1061 Transport Rutier

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  1/49

  TRANSPORTUL RUTIER

  Prin transportul rutier se intelege orice operatiune de transport care se realizeaza cu vehiculerutiere, pentru deplasarea persoanelor, marfurilor si bunurilor, chiar daca vehiculul rutier este pe oanumita portiune transportat la randul sau pe sau de pe un alt mijloc de transport; operatiunile siserviciile adiacente sau conexe tansporturilor rutiere sunt considerate operatiuni de transport rutier.

  Transporturile rutiere , dintre toate categoriile de transport s-au dezvoltat cel mai mult in ultimul secol,iar existenta a 15 milioane de m de drumuri modernizate, retelele stradale, etc. ale asezarilor sidrumuri nemodernizate au contribuit la dezvoltarea transportului rutier.

  Procesul de transport rutier are drept componente de baza! drumul, autovehiculul, conducatorulauto, marfa si legislatia aferenta.

  "obilitatea deosebita pe care o au autovehiculele fac ca acestea sa poata ajunge in locuri undealte mijloace de transport nu au acces.

  #u ajutorul autovehiculelor se pot efectua transporturi directe de la furnizor si pana la

  beneficiarul marfurilor din tara sau strainatate, evitandu-se transbordarile pe parcurs care duc lamanipulari costisitoare, pierderi cantitative si calitative, rataciri de colete si totodata se pot folosiambalaje ieftine si usoare.

  "ijloacele de transport auto $$dezvolta viteze tehnice si comerciale ridicate$$, acest lucru fiindfoarte important in transportul marfurilor perisabile, al celor care au un anumit grad de urgenta.

  %n transporturile pe distante mari sau in transporturile internationale rulajul mijloacelor detransport auto este de doua ori mai ridicat decat cel al vagoanelor de cale ferata, de exemplu, & curse peluna fata de 1,5 curse, in medie, ceea ce duce la accelerarea proceselor de productie si de desfacere, lacresterea eficientei utilizarii autovehiculelor.

  'nele mijloace de transport auto sunt dotate cu instalatii care asigura temperaturi optime pentruconservarea calitatii marfurilor pe parcursul transportului (-)*+# si )*+#. e exemplu, carneacongelata pentru export trebuie sa aiba -1/+# masurate la os , pe cand fructele si legumele se transportala temperaturi intre &-0+# . atorita temperaturilor optime asigurate de instalatiile din dotareperisabilitatile nu depasesc 1-) la transporturile auto, pe cand la transportul pe calea ferata, acesteasunt de /-1*.

  "ijloacele auto pot asigura livrari succesive, la termenele stabilite, iar beneficiarul nu trebuie saisi mai creeze stocuri de siguranta, eliminandu-se astfel depozitarea excesiva, deprecierea marfii intimpul depozitarii, imobilizarea unor importante fonduri banesti in stocuri prea mari. #ompetitivitateaeconomiei japoneze s-a bazat si pe eliminarea depozitarii pieselor pentru liniile de montaj si elibereaastfel de fonduri financiare prin livrarea lor 2just in time3 de catre subcontractanti.

  'n alt avantaj al transporturilor auto este acela ca autovehiculele pot fi redirijate usor inparcurs, in functie de cerintele pietei externe sau din alte motive.

  Transporturile interne de persoane si marfuri se realizeaza si cu autobuzele si camioanele, ingeneral pe o distanta medie de )) m4t. upa 1/, in 6omania au scazut capacitatile de transportferoviar iar aceasta 5)5h77f scadere s-a produs si in cazul transporturilor rutiere. Prin reteaua auto se

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  2/49

  transporta o gama larga de marfuri de la produse de cariera si balastiera, materiale de constructie,cereale, etc. la produse alimentare.

  Transportul rutier se foloseste pentru transportul urban, pentru transportul pe distante scurte saupentru transportul ocazional de produse in cantitate de pana la )*-0* tone saptamanal. 'nitateaindividuala de transport difera in medie! pentru autoturisme este *,/ tone, pentru transporturile urbane

  intre 1,5-&,5 tone, pentru distributie intre 5-1* tone, pentru transporturile interurbane sau de maredistanta intre 1*-)* tone. 8oile autotrenuri pot deplasa cantitati mult mai mari.

  %n mediul rural, cea mai mare parte a transporturilor se realizeaza cu ajutorul tractoarelor cu 1-)remorci de &-5 tone; transporturi cu tractiune animala precum si cu autocamioane de capacitate medie.%n domeniul constructiilor se folosesc autobasculantele de /-1* tone sau 19 tone.

  atorita transporturilor rutiere s-au dezvoltat retelele rutiere, in special autostrazile (inca undeziderat pentru 6omania dar si o serie de dotari complementare indispensabile desfasurarii activitatiide transport in conditii optime! statiile pentru carburanti, statiile service, telefoane de securitate atraficului, moteluri, indicatoare rutiere si de orientare, etc..

  'n rol important in intensificarea traficului auto il au centurile periferice construite in jurulmarilor orase.

  Clasificarea trasnsportului rutier:

  A.categorii de transport rutier!

  a)clasificarea din punct de vedere al ariei de desfasurare!

  1.transport rutier in trafic national;

  2.transport rutier in trafic international;

  )clasificarea din punct de vedere al caracterului activitatii!

  1.transport rutier public;

  2.transport rutier in cont propriu;

  !.tipuri de transport rutier!

  a)transport rutier de marfuri!

  1.transport rutier de marfuri generale;

  2.transport rutier de marfuri perisabile;

  ".transport rutier de marfuri si deseuri periculoase;

  #.transport rutier de deseuri;

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  3/49

  $.transport rutier de animale vii;

  %.transport rutier agabaritic;

  )transport rutier de persoane!

  1.transport rutier prin servicii regulate;

  2.transport rutier prin servicii regulate speciale;

  ".transport rutier prin servicii ocazionale.

  Transportul rutier se efectueaza numai in conditiile respectarii prevederilor ordonantei de urgenta aguvernului nr.1*4)**5, a reglementarilor in vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum si aacordurilor si conventiilor internationale la care 6omania este parte.

  8otiunea de &Transport rutier'

  1.3 activitate conexa transportului rutier - activitate complementara care se desfasoara inlegatura cu transportul rutier;

  ). activitate de transport rutier - suma operatiunilor de transport care asigura, nemijlocit,deplasarea marfurilor sau a persoanelor, cu ajutorul vehiculelor sau al combinatiei de vehicule,pe distante si in conditii prestabilite3;:1

  Transportul rutier de marfa desemneaza deplasarea in spatiu a marfurilor cu ajutorulautovehicolelor specializate (camioane. #amioanele au o mobilitate deosebita, nefiind legate deinstalatii speciale fixe cum este cazul in transportul feroviar, de pilda (linii de cale ferata, depouri, triaje

  etc.. eoarece ele pot patrunde in locuri unde alte mijloace de transport nu au accesibilitate, constituieo componenta indispensabila a transporturilor (ulti(oale.#u ajutorul camioanelor se pot organizatransporturi directe de la furnizor si pana la beneficiarul marfurilor din tara sau strainatate, evitandu-setransbordarile pe parcurs si consecintele acestora! manipulari costisitoare; pierderi cantitative sicalitative; rataciri de colete; sustrageri etc. Transportul rutier e (arfase poate desfasura pe plannational - transport rutier national e (arfacat si international - transport rutier international e(arfa. Transport rutier national e (arfa- operatiune de transport care se executa cu un vehiculrutier inmatriculat intr-o tara, numai pe teritoriul tarii respective.

  Co(ponentele procesului e transport rutier

  Tranportul rutier are trei componente de baza! drumul, autovehicului si conducatorul auto!

  *ru(ul!

  rumul este suportul material pe care se deruleaza circulatia autovehiculelor, vehiculelor hipo sipersoanelor.#alitatea sa este data de raportul forta de tractiune < viteza de circulatie in conditii desiguranta maxime.Totalitatea drumurilor situate intr-o tara formeaza reteaua rutiera. %n cadrul eideosebim! ru(urile pulice< cai de comunicatie terestra amenajate pentru circulatia vehiculelor sipietonilor, aflate in administrarea unui organ de stat, deschise circulatiei publice care satisfac cerintele

  http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn1http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn1
 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  4/49

  de transport rutierale intregii economii si populatiei; ru(uri e e+ploatarecare satisfac cerintele detransport ale anumitor organizatii sau persoane, avand acces limitativ.

  rumurile publice se pot clasifica in

  - ru(uri e interes repulican! autostrazile, drumurile nationale si culoarele europene

  - ru(uri e interes local! drumuri judetene, drumuri comunale, reteaua stradala

  =egea romana defineste termenii!

  1. drum public - drum public - orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, specialamenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt inchisecirculatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;

  ). localitate - spatiul ce cuprinde cladiri, ale carui intrari si iesiri sunt semnalizate ca atare;

  &. zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avandintrarile si iesirile semnalizate ca atare;

  0. zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor,unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirilesemnalizate ca atare;

  5. parte carosabila - portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor. 'n drum poatecuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sauprin diferenta de nivel;

  9. acostament - acostament - fasia laterala cuprinsa intre limita partii carosabile si margineaplatformei drumului;

  7.banda de circulatie - subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcajerutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia intr-un sens a unui sir devehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;

  /. banda de urgenta - subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din parteadreapta a autostrazii, in sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor in cazurijustificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sauin misiuni cu caracter de urgenta;

  . banda reversibila - banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata langa axa drumului,destinata circulatiei autovehiculelor intr-un sens sau in altul, in functie de intensitatea traficului;

  1*.pista pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistaseparata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatieibicicletelor si mopedelor;

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  5/49

  11. trotuar - spatiul din partea laterala a drumului, separat in mod vizibil de partea carosabila prindiferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;

  1). intersectie - orice incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formatede acestea;

  1& autostrada - drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusivcirculatiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu douacai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, in mod exceptional, prin alte modalitati, cuexceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avand cel putin doua benzi de circulatie pe senssi banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prinlocuri special amenajate;

  10. trecere la nivel - incrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai,care dispune de o platforma independenta;

  15.amenajari rutiere! amenajari rutiere - totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace

  tehnice, altele decat cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public in scopul asigurariisecuritatii rutiere;

  19. zona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului,zona de protectie si zona de siguranta. =imitele zonelor drumurilor se stabilesc in conformitate cuprevederile legale;

  17. zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor,unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirilesemnalizate in conformitate cu prevederile legale;

  1. zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avandintrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale.$ >tc.

