24
Maja Pezelj Stunja - Dolcela - vodeća marka slastica 4 i 5 6 12 21 Podravka prva po kvaliteti Podravka dobila Zlatnu kunu za uspješno poslovanje KUD Podravka obilježio 30 godina djelovanja Broj 1974 GODINA L Petak 25. studenog 2011. List dioničkog društva “PODRAVKA” KOPRIVNICA Zlatna kuna Podravki Sklopljen Ugovor o nagodbi između Podravke d.d., OTP Bank Plc i MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc strana 6

4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

Maja Pezelj Stunja - Dolcela - vodeća marka slastica

4 i 5 6 12 21Podravka prva po kvaliteti

Podravka dobila Zlatnu kunu za uspješno poslovanje

KUD Podravka obilježio 30 godina djelovanja

Broj 1974GODINA L

Petak 25. studenog 2011.List dioničkog društva

“PODRAVKA” KOPRIVNICA

Zlatna kuna PodravkiSklopljen Ugovor o nagodbi između Podravke d.d., OTP Bank Plc i MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc

strana 6

Page 2: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze
Page 3: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

CJENIK OGLASNOG PROSTORAU LISTU PODRAVKA

1/1oglasni prostor stranice

210x300 mm4.000 kn

1/2oglasni prostor stranice

210x150 mm2.000 kn

1/4oglasni prostor stranice

105x150 mm1.000 kn

1/8oglasni prostor stranice

105x75 mm500 kn

Piše: Dijana Jendrašinkin, glavna urednica v.d.

Uvodnik

Impressum

Često ističemo kako smo druš-tveno odgovorna kompanija. Vjerujem, već je svima pozna-

ta naša odgovornost koju imamo prema generacijama naraštaja kojima pomažemo da izražavaju svoja sport-ska umijeća, pridonoseći vlastitoj afir-maciji ali i promičući našu kompaniju, a u konačnici i cijelu zajednicu. Na-ravno, uz ulaganja u sport, društvenu odgovornost pokazujemo i nizom akcija i projekata, kulturnih, obrazov-nih, humanih i raznih drugih karak-tera. Valja svakako napomenuti kako se društvena odgovornost ne mjeri novcem već namjerom. Podravkina namjera nesumnjivo je pozitivno i odgovorno djelovati. Premda je teško uvijek zadovoljiti sve zainteresirane skupine i pozitivno riješiti svako htije-nje i u ovim za gospodarstvo teškim vremenima pokazujemo da nam je važno biti drugačiji, prepoznatljiv od većine, jednom riječju bolji. Sjećamo se vremena kada smo u razne projek-

NOVINE DIONIČKOGDRUŠTVA PODRAVKAPodravka, prehrambenaindustrija, d.d. Koprivnica

Za izdavača: Korporativne komunikacije

Redakcija lista: Boris Fabijanec, Berislav Godek, Vjekoslav Indir, Dijana Jendrašinkin, Jadranka Lakuš, Ines Lukač, Mladen Pavković

Lektura: Ivana Korošec Vujica

Grafička priprema i dizajn:Studio za dizajn, Podravka

Naklada: 8.000 primjeraka

Adresa: Ante Starčevića 32,48000 Koprivnica

Telefoni: 048/651-505

e-mail: [email protected]

List “Podravka“ čitajte i nawww.podravka.com

Tisak: Koprivnička tiskarnica

te ulagali više, onda su došla vremena pa je za te namjene bilo manje novca, ali ama baš nikada nije se dogodilo da je Podravka svoju reputaciju koju ima kao društveno odgovorna kom-panija gubila u svijesti mnogih po-trošača, javnosti općenito te onih za nju najvažnijih – zaposlenika. Potvr-đujemo ponovno mjerljivost našeg djelovanja i isplatom dara za djecu te božićnica. Svjedoci vremena u koji-ma se gube radna mjesta, uskraćuju prava i obveze, ne isplaćuje zarađeno i ostvareno, moramo biti zadovoljni i sretni jer Podravka je sigurna i stabil-na kompanija. Naša prava osim što su zajamčena, ona su i ostvariva. Zbog te činjenice zadovoljstvo je radovati se predstojećem prosincu za koji su se naši zaposlenici ponovno pobri-nuli da bude u pravom, blagdanskom ruhu. Ponovno će Podravka biti u go-tovo svakom domu u Hrvatskoj jer teško je zamisliti ijednu kuhinju bez naših proizvoda.

Page 4: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

4 RAZGOVOR

Maja Pezelj Stunja, direktorica Marketinga slastica i žitarica za odrasle

Dolcela - vodeća marka slasticaPiše: Dijana Jendrašinkin, Foto: Berislav Godek

Maja Pezelj Stunja završila je Ekonomski fakultet, smjer Po-duzetništvo 1999. godine. Već

je tijekom studiranja radila za Podravku kao vanjski suradnik u promotivnim akcijama te joj je oduvijek bila želja za-posliti se u koprivničkoj prehrambenoj kompaniji. Želja joj se i ostvarila dobivši posao najprije u Marketingu, u timu za voće, snack i čaj gdje je nakon zavr-šenog pripravničkog staža radila kao

product manager za snack sve do 2004. Nakon reorganizacije prela-

zi u tim za Podravka jela gdje je kao marketing manager bila

odgovorna za tržišta Cen-tralne i Istočne Europe.

Od 2007. nakon što se vratila sa po-

rodi l jnog

radi kao direktor marketinga slastica i žitarica za odrasle.Kakva je danas pozicija branda Dolcela?Dolcela je danas prepoznatljiva marka slastica nastala ne tako davne 1998. g. Dakle, možemo reći da se radi o mladoj marki proizvoda, no vrlo probitačnoj i uspješnoj. Zahvaljujući svojoj inova-tivnosti te širokom asortimanu visoko kvalitetnih proizvoda ubrzo je postala vodeća marka slastica u zemlji i u regiji. Osim u Hrvatskoj asortiman Dolcele da-nas prodajemo i u Sloveniji, Bosni i Her-cegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu, ali i daleko izvan ovih prostora, u Švedskoj, Americi, u Australiji. Pro-sječni godišnji rast prodaje iznosi 6%. što je rezultat intenzivnih marketinških aktivnosti, prije svega oglašavanja, no-vih proizvoda, ali svakako i rada na po-boljšanju vidljivosti i dostupnosti naših

proizvoda na prodajnim mjesti-ma. Trend rasta

prodaje nastavljen je i u 2011. godini. Rast prodaje prisutan je na svim tržišti-ma, a posebno na tržištu Hrvatske, BiH i Slovenije. Svakako je potrebno istaknuti i tržište Makedonije gdje smo u periodu od 3 godine udvostručili ukupni prihod i preuzeli vodeću poziciju na tom trži-štu.Što sve nudi asortiman Dolcele?Podravka danas nudi vrlo širok asor-timan slatkih proizvoda prilagođen potrebama i najzahtjevnijih potrošača. Kako bi maksimalno olakšala pripremu kolača i deserata Dolcela nudi mnoš-tvo proizvoda koji omogućuju brzu i jednostavnu pripremu ukusnih slastica uz impresivne i sigurne rezultate – od pudinga, šlagova, šlag krema, raznih dodataka za kolače kao što su neizo-stavni vanilin šećer i prašak za pecivo do vrlo širokog asortimana krema i mješavina za kolače. Od 2007.g. asorti-man je proširen sa Dolcela kroasanima - slasticom na dohvat ruke, praktičan i ukusan obrok dostupan svima. Za one koji vole u potpunosti uživati u sladole-du tijekom cijele godine, pripremili smo Podravka sladolede bogatog okusa, obogaćene preljevima i dodacima, izni-mnih kombinacija okusa, tako da svatko može pronaći svoju omiljenu vrstu. Pratimo potrebe potrošačaKakve su novosti u asortimanu Dolcele? U skladu s trendovima i potrebama po-trošača kontinuirano inoviramo asorti-man proizvoda i nudimo potrošačima nove, zanimljive proizvode i okuse. Tu bih svakako istaknula paletu naših Muf-fina koja se danas sastoji od tri proizvo-da: Muffini i Čokoladni muffini, s vrlo popularnim čokoladnim zvjezdicama, lansirani 2009., a od ove godine asor-timan je dopunjen i s voćnim okusom - Muffinima s nadjevom od višanja. Ovi proizvodi su postali najpopularniji u grupi proizvoda Mješavine za kola-če, posebno ih vole djeca. Sve istinske

Page 5: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

5RAZGOVOR

ljubitelje vrhunskih deserata oduševit će novi Dolcela premium pudinzi, ne-odoljive kremaste poslastice u tri razli-čita okusa: čokolada, bourbon vanilija i novi, omiljeni okus među slasticama nougat – savršeni spoj najfinijih lješnja-ka i omiljene čokolade. Na tržištima Ju-goistočne Europe svakako je potrebno spomenuti asortiman sladolednih de-serata poznatih pod nazivom Ledena fantazija u 4 okusa: vanilija, čokolada, jagoda i lješnjak. Radi se o proizvodu s kojim za svega nekoliko minuta, uz dodatak mlijeka i kratkim miksanjem dobijete vrhunski sladoledni desert. Proizvodi su postali vrlo omiljeni na tr-žištu te su već prve sezone lansiranja zauzeli vrlo značajnu tržišnu poziciju.Kakvi su planovi s Dolcelom?Dosadašnji rezultati svakako pokazuju da smo stvorili vrlo dobre temelje za daljnji razvoj branda Dolcela. U skladu sa potrebama i očekivanjima naših po-trošača nastavljamo s razvojem novih proizvoda dok se istovremeno otvaraju mogućnosti za širenje na nova tržišta.Predblagdansko je vrijeme, spremaju li se kakve aktivnosti? Iako se slastice konzumiraju tijekom ci-jele godine, najveća potrošnja je upra-vo za blagdane. Tako je i predstojeće blagdane teško zamislili bez Dolcela slastica. Osim već poznatih aktivnosti oglašavanja Dolcela proizvoda, asor-timan je tijekom blagdana proširen raznim promotivnim pakiranjima, ali i novim, prigodnim proizvodima. Tako ovih blagdana nudimo nekoliko zani-mljivih proizvoda: Gussnel +25% GRA-TIS što konkretno znači da za cijenu 200 grama darujemo potrošaču 250 grama odnosno 50 grama više proi-zvoda + letak s receptima koji se nalazi u pakiranju. Blagdanski kolačići – mje-šavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze se ukrasi za bor koji se izre-žu i po želji oboje. Muffin s nadjevom od jabuka – sadrži mješavinu za tijesto s dodatkom začina: klinčića, cimeta i anisa, nadjev od jabuka i kalupe za pe-čenje. S unutrašnje strane kutije nalaze se dvije bojanke. Provita je ne tako davno zaživjela u novome ruhu, jeste li zadovoljni kako su Podravkine žitarice danas prihvaćene od potrošača?Prvenstveno je redizajniran logotip Provita, „izvučen“ je iz ovalnog oblika i s tamne pozadine kako bi komunici-

rao na otvoreniji način. U redizajnu su korištene svjetlije boje, privlačni vizu-ali i maštoviti detalji kako bi proizvodi djelovali svježe i privlačno. Podravka je za postojeći asortiman žitarica za doručak dobila nagradu te je taj znak apliciran na novom dizajnu. Best Buy Award je priznanje koje se na temelju istraživanja dodjeljuje proizvodima ra-zličitih kategorija proizvoda za koje su potrošači procijenili da imaju najbolji omjer cijene i kvalitete proizvoda. Tr-žište žitarica za doručak je vrlo dina-mično. Dodana vrijednost za potroša-ča izuzetno je bitna. Iz tog razloga na prednjici svake kutije proizvoda nalaze se otisnuti bodovi te svakog potrošača

koji pošalje 5 bodova Podravka daruje poklonom.Kako očekujete da ćete završiti godinu?Kao što sam rekla i na početku, pozi-tivan trend prodaje nastavljen je i u 2011. Kada su slastice u pitanju pred nama je najznačajniji period potroš-nje u godini za koji smo se jako dobro pripremili u smislu osiguravanja do-voljnih količina proizvoda, pozicija na polici i raznih aktivnosti za potrošača. U skladu s tim očekujemo i ostvarenje postavljenih ciljeva za 2011., a to ujed-no znači i rast prodaje u odnosu na prošlu godinu kako u slasticama tako i u asortimanu Provite.

