Click here to load reader

1105689780_423 İLYAS KAYAOKAY

 • View
  233

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hgg

Text of 1105689780_423 İLYAS KAYAOKAY

 • Akademik Sosyal Aratrmalar Dergisi, Yl: 2, Say: 7, Aralk 2014, s.337-351

  lyas KAYAOKAY1

  FUZLNN LEYLA LE MECNN MESNEVSNN

  ARKETPSEL SEMBOLZM BALAMINDA ZMLENMES

  Ak Dnmn Evrensel Gcdr

  zet

  Arketipsel eletiri, Jungun ortaya koyduu psikoloji verilerinin, sanatsal rnlere

  uygulanmasyla ortaya km bir metottur. Edebiyat sahasnda zellikle, mit,

  masal, halk hikyesi ve romanlarn incelenmesinde kullanlan bu metot; film gibi

  grsel sanatlarn zmlenmesinde de kullanlmaktadr. Arketipsel eletirinin,

  divan edebiyatndaki mesnevlere uygulan ise olduka yenidir.

  Bu makalede tasavvuf bir mahiyeti olan Fuzlnin Leyla v Mecnn mesnevsinin

  arketipsel sembolizm balamnda zmlenmesi yaplarak Mecnnun bireyleme

  sreci; Campbellin sistemletirdii ayrlma, erginleme ve dn balklar altnda

  tahlil edilecektir.

  Anahtar Kelimeler: Jung, Arketip, Leyla v Mecnn, Campbell, Bireyleme

  AN ANALYSIS ON FUZUL'S LEYLA AND MECNUN MASNAWI

  IN THE CONTEXT OF ARCHETYPAL SYMBOLISM

  Abstract

  Archetypal criticism put forward by Jung's psychology data is a method applied to

  emerged as the artistic product. Especially in the field of literature, myth, fairy tale,

  this method used in the study of folk tales and novels; It is also used in the analysis

  of visual arts such as film. The archetypal criticism, and the implementation of the

  mesnevs the divan literature is quite new.

  1 Frat niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Eski Trk Edebiyat Anabilim Dal, Yksek Lisans

  rencisi, [email protected]

 • The Journal of Academic Social Science, Yl: 2, Say: 7, Aralk 2014, s. 337-351

  338 lyas Kayaokay

  In this article, a mystical nature of Fuzl Leyla and Mecnun Mecnun have done to

  solve the individuation process in the context of archetypal symbolism mesnevi;

  Campbell 's departure as systematization, will be analyzed under the mature and

  turn heads.

  Keywords: Jung, Archetypes, Leyla and Mecnun, Campbell, Individuation

  GR

  Analitik Psikoloji ekolnn kurucusu Carl Gustav Jung, Freuddan farkl olarak kiisel

  bilindnn yanna kollektif bilindn ekler. Kiisel bilind, kiiye zg iken kollektif

  bilind, yap ve kapsam bakmndan tm insanlarda aynlk gsterir. nk kendini belirti

  biimi tm insan topluluklarnda, yresel klk ve renklere blnm olsa bile kkende ayn

  olan biimler alr. (Gkeri, 1979: 8) Jung, eski alardan gelen, benin dndaki btn

  insanlarn paylat, kinatn tm ruhsal kalntlarn ieren bu miras kefederek Dou ile Bat

  dnyasn birletirip btnletirmek istemitir. Gelitirdii arketip kavram, kollektif

  bilindnn rndr. Arketipler, nceden var olan kavray biimleri olup bilind

  olduundan yalnzca varsaym olarak kabul edilebilirler. (Fordham,1997: 27) Junga gre

  arketiplerin varlklarn anlayabilme, ancak ortaya kan imgeler sayesinde mmkndr. Bunlar;

  persona, anima, animus, glge, yal bilge, i benlik (self) gibi arketiplerdir.2 Arketiplerle bilin

  arasndaki etkileim sayesinde ruhsal btnle eriilir. Bu btnlk, tehlikelerle dolu

  psikolojik bir yolculuun sonunda gerekleir. Bireyleme sreci3 hem isel atmalarn

  zld bir sre olarak hem de bireyin toplumla daha salkl ilikiler kurmasn salayan

  bir sretir. (Ksa, 2004: 64) Bireyin byk bir zenle benliini sorgulama ve kendini tanma

