoczek. Uytkownik moe kontrolowa stopie wyostrzania w obszarach owietlonych i zacienionych. (Zobacz Aby uy filtra Wyostrzanie inteligentne na stronie 373.)Punktowy pdzel korygujcy Narzdzie to umoliwia szybk korekt plamek bez koniecznoci zaznaczania fragmentw obrazka. (Zobacz Aby uy narzdzia Punktowy pdzel korygujcy na stronie 387.)Korekta efektu czerwonych oczu Likwidacj efektu "czerwonych oczu" umoliwia jedno kliknicie. Uytkownik moe ustawi opcje ciemnienia i renicy. (Zobacz Aby usun efekt czerwonych oczu na stronie 390.)Filtry rozmywajce Nowe efekty rozmycia zapewniaj dodatkowe filtry z grupy Rozmycie: Rozmycie pola, Rozmycie ksztatu i Rozmycie powierzchniowe. (Zobacz Filtry rozmywajce na stronie 541.) Wiksza efektywno pracyElastyczne menu Uytkownicy mog konfigurowa i zapisywa wasne menu i przestrzenie robocze. Mog podwietla nowe lub czsto uywane elementy menu. Mog te uporzdkowa obszar roboczy i zapewni w ten sposb szybszy dostp do potrzebnych narzdzi. (Zobacz Aby zdefiniowa zestaw menu na stronie 68.)Procesor obrazkw Umoliwia konwersj caych serii plikw na rne formaty. (Zobacz Informacje o Procesorze obrazkw na stronie 776.) Nowa obsuga formatu PDF Precyzyjne edytowalne ustawienia i zgodno z formatem PDF 1.6/Acrobat 7.0. (Zobacz Zapisywanie plikw w formacie Photoshop PDF na stronie 688.)Meneder skryptw i zada Za pomoc skryptw Javascript i specjalnych zada programu Photoshop mona zautomatyzowa "reakcje" programu na wystpienie okrelonych zdarze. (Zobacz Aby skrypty i zadania byy uruchamiane automatycznie na stronie 785.) Zmienna wielko czcionki w interfejsie uytkownika Uytkownik programu Photoshop moe dostosowa do swoich potrzeb wielko tekstu wywietlanego na pasku opcji, na paletach i w oknie dialogowym Styl warstwy. (Zobacz Aby zmieni rozmiar czcionki w obszarze roboczym na stronie 67.)Meneder uaktualnie Zapewnia automatyczne wyszukiwanie dostpnych uaktualnie programu Photoshop.Zmienne Program Photoshop pozwala tworzy grafik o zmiennych danych (co wczeniej umoliwia tylko program ImageReady). (Zobacz Grafika o zmiennych danych na stronie 785.) Podgld wideo Dokumenty mog by wywietlane na monitorach wideo poczonych z komputerem za pomoc cza Firewire (IEEE1394) (Zobacz Aby sprawdzi wygld dokumentu na monitorze wideo na stronie 744.)Menu Czcionka WSIWYG Rne rodziny i style czcionek mona przeglda bezporednio w menu czcionek. (Zobacz Aby wybra rodzin czcionek i styl na stronie 573.) ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika12Usprawnienia projektowaniaPunkt zbiegu Narzdzie pozwala wkleja, powiela i malowa elementy, ktre s automatycznie dostosowywane do paszczyzn perspektywy. (Zobacz Informacje o narzdziu Punkt zbiegu na stronie 393.)obiekty inteligentne Osadzone dane wektorowe i rastrowe mog by przeksztacane w sposb niedestrukcyjny. Mona utworzy wiele wystpie (instancji) danych osadzonych i uaktualnia je wszystkie jednoczenie. (Zobacz Obiekty inteligentne na stronie 449.)Kontrola nad wieloma warstwami Praca z warstwami przebiega tak jak praca z obiektami. Warstwy mog by zaznaczane, a take przenoszone, grupowane, wyrwnywane i przeksztacane. (Zobacz Zaznaczanie warstw na stronie 420 i Aby zgrupowa lub rozgrupowa warstwy na stronie 421.)Znieksztacanie obrazkw Funkcja znieksztacania obrazkw pozwala oblewa obrazki wok ksztatw, a take rozciga je, zawija i skrca. (Zobacz Polecenie Wypaczenie na stronie 383.)Animacje Program Photoshop pozwala tworzy animowane pliki GIF w taki sam sposb jak ImageReady. (Zobacz Tworzenie animacji na stronie 644.) Funkcje edycji tekstu japoskiego Program zapewnia now metod wyrwnywania znakw (Mojisoroe) oraz wicej znakw Kinsoku Shori. (Zobacz Informacje o tekcie azjatyckim na stronie 591.) Inteligentne linie pomocnicze Dziki inteligentnym liniom pomocniczym wywietlanym tyko w razie potrzeby zawarto warstw moe by wyrwnywana dynamicznie, w trakcie ich przesuwania. (Zobacz Informacje o liniach pomocniczych i siatkach na stronie 62.)Zintegrowane usugi Adobe Online Uytkownik moe pobra profesjonalny program Adobe Stock Photos, a take drukowa online, za porednictwem usug Adobe Photoshop Services. (Zobacz Informacje o usudze Adobe Stock Photos na stronie 107.)Zmiany dotychczasowych funkcjiUytkownik, ktry korzysta z poprzedniej wersji programu Photoshop, moe spostrzec, e w programie Photoshop CS2 niektre funkcje dziaaj troch inaczej.Grupowanie warstw Warstwy mog by grupowane za pomoc skrtu klawiaturowego Control+G (Windows) lub Command+G (Mac OS). Nowy skrt do tworzenia maski odcinania jest nastpujcy: Control+Alt+G (Windows) lub Command+Option+G (Mac OS).czenie warstw i zaznaczanie wielu warstw Praca z wieloma warstwami zostaa znacznie uatwiona, poniewa wprowadzono moliwo zaznaczania wielu warstw na palecie Warstwy lub w oknie dokumentu (za pomoc narzdzia Przesunicie). Zrezygnowano z kolumny pocze warstw. Aby poczy warstwy, naley zaznaczy wiele warstw i klikn na ikonie poczenia u dou palety Warstwy. Niektre polecenia, ktre wczeniej dotyczyy warstw poczonych, zmieniono tak, aby pozwalay pracowa z wieloma warstwami.Aby doda warstwy do zestawu zaznaczonego na palecie Warstwy albo usun warstwy z tego zestawu, mona zaznaczy opcj Automatyczny wybr warstwy i klikn (lub przecign) w dokumencie z wcinitym klawiszem Shift. W poprzedniej wersji programu klikanie z wcinitym klawiszem