Click here to load reader

8 Rajd Polski Historyczny - · PDF file8 Rajd Polski Historyczny - PROJEKT 3 z 15 1.1. Definicja Organizatorem 8 Rajdu Polski Historycznego odbywającego się w terminie 5.09.2019

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 8 Rajd Polski Historyczny - · PDF file8 Rajd Polski Historyczny - PROJEKT 3 z 15 1.1....

 • 8 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

  REGULAMIN UZUPENIAJCY

  5 - 8 WRZESIE 2019 KRAKW - WIELICZKA

  VISA PZM

 • 8 Rajd Polski Historyczny - PROJEKT

  2 z 15

  PROGRAM

  3.06.2019 Publikacja Regulaminu Uzupeniajcego 8 RPH

  14.08.2019 Zakoczenie przyjmowania Zgosze

  29.08.2019 Ogoszenie harmonogramu BK

  4.09.2019 roda

  10.00 Otwarcie Biura Rajdu - Hotel Soray w Wieliczce ul. Krakowska 14c

  10.00 23.00 Odbir Administracyjny - wydawanie dokumentw - Hotel Soray w Wieliczce

  10.30 23.30 Badanie Kontrolne wg harmonogramu, monta GPS - Hotel Soray w Wieliczce

  5.09.2019 czwartek

  8.00 14.45 Odbir Administracyjny wydawanie dokumentw - Hotel Soray w Wieliczce

  8.00 15.00 Badanie Kontrolne wg harmonogramu monta GPS - Hotel Soray w Wieliczce

  14.45 Zakoczenie przyjmowania zgosze druynowych

  15.45 Pierwsze posiedzenie ZSS - Jury

  16.15 Publikacja Listy startowej do Etapu 1

  18.00 Start do Etapu 1 Rynek Gwny w Krakowie

  23.40 Meta Etapu 1 Hotel Soray w Wieliczce

  6.09.2019 pitek

  8.00 Ogoszenie nieoficjalnych wynikw Etapu 1 i Listy Startowej do Etapu 2. Hotel Soray w Wieliczce

  9.00 Start do Etapu 2 Solne Miasto, Wieliczka

  7.09.2019 sobota

  0.55 Meta Etapu 2 Hotel Soray w Wieliczce

  9.00 Ogoszenie nieoficjalnych wynikw Etapu 2 Publikacja Listy startowej do Etapu 3 Hotel Soray w Wieliczce

  11.05 Start do Etapu 3 Hotel Soray w Wieliczce

  16.40 Meta Etapu 3 Plac pod Wawelem Krakw

  17.30 Drugie posiedzenie ZSS - Jury

  18.30 Ogoszenie nieoficjalnych wynikw 8 RPH - Hotel Soray w Wieliczce

  19.00 Ogoszenie oficjalnych wynikw 8 RPH - Hotel Soray w Wieliczce

  20.00 Gala Rozdanie Nagrd w Wieliczce

  8.09.2019 niedziela

  11.00 Zamknicie Biura Rajdu

  OFICJALNA TABLICA OGOSZE

  Od 4.09 do 8.09.2019 Biuro Rajdu Hotel Soray, Wieliczka ul. Krakowska 14c

  1. ORGANIZACJA

 • 8 Rajd Polski Historyczny - PROJEKT

  3 z 15

  1.1. Definicja

  Organizatorem 8 Rajdu Polski Historycznego odbywajcego si w terminie 5.09.2019 08.09.2019 jest Automobilklub Krakowski.

  Adres Organizatora: 30-979 Krakw, ul. Klasztorna 1

  Telefon/Fax: +48 12 4129319; +48 606 447723

  e-mail: [email protected]

  Biuro Rajdu:

  do 3.09.2019 Krakw (30-979), ul. Klasztorna 1

  od 4.09.2019 Hotel Soray w Wieliczce, ul. Krakowska 14C

  telefon: +48 606 447723; +48 600 301 411

  e-mail: [email protected]

  Oficjalna strona Rajdu: www.rajdpolskihistoryczny.pl

  Zawody s prowadzone w zgodnoci z:

  Midzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA;

  Regulaminem Sportowym Rajdw regionalnych FIA;

  Regulaminem Ramowym Mistrzostw Polski w Historycznych Rajdach na Regularno;

  niniejszym Regulaminem Uzupeniajcym oraz ewentualnymi Komunikatami;

  Ustaw Prawo o Ruchu Drogowym.