  abasna gnll olmas gerekir. (Jung, 1999: 107) Bireyleme sonucu, kii artk kendi ruhsal

  yapsnn en karanlk kelerine kadar hkmetmeye balar. Carol Pearson, arketiplerden isel

  rehber eklinde bahseder. Bunlar kahramanca yolculuun bir nevi aamalarn ieren yetim,

  gezgin, sava, fedakr, masum, byc arketipleridir. (Pearson, 2003: 44) Yazara gre bu

  arketipler insann iinde mevcut olup uyandrlmay beklerler. Bu arketiplerin tezahr talebe

  bal olup her bir arketip insann baka bir ynn gelitirir. Bu arketiplerden biri baskn olduu

  takdirde dier arketipi devre d brakacandan bireyin dengeyi salayabilmesi gerekir.

  nsan psikolojisi ve edebiyat her zaman i ie dnlm, eserin ortaya kma

  bilincinden, yaratlma srecine, ortaya ktktan sonra, okuyucuyla bulumasna kadar pek ok

  aamayla psikoloji ilikilendirilmitir. (Emre, 2005: 293) Sanat eserlerinin psikolojik yaps,

  insann ruhsal yap ve geliiminin etkisiyle biimlenmektedir. Buna istinaden arketipsel eletiri

  metodu, ruhsal ve sanatsal yap arasndaki etkileimi saptayarak sanat eserinin psikolojik yap

  ve anlamn aklamay amalar. (Gkeri, 1979: 5) Arketipsel inceleme metodu ile genellikle

  mit, masal, halk hikyeleri ve romanlar zmlenmektedir. Mesnevlerin bu yntemle

  2 Bu arketipler almamzn ierisinde ilgili balklarn altnda izah edilecektir. 3 Bu srete, bireyin yaam; birinci ve ikinci yar olmak zere iki ana bamsz evreye ayrlr. lk yarnn grevi; d

  geree almadr. Benin glendirilmesi yoluyla, temel ilev ve davran tipinin ayrmas, uygun bir personann

  gelimesi yoluyla bireyin, ortamna kendisini uydurmas amalanr. kinci yarnn grevi i geree almadr;

  kendini, insanl daha iyi tanmadr. Kii o ana kadar bilindnda kalm ya da bilindna gemi olan yapsndaki

  zelliklere dnr. Birey, bu zellikleri bilin yzeyine kartarak dnya ve kozmik dzenle, ie ve da doru bir

  ba kurar. (Jung, 1997a: 69)

 • The Journal of Academic Social Science, Yl: 2, Say: 7, Aralk 2014, s. 337-351

  339 Fuzlnin Leyla le Mecnn Mesnevsinin Arketipsel Sembolizm Balamnda zmlenmesi

  zmlenmesi fikrine aratrmaclar pek scak bakmadndan bu konudaki almalar olduka

  yenidir.4

  Leyla ile Mecnn, bir mesnev olmasna ramen; bir halk hikyesi5 hatta bir roman6

  olarak da deerlendirilir. En nemli fark, biimsel yani vezinli ve kafiyeli oluudur. Nesre

  evrildiinde bir halk hikyesi grnm alr. Zira mesnevye balarken adeta bir masaln klie

  szlerini duyarz:

  Hikye bahesinin sahibi, rivyet cevherlerinin sarraf. / Mana emende gl dikerken,

  sz ipliine cevher dizerken. / yle nkteler yapm, gl ve cevher sam... (LM/ 437- 439)

  Mesnevnin, kahramann ailesi ve doumu epizotuna baktmzda konusu ak olan halk

  hikyelerin genel yapsn grmekteyiz. Halk hikyelerinde, baba padiah veya beydir. Aile

  varlkl olmasna ramen bir varisinin olmad grlr. Mecnnun babas, ocuu olmayan

  varlkl bir Arap beyidir. Dualar neticesinde, Kays dnyaya gelir. Klasik kahraman hikyelerinin

  balangcnda lke orak bir arazi gibidir. Ekinler bymemekte, hastalk yaylmakta, bebekler

  domamaktadr. (Pearson, 2003: 26) Ksacas olumsuz bir rzgr esmektedir. Kays, doduktan

  sonra st yerine cierden kan ier. (LM/ 490) Fuzl, Kays deta bir destan kahraman gibi

  tasvir eder:

