21
Prijelazni instrument Europske unije za Hrvatsku STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i prirode za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama www.prilagodba-klimi.hr

STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Prijelazni instrument

Europske unije za Hrvatsku

STRATEGIJA PRILAGODBE

KLIMATSKIMPROMJENAMA

Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i prirode

za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema

Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama

www.prilagodba-klimi.hr

Page 2: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

Prijelazni instrument, Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i

prirode za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta

Strategije prilagodbe klimatskim promjenama

Klima, klimatske promjene

i klimatsko modeliranje

Ĉedo Branković

[email protected]

Zagreb, 19. listopada 2016.

___________________________________________________

Page 3: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Sadržaj

1. Klima i klimatske promjene

2. Opažene klimatske promjene, klimatska varijabilnost i ekstremi

3. Klimatski modeli i modeliranje klime

4. Neki rezultati klimatskog modeliranja

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Page 4: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Što je klima?

* Klima nekog podruĉja u nekom razdoblju opisana je oĉekivanim

vrijednostima meteoroloških elemenata

* Klima je samo “vanjska” manifestacija klimatskih procesa, dinamike i

meĊudjelovanja komponenata klimatskog sustava: atmosfera, oceani, ledeni

pokrov, tlo, vegetacija, ...

* Elementi klime: sunĉevo zraĉenje, temperatura zraka, tlak, smjer i brzina

vjetra, vlažnost, naoblaka, oborina, isparavanje, snježni pokrivaĉ, ...

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Page 5: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Klimatske promjene

* Klimatske promjene su znaĉajne i trajne promjene u statistiĉkoj razdiobi

vremenskih pojava (dekade do milijuni godina)

* Uzroci klimatskih promjena su promjene u energetskoj ravnoteži Zemlje

- prirodni uzroci: varijacije u sunĉevom zraĉenju, varijacije u orbiti Zemlje,

vulkanske erupcije, ...

- ljudski utjecaj: deforestacija, korištenje zemljišta, izgaranje fosilnih goriva, ...

Zbog djelovanja ĉovjeka dolazi do povećanje razine plinova staklenika,

aerosola, promjene u ozonskom omotaĉu, ...

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Page 6: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Opažene klimatske promjene

Klima B

Izvor: Kennedy i sur. (Weather 2016)

Godišnje anomalije temperature na sjev. hemisferi

(u odnosu na razdoblje 1961-1990)

Klima A

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Page 7: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Lokalna klima i opažene promjene

razdoblje 1 = 1961-1990, razdoblje 2 = 1971-2000

ZADAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Z P Lj J G

t max

≥30°C

(d)

1961-1990 1.0 5.3 5.1 0.2 11.4 0.2 11.6

1971-2000 1.3 7.0 8.1 0.2 16.3 0.2 16.6

tmin

≥20°C

(d)

1961-1990 2.3 10.7 10.7 1.2 23.7 1.2 24.9

1971-2000 3.5 12.8 13.9 1.4 0.1 30.1 1.5 31.7

GOSPIĆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Z P Lj J G

S≥10cm

(d)

1961-1990 11.5 9.9 6.8 0.9 3.4 9.4 30.7 7.6 3.4 41.8

1971-2000 8.9 9.0 5.7 1.3 3.5 8.6 26.7 7.0 3.5 36.9

Izvor: Klimatski atlas Hrvatske (Zaninović i sur. 2008; DHMZ)

Page 8: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

* Klimatska varijabilnost je superponirana na dugoroĉnu evoluciju klimatske

promjene

* Zbog prirodne klimatske varijabilnosti detekcija klimatske promjene u nekom

kraćem razdoblju je otežana

Klimatske promjene i klimatska varijabilnost

Klima B

Klima A

Klimatska varijabilnost

Klimatska

varijabilnost

Godišnje anomalije temperature na sjev. hemisferi

(u odnosu na razdoblje 1961-1990)

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Page 9: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Klimatske promjene i ekstremni dogaĊaji

* Uĉestalost nekog dogaĊaja (temperatura zraka)

Izvor: Beniston & Goyette (Global and Planetary Change, 2007)

Klima A

Klima B

Pomak u uĉestalosti dogaĊaja uz

povećanu klimatsku varijabilnost

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Page 10: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Što su klimatski modeli?

