of 2 /2
Acreditată prin Legea nr. 241/2002 Evaluată ARACIS prin acordarea calificativului GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT 2012 - 2017; 2017 - 2022 Universitatea ″Nicolae Titulescu″ din Bucureşti s-a afirmat ca o instituţie de învăţământ autentică, serioasă, ca o prezenţă distinctă şi larg apreciată în peisajul învăţământului superior din ţara noastră. Beneficiind, încă de la înfiinţare, de un corp profesoral de elită, activitatea universităţii noastre s-a desfăşurat sub semnul calităţii şi exigenţei. Dovadă elocventă, în acest sens, sunt absolvenţii noştri, mulţi dintre ei fiind deja afirmaţi în profesiile pe care le-au îmbrăţişat. Preocuparea pentru performanţă, în consonanţă cu exigenţele societăţii contemporane, este dublată de eforturile pe care le facem pentru a asigura studenţilor şi dascălilor lor condiţii dintre cele mai bune. Universitatea dispune de un sediu nou, modern, cu amfiteatre şi săli de seminarii spaţioase, laboratoare bine dotate, bibliotecă înzestrată cu cele mai noi apariţii editoriale, acces la Internet, cămin propriu, bază sportivă etc. Toate acestea asigură cadrul ambiental propice desfăşurării unei activităţi didactice şi ştiinţifice de calitate. Ne propunem să acţionăm în aşa fel, încât Universitatea ″Nicolae Titulescu″ din Bucureşti să confirme şi în viitor aprecierile de care se bucură, concretizate în acreditarea academică obţinută, să-şi menţină şi să sporească prestigiul. Deviza noastră este şi va fi: învăţământ de calitate, profesionalism şi exigenţă. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Rector, Prof. univ. dr. Prof. univ. dr. Ion NEAGU Mihai HOTCA I. INFORMAŢII GENERALE Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, universitate particulară de prestigiu din România, funcţionează din anul universitar 1990-1991 şi a fost acreditată prin Legea nr. 241/2002. La cele două evaluări instituționale, care au avut loc în ianuarie 2012 și în mai 2017, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a primit din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) calificativul „Grad de încredere ridicat”. II. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2021 LA TOATE FACULTĂŢILE, pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea candidaţilor înscrişi se face prin concurs, care constă în evaluarea cunoştinţelor, pe baza mediei generale obţinută la examenul de bacalaureat. La studiile universitare de master admiterea candidaţilor se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă. Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti percepe taxe şcolare anuale diferenţiate pe ani de studiu, plătibile în mai multe tranşe. Studenţii cu rezultate deosebite beneficiază de burse de merit şi burse speciale. Î NSCRIERILE la programele de studii universitare de licenţă şi la programele de studii universitare de master încep la data de 1 IULIE 2021 şi se vor face zilnic, ONLINE sau LA SEDIUL UNIVERSITĂŢII. PROGRAMUL pentru înscrieri LA SEDIUL UNIVERSITĂŢII este următorul: - luni – vineri, orele 9:00 – 17:00 - sâmbătă, orele 9:00 – 13:00 III. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII* Pentru toate studiile universitare (licență, master) - un dosar plic; - cerere tip de înscriere; - 3 fotografii tip carte/buletin de identitate; - carte/buletin de identitate, copie simplă; - certificat de naştere, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul; - certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul; - adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate; - 200 lei taxă de înscriere. În plus, pentru: a) studiile universitare de licență: - diploma de bacalaureat, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul (pentru absolvenţii promoţiei curente, adeverinţă de bacalaureat, cu indicarea mediei de absolvire); - foaia matricolă (clasele IX-XII), copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul; - diploma de licenţă, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul (candidaţii la a doua facultate). b) studii universitare de master: - diploma de licenţă, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul (sau adeverinţă de licenţă pentru absolvenții promoției curente, cu indicarea mediei de absolvire); - suplimentul la diplomă/foaia matricolă, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul. IV. F A C I L I T Ă Ţ I - studenţii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti care provin din aceeaşi familie (soţ/soţie, fraţi/surori) beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare; - studenţii de la cursurile învăţământului la distanţă (ID), cu rezultate bune, pot solicita transferul la învăţământ cu frecvenţă (IF), începând cu anul II de studii; - studenţii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti care frecventează cursurile la două programe de studii în cadrul acesteia, beneficiază de reducere de taxă pentru al doilea program; - studenţii universităţii beneficiază de cazare în cămin, în limita locurilor disponibile; - studenţii beneficiază de condiţiile necesare studiului individual asigurat de biblioteca universităţii; - Universitatea