Shift powodowao czenie i rozczanie warstw. Wicej informacji na ten temat mona znale w rozdziale Aby zaznaczy warstwy na palecie Warstwy na stronie 420.czenie warstw Aby poczy wszystkie widoczne warstwy, mona wcisn przycisk Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i wybra polecenie Warstwa > Zcz widoczne. Wczeniej trzeba byo utworzy now warstw i zaznaczy j przed operacj czenia. Aby poczy dwie warstwy, mona zaznaczy je na palecie Warstwy i wybra polecenie ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika13Warstwa > Zcz warstwy. Nadal istnieje moliwo czenia dwch warstw ssiadujcych ze sob poprzez zaznaczenie warstwy grnej i wybr polecenia Zcz w d.Wczytywanie zaznaczenia Aby wczyta warstw jako zaznaczenie, naley klikn na jej miniaturce na palecie Warstwy, przytrzymujc klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Wczeniej mona byo klikn w dowolnym miejscu warstwy. Zmniejszanie widocznoci masek Aby ukry wszystkie warstwy poza warstw maski odcinania i warstw odcinan, mona klikn na ikonie widocznoci warstwy z wcinitym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).Wczeniej kliknicie z wcinitym klawiszem Alt/Option powodowao ukrycie wszystkich warstw.Przegldarka plikw Program Adobe Bridge pozwala wykonywa wszelkie zadania, ktre wczeniej obsugiwaa Przegldarka plikw. Pliki oflagowane s znakowane gwiazdkami. Pliki oflagowane wczeniej s oznaczone jedn gwiazdk. Dostpny w programie Bridge skrt Control+D (Windows) lub Command+D (Mac OS) suy teraz do powielania obrazkw, a nie do odznaczania ich w widoku miniaturek.Umieszczanie pliku Pliki umieszczone w programie Photoshop za pomoc polecenia Umie s teraz obiektami inteligentnymi.14Rozdzia 2: SamouczkiSamouczkiSamouczkiNiniejsza cz Pomocy zawiera zestaw samouczkw pomocnych w opanowaniu podstawowych funkcji programu Adobe Photoshop. Przed zapoznaniem si z nimi warto przeczyta tematy powicone tworzeniu i zapisywaniu dokumentw. Zobacz Aby utworzy nowy obrazek na stronie 201 i Aby zapisa zmiany w biecym pliku na stronie 686.Bardziej zaawansowane samouczki znajduj si w zestawie Adobe Studio, pod adresem http://studio.adobe.com. (Jest wymagana jednorazowa rejestracja).Zobacz take Korekta kolorw i tonw na stronie 14Usuwanie defektw wizualnych na stronie 18Zaznaczanie fragmentw obrazka. na stronie 19Tworzenie obrazka przy uyciu warstw na stronie 21Dodawanie ksztatw. na stronie 25Drukowanie przy uyciu funkcji zarzdzania kolorem na stronie 29Korekta kolorw i tonwJeeli fotografie s matowe, pozbawione kontrastu lub przebarwione, mona poprawi ich jako, korygujc cienie, pcienie i wiata. Ten samouczek pokazuje, w jaki sposb mona dostosowa tony i kolory obrazka.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika151. Wstpna ocena obrazka.Naley oszacowa jasno, kontrast i kolory obrazka. Pokazany obrazek jest ciemny i niekontrastowy, a jego kolory s przesunite w kierunku niebieskiego. Obrazek mona poprawi za pomoc okna dialogowego Poziomy.2. Utworzenie nowej warstwy dopasowania Poziomy.Wybra polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Poziomy, a nastpnie nacisn przycisk OK w oknie dialogowym Nowa warstwa. Dziki temu wszelkie poprawki tonw zostan wprowadzone na warstwie dopasowania, a nie bezporednio na obrazku. Warstwa dopasowania pozwala pozostawi oryginalny obrazek ze zmian. W dowolnym momencie wszelkie zmiany bdzie mona cofn i przywrci pierwotny wygld obrazka. 3. Sprawdzenie histogramu obrazka.Porodku okna dialogowego Poziomy jest wywietlany histogram, na ktrym s pokazane w postaci bardzo gstych pionowych supkw cakowite liczby pikseli o kolejnych intensywnociach koloru. Przy uyciu histogramu mona sprawdzi, ile pikseli przypada na cienie (lewa cz histogramu), ile na ptony (rodkowa cz), a ile na wiata (prawa cze). Przykadowy histogram pokazuje, e na obrazku brakuje pewnych tonw. Innymi sowy, supki nie s rozmieszczone na caej dugoci histogramu.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika164. Ustawianie wiate i cieni.Naley przesun suwaki Wejciowy punkt czerni i Wejciowy punkt bieli (czarny i biay trjkt pod histogramem) do wewntrz, odsuwajc je od krawdzi histogramu. Suwak Wejciowy punkt czerni pozwala ustawi prg (lub poziom) czerni. Wszystkie piksele o wartociach mniejszych lub rwnych od progu staj si czarne. Suwak Wejciowy punkt bieli decyduje z kolei o wartoci progowej bieli; wszystkie piksele o wartociach wikszych lub rwnych od progu staj si biae. Po dopasowaniu suwakw powinna wzrosn kontrastowo obrazka. 5. Dostosowanie pcieni.rodkowy suwak wejciowy (szary trjkt pod histogramem) pozwala dostosowa warto gamma (lub kontrast) ptonw (lub pcieni). Suwakiem tym przesuwa si punkt pcieni (poziom 128), co umoliwia zmian intensywnoci rodkowej czci zakresu szaroci bez gwatownych zmian w obszarach cieni i wiate.Naley przesun rodkowy suwak w lewo, aby rozjani obrazek, albo w prawo, aby przyciemni obrazek.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika176. Usuwanie przebarwie kolorw.W oknie dialogowym Poziomy naley zaznaczy kroplomierz Punkt szaroci (kroplomierz rodkowy). Naley klikn w obszarze, ktry powinien by szary. Obszar staje si neutralnie szary, a przebarwienia zostaj usunite.Kroplomierz Punkt szaroci najlepiej sprawdza si w przypadku obrazkw, w ktrych atwo jest wyrni obszary o neutralnej kolorystyce Zaawansowani uytkownicy czsto wykorzystuj polecenie Poziomy do skorygowania poszczeglnych kanaw i usunicia dominanty barwnej. 