of 8 /8
ŠESTO SAVJETOVANJE HRVATSKOG OGRANKA MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE Opatija, 13. ─ 16. svibnja 2018. OPTIMALNA REKONFIGURACIJA DISTRIBUCIJSKIH MREŽA BAZIRANA NA MJEŠOVITOM CJELOBROJNOM PROGRAMIRANJU UZ APROKSIMACIJU STOŠCEM DRUGOG REDA DAMIR JAKUS , RADE ČAĐENOVIĆ, PETAR SARAJČEV , JOSIP V ASILJ LOZICA TS: 5->1700 kVA DV: 4,3 km KB: 3,2 km PELEŠ PELEŠ KOPAČA 8 MVA TS Rogoznica (30/10 kV) DV/KB 30 kV Rogoznica-Vodolež 5.1km UKUPNO TS: 36->9570 kVA DV: 23,0km (50%) KB: 23,0km (50%) LEGENDA: DV/KB DV/KB (rezerva) TS 10/0.4 kV 4 MVA ŠKOLA TS: 9->3750 kVA DV: 0 km KB: 9,4 km JADRAN TS: 9->2530 kVA DV: 2,4 km KB: 9,4 km MLINICE KOPAČA KOPAČA 2 ROGOZNICA 2 SMOKVICA LUKA TS: 13->1560 kVA DV: 16,3 km KB: 1,1 km SMOKVICA JAREBINJAK PODORLJAK STARO SELO SOLINE MEDINE MOVAR DVORNICE KANICA OGLAVCI (TS VODOLEŽ)

HRVATSKOG OGRANKA R MEĐUNARODNE ŠESTO …KOMBINIRANI , hZ/^d

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HRVATSKOG OGRANKA R MEĐUNARODNE ŠESTO …KOMBINIRANI , hZ/^d

 • ŠESTO SAVJETOVANJE

  HRVATSKOG OGRANKA MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJEOpatija, 13. ─ 16. svibnja 2018.

  OPTIMALNA REKONFIGURACIJA DISTRIBUCIJSKIH MREŽA

  BAZIRANA NA MJEŠOVITOM CJELOBROJNOM

  PROGRAMIRANJU UZ APROKSIMACIJU

  STOŠCEM DRUGOG REDA

  DAMIR JAKUS , RADE ČAĐENOVIĆ,

  PETAR SARAJČEV, JOSIP VASILJ

  LOZICATS: 5->1700 kVA

  DV: 4,3 km

  KB: 3,2 km

  PELEŠ

  PELEŠ

  KOPAČA

  8 MVA

  TS

  Ro

  go

  zn

  ica

  (3

  0/1

  0 k

  V)

  DV

  /KB

  30

  kV

  Ro

  go

  zn

  ica

  -Vo

  do

  lež

  5.1

  km

  UKUPNO

  TS: 36->9570 kVA

  DV: 23,0km (50%)

  KB: 23,0km (50%)

  LEGENDA:

  DV/KB

  DV/KB (rezerva)

  TS 10/0.4 kV

  4 MVA

  ŠKOLATS: 9->3750 kVA

  DV: 0 km

  KB: 9,4 km

  JADRAN TS: 9->2530 kVADV: 2,4 km

  KB: 9,4 km

  MLINICE

  KOPAČA

  KOPAČA 2

  ROGOZNICA 2

  SMOKVICA

  LUKA

  TS: 13->1560 kVA

  DV: 16,3 km

  KB: 1,1 km

  SMOKVICA

  JAREBINJAK

  PODORLJAK

  STARO SELO

  SOLINE

  MEDINE

  MOVAR

  DVORNICE

  KANICA

  OGLAVCI

  (TS VODOLEŽ)

 • ŠESTO SAVJETOVANJE

  HRVATSKOG OGRANKA MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJEOpatija, 13. ─ 16. svibnja 2018.