  ?dministrarea drumurilor se face in 6omania, dupa rangul lor de ?dministratia 8ationala arumurilor (cu reprezentantele sale locale si de ?dministratiile locale ale drumurilor

  #irculatia pe aceste drumuri este reglementata! principalul act normativ este @rdonanta deurgenta a Auvernului 154)**) privind circulatia pe drumurile publice aprobata cu modificari prinlegea 0-)**9.

  @.A.6.nr. 0&417 a intrat in vigoare la 1 *1.1/ si asigura cadrul unitar de administrare a drumurilorpublice si private, precum si exploatarea drumurilor. sunt stabilite limitele maxime ale tonajelor sigabaritelor admise in transportul rutier.

  =egea romana mentioneaza ca atat transportatorilor straini cat si romani li se aplica tarife defolosire a drumurilor, in conformitate cu prevederile din acordurile bilaterale si respectiv reglementarileinterne in vigoare, care se constituie in surse de finantare a lucrarilor de administrare, exploatare,intretinere, reparatii si modernizare a drumurilor publice; transporturile ale caror tonaje pe osie si4saugabarite depasesc limitele prevazute se efectueaza pe baza autorizatiei speciale de transport emise deadministratorul drumurilor.

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  6/49

  Auto,e-iculul parcul si piata e auto,e-icule

  Behiculele sunt foarte diverse! cu tractiune animala, puse in miscare de oameni, autovehicule! pentruutilitati civile si pentru armata.

  =egea romana defineste!

  1. autovehicul - vehiculul echipat cu motor in scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele si tractoarelerutiere sunt considerate autovehicule. "opedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumitetramvaie, tractoarele folosite in exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentruefectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu suntconsiderate autovehicule;

  ). ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum cao unitate;

  &. bicicleta - vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul

  pedalelor sau manivelelor;

  0. moped - vehiculul cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie nu depaseste 05m4h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitatecilindrica ce nu depaseste 5* cm&sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a caruiputere nominala este de cel mult 0 C;

  5. motocicleta - autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitatecilindrica mai mare de 5* cm&si4sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 05 m4h;

  )7. remorca - vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;

  9. remorca usoara - remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 75* g;

  7. semiremorca - remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata in parte de catre unautovehicul sau de catre un tractor;

  /. tractor - vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a impingeanumite utilaje sau remorci folosite in exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care sedeplaseaza numai ocazional pe drumul public;

  . vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare,utilizat in mod curent pentru transportul de persoane si4sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii saulucrari;

  1*. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite vehiculul care, datorita dimensiunilor sale orimarfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise,prevazute in reglementarile legale;

  11. vehicul in circulatie internationala sau in trafic international - vehiculul care, prin deplasarea sa,depaseste cel putin o frontiera de stat >tc.

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  7/49

  Pe masura dezvoltarii tehnicii diversitatea autovehiculelor pentru transportul marfurilor si alpasagerilor, pentru uz personal sau public a crescut vertiginos, astfel incat azi e nevoie de informatiispeciale pentru alegerea mijlocului de transport eficient pentru o anumita operatie.

  %nca din perioada anilor 1/* comparativ cu tarile din >uropa de >st, 6omania a avut un parc mic deautovehicule, autocamioane si autoturisme si nici dupa anul 1* nu s-au inregistrat cresteri de natura

  sa elimine decalajul; ale autovehiculele din import din cauza masurilor fiscale (vamale sau tehnice iarale autovehicolelor de productie interna din cauza politicii ezitante si deseori gresite privind alegereapartenerilor externi disposi sa investeasca in industria de profil a 6omaniei.

  @ problema a parcului de autovehicule este virsta medie a vehiculelor! astfel pentru parcul deautocamioane s-a constatat o virsta medie de 1) ani, pentru parcul de autobuze avem o virsta medie de1* ani iar pentru autoturisme avem o virsta medie de aproximativ 15 ani.

  Birsta inaintata a autovehiculelor inseamna !

  - uzura morala, autovehiculele au un consum mare de combustibil si un nivel mare de

  poluare chimica si sonora

  - uzura fizica, autovehiculele au o fiabilitate redusa, necesita multe reparatii si costuri maride intretinere, sau circula cu o stare tehnica necorespunzatoare

  ?stfel, este necesar sa se inlocuiasca autovehiculele care nu mai corespund unei exploatarieconomice pentru a rezista concurentei internationale si a evita plata penalizarilor privind depasireavolumului de noxe emise de parcul auto.

  Pentru a nu avea un parc de autovehicule imbatranit, acesta ar trebui sa fie inlocuit odata la 1*ani, fie cu autovehicule din productia nationala, fie achizitionand autovehicule din import.?ceastaachizitie este facilitata de sisteme de vinzari in rate si leasing si anumite facilitati fiscale si vamale.

  =a ora actuala 6omania are un parc de peste 0.***.*** de vehicule. ?nalistii pietei auto din6omania, estimeaza ca anii urmatori vor fi ani buni, ceea ce inseamna ca piata auto va creste. Prinaplicarea normelor >uro & cumparatorii vor renunta sa mai cumpere masini second-hand chiar daca pepiata second-hand sunt numeroase oferte de autovehicule, in favoarea celor noi.

  Conitiile pri,in circulatia ,e-iculelor si controlul acestora

  @rice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privindsiguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei. Pentru afi inmatriculate, inregistrate sau admise in circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaieletrebuie sa fie omologate in conditiile legii.

  () #ategoriile de vehicule care pot fi admise in circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordinal ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul "inisterului ?dministratiei si%nternelor - %nspectoratul Aeneral al Politiei, care se publica in "onitorul @ficial al 6omaniei, Partea %.

  (& ocumentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata in conditiilelegii.

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  8/49

  (0 Pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice.

  (5 %nspectia tehnica periodica se efectueaza in statii autorizate, conform legislatiei in vigoare.

  (9 Pentru autovehiculele apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si sigurantanationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si in statii proprii, autorizate potrivit legii.$

  Pentru a fi admise in circulatia publica autovehiculele trebuie sa se realizeze inprealabil imatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor din evidenta circulatiei

  Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze,dupa caz, inainte de a le pune in circulatie, conform prevederilor legale. Proprietarul sau detinatorulmandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente inscrierea in certificatul deinmatriculare sau de inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv.$Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau impinse cu mana si abicicletelor, trebuie sa fie inmatriculate ori inregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul deinmatriculare sau de inregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele in vigoare.

  ?utoritatea care efectueaza inmatricularea unui autovehicul sau a unei remorci elibereaza proprietaruluisau mandatarului acestuia un certificat de inmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din careface parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de inmatriculare. %n cazul in careproprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea in certificatul deinmatriculare sau de inregistrare si a datelor de identificare a detinatorului mandatat. ?utovehiculele seincadreaza in una din urmatoarele categorii! ?, D, D>, #, #>, , >, Tr sau Tb ori in una dinsubcategoriile! ?1, D1, #1, #1>, 1 sau 1>, iar tramvaiele, in categoria Tv,

  Behiculele care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii pot circula pe drumurile publice numai inconditiile prevazute prin regulament

  Cate/orii e ,e-icule:

  a)vehicule rutiere destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata, inclusivremorca sau semiremorca, nu depaseste &,5 tone;

  )autovehicule rutiere destinate transportului de persoane, care, prin constructie si echipare, suntdestinate sa transporte maximum persoane, inclusiv conducatorul auto;

  c)vehicule rutiere apartinand sau aflate sub controlul institutiilor din sistemul national de aparare;

  )vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apa, canalizare, pentru servicii de gaze naturalesi electricitate, pentru servicii telefonice si telegrafice, pentru transmisiuni de radio si televiziune;

  e)vehicule rutiere utilizate in actiuni de salvare sau in situatii de urgenta;

  f)vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale;

  /)vehicule rutiere care transporta echipamente pentru circuri sau parcuri de distractie;

  -)vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto;

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  9/49

  i)vehicule rutiere supuse testelor rutiere in vederea perfectionarii tehnice;

  0)vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare;

  )tractoare utilizate exclusiv pentru lucrari agricole si forestiere;

  l)vehicule istorice

  Conucatorul auto

  %n intelesul legilor romine se defineste

  1. participant la trafic - persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public;

  ). detinator - persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul in baza unui contract de leasing saucontract de inchiriere;

  &. conducator - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale detractiune, animale izolate sau in turma, de povara ori de calarie;

  0. conducator de autovehicul sau tramvai, atestat profesional - persoana fizica posesoare a unui permisde conducere si a unui certificat de atestare profesionala, care conduce un autovehicul de o anumitacategorie, cu sau fara remorca, pentru transportul de marfuri, persoane sau alte servicii;

  5 Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posedepermis de conducere corespunzator si sa aiba varsta minima de 1/ ani impliniti, cu exceptia celor careconduc autovehiculele din subcategoriile ?1 si D1, care trebuie sa aiba varsta minima de 19 aniimpliniti.

  9. Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestieresau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentrucategoriile sau subcategoriile prevazute in regulament. #onducatorii de autovehicule sau tramvaietrebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vederemedical si psihologic. 8u are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului deconducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru oinfractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare demoarte, vatamare corporala grava, talharie sau de furt al unui autovehiculE

  7. #onducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si ceicare conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite oricare transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba varsta minima de )1 de ani impliniti.

