of 4 /4

ssaparish.files.wordpress.com · 4. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyost/ kung magalit ay banayad, kung umibig nama'y lubos./ Ang agwat ng lupa't langit, gukatin ma'y hindi

Embed Size (px)