1. Kesultanan Brunei

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. Kesultanan Brunei

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  1/17

  Nama Ahli Kumpulan: Low Jian Hao

  Ooi Choon Tat

  Ang Yong Kiang

  Nama Pensyarah: En. Azhar

  *

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  2/17

  *Mengikut pandangan para sejarawan, sebuahkerajaan Hindu yang digelar sebagaiPo-ni atauPo-li

  oleh orang China telah pun wujud di Brunei sebelum

  Kesultanan Brunei.

  *Kerajaan awal itu dipercayai ditubuhkan oleh satu

  puak yang dikenali sebagai Bisaya yang datang dari

  Jawa atau Sumatera dan puak ini kemudiannya telah

  mendiami di kawasan sekitar kuala Sungai Brunei.*Berdasarkan catatan China, Kerajaan brunei pernah

  menghantar utusan ke China pada tahun 517 .M. ,

  522 .M. , 616 .M. , 630 .M. dan 699 .M..

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  3/17

  *Orang-orang Arab pula telah mengenali Brunei

  sekitar abad ke-10 .M.. Buktinya, Nakhoda al-Bozrg

  ibn Syahriyar dalam bukunya Ajaib al Hindi pada

  tahun 977 pernah mencatatkan tentang Kampung Air

  yang terletak di kuala Sungai Brunei.

  *Kerajaan Brunei ini pernah ditakluki oleh empayar

  Srivijaya pada awal abad ke-9 serta pernah dijajaholeh empayar Majapahit tetapi akhirnya berjaya

  membebaskan diri dan kembali sebagai sebuah

  negeri yang penting.

  *Menurut buku Sejarah dan Tamadun Islam di Asia

  Tenggara, karya Saifullah dan Samsu, dipercayai

  bahawa agama Islam telah masuk ke Brunei jauh

  sebelum tahun 1368 .M..

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  4/17

  *Namun, pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad

  Syah (1363-1402) agama Islam barulah dijadikan

  sebagai agama rasmi bagi seluruh negara.*Walau bagaimanapun, ada pendapat juga tentang raja

  pertama Brunei memeluk agama Islam adalah pada

  tahun 1402 setelah pemerintahan Awang Alak

  Bertabah.

  *Kesultanan Brunei mencapai puncak kejayanya pada

  zaman pemerintahan Sultan Bolkiah (1485-1524).

  Ketika itu, kekuasaan Brunei semakin luas dariSarawak, Sabah, Kepulauan Sulu hinggalah ke hujung

  barat laut Kalimantan.

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  5/17

  *Pengaruh Sultan juga tersebar hingga ke

  Filipina dan memasukkan Teluk Manila dalam

  wilayah takluk Brunei pada masa itu.*Sultan Bolkiah juga menjalinkan hubungan

  baik dengan Raja Jawa serta Raja Melaka dan

  telah mewujudkan kemakmuran di Brunei.*Kemakmuran ini dinikmati oleh semua rakyat

  di Brunei dan hampir semua rakyat pada masa

  itu memiliki rumah kayu yang berdiri di atas airyang sebagai simbol kehidupan megah pada

  masa itu.

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  6/17

  *Sistem pemerintahan Brunei adalah sistem

  monarki mutlak. Sultan Hassanal Bolkiah

  yang gelarannya diturunkan dalam wangsa

  yang sama sejak abad ke-15 ialah ketua

  negara dan ketua kerajaan Brunei.

  *Walaupun baginda secara berkesan

  merupakan pemerintah tertinggi tetapi

  baginda ada juga dinasihati oleh beberapa

  majlis dan sebuah kabinet menteri.

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  7/17

  *Catatan Cina abad ke-11 Masihi mengatakan bahawa

  hasil utama Brunei ialah kapur barus, setanggi, lilin

  kuning, kulit penyu, dan mutiara.

  *Saudagar-saudagar dari Timur dan Barat turut ditarikoleh kemakmuran dan kekayaannya serta telah

  menjalankan perdagangan di pelabuhan Brunei itu.

  *Sultan Bolkiah juga membuat perjanjianperdagangan dengan pihak Portugis.

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  8/17

  *Pengganti Sultan Bolkiah oleh puteranya dengan gelaran

  Sultan Abdul kahar. Pada era pemerintahan baginda,

  sisa-sisa angkatan Ferdinand Magellan yang dipimpinoleh Sebastian del Cano telah sampai dan singgah di

  Brunei sekitar tahun 1521 .M..

  *Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kahar ini Brunei

  telah didatangi oleh orang Portugis untuk berdagang dandikatakan pada masa itu Brunei merupakan pelabuhan

  yang maju dan besar.

