3
Construction site IN GDANSK Container terminal Pile load test Franki pile manufacture Franki Rig IN KAMIONKA Windpark IN KAMIONKA Pilehead after cutting Windpark IN WYSOKA Concreting the blinding layer after construction Special foundation | FRANKI NG Fundamenty specjalne | FRANKI NG New Generation Piles Pale Nowej Generacji Project / Projekt Technical advice / Doradztwo techniczne Execution / Wykonanie •Motorway A1 Bełk Świerklany •Motorway A1 Świerklany – Gorzyczki Express road S1 (bridge) Sewage treatment plant in Łaziska Górne •Road viaduct in Chrzanów •Bridge over the river Nysa Kłodzka •Bridge over the river Ślęża Sugar factory in Strzelin Provincial eastern roadway Bielany – Łany – Długołęka •Wind farm in Rzepin •Express road S3 Klucz Międzyrzecz Południe – Klucz Sulechów Bridge over the river Vistula Wind farm in Kisielice Wind farm in Gawłowice (PEP I) Wind farm in Stramnica Wind Farm in Kukinia Wind farm in Redecz Wielki Bridge over the river Stradomka Ring road in Pabianice Wind farm in Pudzików Wind farm in Jadwinówka Wind farm in Pruszków Kraków Katowice Rzeszów Przemyśl Opole Wrocław Zielona Góra Kalisz Łódź Częstochowa Kielce Lublin Zamość Tarnobrzeg Radom Warszawa Białystok Olsztyn Suwałki Toruń Bydgoszcz Poznań Gorzów Wlkp Szczecin Koszalin Słupsk Gdańsk Elbląg Ostrołęka Włocławek Nowy Sącz Gdynia Kołobrzeg Viaduct over railway and Księżycowa street •Wind farm in Masłowice Wind farm in Kamionka Wind farm in Wysoka Wind farm in Nowe Chrapowo Solid waste incineration plant in Konin Motorway A2 Stryków – Konotopa, seg. B, C, E References 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 44 tel.: +48 12 622 75 60 faks: +48 12 622 75 70 e-mail: [email protected] www.frankipolska.pl Road no. 849 Wind farm in Skurpie (PEP III) •Mrówka market in Chełmża Regional road no. 8 and express road S-61 ring road Augustów •Wind farm in Rajgród (PEP II) •Road bridge in Opatów Motorway A1 Rusocin – Nowe Marzy •Container terminal in Gdańsk Wind farm in Subkowy II Assembling Hall for Shipyards in Gdynia Port Wind farm in Nowotna Wind farm in Tolkowiec Bridge over the river Babica

About Franki Polska (english version)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: About Franki Polska (english version)

Construction siteIN GDANSKContainer terminal

Pile load test

Franki pile manufacture

Franki RigIN KAMIONKA

WindparkIN KAMIONKA

Pilehead after cutting

WindparkIN WYSOKA Concreting the blinding layer after construction

Special foundation | FRANKI NGFundamenty specjalne | FRANKI NG

New Generation PilesPale Nowej Generacji

Project / ProjektTechnical advice / Doradztwo techniczne

Execution / Wykonanie

•Motorway A1 Bełk – Świerklany •Motorway A1 Świerklany – Gorzyczki•Express road S1 (bridge)•Sewage treatment plant in Łaziska Górne•Road viaduct in Chrzanów

•Bridge over the river Nysa Kłodzka

•Bridge over the river Ślęża•Sugar factory in Strzelin•Provincial eastern roadway Bielany – Łany – Długołęka

•Wind farm in Rzepin•Express road S3 Klucz Międzyrzecz Południe – Klucz Sulechów

•Bridge over the river Vistula•Wind farm in Kisielice•Wind farm in Gawłowice (PEP I)

•Wind farm in Stramnica•Wind Farm in Kukinia

•Wind farm in Redecz Wielki

•Bridge over the river Stradomka

•Ring road in Pabianice

•Wind farm in Pudzików•Wind farm in Jadwinówka•Wind farm in Pruszków

Kraków

Katowice

Rzeszów

Przemyśl

Opole

Wrocław

Zielona Góra KaliszŁódź

CzęstochowaKielce

Lublin

ZamośćTarnobrzeg

Radom

Warszawa

Białystok

Olsztyn

Suwałki

ToruńBydgoszcz

Poznań

Gorzów Wlkp

Szczecin

Koszalin

SłupskGdańsk

Elbląg

Ostrołęka

Włocławek

Nowy Sącz

Gdynia

Kołobrzeg

•Viaduct over railway and Księżycowa street

•Wind farm in Masłowice

•Wind farm in Kamionka•Wind farm in Wysoka•Wind farm in Nowe Chrapowo

•Solid waste incineration plant in Konin

•Motorway A2 Stryków – Konotopa, seg. B, C, E

References

31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 44tel.: +48 12 622 75 60

faks: +48 12 622 75 70e-mail: [email protected]

www.frankipolska.pl

•Road no. 849

•Wind farm in Skurpie (PEP III)•Mrówka market in Chełmża

•Regional road no. 8 and express road S-61 – ring road Augustów•Wind farm in Rajgród (PEP II)