7. Zakoczenie poprawekPo wprowadzeniu wszystkich poprawek naley zatwierdzi zmiany i zamkn okno dialogowe, klikajc na przycisku OK. Poniewa wszystkie czynnoci byy wykonywane na warstwie dopasowania, okno dialogowe mona otworzy ponownie i ponownie obejrze wprowadzone poprawki. Wszelkie ustawienia mona okreli jeszcze raz.Aby ponownie otworzy okno dialogowe Poziomy, naley przej na palet Warstwy i klikn dwukrotnie na miniaturce po lewej stronie warstwy dopasowania.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika18Omwiona procedura stanowi tylko jedn z metod dopasowywania kolorw i tonw. Program Photoshop zapewnia wiele innych polece i narzdzi korygujcych. Wicej informacji na ten temat mona znale w czciKorekta obrazkw w programie Photoshop na stronie 288 i Polecenia do korekty kolorw na stronie 290.Usuwanie defektw wizualnychTypowe defekty wizualne zdj to mae plamki (kropki, ctki itp) oraz efekt czerwonych oczu (ten ostatni powstaje, gdy wiato lampy byskowej odbija si od siatkwki oka). Korekt efektu czerwonych oczu umoliwia narzdzie Czerwone oczy do jego uaktywnienia wystarcza jedno kliknicie. Narzdzie Punktowy pdzel korygujcy uatwia z kolei usuwanie plamek, kropek, ctek i innych defektw punktowych. Ten samouczek pokazuje, w jaki sposb koryguje si efekt czerwonych oczu i usuwa punktowe defekty obrazka.1. Korekta efektu czerwonych oczu.Obrazek naley powikszy w stopniu wystarczajcym do zidentyfikowania efektu. Naley zaznaczy narzdzie Czerwone oczy (na palecie narzdziowej) i klikn na przebarwionym fragmencie oka. Jeli wynik korekty nie jest zadawalajcy, mona wybra polecenie Edycja > Cofnij, po czym zmieni ustawienia Wielko renicy i Stopie ciemnienia. Ustawienia te mona zmieni na pasku opcji w grnej czci okna aplikacji.2. Korekta defektw punktowych.Naley zaznaczy narzdzie Punktowy pdzel korygujcy (na palecie narzdziowej) i ustawi jego opcje. Naley przej na pasek opcji w grnej czci okna aplikacji i klikn na trjkcie obok opcji Pdzel, aby otworzy palet pdzli. Za pomoc suwaka rednica naley zmieni rozmiar pdzla. Pdzel powinien mie rednic porwnywaln z wieloci usuwanego defektu.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika19Aby usun niepodany defekt punktowy (np. plamk), naley klikn na nim lub przecign nad nim kursor narzdzia.Zaznaczanie fragmentw obrazka.Program Adobe Photoshop zapewnia wiele rnych narzdzi do zaznaczania. W tym samouczku opisano zastosowania poszczeglnych narzdzi.1. Zaznaczanie ta obrazka za pomoc narzdzia Rdka.Jeli obiekt ma wyranie zdefiniowany ksztat, a jego kolory odrniaj si wyranie od ta, mona uy narzdzia Rdka. Po wybraniu narzdzia Rdka naley klikn w dowolnym miejscu ta. Wok obszaru ta pojawia si markietka zaznaczenia, co oznacza, e mona je edytowa. Aby sprawdzi, czy zmiany objy tylko to (a nie obiekt), mona przecign pdzel nad caym obrazkiem.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika202. Odwrcenie zaznaczenia.Zaznaczenie ta (ktre, jak widzielimy, byo bardzo atwe do uzyskania), mona odwrci, tak by zaznaczy sam obiekt. W tym celu naley wybra polecenie Zaznacz > Odwrotno. Granica zaznaczenia zmieni si i bdzie teraz otaczaa obiekt.Technika ta sprawdza si najlepiej przy zaznaczaniu obiektw odrniajcych si wyranie od ta. Po zaznaczeniu obiektu mona przystpi do jego edycji (to obiektu pozostanie bez zmian). Na koniec mona wybra polecenie Zaznacz > Usu zaznaczenie i wyprbowa inne narzdzie do zaznaczania.3. Zaznaczanie szczegw za pomoc narzdzia Zaznaczanie eliptyczne.Naley wybra narzdzie Zaznaczanie eliptyczne i przecign markietk wok wybranego detalu obiektu. Aby podczas rysowania zaznaczenia przemieci jego markietk, naley przytrzyma spacj i przecign markietk w nowe miejsce. Aby przenie markietk po zakoczeniu zaznaczania, naley klikn w dowolnym miejscu wewntrz zaznaczenia i przecign.4. Zaznaczanie fragmentu obiektu za pomoc narzdzia Lasso magnetyczne.Naley wybra narzdzie Lasso magnetyczne (znajduje si ono na palecie narzdziowej pod narzdziem Lasso), a nastpnie klikn i przecign wok wybranego fragmentu obiektu. W trakcie przecigania brzegi zaznaczenia s "przycigane" do krawdzi obiektu.Narzdzie Lasso magnetyczne pozwala zaznacza obiekty o dowolnych ksztatach, poniewa potrafi "wykrywa" i obrysowywa ksztaty. Sprawdza si najlepiej w przypadku obiektw o wyranie zarysowanych brzegach.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika21Podczas przecigania kursorem narzdzia s wstawiane punkty kontrolne (aby usun pewien punkt kontrolny, naley nacisn klawisz Delete). Aby zamkn kontur zaznaczenia, naley klikn na pocztkowym punkcie kontrolnym (lub klikn dwukrotnie). Zaznaczenie mona przemieci za pomoc narzdzia Przesunicie. Przesunicie mona cofn za pomoc polecenia Edycja > Cofnij. Nastpnie mona wybra polecenie Zaznacz > Usu zaznaczenie i zlikwidowa zaznaczenie obiektu.5. Poszerzanie zaznaczenia.Naley wybra narzdzie Zaznaczanie i zaznaczy w przyblieniu wybrany obiekt. Po utworzeniu zaznaczenia mona dodawa do niego nowe elementy bez koniecznoci wstpnego zaznaczania. W tym celu naley wybra narzdzie Lasso magnetyczne, po czym zaznaczy opcj Dodaj do zaznaczenia na pasku opcji. W tym momencie mona poprawi zaznaczenie, przecigajc kursor na zewntrz obiektu (pod kursorem narzdzia pojawi si may znak plus). Po przecigniciu naley zwolni przycisk myszy. Markietka zaznaczenia bdzie teraz otacza obszary zaznaczone za pomoc narzdzia Lasso magnetyczne.Tworzenie obrazka przy uyciu warstwProgram Adobe Photoshop zapewnia pen kontrol nad procesem budowy obrazka z rnych elementw, np. z ta, tekstu, ksztatw i fragmentw fotografii. W tym samouczku zostan opisane nastpujce czynnoci: utworzenie obrazka o wielu warstwach, zastosowanie maski warstwy oraz dodanie warstwy tekstowej.