  /. Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoanesau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehiculeatestati profesional, in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale carereglementeaza circulatia pe drumurile publice.$

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  10/49

  . #onducerea vehiculelor destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizataeste mai mare de &,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului public depersoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite sunt permisenumai conducatorilor de autovehicule sau tramvaie atestati profesional de "inisterul Transporturilor,#onstructiilor si Turismului.

  #onducatorul auto trebuie sa aiba asupra sa!

  - permisul de conducere cu anexa acestuia

  - certificatul de inmatriculare al autovehiculului

  - dovada verificarii tehnice a autovehiculului conform legii

  - foaia de parcurs dupa caz si scrisoare de trasura sau tabelul (lista nominala a pasagerilor

  Societati co(erciale e transport rutier

  Transportul rutier, in functie de executantul transportului se clasifica in transport public sitransport in folos propriu .

  Operatorii de transport public sunt societatile comerciale care au ca obiect principal deactivitate transportul rutier public, factureaza si inregistreaza venituri din activitatea de transport.

  @rdonanta Auvernului nr.00417 FPrivind transporturile rutiereF modificata prin @rdonanta7&41/ defineste transportul public ca Ftransportul rutier public se efectueaza pe baza de contract,contra plata, de catre operatorii de transport rutier, titular al licentei obtinute in conditiile prezenteiordonante avand ca obiect de activitate transportul rutier si care detin in proprietate sau cu chirie

  vehicule rutiere, indiferent de capacitatea de transport a acestora.F

  Pe piata transportului sunt & categorii de transportatori

  1. Societati comerciale de transport rutier cu capital majoritar de stat

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  11/49

  &. Soferii patroni- soferul este si proprietarul autovehicului

  pe care il conduce si este forma cea mai intalnita de operator de transport desfasurandu-si activitateaindependent si nu necesita structuri administrative.

  Goferi-patroni au putut sa isi consolideze pozitia pe piata si sa isi dezvolte activitatea datorita

  facilitatii care a existat pina in 15 (scutirea de plata impozitului pe profit pe o perioada de & ani sineavand structuri admistrative nu au cheltuieli de regie sau administratie. Totusi, majoritatea, desi si-aucalculat cota de amortisment fondurile astfel rezultate n-au fost folosite pentru investitii ci pentrucheltuieli sau consum curent, ceea ce ii dezavantajeaza in momentul uzurii autovehicolului dat fiindimposibilitatea achizitionarii unuia nou din fonduri proprii. ?peleaza astfel la leasing, devin practic2angajatii3 societatilor de leasing.

  O alta categorie sunt soferii-patroni care efectueaza transporturi

  internationale, de regula acestia sunt soferii care au efectuat si inainte de 1* transporturiinternationale au o buna pregatire profesionala si experienta in acest domeniu. %nitial si-au desfasurat

  activitatea de transport international cu autovehicule second hand, dar performante, iar dupa 17 prinaparitia leasingului si-au putut achizitiona autovehicule noi, de ultima generatie, efectuand transporturiintenationale la preturi mici.

  ?stfel a aparut concurenta intre acestia si societatile comerciale de transport international caredin cauza cheltuielilor (administrative, tehnice, etc. practicau preturi mai mari.

  Operatorii de transport in folos propriu< sunt acele formatiuni

  de transport care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati comerciale al caror obiect deactivitate nu este transportul dar efectueaza o activitate de transport pentru nevoile proprii(aprovizionare, desfacere, etc. si nu factureaza si nu inregistreaza venituri din efectuarea acesteiactivitati.

  @rdonanta Auvernului nr.00417 FPrivind transporturile rutiereF,

  modificata prin @rdonanta 7&41/ defineste transportul in folos propriu Ftransportul rutier in folospropriu este efectuat fara incasarea unui tarif sau

  a echivalentului in natura ori in servicii al acestuia si se realizeaza in principal in urmatoarele conditii!

  -foloseste vehicule detinute in proprietate sau inchiriate, care sunt conduse de catre angajati saude unii membri asociati ai operatorului de transport

  -este o activitate accesorie sau auxiliara a celorlalte activitati ale operatorului de transport

  -marfurile sau bunurile sunt proprietatea operatorului de transport sau au fost vandute,cumparate sau inchiriate, ori produse, extrase, prelucrate sau reparate de catre acestea, scopul fiindnumai acela de a le deplasa, transportul fiind spre sau de la operatorul de transport, pentru satisfacereanecesitatilor proprii

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  12/49

  ?ctivitatea de transport in folos propriu are & forme de organizare!

  for(atiuni (ari e (i0loace e transport< au in proprietate intre 5* si 1** de autovehiculede capacitati diferite de obicei de capacitati medii si mari, avand o organizare asemanatoare cuorganizarea operatorilor de transport public, evidenta activitatii se tine separat, avand buget propriu decheltuieli.

  >xemple! santiere de constructii, activitatea de aprovizionare sau de desfacere a unor mariunitati productive, retele de distributie locale sau nationale, lapte, sucuri de fructe, apa minerala, etc.

  for(atiuni (ici e (i0loace e transport< au in proprietate intre 5 si 1* autovehicule, cucapacitati care acopera intreaga gama de nevoi si cu care se rezolva problemele curente aleintreprinderilor respective, au o organizare sumara, nu au o evidenta separata a cheltuielilor aferenteutilizarii.

  auto,e-icule i3olate< au in proprietate 1-& autovehicule care sunt folosite pentru problemelecurente ale intreprinderilor respective, sunt de capacitate mica (*,/-1,5 tone sau medie (&,5-5 tone nu

  au o forma separata de organizare, activitatea acestora fiind coordonata direct de director (patron iarevidenta activitatii se urmareste impreuna cu intreaga activitate a societatii.

  Piata Transporturilor Rutiere

  Piata transporturilor rutiere este locul unde cererea (marfa care trebuie transportata seintalneste cu oferta de transport ale operatorilor.

  upa 1* unii agenti economici nu au apelat la serviciile unor societati comerciale specializatein transport ci si-au creat propriile formatiuni de transport, acest lucru ducand la scaderea pieteitransportului rutier public.

  Prin aparitia societatilor particulare de transport rutier public si a soferilor patroni a crescutoferta pe piata transporturilor, a aparut concurenta acest lucru ducand si la o supra oferta de transport,mai accentuata in sezon.

  ?stfel, la inceput transportul particular a fost mai des folosit deoarece practica preturi mai micidar calitatea serviciului era necorespunzatoare fata de societatile comerciale specializate in transport,dar care practicau preturi mai mari.

  %n prezent piata solicita din partea operatorilor de transport public! seriozitate, promptitudine sisiguranta pentru marfurile transportate, deoarece acestea au valori mari, ceea ce impune utilizarea unuisistem corespunzator de asigurare impotriva riscurilor (deteriorarea marfurilor in timpul transportului,intarzieri pe traseu care pot afecta calitatea marfurilor.

  ezvoltarea tuturor modurilor de transport si a parcului de autovehicule aferent reflecta inprimul rand nivelul venitului populatiei, nivel care depinde de starea si evolutia economiei nationale.

  Re/le(entarea transporturilor rutiere

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  13/49

  ?ceste reglementari asigura cadrul de desfasurare a transporturilor rutiere, chiar daca au sau nuau licente si stabileste documentele necesare in activitatea de transport, competentele privind controlulsi raspunderile si sanctiunile in cazurile de contraventii.

  6eglementarile actioneaza si asupra activitatilor conexe transporturilor rutiere! autogari, agentiide voiaj, activitatea de mesagerie, activitatea de colectare si expediere a marfurilor, chiar si agentii

  economici care efectueaza servicii de reparatii si intretinerea vehiculelor rutiere.

  %n ordonanta privind transporturile rutiere, sunt definiti! operatorul de transport rutier,operatorul de transport roman si operatorul de transport strain.

  Operator e transport rutier 4poate fi orice persoanafizica sau juridica, romana sau straina,ce detine in proprietate sau are inchiriate vehicule rutiere si care efectueaza transporturi rutiere internesi4sau internationale, directe sau prin intermediar, ori prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice.

  Prin operator e transport ro(an se intelegeorice operator de transport rutier, cu sediul,domiciliul sau resedinta in 6omania, iar cetatenii straini angajati de el sa aiba drept de munca in

  6omania.

  Prinoperator e transport strain se intelege orice operator de transport rutier cu sediul saudomiciliul in strainatate si este autorizat sa efectueze transporturi rutiere internationale.

  Transporturile rutiere sunt clasificate in transporturi publice si4sau interes propriu

  Transportul rutier puliceste transportul care se efectueaza pe baza de contract, contra plata,de catre un agent economic titular al licentei obtinute in acest scop, avand ca obiect de activitatetransportul rutier si are in proprietate sau in chirie vehicule rutiere, de diferite capacitati.

  Transportul rutier in interes propriu este transportul care se efectueaza in interesuldetinatorului autovehicului fara a incasa un tarif si se realizeaza in urmatoarele conditii!

  a foloseste vehicule detinute in proprietate sau inchiriate,

  care sunt conduse de catre angajati sau de unii asociati ai operatorului de transport .

  b este o activitate auxiliara operatorului de transport.

  c marfurile sau bunurile sunt proprietatea operatorului de

  transport, cu scopul de a le deplasa, transportul fiind spre sau de la operatorul de transport pentrusatisfacerea poprilor necesitati.

  d persoanele transportate sunt fie angajatii operatorului de

  transport sau membrii de familie ai acestora, scopul transportului fiind pentru deplasare in interesfamilial, social .

  =icentele sau autorizatiile sunt necesare pentru urmatoarele activitati!