Predstojeće blagdane teško je i zamisliti bez Dolcela slastica. Osim već poznatih aktivnosti oglašavanja Dolcela proizvoda, asortiman je tijekom blagdana proširen raznim promotivnim pakiranjima, ali i novim, prigodnim proizvodima. Tako ovih blagdana nudimo nekoliko zanimljivih proizvoda.

Page 6: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

6 DOGAĐANJA

Podravka prva po kvaliteti

Član Uprave Podravke Krunoslav Bešvir i direktor grupe tržišta Zapadne Europe Ivan Hege-

duš te pomoćnica direktora Nabave Vesna Želježnjak bili su domaćini ve-leposlaniku NR Kine Shenu Zhifeiu sa suradnicima prilikom posjeta Podrav-ki. Osim kraćeg upoznavanja s kom-panijom, njezinim mogućnostima i srednjoročnim planovima, domaćini su kineske goste pobliže upoznali i s vodećim Podravkinim proizvodima. Poslije upoznavanja s Podravkom uslijedili su razgovori u kojima su ista-knute mogućnosti izlaska koprivničke prehrambene kompanije na kinesko tržište. (D.J.)

Podravka je po mišljenju hrvatskih građana kompanija koja nudi najvišu razinu kvalitete. Rezultat

je to ispitivanja koje je tijekom rujna proveo Centar za istraživanja GFK, a ljestvica kvalitete Qudal „Croatia Qu-ality Top 10“ formirana je na osnovu iskustva i mišljenja hrvatskih potrošača koje se pitalo da na osnovu vlastitog shvaćanja ili pak, percepcije bliskih osoba navedu tvrtku koju smatraju

Podravka d.d., OTP Bank Plc i MOL Hungarian Oil and Gas Compa-ny, Plc iz Budimpešte sklopili su

Ugovor o nagodbi. Time prestaju sva međusobna potraživanja i obveze iz-među ugovornih strana koja proizlaze iz ugovora sklopljenih 27. ožujka 2009. godine, a u svezi 10,64% dionica PO-DRAVKE d.d. Po ispunjenu ugovornih obveza iz gore spomenutog Ugovora o nagodbi, PODRAVKA d.d. ostvariti će

da u svojoj kategoriji nudi najvišu ra-zinu kvalitete. Valja naglasiti kako su prva tri mjesta zauzele prehrambene kompanije među kojima Podravka ima apsolutnu premoć, no ono što je zani-mljivo jest činjenica kako je koprivnič-ki prehrambeni koncern po mišljenju hrvatskih potrošača kvalitetniji i od multinacionalnih kompanija poput Ni-kea, Adidasa, Mercedesa itd. Opsežno Qudal istraživanje obuhvatilo je više od dvije stotine kategorija, a ljestvica kvalitete Croatia Quality Top 10 nastala je na temelju glavnog pitanja u kojem se tražilo od potrošača da kažu koja

im marka, odnosno koji proizvođač ili davatelj usluga, neovisno o kojem je proizvodu riječ, predstavlja kvalitetu. Nakon što je Podravka prošle godine proglašena najboljom tvrtkom, odno-sno dobila certifikat Best Buy Award i ocijenjena kao kompanija koja nudi najbolji omjer cijene i kvalitete, novo priznanje ponovno potvrđuje kako hrvatski potrošači cijene izvrsnost Po-dravke te njezinih proizvoda. Inače, ispitivanje je renomirani međunarodni Centar za istraživanja GKF proveo na reprezentativnom uzorku od 804 hr-vatska građana. (D.J.)

Kineski veleposlanik sa suradnicima i predstavnicima grada Koprivnice na sastanku u Podravki

Veleposlanik NR Kine u Podravki

Sklopljen Ugovor o nagodbi između Podravke d.d., OTP Bank Plc i MOL Hungarian Oil and Gas Company PlcSklopljenim Ugovorom Podravka ostvaruje pozitivan utjecaj na rezultat za 2011. godinu

pozitivan utjecaj na rezultat poslova-nja za 2011. godinu u iznosu od 19 mi-lijuna kuna s naslova raspuštanja već prije rezerviranih sredstava.

Page 7: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

7DOGAĐANJA

Prednost novih tehnologija navodnjavanjem

Podravka na gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije

Božićni dar za djecu u iznosu od 600 kuna

Kalendar radnog vremena za 2012.

Cijepljenje protiv gripe

Podravka se i ove godine, već tradicionalno predstavila na 14. obrtničkom i gospodarskom saj-

mu Koprivničko-križevačke županije koji je održan u Križevcima. U sklopu programa, između ostalih događanja Ministarstvo gospodarstva, rada i po-duzetništva organiziralo je susret s po-duzetnicima i gospodarstvenicima. Po-dravka je u tri dana sajma promovirala

Već tradicionalno sva djeca zapo-slenika Grupe Podravka do navr-šenih 15 godina dobila su božićni

dar u iznosu od 600 kuna neto. Pravo na božićni dar ostvarila su sva djeca čiji su roditelji u radnom odnosu unutar Grupe Podravka bili u listopadu 2011.

Novost za sve zaposlenike unutar Grupe Podravka je ta da iduće go-dine Podravka d.d. nema planiran

ljetni kolektivni godišnji odmor. Uobičaje-no, spajat će se blagdansko vrijeme izme-đu Božića i Nove godine te po jedan dan između državnih praznika. Belupo i Da-nica kalendare radnog vremena za svoje proizvodne jedinice donijet će samostal-no. Uz to, Uprava Podravke omogućila je sektorima Tržište RH i Logistika da zbog prirode posla, mogu odstupiti od planira-nog kalendara radnog vremena. (D.J.)

Uprava Podravke na posljednjoj je sjednici prihvatila ponudu župa-nijskog Zavoda za javno zdrav-

stvo da po cijeni od 65 kuna organizira cijepljenje protiv gripe za zaposlenike. Cijepljenje za djelatnike Podravke organi-zirat će se u našim poslovnim prostorima. Inače, riječ je o redovitoj akciji koja se u Podravki provodi više od 20 godina. Lani se cijepilo oko 400 Podravkaša. Cijepljene će početi prvih dana prosinca. (D.J.)

Za Podravkine kooperante, dobav-ljače repromaterijala te djelatnike razvoja, nabave i proizvodnje, or-

ganizirana je prezentacija pod nazivom „Prednost novih tehnologija navodnja-vanjem u poljoprivredi“, koju je održao g. Noam Zeevi iz izraelske tvrtke koja se bavi projektima navodnjavanja. Prezentirane su zanimljive i aktualne teme vezane uz

mogućnost implementacije sustava za navodnjavanje. Kazano je kako upravo pravilan izbor tla za navodnjavanje ima veliko značenje, stoga, treba voditi ra-čuna o optimalnoj odnosno ekonomski opravdanoj površini navodnjavanja na pojedinom gospodarstvu. Prikazani su i primjeri realiziranih projekata u zemlja-ma poput Slovenije, Rumunjske, Alba-

nije, Etiopije, Sudana, gdje se pokazalo da se može uspješno postaviti sustav i s manjim investicijama. Domaćini skupa bili su direktor službe Nabave primar-nih sirovina Zlatko Đelekovčan, Goran Kovačić iz Podravkinog odjela Razvoja sirovinske osnove te Jadranka Seleš iz Razvoja tehnologije i investicijskih pro-jekata. (V.I.)

nagradnu igru za Podravka juhe kroz podjelu promotivnih letaka, informaci-je o novim proizvodima iz asortimana juha te degustacije. Posjetitelji sajma uz to su i degustirali Lero radler limun i grejp. (D.J.)

Jedan od primjera navodnjavanja

godine. Prigodan dar zaposlenici su za svoju djecu primili na plaći za listopad, dok će oni mališani koji su rođeni na-kon listopada iznos od 600 kuna primiti u prosincu, odnosno siječnju na plaći za prosinac. Društveno odgovorno poslo-vanje te socijalna osjetljivost osnovni je postulat rada Grupe Podravka koji se ni u vremenima kada su mnoge kompani-je suočene s otežanim poslovanjem, ne prekida. (D.J.)

Page 8: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

8 PODRAVKA - TVORNICE

Pogon doradnih poslova

Do sada odrađeno više od 6 milijuna raznih pakiranjaPiše: Boris FabijanecFoto: Berislav Godek

Prije više od godinu i pol, točnije početkom ožujka 2009. godine Podravka je osnovala pogon za

doradne poslove na lokaciji nekadaš-nje tvornice juha u kojemu je počelo raditi 19 radnika na jednostavnijim po-slovima. Riječ je o pogonu u kojemu su svoje radno mjesto pronašli zaposlenici koji prema medicinskoj dokumentaciji i stručnom mišljenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu obav-ljati poslove u skladu sa svojim fizič-kim sposobnostima. Do toga vremena takve poslove su uglavnom obavljali studenti preko student servisa, a osni-vanjem ovog pogona, postignute su znatne uštede u poslovanju i ono naj-važnije, zbrinuti radnici sa smanjenim radnim sposobnostima. Važno je na-glasiti kako je dobrovoljan prelazak pri-hvatila većina radnika kojima je ta mo-gućnost ponuđena. Formirana su radna mjesta s posebnim opisima poslova u kojima su definirani poslovi koje ti rad-nici mogu obavljati. Većina radnika je zadržala svoj koeficijent složenosti rad-nog mjesta i gotovo da i nije bilo korek-cije koeficijenata, a time niti odstupanja u plaći tih radnika. Kod radnika koji su ispunili uvjete propisane Kolektivnim ugovorom priznato je pravo na plaću na osnovi zaštite standarda. Pogon djeluje unutar sektora Proizvod-

nja, a organizator poslova je Nikolina Notersberg. Od početnih 19, danas u pogonu radi 38 radnika mahom iz sek-tora Proizvodnja, a u planu je moguć-nost proširenja pogona i na isti način zbrinjavanje zaposlenika iz drugih rad-nih cjelina. Radnicima nije propisana norma, kaže Nikolina te dodaje kako posao nije težak, ali gotovo jednako je važno da im ne bude zamoran i mono-ton. Pogon je zamišljen da bude, prije svega, servis marketingu i prodaji pa se tako u njemu rade razno-razna pro-mo pakiranja, etiketiranja, štrumfiranja, markiranja itd. Kroz taj pogon zahva-ljujući brojnim marketinškim akcijama prošli su gotovo svi Podravkini proizvo-di pa, između ostaloga, u pogonu će uskoro proći i preko 60.000 novih Lino kalendara. Također, u tijeku je pakiranje Vegete 18 g i knjižice recepata za nje-mačko tržište, ni manje ni više – 200.000 komada. - Radnici su zadovoljni poslom, do sada nije bilo nikakvih prigovora vezanih za uvjete i intenzitet rada. Naime, njima nisu propisane norme, ali isto tako mo-rate znati da je riječ o dugogodišnjim Podravkašima koji znaju i mogu vrlo savjesno i kvalitetno odraditi posao. No, s njima je potrebno više komunici-

rati, razgovarati ne samo o poslovnim, već i privatnim problemima jer ipak je riječ o bolesnim ljudima kojima treba više pažnje i razumijevanja. S druge pak strane i poslodavac je zadovoljan jer u proteklih više od godinu i pol dana od kada je pogon osnovan znatno su sma-njeni troškovi vezani za razna promo marketinška pakiranja. Konkretno, od osnivanja pa sve do danas u pogonu je odrađeno više od 4 milijuna razno-ra-znih pakiranja – ističe Nikolina.U pogonu rade ljudi različitih dobi, od 52. do 73. godišta. No, bez obzira na ra-zlike u godinama pogon odlično funk-cionira jer svi su oni u konačnici Podrav-kaši kojima je pružena dodatna prilika za dokazivanje pa zbog toga ne čude riječi Nikoline:- U ime mojih radnika i sebe htjela bih zahvaliti predsjedniku i članovima Uprave koji ni u jednom trenutku nisu stavili u drugi plan radnika kao i njihov socijalni položaj, već su zajedničkim angažmanom iznalazili rješenja kako bi u što većoj mjeri očuvali proizvodnju i zaposlenost radnika sa smanjenom po-slovnom sposobnošću. Toplo se nadam da smo dosadašnjim radom opravdali njihovo povjerenje – rekla je Nikolina.Ovakav pogon doradnih poslova de-finitivno nema niti jedna tvrtka u Hr-vatskoj. Naime, svjedoci smo da u ovoj današnjoj gospodarskoj i ljudskoj krizi

