ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul ... ?· ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea…

Embed Size (px)

Text of ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul ... ?· ADER 4.1.2. „Evaluarea,...

 • ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul

  integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile

  agricole si fermele zootehnice”

  Contractor: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” Bucureşti

  Persoana de contact (Directorul de proiect): Datele de contact: tel/fax/e-mail: Dr. Ing. Victor Toma MAITA 021 332 59 57/021 332 46 00

  E-mail: secretariatgeneral@ispif.ro maitav2007@yahoo.com

 • ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice”

 • ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice”

  1. Obiectivul proiectului: Proiectul isi propune sa evalueze si sa monitorizeze resursa de apa sub aspect cantitativ si calitativ, astfel incat sa poata fi utilizata in domeniul agricol, respectiv in expolatatiile agricole si fermele zootehnice. Deasemenea proiectul isi propune sa urmareasca fluxul apei pe circuitul de la sursa pana la evacuare. Proiectul urmareste, ca etapele parcurse in acest circuit sa se armonizeze cu reglementarile legislatiei europene in domeniu. Aspectele de natura teoretica vor fi implementate pe un studiu de caz, urmarindu-se in ce masura acestea se aplica sau nu, precum si modul in care pot fi remediate deficientele de flux. Se va urmari verificarea modului in care reglementarile europene in domeniu isi gasesc aplicabilitatea pe tema in speta.

  2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

  Prin proiectul „Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice” se urmareste realizarea unui studiu care sa se concretizeze prin intocmirea unui model/ghid de management integrat al resurselor de apa in domeniul agricol, pornind de la evaluarea initiala a resursei de apa atat cantitativ cat si calitativ trecand prin reactualizarea datelor prin noi studii/completari. De asemenea, in functie de tipul de activitate (exploatatie agricola sau ferma zootehnica) se vor propune seturi de masuri/activitati menite sa asigure monitorizarea si managementul fluxului de apa pe circuitul de la sursa pana la evacuare, armonizate legislatiei europene. Prin implementarea pe un studiu de caz se vor definitiva aceste masuri in scopul elaborarii modelului/ghidului de management integrat al resursei de apa.

 • ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice”

 • ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice”

  10. BAZINUL HIDROGRAFIC ARGES – VEDEA (plansa 11)

  Din punct de vedere geologic, formatiunile care apar in suprafata incepand de la nord – vest catre sud – est, apartin Pliocenului si Cuaternarului.Din punct de vedere hidrogeologic, bazinul hidrografic se caracterizeaza prin prezenta urmatoarelor categorii de strate acvifere: stratele acvifere freatice din luncile raurilor; stratele acvifere freatice din terase si campie. Debitele inregistrate la pomparile experimentale au fost cuprinse intre 1,00 – 19,00 l/s pentru denivelari corespunzatoare cuprinse intre 0,20 – 5,00 m, iar coeficientul de filtratie determinat are valori cuprinse intre 5,87 m/zi si 156,00 m/zi.

 • ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice”

  Modele de analiză:

  1. Exploataţia agricolă

  2. Ferma AGRICOLA

  Obiectivul fazei este prelucrarea şi interpretarea datelor necesare elaborarii proiectului atat din arhiva si biblioteca tehnica proprie, din cadrul unităţilor luate în studiu , din legislaţia română şi europenă referitoare la protecţia mediului cat si din alte surse.

  Activităţi preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

  -se cerceteaza, analizeaza, structureaza informatiile existente la exploataţia agricolă şi ferma zootehnică , ca unităţi agro-zootehnice reprezentative ; -se cerceteaza, analizeaza, structureaza informatiile obtinute din alte surse legale; -se vor efectua deplasari atunci cand se va dovedi util pentru culegere de date la teren; -se efectueaza documentarea atat din literatura de specialitate romana cat si straina ce abordeaza tematici interesante si utile proiectului.

 • ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice”

  Descrierea exploataţiei agricole

  Amplasamentul

  Exploataţia agricolă analizată este pe teritoriul fostei unitaţi ICITID Bănesa Giurgiu, fiind exploatată în prezent de către I.N.C.D.I.F.-„ISPIF”-Baza de Cercetare Dezvoltare Băneasa Giurgiu şi S.C. GRIVCO S. A.

  Ferma ICITID Băneasa Giurgiu se află amplastă la 25 km de oraşul Giurgiu şi 45 km de oraşul Bucureşti, cu sediul amplasat pe soseaua Daia-Olteniţa, se învecinează la nord cu comuna Mihai Bravu, la sud cu fluviul Dunărea şi comuna Gostinu, la est sat Pietrele şi la vest comuna Băneasa.