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  14/49

  -transporturi rutiere publice de persoane si marfuri in trafic national sau international

  -transporturi rutiere in interes propriu in trafic national, de marfuri agabaritice si periculoase

  -autogarile si agentiile de voiaj

  -activitatile de mesagerie, colectare si expediere a marfurilor

  -servicii de reparatii si intretinere a vehiculelor

  ?utogariile, parcariile si statiile pentru urcarea si coborarea calatorilor sunt bunuri de utilitatepublica, indiferent in proprietatea cui se afla acestea iar accesul la acestea este nediscriminatoriu.

  Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic international, efectuatprin curse regulate toate capetele de linie si statiile de oprire in tranzit sunt stabilite in autogari, aceastaprevedere fiind valabila si pentru transporturile nationale publice prin servicii regulate, in localitati incare exista autogari.

  "inisterul Transporturilor este autoritatea de stat in domeniul transporturilor rutiere fiindautoritatea competenta care asigura realizarea, modernizarea, dezvoltarea si siguranta transporturilorrutiere si totodata aplica acordurile si conventile internationale, bilaterale sau multilaterale, dindomeniul transporturilor internationale la care 6omania este parte.

  Pentru a efectua transport rutier public, operatorii de transport rutier trebuie sa fie inregistrati in6egistrul operatorilor de transport rutier, tinut de autoritatea competenta.

  Pentru dobandirea calitatii de operator de transport rutier, o intreprindere trebuie sa obtinalicenta de transport, care se acorda in urma indeplinirii cumulative a conditiilor de onorabilitate,

  capacitate financiara si competenta profesionala. #onditia de onorabilitate, se considera ca fiindindeplinita numai daca persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transportrutier!

  a nu a fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala;

  b nu a fost declarata inapta pentru a conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier,conform prevederilor legale in vigoare;

  c nu a fost condamnata pentru infractiuni privind!

  - conditiile de plata si de angajare;

  - transportul rutier de marfuri sau de persoane si, in special, prevederile privind perioadele deconducere si de odihna ale conducatorilor auto, greutatile si dimensiunile vehiculelor rutiere, sigurantarutiera si siguranta vehiculului rutier, protectia mediului.

  #onditia de capacitate financiara consta in dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigurademararea in bune conditii a activitatii intreprinderii si buna administrare a acesteia. #onditia decapacitate financiara se considera ca fiind indeplinita numai daca operatorul de transport rutier dispune

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  15/49

  de un nivel financiar de minimum .*** euro pentru primul autovehicul rutier si 5.*** euro pentrufiecare dintre celelalte autovehicule rutiere detinute si utilizate in conditiile prezentei ordonante deurgenta. "odul de evaluare a capacitatii financiare a unei intreprinderi se stabileste de autoritateacompetenta.

  #onditia de competenta profesionala se considera ca fiind indeplinita daca persoana desemnata

  sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier este titulara a unui certificat decompetenta profesionala eliberat de autoritatea competenta in conditiile stabilite de aceasta.

  #ertificatul de competenta profesionala atesta detinerea nivelului necesar de cunostinte stabilit deautoritatea competenta si se acorda in urma unei examinari scrise obligatorii, care poate fi completatacu o examinare orala in forma stabilita de autoritatea competenta.

  @peratorii de transport rutier care au obtinut licente si autorizatii sunt inregistrati in F6egistruloperatorilor de transport rutier F.

  ?ceste licente se acorda operatorilor de transport rutier daca indeplinesc conditiile de!

  onorabilitate, dotare tehnica corespunzatoare, capacitate profesionala si capacitate financiara.

  Ge aplica amenzi atunci cand!

  a transportul se efectueaza fara licente, cu licente suspendate sau anulate

  b se efectueaza transporturi pentru terti, contra plata, de catre operatorii de transportrutier in interes propriu

  c operatorii de transport rutier folosesc conducatori auto straini fara drept de muncain 6omania, pentru conducerea autovehicului in trafic national si4sau international

  d comercializarea de vehicule care nu au fost omologate pentru circulatie sauechipamente, piese de schimb, materiale care nu sunt certificate conform prevederilorlegale

  Transporturile turistice in trafic intern sau international sau

  transporturile publice de persoane in trafic international, se vor efectua numai cu autocare si autobuzecare sunt clasificate pe stele si categorii, in functie de caracteristicile tehnice, de siguranta si confort.

  @peratorii de transport rutier sunt obligati sa foloseasca vehicule rutiere care se incadreaza innormele legale de siguranta si securitate a transporturilor rutiere.

  Behiculele rutiere fabricate in tara sau strainatate, pentru a avea acces pe infrastructurile rutiere,vor fi inmatriculate in 6omania, vor fi omologate pentru circulatia pe drumurile publice si se vorefectua inspectiile tehnice periodice.

  Transporturile rutiere se vor efectua numai cu vehicule care au

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  16/49

  -starea tehnica corespunzatoare normelor si standardelor nationale de siguranta rutiera siprotectia mediului inconjurator.

  -inspectia tehnica periodica

  -licenta de executie valabila

  -certificarea tehnica corespunzatoare clasei si tipului de marfuri si4sau persoane transportate

  "inisterul Transporturilor a elaborat F8ormele de organizare si efectuare a transporturilorrutiere si a activitatilor conexe acestoraF, (aprobat prin @.".T. 5)7-7 prin care s-au stabilit tipurile delicente de transport si de executie, continutul caietului de sarcini ale acestora, conditiile de elaborare side retragere sau de suspendare a acestora.

  Tipuri e licente

  Transporturile rutiere publice si sau in interes propriu se pot efectua numai pe baza licentei de

  transport si dupa caz a licentei de executie eliberate de "inisterul Transporturilor, prin @ficiul 6utier#entral .

  LICENTA E T!ANS"O!T #public sau dupa caz, in folos propriu are valabilitate 5 ani si vor fivizate annual.

  =icenta de transport este documentul prin care se atesta capacitatea operatorului de transport de-a efectua transporturi rutiere in conditii de calitate si siguranta rutiera in conformitate cu legislatianationala in vigoare, precum si cu acordurile si conventiile internationale la care 6omania este parte, cuobligatia respectarii prevederilor caietelor de sarcini care le insotesc.

  =icentele se elibereaza intr-un singur exemplar iar operatorii de transport care au filiale,sucursale sau puncte de lucru in alte judete decat cel de resedinta, sunt obligati sa obtina pentru fiecare,cate un exemplar de serviciu in original al licentei de transport.

  Pentru obtinerea licentei de transport, operatorul de transport trebuie sa indeplineasca cumulativurmatoarele conditii!

  a conditia de onorabilitate < administratorul si persoanele care

  conduc activitatea de transport sa nu aiba condamnari pentru infractiuni penale grave sau chiar denatura comerciala, sa nu fie supuse interdictiei exercitarii unor drepturi civile, sa nu fi fost declaratenecorespunzatoare pentru exercitarea acestei activitati de catre autoritatea competenta.

  b #onditia capacitatii financiare < este indeplinita prin

  prezentarea unei scrisori de bonitate de la banca comerciala unde operatorul de transport are deschiscontul

  c #onditia de baza materiala < este indeplinita prin dovada ca

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  17/49

  are mijloace de transport in proprietate sau cu chirie

  d #onditia privind capacitatea profesionala < persoana care este

  desemnata sa organizeze si sa conduca activitatea de transport este competenta din punct de vedereprofesional si prezinta probitate morala.

  #onform =egii 504/ la persoanele fizice autorizate care au ca obiect de activitate transporturilenationale si detin pana la doua autovehicule, organizarea si conducerea activitatii de transport, poate fifacuta si de sofer daca are o vechime minima de & ani

  Persoanele care sunt angajate cu contract de munca sau conventie civila care sunt desemnate saorganizeze si sa conduca activitatea de transport pot obtine licenta de transport daca! au absolvit cudiploma invatamantul tehnic superior cu specialitatea transport rutier, autovehicule rutiere; suntabsolventi cu diploma de bacalaureat si au o vechime de cel putin & ani in domeniul transorturilorrutiere in functie de sef de garaj, sef autocoloana, tehnician, maistru; sunt absolventi cu diploma debacalaureat si au absolvit un curs de formare profesionala in domeniul transporturilor rutiere.

  ?nual, odata cu vizarea licentelor de transport, persoanele desemnate sa organizeze si saconduca activitatea de transport vor fi testate la sediul serviciilor rutiere care au emis licentele.

  Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentelor de transport se anunta de catre opertorul detransport la Gerviciul 6utier care a emis licenta in termen de 15 zile iar acesta va elibera un duplicat.

  Pierderea sau sustragerea licentelor de transport vor fi publicate in "onitorul @ficial.

  =icentele de transport pot fi suspendate temporar (pe &-9 luni pentru abateri grave sau repetatede la reglementarile specifice privind transportul rutier si protectia mediului sau cand nu mai sunt

  indeplinite cumulativ conditiile impuse la obtinerea licentelor de transport.

  ?nularea licentelor de transport se aplica la a treia suspendare sau in urmatoarele cazui !

  -au fost mai mult de doua accidente grave, colective in decursul unui an calendaristic in care aufost victime omenesti sau deteriorea grava a mediului inconjurator din vina operatorilor de transportsau a angajatiilor acestuia

  -falsificarea documentelor de transport de catre opertorul de transport sau de angajatii acestuiasi utilizarea lor la efectuarea transporturilor

  LICENTA E E$EC%TIE& este documentul prin care operatorul de transport rutier saudetinatorul este autorizat sa execute anumite categorii si tipuri de transport rutier, in conformitate cucaietele de sarcini care le insotesc.

  =icentele de executie pentru activitatea de transport rutier sunt! licente de executie pentruvehicul si4sau licenta de executie pentru traseu.

  a =icente de executie pentru autovehicule - se acorda pentru

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  18/49

  transporturile nationale sau internationale cu termen de valabilitate de un an

  ?ceste licente de executie pentru transporturile nationale sunt obligatorii pentru toateautovehiculele care executa transporturi publice si pentru cele care executa transporturi in folos propriude marfuri periculose si agabaritice pe teritoriul 6omaniei.