Radnici pogona doradnih poslova pakiraju Vegetu 18g

Nikolina Notersberg

Page 9: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

9PODRAVKA - TVORNICE

Dobrovoljno vatrogasno društvo Podravka

Velika važnost obučavanja zaposlenika Piše: Vjekoslav IndirFoto: Berislav Godek

U proteklih šezdesetak godina, Dobrovoljno vatrogasno druš-tvo “Podravka”, razvijalo se za-

jedno s kompanijom Podravka u kojoj je i nastalo. Tako se je već od samoga početka, usporedno s razvojem i mo-dernizacijom pogona pojavila i potreba za organizacijom odgovarajuće zaštite od požara jer su u to vrijeme požari bili česti. Sve je započelo u mjesecu rujnu 1947., na inicijativu Andrije Špoljara, krenulo se u osnivanje Podravkinog vatrogasnog društva koje djeluje i da-našnjih dana na čelu sa Zvonkom Gu-danom, voditeljem poslova u Korpora-tivnoj administraciji.-Društvo je u samom početku djelo-vanja raspolagalo sa skromnom vatro-gasnom opremom: sa desetak kanti za vodu te nekoliko lopata i pijuka. Uvjeti za rad i razvoj društva bili su teški, fi-nancijska sredstva mala, ali ljubav pre-ma vatrogastvu i humanom radu, koji su kod vatrogasaca uvijek bili u prvom planu, bili su jači. Uz mnogo truda i odricanja društvo se ipak razvijalo i na-predovalo. Vatrogasnom opremom ko-jom je donedavno upravljao Odjel ZOP sada raspolaže DVD, a to je: jedno na-valno vozilo, jedno kombi vozilo i jedno zapovjedno vozilo. Prije šest godina na-bavljeno je novo tehničko vozilo, ali još nije u potpunosti opremljeno potreb-nom opremom, nedostaje visokotlačni modul i dio tehničke opreme. Pored navedenih vozila imamo još i prijevozni vatrogasni aparat S-250, upoznaje nas Zvonko.-Od aktivnosti koje provode Odjel za-štite od požara odnosno članovi DVD-a potrebno je, u prvom redu, istaknuti preventivno djelovanje kao najvažniji oblik djelovanja, a koji se provodi kroz

normativne mjere zaštite od požara u što ubrajamo izradu, donošenje i pri-mjenu normativnih akata, pravilnika zaštite od požara, raznih uputa, pla-nova i evidencija te vođenje više vrsta upisnika koje je sukladno propisima potrebno voditi za sve radne cjeline. Zatim su tu organizacijske mjere zaštite od požara gdje veliku važnost posveću-jemo obuci zaposlenika u metodama gašenja požara odnosno upoznavanju

ži stagnaciju članstva tako da to postaje sve veći problem u radu ovog društva.-Da, u posljednjih desetak godina doš-lo je do znatnog osipanja članstva. Od nekadašnjih 156 članova danas Dobro-voljno vatrogasno društvo “Podravka” trenutno ima samo šezdesetak članova. Razlog vidimo što je u posljednjih ne-koliko godina veći broj članova društva otišao je u mirovinu, odnosno otišao iz Podravke uz otpremninu. Među čla-

radnik je već odavno u drugom planu, nitko ne obraća pažnju na njegove so-cijalne i općenito, životne probleme. Podravka dokazuje suprotno i krajnje korektno. Oduvijek su čelni ljudi naše

tvrtke govorili kako je glavna snaga Po-dravke u njezinim ljudima i brendovi-ma. To je neosporna činjenica, a upra-vo radnici u ovom pogonu to dodatno dokazuju. Unatoč raznim bolestima i

nedaćama s kojima se ti radnici bore, ostali su pravi Podravkaši koji i dalje svojim radom i zalaganjem pridonose boljitku tvrtke. U svakom slučaju, dobro se dobrim vraća.

Radnici pogona doradnih poslova pakiraju Vegetu 18g

s opasnostima od požara na radnom mjestu. I na kraju provodimo i tehničke mjere zaštite od požara gdje prije svega treba spomenuti uvođenje i održavanje sustava za automatsko otkrivanje i doja-vu požara čemu se posvećuje posebna pažnja, govori nam Zvonko.Društvo u zadnjih nekoliko godina bilje-

novima društva imamo i 8 žena što je premali broj u odnosu na broj zaposle-nih žena u Podravki. Stoga pozivamo sve zainteresirane da nam se priključe a mi ćemo ih kroz naše aktivnosti i os-posobljavanja osposobiti kako bi mogli obavljati ovaj humani i nadasve važan posao, naglašava nam Zvonko.

Servisiranje vatrogasnih aparata kao jedna od preventivnih mjera

Page 10: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

10 LJUDSKI POTENCIJALI - RAZVOJ KARIJERE

Kako nam postavljanje ciljeva možepomoći?

Postavljanje ciljeva često je zanemareni korak prilikom pro-mišljanja o profesionalnom i osobnom razvoju te prilikom planiranja koraka za ostvarivanje uspjeha u istome. U lite-

raturi i praksi se često nepostojanje jasnih ciljeva navodi kao je-dan od ključnih faktora neuspjeha. Bilo ljudi ili organizacija. Zašto je to tako? Zato što nam jasno postavljeni ciljevi poma-žu definirati korake i aktivnosti koje moramo poduzeti da bi-smo postigli ono što želimo. Većina ljudi nema jasno definira-ne, a posebno ne zapisane ciljeve koje želi ostvariti. A zašto je to tako? Najčešći odgovori s kojima se susrećemo jesu: „To nije toliko važno, znam okvirno koji su mi ciljevi“...“Nemam dovoljno vremena“...“Okolnosti se mijenjaju, pa ne vrijedi zapisivati nešto što se može promijeniti“...“Zašto bih zapisivao/la kada ne mogu u potpunosti utjecati na ostvarivanje“...“Bolje da ne zapišem tako da, ukoliko se ne ostvari, ne osjetim razočaranje“...Odgovor na pitanje zašto ljudi ne postavljaju ciljeve i ne zapisuju ih je upravo to što postavljanje ciljeva podrazumijeva preuzimanje potpune odgovornosti za ono što nam se događa, bilo u privatnom ili profesionalnom razvoju. Zanimljivo je jedno istraživanje provedeno 1953.g na Yale sve-učilištu u SAD-u koje je pokazalo začuđujuće rezultate glede postavljanja ciljeva. Od cjelokupnog broja ispitanika koji su bili apsolventi, samo 3 posto njih je imalo zapisane ciljeve. Nakon dvadeset godina provedeno je isto istraživanje sa istim osoba-ma. Apsolventi koji su imali zapisane ciljeve i planove za svoju budućnost (njih 3 posto) imali su veći stupanj uspješnosti u pro-fesionalnom životu (u smislu radnih mjesta i financijskih nakna-da koje su primali za svoj rad). Iz istraživanja se također moglo zaključiti kako je zadovoljstvo i u drugim segmentima života tih 3 posto ispitanika bila na daleko višoj razini od 97 posto ostalih.Postavljanje ciljeva omogućava nam da razradimo konkretne korake koje moramo poduzeti da bismo ciljeve ostvarili, da de-finiramo točne resurse koji su nam potrebni, da odredimo toč-ne rokove i pridržavamo ih se te da svoju energiju i potencijale usmjerimo upravo u aktivnosti koje nam pomažu ostvariti ciljeve i postići uspjeh. Na taj način postavljanje ciljeva omogućava i dugoročnu viziju i kratkoročnu motivaciju (ostvarivanje manjih podciljeva i koraka utječe na povećanje našeg samopouzdanja!). Početak definiranja ciljeva započinje sa sljedećim smjernicama:• Cilj koji želite ostvariti mora biti nešto što iskreno želite, a ne nešto što zvuči zanimljivo! (Važno je da su to uistinu vaši ciljevi, a ne ciljevi uvjetovani očekivanjem okoline)

Bez ciljeva i planova kako ih ostvariti, vi ste kao brod koji je podigao jedra, ali bez destinacije na koju ide

- Fitzhugh Dodson

• Cilj ne smije biti u suprotnosti s vašim drugim ciljevima (Važno je da ciljevi budu međusobno usklađeni)• Ciljeve treba osmisliti u nekoliko različitih područja života (Pri-vatni život: obitelj i prijatelji, Karijera i financije, Obrazovanje, Fi-zičko zdravlje, Osobni razvoj)• Ciljeve treba napisati u afirmativnom tonu (Lakše je ostvariti afirmativno postavljene ciljeve: npr. Afirmativni cilj: Hranit ću se zdravo, Negativan cilj: Prestat ću jesti nezdravu hranu)• Ciljeve treba detaljno razraditi (što je cilj jasnije razrađen, i mi ćemo lakše ostvarivati pojedine segmente cilja)• Ciljevi trebaju biti dovoljno izazovni, ali istovremeno realni (npr. primjer s tenisom: ako igrate s pobjednikom Wimbledona teško da ćete dati maksimalno od sebe jer ste svjesni da je praktično nemoguće ostvariti cilj, tj. pobijediti ga. Isto tako, ako igrate pro-tiv svoga petogodišnjeg djeteta, teško da ćete se maksimalno truditi jer u ovom cilju (tj. pobjedi) nema izazova. Optimalna situ-acija je ona kad protiv sebe imate nešto boljeg tenisača nego što ste vi sami – upravo u toj situaciji izazov ostvarenja cilja je maksi-malan, trud je maksimalan, a najvjerojatnije i učinak, tj. pobjeda.)• Zapišite svoje ciljeve (zapisani ciljevi omogućavaju nam da ostanemo fokusirani. U slučaju promijenjenih okolnosti, ciljevi se mogu revidirati tako da to nije razlog da se ciljevi ne zapišu).Jedna od najpoznatijih tehnika za postavljanje ciljeva je tehnika S.M.A.R.T. ciljeva prema kojoj cilj koji postavljate mora biti:

Pitanja koja vam mogu olakšati postavljanje ciljaS Specifičan (eng.Specific) • Što želite postići? • Zašto je ovo potrebno učiniti u zadanom vremen- skom roku? • Kako možete postići svoj cilj? Na koji način? • Što točno trebam isporučiti? • Kakvu ću promjenu time izazvati?

M Mjerljiv (eng. Measurable) • Kako ću znati da je cilj ostvaren? • Kako mogu mjeriti ostvarivanje cilja? • Jesu li mi kvantitativne mjere previše specifične? • Hoće li moje nekvantitativne mjere zaista unaprije- diti kvalitetu onoga što isporučujem? • Imam li previše ili premalo mjera?

A Prihvaćen (eng. Agreed) • Je li cilj u skladu s mojim drugim ciljevima? • Kako će to pomoći mojoj kompaniji? • Da li to netko na mojoj poziciji inače radi?

R Realan (eng. Realistic) • Je li ostvarivanje cilja realno? • Imam li resurse potrebne za rezultat? • Imam li pod kontrolom ishod ili rezultat?

T Vremenski određen (eng. Timed) • Kada započinjem? • Kada ću završiti? • Koliko je uobičajeno vrijeme za takav ishod?