  OPTIMALNA REKONFIGURACIJA DISTRIBUCIJSKIH MREŽA BAZIRANA NA MJEŠOVITOM CJELOBROJNOM PROGRAMIRANJU UZ

  APROKSIMACIJU STOŠCEM DRUGOG REDA

  Damir Jakus , Rade Čađenović, Petar Sarajčev, Josip Vasilj

  MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE FUZZY LOGIKA

  HEURISTIKA META-HEURISTIKA

  GENETSKI ALGORITMI

  ALGORITMIMRAVLJE KOLONIJE

  ALGORITAM SUKCESIVNE

  ZAMJENE GRANA

  ITERATIVNE METODE

  LINEARNO,KVADRATNO,NELINARNO

  SIMULIRANO KALJENJE

  MJEŠOVITO CJELOBROJNO

  PROGRAMIRANJE

  METODE BAZIRANE NA PRORAČUNU

  TOKOVA SNAGA

  OPTIMIZACIJA ROJEM ČESTICA

  KOMBINIRANI HEURISTIČKI ALGORITMI

  POSEBNI HEURISTIČKI ALGORITMI

  • Rekonfiguracijom mreže omogućuje se:

  • ponovna uspostava napajanja nakon nastanka poremečaja(kvara) u mreži

  • poboljšanje pogonskih svojstava mreže u normalnom pogonskom stanju

  • Većina gubitaka u EES se odnosi na gubitke u DM

  • Topološkim promjenama na operativnoj razini moguće je utjecati na tokove snaga

  u mreži a time i na iznos gubitaka snage po elementima mreže, napone u mreži,

  indekse pouzdanosti sustava i kvalitetu napajanja

 • ŠESTO SAVJETOVANJE

  HRVATSKOG OGRANKA MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJEOpatija, 13. ─ 16. svibnja 2018.

  OPTIMALNA REKONFIGURACIJA DISTRIBUCIJSKIH MREŽA BAZIRANA NA MJEŠOVITOM CJELOBROJNOM PROGRAMIRANJU UZ

  APROKSIMACIJU STOŠCEM DRUGOG REDA

  Damir Jakus , Rade Čađenović, Petar Sarajčev, Josip Vasilj

  0 ≤ 𝑝𝑖𝑗 ≤ 𝑀𝑧𝑖𝑗0 ≤ 𝑝𝑗𝑖 ≤ 𝑀𝑧𝑗𝑖0 ≤ 𝑞𝑖𝑗 ≤ 𝑀𝑧𝑖𝑗0 ≤ 𝑞𝑗𝑖 ≤ 𝑀𝑧𝑗𝑖𝑧𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑧𝑗𝑖 ≥ 0

  𝑧𝑖𝑓 = 0, 𝑓 ∈ 𝐵𝐹

  𝑧𝑖𝑗 + 𝑧𝑗𝑖 = 1, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑊\𝑊𝑆

  𝑧𝑖𝑗 + 𝑧𝑗𝑖 = 𝑦𝑖𝑗 , (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑊𝑠

  𝑗:(𝑖,𝑗)∈𝑊

  𝑧𝑗𝑖 +

  𝑗:(𝑗,𝑖)∈𝑊

  𝑧𝑖𝑗 = 1, 𝑖 ∈ 𝐵\𝐵𝐹

  𝑦𝑖𝑗 ∈ {0,1}, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑊𝑠

  ____________________

  SUPSTITUCIJE:

  𝐿𝑖𝑗 =𝑝𝑖𝑗2 + 𝑞𝑖𝑗

  2

  𝑣𝑖2

  𝐿𝑗𝑖 =𝑝𝑗𝑖2 + 𝑞𝑗𝑖

  2

  𝑣𝑗2

  𝑣𝑖2 = 𝑢𝑖

  𝑝𝑖𝐿 =

  𝑗:(𝑖,𝑗)∈𝑊

  [ 𝑝𝑗𝑖 − 𝑝𝑖𝑗 − 𝑟𝑖𝑗𝐿𝑗𝑖] +

  𝑗:(𝑗,𝑖)∈𝑊

  [ 𝑝𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑗 − 𝑟𝑖𝑗𝐿𝑖𝑗]