•Road bridge in Opatów

•Motorway A1 Rusocin – Nowe Marzy•Container terminal in Gdańsk•Wind farm in Subkowy II•Assembling Hall for Shipyards in Gdynia Port•Wind farm in Nowotna

•Wind farm in Tolkowiec•Bridge over the river Babica

Page 2: About Franki Polska (english version)

Manufacturing process with gravel pre-compression

GW

Ramming in the driving pipethrough inner ramming with

free fall pipe hammer until soilload-bearing foundation soil

is reached

Ramming downthe gravel whilstpulling the pipe

Ramming backthe pipe into thegravel previously

rammed down

Forming a pilebase through

ramming downconcrete

Capping the pilehead; arrangingthe connectingreinforcement

the pile isfinished and after

hardering ready tobear loads

penetrationinto the earth

always water-resistant closingwith stopper

refillingof gravel

non load-bearingfoundation soil

load-bearingfoundation soil

pulling whenforming base

refilling ofconcrete

rammingdown thebase

compressedfoundation soil

Manufacturing process

Set driving pipein place, fill in

stopper concreteand ram in

Ramming in the drivingpipe through innerramming with free

fall pile hammer

Formation of the pilebase through ramming

down the conrete

Fitting the reinforcingcage and conreting

the shaft

Capping the pilehead; arrangingthe connectingreinforcement

driving pipe

free fall pilehammer

stopper made ofconcreteor gravel

pullingduringbaseformation

refilingconcrete

pullingthe drivingpipe

refillingconcrete

fitting thereinforcing cage

the pile is finished andafter hardening ready to

bear loads

GW

non load-bearingfoundation soil

load-bearingfoundation soil

penetrationinto the earth

pile drive ontothe stopper

always water-resistant closingwith stopper

rammingdown the base

Application possibilities The FRANKIPILE NG can be used in a wide range of foundation soil conditions as a deep foundation element for all types of construc-tions such as, e.g. bridges, roads, tunnels, industrial and offi ce buil-dings, dock bases, craneways, wind power plants and many more. It offers particular advantages in places where high loads have to be transferred or where good, load-bearing foundation soil only occurs very deep down in the ground.Where very high loads have to be transferred in restricted areas, a further development is available in the form of the Megapile, which enables pile loads of up to R2,K = 6000 kN, depen-ding on the foundation soil. The pile system has a wide variety of designs enabling it to be ideally ada-pted individually to the various types of founda-tion soil conditions and building site situations. Vertical piles as well as sloping piles tilted up to 4:1 are available. Due to its base expansion the FRANKIPILE NG is also well suited to ab-sorbing tensile loads. The dimensioning and the manufacturing of the FRANKIPILE NG are carried out according to DIN 1054 and DIN EN 12699. For preliminary dimensioning, dimensio-ning curves are given for the FRANKIPILE NG in the “EA-piles” for both non-cohesive and cohesive soils.

FRANKIPILE Rig

Specifi cation- Very high pile loads- Very low settlement- Full ground displacement- Optimum adaptation to the foundation soil- Base expansion- Diameter 42, 51, 56, 61 cm

Applications- All types of constructions- Contaminated foundation soil- Fluctuating foundation soil conditions

Zastosowanie Pal Franki NG może być stosowany jako element posadowienia w bardzo zróżnicowanych warunkach gruntowych przy budowie ta-kich obiektów jak np.: budynki biurowe i przemysłowe, budowa dróg i mostów, doki stoczniowe, trasy dźwigowe i siłownie wiatrowe.Szczególnie dobrze spełnia swoje zadanie tam gdzie zachodzi po-trzeba przejęcia dużych obciążeń lub tam gdzie nośny grunt znaj-duje się na dużej głębokości.Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości wykonania

Pal Franki NG może być optymalnie dostosowany do pa-nujących warunków gruntowych i do położenia plano-

wanego obiektu.Istnieje możliwość stawiania pali pionowych jak również pochylonych w proporcji 4:1. Rozbudowana stopa pala umożliwia stosowanie pali jako pale kotwiące.Pale Franki NG są wykonywane według norm: DIN 1054 i DIN EN 12699.