  1.2. Komitet Organizacyjny

  Przewodniczcy: Magorzata Dybczyk Czonek Zarzdu Automobilklubu Krakowskiego Czonkowie: Grayna Hoojuch Z-ca Dyrektora Rajdu Bogusaw Sajdak Z-ca Dyrektora Rajdu

  1.3. Osoby oficjalne w czasie zawodw

  Zesp Sdziw Sportowych - ZSS

  Przewodniczcy Pawe Owczyski (POL)

  Czonek Bartosz Balicki (POL)

  Czonek Tomasz Sajdak (POL)

  Sekretarz Monika Koodziejczyk (POL)

  Obserwator PZM (GKPZ) Bartosz Balicki (POL)

  Dyrektor Rajdu:

  Z-ca Dyrektora Rajdu:

  Z-ca Dyrektora Rajdu:

  Kierownik Bada BK:

  Czonek Komisji BK:

  Kierownik Trasy Zawodw:

  Sekretarz Zawodw

  Kierownik Biura Wynikw:

  Rzecznik prasowy

  Kierownik Sdziw:

  Pomiar:

  Erwin Meisel

  Grayna Hoojuch

  Bogusaw Sajdak

  Janusz Sebzda

  Bogusaw Grudnik

  Grzegorz Hoojuch

  Monika Koodziejczyk

  Anna Hoojuch

  Grzegorz Chmielewski

  Aleksandra Kasztelewicz

  Nr Licencji I-669/16

  Nr Licencji I- 747/18

  Nr Licencji II-06032

  Nr Licencji II-04139

  Nr Licencji II-06030

  Nr Licencji II-06278

  Nr Licencji II-

  Nr licencji II-06277

  Nr Licencji II-

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.rajdpolskihistoryczny.pl/
 • 8 Rajd Polski Historyczny - PROJEKT

  4 z 15

  Rzecznik Zawodnikw:

  Marek Siuta

  tel: +48 603-081 414

  1.4. Uzupenienia do Regulaminu

  Jakakolwiek poprawka lub postanowienie zmieniajce, ogaszane jest poprzez datowane i numerowane Komunikaty, ktre tworz integraln cz niniejszego Regulaminu.

  Kady Komunikat wydany po rozpoczciu Odbioru Administracyjnego musi by podpisany przez ZSS Rajdu.

  Komunikaty s umieszczane w Biurze Rajdu na oficjalnej tablicy ogosze, a take s bezporednio przekazywane uczestnikom, ktrzy musz potwierdzi odbir swoim podpisem, chyba, e jest to fizycznie niemoliwe w czasie przebiegu zawodw.

  1.5. Zastosowanie i interpretacja zapisw Regulaminu

  Dyrektor Rajdu jest zobowizany do stosowania niniejszych przepisw i ich postanowie w czasie trwania zawodw. Jakikolwiek przypadek nieprzewidziany w obecnych przepisach jest rozstrzygany przez Jury Rajdu ZSS.

  2. OPIS

  Dugo trasy 8 RPH wynosi cznie 945,9 km wraz z 30 odcinkami Testu na Regularno (RT) o cznej dugoci 577,41 km. Zawody s podzielone na 3 etapy i 8 sekcji.

  Przejazd trasy odbywa si w oparciu o itinerer, ktry zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby zaoga moga przejecha tras poprawnie, w tym opis trasy, podzia trasy na etapy i sekcje, czasy przejazdu, okresy neutralizacji, etc.

  3. DOPUSZCZONE SAMOCHODY

  3.1. Dopuszczone samochody

  3.1.1. Kierowca zgaszajcy pojazd do Rajdu musi zapewni, e w dniu Badania Kontrolnego oraz w czasie trwania zawodw jego pojazd ma pozwolenie na poruszanie si drogach RP.

  Organizator moe nie dopuci samochodu, ktry nie jest zgodny ze specyfikacj rocznika lub charakterem imprezy.

