of 21 /21
Forme de concurs pentru admiterea la studiile universitare de master Faculta tea Specializ area Forma de concurs Administra ţie și Afaceri Administraţie publică și eficienţa sistemului administrativ 50% media generală a anilor de studii de licenţă 50% media examenului de licenţă Administrarea și dezvoltarea resurselor umane Administrarea relaţiilor publice și asistenţă managerială Administrarea Politicilor Publice în Uniunea Europeană

Admitere UniBuc | Admitere UniBucadmitere.unibuc.ro/.../05/Admitere-probe-MASTER-2021.docx · Web viewTurism și patrimoniu religios Managementul economic și administrarea unităţilor

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Admitere UniBuc | Admitere UniBucadmitere.unibuc.ro/.../05/Admitere-probe-MASTER-2021.docx · Web...

Forme de concurs pentru admiterea la studiile universitare de master
Facultatea
Specializarea
Administraie public i eficiena sistemului administrativ
50% media general a anilor de studii de licen 50% media examenului de licen
Administrarea i dezvoltarea resurselor umane
Administrarea relaiilor publice i asisten managerial
Administrarea Politicilor Publice în Uniunea European
Managementul achiziiilor publice
Consultan în afaceri
Administraie i Afaceri
(în limba englez)
Proba 1 - Proba eliminatorie - eseu motivaional, de max. 1 pagin, redactat în limba englez - notat cu calificativul ADMIS/RESPINS;
Proba 2 - 50% media general a anilor de studii de licen
Proba 3 - 50% media examenului de licen
Economie comportamental / Behavioural Economics (Interdisciplinar cu Psihologie) (în limba englez)
Marketingul strategic i managementul vânzrilor
50% media general a anilor de studii de licen 50% media examenului de licen
Biologie
Proba 2 – interviu (fa în fa sau online)
Biologie medical
(în limba englez)
(în limba englez)
Biochimie clinic aplicat
Sustenability of Socio-Ecological Systems
Examen de admitere - prob scris din tematica afiat
* Prob de competen lingvistic - englez, eliminatorie: proba va fi notat cu ADMIS/RESPINS
Criterii de departajare în cazul mediilor egale:
I. Media examenului de licen;
II. Media general a anilor de studii de licen
Biomolecule
Carier judiciar
Drept privat
Drept internaional public
Dreptul Uniunii Europene
Drept
Concurs de admitere, organizat în luna septembrie 2021
Drept fiscal
Droit et Gouvernance des Affaires Internationales et Européennes (în limba francez)
Drept economic european (în limba german)
Arbitrajul internaional/International Arbitration (în limba englez)
Fizic
Fizica materialelor avansate i nanostructuri/ Physics of Advanced Materials and Nanostructures (în limba englez)
Interviu
Fizic teoretic i computaional/Theoretical and Computational Physics (în limba englez)
Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizic i aplicaii/Physics of Atom, Nucleus, Elementary Particles, Astrophysics and Applications (în limba englez)
Optic, laseri i aplicaii
Filosofie
Istoria i circulaia ideilor filosofice
Media de admitere = Media aritmetic dintre nota acordat pentru scrisoarea de intenie i media de finalizare a studiilor de licen
Studii de dezvoltare internaional i etica relaiilor internaionale
Etic aplicat în societate, afaceri i organizaii
Filosofie i gândire critic
Calificativ admis/respins la verificarea competenelor lingvistice de limb englez;
Media de admitere = Media aritmetic dintre nota acordat pentru scrisoarea de intenie i media de finalizare a studiilor de licen
Philosophy, Politics and Economics
Istoria artei i filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)
Vezi modalitatea la Facultatea de Istorie
Filosofie
(interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)
Calificativ admis/respins la verificarea competenelor lingvistice de limb englez;
Media de admitere = Media aritmetic dintre nota la Scrisoarea de motivaie i nota la Interviul desfurat online
Management intercultural / Intercultural Management (în limba englez)
Comunicare i studii interculturale / Communication and Intercultural Studies (în limba englez)
Geologie i Geofizic
Concurs de dosare
Inginerie geologic i geotehnic ambiental
Geobiologie aplicat în conservarea patrimoniului natural i cultural
Geofizic
Geografie
70% media anilor de studii
30 % media examenului de licen
Gestiunea spaiului turistic i servicii de ospitalitate
Geografie aplicat i dezvoltare regional
Climatologie i resurse de ap
Geografie
Planificare teritorial i managementul localitilor urbane i rurale
Sisteme informaionale geografice
Evaluarea integrat a strii mediului
Jurnalism i tiinele Comunicrii
Campanii de comunicare în publicitate i relaii publice
1. Proba scris - proiect practic - o soluie de comunicare pentru o situaie actual din România. Se va depune la înscrierea online.