Page 11: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

11NOVOSTI

Blagdanska kampanja

Podravkine blagdanske kućice otvorile vrata potrošačima

Ususret blagdanima Podravka je za svoje potrošače pripremila ne-koliko novih proizvoda, a neke je

odjenula u novo blagdansko ruho dajući im i posebnu, akcijsku cijenu. Tako je već popularnim Dolcela blagdanskim kolači-ćima čija jednostavna priprema ostavlja više vremena za uživanje s obitelji, do-dala novi Muffins s nadjevom od jabuka. Neodoljivi miris cimeta, klinčića i anisa koji obogaćuje ovu mješavinu za kolače podsjeća na zimu i Božić, a okus muffin-sa čine još punijim i bogatijim. U pakira-nju se osim mješavine nalazi i nadjev od jabuka i kalupi. S unutarnje strane kutije Muffinsa se također nalazi poklon, bojan-ka za djecu koja se može po želji obojiti i izrezati. Dolcelini kolači posebno će prijati uz Zimski čaj, novitet koji u jednoj kutiji sadrži četiri vrste čajeva - šipak, kamilicu, brusnicu i borovnicu. Odaberite svoj omi-ljeni okus i opustite se uz šalicu toplog čaja i dragu osobu. Poseban užitak može vam pružiti i novi Podravkin voćni namaz Jabuka s cimetom koji na tržište dolazi u blagdanskom pakiranju od 340 grama. Miris svježe ubrane jabuke pomiješan s cimetom osvaja već kod otvaranja ovog Podravkinog voćnog namaza, a kad se u ustima počnu topiti komadići voća obo-gaćeni omiljenim začinom, jasno je da u Podravkinoj kuhinji stvoren proizvod koji će oduševiti sve ljubitelje delicija. Sadrži visoki udio voća od čak 60 posto koje je u namazu prisutno u obliku kockica i kao pasirana jabuka što u kombinaciji sa sma-njenim udjelom šećera potvrđuje da je to visoko vrijedni proizvod. Može se koristiti kao namaz na kruhu ili samostalan desert, te za obogaćivanje već pripremljenih la-ganih voćnih kolača i biskvita. U blagdan-skim kolačima ili kao samostalni namaz može se naći i Lino lada proizvedena od najboljih sastojaka isključivo prirodnog porijekla: mlijeka, kakaa te najfinije prže-nih lješnjaka. To joj daje prepoznatljivu punoću okusa i omogućava vrhunski uži-tak u slasnim zalogajima. Kako bi za blag-dane razveselila svoje vjerne potrošače, a naročito one najmlađe, Lino lada se dotjerala u specijalno božićno pakiranje s medvjedićem Linom u pratnji sobova i saonica prepunih darova. Blagdansko ruho dotaklo je i Podravkinu Zimsku salamu, trajnu kobasicu naprav-ljenu od kvalitetnog svinjskog i goveđeg

mesa koju posebna mješavina začina oplemenjuje specifičnim i prepoznatlji-vim okusom. Prepoznatljivi lik snjegovića koji najavljuje blagdanske cijene našao se i na vrlo popularnim Podravkinim juhama Krem juhi od gljiva i Svatovskoj juhi. Krem juha od gljiva je srednje gusta juha s izra-ženim okusom gljiva (vrganja i šampinjo-na). Sušene gljive vrlo su aromatične, bo-gate su bjelančevinama, sadrže mnoge vitamine i mineralne tvari i dobar su izvor vlakana. Njihova prednost je niska ener-getska vrijednost, nizak sadržaj ukupnih masnoća, kao i odsustvo kolesterola i soli. Gljive, u kombinaciji s pomno biranim za-

činima, juhi daju punoću okusa. Svatovska juha je bistra povrtna juha s vidljivim komadićima poriluka, paprike, mrkve i celera. Blagi povrtni okus juhe upotpunjen je velikim knedlima od grisa i povrća koji juhi daju nadasve izniman okus te privlačan i atraktivan izgled. Juhe s knedlama oduvijek su imale status deli-katesnih juha koje se koriste u svečanim, posebnim i svim ostalim prigodama u kojima se traži bogatija i ukusnija trpeza. Noviteti kao i proizvodi koje Podravka nudi po blagdanskim cijenama predstav-ljaju se i posebnom blagdanskom kam-panjom. Kroz TV spotove, oglase, te po-sebno placiranje na prodajnim mjestima potrošačima se približava akcija kojom Podravka oplemenjuje blagdane.Uživajte u Podravkinim proizvodima po blagdanskim cijenama!

Snjegović omotan toplim šalom, cr-vena kapa Djeda Mraza, platnene čizmice iz kojih vire pokloni, razigra-

ne snježne pahuljice veseli su podsjetnik na blagdane, sretne dane djetinjstva, ra-dost darivanja... A kad se nađu zajedno na jednom mje-stu, kao što se to ovih dana događa na Podravkinim blagdanskim kućicama, zasi-gurno donose nešto zanimljivo. Podravka tako na osebujan način predstavlja ovo-godišnju blagdansku akciju za potrošače tijekom koje promovira nove proizvode odnosno omogućava poseban popust za neke svoje popularne brandove. Podrav-

kine blagdanske kućice postavljene su na 10 prodajnih mjesta u Hrvatskoj i to u trgovačkim lancima PLODINE – Resnik Zagreb, Kukuljanovo Rijeka, Zaprešić, Za-dar 3 i Hiper Marinići Viškovo. SPAR – City centar one Zagreb, HM Zadar (Bleiburških žrtava) i Koprivnica, te KONZUM – SK Čr-nomerec i SK Oporovečka (Dankovečka - Dubrava) Zagreb. Potrošači u njima mogu pronaći novitete - Dolceline Muffinse s nadjevom od jabuka koji se pridružuje već poznatim Dolcelinim blagdanskim kolačićima, zatim Voćni namaz jabuka s cimetom, te čaj Zimski mix. U Podravkinoj blagdanskoj kućici još se nalaze Lino lada duo 400 g u blagdanskom pakiranju, Ve-geta doza 400 g s blagdanskom privjesni-com, te Svatovska juha 58 g i Krem juha od gljiva 70 g s blagdanskom naljepni-com SUPER CIJENA. Dojmljiv način izlaganja blagdanskih pro-izvoda Podravke kojeg je osmislio Marke-ting Tržišta RH, a realizirala Služba ključnih kupaca Prodaje RH nailazi na pohvale kako trgovačkih lanaca tako i potrošača. Blagdanska kućica koja je dio cjelovite blagdanske kampanje još je jedan dokaz kreativnosti Podravkinih stručnjaka koji nastoje obogatiti komunikaciju s partne-rima i potrošačima.

Page 12: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

12 AKTUALNO

Podravka je dobila “Zlatnu kunu” za najbolju veliku tvrtku u 2010. godini u Koprivničko-križevačkoj

županiji. Predsjedniku Uprave Podravke Miroslavu Vitkoviću priznanje je u na-zočnosti cijele Uprave Podravke, župana Darka Korena, gradonačelnika Križevaca Branka Hrga i Đurđevca Slavka Gračana te gospodarstvenika iz Koprivničko-kri-ževačke županije, uručio potpredsjed-nik hrvatskog Sabora Josip Friščić. Pre-ma riječima predsjednika povjerenstva za dodjelu priznanja HGK Županijske komore Koprivnice Julija Kuruca, “Zlatna

kuna” otišla je u prave ruke jer protekla godina, koja je bila iznimno teška za cje-lokupno gospodarstvo Podravku je još više osnažila, a kompanija je u tako teš-kim uvjetima ostvarila dobre rezultate. -Grupa Podravka se u 2010. godini kon-solidirala, ostvarila iznimno zapažen po-slovni rezultat koji je temelj daljnjeg ra-sta i razvoja kompanije. –Podravka ima potporu stručne i financijske javnosti u Hrvatskoj, ali i regiji – napomenuo je Julio Kuruc. Premda dobri, želimo biti još boljiPotpredsjednik hrvatskog Sabora Josip

Friščić pak, kazao je kako kriza na povr-šinu izbaci uvijek samo najbolje, a Po-dravka nesumnjivo to i jest. Podsjetio je kako je velikim zalaganjem kompa-nija postala tvrtka od državna interesa i time se oduprla da postane laka i jeftina lovina. Predsjednik Uprave Podravke, ujedno i predsjednik HGK Županijske komore Koprivnice Miroslav Vitković rekao je kako je biti najbolji u današnje vrijeme samo još jači poticaj izvrsnosti kojoj svi težimo, a samo rijetki uspijeva-ju i izvrsni biti. -Dobiveno priznanje još nas više ob-vezuje da budemo bolji, a tome smo i usmjereni izvrsnosti, odnosno želimo održavati kontinuitet uspješnosti. Po-dravka je svjesna svakodnevnih teško-ća u poslovanju, pa je značaj dobivene “Zlatne kune” time veći.Podravka danas ima sjajan poslovni imidžDometnuo je kako Podravka ima sja-jan poslovni imidž i daje velik doprinos kako gospodarstvu Koprivničko-križe-vačke županije, tako i mnogo šire. Gru-pa Podravka zapošljava oko 7000 ljudi i najveća je kompanija u Koprivničko-križevačkoj županiji te jedna od vode-ćih u regiji koja je unatoč svim turbu-lencijama koja je 2010. godinu završila s dobiti s većom od 80 milijuna. Kako je rečeno, prošle je godine Grupa Po-dravka ostvarila značajne pozitivne po-make na svim razinama profitabilnosti što je rezultat unapređenja poslovnih procesa i racionalnijeg upravljanja troškovima. Istodobno je nastavljeno poboljšanje poslovanja, rezultat ko-jega je daljnji porast profitabilnosti. Brojni proizvodi Podravke i Belupa tije-kom 2010. dobitnici su nagrada koje su došle kako od potrošača, tako i stručne Potpredsjednik hrvatskog Sabora Josip Friščić predsjedniku Uprave Podravke Miroslavu

Vitkoviću uručuje Zlatnu kunu

Podravka dobila “Zlatnu kunu” za uspješno poslovanjePiše: Dijana Jendrašinkin Foto: Berislav Godek

Page 13: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

13AKTUALNO

javnosti. Inače, Hartman je dobio “Zlat-nu kunu” u kategoriji srednjih tvrtki, a Lasselsberger-knauf u kategoriji malih. Osim dodjele priznanja najboljim kom-

HUP-ov izvršni odbor UPIIP u Podravki

Podravka je bila domaćin sjed-nice izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca-Udruge

prehrambene industrije i poljoprivre-de. Uz predsjednika i glavnog direktora HUP-a Ivana Ergovića (NEXE) i Davora Majetića nazočili su joj i Mirko Novo-sel (Agrokor), Goran Pajnič (Belje), Ma-rin Pucar (Podravka), Zvjezdana Blažić (Badel 1862), Mijo Sabolić (Poljodar) te direktorica HUP-UPIIP Milka Kosanović. U uvodnom predstavljanju kompanije predsjednik Uprave Podravke Miroslav Vitković naglasio je važnost koprivničke kompanije za hrvatske prehrambenu

industriju te njezin položaj koji danas ima na domaćem, ali i mnoštvu ino-zemnih tržišta. HUP je pak, na sjednici razmatrao provedene aktivnosti, te de-finirao plan za buduće razdoblje. Osim predsjednika Uprave Miroslava Vitko-vića, domaćini ispred Podravke bili su i član Uprave Marin Pucar koji je imao dvojaku ulogu jer je i član izvršnog od-bora HUP-a, direktor sektora Korpora-tivne komunikacije Vedran Šimunović i direktor Službe razvoj poslovanja Ne-nad Mađerić. Nakon službenih razgovo-ra gosti su razgledali Podravkinu Tvorni-cu Juha i Vegete. (D.J.)

panijama, na svećanoj sjednici izabra-na je nova članica Gospodarskog vije-ća HGK ŽK Koprivnice Jadranka Veselić iz đurđevačke Sloga – trgovine d.o.o.

Uz to, nagrade za osobni doprinos gospodarstvu i poduzetništvo primili su Boris Garaj iz Hartmana i Ivan Kata-vić iz KTC-a.

