13
ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr.3/56 Nr. formular 01 02 28 29 Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Sume alocate de la bugetul de stat CUPRINS Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pag.2

A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr.3/56

Nr.

formular

01

02

28

29

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Sume alocate de la bugetul de stat

CUPRINS

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

pag.2

Page 2: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2017-2020

Anexa nr. 3 / 56 / 01 Pag. - mii lei -1

Ca-pi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5300

5001

5100

5301

01

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

55

59

70

71

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.564

7.332

1.333

431

514

5.054

232

232

7.564

7.332

1.333

431

514

5.054

232

232

7.564

7.332

1.333

431

514

5.054

232

232

7.564

7.332

1.333

431

514

5.054

232

232

7.564

7.332

1.333

431

514

5.054

232

232

A B

ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

7.283

7.051

1.366

431

200

5.054

232

232

7.283

7.051

1.366

431

200

5.054

232

232

7.283

7.051

1.366

431

200

5.054

232

232

7.283

7.051

1.366

431

200

5.054

232

232

7.283

7.051

1.366

431

200

5.054

232

232

7.314

7.082

1.397

431

200

5.054

232

232

7.314

7.082

1.397

431

200

5.054

232

232

7.314

7.082

1.397

431

200

5.054

232

232

7.314

7.082

1.397

431

200

5.054

232

232

7.314

7.082

1.397

431

200

5.054

232

232

7.345

7.113

1.428

431

200

5.054

232

232

7.345

7.113

1.428

431

200

5.054

232

232

7.345

7.113

1.428

431

200

5.054

232

232

7.345

7.113

1.428

431

200

5.054

232

232

7.345

7.113

1.428

431

200

5.054

232

232

pag.3

Page 3: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2017-2020

(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 56 / 02 Pag. - mii lei -1

Ca-pi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

5100 01

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

01

03

01

05

06

13

14

30

01

26

01

01

05

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

02

30

48

03

30

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume acordate membrilor academiilor

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.564

7.332

1.333

1.081

1.014

67

252

174

6

54

3

15

431

193

20

2

40

4

14

8

15

30

60

5

5

68

60

8

12

6

147

2

145

514

514

514

5.054

5.054

232

232

232

27

205

7.564

7.332

1.333

431

A B

ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

7.283

7.051

1.366

431

200

5.054

232

232

7.283

7.051

1.366

431

7.314

7.082

1.397

431

200

5.054

232

232

7.314

7.082

1.397

431

7.345

7.113

1.428

431

200

5.054

232

232

7.345

7.113

1.428

431

pag.4

Page 4: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 56 / 02 Pag. - mii lei -2

Ca-pi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5301

01

55

59

70

71

01

10

20

55

59

70

71

01

03

01

05

06

13

14

30

01

26

01

01

05

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

02

30

48

03

30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume acordate membrilor academiilor

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Cercetare fundamentala (de baza)

514

5.054

232

232

7.564

7.332

1.333

1.081

1.014

67

252

174

6

54

3

15

431

193

20

2

40

4

14

8

15

30

60

5

5

68

60

8

12

6

147

2

145

514

514

514

5.054

5.054

232

232

232

27

205

7.564

A B

ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

200

5.054

232

232

7.283

7.051

1.366

431

200

5.054

232

232

200

5.054

232

232

7.314

7.082

1.397

431

200

5.054

232

232

200

5.054

232

232

7.345

7.113

1.428

431

200

5.054

232

232

pag.5

Page 5: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AC

AD

EM

IA O

AM

EN

ILO

R D

E S

TII

NT

A D

IN R

OM

AN

IAA

nexa

nr.

3 /

56

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

249

249

249 52 15 37 197

232

232

232

232 27 205

249

249

249 52 15 37 197

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

1.17

7

1.17

7

1.17

7

980

123

857

197

1.17

7

1.17

7

1.17

7

980

123

857

197

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.6

Page 6: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AC

AD

EM

IA O

AM

EN

ILO

R D

E S

TII

NT

A D

IN R

OM

AN

IAA

nexa

nr.

3 /

56

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

249

249

249 52 15 37 197

232

232

232

232 27 205

249

249

249 52 15 37 197

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

1.17

7

1.17

7

1.17

7

980

123

857

197

1.17

7

1.17

7

1.17

7

980

123

857

197

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.7

Page 7: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AC

AD

EM

IA O

AM

EN

ILO

R D

E S

TII

NT

A D

IN R

OM

AN

IAA

nexa

nr.

3 /

56

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

15 15 15 15 15 37 37 37 37 37

27 27 27 27 27 205

205

205

205

205

15 15 15 15 15 37 37 37 37 37

27 27 27 27 27 205

205

205

205

205

27 27 27 27 27 205

205

205

205

20527 27 27 27 27 205

205

205

205

205

27 27 27 27 27 205

205

205

205

20527 27 27 27 27 205

205

205

205

205

27 27 27 27 27 205

205

205

205

20527 27 27 27 27 205

205

205

205

205

123

123

123

123

123

857

857

857

857

857

123

123

123

123

123

857

857

857

857

857

b.D

otar

i in

dep

end

ente

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.8

Page 8: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AC

AD

EM

IA O

AM

EN

ILO

R D

E S

TII

NT

A D

IN R

OM

AN

IAA

nexa

nr.