  𝑞𝑖𝐿 =

  𝑗:(𝑖,𝑗)∈𝑊

  [ 𝑞𝑗𝑖 − 𝑞𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗𝐿𝑗𝑖] +

  𝑗:(𝑗,𝑖)∈𝑊

  [ 𝑞𝑖𝑗 − 𝑞𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗𝐿𝑖𝑗]

  0 ≤ 𝐿𝑖𝑗 ≤ 𝑀𝑧𝑖𝑗0 ≤ 𝐿𝑗𝑖 ≤ 𝑀𝑧𝑗𝑖

  𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 ≤ 1 − 𝑧𝑖𝑗 𝑀 + 2 𝑟𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗 + 𝑥𝑖𝑗𝑞𝑖𝑗 − 𝑟𝑖𝑗2 + 𝑥𝑖𝑗

  2 𝐿𝑖𝑗𝑢𝑗 − 𝑢𝑖 ≤ 1 − 𝑧𝑗𝑖 𝑀 + 2 𝑟𝑖𝑗𝑝𝑗𝑖 + 𝑥𝑖𝑗𝑞𝑗𝑖 − 𝑟𝑖𝑗

  2 + 𝑥𝑖𝑗2 𝐿𝑗𝑖

  𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 ≥ − 1 − 𝑧𝑖𝑗 𝑀 + 2 𝑟𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗 + 𝑥𝑖𝑗𝑞𝑖𝑗 − 𝑟𝑖𝑗2 + 𝑥𝑖𝑗

  2 𝐿𝑖𝑗𝑢𝑗 − 𝑢𝑖 ≥ − 1 − 𝑧𝑗𝑖 𝑀 + 2 𝑟𝑖𝑗𝑝𝑗𝑖 + 𝑥𝑖𝑗𝑞𝑗𝑖 − 𝑟𝑖𝑗

  2 + 𝑥𝑖𝑗2 𝐿𝑗𝑖

  𝑢𝑖 = 𝑣𝑖𝑠𝑒𝑡 2 ∀𝑖 ∈ 𝐵𝐹

  𝑣𝑖𝑀𝐼𝑁 2 ≤ 𝑢𝑖≤ 𝑣𝑖

  𝑀𝐴𝑋 2 ∀𝑖 ∈ 𝐵\𝐵𝐹

  SOCP konverzija:

  𝐿𝑖𝑗 =𝑝𝑖𝑗2 + 𝑞𝑖𝑗

  2

  𝑣𝑖2 = 𝑢𝑖

  => 𝐿𝑖𝑗 ≥𝑝𝑖𝑗2 + 𝑞𝑖𝑗

  2

  𝑣𝑖2 = 𝑢𝑖

  =>

  2𝑝𝑖𝑗2𝑞𝑖𝑗𝐿𝑖𝑗 − 𝑢𝑖 2

  ≤ 𝐿𝑖𝑗 + 𝑢𝑖 => 𝑝𝑖𝑗2 + 𝑞𝑖𝑗

  2 ≤ 𝐿𝑖𝑗𝑢𝑖

  𝐿𝑗𝑖 =𝑝𝑗𝑖2 + 𝑞𝑗𝑖

  2

  𝑣𝑗2 = 𝑢𝑗

  => 𝐿𝑗𝑖 ≥𝑝𝑗𝑖2 + 𝑞𝑗𝑖

  2

  𝑣𝑗2 = 𝑢𝑗

  =>

  2𝑝𝑗𝑖2𝑞𝑗𝑖𝐿𝑗𝑖 − 𝑢𝑗 2

  ≤ 𝐿𝑗𝑖 + 𝑢𝑗 => 𝑝𝑗𝑖2 + 𝑞𝑗𝑖

  2 ≤ 𝐿𝑗𝑖𝑢𝑗

 • ŠESTO SAVJETOVANJE

  HRVATSKOG OGRANKA MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJEOpatija, 13. ─ 16. svibnja 2018.