  =icentele de executie pentru transporturile intenationale sunt obligatorii pentru toateautovehiculele care executa astfel de transporturi chiar daca sunt transporturi publice sau in folospropriu indiferent de tipul sau felul transporturilor si de capacitatea autovehicului.

  =icenta de executie se acorda urmatoarelor categorii de transporturi !

  - Transporturi de marfuri generale

  - Transporturi de marfuri perisabile

  - Transport de animale vii

  - Transporturi de marfuri agabaritice

  - Transport cu vehicule specializate

  - Transport de persoane

  - Transport mixt

  =icenta de executie pentru vehicul se emite nominal pentru fiecare mijloc de transport, avandinspectia tehnica valabila, indiferent de capacitatea de transport si este netransmisibila.

  Pot obtine licentele de executie pentru autovehicul operatorii de transport care detin licenta detransport insotita de caiet de sarcini.

  Guspendarea licentei de executie pentru vehicul se face numai de emitent in cazul in care nusunt respectate conditiile impuse la eliberare, contestatiile se fac in termen de 15 zile, la @ficiul 6utier#entral.

  =icenta de executie suspendata poate fi restituita daca operatorul de transport dovedeste ca aufost inlaturate cauzele pentru care a fost retrasa licenta.

  b =icente de executie pentru traseu < transportul de persoane

  pentru servicii regulate se poate executa de catre operatorul de tansport in baza licentei de traseu numaicu vehicule special destinate acestui scop, autocare, autobuze sau microbuze.

  ?ceasta licenta are termen de valabilitate de un an pentru transportul public national siinternational de persoane prin servicii regulate

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  19/49

  ?dministratorii programului de transport prin servicii regulate sunt! "inisterul Transportului -pentru traseele internationale, @ficiul 6utier #entral < pentru traseele interjudetene, @ficiul 6utier#entral prin serviciile rutiere teritoriale, pentru traseele judetene.

  %n localitatiile in care exista autogari autorizate, capetele de traseu si opririle in tranzit vor fiamplasate in acestea.

  =a transporturile internationale publice de persoane prin servicii regulate exista prevazutaobligatia ca plecarile si sosirile la capetele de traseu si in parcurs sa se faca numai in autogari.

  =a transportul national < prin servicii regulate de transport persoane, cererea pentru obtinereaunei licente de executie pentru traseu sau grupurri de trasee, poate fi depusa de un operator de transportsau de o asociatie de operatori de transport .

  %n cazul in care sunt mai multi solicitanti, atribuirea licentelor de traseu se face pe baza unorcriterii (punct acordate fiecarui criteriu, licenta atribuindu-se celui cu punctajul cel mai mare .

  Traseele interjudetene pot fi executate de mai multi transportatori.

  Transportul international de persoane se efectueaza in baza reglementarilor internationale si aacordurilor rutiere interguvernamentale incheiate de 6omania. #ontractele incheiate pentru transportulde persoane prin servicii regulate vor fi aprobate de "inisterul Transporturilor din 6omania si din tarapartenera si se avizeaza de catre tarile in tranzit. Pentru acest scop transportatorii trebuie saindeplineasca cumulativ urmatoarele conditii !

  -sa detina parc de autovehicule inmatriculate in 6omania, agreat pentru transportul publicinternational

  -sa nu aiba in ultimul an abateri de la reglementarile din transportul rutier

  -soferii angajati sa aiba cetatenie romana sau drept de munca in 6omania

  6etragerea licentei de executie pentru traseu are loc atunci cand nu mai sunt indepliniteconditiile initiale sau in urmatoarele cazuri!

  - incetarea activitatii ca operator de transport

  - sanctiuni repetate sau incalcare repetata a caietelor de sarcini ale licentelor eliberate

  - reclamatii repetate referitoare la calitatea prestatiilor de transport

  =icenta de executie pentru traseu in cazul liniilor internationale se poate retrage pentru !

  - abateri repetate de la legislatia nationala pe teritoriul altei tari de catre operatorul detransport roman, precum si in cazul interdictiei motivate de a mai opera pe teritoriul unei tari aoperatorului respectiv

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  20/49

  - in cazul in care unui operator de transport strain i se interzice operarea pe teritoriul6omaniei

  - nevizarea graficului de circulatie; in cazul suspendarii licentei de executie pentru traseuoperatorul este obligat sa execute cursele inca &* zile de la comunicarea deciziei.

  c =icentele de pentru autovehicule care executa transport

  ocazional de persoane in trafic international (inclusiv turistice! acestea sunt obligatorii pentru totitransportatorii de transport public sau in folos propriu.

  Transporturile ocazionale si turistice de persoane in trafic intern si

  international se pot executa de operatorii de transport, in baza urmatoarelor documente!

  - licenta de transport

  - licenta de executie pentru vehicul, corespunzatoare tipului si categoriei de transport

  - contract sau comanda din partea beneficiarului transportului ori a unei agentii de turism

  - lista pasagerilor transportati

  - asigurarea serviciilor turistice platite (voucher

  =a aceste transporturi este obligatoriu sa se intocmeasca foaia de

  parcurs tip ?G@6 (care contine lista pasagerilor care va fi avizata cu )0 ore inainte de executarea

  transportului de catre serviciul rutier teritorial.

  %n conformitate cu ?cordul >uropean cu privire la activitatea echipajelor vehiculelor careefectueaza transporturi rutiere internationale la care 6omania a aderat , prin =egea nr.1*14$0 ,autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahografe, conducatorul vehiculelor trebuie sa aiba un numarsuficent de diagrame, a caror inregistrare trebuie sa cuprinda intreaga activitate a autovehiculului lacursa internationala efectuata.

  =icente de executie pentru activitati conexe transportului rutier.

  Gunt activitati care se desfasaara in legatura cu si in timpul activitatii de transport rutier!

  ?ceste licente se emit pentru !

  -activitatea in autogari si agentii de voiaj

  -activitatea de mesagerie

  -activitatea de colectare si expediere a marfurilor

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  21/49

  Toate licentele de executie pentru activitatile conexe transportului rutier sunt insotite de caietede sarcini. ?ceste licente se elibereaza pe o perioada de 5 ani, iar viza anuala este obligatorie.

  @#'">8T> > T6?8GP@6T @D=%A?T@6%% P>8T6' T@?T> #?T>A@6%%=> >

  T6?8GP@6T G'P'G> 6>A%"'='% =%#>8T>=@6

  ?ceste documente sunt !

  Hlicenta de transport sau dupa caz exemplarul de serviciu al acesteia (in copie xerox

  Hlicenta de executie pentru vehicul

  Hfoaie de parcurs

  Hcertificatul de inmatriculare al vehiculului, talonul de inspectie tehnica valabila

  Hpermisul de conducere al conducatorului auto, valabil pentru categoria de vehicul pe care ilconduce

  OC%'ENTEO(LI)ATO!II "ENT!% T!ANS"O!T%L E "E!SOANE

  *+ licenta de traseu in original si caietul de sarcini pentru transporturile publice prinservicii regulate

  ,+ foaia de parcurs tip ?G@6 pentru transporturile internationale turistice sauocazionale

  + documente specifice care sa ateste caracterul transportului (voucher, contract,invitatie

  .+ certificat de clasificare a vehiculului pe stele sau pe categorii (emis de 6.?.6.pentru transporturi turistice nationale si transportui publice internationale

  /+ lista nominala sau legitimatia de serviciu ale pasagerilor , in cazul transportuluinational de persoane in folos propriu

  0+ licenta de traseu pentru curse in conventie, in original

  OC%'ENTE "ENT!% T!ANS"O!T%!ILE E 'A!1A

  *+ documente de insotire a marfurilor si autorizari speciale daca e cazul

  ,+ scrisoare de transport

  ALTE OC%'ENTE NECESA!E

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  22/49

  HP>8T6' T6?8GP@6T'= %8T>68?T%@8?= > "?6I? !

  1. scrisoare de transport #"6

  ). carnet T%6

  &. certificat de agreere vamala

  0. certificat de incadrare privind emisia de noxe si poluare fonica, eliberat de 6.?.6.

  5. autorizatie de transport eliberata de "inisterul Transporturilor

  9. documente de insotire a marfurilor

  HP>8T6' T6?8GP@6T'= > "?6I'6% #' A6>'T?T% G%4G?' A?D?6%T>P?G%T

  1. autorizatia speciala emisa de ?dministratia 8ationala a rumurilor

  HP>8T6' T6?8GP@6T'= > P6@'G> P>6%#'=@?G> G% "?T>6%?=>6?%@?#T%B>

  certificatul de atestare profesionala pentru soferi conform ?cordului >uropean ?6

  certificat de agereere emis de organismul specializat, abilitat pentru fiecare categorie de produsein parte care se transporta

  certificat de agreere a vehiculului pentru asemenea transporturi emis de 6.?.6.

  autorizari speciale pentru marfuri care se transporta, in conformitate cu legislatia in vigoare

  HP>8T6' T6?8GP@6T'6%=> %8 6>A%" T?J%

  ?cest tip de transport se desfasoara cu autovehicule omologate in acest sens si cu aparat detaxare aflat in functiune pe toata durata transportului. Transportul local taxi se supune reglementarilorelaborate de consiliile locale iar transportul interurban si international taxi se desfasoara inconformitate cu reglementarile elaborate prin F8orme de organizare si efectuare a transporturilorrutiere si activitatilor conexe acestoraF aprobate prin @rdinul "inistrului Transporturilor nr.5)74173,respectiv pe baza de licenta de transport si de executie (pentru autovehicul

  %n transportul rutier se aplica amenzi pentru urmatoarele contraventii !