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika221. Otwarcie obrazka w programie Photoshop.Naley wybra polecenie Plik > Otwrz lub dwukrotnie klikn na miniaturce obrazka w programie Adobe Bridge.Zgodnie z domylnym ustawieniem programu paleta Warstwy powinna by widoczna. Jeeli tak nie jest, naley wybra polecenie Okno > Warstwy. Na palecie Warstwy s pokazane wszystkie warstwy obrazka, a take miniaturki obrazujce ich zawarto. 2. Konwersja warstwy ta.Dziki konwersji ta na zwyk warstw mona bdzie stosowa rne funkcje przezroczystoci.Naley przej na palet Warstwy i dwukrotnie klikn na warstwie ta. W oknie dialogowym Nowa warstwa naley klikn na OK.Now warstw mona wywietli lub ukry. W tym celu naley klikn na ikonie oka obok warstwy. Ikona zniknie, a warstwa zostanie ukryta. Naley klikn na pustym polu ikony. Zarwno ikona, jak i warstwa pojawi si ponownie.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika233. Zastosowanie maski warstwy.Maska warstwy umoliwia zaznaczanie i wywietlanie tylko tego fragmentu obrazka, ktry jest potrzebny (obrazek przy tym nie ulega adnym zmianom). Poniej wyjanimy, jak utworzy mask, ktra bdzie zasaniaa wszystkie elementy obrazka poza okrgym obszarem kwiatu.Naley klikn i przytrzyma kursor nad narzdziem Zaznaczanie prostoktne. Gdy pojawi si menu wysuwane, naley wybra narzdzie Zaznaczanie eliptyczne. Naley przytrzyma klawisz Shift, aby wymusi zaznaczenie w ksztacie koa, a nastpnie przecign nad obrazkiem. Naley przej na palet Warstwy i klikn na ikonie Dodaj mask warstwy.Widoczny pozostanie tylko zaznaczony obszar. Widoczny obszar mona zmieni, przesuwajc mask po obrazku. Najpierw naley klikn na ikonie acucha, aby odczy mask od warstwy. Nastpnie naley wybra narzdzie Przesunicie, po czym klikn wewntrz maski i przecign, aby zmieni jej pooenie. Po umiejscowieniu maski we waciwym miejscu, naley ponownie klikn na ikonie acucha. Maskawarstwa zostan poczone ponownie. Kade przesunicie warstwy bdzie powodowao przesunicie maski.4. Dodanie obrysu.Naley przej na palet Warstwy, klikn na przycisku Dodaj styl warstwy (u dou palety) i wybra z menu polecenie Obrys. W lewej czci okna dialogowego Styl warstwy, mona zmieni kolor, wielko, pooenie, krycie i tryb mieszania obrysu.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika245. Utworzenie wypenienia i dodanie nowej warstwy.Naley klikn na przycisku Utwrz now warstw. Nowa warstwa jest dodawana nad zaznaczon warstw i jest automatycznie zaznaczana. Naley klikn na prbce koloru narzdzia i wybra kolor z prbnika. Naley wybra narzdzie Wiadro z farb (jeli jest ono ukryte pod narzdziem Gradient, naley klikn na trjkcie i wybra je z menu). Na koniec mona klikn w dowolnym miejscu obrazka, aby utworzy wypenienie.6. Zmiana kolejnoci warstw.Naley przecign now warstw pod pozostae warstwy. Kolejno (ukad) warstw, decyduje si o tym, ktre obiekty obrazka s wywietlane na pierwszym planie, a ktre na dalszych planach (pod innymi obiektami). 7. Dodanie warstwy tekstowej.Naley przej na palet Warstwy i klikn na wierzchniej warstwie (pierwszej). Naley wybra narzdzie Tekst i klikn na obrazku. Pojawi si kursor tekstowy. Mona przej na pasek opcji i zmieni, stosownie do upodoba, wielko tekstu, czcionk, styl lub kolor. Gdy tekst zostanie dodany, program Photoshop umieszcza go automatycznie na nowej warstwie, dziki czemu bdzie mona edytowa go niezalenie od innych elementw obrazka.Aby przeprowadzi edycj tekstu, naley zaznaczy go narzdziem Tekst, a nastpnie zmieni wybrane ustawienia na pasku opcji. Aby przenie tekst w inne miejsce, naley wybra narzdzie Przesunicie i przecign tekst.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika258. Dodanie efektu tekstowego.Naley klikn na przycisku Dodaj styl warstwy i wybra z menu opcj Cie. Okno dialogowe Styl warstwy umoliwia zmian koloru lub kta padania cienia, a take dostosowanie innych opcji.Aby sprawdzi, jakie efekty zostay zastosowane do poszczeglnych warstw, naley klikn na czarnym trjkcie obok przycisku Styl warstwy. Obok ikon stylw s wywietlane ikony oka, ktre peni funkcj przecznikw. Kliknicie na ikonie pozwala zastosowa dany styl lub usun go.Dodawanie ksztatw.Program Adobe Photoshop uatwia umieszczanie na obrazkach rnych ksztatw. Mona je rysowa za pomoc wielu narzdzi do tworzenia ksztatw albo wybiera spord licznych ksztatw gotowych. Ksztaty wektorowe mona umieszcza na osobnych warstwach, co uatwia ich modyfikacj i tworzenie efektw nakadania. W tym samouczku pokaemy, w jaki sposb mona umieci ksztaty na pierwszym i drugim planie obrazka. Wyjanimy te, jak tworzy si wypenienie gradientowe i inne efekty warstwowe.