U ime nagrađenih zahvalio se Boris Garaj

Priznanje Zlatna kuna

Sastanak HUP-a i Podravke

Page 14: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

14 DOGAĐANJADOGAĐANJA

Lino višebojac u OŠ Zapruđe, Zagreb

Dvostruko pripetavanje

Lino višebojac u OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac

Lino višebojac po prvi put okupio sve učenike škole

Rijetko kada se događa da čak pet natjecatelja na kraju Lino višeboj-ca ima jednaki broj bodova. Upra-

vo to zabilježeno je u zagrebačkoj OŠ Zapruđe gdje su tri dječaka skupila po 120 bodova, a dvije djevojčice po 130 bodova. Pobjednike je moralo odlučiti pripetavanje. Bruno Leskovec ( 6 razred), Ivan Klobučarić ( 7 razred) i Josip Mare-čić ( 7 razred) izabrali su nogomet, a Urša

Još nikada u dugogodišnjoj povijesti OŠ Zrinskih i Frankopana iz Otočca svi učenici ove škole nisu bili zajed-

no na istom događanju. Razmješteni u čak 10 područnih škola širom opći-ne nikada se odjednom nisu okupili u matičnoj školi. A onda se pojavio med-vjedić Lino s pozivom na sudjelovanje u Lino višebojcu kojeg su svi zdušno prihvatili. Natjecanje o kojemu se da-nima pričalo, za kojeg su se crtali zidni panoi i transparenti, osmišljavale maske jednostavno se nije smjelo propustiti. Mnogi su čak pozvali roditelje i braću da budu uz njih na velikom događanju, došli su i zamjenik gradonačelnika te direktor Nacionalnog parka Plitvička je-zera. S velikim zadovoljstvom pozdravili su dvije sportske heroine - kapetanicu ženske košarkaške reprezentacije San-dru Mandir, koja je na prošlom europ-

Crnjak ( 5. razred) i Martina Karabogdan ( 8. razred) košarku. I onda je započela prava drama koja je do usijanja dovela ionako uzavrelu atmosferu u dvora-ni. Urši i Martini od treme su zadrhtale ruke, svaka je u tri pokušaja postigla po jedan koš, pa su slobodna bacanja po-čele izvoditi naizmjenično. Tek u trećem bacanju Urša je pogriješila i pobjeda je pripala Martini. Kod dječaka najprije je iz konkurencije za pobjednika ispao Ivan koji je promašio sva tri penala, a Bruno i Josip razigravali su međusobno u čak sedam krugova. Na kraju je sretniji i

spretniji bio nešto mlađi Bruno koji ina-če trenira nogomet u Lokomotivi.Peha-re pobjednicima su predali košarkaš KK Zagreba Mario Kasun i hrvač Podravke Sandro Frankol koji su svojom vedrinom i aktivnim sudjelovanjem u svim igrama višebojca osvojili dječja srca. Posebno su razveselili svoje izazivače iz publike - Anju Žarković učenicu sedmog razre-da koju ni 211 centimetra visine bivšeg košarkaškog reprezentativca, ni buka iz gledališta nisu impresionirali pa je odni-jela pobjedu u slobodnim gađanjima, te malenog Brunu Brkića iz petog razreda kojemu je spretni Sandro uspio obraniti samo jedan penal. Za svoju umješnost primili su poklon pakete Podravke koje im je uručio Igor Groza, direktor pro-daje za regiju središnja Hrvatska, koji je usto podijelio nagrade za najbolji lite-rarni rad Dori Drvodelić iz 8. razreda, te najmasku Filipu Debogoviću koji je na Lino višebojcu osvanuo s višebojnom kosom i crvenim licem. Paket Lino lade osvojio je i 4a razred koji se među od-lično oslikanim navijačima opremljenim šarenim i duhovitim transparentima isticao originalnošću i veseljem. A škola je za atmosferu i organizaciju zaslužila desetku.

skom prvenstvu uvrštena u najbolju petorku, te Ivanu Brkljačić koja nakon zapažene atletske karijere uspješno ru-kovodi organizacijom Hanžekovićevog memorijala. Sandra i Ivana njihove su gore list i poseban uzor mladim spor-tašima u malom mjestu. Svojim vrlo aktivnim sudjelovanjem u višebojcu, stalnim bodrenjem svojih ekipa, pa čak i „popuštanjem“ u dvobojima s izaziva-čima iz publike - odličnim košarkašem Lukom Jelenićem iz osmog razreda i

ljubiteljicom nogometa Mirelom Oreš-ković iz šestog razreda, pokazale su da im leži i druženje s djecom. Ona su ih nagradila velikim pljeskom kojeg je nadmašio jedino onaj kojeg su zaslužili Marta Kotvica, učenica šestog razreda koja je najbolje iskoristila priliku da svi-jet uredi po svom mišljenju, zatim Ivan Boban iz četvrtog razreda koji je izabran za najnavijača, te pobjednici petaš Mar-tin Bogdanić ( 140 bodova) i šestašica Mateja Kraljić ( 120 bodova).

Košarkaš Mario Kasun i hrvač Sandro Frankol s pobjednicima

Vesele navijačice

Page 15: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

15OBAVIJESTI, OGLASI

PODRAVKINRESTORAN

JELOVNIK ZASTUDENI / PROSINAC28.11.2011. ponedjeljakVojnički grah, salata

29.11.2011. utorakPureći paprikaš, pirjana riža, salata

30.11.2011. srijedaJunetina u luku, pire krumpir, salata

01.12.2011. četvrtakRestani grah, kosani odrezak, salata

02.12.2011. petakKupus u rajčici, kobasica, kolač

05.12.2011. ponedjeljakVarivo grah s kis. kupusom, rolana lopatica

06.12.2011. utorakJunetina na lovački, pirjana riža, salata

07.12.2011. srijedaPečena svinjetina, krpice sa zeljem, salata

08.12.2011. četvrtakUmak bologneze, tijesto špageti, salata

09.12.2011. petakŠpek fileki, pire krumpir, salata

Društvo kemičara i tehnologa Koprivnice posjetilo NE Krško

Društvo kemičara i tehnologa Koprivnica je za svoje članove organiziralo stručno-edukativ-

nu ekskurziju u Nuklearnu elektranu Krško. Posjet je započeo u Kulturnom domu Krško gdje su ljubazni domaćini dočekali članove Društva te u intere-santnom izlaganju predstavili povijest i način rada Nuklearne elektrane Krško. Gradnja Nuklearne elektrane započela je 1974. godine , a sredstva za izgradnju su u jednakim dijelovima osigurale Slo-venija i Hrvatska. Godišnja proizvodnja NE Krško prelazi 5 milijardi kWh, što je oko 40% od ukupno proizvedene elek-trične energije u Sloveniji. Posebna se pažnja posvećuje zbrinjavanju radio-aktivnog otpada koji nastaje pri radu elektrane, što je ujedno i vrlo strogo zakonski regulirano. Poslije predavanja članovi Društva su se sa svojim domaći-nima uputili u obilazak same Nuklearne elektrane, koja je, iako taj dan zavijena u maglu, djelovala vrlo impresivno ali ujedno i vrlo sigurno. U razgledavanju elektrane članovima Društva su poka-

zane sve građevine u sklopu elektrane, sustav dotoka vode iz Save prema elek-trani i obrnuto, laboratorij za kontrolu kvalitete, te posebno zanimljivu kon-trolnu sobu iz koje se nadgledaju svi procesi u elektrani. Brojnim pitanjima koja su uslijedila poslije predavanja i tijekom prolaska kroz elektranu, potvr-đeno je da je interes za ovakve teme od strane članova Društva vrlo veliki te da su ovakva putovanja vrlo korisna i poželjna, jer omogućuju stjecanje do-datnih znanja i razmjena iskustava sa ljudima srodnih struka.Nakon elektrane organizirano je turi-stičko razgledavanje grada Krškog uz pratnju vodiča, a izlet je završen u Kra-pini gdje je upriličen organizirani posjet Muzeju krapinskih neandertalaca, koji je po mišljenju većine opravdao status najboljeg muzeja u Hrvatskoj. Društvo kemičara i tehnologa Koprivni-ca ovim putem zahvaljuje Podravki na svesrdnoj pomoći i podršci oko realiza-cije ove stručno-edukativne ekskurzije.(N.K.)

Peteranska c. 94, Koprivnica, Tel. 048/647-380

...jesen je, uskoro će zima, a u Elmi sve za grijanje ima, od peći do kamina...

...ponuda je sjajna, a kvaliteta trajna...

Radno vrijeme: pon - pet: 07-19, sub: 07-14

bijela tehnika -štednjaci i kamini -

keramičke pločice -umivaonički blokovi -

kade, tuš kade i kabine -centralno i plinsko grijanje -

elektro i vodovodni materijal -

kuhinje -

SU

ŠIL

ICE

RU

BL

JA

PLAMEN

V I A

D R

U S

A. Nemčića 8Tel: 048/621 503

LCD, LED TELEVIZORI, LINIJE,AUTOAKUSTIKA, FOTOAPARATI,

TELEFONI, MOBITELI

VAŠ OVLAŠTENI PARTNER

Page 16: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

16

Citrusi i ljepotaPripravci od citrusa čiste i osvježavaju lice, kosu čine sjajnom i svilenkastom, a tijelo zatežu i oslobađaju od celulitaFoto: blog.only.com

Mirisi i okusi citrusa, limuna, limete, mandarine, grejpa i naranče posebno nam gode

zimi. Njihov sok istiskujemo u čajeve, njihove ušećerene korice dodajemo kolačićima, a eterična ulja kapamo u mirisne lampe. Citrusima pomažemo našem organizmu da prebrodi vlažnu

i hladnu zimu, pa njihovim plodovima i napicima podižemo imunitet i liječimo prehlade. No, okusi i mirisi citrusa gode i duši. U zimsko depresivno doba njiho-vi mirisi relaksiraju, ali i razbuđuju, čine nas zadovoljnijima i koncentriranima, ali i miroljubivima i sklonima kompro-misima. Budući da su bogati mnogim vrijednim sastojcima, citrusi su i pravi melem za kožu i kosu. Tako kozmetič-ki preparati i domaći pripravci na bazi citrusa čiste i osvježavaju lice, kosu čine sjajnom i svilenom, a tijelo zatežu i oslobađaju suvišnih masnih nakupina.Citrusi za ljepotuPlodovi, sokovi i eterična ulja citrusa odavna se koriste ne samo u prehrani, već i pučkoj medicini i kozmetici. Nji-hova stabla sadila su se još prije 4 000 godina u Aziji, Kini i Indiji, a potom i u Egiptu. Uslijed osvajanja Aleksandra Velikog, citrusi su se najprije udomaćili u Grčkoj, da bi se kasnije raširili čitavim Mediteranom. Zahvaljujući vrijednim sastojcima, a posebno visokom udjelu vitamina C te eteričnim uljima, plodovi citrusa nisu se koristili samo za hranu, nego su se upotrebljavali i u medici-ni i kozmetici. U Egiptu je sok limuna služio za balzamiranje, a u Grčkoj kao sredstvo za konzerviranje namirnica, ali i za čišćenje i dezinfekciju. Uz to,

upotrebljavao se za liječenje mnogih zdravstvenih poteškoća, a najčešće kod problema s probavom, prehlada,

visokih temperatura i upala zubnog mesa. Sastojci limuna i naranče imaju izuzetan učinak na kožu, pa se ti citrusi stoljećima koriste kao sredstvo za po-stizanje njena zdravlja i ljepote. Izme-đu ostalog, sadrže obilje vitamina C i E, minerala i elemenata u tragovima (željezo, kalij, kalcij, fosfor) te limunske kiseline, pektina, limunovog ulja i bi-oflavonoida. Stoga limun, njegov sok i ulje, kao i preparati na bazi limuna, posebno učinkovito čiste, jačaju i učvr-šćuju kožu, te potiču obnavljanje nje-nih stanica, zbog čega se preporučuju svim vrstama kože.Limun je kao stvoren za njegu masne i nečiste kože sklone sujedicama, akna-ma i prištićima budući da čisti i sužava proširene pore. Preparati i pripravci na bazi limuna daju izuzetne rezultate u tretiranju starije i zrelije kože jer ju jača-ju i učvršćuju, čine nježnijom te ubla-žavaju bore i izbjeljuju neravnomjerne nakupine pigmenata. No, citrusi se uspješno primjenjuju i za njegu kose i noktiju (limun, na primjer, uspješno rje-šava problem masne, oštećene i beži-votne kose te lomljivih noktiju).Pripravci od citrusa za kožu licaVrlo jednostavni, učinkoviti i mirisni pripravci od citrusa, limuna i naranče mogu se pripremiti i kod kuće.

