of 2 /2

 · Polski rynek pracy sie przepoczwa- rm. - Widaé wieksza gotowošé do po- dejmowania ryzyka. Spora czeéé ... Rozmawiam z przedsiebiorca bu- dowlanym. Wspominam o bezro- bociu

Embed Size (px)

Text of  · Polski rynek pracy sie przepoczwa- rm. - Widaé wieksza gotowošé do po- dejmowania ryzyka....

Page 1:  · Polski rynek pracy sie przepoczwa- rm. - Widaé wieksza gotowošé do po- dejmowania ryzyka. Spora czeéé ... Rozmawiam z przedsiebiorca bu- dowlanym. Wspominam o bezro- bociu
Page 2:  · Polski rynek pracy sie przepoczwa- rm. - Widaé wieksza gotowošé do po- dejmowania ryzyka. Spora czeéé ... Rozmawiam z przedsiebiorca bu- dowlanym. Wspominam o bezro- bociu