  - efectuarea de transport fara licenta, cu licente suspendate sau anulate

  - utilizarea de catre operatorii de transport rutier a unor conducatori auto straini, fara drept demunca in 6omania pentru conducerea autovehiculelor in trafic national si4sau international

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  23/49

  - comercializarea de vehicule ale caror caracteristici tehnice nu mai corespund datelormentionate in cartea de identitate a autovehiculelor

  - functionarea unitatilor de reparatii si intretinere si a statiilor de inspectie tehnica, faraautorizatie sau cu termenul de valabilitate expirat

  - inscrierea unor informatii false privind numarul de stele sau categoria de clasificare aautobuzelor sau autocarelor

  - nerespectarea de catre conducatorii auto a timpilor de conducere si de repaus, stabiliti conform?cordului >uropean privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiereinternationale (?>T6

  - modificarea datelor din diagramele aparatelor de control prevazute la art.&* @.A.6.86.00417

  - calatoria fara legitimatie de calatorie in transportul public de persoane prin curse regulate, in

  traficul preurban, judetean, interjudetean si interntional

  Contractul e transport rutier

  #ontractul de transport rutierb se incheie intre expeditor si transportator, are ca obiectefectuarea unor prestatii de transport asigurand mijlocul de transport necesar.

  #ontractul de transport! principalele prevederi!

  1. Partile contractate

  a. expeditorulb. transportator < executantul prestatiei de transport

  ). obligatia operatorului de transport de a realiza o prestatie de transport si obligatiaexpeditorului de a utiliza mijloacele de transport contractate

  + volumul de transport care urmeaza a se realiza in perioada

  contractului

  .+ locul de prezentare si eliberare al mijloacelor de transport,

  programul de lucru zilnic si saptamanal (ore-zile

  /+ amenajarile pe care trebuie sa le detina mijloacele de

  transport si alte prevederi legate de efectuarea transportului

  0+ obligatiile expeditorului privind incarcarea mijloacelor

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  24/49

  de transport intr-un interval liber scutit de plata, confirmarea documentelor comerciale si alte obligatiiale expeditorului cu privire la incarcare4descarcare

  2+ forma de exprimare a tarifului corelat cu obiectul

  transportului, tariful aplicat, baremul minim de tarifare zilnic indiferent de nivelul de utilizare si

  termenele de plata

  3+ obligatia expeditorului (eventual de a depune

  programari lunare, saptamanale si zilnice in cazul in care necesarul de transport nu este repartizat liniarpe intreaga perioada a contractului

  4+ perioada pentru care se incheie contractul! anual, un

  numar de luni, o perioada mai mare de timp

  *5+ raspunderile si penalitatile reciproce pentru neexecutarea

  obligatiilor !

  a. la expeditor pentru nesolicitarea mijloacelor de transport

  b. la transportator pentru nerealizarea transporturilor care fac

  obiectul contractului

  **+ conditiile de modificare sau reziliere a contractului si

  instanta de arbitrare a litigiilor

  *,+ data incheierii contractului

  *+ semnaturile autorizate

  %ntre expeditor si transportator prestatia de transport se poate realiza si

  in baza unor comenzi ocazionale care au aceeiasi valabilitate ca si un contract, aceasta fiind un contractnumai pentru un singur transport .

  ?stfel in contractul de transport sunt specificate obligatiile partilor, responsabilitatile pe care leau in procesul de transport sunt cele prevazute de legislatia in vigoare si cele prevazute in #odul #ivil,#odul #omercial.

  Tipuri e acoruri con,entii internationale

  #.".6. se aplica oricarui transport international de marfuri cu vehicule, in cazul in care pentruacest fel de transport este incheiat un contract de transport de marfuri pe sosele , daca locul primirii

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  25/49

  marfurilor si locul prevazut pentru eliberare sunt situte in doua tari diferite; tara noastra a aderat laacesta conventie in baza ecretului 0514)*.J%.17).

  ?..6. acordul european privitor la transportul marfurilor periculoase, a luat fiinta la&*.*.157, fiind in vigoare in ?nglia, ?ustria, Delgia, >lvetia, Iranta, %talia, @landa, Portugalia, acestacord se aplica transporturilor efectuate (chiar si in tranzit pe teritoriul a cel putin doua tari, parti ale

  acordului si numai pe teritoriul lor. 6omania a aderat la ?..6. in 10.

  ?sociatia internationala pentru transportul de marfuri perisabile T6?8GI6%A@6@'T>>'6@P>. >ste organizatia intereuropeana a transportului profesional rutier de marfuri perisabile subtemperatura dirijata. Transfrigoroute, infiintata de la )/.*&.155 si a propus sa realizeze urmatoareleobiective !

  -coordonarea si schimbul de experienta cu intreprinderile si gruparile nationale aderente

  -elaborarea unor studii pe problemele legate de transportul rutier de marfuri sub temperaturadirijata, a tarifelor si conditiilor de transport pentru marfuri perisabile

  -publicitatea si coordonarea acesteia in vederea promovarii transportului rutier a marfurilorperisabile

  -studiul tarifelor si a conditiilor de transport referitoare la transportul rutier european cuvehicule sub temperatura dirijata

  T6?8GI6%A@6@'T> >'6@P? este un organism care favorizeaza cooperarea economica sitehnica pe plan european, elaboreaza unele conventii tarifare, uniformizarea conditiilor de transport sitotodata ofera membrilor sai avantajele unei retele europene de aprovizionare cu carburanti aautocamioanelor, fara plata imediata .

  #onventia asupra circulatiei rutiere si Protocolul privind semnalizarea rutiera, au fost eleboratein cadrul #onferintei 8atiunilor 'nite cu privire la traficul rutier de la Aeneva in 10 si imbunatatitela #onferinta de la Biena in 19/ si contin dispozitii referitoare la caracteristicile tehnice aleautovehiculelor si la codurile de semnalizare rutiera; tara noastra a aderat la aceste reglementari rutiereprin ecretul nr.00)419/.

  ?corduri si conventii bilaterale incheiate de tara noastra cu diferite tari europene!

  partile contractate isi acorda reciproc o serie de avantaje! necontingentarea numarului de cursesi scutirea reciproca de orice fel de taxe si impozite, reducerea partiala a taxelor si impozitelor pentruun numar contingentat de calatori, acordarea unor contingente de calatorii pe baza de autorizatie, cuplata integrala a taxelor si a impozitelor .

  %nlesnirile pe care si le acorda reciproc partile depind de regimul autorizatiilor de transportstatuat in acordul sau conventia respectiva. >le pot fi autori3atii per(anentecare asigura dreptulefectuarii unui numar nelimitat de curse dus-intors pe perioada unui an calendaristic si autori3atii pecalatorie care da dreptul la efectuarea unei singure calatorii dus-intors in perioada valabilitatiiautorizatiei.

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  26/49

  ?cordul Ghengen:)intrat in vigoare la )5.*&. 15 la care au participat! Iranta, Aermania,Delgia, @landa, =uxemburg, Gpania, si Portugalia, prin care s-a eliminat controlul de la frontiera(adoptarea pasapoartelor si permiselor de conducere europene, desfiintarea granitelor.

  %n domeniul transporturilor un rol deosebit il are adoptarea de catre #omisia >uropeana in 1)adocumentului #?6T>? ?=D?:&, care prevedea realizarea unei politici comune a transporturilor,

  reducerea discrepantelor intre diferitele moduri de transport, in special printr-o impartire cat maiechitabila a costurilor si prin alte masuri menite sa asigure o competitie corecta, respectarea mediuluiinconjurator, si o mai buna complementaritate intre modurile de transport

  Contractul e transport in traficul international

  Proba contractului de transport in traficul rutier international de marfuri se face cu scrisoarea detip #.".6., care se intocmeste in & exemplare in original si vor fi semnate de expeditor si transportator!astfel primul exemplar se remite expeditorului la predarea marfii, al doilea exemplar va insoti marfa iar

  al treilea exemplar este al transportatorului.

  ?tunci cand marfa trebuie sa fie incarcata in diferite vehicule, sau este de diferite feluri demijloace de transport si pe loturi distincte, expeditorul sau transportatorul poate sa ceara intocmireascrisorii de trasura pentru fiecare vehicul in parte, fel sau lot de marfa.

  Gcrisoarea de trasura trebuie sa contina:0!

  -locul si data intocmirii

  -numele si adresa expeditorului

  -numele si adresa transportatorului

  -locul si data primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea acesteia

  -numele si adresa destinatarului

  -denumirea curenta a marfii si felul ambalajului iar pentru marfurile periculoase, denumirea lorgeneral recunoscuta

  -numarul coletelor, marcajele speciale si numerele lor

  -greutatea bruta sau altfel exprimata a marfii

  -cheltuielile aferente transportului

  -instructiunile necesare pentru formalitatile de vama si altele

  -mentiunea ca transportul este supus regimului stabilit prin #.".6.

  http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn2http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn2http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn3http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn4http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn4http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn2http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn3http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn4
 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  27/49

  upa caz scrisoarea de trasura mai poate cuprinde si urmatoarele mentiuni !

  -interzicerea transbordarii

  -cheltuielile pe care le ia exeditorul asupra sa

  -totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea marfii

  -instructiunile expeditorului catre transportator cu privire la asigurarea marfii

  -termenul convenit in care transportul trebuie sa fie efectuat

  -lista documentelor remise transportatorului

  >xpeditorul < raspunde pentru toate cheltuielile si daunele pricinuite din cauza datelornecorepunzatoare care sunt inscrise in scrisoarea de trasura

  Transportatorul < este obligat la primirea marfii sa verifice exactitatea datelor referitoare lanumarul de colete si starea marfii si a ambalajelor, precum si privitoare la stivuirea marfurilor iar dacaare rezerve acestea trebuie sa fie motivate si scrise in scrisoarea de trasura.

  Gcrisoarea de trasura este documentul in care se specifica conditiile contractului de transport siprimirea marfii de catre transportator.

  >xpeditorul raspunde fata de transportator pentru daunele pricinuite persoanelor sau altormarfuri, precum si pentru cheltuielile care pot aparea din cauza ambalajelor necorespunzatoare dacatransportatorul nu a observat la primirea marfii ca starea ambalajului este necorespunzatoare. %n cazulstivuirii necorespunzatoare transportatorul trebuie sa faca mentiune in scrisoare de transport.