Maska za svježi tenIzmiješajte 15 kapi eteričnog ulja na-ranče, 3 žlice mekog sira, 2 žlice jogurta i 1 žumanjak. Masku nanesite na lice i pustite da djeluje 15 minuta, a potom je odstranite mlakom vodom. Isti uči-nak postiže se maskom od usitnjenog mesa svježe, ekološki uzgojene naran-če.Tonik za čišćenje licaIzmiješajte 100 ml slatkog vrhnja, 1 žlicu soka od limuna i 1 žlicu tekućeg meda. Mješavinu vatom nanesite na lice, vrat i dekolte, ostavite da djeluje 5 minuta, a potom je isperite mlakom vodom.Citrusni pripravci za tijelo i kosuRelaksirajuća kupkaZa kupku izmiješajte 1 šalicu mlijeka u prahu, 1 žličicu sušenog ružmarina, 1 žličicu sušene lavande i 2 žlice sušenih korica naranče. Mješavinu pod mlazom vruće vode stavite u kadu. U aromatič-noj kupki, koja relaksira, ali i vlaži kožu, uživajte dvadesetak minuta.Hranjivi pakung za kosuIzmiješajte 2 žumanjka, 2 žlice maslino-va ulja i sok od 1 limuna. Masu nanesite na kosu, pustite da djeluje 20 minuta, a potom dobro isperite. Masku, koja hrani sve vrste kose te je čini sjajnom i svilenkastom, pripremite jednom mje-sečno.

Page 17: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

17KUHAR I RECEPT

Šefica slastičarnice hotela InternationalJasna Visković

Normativ za 2 osobe2 kruške0,5 l crnog vina10 dkg šećeraKlinčići, cimet,Dolcela Burbon-vanilija šećer korica limuna i naranče1 dcl slatkog vrhnja 5+ Podravka Dolcela10 dkg kesten pirea1 dcl ruma10 dkg mascarponea10 dkg čokolade s min 70 % kakaa1 dcl slatkog vrhnja 5+ Podravka Dolcela1 čili papričica

Priprema:Kruške se ogule i stave kuhati u crno vino kojem smo dodali začine. Od slatkoga vrhnja , maskarponea i kesten pirea napravimo kremu. Kruške izvadimo na-kon 15-20 minuta iz vina, izdubimo sa strane i napunimo pripremljenom kr-emom. Sve to poslužimo na podlozi od čokolade koju smo pripremili tako da smo zakuhali vrhnje, dodali čokoladu i čili papričicu. Gotovu ribu izvadimo iz pleha

Jasna Visković završila je Ugosti-teljsku školu u Crikvenici 1986. Pa-ralelno se školovala za slastičara i

kuhara. Nakon završetka škole, počinje raditi u crikveničkoj tvrtki Jadran. 1987. godine upisuje Višu ugostiteljsku ško-lu za ugostiteljstvo i turizam u Opatiji koju uspješno završava 1989. te dobiva zvanje slastičar-specijalist (V. stupanj). Trenutačno radi kao šef centralne sla-stičarne u hotelu „International“. Ne-koliko godina radila je u restoranima u inozemstvu. Već kao mlada slastičarka krenula je na natjecanja s kojih se redo-vito vraćala s medaljama, te ih je dosad skupila čak 17. Najveći uspjeh joj je sre-brna medalja s državnog prvenstva Ju-goslavije u Beogradu. Aktivna je članica HKS-a, a najbolji plasman joj je srebro za tortu 2007. godine. Koja jela volite pripremati?Općenito volim kuhati i peći kolače. Ovisi o potrebi, ponekad mi je draže kuhati, a ponekad peći kolače. Najviše volim pripremati hranu za prave slado-kusce koji su spremni eksperimentirati s hranom i uvijek probati nešto novo.

Bez kojih namirnica ne možete zamisliti dan u kuhinji?Volim raditi sa sezonskim namirnicama koje rastu u našem podneblju, a od za-čina neizostavan je peršin i češnjak te svježa rajčica, ali također i Podravkina sjeckana rajčica te neizostavna Vege-ta. S obzirom da također pripremam i kolače i to trenutno za cijelo hotelsko poduzeće neizostavne su i kreme iz asortimana Dolcele.Preferirate li modernu ili tradicion-alnu kuhinju?

i stavimo na toplo , a umak koji je ostao dodamo umaku koji se cijelo vrijeme kuhao i usitnimo blenderom te proci-jedimo kroz cijedilo.Procijeđeni umak prokuhamo i popravi-mo okus.Jelo serviramo tako da prvo stavimo umak, zatim na sredinu stavimo svitak od ribe.Za prilog uz ovo jelo možemo poslužiti malo povrća iz tavice s popečcima od kruha i krumpira.Za popečke od kruha i krumpira kruh namočimo u malo mlijeka, posolimo, poparimo te dodamo naribani kuhani krumpir ,svježe sjeckani peršin i dva jaja.Smjesu od krumpira i kruha dobro zamiješamo napravimo popečke koje prije posluživanja prepržimo na maslacu do zlatno žute boje.Za povrće iz tavice narežemo tikvice, patliđane, celer i poriluk na rezance.Na dobro zagrijanu tavicu dodamo malo masnoće na koju odmah stavimo povrće. Kada povrće lagano povene dodamo rukolu začinimo s Vegetom i krupno mljevenim paprom te poslužimo uz jelo.

Najdraža mi je tradicionalna kuhinja po-služena na moderan način.Koju svjetsku kuhinju smatrate najzanimljivijom?Volim talijansku kuhinju, a zanimljive su mi i egzotične kuhinje kao što su tajlan-dska i kineska.Vaš idealan ručak ili večera, od predjela do deserta?Volim povrće pa ga jako često koristim. U ovo doba za početak bi ponudila krem juhu od buće, zatim punjeni lun-gić u umaku od gljiva s pohanom cvje-tačom i mrkvom, a za desert krušku ku-hanu u vinu i punjenu finom kremom od kestena i mascarponea, na podlozi od čokolade s čilijem.

Page 18: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

18 ZAPOSLENICI

Nakon što je 1983. godine zavr-šila Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, Karmen Fila-

Mažar se zapošljava u Podravki. Radi u tadašnjem Razvoju na biljnom progra-mu za Belupo. Izgradnjom nove Belu-pove tvornice na Danici Karmen i njezin tim se 1996. godine sele na Danicu. Go-voreći o poslu, Karmen ističe:Biljni program Belupa na kojemu i dan-danas radim je vrlo zanimljiv. Zadovolj-na sam s poslom, iako biljni program u ukupnoj poslovnoj politici Belupa ne uzima veliki portfelj. Naravno, voljela bih da taj program bude jači i veći, ali na to sigurno utječe niz faktora, posebi-ce danas, u vrijeme gospodarske krize i neimaštine.Upravo ta kriza, neimaština, depresija i općenito nekakvo bezizlazno stanje društva je povod da nešto više kažete o vašem dugogodišnjem „hobiju“ – tran-scendentalnoj meditaciji.Transcendentalna meditacija (u dalj-njem tekstu TM) je znanstveno doka-zana tehnika dubokog počinka koja uzrokuje oslobađanje od nakupljenih stresova i povećanu otpornost na sku-pljanje novih stresova. To je jedinstvena i u osnovi različita tehnika od ostalih su-stava meditacije i relaksacije. Više od 5 milijuna ljudi na svijetu, a nekoliko tisu-ća u Hrvatskoj naučilo je tu tehniku od

Karmen Fiala-Mažar, glavni tehnolog-istraživač

Podravkaši, oslobodite se stresa putem transcendentalne meditacijePiše i foto: Boris Fabijanec kada ju je 1957. godine utemeljio Ma-

harishi Mahesh Yogi. TM je vrlo učinko-vita i korisna u svim područjima života. To nije kontrola duha ili mentalna dis-ciplina. To nije ni koncentracija ni neka istočnjačka filozofija, niti nova religija. Ne mora se kontrolirati disanje ili mišići. Ne treba čak ni pokušati se relaksirati jer uči se nenaporna tehnika koja olakšava cjelokupni prirodni proces, npr. osloba-đanja od stresa u organizmu. Neke od dobrobiti redovnog prakticiranja TM-a su: razvoj umnog potencijala – osobna efikasnost, duboka relaksacija, unutar-nji mir, smanjenje stresa, poboljšanje zdravlja, smanjenje negativnog učinka starenja, poboljšanje međuljudskih od-nosa, kvalitetniji san, veća kreativnost, jasnije mišljenje i bolja koncentracija.Od kada se Karmen bavi TM-om?Tečaj TM-a sam prošla 1983. godine, nedugo nakon zapošljavanja u Podrav-ki, gdje je tadašnja Služba za kulturu organizirala uvodno predavanje o TM-u. To me je toliko oduševilo te sam vrlo brzo otišla u Zagreb na prvi organizirani tečaj. Nakon nekoliko godina korištenja te tehnike u svojoj dnevnoj rutini, otišla sam i na učiteljski tečaj kako bi mogla svoje znanje o TM-u prenijeti drugima.Koliko vam TM pomaže u svakodnevnom životu punom stresa?Kada naučimo meditirati, na samom te-čaju, efekti nastupaju odmah, od prve meditacije. To je zato što je TM prirodna i laka tehnika te se efekti osjećaju od-mah, a dugotrajni učinci redovite prak-se s vremenom rastu. Bit cijele ove priče o efektima je u tome što obrćemo pro-ces stalnog gomilanja stresa, oslobađa-mo se nakupljenih stresova te postaje-mo sve otporniji na sakupljanje novih stresova. Također, htjela bih naglasiti kako s TM-om se čovjek doslovce po-mlađuje i to za svaku godinu meditacije postaje jednu godinu mlađi. TM mogu naučiti svi pa čak i djeca već od 4 go-dine, bez obzira na stručnu spremu ili načitanost u vezi teme – meditacija, da-kle ne treba imati neko predznanje niti „posebne“ sposobnosti. Tehnika TM-a

je jednostavna, prirodna, nenaporna tehnika opuštanja koja se prakticira dva puta dnevno po 20 minuta udobno sje-deći u stolici, sa zatvorenim očima.Što TM-om dobiva pojedinac, a što društvo u cjelini?Količina stresova, napetosti i nepravil-nosti u funkcioniranju fiziologije čega se želimo riješiti je vrlo individualna, po-sebna za svakog pojedinca pa će zbog toga i individualna iskustva biti različita. No, ako to želimo sažeti u neke opće ka-tegorije, poboljšanja se zbivaju i pove-ćavaju s vremenom prakse u području fiziologije po pitanju zdravlja – smanje-nje bolovanja, u području mentalnog potencijala – povećana jasnoća duha, kreativnost, a u poboljšanju međuljud-skih odnosa je to bolji timski rad. Sve to zbrojeno dovodi do konkretnih poka-zatelja u materijalnom području pa se tako bilježi kako su neke tvrtke u Japa-nu, poput Toyote, koje su organizirano uvele TM kao eksperimentalni program za relaksaciju svojih zaposlenika doži-vjele porast profita u jednom slučaju čak i za 500 posto. Općenito rečeno, pojedinac doživljava porast pozitivno-sti, sreće u životu, a budući da društvo čine pojedinci, porast pozitivnosti na-glo raste i u društvu.Prema do sada rečenom, vi preporučujete TM Podravkašima.TM je vrhunski menadžment jer vodi brigu o svojim ljudima. Naime, ljudi čine nekakvu cjelinu, a vrhunski menad-žment je onaj koji vodi brigu o svakom čovjeku. Za uzvrat, čovjek je kreativan i daje maksimum tvrtki.To me podsjeća na ono davno rečeno – samo zadovoljan radnik je dobar radnik.To je to, to je osnova svega i to je vr-hunska stvar jer tvrtku čine ljudi. Ako su oni nezadovoljni, ako su narušeni međuljudski odnosi gdje odlazi sva ta energija? Ona treba ići na kreativnost i stvaranje novih vrijednosti. Ljudi treba-ju s veseljem ići na posao, a sve to pru-ža TM koju toplo preporučam svakom Podravkašu – rekla je na kraju razgovora Karmen Fiala-Mažar.

