Click here to load reader

Web viewC. Silat Minangkabau. D. Silat dada tuma. 30. ... Di Malaysia, suku kaum manakah yang banyak menghasilkan arca ukiran kayu? I Jah Hut. II Mahmeri. III Penan. IV

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Web viewC. Silat Minangkabau. D. Silat dada tuma. 30. ... Di Malaysia, suku kaum manakah yang banyak...

1. Apakah yang dihasilkan oleh garisan dalam gambar rajah di atas ?

A. corak

B. ton

C. bentuk

D. pergerakan

2. Apakah jenis rupa berdasarkan pernyataan di atas ?

A. Organik

B. Geometri

C. Positif

D. Negatif

A B C D

3. Yang manakah rupa organik dalam gambar rajah di atas ?

4. Apakah warna yang tidak dapat diperolehi daripada campuran warna-warna lain ?

A. Merah

B. Jingga

C. Ungu

D. Hijau

5. Antara berikut, yang manakah bentuk konkrit ?

I Air

II Arca

III Origami

IV Catan lanskap

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

ms 1

6.Apakah kesan yang dapat dinikmati apabila sesuatu corak berimbangan simetri ?

A.Kontra

B.Harmoni

C. Penegasan

D. Kepelbagaian

7. Apakah jenis garisan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan paku pakis ?

A berpancar

B berbulu dan bergerigi

C beralun

D berombak

8. Nyatakan jenis jalinan yang terdapat pada kulit buah durian ?

A.Jalinan asli

B.Jalinan sentuh

C. Jalinan buatan

D. Jalinan tampak

A C

B D

9. Lukisan manakah menggunakan perspektif untuk menimbulkan ruang?

ms 2

10..Berdasarkan gambar rajah di bawah, yang manakah menunjukkan susunan corak

orgee.

A.

B.

C.

D.

11.. Apakah jenis bahan yang dihasilkan daripada contengan pensel atau arang ?

A.Asid lektik

B. Karbon

C.Sodium

D.Soda ash

A B

C D

12.Berdasarkan gambar di atas , mana satukah yang menunjukkan kontra ?.

Ms 3

13 Apakah media dan bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan lukisan

di atas ?

A pastel

B pen teknikal dan dakwat

C Cat air dan berus

D arang

14 Siapakah yang dikenali sebagai Bapa Cat Air Eropah ?

A.Leonardo Da Vinci

B.Salvado Dali

C.Paul Rubens

D.Albrecht Durer

A B

C D

15. Bentuk yang manakah paling sesuai bagi rekaan tetingkap fokus dalam rajah di

atas ?

ms 4

16.Untuk mewujudkan sebuah catan yang menggambarkan suasana pada waktu pagi, jenis warna apakah yang paling sesuai digunakan ?

A. Sejuk dan terang

B. Panas dan sejuk

C.Gelap dan pudar

D.Panas dan harmoni

17.Apakah prinsip rekaan yang menjadi asas bagi rekabentuk stuktur sebuah

layang-layang atau wau ?

A.Kontra

C.Imbangan

B.Kesatuan

D.kepelbagaian

18. Antara berikut objek yang manakah mempunyai garisan grid tidak formal ?

A.Jaring

C.Roda basikal

B.Ira kayu

D.Atap genting

19. Nyatakan jenis muka taip di atas.

A.Sans serif

C.Serif

B.Serif Egyptian

D.Times New Roman

20.Di antara pernyataan berikut manakah merupakan fungsi ilustrasi.

1 Menggambarkan dekoratif atau unsur hiasan.

11 Memberikan maklumat tentang sesuatu subjek atau objek.

111 Melariskan barangan tersebut.

1V Menyampaikan komentar atau penerangan dengan lebih jelas.

A.I, II dan III

C.I, II dan IV

B.II, III dan IV

D. I, II, III dan IV

ms 5

21. Apakah jenis cetakan berdasarkan pernyataan di atas. ?

A Cetakan saring

B Cetakan timbulan

C Cetakan benam

D Cetakan Plangraf atau litografi

1 111

11 1V

22. Berdasarkan gambarajah di atas apakah alatan yang sesuai digunakan untuk

membuat cetakan lino. ?

ms 6

23. Apakah tujuan mencampurkan minyak masak ke dalam lilin semasa proses

mencanting batik ?

A Mengeraskan lilin

B Mencairkan lilin

C Menghalang warna dari merebak

D Memudahkan aliran lilin semasa mencanting

24. Berdasarkan gambar rajah di atas, apakah proses yang dijalankan dalam kraf

anyaman ?

A Melayur daun mengkuang.

B. Melurut daun mengkuang

C. Menyisip daun mengkuang

D. Membelah daun mengkuanh

25. Apakah fungsi sekam padi dalam proses pembakaran tembikar di atas?

A. Menyejukkan tembikar secara beransur-ansur.

B. Mengeraskan tembikar.

C. Mengelakkan tembikar daripada retak apabila disejukkan.

D . Menghitamkan tembikar

ms 7

11

111

11 1V

26. Bahagian manakah dalam rajah di atas dipangil pengapit kepala kain ?

A 1

B 11

C 111

D 1V

27. Apakah jenis arca di atas?

A. Timbulan

B. Kinatik

C. Assemblaj

D. Mobail

ms 8

A B

C D

28 Manakah alat yang digunakan untuk membuat silat, mengikis dan melicinkan

corak dalam ukiran kayu dalam rajah di ata ?

29. Antara bentuk silat berikut, yang manakah paing mudah dan paling cepat untuk

disiapkan dalam ukiran kayu tradisional .?

A.Silat belah rotan

B.Silat leper

C.Silat Minangkabau

D.Silat dada tuma

30. Manakah antara berikut bukan teknik membuat tembikar?

A. Putaran

B. Lingkaran

C. Tempelan

D. kepingan

ms 9

.

31 . Apakah nama alatan yang digunakan dalam proses menyediakan daun di dalam

gambar rajah di atas .?

A. Penyisip

B. Jangka

C. Pelurut

D. Pisau ukir

32.. Apakah kegunaan alatan di atas dalam masyarakat tempatan ?

A. Menyucuk sanggul

B. Mengupas kelapa

C. Mengacip pinang

D. Memotong sayur

33 Antara berikut, yang manakah menjelaskan tentang arca?

A. Rekaan tiga dimensi yang memberi sesuatu tafsiran.

B. Reka bentuk yang mementingkan nilai

C. Hasil seni yang boleh dilihat dari satu sudut.

D. Hasil karya yang boleh difahami

ms 10

34. Apakah nama alat tenunan dalam rajah di atas ?

A Rahak

B Kek pua

C Kek atau loom

D Kayu penggulung

35 Antara berikut, yang manakah menjelaskan tentang arca?

A.Rekaan tiga dimensi yang memberi sesuatu tafsiran.

B. Reka bentuk yang mementingkan nilai

C. Hasil seni yang boleh dilihat dari satu sudut.

D.Hasil karya yang boleh difahami

36 Apakah kegunaan soda ash dalam pembuatan batik canting.?

Search related