3 /

56

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

asa

cum

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.9

Page 9: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AC

AD

EM

IA O

AM

EN

ILO

R D

E S

TII

NT

A D

IN R

OM

AN

IAA

nexa

nr.

3 /

56

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

249

249

249 52 15 37 197

232

232

232

232 27 205

249

249

249 52 15 37 197

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

1.17

7

1.17

7

1.17

7

980

123

857

197

1.17

7

1.17

7

1.17

7

980

123

857

197

TO

TA

L C

AP

ITO

L 5

3 --

CE

RC

ET

AR

E F

UN

DA

ME

NT

AL

A S

I C

ER

CE

TA

RE

DE

ZV

OL

TA

RE

5300

CE

RC

ET

AR

E F

UN

DA

ME

NT

AL

A S

I C

ER

CE

TA

RE

DE

ZV

OL

TA

RE

BU

GE

T D

E S

TA

T

5301

CE

RC

ET

AR

E F

UN

DA

ME

NT

AL

A S

I C

ER

CE

TA

RE

DE

ZV

OL

TA

RE

5301

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5301

7101

Act

ive

fixe

5301

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5301

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5301

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.10

Page 10: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AC

AD

EM

IA O

AM

EN

ILO

R D

E S

TII

NT

A D

IN R

OM

AN

IAA

nexa

nr.

3 /

56

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

249

249

249 52 15 37 197

232

232

232

232 27 205

249

249

249 52 15 37 197

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

232

232

232

232 27 205

1.17

7

1.17

7

1.17

7

980

123

857

197

1.17

7

1.17

7

1.17

7

980

123

857

197

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii53

00 C

ER

CE

TA

RE

FU

ND

AM

EN

TA

LA

SI

CE

RC

ET

AR

E D

EZ

VO

LT

AR

E

BU

GE

T D

E S

TA

T

5301

CE

RC

ET

AR

E F

UN

DA

ME

NT

AL

A S

I C

ER

CE

TA

RE

DE

ZV

OL

TA

RE

5301

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5301

7101

Act

ive

fixe

5301

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5301

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5301

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.11

Page 11: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

AC

AD

EM

IA O

AM

EN

ILO

R D

E S

TII

NT

A D

IN R

OM

AN

IAC

OD

OB

IEC

TIV

2A

nexa

nr.

3 /

56

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

15 15

15 15 15 15

27 27

27 27 27 27

15 15

15 15 15 15

27 27

27 27 27 27

27 27

27 27 27 2727 27

27 27 27 27

27 27

27 27 27 2727 27

27 27 27 27

27 27

27 27 27 2727 27

27 27 27 27

Tot

al 2

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5300

CE

RC

ET

AR

E

FU

ND

AM

EN

TA

LA

SI

CE

RC

ET

AR

ED

EZ

VO

LT

AR

E

BU

GE

T D

E S

TA

T

5301

CE

RC

ET

AR

E

FU

ND

AM

EN

TA

LA

SI

CE

RC

ET

AR

ED

EZ

VO

LT

AR

E53

0171

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E

NE

FIN

AN

CIA

RE

5301

7101

Act

ive

fixe

5301

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra

biro

tica

si

alte

act

ive

corp

oral

e

pag.12

Page 12: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

Pag

. 2

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

AC

AD

EM

IA O

AM

EN

ILO

R D

E S

TII

NT

A D

IN R

OM

AN

IAC

OD

OB

IEC

TIV

5A

nexa

nr.

3 /

56

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

37 37

37 37 37 37

205

205

205

205

205

205

37 37

37 37 37 37

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

Tot

al 2

857

857

857

857

857

857

857

857

857

857

857

857

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5300

CE

RC

ET

AR

E

FU

ND

AM

EN

TA

LA

SI

CE

RC

ET

AR

ED

EZ

VO

LT

AR

E

BU

GE

T D

E S

TA

T

5301

CE

RC

ET

AR

E

FU

ND

AM

EN

TA

LA

SI

CE

RC

ET

AR

ED

EZ

VO

LT

AR

E53

0171

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E

NE

FIN

AN

CIA

RE

5301

7101

Act

ive

fixe

5301

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

pag.13

Page 13: A3 56 50 - Guvernul Romaniei...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA Anexa nr. 3 / 56 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli

Pag

. 3

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

asa

cum

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 10

78

AC

AD

EM

IA O

AM

EN

ILO

R D

E S

TII

NT

A D

IN R

OM

AN

IAC

OD

OB

IEC

TIV

107

8A

nexa

nr.

3 /

56

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

Tot

al 2

197

197

197

197

197

197

197

197

197

197

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5300

CE

RC

ET

AR

E

FU

ND

AM

EN

TA

LA

SI

CE

RC

ET

AR

ED

EZ

VO

LT

AR

E

BU

GE

T D

E S

TA

T

5301

CE

RC

ET

AR

E

FU

ND

AM

EN

TA

LA

SI

CE

RC

ET

AR

ED

EZ

VO

LT

AR

E53

0171

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E

NE

FIN

AN

CIA

RE

5301

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

act

ivel

or f

ixe

pag.14