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika261. Otwarcie obrazka w programie Photoshop.Naley wybra polecenie Plik > Otwrz lub dwukrotnie klikn na miniaturce obrazka w programie Adobe Bridge. Dla dalszych celw najwygodniej bdzie uy obrazka, ktry ma co najmniej dwie warstwy.Najpierw pokaemy, jak mona doda ksztaty upikszajce to.2. Wybr narzdzia Prostokt.Naley przej na palet narzdziow i zaznaczy narzdzie Prostokt, a nastpnie przej na pasek opcji i klikn na ikonie Warstwy ksztatw. W ten sposb zostanie utworzona nowa warstwa z ksztatem wektorowym. (Opcje ssiednie umoliwiaj utworzenie cieki lub ksztatu rastrowego (na biecej warstwie).3. Rysowanie ksztatu prostoktnego.Naley przej na palet Warstwy i zaznaczy na niej spodni warstw obrazka. Naley klikn i przecign w celu utworzenia prostokta wypeniajcego praw poow obrazka. Domylnym kolorem prostokta jest kolor ta. Aby zmieni ten kolor, naley dwukrotnie klikn na miniaturce warstwy. Pojawi si prbnik, z ktrego mona bdzie wybra nowy kolor.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika274. Dodawanie gradientw.Poniej pokaemy, jak doda dwa kolejne prostokty, tym razem z efektami gradientu. Naley wybra narzdzie Prostokt i narysowa nowy prostokt zajmujcy grn lew wiartk obrazka. Naley klikn na prbce koloru narzdzia i wybra nowy kolor prostokta. Naley wybra polecenie Warstwa > Zmie typ wypenienia dynamicznego > Gradient. Naley pozostawi domylne ustawienie gradientu, opcj Styl ustawi na Liniowy, Kt na -50, a skal na 100%. Te same czynnoci naley powtrzy dla drugiego prostokta, tym razem z ktem 20 stopni.5. Wczytanie penego zestawu ksztatw wasnych.Naley przej na pasek opcji i wybra narzdzie Ksztat wasny. Naley klikn na strzace obok pola Ksztat i otworzy w ten sposb wysuwan palet ksztatw wasnych.Przed zaznaczeniem konkretnego ksztatu wasnego mona doda do palety wysuwanej wicej ksztatw. Naley klikn na czarnym trjkcie i wybra z menu palety opcj Zarzdzanie ustawieniami. W oknie dialogowym Zarzdzanie ustawieniami naley sprawdzi, czy w menu wysuwanym Typ ustawie znajduje si opcja Ksztaty wasne, a nastpnie klikn na Wczytaj. Naley przej do foldera Ksztaty wasne (cieka domylna: Adobe Photoshop CS2/Ustawienia/Ksztaty wasne) i zaznaczy opcj Wszystkie. Naley klikn na przycisku Wczytaj, aby zaznaczy peny zestaw ksztatw wasnych. Gotowe ksztaty programu Photoshop zostan wczytane na palet ksztatw wasnych.Naley klikn na przycisku Gotowe, co spowoduje zamknicie okna Zarzdzanie ustawieniami.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika286. Rysowanie ksztatu wasnego.Poniej pokaemy, jak umieci ksztat wasny na pierwszym planie (i uzyska tym samym efekt nakadki). Naley zaznaczy wierzchni warstw obrazka i uy prbki koloru narzdzia, aby wybra kolor dla nowego ksztatu. Naley wybra ksztat z wysuwanej palety Ksztat wasny na pasku opcji. (W opisywanym przykadzie jest to ksztat soneczka.) Przytrzymujc klawisz Shift, aby zachowa proporcje, naley klikn i przecign narzdziem na obrazku. Spowoduje to narysowanie ksztatu.Poniewa ksztat wektorowy znajduje si na swojej wasnej warstwie, mona go przesuwa i przeskalowywa bez naruszania pozostaych elementw obrazka. Aby przesun ksztat, naley zaznaczy jego warstw i posuy si narzdziem Przesunicie. Mona take wybra polecenie Edycja > Przekszta swobodnie, a nastpnie zmieni wielko ksztatu, obrci go, odbi lub pochyli.7. Wypenienie wasnego ksztatu wzorkiem.Poniej pokaemy, jak mona uatrakcyjni uzyskany ksztat za pomoc jednego ze wzorkw programu Photoshop. Naley zaznaczy nowy ksztat na palecie Warstwy, a nastpnie wybra polecenie Warstwa > Zmie typ wypenienia dynamicznego > Wzorek. W oknie dialogowym Wypenienie wzorkiem naley klikn na cienkim odwrconym trjkcie obok prbki wzorka i otworzy w ten sposb wysuwan palet Wzorki.Przed wyborem konkretnego wzorka mona wczyta na palet wicej wzorkw. W tym celu naley klikn na czarnym trjkcie w prawym grnym rogu palety wysuwanej Wzorki, przej do menu palety i wybra opcj Zarzdzanie ustawieniami. W oknie dialogowym Zarzdzanie ustawieniami naley sprawdzi, czy w menu wysuwanym Typ ustawie znajduje si opcja Wzorki, a nastpnie klikn na Wczytaj. Naley przej do foldera Wzorki (cieka domylna: Adobe Photoshop CS2/Ustawienia/Wzorki) i zaznaczy wybrane wzorki. Naley klikn na przycisku Wczytaj, aby doda zaznaczone wzorki do listy widocznej w oknie Zarzdzanie ustawieniami, a nastpnie klikn na przycisku Gotowe, aby zamkn to okno.W oknie dialogowym Wypenienie wzorkiem naley zaznaczy wzorek i klikn na OK, aby zastosowa go do ksztatu wasnego. Aby przywrci jednolite lub gradientowe wypenienie ksztatu, naley wybra polecenie Warstwa > Zmie zawarto warstwy, po czym wybra opcj Kolor kryjcy lub opcj Gradient.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika298. Dodawanie efektu warstwy.Ksztat mona uatrakcyjni, dodajc do niego efekty warstwy lub stosujc tryb mieszania. Naley zaznaczy warstw ksztatu, przej na palet Warstwy, klikn na przycisku Dodaj styl warstwy (u dou palety) i wybra z menu polecenie Obrys. W oknie dialogowym Styl warstwy naley ustawi opcje mieszania. Mona te ustawi inne opcje z menu Styl po lewej stronie. Naley klikn na OK, aby zastosowa efekt warstwy.Aby zmiesza ksztat i efekt warstwy z zawartoci innych warstw obrazka, naley przej do menu Tryb mieszania w lewym grnym rogu palety Warstwy i wybra z niego odpowiedni tryb mieszania. Aby usun efekt warstwy, naley zaznaczy naley zaznaczy jego ikon (kko z literk "f ") na palecie Warstwy i przecign j do ikony Usu (przypominajcej kosz) w dolnej czci palety.Drukowanie przy uyciu funkcji zarzdzania koloremPrzed rozpoczciem drukowania zdj warto skorzysta z funkcji Drukuj z podgldem. W tym samouczku wyjanimy, jak dopasowa ustawienia zarzdzania kolorem, aby zapewni optymaln jako wydruku. Opisana procedura wymaga posiadania profilu ICC dla uywanej drukarki i uywanego typu papieru. Wicej informacji na ten temat mona znale w rozdziale Aby podczas drukowania kolorem zarzdza program Photoshop na stronie 751.Uwaga:Jeli jako podgldu ma by wysoka, monitor powinien zosta odpowiednio wykalibrowany i wyprofilowany.