oferă condiţii de studiu şi cercetare ştiinţifică în cadrul Centrului de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative (C.S.J.E.S.A.); - Universitatea organizează Conferinţa Studenţească Anuală „Nicolae Titulescu” – CONSTANT în parteneriat cu Universitatea din Miskolc, Ungaria şi Universitatea „Angel Kancev“ din Ruse, Bulgaria; - Universitatea oferă, prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (C.C.O.C.), servicii de informare, consiliere psihologică şi orientare profesională; - studenții de la forma de învățământ cu frecvență, cu rezultate foarte bune, beneficiază de burse de merit, începând cu anul II de studii; - Universitatea oferă Mobilități de studii și de practică în cadrul Programului ERASMUS+. * În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, documentele necesare dosarului de examen vor fi depuse în copii simple, însoţite de documentele în original, în vederea certificării conformităţii de către personalul secretariatelor facultăţilor Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul universităţii din: Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 185, Sector 4 Telefon: 021 330.90.32; 021 330.90.76; 021 330.89.58 Fax: 021 330 86.06; 021 330.86.30; 021 330.82.63 E-mail: [email protected]; www.univnt.ro Mijloace de transport: - Metrou - staţia Timpuri Noi - Autobuz: 133, 312, 323 - Tramvai: 19 www.univnt.ro ADMITERE 2021 , UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCURESTI http://admitere.univnt.ro /univnt

ADMITERE 2021

  • Author
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ADMITERE 2021

Acreditat prin Legea nr. 241/2002 Evaluat ARACIS prin acordarea calificativului GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT 2012 - 2017; 2017 - 2022
Universitatea ″Nicolae Titulescu″ din Bucureti s-a afirmat ca o instituie de învmânt autentic, serioas, ca o prezen distinct i larg apreciat în peisajul învmântului superior din ara noastr.
Beneficiind, înc de la înfiinare, de un corp profesoral de elit, activitatea universitii noastre s-a desfurat sub semnul calitii i exigenei. Dovad elocvent, în acest sens, sunt absolvenii notri, muli dintre ei fiind deja afirmai în profesiile pe care le-au îmbriat.
Preocuparea pentru performan, în consonan cu exigenele societii contemporane, este dublat de eforturile pe care le facem pentru a asigura studenilor i dasclilor lor condiii dintre cele mai bune. Universitatea dispune de un sediu nou, modern, cu amfiteatre i sli de seminarii spaioase, laboratoare bine dotate, bibliotec înzestrat cu cele mai noi apariii editoriale, acces la Internet, cmin propriu, baz sportiv etc. Toate acestea asigur cadrul ambiental propice desfurrii unei activiti didactice i tiinifice de calitate.
Ne propunem s acionm în aa fel, încât Universitatea ″Nicolae Titulescu″ din Bucureti s confirme i în viitor aprecierile de care se bucur, concretizate în acreditarea academic obinut, s-i menin i s sporeasc prestigiul.
Deviza noastr este i va fi: învmânt de calitate, profesionalism i exigen.
Preedintele Consiliului de Administraie, Rector, Prof. univ. dr. Prof. univ. dr. Ion NEAGU Mihai HOTCA
I. INFORMAII GENERALE Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureti, universitate particular de prestigiu din România, funcioneaz din anul universitar 1990-1991 i a fost acreditat prin Legea nr. 241/2002. La cele dou evaluri instituionale, care au avut loc în ianuarie 2012 i în mai 2017, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureti a primit din partea Ageniei Române de Asigurare a Calitii în Învmântul Superior (ARACIS) calificativul „Grad de încredere ridicat”.
II. OFERTA EDUCAIONAL 2021 LA TOATE FACULTILE, pentru ciclul de studii universitare de licen, admiterea candidailor înscrii se face prin concurs, care const în evaluarea cunotinelor, pe baza mediei generale obinut la examenul de bacalaureat. La studiile universitare de master admiterea candidailor se face prin concurs, pe baza mediei generale obinute la examenul de finalizare a studiilor universitare de licen. Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureti percepe taxe colare anuale difereniate pe ani de studiu, pltibile în mai multe trane. Studenii cu rezultate deosebite beneficiaz de burse de merit i burse speciale.
ÎNSCRIERILE la programele de studii universitare de licen i la programele de studii universitare de master încep la data de 1 IULIE 2021 i se vor face zilnic, ONLINE sau LA SEDIUL UNIVERSITII. PROGRAMUL pentru înscrieri LA SEDIUL UNIVERSITII este urmtorul: - luni – vineri, orele 9:00 – 17:00 - sâmbt, orele 9:00 – 13:00
III. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII* Pentru toate studiile universitare (licen, master) - un dosar plic; - cerere tip de înscriere; - 3 fotografii tip carte/buletin de identitate; - carte/buletin de identitate, copie simpl; - certificat de natere, copie simpl, certificat asupra conformitii cu originalul; - certificat de cstorie, dac este cazul, copie simpl, certificat asupra conformitii cu originalul; - adeverin medical care atest starea de sntate; - 200 lei tax de înscriere.
