of 2/2
250. obljetnica Tadijanovićeve gramatike Ham, Sanda Source / Izvornik: Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 2011, 58, 80 - 80 Journal article, Published version Rad u časopisu, Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:081855 Rights / Prava: Attribution 4.0 International Download date / Datum preuzimanja: 2022-01-05 Repository / Repozitorij: FFOS-repository - Repository of the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek

250. obljetnica Tadijanovićeve gramatike

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 250. obljetnica Tadijanovićeve gramatike

1-Hrvatski jezik.inddSource / Izvornik: Jezik : asopis za kulturu hrvatskoga knjievnog jezika, 2011, 58, 80 - 80
Journal article, Published version Rad u asopisu, Objavljena verzija rada (izdavaev PDF)
Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:081855
Rights / Prava: Attribution 4.0 International
Download date / Datum preuzimanja: 2022-01-05
Repository / Repozitorij:
FFOS-repository - Repository of the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek
250. OBLJETNICA TADIJANOVIEVE GRAMATIKE
rije 250 godina svijet je ugledala još jedna hrvatska gramatika – Bla Tadijanovi 1761. u Magdeburgu
objavio je svoju knjiicu Svaschta po mallo illiti kratko sloxenye immenah, i ricsih u illyrski, i nyemacski jezik (Svašta po malo iliti kratko sloenje imenah i riih u ilirski, i njemaki jezik). Gramatiica je imala i drugo izdanje, u Tropavi 1766.
Bla Tadijanovi bio je kapelan, a ne je- zikoslovac; kao kapelan ostao je sa svojim krajišnicima u zarobljeništvu u Sedmogodiš- njem austrijsko-pruskom ratu i na nagovor je svojih sunarodnjaka napisao gramatiku. Svrha je toj knjiici praktina jer je trebala nauiti njemakomu i hrvatskomu sve po- trebite.
Naslovne rijei svašta i kratko posve odgovaraju sadraju Tadijanovieve grama- tiice. Maloga je formata, 192 str., veliine je dlana, veliine molitvenika – da bi ju po- trebiti mogli uvijek imati uza se, da bi uvijek bila pri ruci.
Rije je o pravoj jezikoslovnoj svaštari- ci u kojoj je zapisana kratka hrvatska gra- matika, rjenik hrvatsko-njemaki, uzorci oslovljavanja i razgovora, a na koricama i tablica mnoenja.
Tadijanovi se u Pridgovoru otkriva kao purist – itatelju objašnjava o ilirskim riima: „Metnioam Ja u ovoj Knyzi dota Ricfih Kojechee Tebi vidditti Kakonno nove, i tugje, aliu onne prave Illyrske. Zato ucie pravvo vojim Jezikom govoriti, a nemoj od drugoga jezika ricih Krafti; zaschto znadesch am, da tugje ukradeno, opet vlja povratiti; i dae obicaje rechi: s - tugja Konya u pol blatta...
dakle Kadda govorich vojim slavnim Jezi- kom, nemoj michati tugjih ricih govorechi: FELCHJER, TISCHLJAR, SCHMIT, i osta- lo; nego reczi materinskim vojim jezikom: Briacs, Strugacs, Kovacs, Schilacz, Czippe- llar i otalo“.
Tadijanovieva je gramatika prva od tri- ju hrvatskih slavonskih gramatika nastalih u posljednjim etirima desetljeima 18. st. Svakako nije rije o gramatici u suvreme- nom znaenju, rije je o kratkom jezinom priruniku za uenje ponajprije njemakoga jezika – hrvatske je gramatike tek toliko da pomogne svladavanju njemakoga jezika. Usprkos tomu, Tadijanovieva je knjiica nezaobilazno mjesto u povijesti hrvatskih gramatika jer opisuje naddijalekatnu što- kavštinu uzdiui ju na razinu knjievnoga jezika, posve ravnopravnoga njemakomu.
Sanda Ham