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika301. Otwarcie okna dialogowego Drukuj z podgldem.Naley otworzy obrazek w programie Photoshop i wybra polecenie Plik > Drukuj z podgldem. Pojawi si okno dialogowe Drukuj (Drukuj z podgldem). Okno dialogowe rozwija si poprzez kliknicie na przycisku Wicej opcji (po prawej stronie). Jeli okno jest ju rozwinite, jest widoczny przycisk Mniej opcji.2. Ustawianie opcji zarzdzania kolorem.W menu wysuwanym pod miniaturk podgldu naley wybra polecenie Zarzdzanie kolorem. W obszarze drukuj naley zaznaczy opcj Dokument. W obszarze tym jest widoczny biecy profil obrazka. Aby konwersj kolorw na przestrze kolorw drukarki zarzdza program Photoshop, naley przej do sekcji Opcje, wysun menu Obsuga kolorw i zaznaczy opcj Kolory zalene od programu Photoshop ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika31Uwaga: Pniej, po ukazaniu si okna dialogowego sterownika drukarki, naley upewni si, e wyczono zarzdzanie kolorem na poziomie drukarki (chodzi o to, aby ustawienia drukarki nie pozostaway w konflikcie z ustawieniami programu Photoshop).3. Wybr profilu drukarki.Z menu wysuwanego Profil drukarki naley wybra profil urzdzenia wyjciowego. Profil musi by zainstalowany we waciwym miejscu. Zobacz Aby zainstalowa profil kolorw na stronie 281.4. Wybr celu renderingu.Cel renderingu odpowiada za sposb konwersji kolorw na przestrze kolorw drukarki. W przypadku wikszoci fotografii sprawdzaj si cele Wizualny i Wzgldny kolorymetryczny.5. Okrelenie ustawie drukarki i wydruk obrazka.Naley klikn na Drukuj. Zostanie wywietlone okno dialogowe Drukuj. Dostpne w nim opcje s rne dla rnych sterownikw drukarki. Naley wyczy zarzdzanie kolorem na poziomie sterownika drukarki (poniewa konwersj kolorw powierzono programowi Photoshop). W przypadku niektrych sterownikw drukarek naley zaznaczy opcj Bez zarzdzania kolorem. Jeli zarzdzanie kolorem na poziomie sterownika drukarki nie zostanie wyczone, wyniki mog by niezgodne z oczekiwaniami. Niniejszy samouczek dotyczy drukowania obrazka przy uyciu profilu drukarki. Naley mie na uwadze, e uzyskanie dobrego wydruku moe wymaga wczeniejszego przeprowadzenia prby ekranowej wydruku. Wicej informacji na ten temat mona znale w rozdziale Ekranowa prba kolorw na stronie 273.32Rozdzia 3: Obszar roboczyPodstawowe informacje o obszarze roboczymOkno powitalnePo uruchomieniu programu Photoshop lub ImageReady automatycznie pojawia si okno powitalne. Okno powitalne pozwala wstpnie zapozna si z programem Photoshop lub ImageReady. Mona w nim uaktywni specjalne samouczki lub wywoa film o nowych funkcjach. W programie Photoshop mona te dowiedzie si, jak skonfigurowa system zarzdzania kolorem.Jeeli okno powitalne nie jest otwarte, naley wybra polecenie Pomoc > Ekran powitalny.Informacje o obszarze roboczymObszar roboczy programw Photoshop i ImageReady suy przede wszystkim do tworzenia i edycji obrazkw. Obszar roboczy programu PhotoshopA. Pasek menuB. Pasek opcjiC. Paleta narzdziowaD. Przejcie do programu BridgeE. Studnia paletF. PaletyG. Pasek stanuH. Aktywny obszar obrazka"#'&%$( )ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika33Obszar roboczy skada si z nastpujcych elementw:Pasek menu Zawiera szereg menu dotyczcych rnych zada. Na przykad menu Warstwy zawiera polecenia dotyczce pracy z warstwami. W programie Photoshop pasek menu mona dostosowa do swoich potrzeb, na przykad pewne elementy menu mona ukry, inne wywietli, a jeszcze inne wyrni wybranym kolorem.Pasek opcji Zawiera opcje dotyczce uywania narzdzi. Paleta narzdziowa Zawiera narzdzia do tworzenia i edycji obrazkw.Aktywny obszar obrazka W obszarze tym jest wywietlana zawarto otwartego (i aktywnego) pliku. Okno ograniczajce ten obszar nazywa si oknem dokumentu.Studnia palet Pomaga ustawi inne palety w obszarze roboczym. Palety Pomagaj w modyfikacji i kontrolowaniu obrazkw. Rozmieszczenie palet w obszarze roboczym mona dostosowa do swoich potrzeb. W programie Photoshop istnieje moliwo dostosowania poszczeglnych menu: pewne elementy menu mona ukry, inne wywietli, a jeszcze inne wyrni wybranym kolorem.Mona te zmieni rozmiar czcionki uywanej do wywietlania informacji na pasku opcji, na paletach i w podpowiedziach.Informacje o pasku stanuPasek stanu, umieszczony w dolnej czci okna dokumentu, zawiera rne wane informacje o pliku, na przykad stopie aktualnego powikszenia, rozmiar pliku lub aktywnego obrazka oraz krtkie instrukcje odnonie biecego narzdzia. Jeli na komputerze jest aktywny program Version Cue, na pasku stanu s wywietlane rwnie informacje tego programu.Uwaga:W programie ImageReady jeli okno dokumentu jest wystarczajco szerokie, s wywietlane dwa okienka informacyjne. Dziki temu uytkownik moe oglda jednoczenie dwa rne zestawy informacji o obrazku. Mona