Page 19: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

19UMIROVLJENICI

Zasigurno još u Podravki ima Po-dravkaša koji se sjećaju danas osamdesetjednogodišnjeg Jo-

sipa Baliju, nekadašnjeg alfa i omegu Podravkine službe sigurnosti. Davne pedeset i devete godine došao je u Podravku iz Sesvetskog Sljemena gdje je radio. Možda oni koji poznaju Josipa nisu znali da je završeni postolar što mu je bio i prvi posao. U Sljemenu se bavio sigurnosti na koji je došao i u Po-

Josip Balija

Poštenje se ne može kupitiPiše: Vjekoslav IndirFoto: Berislav Godek

dravku. Kako je živio u Koprivničkom Ivancu gdje mu je bila supruga i kćer u Podravku se vratio i na manju plaću, no što ju je do tada imao u bivšoj kom-paniji.-Javio sam se na natječaj za posao na razvoju sigurnosti i zaštite u Podravki. Kako sam se tim poslom bavio u Slje-menu imao sam sve potrebne uvjete za taj posao u Podravki. Kad sam do-šao u Podravku bila su tada samo četiri portira i jedan noćni čuvar i jedan va-trogasac. Krenuo sam razvijati tu služ-bu koja je tako tijekom vremena nara-sla na preko stotinu i dvadeset portira i preko dvadeset profesionalnih vatro-gasaca, prisjeća se Josip.Ništa se nije moglo u Podravki dogoditi a da ja to nisam znaoU njegovoj službi do požara na klaoni-ci bile su i sigurnost i zaštita od požara. Od tada se razdvajaju na dvije službe koje svaka za sebe zatim samostalno razvijaju. Da, tada smo se podijelili. Zvonko Gudan je preuzeo vođenje protupožarne zaštite, a ja sam ostao u službi sigurnosti. Do tada smo uvi-jek te poslove radili zajedno. Stvarali smo zajedno i profesionalnu vatroga-snu postrojbu te razvijali i servis pro-tupožarnih aparata gdje smo uvijek imali četiri servisera koji su servisirali sve protupožarne aparate u Podravki. Podravka me je poslala na školovanje

i ja sam tako završio školu te sam po-stao prvi instruktor u Koprivnici pred kojim su velika većina vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim društvima polagala vatrogasne ispite, naglašava nam Josip.Danas vrijeme provodi u kući u Kopriv-ničkom Ivancu gledajući televizijski program i čitajući novine koje redovi-to prati. U šali supruga mu dobacuje da sada ne ide nigdje, a nekada je uju-tro otišao na posao, a vraćao se kasno navečer doma. U mirovinu je otišao 2005. zbog zdravstvenih problema. -Kad sam radio nije se u Podravki goto-vo ništa moglo nigdje dogoditi a da ja to nisam znao. Uvijek sam imao izvore koji su mi javljali što se je gdje dogodi-lo tako da sam mogao pravovremeno ako je trebalo i intervenirati. Moj moto za cijelog mog radnog vijeka bio je da se poštenje ne može kupiti. Radio sam i na osiguranju i kada je Podrav-ka diljem bivše države sudjelovala na sajmovima sa sjetom se prisjeća Josip.S nostalgijom kaže, često misli o svim tim danima. Sa žalošću komentira i gašenje ovih službi u Podravki jer još uvijek misli, kako nam je rekao, da je siguran kako će njegovu kuću djeda i baka bolje čuvati od susjeda. Žao mu je za sve što se je događalo oko Po-dravke, no vjeruje u njezinu svijetlu budućnost i budući uspjeh.

Moj moto za vrijeme cijelog radnog vijeka bio je da se poštenje ne može kupiti

Page 20: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

20 FEFERON

ZagorskiPitaju zagorca koliko mora popiti da bi imao tri promila alkohola u krvi ?On misli i računa pa kaže:Dva dana niš.

VikendPetak je.Kaže Mujo Fati: “Hajde bona da si priuštimo jedan lijep vikend.”Fata: “Ajd može, super ti je ta ideja!”Mujo: “Ništa onda, vidimo se u ponedjeljak!”

Pijani mužMuž dođe doma pijan.Žena mu opali šamar i kaže: “Budeš još pio?”Muž šuti.Žena mu pritisne još jedan šamar: “Odgovori! Budeš još pio?”Muž šuti.Žena mu pritisne i treći šamar: “Reci! Budeš još pio?”A muž će: “No, dobro! Natoči mi!

Hrabar:Kada dođeš usred noći kući pijan, žena je već u krevetu ali ne spava. Uzmeš stolicu, sjedneš ispred kreveta ona te pita:“Što to radiš?”a ti odgovoriš:“Želim sjediti u prvom redu kad počne cirkus.”

Hrabriji:Kada dođeš usred noći kući pijan žena te čeka sa metlom u ruci a ti je pitaš:“Čistiš li ili se spremaš nekud da odletiš?”

Najhrabriji:Kada dođeš usred noći kući mirišeš na parfem imaš šminku na košulji. Udariš ženu po dupetu i kažeš:“Ti si sljedeća!”

Hrabar do boli:Kada dođeš usred noći kući sa ljubavnicomi kažeš ženi:“Pravi se da si mi sestra.”

Dragi zaposlenici! U cilju povećanja učinkovitosti u ovoj godini, od 01.01. počet će se primjenjivati nova pravila, kako slijedi:

Odijevanje: Preporučuje se da na posao dolazite odjeveni u skladu sa vašom plaćom. U slučaju da primijetimo kako nosite Prada veste ili Gu-

Karikatura: Ivan Haramija-Hans

cci torbice, pretpostaviti ćemo da u financijskom smislu stojite dobro te vam povišica nije potrebna. Ukoliko ste loše odjeveni nužno je da naučite bolje upravljati vašim financijama kako bi kupili primjereniju odjeću, te vam iz tog razloga povišica nije potrebna. Ukoliko ste odjeveni u kategoriji koja je između pret-hodno navedenih tada se nalazite točno gdje bi trebali biti i nije vam potrebna povišica.

Godišnji odmor:Svaki radnik ima pravo na 104 dana godišnjeg odmora tijekom godine. Ti dani se zovu subota i nedjelja.

Pauza za topli obrok:Mršavi radnici imaju pravo na pauzu od 30 minuta jer je potreb-no da više jedu kako bi izgledali zdraviji. Radnici normalne teži-ne imaju pravo na 15 minuta za uravnoteženo jelo koje će im omogućiti održavanje primjerene figure. Gojazni radnici imaju pravo na 5 minuta jer je to vrijeme koje je potrebno kako bi po-pili Slim Fast i tabletu za mršavljenje.

Bolovanje:Više nećemo prihvaćati doznake kao dokaz bolesti. Ako ste spo-sobni otići liječniku tada možete doći i na posao. Korištenje WC-a:Općenito se dosta vremena troši na boravak u WC-ima. Od sada se uvodi striktno ograničenje od 3 minute za boravak u WC-u. Po okončanju vremenskog perioda od 3 minute oglasiti će se alarm, toaletni papir će se uvući, vrata otvoriti te ćete biti foto-grafirani. Nakon druge povrede ovoga pravila, fotografije pre-kršitelja biti će izvješene na oglasnoj ploči u kategoriji ‘kronični prekršitelji’. Operativni zahvati:Dok god ste zaposleni ovdje potrebni su vam svi organi, te ne bi trebali razmatrati uklanjanje bilo čega. Zaposlili smo vas ne-taknute. Odstranjivanje bilo čega smatra se teškom povredom radne discipline i predstavlja kršenje ugovora o radu.

Hvala vam za lojalnost tvrtki. Mi smo ovdje kako bi vam osigurali pozitivno poslovno iskustvo. Iz tog razloga, sva pitanja, komen-tare, brige, pritužbe, frustracije, iritacije,nezadovoljstvo, insinua-cije, optužbe, razmišljanja, konsternacije i povratne informacije treba usmjeriti drugamo. Želimo vam uspješan dan. Vaš menadžment

Page 21: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

21KULTURA

Dr. Milan Vuković dobitnik nagrade za najbolju knjigu

30. obljetnica KUD-a Podravka

Mili Dedakoviću Jastrebu priznanje Junak Domovinskoga rata

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU) u Zagrebu dodijeljena je Nagrada za naj-

bolju književno-publicističku knjigu na temu hrvatskog Domovinskoga rata za 2011. godinu. Natječaj organizi-ra Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke(UBIUDR). Ove godine najboljom je progla-šena knjiga „Haaški sud“ dr. Milana Vukovića, inače bivšeg predsjednika Vrhovnog suda RH i suca u mirovini Ustavnog suda Republike Hrvatske, a dobitniku je Zlatnu plaketu UBIUDR uručio Mladen Pavković, predsjednik Podravkine Udruge. Natječaj se orga-nizira već 12 godina za redom, a na

Brojnim aktivnostima kojima u 2011. godini obilježava 30. obljetnicu svog djelovanja KUD

Podravka dodao je i središnju svečanu priredbu održanu u nedjelju 20. stu-denoga u Pastoralnom centru župe Blaženog Alojzija Stepinca. Pred pre-punom dvoranom današnji članovi KUD-a prisjetili su se generacija vrijed-nih kulturnih amatera koji su svojim slikama, poetskim riječima, glazbom i pjesmom obogatili kulturni život Ko-privnice, Podravine, pa i cijele Hrvatske.

Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke je u Lepoglavi u na-

zočnosti brojnih branitelja, te mons. Juraja Jezerinca, vojnog ordinarija RH dodijelila priznanje Junak hrvatskog Domovinskoga rata Mili Dedakoviću Jastrebu, prvom zapovjedniku obrane Grada Vukovara. Ovo priznanje za ista-

njemu su mogle konkurirati knjige objavljene od 1. listopada 2010. do 1. listopada ove godine. Pristiglo je 23 naslova, dok su Prosudbeni sud sači-njavali: Fabijan Lovrić, književnik, prof. Josip Nakić-Alfirević, Josip Palada, književnik, Mladen Pavković, novinar i publicist, Marija Peakić-Mikuljan, knji-ževnica, Kostadinka Velkovska, dram-ska umjetnica, te Draženko Samardžić, ravnatelj Zavičajnog muzeja Biograd. Branitelji Podravke ovaj natječaj or-ganiziraju s ciljem da se što više piše i objavljuje na temu Domovinskoga rata, odnosno stvaranja slobodne, sa-mostalne i neovisne hrvatske države. (I.V.)

Mladen Pavković, jedan od člana žirija i pokretača nagrade, uručuje Zlatnu plaketu UBIUDR dr. Milanu Vukoviću

knute zasluge tijekom hrvatskog Do-movinskoga rata dodjeljuju branitelji Podravke, u suradnji s drugim Udruga-ma proizašlim iz Domovinskoga rata. Prigodom same dodjele priznanja Dedaković je rekao da mu je drago što je priznanje primio baš od branitelja, svojih suboraca, a da je sam odabrao mjesto gdje ću mu ono biti uručeno.

