Výstava o digitálním designu

Embed Size (px)

Text of Výstava o digitálním designu

Vstava o digitlnm designu

VstavaDigitln design@BoBMarvanpodzim 2015Potebuje digitln design propagaci?Domnvm se, e ano.

Jedn se stle o pomrn nov obor lidsk innosti (a s irokm kulturnm dopadem), o kterm se vak zatm vstavy nepodaj.

Rd bych to s va pomoc zmnil.

Podvejte se nap. na Designblok, jak krsn propaguje rzn fyzick formy designuPro zrovna vstava?Protoe je finann i asov dostupnjpro ir publikum, ne nap. konference, kter trvaj den, dva a plat se za n nemal penze.

Vstava navc me bt putovn a tak se dostati do region. A zrove bych rd, aby vstava poslouila jako platforma pro dal aktivity,nap. doprovodn pednky nebo workshopy,i rozhovory s vystavujcmi autory.Jak je hlavn mylenka vstavy?

Pedstavit problematiku digitlnho designu irmu publiku, ne jen kolegm odbornkma to takovm zpsobem:

Aby i matka konen pochopila,co vlastn dlmeJak jsou cle vstavy?Ukzat lidem, e vbec nco takovho jako digitln design existujea e dost ovlivuje jejich ivoty.

A e se i tmto designem zabvaj lid a firmy,

protoe jim to pin konkurenn vhodu.

Pro koho je vstava urena?Krom ji zmnn laick veejnosti na kterou nehodlm nijak vrazn clit pak nsledujcm3 skupinm:Kolegov (nedigitln) designi - aby poznali pbuzn obor.Studenti S / V aby poznali monou budouc kariru.Firemn klientela aby pochopili, e investice do digitlnho designu je poteba.Kdo vstavu pod?Vstavu organizuji pod ztitou a za pomoci dvou hlavnch podajcch subjekt,kter kvli n spojily sv sly:

www.asociaceux.czwww.czechdesign.czKdy a kde se bude vstava konat?Na podzim 2015 v GALERII CZDa dle pak bude pipraven putovat vude tam, kde se j nkdo ujme :)

A o em tedy ta vstava bude?O va prci.

Rd bych oslovil esk piky v oboru digitlnho designu (od UX, pes grafiku a po typografii)a shromdil od vs ukzky prce (nejen web) i s vam vlastnm komentem.1) vodCo je to (UX) designKde se s digitlnm designem setkvme:PC / MacMobilyBankomatyAutaZabezpeovac zazen

2) Uivatelsk vzkumNjak musme zjistit,co si lid pej

3) Ideace / StrategieCo a jak vlastnbudeme dlat?

4) Designov proces

5) Interakn designJak to bude fungovat?Prototypovn

6) Vizuln design / GUIAby to taky bylo hezk

7) Digitln typografieSpecifika psma nejen na monitorech

Typografie8) PstupnostPrincipy Universal designupstupnho i prohandicapovan uivatele

9) Testovn pouitelnostiFunguje to, co jsme vyrobili?

10) Kam dl? / Read moreCo si dl pest?Kde se dl vzdlvat?Kde navzat profesionlnkontakty?

11) PartneiAno, hledm smyslupln komerna mediln partnery :)

Kdo podpo uniktnmylenku vstavyo digitlnm designu?

FormaTitn panelyVizuln ukzkyKrtk popisMedailonek autora

Doprovodn projekce

Doprovodn rozhovory

Pro to dlm?Rozhodn ne pro zisk.

Naopak, hodlm tomu vnovat dost svho volnho asu po nocch, protoe si myslm, e popularizace naich obor m smysl.

A doufm, e si to nemyslm sma pomete mi, prosm.

Jak mi mete pomoci?S nalezenm komernho partnera hledm partnery, kterm by dvalo smysl vstavu podpoit finann i materiln. Na opltku by mli nap. prostor pro prezentaci svch produkt, i osloven designersk veejnosti, nebo cokoliv na em se dohodneme.N mal rozpoet rd pedvedu na vydn.

S medilnm pokrytm - hledm smysluplnho medilnho partnera - mdium, kde bychom mohli publikovat rozhovorys vystavujcmi autory - ml by to bt pomrn zajmav a ucelen seril lnk.

Pispt do sbrky - v dohledn dob vyhlsm finann sbrku, kter by mla pokrt st nklad na vstavu.Je to vechno?Ne nen.

Vstava je teprve na zatku pprav, proto ocenm jakkoliv npad i zptnou vazbua pochopiteln i jakoukoliv va dal pomoc(nap. s ppravou doprovodnho programu).

Nkter z vs pak oslovm s prosbou o u spoluprci pi pprav samotnho obsahu vstavy, tak prosm o vstcnost.KontaktMgr. Luk Marvanbob.marvan@gmail.com+420 606 500 592@BoBMarvan

www.czechdesign.czwww.asociaceux.cz