  Pentru a indeplini formalitatile vamale si alte formalitati care trebuie efectuate inainte deeliberarea marfii, expeditorul trebuie sa anexeze la scrisoarea de trasura sau sa puna la dispozitiatransportatorului documentele necesare si sa-i furnizeze toate informatiile necesare.

  >xpeditorul raspunde pentru daunele pricinuite transportatorului din cauza lipsei documentelorsi a informatiilor care nu sunt suficiente, inexacte sau necorespunzatoare.

  Totodata transportatorul raspunde de pierderea sau folosirea intr-un mod necorespunzator adocumentelor care insotesc scrisoarea de trasura sau care i-au fost inmanate de expeditor .

  5oificarea Contractului *e Transport

  >xpeditorul are dreptul de-a cere transportatorului sa opreasca transportul, sa schimbe loculpentru eliberare sau sa elibereze marfa unui alt destinatar decat cel initial.

  >xpeditorul are drept asupra marfii pana in momentul in care cel de al doilea exemplar alscrisorii de trasura este predat destinatarului sau pana in momentul in care marfa a fost predatadestinatarului care confirma printr-un document primirea marfii.

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  28/49

  estinatarul poate sa aiba drept asupra marfii chiar din momentul in care expeditorulintocmeste scrisoarea de trasura si acest lucru este mentionat in scrisoare.

  aca, destinatarul da o dispozitie prin care ordona eliberarea marfii unei alte persoane, acestanu poate desemna alti destinatari decatin urmatoarelor conditii!

  1. expeditorul va prezenta primul exemplar al scrisorii de trasura in care vor fi trecutenoile instructiuni date transportatorului si il va despagubi daca prin executarea noilorinstructiuni i-a produs un prejudiciu

  ). executarea acestor instructiuni trebuie sa fie posibila in momentul cand acesteaajung la persoana care trebuie sa le execute, iar acestea nu trebuie sa impiedicedesfasurarea normala a activitatii transportatorului

  &. instructiunile nu trebuie sa aiba ca efect divizarea transportului

  aca transportatorul nu poate sa execute instructiunile primite, el trebuie sa anunte imediat

  persoana care a dat aceste instructiuni.

  %mpedimente la transportul si eliberarea marfurilor

  aca executarea contractului in conditiile specificate in scrisoarea de trasura este sau devineimposibila dintr-un anume motiv, inainte de sosirea marfii la locul prevazut pentru eliberare,transportatorul este obligat sa ceara instructiuni persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa.

  %n cazul in care transportul trebuie sa se efectueze dar in alte conditii decat cele prevazute in

  scrisoarea de trasura iar transportatorul nu a putut sa obtina instructiuni in timp util de la expeditor,acesta va lua masurile care crede ca sunt cele mai bune pentru persoana care are drept de a dispune demarfa .

  e asemenea in momentul in care marfa ajunge la destinatie si sunt obstacole la eliberarea ei,transportatorul va cere instructiuni expeditorului .

  upa descarcare, transportul se considera terminat dar transportatorul raspunde de marfa panain momentul in care beneficiarul o preia.

  Transportatorul poate vinde marfa, fara sa mai ceara instructiuni de la expeditor, atunci candmarfa este perisabila sau starea ei necesita acest lucru iar suma obtinuta din vanzarea marfii revineexpeditorului.

  %n conformitate cu prevederile #.".6. transportatorul auto raspunde pentru!

  a pierderea totala sau partiala pentru avarie, produse intre momentul primirii si cel aleliberarii

  b pentru intarzierea la eliberare

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  29/49

  c in cazul cand nu preda marfa la timp beneficiarului si nu poate motiva defectiuneavehicului

  Transportatorul nu raspunde pentru pierderea sau avaria marfii

  daca aceasta s-a produs in urmatoarele situatii!

  a. marfa este transportata in vehicule descoperite, fara prelate iar acest lucru a fostmentionat in scrisoarea de trasura

  b. lipsa sau folosirea unor ambalaje necorespunzatoare pentru marfurile care se potstrica sau avaria din cauza acestora

  c. marfa a fost manipulata, incarcata, stivuita sau descarcata de expeditor saudestinatar

  d. transportul de animale vii

  e. insuficienta sau imperfectiunea marcajelor

  %n cazul situatiilor mai sus mentionate Ftransportatorul nu raspunde pentru pierderea sauavarierea marfurilor daca dovedeste ca a luat toate masurile necesare pentru efectuarea unui transport inconditii optime dar a trebuit sa se conformeze instructiunilor speciale care i-au fost date.

  Ge considera intirziere atunci cand marfa nu fost predata la termenul stabilit iar in lipsa unuianumit termen, durata efectiva a unui transport depaseste timpul in care se realizeaza de obicei untransport.

  "arfa se considera marfa pierduta atunci cand nu a fost livrata intr-un termen de &* de zile dela expirarea termenului stabilit sau 9* de zile daca nu a fost stabilit nici un termen.

  aca transportatorul a pierdut o parte sau toata marfa, acesta il va despagubi pe expeditor cu osuma egala cu valoarea marfii pierdute, iar in caz de avarierea marfii transportatorul va platicontravaloarea marfii depreciate.

  %n cazul in care transportul este executat in mod succesiv de mai multi transportatori in bazaunui contract unic, fiecare transportator dupa ce a primit marfa si scrisoarea de trasura devin parti lacontract.

  aca destinatarul a primit marfa si nu a contestat starea ei in momentul sosirii sau la eliberare sau intermen de 7 zile, se considera pana la proba contrarie ca marfa primita a fost in starea specificata inscrisoarea de trasura.

  Acorul A*R pentru transportul e (arfuri periculoase

  %n >uropa transportul rutier de marfuri periculoase este

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  30/49

  reglementat de ?cordul >uropean referitor la transportul rutier international de marfuri periculoase?6:5, incheiat la Aeneva &*.*.157, iar din 15 6omania respecta prevederile acestui acord.

  ?cordul ?6 clasifica substantele periculoase si stabileste normele pentru preluarea, ambalareasi transportul acestora.

  ?6 nu reglementeaza transporturile nationale de marfuri periculoase .

  #@8T%8'T'= ?#@6'='% ?6 cuprinde indicatii cu caracter tehnic referitoare la!

  -modul de transport

  -caracteristicile constructive ale mijloacelor de ambalare

  -etichete de semnalizare a pericolului

  -conditiile speciale pe care trebuie sa le indeplineasca autovehiculele (tipuri de vehicule,

  semnalizarea vehiculelor, motorul, caroseria, cabina, echipamentul de franare etc.

  -formarea soferilor

  -documentele de bord

  -echipajul autovehiculelor

  -cisterne goale

  -prescriptii speciale privind incarcarea, descarcarea, stivuirea marfurilor periculoase, interdictia

  de a fuma in timpul incarcarii4descarcarii marfurilor periculoase

  -stationarea vehiculelor

  #=?G%I%#?6>? "?6I'6%=@6 P>6%#'=@?G>

  "arfuri periculoase sunt acele marfuri care prin natura lor fizico-chimica pot produce daune,persoanelor, lucrurilor mediului inconjurator.

  %n acordul ?6 sunt indicate!

  1. substantele care sunt admise la transportul rutier international, admise in anumiteconditii si cele excluse de la transportul rutier

  ). substantele pot fi pure sau in amestec sau clasificate ca deseuri periculoase

  &. uneori produsul se regaseste la o rubrica colectiva de

  produse avand proprietati similare intre ele

  http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn5http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn5
 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  31/49

  Gubstantele periculoase sunt impartite in !

  a. clase limitative < sunt clasele in care marfurile periculoase sunt admise latransport numai in conditiile prevazute in note, celelalte fiind excluse de la transport

  b. clase non limitative < sunt clasele in care unele marfuri periculoase sunt

  excluse4admise de la transport prin notele specificate in clauzele ?6 iar marfurile carenu sunt mentionate in note sunt considerate marfuri periculoase si sunt admise latransport fara conditii speciale.

  %n functie de proprietatile fizico-chimice! stare de agregare,

  culoare, aspect, miros, gust si pericolul principal, substantele periculoase se impart in clase.

  Prescriptiile continute in ?6 se aplica transporturilor internationale de substante periculoase intretarile semnatare; intre cel putin ) state semnatare; pe teritoriul a cel putin ) state semnatare chiar dacatransportul este in tranzit.

  Prin respectarea prevederilor acordului ?6 se urmaresc

  urmatoarele obiective !

  a. sa permita transportul marfurilor periculoase numai in conditii sigure de securitate

  b. sa favorizeze transportul marfurilor periculoase pe drumurile europene in respectulsecuritatii rutiere

  c. sa armonizeze legislatia privind transportul rutier international de marfuri

  periculoase

  Carnetul T.I.R.6%7

  #onventia T.%.6. acorda transporturilor avantaje de ordin vamal, menite sa usureze traficulinternational de marfuri. e la intrarea sa in vigoare, #onventia a anulat si inlocuit vechea #onventiedin 15.Totusi, vechea #onventie ramane in vigoare din diverse motive, unul dintre ele fiind ca unadin Partile contractante la vechea #onventie (Kaponia nu a aderat inca la noua #onventie revizuita din175.

  Prezenta #onventie priveste transporturile de marfuri efectuate fara descarcare si reincarcare,

  peste una sau mai multe frontiere, de la un birou vamal de plecare al unei Parti contractante la un birouvamal de destinatie al unei alte Parti contractante, sau al aceleiasi Parti contractante, in vehicule rutiere,ansambluri de vehicule sau in containere cu conditia ca o parte din traseu intre inceputul transportuluiT%6 si terminarea sa sa fie un traseu rutier.

