Click here to load reader

04 OMV - Departman za mehanizaciju i ...mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/12/04-OMV-menjac1.pdf · PDF file 7udqvplvlmd =dgdfl suhqrv vqdjh sr srwuhel rg prwrud gr

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 04 OMV - Departman za mehanizaciju i...

 • TransmisijaTransmisija

  Zadaci: • prenos snage po potrebi od motora do pogonskih točkova i

  obrnuto • transformacija parametara snage:

  • obrtni moment • broj obrtaja • smer• smer

  • pogon dopunskih potrošača

  Zahtevi • visok stepen korisnosti • mala masa i inercija • laka promena stepena prenosa • bešuman rad • dug radni vek • pogodnost održavanja...

 • TransmisijaTransmisija

  Motor

  Vozilo

 • TransmisijaTransmisija

  Zavisnost između parametara snage na kolenastom vratilu motora i na pogonskim točkovima:

  - brzina kretanja, km/h (1 m/s = 3,6 km/h)

  rD - dinamički poluprečnik točka, m

  TRi

  nr0,377 v D

   

  D

  n - broj obrtaja kolenastog vratila, o/min n = 30 ω / π

  - obimna sila na pogonskim točkovima, N

  iTR - ukupni prenosni odnos u transmisiji, iTR = im iGP im - prenosni odnos u menjaču iGP - prenosni odnos glavnog prenosnika

  D

  TRTR O r

  Miη F

   

 • TransmisijaTransmisija

  Motor Vozilo

 • TransmisijaTransmisija

  Podela prema načinu prenosa snage:

  • mehanička: frikcioni elementi, zupčanici, zglobovi, vratila

  • hidromehanička: kombinacija mehaničke i hidrodinamičke transmisije - mehanička transmisija uz dodatak hidrodinamičkog transformatora obrtnog momenta (vozila sa automatskim menjačima);automatskim menjačima);

  • elektromehanička - kombinovana transmisija u kojoj se snaga sa motora na pogonske točkove prenosi mehaničkim i električnim putem (u rednoj, paralelnoj ili kombinovanoj vezi), koristi se u vozilima sa hibridnim pogonom

 • Elementi transmisijeElementi transmisije

  • putnički automobili: najrasprostranjenija koncepcija

  Osnovni elementi transmisije: • spojnica • menjač • osovinski prenosnik: glavni prenosnik sa

  diferencijalnim prenosnikom • pogonska vratila

 • Elementi transmisijeElementi transmisije

  • putnički automobili i teretna vozila: klasična koncepcija

  Osnovni elementi transmisije: • spojnica • menjač • osovinski prenosnik: glavni prenosnik sa

  diferencijalnim prenosnikom • zglobni prenosnici, pogonska vratila

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Osnovni zadaci menjača: • transformacija obrtnog momenta i broja obrtaja • promena smera kretanja vozila • prekid toka snage

  Tipovi menjača: • mehanički • mehanički

  - zupčasti sa nepokretnim ili pokretnim osama vratila - frikcioni prenosnik

  • kombinovani - hidromehanički = hidrodinamički + mehanički

  Najrasprostranjenija koncepcija: Zupčasti menjač sa nepokretnim osama vratila, povezan sa motorom preko suve frikcione spojnice.

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Zupčasti menjač sa nepokretnim osama vratila

  -sa saosnim ulaznim i izlaznim vratilom (tzv. sa 3 vratila)

  -sa nesaosnim ulaznim i izlaznim vratilom (tzv. sa 2 vratila)

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  10

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  11

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  12

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Zupčasti menjač sa saosnim ulaznim i izlaznim vratilom

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Zupčasti menjač sa saosnim ulaznim i izlaznim vratilom

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Zupčasti menjač sa saosnim ulaznim i izlaznim vratilom

  Imv

  Iiz

  s

  mv m z

  z

  z

  z i

  1

  Prenosni odnos u nekom stepenu prenosa određen je odnosima broja zuba spregnutih zupčanika preko kojih se u tom stepenu prenosa prenosi snaga.

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Zupčasti menjač sa saosnim ulaznim i izlaznim vratilom

  Prenosni odnos u nekom stepenu prenosa određen je odnosima broja zuba spregnutih zupčanika preko kojih se u tom stepenu prenosa prenosi snaga.

  IImv

  IIiz

  s

  mv m z

  z

  z

  z i

  2

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Zupčasti menjač sa saosnim ulaznim i izlaznim vratilom

  Prenosni odnos u nekom stepenu prenosa određen je odnosima broja zuba spregnutih zupčanika preko kojih se u tom stepenu prenosa prenosi snaga.

