Centrum architektury a designu page 1
Centrum architektury a designu page 2
Centrum architektury a designu page 3

Centrum architektury a designu

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soutěžní návrh

Text of Centrum architektury a designu

 • c e n t r u m a r c h i t e k t u r y a d e s i g n u 1.1

 • c e n t r u m a r c h i t e k t u r y a d e s i g n u 1.2

 • c e n t r u m a r c h i t e k t u r y a d e s i g n u 1.3

  1 2

  3 4

  5 5

  5

  6

  77

  7

  7

  7

  7654321 vstupn prostor

  info/kafe/pragensiepednkov slmodel Prahy/panoramavstavn mstnostzzem zamstnancstartovn ateliery

  Vclavsk nmst je jedno z turistickch oh-nisek Prahy. Dky centru architektury, situova-nmu v jeho spodn sti, mezi vestibuly sta-nice metra Mstek, nov ov i pro domc. A po uskutenn dlouhodob plnovan a vy-souten pck rekonstrukce dvojnsob.

  Centrum nezasahuje do linernho prosto-rovho dialogu Nrodnho muzea a budovy KD, jeho subtiln, prosklen st stoj stra-nou u strom lemujcch nmst. Hlavn masa objektu se skrv neruen v podzem.

  Kavrna kombinovan s infocentrem komu-nikuje zpoza transparentn fasdy s kolem-jdoucmi, kte zde krom jednoduchho ob-erstven mohou zskat i njak ten prask suvenr i vstupenku do spodn expozice.

  Po sejit dol se nvtvnk dostv k jedn z hlavnch nplni objektu: centru architektury a designu, jen disponuje pednkovm s-lem a skromnmi vstavnmi prostory, ve kte-rch je mon se seznmit s prv probhajc expozic i aktuln lokln vstavbou. Stlm tahkem je pak mstnost s fyzickm modelem Prahy, ve kter se zrove nachz ob inter-aktivn panorama, poskytujc zajmavosti o mst a umoujc tak plnovn dal trasy pohybu.

  Na druh stran se nachz startovn ateliery pro mlad tvrce do dvou let od absolvovn studia. Tito pispvaj svmi npady k chodu in-stituce a dostvaj se zde k prvnm zakzkm. Poet studi i kapacitu vstavnch ploch lze v podzem ppadn aditivn navit.

  Dky zenitlnmu osvtlen podzemnch pro-stor velkmi kruhovmi svtlky v rovni dlaby nmst dochz k neustl interakci lidskho hemen na nmst s vstavnmi prostory i pracujcmi mladmi autory. Tato urit stlost dje v podzem alespo sten ukotvuje v prostoru a ase mnoinu anonym, tkajcch po povrchu.