  St ise kan iiyor, sanrd. Emcikler ona ok grnrd. / Oyuncaa bakmaz ve

  oyuncakla avunmazd. (LM/ 495-496)

  Mecnnun bir mit, masal kahramanndan pek fark olmad grlr. Mesnevnin dier

  epizotlar mukayeseli bir ekilde ortaya konulduunda halk edebiyatnn, divan edebiyatna

  etkisi ak bir ekilde grlecektir. Kk Smerlilere kadar uzanan mesnevnin ierisinde; pek

  ok mit, masal, efsane, amanist unsur yer aldndan arketipsel sembolizm incelemesine

  olduka elverili bir metindir.

  Tasavvuf unsurlar ihtiva etmesi, metne yaklammz etkileyecek olsa da Jungun

  psikolojisi ile tasavvuf arasnda da bir paralellik olduunu belirtmemiz gerekir. Kahramann

  erginleme maceras ile kmil insan olma yolunda, bir mride intisap etmi mridin hikyesi

  aslnda benzerdir. Kahramanlarn arketipleriyle btnlemesi gibi mrid de mridine intisap

  ettii mddete kmil mertebesine eriir. Mrid mridde, anlam rntlerini salayan ve

  mridin gelien kiiliinin olgunlamasna rehberlik eden nefs (kendilik; self) arketipinin

  yansmasn tecrbe eder. (Spegelman, 1994: 64) Kahramann; ayrlma, erginleme ve

  dn (Campbell, 2010) safhalarndan gemesi gerekir. Mridin de eriat, tarikat

  hakikat (Schimmel, 2004: 115) gibi amas gereken merhaleleri vardr. Her ikisinde de bu

  aamalar personann paralanmasn, nefsi aramay ve bu sreten kan yaygn bir kimlik

  formasyonunu anlamak iin bir ereve izerler. (Spegelman, 1994: 88) Kahraman, erginleme

  srecinde balinann karnnda yeniden domak zere manevi bir lm yaamas, tasavvufta yer

  alan lmeden evvel lme temi ile rtmektedir. Arketipler bilinen btn dinsel fikirlere

  4 Bu konuda yaplm iki alma mevcuttur

  1. alar Abiha, Birsel. Hsrev irin Mesnevisi zerine Arketipsel Bir Yaklam Denemesi Tarihsiz. s. 13

  http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/birsel_caglar_abiha_husrev_u_sirin_arketip_yaklasimi.pdf

  2. Karagzl, Volkan. Arketipsel Sembolizm Balamnda Mihr Vef Mesnevisinin ncelenmesi Turkish Studies

  Volume 7/1 Winter 2012 s. 1406-1421 5 Leyla ile Mecnnun halk hikyesi olarak anlatm hakknda daha fazla bilgi iin, bkz: enocak, Ebru. Leyl ile

  Mecnn Hikyesi zerine Mukyeseli Bir Aratrma Yksek Lisans Tezi, Frat niversitesi, Elaz: 2000 6 Bkz: Kahraman, Mehmet. Leyla ve Mecnn Roman (Dstn- Leyl v Mecnn) Aka Yaynlar, Ankara: 2011

 • The Journal of Academic Social Science, Yl: 2, Say: 7, Aralk 2014, s. 337-351

  340 lyas Kayaokay

  uygun dmektedirler. (Fordham, 1997: 88) Mecnnu bir mitik kahraman yahut bir mrid

  olarak dnelim nihai gayesi, kuatc deerleri yaratc bir ekilde bnyesine katarak

  olgunlama servenini tamamlamaktr.

  Leyla ile Mecnn Mesnevsinin Olay rgs

  Leyla ile Mecnn,7 bilinen bir mesnev olduu iin eseri zetlemek yerine olay

  halkalarn vermeyi, vakay hatrlatmak adna uygun grdk:

  1. Kaysn dualar neticesinde dnyaya gelii. Dayann (bakc) srekli alayan Kays

  gezdirmek iin bir eve gtrmesi ve Kays