  "arfurile transportate sub regim T%6 nu sunt supuse la plata sau la consemnarea drepturilor sitaxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere.

  http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn6http://www.scritube.com/economie/transporturi/TRANSPORTUL-RUTIER82579.php#_ftn6
 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  32/49

  "arfurile transportate sub regim T%6 in vehicule rutiere, ansambluri de vehicule sau containeresigilate nu sunt, de regula, supuse controlului vamal la birourile de trecere.

  Totusi, in vederea evitarii abuzurilor, autoritatile vamale pot sa procedeze in mod exceptionalsi in special, in cazul suspectarii unor nereguli, la controlul marfurilor la aceste birouri.

  omeniul de aplicare geografic

  #onventia T%6 a demonstrat ca ea constituia unul din instrumentele internationale cele maieficiente printre cele care au fost elaborate sub auspiciile #omisiei economice pentru >uropa 8atiunilor'nite (#>>-@8'. Pana in prezent, ea numara 95 de Parti contractante, inclusiv #omunitateaeuropeana.>a acopera >uropa in totalitate, intinzandu-se pana in ?frica de 8ord, precum si pana in@rientul ?propiat si "ijlociu. Tarile ?siei au fost informate asupra facilitatilor acestui sistem global detranzit vamal si interesul manifestat dovedeste ca ele ar putea sa se alature complet #onventiei T%6intr-un viitor destul de apropiat. eja la ora actuala Gtatele 'nite ale ?mericii si #anada sunt Particontractante, precum si #hile si 'ruguai in ?merica de Gud .

  Tara noastra a aderat la aceasta conventie in 19& prin ecretul 0)4 1) decembrie 19&.

  "rincipii

  e maniera a se asigura ca marfurile pot calatori cu un minimum de interventie in cursultraseului sau, oferind un maximum de garantii administratiilor vamale din toate tarile tranzitate,regimul T%6 cuprinde cinci conditii fundamentale care constituie cinci piloni principali ai sistemului detranzit vamal T%6 (vezi Iigura 1!

  (1 "arfurile trebuie sa fie transportate in autovehicule sau containere care sa ofere vamii toategarantiile de securitate;

  () repturile si taxele respective trebuie sa fie garantate pe toata durata transportului gratieunei garantii recunoscute pe plan international;

  (& "arfurile trebuie sa fie insotite de un document vamal acceptat pe plan international(#arnetul T%6 deschis in tara de plecare si care trebuie sa serveasca de document de control in tarile deplecare, de tranzit si de destinatie;

  (0 "asurile de control vamal luate in tara de plecare trebuie sa fie acceptate de toate tarile detranzit si de destinatie;

  (5 ?ccesul la sistemul T%6 pentru asociatiile nationale emitente de #arnte T%6 si pentrupersoanele fizice si juridice utilizatoare de #arnete T%6, ar trebui sa fie autorizat de autoritatilenationale competente.

  Prin crearea acestor facilitati de a transporta marfuri fara controale vamale la vamile de tranzit,s-a scurtat durata transportului, ceea ce duce la o scadere a cheltuielilor.

  urata transportului este foarte importanta pentru transportul de marfuri periculoase! dacadurata este mica atunci si probabilitatea de a se produce un incident este mic.

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  33/49

  #arnetul T.%.6. poate fi folosit doar pentru un singur transport care tranziteaza cel mult 1* tari.

  #onventia T.%.6. stipuleaza ca atunci cand exista un pericol iminent iar marfa trebuie descarcataimediat, conducatorul auto poate lua masurile necesare fara a mai astepta interventia autoritatilor si vamentiona acest lucru in carnetul T.%.6., va anunta autoritatile pentru a constata, verifica incarcatura sisigila vehiculul sau containerul, intocmind un proces verbal de constatare care se va anexa la carnetul

  T.%.6. si va insoti incarcatura pana la destinatie. #arnetul T.%.6. nu se va incredinta niciodata alteipersoane , transportatorul raspunzand pentru pierderea acestuia.

  Sistemul de garantie international

  Gistemul de garantie international constituie al doilea element de baza al sistemul de tranzitT%6. ?cest sistem a fost conceput pentru a se asigura ca taxele si drepturile vamale exigibile in cursuloperatiunilor de tranzit sa fie acoperite in orice moment de o asociatie garanta nationala atunci candtransportatorul T%6 nu poate fi facut responsabil.

  Iunctionarea garantiei sistemului de tranzit T%6 este simpla. Iiecare asociatie nationala care

  reprezintainteresele sectorului de transporturi, stabilita intr-o tara si acceptata de administratia vamala aacestei tari este garanta, garanteaza in acea tara drepturile si taxele care ar deveni exigibile in caz deneregularitate comisa cu ocazia unui transport sub regim T%6. ?ceasta asociatiegaranta nationala garanteaza astfel plata drepturilor si taxelortransportatorilor nationali si straini cuocazia unui transport efectuat sub #arnet T%6 eliberat chiar de ea sau de o asociatie a unei alte tari.

  =imitele monetare ale garantiei sunt fixate pentru fiecare tara separat. Baloarea maximala carepoate fi solicitata de fiecare asociatie nationala este, pentru moment, limitata la 5* *** dolari G'? per#arnet T%6 ()** *** dolari G'? pentru #arnetele T%6 Ltabac4alcoolM.

  Carnetul TI!

  Gub supravegherea #omisiei de control T%6 (T%6>xD, %6' este, pentru moment, singuraorganizatie internationala autorizata sa tipareasca si sa elibereze #arnete T%6 asociatiilor nationalegarante conform conditiilor stabilite printr-un angajament contractual aprobat de #omitetul de gestiuneT%6. Iiecare asociatie nationala elibereaza la randul sau #arnete T%6 operatorilor de transport din tarasa, conform conditiilor stabilite prin declaratia de angajament incheiata intre fiecare operator detransport si asociatie.

  #arnetul T%6 este document cu valoare, care garanteaza plata taxelor vamale a marfurilortransportate in regim T%6, pana la concurenta sumei de 5*.*** 'G. #arnetul T%6 poate fi detinut de orice societate care ! - a fost admisa la regimul vamal T%6 de catre ?sociatia garanta si autorizata safoloseasca carnete T%6 de catre ?utoritatea vamala nationala, - a primit o copie a "anualului Titularului de #arnete T%6, - a semnat eclaratia de angajament privind admiterea la regimul T%6, - a furnizat garantia solicitata de ?sociatie si de lantul de garantii. #arnetele T%6 sunt de mai multe tipuri ! 0 - 9 - 10 - )* voleti si 0 voleti Proiect Pilot (utilizateexclusiv intre 6omania si tarile membre '>. Balabilitatea carnetului T%6 este de maxim 9* zile de la emitere. Transportul anumitor marfuri este complet interzis sub acoperirea carnetului T%6 (ex.! alcool siproduse derivate, tutun si produse derivate

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  34/49

  Aarantiile necesare emiterii la regimul T%6 sunt !- 5.*** N pentru transportul marfurilor obisnuite- /.*** N pentru transportul marfurilor obisnuite in tarile cu risc sporit- suplimentar 5*.***N in cazul transporturilor de marfuri cu risc sporit

  Prezentarea unui #arnet T%6 valabil, purtand numele, stampilele si semnaturile

  organizatiei interantionale si asociatiei emitente si completat corespunzator de catre

  transportator, constituie in sine o dovada a existentei si valabilitatii garantiei. #arnetul T%6 ramanevalabil pana la incheierea transportului T%6 la biroul vamal de destinatie finala, cu conditia ca el sa fifost luat in evidenta la biroul vamal de plecare in termenul fixat de asociatia emitenta.

  Ge intocmeste un singur #arnet T%6 pentru fiecare vehicul rutier sau container. Ge poate intocmitotusi un singur #arnet T%6 pentru un ansamblu de vehicule sau

  pentru mai multe containere incarcate intr-un singur vehicul rutier sau intr-un ansamblu de vehicule. %n

  acest caz, manifestul marfurilor din carnet va trebui sa cuprinda separat continutul fiecarui vehiculfacand parte dintr-un ansamblu devehicule sau al fiecarui container.

  #arnetul T%6 este valabil pentru o singura calatorie. =a fiecare birou vamal de trecere, ca si labirourile vamale de destinatie, vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul sunt prezentateautoritatilor vamale pentru control cu incarcatura si #arnetul T%6 aferent.

  %ncheierea unei operatiuni T%6 trebuie certificata de autoritatile vamale fara intarziere.

  !ecunoasterea intenationala a masurilor de control vamal

  ?l patrulea element de baza pe care se sprijina sistemul T%6 este principiul conform caruiamasurile de control vamal luate in tara de plecare ar trebui sa fie acceptate de tarile tranzitare si dedestinatie.

  @ consecinta a acestui principiu consta in faptul ca marfurile transportate conform sistemuluiT%6 in compartimente de incarcare sigilate ale autovehiculelor rutiere sau containerelor nu vor fi, caregula generala, verificate de birourile vamale de trecere, ceea ce constituie unul din principaleleavantaje ale sistemului T%6 pentru transportator.Dineinteles acest lucru nu exclude dreptul autoritatilorvamale de a efectua controale sporadice in cazul in care ele suspecteaza neregularitati, dar estebineinteles, si chiar stipulat in #onventie, ca acest gen de control ar trebui sa ramana omasura exceptionala.

  e regula, si in afara cazului in care ele ar proceda la controlul marfurilor , autoritatile vamaleale birourilor vamale de trecere ale fiecarei Parti contractante accepta sigiliile vamale ale celorlalteParti contractante, cu conditia ca aceste sigilii sa fie intacte. Totusi, autoritatile vamale mentionate potadauga, daca necesitatile controlului o cer, propriile lor sigilii.

  Gigiliile vamale astfel acceptate de o parte contractanta beneficiaza pe teritoriul sau de aceeasiprotectie juridica ca si sigiliile nationale.

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  35/49

 • 8/13/2019 1061 Transport Rutier

  36/49

  zile (autorizatie de scurta durata, deculo