În plus, pentru: a) studiile universitare de licen: - diploma de bacalaureat, copie simpl, certificat asupra conformitii cu originalul (pentru absolvenii promoiei curente, adeverin de bacalaureat, cu indicarea mediei de absolvire); - foaia matricol (clasele IX-XII), copie simpl, certificat asupra conformitii cu originalul; - diploma de licen, copie simpl, certificat asupra conformitii cu originalul (candidaii la a doua facultate).
b) studii universitare de master: - diploma de licen, copie simpl, certificat asupra conformitii cu originalul (sau adeverin de licen pentru absolvenii promoiei curente, cu indicarea mediei de absolvire); - suplimentul la diplom/foaia matricol, copie simpl, certificat asupra conformitii cu originalul.
IV. F A C I L I T I - studenii Universitii „Nicolae Titulescu” din Bucureti care provin din aceeai familie (so/soie, frai/surori) beneficiaz de reducerea taxei de colarizare; - studenii de la cursurile învmântului la distan (ID), cu rezultate bune, pot solicita transferul la învmânt cu frecven (IF), începând cu anul II de studii; - studenii Universitii „Nicolae Titulescu” din Bucureti care frecventeaz cursurile la dou programe de studii în cadrul acesteia, beneficiaz de reducere de tax pentru al doilea program; - studenii universitii beneficiaz de cazare în cmin, în limita locurilor disponibile; - studenii beneficiaz de condiiile necesare studiului individual asigurat de biblioteca universitii; - Universitatea ofer condiii de studiu i cercetare tiinific în cadrul Centrului de Studii Juridice, Economice i Socio-Administrative (C.S.J.E.S.A.); - Universitatea organizeaz Conferina Studeneasc Anual „Nicolae Titulescu” – CONSTANT în parteneriat cu Universitatea din Miskolc, Ungaria i Universitatea „Angel Kancev“ din Ruse, Bulgaria; - Universitatea ofer, prin Centrul de Consiliere i Orientare în Carier (C.C.O.C.), servicii de informare, consiliere psihologic i orientare profesional; - studenii de la forma de învmânt cu frecven, cu rezultate foarte bune, beneficiaz de burse de merit, începând cu anul II de studii; - Universitatea ofer Mobiliti de studii i de practic în cadrul Programului ERASMUS+.
* În conformitate cu Ordonana de urgen a Guvernului nr. 41/2016, documentele necesare dosarului de examen vor fi depuse în copii simple, însoite de documentele în original, în vederea certificrii conformitii de ctre personalul secretariatelor facultilor
Relaii suplimentare se pot obine la secretariatul universitii din: Bucureti, Calea Vcreti nr. 185, Sector 4 Telefon: 021 330.90.32; 021 330.90.76; 021 330.89.58 Fax: 021 330 86.06; 021 330.86.30; 021 330.82.63 E-mail: [email protected]; www.univnt.ro Mijloace de transport: - Metrou - staia Timpuri Noi - Autobuz: 133, 312, 323 - Tramvai: 19
www.univnt.ro
/univnt
FACULTATEA DE DREPT Facultatea dispune de un corp didactic de elit, cu experien didactic,
tiinific i profesional, derulând toate tipurile de programe universitare. În cadrul programului de studii „Drept” se asigur însuirea cunotinelor din
domeniile fundamentale ale dreptului (drept constituional, drept administrativ, drept civil, drept penal, drept procesual penal, drept procesual civil, drept comercial, dreptul muncii, drept european etc.), ceea ce permite absolvenilor programului de studii de licen s ocupe funcii de avocat, notar public, consilier juridic, executor judectoresc, mediator, practician în insolven, grefier, funcionar în administraia public central i local, consilier sau expert în afaceri europene, cercettor la institutele de cercetri juridice, precum i s participe la concursul de admitere al Institutului Naional al Magistraturii, în scopul ocuprii unor funcii de judector sau procuror.
De asemenea, în cadrul facultii funcioneaz programul de studii „Drept european i internaional”, cu deschidere spre relaii internaionale i drept european, care este singurul program acreditat pe acest profil din România, destinat s asigure formarea de specialiti care vor avea vocaie dubl, de a ocupa atât funcii în organismele europene i internaionale, cât i funcii în ar pentru liceniaii în tiine juridice.