2. Proba oral - interviu online - motivaia alegerii masteratului + întrebari din proiectul practic
Comunicare i resurse umane
Proba scris: propunere de proiect de cercetare (circa 12000 de semne) din profilul programului masteral, conform ghidului de redactare de pe site, trimis la înscrierea online.
Jurnalism i comunicare politic
1. Proba scris: propunere de proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral. Proiectul va fi depus ONLINE la un link furnizat pe website la începutul perioadei de înscriere.
2. Proba oral: susinerea proiectului ONLINE
Jurnalism i tiinele Comunicrii
Jurnalism i tiinele Comunicrii
1. Proba scris: un eseu motivaional privind dezvoltarea profesional prin intermediul acestui program de masterat. Eseul va fi depus online
2. Proba oral ONLINE: analiza unei informaii din actualitatea social, politic sau cultural
Managementul instituiilor mass-media
1. Proba scris: proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral. Se depune la înscrierea ONLINE
2. Proba oral online: interviu.
Mass-media, dezvoltare, societate
(în limba francez – Medias, developpement, societe)
1. Proba scris: proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral (depus ONLINE în momentul înscrierii)
2. Proba oral: interviu online
Examenul se desfoar integral în limba francez. Prezentarea la proba oral/ interviu este precedat de proba de cunoatere a limbii strine, notat cu calificativ: admis/vs/ respins (online).
Publicitate i comunicare digital / Advertising and Digital Communication (în limba englez)
1. Proba scris: proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral. Lucrarea se va depune ONLINE odat cu dosarul de înscriere
2. Proba oral: interviu online, Proba de competen lingvistic
Producie multimedia i audiovideo
1. Proba scris: propunere de proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral. Se va depune online
2. Proba oral: susinerea online a proiectului i motivarea participrii la acest masterat
Cercetare aplicativ în tiinele comunicrii
Proba scris: Proiect de cercetare în tiinele comunicrii (2000 cuvinte) care va fi depus la înscrierea online
Mod, Societate, Consum
2. Interviu
Istoria ideilor, mentalitilor i a culturii de mas (master în colaborare cu Facultatea de Istorie)
Vezi modalitatea de admitere la Facultatea de Istorie
Istorie
Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatur;
Susinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere (inclusiv online).
Istorie i politic militar în România sec. XIX–XXI
Politic i societate în secolul XX
Istoria comunismului în România
Studii medievale
Istorie, resurse culturale i patrimoniu în societatea contemporan
Istoria ideilor, mentalitilor i a culturii de mas
Experimente ale modernitii
Studii literare
Prob oral (fa în fa sau online) – (interviu i discuie pe baza tematicii i bibliografiei ce vor fi anunate pe site-ul www.litere.ro)
Studii avansate în lingvistic – structura i funcionarea limbii române
Depunerea unui proiect de cercetare în domeniul limbii române i susinerea lui în faa comisiei (fa în fa sau online)
Didactici ale disciplinelor filologice
CV i text în care s se argumenteze interesul pentru acest masterat i interviu (fa în fa sau online) care const într-o prezentare oral pe o tem la alegere din cele indicate; criteriu de departajare – media obinut la examenul de licen
Teoria i practica editrii
Prob oral (fa în fa sau online) (interviu pe baza bibliografiei orientative anunate)
Etnologie, antropologie cultural i folclor
Prob oral (interviu) care va consta în prezentarea unei teme date (din bibliografie) - fa în fa sau online
Cultur i civilizaie ebraic
Lucrare menit s demonstreze capacitatea de sintez a candiadatului ce se depune odat cu dosarul de înscriere
Modele de comunicare i relaii publice
Scrisoare de intenie, CV i interviu (fa în fa sau online)
Consultan i expertiz în publicitate
Gestionarea informaiei în societatea contemporan
Cultur i politic în context european i internaional
Prob oral (al crei rezultat se cumuleaz cu media de la examenul de licen – ½ din media total) – fa în fa sau online
Managementul informaiei i al documentelor
Prob oral (fa în fa sau online) (interviu pe baza bibliografiei anunate i a unei scrisori de intenie)
Societate, multimedia, spectacol (SMS)
Prob oral (Interviu pe baza unui formular de aplicaie) (fa în fa sau online)
Teoria i practica imaginii (TPI)
Limbi i Literaturi Strine
Cultura i limbajul organizaiilor europene
Admitere pe baza mediei de la examenul de licen + media celor trei ani de licen.