te wywietli informacje o prawach autorskich do pliku. Informacje te obejmuj standardowe dane na temat pliku oraz znaki wodne Digimarc. W programie Photoshop otwierane obrazki s skanowane automatycznie za pomoc dodatku (plug-in) firmy Digimarc Wykryj znak wodny. Jeli program ten wykryje znak wodny, program Photoshop wywietla w pasku tytuowym okna dokumentu symbol praw autorskich, a take aktualizuje sekcj Prawa autorskie i URL w oknie dialogowym Info o pliku.Aby wywietli informacje o pliku w oknie dokumentu1 Klikn na trjkcie u dou dokumentu.Opcje wywietlania informacji o pliku w programie Photoshop2 Wybra opcj widoku z menu wysuwanego:ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika34Uwaga: Jeli jest aktywny program Version Cue, mona wybra podmenu Poka.Version Cue Opcja pozwala wywietli dane o stanie dokumentu w grupie roboczej obsugiwanej przez Version Cue, np. "plik otwarty", "plik nieobsugiwany", "plik niezapisany", itp. Opcja ta jest dostpna tylko wtedy, gdy uaktywniono program Version Cue.Wielko dokumentw Informacje o iloci danych w obrazku. Liczba po lewej stronie jest wielkoci obrazka przygotowanego do druku (przybliona wielko zapisanego, spaszczonego pliku w formacie Adobe Photoshop). Liczba po prawej stronie jest wielkoci pliku wraz z warstwami i kanaami. Profil dokumentu Nazwa profilu koloru obrazka.Wymiary obrazka Wymiary obrazka.Wielko magazynw Informacje o iloci pamici RAM i objtoci dysku magazynujcego uytych do opracowania obrazka. Liczba po lewej stronie jest iloci pamici uywanej przez program do wywietlania wszystkich otwartych obrazkw. Liczba po prawej stronie jest iloci pamici RAM, ktra bdzie dostpna podczas opracowywania obrazkw.Wydajno Procent czasu, jaki przypada na rzeczywist operacj, a nie na odczyt lub zapis dysku magazynujcego. Jeli warto jest mniejsza ni 100%, znaczy to, e program Photoshop korzysta z dysku magazynujcego i dziaa wolniej.Czas Czas wykonania ostatniej operacji.Biece narzdzie Nazwa aktywnego narzdzia.Ekspozycja 32-bitowa Opcja pozwala dostosowa podgld obrazkw do wymaga przegldania obrazkw HDR o 32 bitach na kana. Suwak opcji jest dostpny tylko wtedy, gdy w oknie dokumentu jest wywietlany obrazek HDR.Kliknicie w dowolnym miejscu obszaru informacji o pliku powoduje otwarcie miniaturowego podgldu, ktry pokazuje, jak biecy dokument bdzie wyglda na wydruku (przy biecych ustawieniach strony).Kliknicie w obszarze informacji o pliku na pasku stanu powoduje wywietlenie miniaturowego podgldu przyszego wydruku obrazka.Zobacz take Projekty zarzdzane przez Version Cue na stronie 117Aby dopasowa sposb wywietlania obrazkw HDR na stronie 214Aby wywietli informacje o obrazku w programie ImageReady1 Klikn na polu informacji o obrazku, umieszczonym w dolnej czci okna dokumentu.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika352 Zaznaczy opcj widoku:Oryginalne/zoptymalizowane wielkoci plikw Wielkoci pliku oryginalnego i zoptymalizowanego. Pierwsza warto ukazuje wielko oryginalnego pliku obrazka. Druga warto (wywietlana, gdy obrazek zosta zoptymalizowany) ukazuje wielko zoptymalizowanego pliku obrazka oraz jego format. Dane te zale od biecych ustawie palety Optymalizacja. Info optymalizacji Format pliku, rozmiar pliku, liczb kolorw i procent ditheringu zoptymalizowanego obrazka.Wymiary obrazka Wymiary obrazka w pikselach.Trwao znaku wodnego Dane o trwaoci znaku wodnego Digimarc w zoptymalizowanym obrazku (jeli taki znak istnieje).Cofnij/Ponw stan Liczba dostpnych cofni i ponowie operacji na obrazku.Oryginalny w bajtach Wielko oryginalnego spaszczonego obrazka w bajtach.Zoptymalizowany w bajtach Wielko obrazka zoptymalizowanego w bajtach.Ustawienia zoptymalizowane Procent zmniejszenia wielkoci pliku obrazka po zoptymalizowaniu go, a take rnica pomidzy wielkoci oryginau i wielkoci wersji zoptymalizowanej (wyraon w bajtach).Ustawienia wyjciowe Ustawienia wyjciowe, ktre decyduj o tym, jak s formatowane pliki HTML, jak s nazywane pliki i odcicia, a take jak podczas zapisywania zoptymalizowanej wersji obrazka s traktowane obrazki ta. Wielko/Czas pobierania Wielko pliku zoptymalizowanego obrazka i szacunkowy czas jego pobierania przy podanej prdkoci modemu.Uwaga: Rzeczywisty czas pobierania zaley od natenia ruchu w Internecie oraz od funkcji kompresji modemu. Wywietlana warto stanowi jego przyblienie.Zobacz take Dodawanie cyfrowych informacji o prawach autorskich na stronie 724Aby ustawi opcje wyjciowe na stronie 678Aby przej z programu Photoshop do ImageReady i odwrotnieDziki moliwoci przeczania si midzy programem Photoshop i ImageReady przestao by potrzebne cige otwieranie i zamykanie dokumentu w celu skorzystania z funkcji odpowiedniej aplikacji. Funkcje obydwu aplikacji mog by teraz wykorzystane w peni, z jednoczesnym zachowaniem cigoci pracy. Pliki i dokumenty uaktualniane w jednej aplikacji mog by automatycznie uaktualniane w drugiej. Zamknicie plikw w jednej aplikacji i otwarcie ich w drugiej nie jest ju potrzebne. Wykona jedn z nastpujcych czynnoci: Klikn na przycisku Edytuj w programie Photoshop, wywietlanym u dou palety narzdziowej. Wybra polecenie Plik > Edytuj w programie Photoshop lub Plik > Edytuj w programie ImageReady.W czasie przechodzenia pomidzy programami Photoshopem i ImageReady aplikacje te uywaj pliku tymczasowego (temp) dla przenoszonych zmian.