  Suprafaţa exploatată

  Suprafaţa exploatată este de 325 ha de către I.N.C.D.I.F.-„ISPIF”-Baza de Cercetare Dezvoltare Băneasa Giurgiu semanată cu culturi de cereale, plante tehnice, leguminoase pentru boabe, pomi ornamentali şi gazon.

 • ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice”

  In urma lucrarilor hidroameliorative s-au remarcat o serie de modificari:

  -solurile foste submerse, isi micsoreaza volumul, se contracta; -se atenueaza fenomenele de gleizare pe adancimea 0―50 cm si inceperea unui proces de structurare ; -cresterea densitatii aparente la majoritatea unitatilor de sol; -reducerea conductivitatii hidraulice, aflata in corelatie inversa cu densitatea aparenta; valorile capacitatii de camp inregistreaza scaderi pe majoritatea solurilor, mai accentuat pe solurile intens hidromorfe; -continutul de humus prezinta scaderi ale valorii de pana la 40% din valoarea initiala; -valorile pH-ului au inregistrat cresteri mai accentuate in stratul arabil, indeosebi la solurile de pe fostele funduri de balti, scaderi ale pH-ului se remarca la solurile cu textura grosiera sau mijlocie.

  Informaţii agrotehnice Culturi, asolament, rotaţie culturi, producţii medii

  Conditiile pedoclimatice favorabile din Lunca Dunarii permit cultivarea unor variate culturi de camp: cereale, plante tehnice, leguminoase pentru boabe. Cerealele detin ponderea cea mai mare, ocupand 60% din suprafata arabilului (35% porumb, 17% grau etc.). Productia agricola totala medie in anii 1980 : 100.000 t cereale.

 • ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice”

  LEGISLATIA EUROPEANA IN DOMENIU

  DIRECTIVE EUROPENE

  1.a. DIRECTIVA 68 / 1980 REFERITOARE LA APELE SUBTERANE 1.b. DIRECTIVA 83 / 1998 PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE 1.c. DIRECTIVA 86/278 EEC CU PRIVIRE LA EVACUAREA SIGURA A NAMOLULUI 1.d. DIRECTIVA 91/ 676 EEC PRIVIND PROTECTIA APELOR IMPOTRIVA POLUARII CAUZATE DE NITRATI 1.e. DIRECTIVA 68 DIN 1980 REFERITOARE LA APELE SUBTERANE

 • ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice”

  Amplasament si conditii naturale

  În acest proiect a fost aleasă o fermă zootehnică de capacitate medie (cca. 4000 capete porci), dotată cu tehnologii moderne şi care valorifică şi dejecţiile rezultate prin obţinerea biogazului şi fertilizării terenurilor agricole cand acestea nu au vegetaţie. Ferma pentru ingrasarea porcilor, ce apartine SC INTER MOTOCROSS SRL, este amplasata in extravilanul loc. Prundu, jud. Giurgiu. Accesul in incinta se realizeaza pe latura sudica a terenului. Vecinatatile amplasamentului sunt: N – canal S – teren IAS Prundu E – teren IAS Prundu V - teren IAS Prundu Terenul nu prezinta diferente mari de cota in perimetrul complexului. Complexul este amplasat intr-o zona de lunca. Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul apartine zonei de lunca a Dunarii. Amplasamentul studiat din comuna Prundu, jud Giurgiu, in suprafata de 34.891 m2 este situat intr-o zona de lunca cu climat temperat continental caracterizat de urmatoarele valori:

 • ADER 4.1.2. „Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice”

  Debitul de ape uzate menajere este:

  Quz zi mediu = 0,37 m3/zi Quz zi maxim = 0,51 m3/zi Quz orar maxim = 0,06 m3/h

  Debitul de apa uzate tehnologice este:

  Quz zi mediu = 38,2 m3/zi Quz zi maxim = 47,2 m3/zi Quz orar maxim = 5,9 m3/h

  Geologie

  Din punct de vedere geologic, depozitele ce alcatuiesc terenul de fundare apartin Cuaternarului, fiind reprezentate in suprafata printr-un complex argilo-prafos-nisipos, cafeniu, cafeniu-galbui, plastic consistent, iar in adancime prin straturi de maluri cenusii-vinetii, usor nisipoase, cu resturi organice in putrefactie (cochilii de scoi