  OPTIMALNA REKONFIGURACIJA DISTRIBUCIJSKIH MREŽA BAZIRANA NA MJEŠOVITOM CJELOBROJNOM PROGRAMIRANJU UZ

  APROKSIMACIJU STOŠCEM DRUGOG REDA

  Damir Jakus , Rade Čađenović, Petar Sarajčev, Josip Vasilj

  Test mreža – 10 kV mreža napajana preko TS 30/10 kV Primošten

  LOZICATS: 5->1700 kVA

  DV: 4,3 km

  KB: 3,2 km

  PELEŠ

  PELEŠ

  KOPAČA

  8 MVA

  TS

  Ro

  go

  zn

  ica

  (3

  0/1

  0 k

  V)

  DV

  /KB

  30

  kV

  Ro

  go

  zn

  ica

  -Vo

  do

  lež

  5.1

  km

  UKUPNO

  TS: 36->9570 kVA

  DV: 23,0km (50%)

  KB: 23,0km (50%)

  LEGENDA:

  DV/KB

  DV/KB (rezerva)

  TS 10/0.4 kV

  4 MVA

  ŠKOLATS: 9->3750 kVA

  DV: 0 km

  KB: 9,4 km

  JADRAN TS: 9->2530 kVADV: 2,4 km

  KB: 9,4 km

  MLINICE

  KOPAČA

  KOPAČA 2

  ROGOZNICA 2

  SMOKVICA

  LUKA

  TS: 13->1560 kVA

  DV: 16,3 km

  KB: 1,1 km

  SMOKVICA

  JAREBINJAK

  PODORLJAK

  STARO SELO

  SOLINE

  MEDINE

  MOVAR

  DVORNICE

  KANICA

  OGLAVCI

  (TS VODOLEŽ)

  Redovno uklopno stanje (stanje iz 2009.g.)

  - Inicijalno uklopno stanje -- Optimalno uklopno stanje -

 • ŠESTO SAVJETOVANJE

  HRVATSKOG OGRANKA MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJEOpatija, 13. ─ 16. svibnja 2018.

  OPTIMALNA REKONFIGURACIJA DISTRIBUCIJSKIH MREŽA BAZIRANA NA MJEŠOVITOM CJELOBROJNOM PROGRAMIRANJU UZ

  APROKSIMACIJU STOŠCEM DRUGOG REDA

  Damir Jakus , Rade Čađenović, Petar Sarajčev, Josip Vasilj

  Rezultati proračuna za različite topologije – vršno opterećenje

  0,000

  0,002

  0,004

  0,006

  0,008

  0,010

  0,012

  Gu

  bic

  i [M

  W]

  Oznaka grane

  Originalna topologija Optimalna topologija

  0,000

  0,002

  0,004

  0,006

  0,008

  0,010

  0,012

  Gu

  bic

  i [M

  W]

  Oznaka grane

  Originalna topologija Optimalna topologija

  Gubici po vodovima

  Gubici po vodovima

  -sortirano-

  0.88

  0.90

  0.92

  0.94

  0.96

  0.98

  1.00

  1.02

  1.04

  1

  10

  14

  18

  22

  26

  30

  34

  38

  51

  55

  59

  63

  67

  80

  84

  10

  1

  10

  5

  10

  9

  11

  3

  11

  7

  12

  2

  Nap

  on

  [p

  .u.]

  Oznaka sabirnice

  Optimalna topologija Originalna topologija

  Naponske prilike u 10 kV mreži za redovno i

  optimalno uklopno stanje

 • ŠESTO SAVJETOVANJE

  HRVATSKOG OGRANKA MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJEOpatija, 13. ─ 16. svibnja 2018.

  OPTIMALNA REKONFIGURACIJA DISTRIBUCIJSKIH MREŽA BAZIRANA NA MJEŠOVITOM CJELOBROJNOM PROGRAMIRANJU UZ

  APROKSIMACIJU STOŠCEM DRUGOG REDA

  Damir Jakus , Rade Čađenović, Petar Sarajčev, Josip Vasilj

  Q.1: S obzirom da je primjenom opisane metode rekonfiguracije optimalno uklopno

  stanje analizirane mreže realizirano za slučaj vršnog opterećenja, kakva je

  osjetljivost dobivenog optimalnog uklopnog stanja o promjeni opterećenja u mreži ?