* Atmosfera je fluid u kojem vladaju zakoni fizike koji se mogu opisati

matematiĉkim jednažbama

* Primjena skupa takvih jednadžbi u praksi naziva se model atmosfere

* Klimatski modeli mogu biti globalni (GCM) ili regionalni (RCM)

* Zbog razmjerno grube rezolucije (150-250 km) globalni modeli su neprikladni

za istraživanje klime na lokalnim i regionalnim skalama

* Regionalni klimatski modeli dobivaju poĉetne i rubne uvjete od globalnih

modela

povećanje rezolucije daje

bolju reprezentaciju

klimatskih parametara

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Page 11: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Izvor: IPCC (2013)

Modeliranje klime i klimatskih promjena

Globalna promjena srednje temperature

Simulacija stvarne klime

(validacija klimatskih modela)

Projekcije buduće klime

RCP 8.5

RCP 2.6

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

RCP 6.0

RCP 4.5

Page 12: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Modeliranje klime i klimatskih promjena

* Klimatski modeli su jedini “alat” kojim možemo predvidjeti buduće klimatske

promjene

* Uz modeliranje klime i klimatskih promjena vezane su mnoge neizvjesnosti

(nesigurnosti)

- prirodna varijabilnost klimatskog sustava

- nesavršenost klimatskih modela

- nepoznavanje buduće koncentracije plinova staklenika - RCP2.6, 4.5, ...

* Neizvjesnost u klimatskom modeliranju može se donekle ublažiti višestrukim

ponavljanjem simulacija: sa više modela, sa više scenarija, sa više razliĉitih

poĉetnih uvjeta

ansambl (ensemble) simulacija daju raspon mogućih rješenja

(stanja) buduće klime

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Page 13: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

____________________________________________________________________________________________________

Modeliranje klime i klimatskih promjena

* Klimatska promjena nije uzrokovala toplinski val u ljeto 2003, ali je povećala

vjerojatnost za njega

* U 2050 će ljetna temperatura iz 2003 biti normalna

* Koncem stoljeća ljeta u Europi neće biti tako hladna kao ljeto 2003

Promjena europske ljetne

temperature

2050 Izvor: Hawkins (Weather 2011)

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

___________________________________________________

Page 14: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Promjena broja dana sa Tmax > 30 C P0 = 1971-2000 P1 = 2011-2040

P2 = 2041-2070

P3 = 2071-2100

P1-P0 P2-P0 P3-P0

SMHI/MPI

SMHI/HadGEM

Page 15: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Promjena koliĉine oborine (%) P0 = 1961-1990 P1 = 2011-2040

(ansambl od 18 regionalnih modela) P2 = 2041-2070

P3 = 2071-2100

P1-P0 P2-P0 P3-P0

zima

ljeto

Page 16: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Promjena broja dana sa snježnom oborinom (P1-P0)P0 = 1961-1990

P1 = 2011-2040U budućnosti smanjenje broja

dana sa snježnom oborinom:

- sjever 2-3 dana

- jug 1-2 dana“Sadašnja” klima P0

Page 17: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Modeliranje klime na Jadranu: kompleksno i zahtjevno

* Naš dio Jadrana ima izrazito kompliciranu obalnu strukturu i topografiju

Izvor: Branković, Güttler, Gajić-Ĉapka (Climate Dynamics 2013)

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Page 18: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Promjena temperature po lokacijama i mjesecima

P1-P0

P2-P0

P3-P0

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________Izvor: Branković, Güttler, Gajić-Ĉapka (Climate Dynamics 2013)

Page 19: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Modeliranje klime i klimatskih promjena

* Neke projicirane klimatske promjene mogle bi pogodovati turistiĉkom

sektoru

- zbog porasta temperature glavna (ljetna) sezona mogla bi biti proširena na

proljeće i jesen

- zbog relativno strme obale, potencijalno dizanje razine mora moglo bi

prouzroĉiti manje štete nego u drugim zemljama

- klimatske promjene mogu negativno utjecati na stanje okoliša i funkcije

ekosustava (nacionalni parkovi, plaže, nautiĉki i planinski turizam), ali

antropogeni faktori (muzeji, izložbe, sajmovi, festivali, shopping) mogli bi

postati jednako važni kao i prirodni resursi

Page 20: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Klimatske promjene i kapacitet prilagodbe

* Relativni adaptivni kapacitet glavnih turistiĉkih pod-sektora

Izvor: Simpson i sur. (2008)

Ovaj projekt financira Europska unija

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Eptisa Adria d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Lokalno!

Page 21: STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM - prilagodba-klimi.hrprilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/docs/Brankovic_Turizam.pdf · ekosustava (nacionalni parkovi, plaže,nautiĉkii planinski

Prijelazni instrument

Europske unije za Hrvatsku

STRATEGIJA PRILAGODBE

KLIMATSKIMPROMJENAMA

Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i prirode

za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema

Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama

www.prilagodba-klimi.hr