  *Sekitar tahun 1521 .M., penduduknya mengikut AntoniaPigafetta berjumlah lebih kurang 100 000 orang.

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  9/17

  *Pada tahun 1530 .M.. Sultan Abdul Kahar telah

  mangkat dan digantikan oleh puteranya Sultan Saiful-

  Rijil dan pada masa pemerintahan baginda, Brunei

  telah berkonflik dengan Sepanyol dan Brunei telah

  memasuki zaman kemerosotan.

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  10/17

  *Pada abad ke-16, Brunei merupakan sebuah

  negara yang makmur dan kaya.

  *Saudagar dari China, Melaka, Majapahit dan

  Barat datang berdagang di Brunei.*Kegemilangan Brunei itu telah menarik minat

  Sepanyol untuk menaklukinya.

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  11/17

  *Brunei merosot selepas pemerintahan Sultan Hassan

  iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Saiful-Rijal,

  Brunei telah mula berkonflik dengan orang Sepanyol.Sebab-sebab merosot:

  Perebutan kuasa antara waris diraja

  Pertelingkahan dalam kalangan pembesar-pembesarKegiatan lanun di sekitar laut Brunei.

  Kemunculan kuasa penjajah Eropah di rantau sebelah

  sini yang menggugat corak perdagangan tradisi sertamemusnahkan asas ekonomi Brunei selain negara-

  negara lain di Asia Tenggara.

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  12/17

  Tahun 1565

  Sepanyol datang ke kepulauan Filipina.

  Tahun 1571

  Sepanyol telah berjaya menawan Manila yang di bawahpenguasaan Brunei.

  Manila dijadikan sebagai pusat perdagangan, pertahan,

  dan mengembangkan agama Kristian.

  1576

  Gabenor Sepanyol di Manila menghantar wakil untukberbincang dengan Brunei yang berkaitan dengan isu agama.

  Tuntutan Sepanyol:- Brunei tidak menyebarkan dakwah Islam di Filipina kerana

  dianggap mengganggu kegiatan menyebarkan ajaran Kristiandi sana.

  Membenarkan para pendakwah Kristian menyebarkan agama

  Kristian di Brunei.

  l i d

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  13/17

  Tahun 1578

  Sepanyol menyerang Brunei denganbantuan Pangeran Seri Lela dan PangeranSeri Ratna kerana tuntutan tersebut ditolakdengan tegas oleh Sultan Brunei.

  Sepanyol berjaya menggalahkan Bruneidan Sultan melarikan diri ke Meragangdan kemudiannya ke Jerudong.

  Tahun 1579

  Pangeran Bendahara Sakam yang setia kepadaSultan telah bertahan di Puala Ambok dan sambilmengumpul pengikut-pengikut.

  Pangeran Bendahara Sakam menyerang balas danberjaya mengusir Sepanyol dari Brunei.

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  14/17

  *Pada tahun 1658, Sultan Brunei menghadiahkan

  kawasan timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu

  di Filipina Selatan sebagai penghargaan terhadapSultan Sulu kerana membantu menyelesaikan perang

  saudara antara Sultan Abdul Mubin dengan Pangeran

  Mohidin.

  *Menjelang abad ke-18, kekuasaan brunei terhadapkawasan-kawasan di bahagian utara mula lemah.

  *Dengan itu, Sultan Sulu telah mengambil

  kesempatan tersebut untuk mengisytiharkankemerdekaannya.

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  15/17

  *Pada tahun 1839, James Brooke telah datang ke

  Sarawak dan menjadi raja di situ serta menyerang

  Brunei sehinggalah Brunei kehilangankekuasaannya ke atas Sarawak.

  *Pada masa yang sama, Syarikat Borneo Utara

  British (SBUB) juga meluaskan pengaruhnya diSabah.

  *Akhirnya, pada tahun 1888, Brunei telah menjadi

  sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan

  British dengan mengekalkan kedaulatan dalamnegerinya namun hal ehwal luar negara adalah di

  bawah kawalan British.

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  16/17

  *

  Ahmad Jelani Halimi, (2008). Sejarah dan

  Tamadun Bangsa Melayu, Kuala Lumpur:

  Utusan Publications & Distributors.

  Lisa Yip Shukye, & Jais Bin Abdul Hamid.

  (2012). Sejarah Politik Malaysia Sehingga

  Awal Abad ke-20. Selangor: Penerbitan

  Multimedia.

  Saifullah Mohd Sawi & Samsu Adabi Mamat,(2009). Sejarah dan Tamadun Islam di Asia

  Tenggara, Shah Alam: Karisma Publications.

 • 7/27/2019 1. Kesultanan Brunei

  17/17

  Sama-

  sama

  Terima

  Kasih

Search related