Foundation soil Load

Ground profile Pressure sounding

Filling

Clay soil

Peat

Clay soil

Peat

SandClay soil

Sand

Depth [m]

Resistance-Settlement-LineLoad [MN]

Setting [mm]

Ground profile Pressure sounding Resistance-Settlement-Line

TopsoilCourse clayGravel/Stones

Sand

Gravel/Stones

Sand

Clay

Depth [m]

Gravel pre-compressing

Load [MN]

Setting [mm]

Manufacturing process The FRANKIPILE NG is a cast-in situ concrete foundation pile with a re-covered driving pipe. This is closed watertight underneath by means of a stopper made of dry concrete or grit. A free fall pile hammer working in the pipe strikes onto this stopper, thereby driving the pipe into the ground.The resulting pile driving work (number of strikes/m) is a measure of the load-bearing capacity of the ground at the respective pile location. After reaching the target depth and the pile driving criteria respectively, the stopper is detached and the necessary base concrete quantity is rammed down. Finally a reinforcing cage is adjusted, concrete fi lled in and the driving pipe pulled up again.Should the in-situ ground have insuffi cient load-bearing capacity at the intended settling depth, ground improvement can be carried out before manufacturing the pile base by means of gravel pre-compression. In this case the ground is improved in a corresponding area below and above the pile settling depth by means of ramming down gravel.

Environmental friendliness The manufacturing of the FRANKIPILE NG takes place with low emis-sions due to internal pile driving. In the case of favourable boundary conditions it is also possible to carry out the foundation work with this pile system in the proximity of existing buildings. Due to the full earth displacement it is not necessary to transport earth, this therefore exc-ludes the earth becoming loosened. The pile system has proven itself many times in building projects on contaminated sites.

Economic effi ciencyThe specifi c adaptation of the possible design variations to the fo-undation soil and the building site situation result in optimum utili-sation with regard to the load-bearing capacity and pile length. Its almost 100-year application in building works is based on its perfec-ted technology, high manufacturing standards and excellent econo-mic effi ciency.

Wykonanie | Produkcja Pal FRANKI NG jest żelbetowym palem przemieszczeniowym wyko-nywanym metodą dynamiczną przy zastosowaniu rury prowadzącej (wielokrotnego użytku).Na początku procesu wykonywania pala rura prowadząca zostaje zakorkowana warstwą betonu lub żwiru. Warstwa ta jest następnie uderzana swobodnie opadającym ubijakiem, powodującym pogrąża-nie rury w grunt. Ilość uderzeń na metr zagłębienia rury (posuw rury) określa pracę, która odzwierciedla nośność danego gruntu.Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości zaczyna się formowanie sto-py pala poprzez odpowiednie ubijanie betonu. Po uformowaniu stopy pala wprowadzamy do rury kosz zbrojeniowy i rozpoczynamy proces betonowania trzonu pala.

Wpływ na środowisko naturalne Zastosowanie rury prowadzącej sprawia, że proces stawiania Pali Franki NG jest ubogi w emisję hałasu, co umożliwia jego zasto-sowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących już budowli.Podczas stawiania Pali Franki NG nie zachodzi potrzeba usuwania materiału gdyż zostaje on całkowicie zagęszczony w trakcie całego procesu.Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych (skażonych) podłożach.

Rentowność Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości wykonania, Pale Franki NG są optymalnie dopasowane pod względem obciążenia i długości do panujących warunków gruntowych i położenia palowanego obiektu.Pal Franki NG dzięki bezpiecznej sprawdzonej technologii i wysokie-mu standardowi wykonania oraz wyjątkowym walorom ekonomicz-nym, znajdują zastosowanie w budownictwie od prawie 100 lat.

Our possible pile systemsPile systems Diameter (cm) Characteristic Resistance R2,k (kN)

Frankipile 42 - 71 1500 - 6000

Simplexpile 42 - 61 1200 - 2800

Steel pipe driven pile 32 - 36 500 - 600

Atlaspile 41/51 - 46/56 1200 - 1600

Large diameter bored pile 88 - 150 1500 - 6000

Partly displacement bored pile 42 - 61 800 - 2000

Micropile 20 - 30 400 - 100Foundation of the wind turbine

Page 3: About Franki Polska (english version)