  IIImv

  IIIiz

  s

  mv m z

  z

  z

  z i

  3

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Zupčasti menjač sa saosnim ulaznim i izlaznim vratilom

  Prenosni odnos u nekom stepenu prenosa određen je odnosima broja zuba spregnutih zupčanika preko kojih se u tom stepenu prenosa prenosi snaga.

  im4 = 1

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Zupčasti menjač sa saosnim ulaznim i izlaznim vratilom

  Prenosni odnos u nekom stepenu prenosa određen je odnosima broja zuba spregnutih zupčanika preko kojih se u tom stepenu prenosa prenosi snaga.

  Vmv

  Viz

  s

  mv m z

  z

  z

  z i

  5

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Zupčasti menjač sa saosnim ulaznim i izlaznim vratilom

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Zupčasti menjač sa nesaosnim ulaznim i izlaznim vratilom

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Izbor prenosnih odnosa

  BSP > logen(iTRmax/iTRmin) + 1,

  Kriterijum za izbor najvećeg (ili jednog od najvećih) prenosnih odnosa menjača može biti maksimalna potrebna ili moguća obimna sila na pogonskim točkovima:

  TRTR O r

  Miη F

   

  D O r

  GPmaxTR

  maxOD max,m iMη

  Fr i

   

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik BSP > logen(iTRmax/iTRmin) + 1,

  • maksimalni uspon koji vozilo može da savlada • raspoloživo prijanjanje pogonskih točkova (na podlozi sa dobrim

  prijanjanjem) • postizanje veoma malih brzina kretanja ("puzajuće" brzine) na

  određenom broju obrtaja motora, npr. kod teretnih i radnih vozila...

  TRTR O r

  Miη F

   

  D O r

  GPmaxTR

  maxOD max,m iMη

  Fr i

   

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik BSP > logen(iTRmax/iTRmin) + 1,

  Izbor minimalnog prenosnog odnosa u menjaču (najviši stepen prenosa): • kinematski uslov za postizanje maksimalne brzine kretanja vozila na

  maksimalnom broju obrtaja motora, ili • postizanja putne brzine u određenom brzinskom režimu rada motora...

  i

  nr0,377 v D

   

  GPmax

  maxD min,m iv

  nr. i

   

   3770

  TRi

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Izbor broja stepeni prenosa

  Spoljašnja brzinska karakteristika motora (puna linija) i parcijalne brzinske karakteristike karakteristike (isprekidane linije)

  uslov: da je najveća brzina kretanja u nižem stepenu prenosa pri nmax jednaka ili veća od brzine kretanja vozila pri nMmax

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Izbor broja stepeni prenosa

  Elastičnost motora po broju obrtaja: en = nmax / nMmax > 1

  uslov: da je najveća brzina kretanja u nižem stepenu prenosa pri nmax jednaka ili veća od brzine kretanja vozila pri nMmax

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Izbor broja stepeni prenosa

  Elastičnost motora po broju obrtaja: en = nmax / nMmax > 1

  BSP > logen(iTRmax/iTRmin) + 1,

  GPim

  maxD

  GPim

  maxMD

  ii

  nr0,377

  ii

  nr0,377

   

    

  1

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Izbor broja stepeni prenosa

  Elastičnost motora po broju obrtaja: en = nmax / nMmax > 1

  BSP > logen(iTRmax/iTRmin) + 1,

  GPim

  maxD

  GPim

  maxMD

  ii

  nr0,377

  ii

  nr0,377

   

    

  1

  im

  max

  im

  maxM

  i

  n

  i

  n 

  1

  n

  maxM

  max

  im

  im e n

  n

  i

  i 

  1

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Izbor broja stepeni prenosa

  Elastičnost motora po broju obrtaja: en = nmax / nMmax > 1

  BSP > logen(iTRmax/iTRmin) + 1,

  GPim

  maxD

  GPim

  maxMD

  ii

  nr0,377

  ii

  nr0,377

   

    

  1

  im

  max

  im

  maxM

  i

  n

  i

  n 

  1

  n

  maxM

  max

  im

  im e n

  n

  i

  i 

  1

  11  BSPn BSPm

  m e i

  i

  BSP > log en(iTRmax/iTRmin) + 1,

  BSP > log en(im max/im min) + 1,

 • Menjački prenosnikMenjački prenosnik

  Testerasti dijagram odnosa broja obrtaja motora i brzine vozila

  BSP

Search related