17
-Културолошки преокрет у анализи медија (Стјуарт Хол), значио је мултидимензионално истраживање медија које је подразумевало анализу производње порука с једне, и начин њихове обраде (дешифровање које на различите начине спроводе различите друштвене групе и појединци) с друге.Мултидимензионално истраживање укључивало је: 1) Студије репрезентације – усредсређене на анализу начина трансмисије идеолошких порука у оквиру одређених медија, на основу који се гради пожељна слика о одређеним друштв.проблемима, маргиналним друштв.групама; у основи је критички приступ (демистификује и осуђује моћ кроз анализу идеолошких дискурса).Грамшијев појам хегемоније је у усредсеђеност ове анлизе укључио публику (конзумненте медијских производа), а гл. питање јесте на који начин медији утичу на стварање „спонтане сагласности“, успостављање привременог консензуса. 2) Анализу рецепције .Акценат на полисемичности порука и сложеост двосмерног процеса.Порука може бити перципирана и протумачена на више начина .Студије рецепције се баве начинима интерпретације медијских текстова у одређеном полит., културном и идеолошком контексту (у њему се пресецају доминанти дискурси са модалитетима интерпретације).Рецепција подразумева врсту „интимног сусрета“ са медијским текстовима; ти сусрети се догађају под одређеним условима које диктирају културне, идеолошке и полит.предиспозиције укључене у процесе артикулације значења.Културолошки приступ рецепције инсистира на значају активне публике (врста „семиотичке гериле“ која ствара властита значења). 1

теорија културе 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

део до 24 питања..фпн

Citation preview

- ( ), , ( ) . :1) , ., .; ( ). ( ), . , .2) . . . ., ( ). ; , . . ( ).- . . ; . , . , ; ( ).- . , , . ( !!)- . ( , : , , , , , .) , . ( ). ( , , .). , , , , , .- (), , ( )- : 1) () 2) ,

11. .. , . . . . . . , , . , , . , .- .:1) . . ., .2) . . , , , . 3) . , , . . , , , . , , . (., , , ). ( ) ( . ) , , . , . ( , , . ). , ., - , , . . . o . . . , , ., , , ( . . ; . ; . ). , .- ; a ( ), ( ), ( ). , ( ) . , , , . , , . , , , . , . , : , , , , .- , , , . , , . . . , , . : , , , . ., , . ; . , , . , , . , , .: .12. - ; ; . ( ) . , , . , , . ., , . , , , . , ; . , . , . - :1) , 2) 3) , , , , . , . , ; ( .) .., ; , .- . , ) ( ; , ); . '50.-; , ) , ; , ( - , .). , , . ) , . . , , ; , . , , . , , , , . , , ., ( ) , . , , . ., , . , . . . ; .

13.

18.

: . , , , . . , , , , . , , . . , , . () ( )., ( / ) ( ) : , (, , ) , .

- , , . , ., , , , . (, , , .). , , ; , , , . : , , , , , . , , , , , , . , . ( , ?; ?) , . , , , , , . , , . . (, .) , , , ( .). , , ., , , . , . ( ) . (. - ) : , , , . , , ( .). , , , : , , . . ( ), , , . , , .; , ; . . . , (. ), . , , ( ), . .

19. .

, . ( : 3 ). ( ) , . , (, , ) (, , ) , () , , , , , . , , . , , , , , , . , , . ( ). . , . . , , , , , . ., , , , , . , , , , , . , , , , , , , , ( ;.. . . , ). , , , , , , . , , . : ( ), ( ). . ( - /), , . , ( ) , . , , . , , , ( ), . , . , , ( ) ( ). . - ( ). ( , ), . , , . (, ) , ( ); , ., , , . , , (, , .). , . , , ; . , , ( ; . .). , .- . ( , ). , , . ( ); . , . (, , ); . . , , , . ; . ., taste makers , . , , , .

20. , , , . , , . , , : 1) ; 2) , ; 3) , . , , , ; , . . , , , , , , . , , : , ... . , , , . . , , , ; , , , . , , , , , , . .

21.

- : . ( ) , . , . - ! , . . . . () . . , , , . ( ), , , . , . , , . , .- ?? - , ( . . ) .- ( ); . , . , , , , . .- : ((( ; , . ; . , 4 : 1. , 2. , 3. , 4. ; ) (( ( )); (( . )) () ((( ; , . , ))), ( . . . ); ; , ( ).

22.

, . , . , , . . . , , . : - , . , , . : 1. 2. , . .- - ( )- ; ; : . ( )

23.

, , . . ( ) ; . , . ; , , . . , . , , . , .- , ( , -) , . , .- , . , ; ( . 30. ). , . ; - , , 15