2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  1/41

  Klimatska varijabilnost, oekivani uincir r u

  Hrvatskoj

  Kreo PandiDravni hidrometeoroloki zavod

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  2/41

  SADRAJ

  ra en e g o a ne me

  3 Globalni klimatski scenari

  4) Klimatski scenarij za podruje Hrvatske

  5) Utjecaj klimatskih promjena i mjere

  6) Zakljuak

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  3/41

  1. Praenje globalne klime

  Shematski prikaz komponenataklimatskog susatva

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  4/41

  1. Praenje globalne klime

  Globalni registrirani porast koncentracije CO2 uatmosferi

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  5/41

  1. Praenje globalne klime

  a ac s o ors ran e opr nospojedinih staklenikih plinova i aerosola

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  6/41

  1. Praenje globalne klime

  Anomalijesre n egodinje

  Anomalije globalne povrinske temperature (C) zarazdoblje 1950-2010. u odnosu na standardno razdoblje

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

  - .

  (plavo) i El Nino (crveno) (WMO, 2013).

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  7/41

  1. Praenje globalne klime

  a op adekada

  - .

  od 1881. dodanas

  Globalna kombinirana povrinska temperatura zraka iznad

  kopna i povrinska temperatura mora (C). Horizontalna siva

  crta oznaava vri ednost vie odin e ros eka za razdobl e

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

  1961-1990. (14C) (WMO, 2013).

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  8/41

  1. Praenje globalne klime

  minimalne imaksimalne

  temperature zrakai 24-satne koliine

  pet dekada.

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  9/41

  1. Praenje globalne klime

  e en mors

  pokrov

  hemisfere za2011. odinu

  u usporedbi sprethodnimgo namaprosjekom

  - .godina.(WMO, 2012)

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  10/41

  2. Praenje klime na podrujuHrvatske

  Razdioba meteorolokih postaja u Hrvatskoj;

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

  raz o e mo ren a po n e . go ne u rovn ;

  Zagreb Grinajdulje motrenje bez prekida od 1862.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  11/41

  2. Praenje klime na podruju

  14 0

  16,0

  10,0

  12,0

  zraka(C)

  y = 0,0095x + 10,8344,0

  6,0

  ,

  emperatur

  0,0

  2,0

  186

  186

  187

  188

  189

  189

  190

  191

  191

  192

  193

  193

  194

  195

  196

  196

  197

  198

  198

  199

  200

  200

  T

  2 9 6 3 0 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1 8 5 2 9

  Godina

  Srednje godinje temperature zraka zaZagreb Griza razdoblje 1862-2013.

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

  go na; zra en poz van ren

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  12/41

  2. Praenje klime na podrujuHrvatske

  Srednje dekadne prostorne temperature zraka za

  -

  Srednja Anomali ja u odnosu na

  DEKADA temperatura (C) 1961-1990. godina (C)

  1901-1910 NA NA

  1911-1920 NA NA

  1921-1930 NA NA

  1931-1940 NA NA

  1941-1950 NA NA

  1951-1960 NA NA

  1961-1970 12,7 0

  1971-1980 12,6 -0,1

  1981-1990 12,8 0,1

  1991-2000 13 3 0 6

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

  2001-2010 13,7 1,0

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  13/41

  2. Praenje klime na podrujuHrvatske

  Definicija indeksa temperaturnih ekstrema:

  Indeksi hladnih temperaturnih ekstrema

  FDHladni dani

  (apsolutni prag) Broj dana s minimalnim temperaturama zraka

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  14/41

  2. Praenje klime na podrujuHrvatske

  Relativna uestalost t rendova (broj dana na 10 godina) toplih

  (SU, Tx90, Tx10, WSDI) i hladnih (FD, Tx10, Tn10, CSDI)

  u Hrvatskoj.

  Trend SU Tx90 Tn90 WSDI FD Tx10 Tn10 CSDI

  - . . . . . . . . .

  -5.9--4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 7.3 17.1 0.0

  -3.9--2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 63.4 39.0 2.4

  -1.9-0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.9 29.3 31.7 92.7

  0.1-2.0 4.9 0.0 2.4 0.0 7.3 0.0 7.3 4.9

  2.1-4.0 29.3 0.0 2.4 29.3 2.4 0.0 2.4 0.0

  4.1-6.0 36.6 2.4 12.2 46.3 0.0 0.0 0.0 0.0

  -. . . . . . . . . .

  8.1-10.0 0.0 26.8 22.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0

  10.1-12.0 0.0 17.1 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  12.1-14.0 0.0 19.5 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0. - . . . . . . . . .

  16.1-18.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  18.1-20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  >20.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  15/41

  2. Praenje klime na podrujuHrvatske

  1600

  1000

  1200

  rine

  (mm)

  600

  800

  liineobo

  y = -0,2402x + 903,44

  0

  200

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

  K

  62

  69

  76

  83

  90

  97

  04

  11

  18

  25

  32

  39

  46

  53

  60

  67

  74

  81

  88

  95

  02

  09

  Godina

  Godinje koliine oborine za Zagreb Grizarazdoblje 1862-2013. godina; slabo izraen

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

  negativan trend

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  16/41

  2. Praenje klime na podrujuHrvatske

  y = 0,0165x2- 1,6102x + 788,34

  1200

  )

  800

  1000

  spir

  acija(mm

  400

  600

  lnaevapotran

  200

  Potencijal

  1862 1872 1882 1892 1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002

  Godine

  Godinje koliine potencijalneevapotranspiracije za Zagreb Griza razdoblje

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

  1862-2008. godina; pozitivan trend ovisan opozitivnom trendu temeperature zraka

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  17/41

  2. Praenje klime na podrujuHrvatske

  1,5

  1,6

  1,3

  1,4

  idn

  osti

  1,1

  1,2

  Indeks

  ar

  0,9

  ,1877

  1882

  1887

  1892

  1897

  1902

  1907

  1912

  1917

  1922

  1927

  1932

  1937

  1942

  1947

  1952

  1957

  1962

  1967

  1972

  1977

  1982

  1987

  1992

  1997

  Sredita 30-god injih razdoblja

  Indeks aridnosti (AI=P/PET), P je 30-godinjakoliina oborine i PET je 30-godinja koliina

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

  od 1962. do 2012. godine

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  18/41

  3. Globalni klimatski scenarij

  Peto IPCC Izvjee -

  Fizikalna znanstvena osnova

  Globalnaprojekcijatemperature

  .

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  19/41

  3. Globalni klimatski scenarij

  Peto IPCC izvjee -

  Globalni scenarij zakoliinu oborine do2100. godine

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  20/41

  3. Globalni klimatski scenarij

  Klimatski scenarij za Europu 4. IPCCizvjee?

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  21/41

  3. Globalni klimatski scenarij

  oekivani porast morske razine oko 0.5 m(5. IPCC izvjee)

  DHMZ

  Nacionalno savjetovanje prilagodba klimatskim promjenama, Zagreb, 23. sijenja 2014.

 • 7/24/2019 2 Prilagodba Klimatskim Promjenama Pandzic

  22/41

  4. Klimatski scenarij za podrujeHrvatske

  prostornom rezolucijom od 10 do 50 km koriste se zaanalizu lokalne i regionalne klime te ine osnovu za

  U usporedbi s globalnim klimatskim modelima,uobiajene prostorne rezolucije od 100 do 300 km,

  prostornih skala (kao to je sluaj Hrv

Search related