Masteratul European pentru Formarea Interpreilor de Conferin
Prob de traducere la prima vedere – traducere i retroversiune la limba strin A; traducere la limba strin B (prob comun cu Masteratul în Traducere specializat i studii terminologice);
1. Prob oral de aptitudini (consecutiv fr luare de notie – interpretare din limba strin A în limba român; interpretare din limba român în limba strin A; interpretare din limba strin B în limba român).
Nota final este media dintre cele dou probe.
Lingvistica limbii engleze. Metode i aplicaii / The linguistics of English. Methods and applications (în limba englez)
1. dosar (CV, rezumatul lucrrii de licen, scrisoare de motivaie
– toate în limba englez)
Spaiul islamic: societi, culturi, mentaliti
Interviu prin videoconferin (prob oral) legat de proiectul depus la dosarul de înscriere
Studii americane / American Studies (în limba englez)
Interviu online
Dosar i interviu online
Limbi i Literaturi Strine
Interviu prin videoconferin pentru verificarea nivelului de limb i prezentarea proiectului (prob oral)
Studii franceze i francofone / Master d’Études françaises et francophones (în limba francez)
Curriculum vitae redactat în francez
Scrisoare de intenie redactat în francez
Interviu online în limba francez pornind de la scrisoarea de intenie
Traducere specializat i studii terminologice
Prob de traducere la prima vedere – traducere i retroversiune la limba strin A; traducere la limba strin B (prob comun cu Masteratul European pentru Formarea Interpreilor de Conferin).
Nota final este media celor trei componente ale probei.
Traducerea textului literar contemporan / Translation of the Contemporary Literary Text ( în limba englez)
Dosar depus ONLINE [CV, media la ciclul licen, locul absolvirii ciclului licen].
PROBA DE CONCURS: o naraiune scris în limba român de ctre candidat i tradus tot de acesta în limba englez. Aceast naraiune se depune la dosarul candidatului. Fiecare dintre versiuni trebuie s aib cca 1.000 de cuvinte [în total cca 2.000 de cuvinte, pe 2 coloane, una în român i una în englez].
· Notele se vor da în primul rând pentru CORECTITUDINEA GRAMATICAL ÎN AMBELE LIMBI.
Studii Hispanice / Máster de Estudios Hispánicos (în limba spaniol)
Prob oral de traducere direct i indirect + interviu în cursul cruia candidaii îi vor prezenta interesele de studiu i proiectele de formare profesional.
Studii religioase – texte i tradiii
Dosar + interviu online (pe baza bibliografiei de concurs)
Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice (în limba german)
Dosar (include un proiect scris pe o tem de interculturalitate) + interviu online
Limbi i Literaturi Strine
Digitalizarea în tiine umaniste / Digital Humanities ( în limba englez)
Dosar (CV, rezumatul lucrrii de licen – max. 2 pagini, scrisoare de motivaie, certificat de competen lingvistic pentru limba englez eliberat de ctre instituiile abilitate) + interviu online în limba englez
Limba Rus Aplicat. Tehnici de traducere (în limba rus)
Dosar (CV, scrisoare de motivaie, certificate i/sau diplome de participare la competiii în limba rus) + examen oral în limba rus, pe baza tematicii anunate, online
Studii Medievale
Admitere organizat de Facultatea de Istorie
Studii culturale slave: Rusia i rile slave din Europa Central i de Est
Interviu online + examen oral online pe baza bibliografiei
Matematic i Informatic
40% proba de dosar + 60% proba oral
Probabiliti i statistic în finane i tiine
Studii avansate în matematic / Advanced Studies in Mathematics ( în limba englez)
Algebr, geometrie i criptografie / Algebra, geometry and criptografie ( în limba englez)
Analiz matematic i aplicaii
tiina datelor / Data Science ( în limba englez)
Matematic i Informatic
Sisteme distribuite
Securitate i logic aplicat / Security and Applied Logic ( în limba englez)
Procesarea limbajului natural / Natural Language Processing ( în limba englez)
Psihologie i tiinele Educaiei
Psihologie i tiinele Educaiei
Psihologie organizaional i managementul resurselor umane
Prob oral - online: Candidatul (a) va primi i aborda o spe practic, (b) va rspunde la întrebrile comisiei.
Proba urmrete:
b) b)evaluarea cunotinelor de specialitate (concepte, teorii, modele relevante pentru spea practic) – 4 puncte,
c) c) evaluarea abilitilor academice (interviu i analiza elementelor de la dosar – scrisoare de intenie i CV – vezi anexa 1) – 1 punct.