Domeniul DREPT
- programul de studii Drept:
II. Studii universitare de master
III. Studii universitare de doctorat la disciplinele:
1. Drept civil 5. Drept procesual penal 2. Dreptul Uniunii Europene 6. Dreptul proprietii intelectuale 3. Drept execuional penal 7. Teoria general a dreptului 4. Drept penal 8. Drept administrativ
IF - învmânt cu frecven
4 ani 240 credite
Acreditare prin Legea nr. 241/2002. Funcioneaz în baza HG 403/2021
ID - învmânt la distan
4 ani 240 credite
IF - învmânt cu frecven
4 ani 240 credite
Carier judiciar 2 semestre 60 credite
Acreditare ARACIS 2008. Funcioneaz în baza HG 385/2021
Drept financiar, bancar i al asigurrilor
2 semestre 60 credite
Drept internaional i al Uniunii Europene
2 semestre 60 credite
Dreptul afacerilor 2 semestre 60 credite
Acreditare ARACIS 2008. Funcioneaz în baza HG 385/2021
tiine penale 2 semestre 60 credite
Acreditare ARACIS 2008. Funcioneaz în baza HG 385/2021
Managementul organizaiilor i serviciilor publice
4 semestre 120 credite
Acreditare ARACIS 2009. Funcioneaz în baza Hotrârii de Guvern nr. 385/2021
Protecia integritii organizaiilor 4 semestre 120 credite
Acreditare ARACIS 2020 (master profesional). Funcioneaz în baza Hotrârii de Guvern nr. 385/2021
FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR Absolvenii Facultii de Economie i Administrarea Afacerilor sunt liceniai în tiine Economice i vor putea
lucra în calitate de economiti în orice domeniu al pieei muncii, indiferent de programul de studii absolvit. Programele de studii de licen i masterat din domeniul „Administrarea Afacerilor” pregtesc specialiti pentru comunitatea oamenilor de afaceri, capabili s ia decizii ca administratori de firm, s fie creativi în domeniul afacerilor i s gestioneze eficient timpul, riscul i resursele economice. Programul de studii de licen „Contabilitate i Informatic de Gestiune” pregtete specialiti în domeniul contabilitii financiare i manageriale la nivelul entitilor economice din toate sectoarele de activitate, dar i în proiectarea aplicaiilor i sistemelor informatice de gestiune. Absolvenii programelor de masterat „Contabilitatea i auditul entitilor economice” i „Management contabil, audit i expertiz contabil” din domeniul Contabilitate beneficiaz de admiterea la stagiul de expert contabil fr susinerea examenului, ca urmare a protocoalelor încheiate cu CECCAR (Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din România).
Domeniul CONTABILITATE I. Studii universitare de licen - programul de studii „Contabilitate i informatic de gestiune“:
II. studii universitare de master
Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR
I. Studii universitare de licen - programul de studii „Administrarea afacerilor“:
II. Studii universitare de master
IF - învmânt cu frecven 3 ani 180 credite
Acreditare ARACIS 2009. Funcioneaz în baza Hotrârii de Guvern nr. 403/2021
ID - învmânt la distan 3 ani 180 credite
Acreditare ARACIS 2010. Funcioneaz în baza Hotrârii de Guvern nr. 403/2021
Management contabil, audit i expertiz contabil
4 semestre 120 credite
Contabilitatea i auditul entitilor economice 4 semestre 120 credite
Acreditare ARACIS 2013. Funcioneaz în baza HG 385/2021
IF - învmânt cu frecven 3 ani 180 credite
Acreditare ARACIS 2015. Funcioneaz în baza Hotrârii de Guvern nr. 403/2021
ID - învmânt la distan 3 ani 180 credite
Acreditare ARACIS 2018. Funcioneaz în baza Hotrârii de Guvern nr. 403/2021
Antreprenoriat i administrarea afacerilor 4 semestre 120 credite
Acreditare ARACIS 2016 Funcioneaz în baza HG 385/2021
FACULTATEA DE RELAII INTERNAIONALE I ADMINISTRAIE Programul de studii de licen „Administraie public”, din cadrul Facultii de Relaii Internaionale i Administraie, are ca obiectiv principal pregtirea de specialiti în domeniul administraiei publice centrale i locale, acetia devenind liceniai în domeniul de studii universitare de licen „Administraie Public”, aparinând domeniului fundamental „tiine sociale i politice”.
Domeniul TIINE ADMINISTRATIVE
I. Studii universitare de licen - programul de studii „Administraie public“:
II. Studii universitare de master
IF - învmânt cu frecven 3 ani 180 credite
Acreditare ARACIS 2008. Funcioneaz în baza Hotrârii de Guvern nr. 403/2021
ID - învmânt la distan 3 ani 180 credite
Acreditare ARACIS 2011 Funcioneaz în baza Hotrârii de Guvern nr. 403/2021
Pliant 2021-2022 var2016 pag1
Pliant 2021-2022 var2016 pag2