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika36Przechodzenie do innych aplikacjiOprcz funkcji przechodzenia do biecych wersji programu Photoshop istnieje moliwo przechodzenia (zarwno z programu Photoshop, jak i ImageReady) do innych aplikacji graficznych lub edytorw HTML.Po zainstalowaniu programu Photoshop lub ImageReady aplikacje graficzne firmy Adobe zainstalowane w danym systemie i edytory HTML s dodawane do podmenu Przejd do. Do podmenu mog by dodane inne aplikacje (take aplikacje innych firm ni Adobe).Po przejciu do aplikacji graficznej plik oryginalny jest otwierany w aplikacji docelowej. Po przejciu do edytoraHTML w aplikacji docelowej jest otwierany i zapisywany plik zoptymalizowany i plik HTML. Jeli dokument zawiera odcicia, to zaczane s wszystkie pliki tworzce dany dokument. Istnieje moliwo ustawienia preferencji odpowiedzialnej za to, e po zakoczeniu edycji plikw w aplikacji zewntrznej i powrocie do programu Photoshoplub ImageReady, pliki s automatycznie aktualizowane.Aby przej z programu ImageReady do innej aplikacji1 Wykona jedn z nastpujcych czynnoci: Wybra polecenie Plik > Przejd do i wybra z podmenu odpowiedni aplikacj. Jeli dana aplikacja nie jest wywietlana w podmenu Przejd do, naley wybra opcj Inny edytor graficzny lub Inny edytor HTML. 2 Jeli wybrany plik by zmieniany po ostatnim zapisaniu, naley wybra opcj zapisania pliku: Klikn na Zapisz, aby zapisa plik bez zmiany jego nazwy i pooenia. Klikn na Zapisz jako, aby zmieni jego nazw, pooenie lub oba te elementy.Aby doda aplikacj do podmenu Przejd do1 Utworzy skrt (Windows) lub alias (Mac OS) do aplikacji, ktra ma by dodana.2 Przecign ikon skrtu lub aliasu do folderu Przejd do edytora graficznego lub Przejd do edytora HTML, umieszczonego w folderze Pomocnicze, w folderze programu Photoshop.3 Ponownie wczy program ImageReady, tak by przejrze aplikacje w podmenu Przejd do.Aby wczy automatyczne aktualizacje plikw w programie ImageReadyUstawiajc odpowiedni preferencj, mona spowodowa, e po powrocie z innej aplikacji do programuImageReady plik bdzie automatycznie aktualizowany.1 Wykona jedn z nastpujcych czynnoci: (Windows) Wybra polecenie Edycja > Preferencje > Oglne. (Mac OS) Wybra polecenie ImageReady > Preferencje > Oglne.2 Zaznaczy opcj Automatyczne uaktualnianie otwartych dokumentw.ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika37Palety i menuAby skorzysta z palet Palety pomagaj w modyfikacji i kontrolowaniu obrazkw. Domylne rozmieszczenie palet mona dostosowa do swoich potrzeb: Aby wywietli lub ukry wszystkie palety, razem z paskiem opcji i palet narzdziow, naley wcisn klawisz Tab. Aby wywietli lub ukry wszystkie palety oprcz palety narzdziowej, naley nacisn klawisze Shift+Tab. Aby wywietli menu palety, naley umieci kursor nad trjktem w prawym grnym rogu palety i wcisn przycisk myszy. Aby zmieni wielko palety, naley przecign jej dowolny naronik (Windows) lub pole do zmiany wielkoci, umieszczone w prawym dolnym rogu palety (Mac OS). Niektre palety, np. paleta Kolor, nie mog by modyfikowane metod przecigania. Aby zwin grup palet do samego tytuu, naley klikn na zakadce palet, na przycisku Minimalizuj (Windows) lub na polu zmniejszania/powikszania (Mac OS). Nawet jeli paleta jest zwinita, nadal mona otworzy jej menu.Korzystanie z paletA. Kliknicie powoduje zwinicie lub rozwinicie palety systemu Mac OSB. Kliknicie powoduje zwinicie lub rozwinicie palety systemu WindowsC. Kliknicie powoduje wywietlenie menu palety Aby paleta zostaa wywietlona na wierzchu swojej grupy, naley klikn na jej zakadce. Aby przenie ca grup palet, naley przecign jej pasek tytuu. Aby zmieni uoenie grupy palet lub j rozdzieli, naley przecign etykietki poszczeglnych palet. Przecignicie palety poza grup powoduje utworzenie nowej grupy. Aby przenie palet do innej grupy, naley przecign jej zakadk do tej grupy. Aby zadokowa palet przy innej palecie, naley przecign zakadk pierwszej palety do dolnej czci drugiej. Aby przenie ca grup zadokowanych palet, naley przecign jej pasek tytuu.Dokowanie palety w studni palet Aby przywrci domylne wielkoci i pooenia palet, naley wybra polecenie Okno > Przestrze robocza > Wyzeruj pooenie palet (Photoshop) lub Okno > Przestrze robocza > Domylne pooenia palet (ImageReady)." #$ADOBE PHOTOSHOP CS2Podrcznik uytkownika38 (ImageReady) Aby wywietli lub ukry opcje palet, ktre zawieraj opcje ukryte (palety Optymalizacja, Opcje warstwy oraz Odcicia), naley klikn na ikonie podwjnego trjkta na karcie palety; umoliwi to obejrzenie rnych postaci palety. Mona take wybra polecenie Poka opcje lub Ukryj opcje z menu palety. Paleta programu ImageReadyA. Kliknicie powoduje wywietlenie opcji paletyB. Kliknicie powoduje wywietlenie zestawu opcjiInformacje o studni paletPasek opcji programw Photoshop i ImageReady zawiera studni palet, ktra pomaga w porzdkowaniu palet i zarzdzaniu nimi. W studni palet s przechowywane (dokowane) czsto uywane palety, tak e nie musz one pozostawa otwarte w obszarze roboczym.Studnia palet jest dostpna tylko przy rozdzielczoci ekranu wikszej ni 800 pikseli na 600 pikseli (zaleca si ustawienie co najmniej 1024 na 768).Aby uy wybranej palety ze studni palet, naley klikn na jej zakadce. Paleta pozostanie otwarta do momentu kliknicia na zewntrz niej lub na jej zakadce.Paleta zadokowana w studn