  • Ukoliko pretpostavimo savršenu korelaciju potrošačkih čvorišta sa raspodjelom

  potrošnje koja odgovara vršnom opterećenju (proporcionalno

  smanjenje/povećanje po čvorištima), onda se za svaki nivo opterećenja dobiva

  optimalna topologija koja je identična onoj za vršno opterećenje.

  • U slučaju različitih varijacija potrošnje na razini potrošačkih čvorišta po iznosu i

  smjeru dobiti će se različite optimalne topologije za različite razine opterećenja.

  Za ovakvu analizu potrebna su detaljnija mjerenja na razini 10 kV mreže koja još

  uvijek za veliki dio mreža u praksi nisu dostupna .

  0,0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  1,0

  1 877 1753 2629 3505 4381 5257 6133 7009 7885

  Re

  l. o

  pte

  reče

  nje

  [%

  Pm

  ax]

  Sat

  Krivulja trajanja

  Podaci kronološki

  0

  0,01

  0,02

  0,03

  0,04

  0,05

  0,06

  0,07

  0,08

  0,09

  1 877 1753 2629 3505 4381 5257 6133 7009 7885

  Gu

  bic

  i

  Sat

  Originalno

  Optimalno

  Godišnji gubici Originalna top.= 94,70MWhOptimalna top.= 70,52MWhSmanjenje=25.5%

  0,84

  0,86

  0,88

  0,9

  0,92

  0,94

  0,96

  1 877 1753 2629 3505 4381 5257 6133 7009 7885

  Min

  imal

  ni n

  apo

  ni[

  p.u

  .]

  Sat

  Originalno

  Optimalno

 • ŠESTO SAVJETOVANJE

  HRVATSKOG OGRANKA MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJEOpatija, 13. ─ 16. svibnja 2018.

  OPTIMALNA REKONFIGURACIJA DISTRIBUCIJSKIH MREŽA BAZIRANA NA MJEŠOVITOM CJELOBROJNOM PROGRAMIRANJU UZ

  APROKSIMACIJU STOŠCEM DRUGOG REDA

  Damir Jakus , Rade Čađenović, Petar Sarajčev, Josip Vasilj

  Q.2: Kakav bi utjecaj promjene u topologiji, nastale primjenom prikazane metode za

  stanje vršnog opterećenja, imale na gubitke u transformatorima 10/0,4 kV za stanja

  niskog opterećenja analizirane mreže?

  - Topološke promjene na razini 10 kV mreže odnosno na razini glavnih pojnih

  točaka x/10 kV imaju beznačajan utjecaj na iznos gubitaka u transformatorima

  10/0.4 kV. U analizi nije predviđena mogućnost topoloških promjena na razini TS

  10/0.4 kV budući da većina trafostanica uključuje samo jedan transformator.

  0

  0,01

  0,02

  0,03

  0,04

  0,05

  0,06

  0,07

  1 877 1753 2629 3505 4381 5257 6133 7009 7885

  Gu

  bic

  i

  Sat

  Originalno

  Optimalno

  Godišnji gubici Originalna top.= 333.57MWhOptimalna top.= 349.06MWhPovecanje=4.6%

  Rezultati osjetljivi s obzirom

  na način modeliranja potrošača

  (fiksna snaga, fiksna impedancija,…)

 • ŠESTO SAVJETOVANJE

  HRVATSKOG OGRANKA MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJEOpatija, 13. ─ 16. svibnja 2018.

  OPTIMALNA REKONFIGURACIJA DISTRIBUCIJSKIH MREŽA BAZIRANA NA MJEŠOVITOM CJELOBROJNOM PROGRAMIRANJU UZ

  APROKSIMACIJU STOŠCEM DRUGOG REDA

  Damir Jakus , Rade Čađenović, Petar Sarajčev, Josip Vasilj

  Zahvaljujem na pažnji!

  Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

  [email protected]

  mailto:[email protected]