Criterii departajare :
1.medie licen
Psihologie aplicat în domeniul securitii naionale
Sntate ocupaional i performana resursei umane
Psihologie educaional i consiliere psihologic
Psihologie clinic – evaluare i intervenie terapeutic
Psihologia sntii – Cercetare clinic i optimizare comportamental
Psihologia traumei – evaluare clinic i intervenie terapeutic
Psihodiagnoz, psihoterapie experienial unificatoare (PEU) i dezvoltare personal
Psihologie clinic i psihoterapia copilului i familiei
Formarea formatorilor
Criteriu departajare – Media ultimului an de studii de licen
Managementul i evaluarea organizaiilor i programelor educaionale
Consiliere colar i dezvoltarea carierei
Învare, inovare i coaching în educaie
Educaie presecundar. Politici i strategii de dezvoltare
Psihopedagogia colii incluzive
Tehnologii informatice i de comunicaii în educaie (Interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare i tehnologia informaiei) (IF)
Educaie timpurie
Criteriu departajare – Media ultimului an de studii de licen
Pedagogii alternative i art teatral în educaie
Management educaional (IFR)
Sociologie i Asisten Social
Consiliere în asisten social
Media de admitere la master se calculeaz astfel: (pentru învmânt cu frecven)
M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu: 3, unde:
1. Mabs = media general de absolvire a studiilor de licen (½Media anilor de studii + ½Media de licen:2)
2. Neseu = Nota acordat de comisie pe eseul prezentat la înscriere
3. Ninterviu = Nota acordat de comisie pentru susinerea interviului
Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare primele 2 zecimale.
Grupuri de risc i servicii sociale de suport
Managementul serviciilor sociale i de sntate
Prevenirea i combaterea consumului ilicit de droguri
Probaiune
Devian social i criminalitate
Studii de securitate
Cercetare sociologic avansat
Politici publice i management în administraia public
tiine Politice
1. Prob eliminatorie de verificare a competenelor lingvistice: scrisoarea de motivaie redactat în limba englez va fi notat cu admis/respins.
2. Interviu (fa în fa sau online, la solicitarea candidatului care precizeaz la înscriere modalitatea examinrii): prezentarea proiectului de carier i a temei de cercetare din scrisoarea de motivaie; interviul se susine în limba englez.
Politica în Europa. State. Frontiere. Societi / Politique en Europe: Etats, frontières, sociétés (în limba francez, co-diplomare cu EHESS Paris
1. Prob eliminatorie de verificare a competenelor lingvistice: proiectul de cercetare redactat în limba francez va fi notat cu admis/respins.
2. Interviu (fa în fa sau online): susinerea proiectului de cercetare depus în dosarul de concurs în limba francez.
Politicile egalitii de anse în context românesc i european (în limba român, cu modul opional în limba francez, i posibilitate de co-diplomare cu masterul european E.G.A.L.E.S.)
Interviu (fa în fa sau online): prezentarea proiectului de carier i a temei de cercetare din scrisoarea de motivaie depus în dosarul de concurs
Politic european i româneasc
Afaceri publice internaionale/ International Public Affairs, cu orientare profesional în limba englez
Dosarul de concurs conine în plus fa de celelalte programe i CV-ul candidatului, redactat în limba englez.
Proba de verificare a cunotinelor lingvistice (Prob eliminatorie)
· În baza scrisorii de motivaie (redactat în limba englez) din dosarul de concurs
–Prob notat admis /respins
Prob 1. Verificarea capacitii de gândire critic i argumentare (Prob scris, în limba englez)
· Examen scris online
· Prob notat de la 1 la 10, nota minim 6 pentru a putea fi admis la urmtoarea prob
Proba 2. Verificarea adecvrii cu programul de studii i potenial de dezvoltare profesional (Prob oral, în limba englez)
· Interviu online (susinerea scrisorii de motivaie i prezentarea CV-ul candidatului)
· Prob notat de la 1 la 10
· Nota la aceast prob reprezint nota final a examenului i în baza acesteia se va întocmi clasamentul candidailor; în cazul în care pe ultimul loc se afl mai muli candidai cu aceeai not criteriile de departajare vor fi, în ordine, (a) nota de la Proba 1, (b) media examenului de licen (în cazul candidailor absolveni a mai multe programe de licen se va lua în calcul cel mai recent examen), (c) media anilor de studii de licen (în cazul candidailor absolveni a mai multe programe de licen se va lua în calcul program cel mai recent absolvit)
Teologie Ortodox
Doctrin i cultur cretin
Exegez i ermineutic biblic
Istorie i tradiie cretin
Pastoraie i via liturgic
Turism i patrimoniu religios
Spiritualitate cretin i via sntoas
(în curs de acreditare)