Lepoglavu je izabrao, kaže, iz razloga jer je na taj način želio odati priznanje i brojnim Zagorcima, Međimurcima i Podravcima koji su zajedno s njime ra-tovali u Vukovaru, a od kojih su mnogi, na žalost, tamo i poginuli. Priznanje mu je uručio Mladen Pavković, pred-sjednik Udruge branitelja Podravke. (V.I.)

Odali su i priznanja najzaslužnijima, pa je tako Plaketa KUD-a dodijeljena kompaniji Podravka koja je puna tri desetljeća podržavala rad kulturno-umjetničkog društva, zatim Zajednici kulturno-umjetničkih udruga Kopriv-ničko-križevačke županije koja je po-mogla u predstavljanju sekcija širom zemlje i u inozemstvu, te Jeleni Dedić koja je članica Mješovitog pjevačkog zbora punih 30 godina. Najdugovječ-nija članica zbora primila je i Plaketu Hrvatskog sabora kulture koji je usto

Zlatnom plaketom nagradio KUD Po-dravka i Mješoviti pjevački zbor koji ta-kođer obilježava veliki jubilej.- Kompanija Podravka već niz godina skrbi o svojim zaposlenicima između ostalog potičući i njihovu kreativnost i kulturno stvaralaštvo. Ponosni smo na rezultate koje su u prošla tri deset-ljeća postigli članovi KUD-a Podravka i nastojat ćemo i u buduće podupirati talentirane slikare, pjesnike, glazbeni-ke. Podravka se ubraja u malobrojne hrvatske tvrtke koje u svom okrilju ima kulturno-umjetničko društvo i to je još jedan od dokaza naše društvene od-govornosti- istakao je pored ostalog član Uprave Podravke Krunoslav Bešvir na svečanoj proslavi velikog jubileja. U sklopu proslave otvorena je izložba radova članova likovne sekcije Podrav-ka 72 na kojoj se predstavilo 43 autora, koncert Mješovitog pjevačkog zbora i Tamburaškog orkestra pod ravnanjem Darije Kivač i Krešimira Lukačića, a svo-jim stihovima predstavili su se i pjesnici Marija Hegedušić i Ivan Picer.(J.L.)

Na obilježavanju 30 KUD-a Podravka tražilo se mjesto više

Page 22: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

22 SPORT

Podravkaš Mario Odžić, viceprvak svijeta u bodybuildingu

Koprivnica je ponovno grad rukome-ta, za tekme Podravkašica traži se karta više, s curama se raduje i tugu-

je... To je zasigurno najveća dobit ovogo-dišnje Lige prvakinja u kojoj Podravka do-duše nije ostvarila plasman koji su mnogi priželjkivali, ali je ostavila dobar dojam. Jer rukomet se, uostalom kao i ostali sporto-vi, igra prvenstveno zbog gledatelja, zbog zaljubljenika u dobre šuteve, spretne obra-ne, brze kontre, zbog navijača koji bučno pozdravljaju svaki dobar potez i svaku prolivenu kap znoja na terenu. Podravka je dobila doista tešku grupu s višestrukim europskim prvakinjama norveškim Larvi-kom, najboljom danskom ekipom Viborg i jakim Krim Mercatorom u kojemu igraju i ponajbolje hrvatske reprezentativke Pene-zić, Grubišić i Franić. Na kraju su koprivnič-ke rukometašice osvojile četiri boda iako su bile vrlo blizu da u svoj konto upišu i

Samozatajni sezonski radnik u tvorni-ci Kokteli Mario Odžić na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu u

bodybuildingu u Austriji, u kategoriji per-fomance do 35 godina osvojio je srebrnu medalju. To je, kako ističe Mario, njegov najdraži i najbolji rezultat od kada se bavi ovim sve popularnijim, ali medijski nedo-voljno eksponiranim sportom. A počelo je 2006. godine kada Mario dolazi u teretanu Darka Belušića, poznatog koprivničkog bodybuildera. Godinu dana kasnije, prva medalja – treće mjesto na međunarod-nom prvenstvu u Sarajevu. Iduće godine u Sarajevu Mario osvaja zlatnu medalju u kategoriji seniori do 80 kilograma. No, de-finitivno najbolja natjecateljska godina za Marija je 2011. – osim odličnog uspjeha u Austriji, osvajač je i srebra na međunarod-nom natjecanju u Brčkom.- Bodybuilding nije samo sport, već je to način i stil života, sport koji se živi 24 sata na dan. Uz sam trening, vrlo je bit-na pravilna prehrana, jer bez nje nema ni rezultata. Prehrana ovisi o tome da li se pripremam za sezonu ili sam van sezo-ne. Van sezone imam 6 obroka, dok se u sezoni to pojačava i do 8 obroka na dan. Sa dijetom započinjem 5 mjeseci prije ta-kmičenja i tu se zapravo razlikuje prehra-na u sezoni i van sezone, naravno razlika

je i u samom treningu koji postaje duži te naporniji zbog same dijete. Tih idućih 5 mjeseci je pomno isplanirana prehrana iz dana u dan, trening i odmor bez kojih ne bi bilo rezultata. U sezoni treniram 6 do 7 puta tjedno, dok van sezone je to 4 do 5 puta tjedno – ističe Mario.Uz naporne treninge i zahtjevnu prehra-nu važan čimbenik uspješnosti je velika

dnevno treba kilogram i pol mesa. Tako-đer, da biste uspjeli u tom sportu morate biti dobro organizirani, striktno se pridrža-vati termina treninga, prehrane i odmo-ra, a meni noćne smjene ne dopuštaju kvalitetan odmor koji je potreban za pri-kupljanje mišićne mase. Zadnjih nekoliko godina, sa povremenim prekidima, radim u Podravkinoj tvornici Kokteli kao sezonski radnik te nemam stalni ugovor o radu. Ni-kada ne znate do kada ćete raditi pa sam tako zbog nedostatka financija morao odustati na pola priprema od nekih natje-canja. Taj dio mi najteže pada, čak teže i od 5 mjeseci teške dijete. No, moram se posebno zahvaliti roditeljima te bratu i sestri koji mi pomažu koliko god mogu i koji su mi ogromna podrška. Činjenica da za ovaj sport je gotovo nemoguće naći sponzora, a brojni bodybuilderi iz Hrvat-ske mi znaju reći da je uspjeh za njih kada na kraju sezone budu na financijskoj nuli – naglašava Mario te na kraju, bez obzira na brojne probleme i nedaće, kao veliki zalju-bljenik u taj sport optimistički savjetuje:- Mladima preporučujem da se maknu od televizora i računala, da dođu u tere-tanu i učine nešto za sebe i svoje zdravlje. Uspjeh ne dolazi preko noći, već samo upornim i teškim radom koji uvijek na kra-ju donosi rezultate. (B.F.)

RK Podravka Vegeta- osvrt na Ligu prvakinja

Povratak publike rukometuviše. Posebice u prvoj utakmici s Krimom na domaćem terenu gdje su neočekivano izgubile zbog previše promašenih sedme-raca. Krimu su lako mogle uzeti i drugi bod i tako osigurati nastavak natjecanja. Ovako pobjedom nad Viborgom u zadnjem kolu kreirale su konačni poredak i odredile da Krim ide dalje, a Dankinje su poslale u Kup kupova. Na Upravi kluba koja se silno trudi da financijski stabilizira klub i koja je puno učinila da bi gledatelje vratila u dvoranu ( odličan potez je potpora u revitalizaciji navijačke skupine Kronikus te angažiranje Zlatka Škrinjara za službenog spikera na utakmicama Lige prvakinja) je da točno proanalizira zašto smo ostali kratki za koji važan bod. Novinari koji prate rukomet i vjerni navijači imaju svoju verziju (zapravo više njih). Svi se slažu u jednome – naj-bolja pojedinka bila je Sanja Damjanović koja se sa 42 ukupno postignuta pogotka

ubraja u tri najbolja strijelca prvog kru-ga Lige prvakinja. Sanja je bila odlična na svim utakmicama, a njoj uz bok može stati samo kapetanica Miranda Tatari koja svo-jom borbenošću pokušava vući cijeli tim. Na nekim utakmicama to joj je i pošlo za rukom pa su tako protiv Viborga bljesnule Marta Žderić, Maja Kožnjak i Anita Gače. Kad su dobile priliku iskazale su se i mlade Ana Čović i Ivana Dragišić, te Iva Pongrac, no one još moraju stjecati iskustva za eu-ropska natjecanja. Apsolutno je podbacila Lidija Horvat najavljena kao veliko pojača-nje uoči Lige prvakinja, nije se baš snašla ni Petković, a i Nikicu Pušić Koroljević vidjeli smo u boljim izdanjima. I trener Hrupec svojim je potezima znao razljutiti publiku. Uprava će o svemu tome morati povesti računa, jer probuđeni navijači, Koprivnica, a i kompanija Podravka žele više od ekipe. (J.L.)

volja i htjenje koje Mario definitivno ima, a najveći problemi koji sputavaju našeg sportaša da postigne još više su, narav-no – financije te u njegovom slučaju još i noćne smjene.- U bodybuildingu najviše novca odlazi na prehranu i dodatke prehrani, a potom za razne troškove odlaska na domaća i me-đunarodna natjecanja. Primjerice, meni

Mario Odžić

Page 23: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze
Page 24: 4 i 5 6podravka-cdn.azureedge.net/repository/files/b/a/ba61b0016511aba257555fc09178d5b3.pdfšavina za sitne kolačiće s dodatkom pšenične klice.S unutrašnje strane ku-tije nalaze

Svi na www.lino.eu

„Čestitam, super je stranica, jako lijepa, pregledna, vesela, puna informacija, a opet prozračna...ma bravo :)”

„Super mi je dio sa savjetima za roditelje, i dio s kalendarom je fora.“

„Stranica je stvarno slatka i bogata :). Vidim da je bilo puno truda uloženo.”

“Djeluje kao baš ugodno virtualno mjestašce. Lajkam!”

Ovo su samo neki od komentara na nove web stranice www.lino.eu koje je Podravka nedavno objavila. I tu, naravno nema kraja, komentari pristižu svakodnevno, a nove stranice premda su tek zaživjele već su postale stalno mjesto posjeta za

više od 3000 registriranih korisnika i na tisuće onih koji na njih dolaze povremeno.Premda je lino.eu više namijenjen djeci nižih razreda osnovnih škola, majkama kojima je važno kako se njihovi mališani hrane, te općenito osnovnoškolcima kojima je Lino omiljen lik djetinjstva, treba reći kako niti tinejdžerima nove web stranice nisu strane. Potvrđuje to i činjenica kako su Podravkin vrijedan tim i to Tanja Gligorović, Vedrana Rubil te Vedran Kelek i njegov Lino tim, na osmišljavanju, kreiranju i postavki radili mjesecima, ali su na stranicama i ostali. Kažu u šali, jednom kad otvoriš lino.eu želiš se vratiti u djetinjstvo i tu ostati. Zašto su njima one tako prirasle srcu, valja provjeriti. No, šalu na stranu jer naše kolege napominju i kako stranica nudi mnogo korisnih savjeta, pa osim cjeline ZABAVA koja je ipak namijenjena najmlađima, u MAMAZIN-u majke pronalaze savjete za razvoj, odgoj, obrazovanje djeteta i ono najvažnije prehranu mališana. Kako bi svi znali što svakako treba ne mimoići tu su DOGAĐANJA, a kako svi godinama unatoč, bez Lino proizvoda ne možemo, posjetit ćemo cjelinu PROIZVODI. Svima pak, koji misle da vrijeme prebrzo prolazi savjetujemo da odu u cjelinu KALENDAR i tada će se zasigurno osvijestiti kako je tome tako jer povijest Lino kalendara seže čak četiri desetljeća unatrag, a novi kalendar samo što nije pokucao na vaša vrata…Pohvale stižu svakodnevno, a Podravka je ponovno vjernim potrošačima, skupljačima Lino medvjedića za kalendar i svima koji će postati linoljupci pokazala da misli na njih jer Lino uvijek sprema nešto zabavno i fino.I zato svi na www.lino.eu. (D.J.)