  3.1.2. W 8 Rajdzie Polski Historyczny zgoszone samochody s podzielone na:

  Grupy:

  I wyprodukowane do 31.12.1961 (period B, C, D, E,)

  II wyprodukowane pomidzy 01.01.1962 31.12.1971 (period F, G1, G2)

  III wyprodukowane pomidzy 01.01.1972 31.12.1981 (period H1, H2, I)

  IV wyprodukowane pomidzy 01.01.1982 31.12.1990 (period J1, J2)

  Kada Grupa bdzie podzielona na 3 Klasy pojemnociowe:

  Klasa 1 - do 1300 ccm

  Klasa 2 - od 1301 2000 ccm

  Klasa 3 - powyej 2000 ccm pojemnoci silnika.

  3.1.3. W przypadku samochodw, wyposaonych w silnik Wankla, pierwotna pojemno

 • 8 Rajd Polski Historyczny - PROJEKT

  5 z 15

  silnika bdzie mnoona przez wspczynnik 1.4.

  Wspczynnik dla aut:

  - z doadowanie z zaponem iskrowym 1,7;

  - z doadowanie z zaponem samoczynnym (diesel) 1,5.

  - z doadowaniem i silnikiem Wankla - wspczynnik przeliczeniowy wynosi 2.5.

  Auto zostanie zakwalifikowane do odpowiedniej klasy wynikajcej z pojemnoci po przemnoeniu.

  Za silnik doadowany rozumie naley silnik wyposaony w turbosprark lub sprark mechaniczn.

  3.1.4. Grup jak i Klas stanowi minimum 4 samochody.

  W przypadku mniejszej iloci pojazdw ni 4 w Klasie 1 i 2, samochody bd klasyfikowane w Klasie odpowiednio wyszej.

  W przypadku braku 4 samochodw w Klasie 3, samochody bd klasyfikowane tylko w Grupie.

  Przy braku 4 samochodw w Grupie, samochody bd klasyfikowane w odpowiednich Klasach w Grupie modszej.

  3.1.5. Zabrania si stosowania owietlenia (reflektorw dodatkowych) niezgodnych z epok samochodu, gono samochodu nie moe przekracza normy ustalonej w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym.

  3.1.6. Samochody musz by wyposaone w instalacje do podczenia GPS zgodnie z Zacznikiem nr 2. Organizator zapewnia wykonanie instalacji do podczenia GPS po uiszczeniu opaty (patrz artyku 5.6.3).

  3.1.7. W wypadku wycofania si zaogi w trakcie rajdu, zaoga zobowizana jest do zwrotu GPS na najbliszym PKC lub w bazie rajdu.

  3.1.8. W 8 Rajdzie Polski Historycznym dla samochodw wyprodukowanych po 31.12.1990 i do 31.12. 1994 utworzona jest Grupa Youngtimer bez podziau na klasy. Auta z tej Grupy nie bior udziau w klasyfikacji generalnej rajdu.

  3.2. Urzdzenia pomiarowe

  3.2.1. Organizator dopuszcza stosowanie:

  dodatkowych mechanicznych lub elektronicznych drogomierzy o dowolnej liczbie licznikw;

  dowolnej iloci stoperw/chronometrw mechanicznych lub elektronicznych;

  tabel prdkoci zarwno w wersji papierowej jak i elektronicznej;

  dowolnej iloci i rodzaju czujnikw prdkoci.

  3.3. Historyczny Paszport Techniczny (HTP) wydany przez FIA, lub Karta Identyfikacyjna (FIVA IC) wydana przez FIVA lub KZTSH wydan przez ASN musz by okazane najpniej przy badaniu kontrolnym (patrz art. 10.1.).

  3.4. Organizator moe wyda jednorazowe dopuszczenie samochodu do startu w 8 RPH po uiszczeniu opaty okrelonej w art. 6.5.2..

  4. DOPUSZCZONE ZAOGI, FORMULARZE ZGOSZENIOWE, ZGOSZENIA DRUYNOWE

  4.1. Zaoga

  4.1.1. Zaoga skada si z kierowcy i pilota. Kierowca musi posiada prawo jazdy, ktre pozwala mu na powadzenie pojazdu po drogach publicznych.

 • 8 Rajd Polski Historyczny - PROJEKT

  6 z 15

  4.1.2. Przejazd na caej trasy jest wykonywany wycznie przez zgoszonego kierowc.

  4.1.3. Kierowca musi:

  posiada wan na biecy rok Licencj R-HREG lub inn wan licencje sportu sam

Search related