26
Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Odsek: Industrijsko inženjerstvo i menadžment Smer: Inženjerski menadžment Usmerenje: Menadžment preduzeda ZNAČAJ UVOZA I IZVOZA ZA POSLOVANJE SAVREMENIH PREDUZEĆA Autor: Mentor: Miljan Radanović Prof. dr Veselin Perović

Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Univerzitet u Novom SaduFakultet tehničkih nauka

Odsek: Industrijsko inženjerstvo i menadžmentSmer: Inženjerski menadžment

Usmerenje: Menadžment preduzeda

ZNAČAJ UVOZA I IZVOZA ZA POSLOVANJE SAVREMENIH PREDUZEĆA

Autor: Mentor:Miljan Radanović Prof. dr Veselin Perović

Page 2: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Agenda:

• Međunarodno poslovanje

• Konkurentnost Srbije na međunarodnom tržištu

• “POSITIVE” d.o.o.

• Praktičan primer uvoza-izvoza

• Predlozi mera za državu Srbiju na unapređenju međunarodnog poslovanja

Page 3: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Međunarodno poslovanje:

• Spoljna trgovina

• Međunarodni trgovački običaji, izrazi i pravila

• Dokumenti u spoljnotrgovinskom poslovanju

• Međunarodni standardi

• Uvoz robe

• Izvoz robe

Page 4: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Konkurentnost Srbijena međunarodnom tržištu:

• Prikaz izvoza Srbije po izabranim grupacijama zemalja: januar – jul 2008. godine

Page 5: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Konkurentnost Srbijena međunarodnom tržištu:

• Prikaz izvoza Srbije po spoljnotrgovinskim partnerima za određene periode u 2007. i 2008.

Page 6: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Konkurentnost Srbijena međunarodnom tržištu:

• Prikaz uvoza Srbije po izabranim grupacijama zemalja: januar – jul 2008. godine

Page 7: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Konkurentnost Srbijena međunarodnom tržištu:

• Prikaz uvoza Srbije po spoljnotrgovinskim partnerima za određene periode u 2007. i 2008.

Page 8: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Konkurentnost Srbijena međunarodnom tržištu:

• Prikaz izvoza Srbije po stanovniku u 2007. godini

Page 9: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007
Page 10: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

O kompaniji “POSITIVE”

POSITIVE je osnovan 2000. i jedan je od lidera na tržištu IT-a Novog Sada.

Delatnost: proizvodnja i prodaja računara i računarske opreme; projektovanje, izvođenje i održavanje kompleksnih računarskih mreža i pružanje usluga servisa i održavanja.

POSITIVE ima preko 30 zaposlenih čija je misija zadovoljan korisnik.

U skladu sa svojom vizijom opredelili su se da inventivnost bude njihov glavni vrednosni pokazatelj.

POSITIVE poseduje sertifikate: Microsoft Gold Certified Partner,Cisco Select Certified Partner i jedini je tehnički partner EXIT Festivala što su priznanja ovoj novosadskoj kompaniji za dugogodišnje naporei ulaganje u razvoj informatičkih sistema, razvijanje svesti,kulture korišdenja i primene informacionih tehnologija.

Page 11: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Analiza kompanije “POSITIVE”:

Struktura zaposlenih:

Direktor

Sektor Marketinga

PR ManagerMarketing

asistent

Komercijalni sektor

Maloprodaja B2BNabavka i

skladištenje

Računovodstvoi finansije

Projektno-razvojni sektor

Servis i održavanja

Projektovanje računarskih

mreža

Realizacija

projekata

Zamenici direktora

Page 12: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Analiza tržišta:

Grafički prikaz prodaje računara u Srbiji od 1999. do 2006. godine:

27

31

39

21

18

1210

15

0

10

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Beograd PC Vojvodina PC

Centralna Srbija PC Total PC

Page 13: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Analiza tržišta:

Prikaz prodaje računara u svetu:

GODINA 2006. 2007. 2008.

KOMADA(u milionima)

233.82 270 300

GODINA 2006. 2007. 2008.

KOMADA 715 (41% rast) 933(30% rast) 1120 (20% rast)

Prikaz porasta prodaje računara POSITIVE-a:

Page 14: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Praktičan primer uvoza i izvoza:

Page 15: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Predmeti međunarodne trgovine:

“Karan Acoustics” – visokokvalitetna pojačala:

Page 16: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Uvoz:

Uspostavljanje poslovnih kontakata

Pribavljanje ponuda i analiza

Pregovaranje o uvoznom poslu iugovaranje uvozne cene

Zaključivanje kupoprodajnog ugovora

Evidentiranje uvoznog posla

Prijem robe

Carinjenje robe

Pladanje uvezene robe

Likvidacija uvoznog posla

Page 17: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Izvoz:

Uspostavljanje poslovne veze sainostranim rezidentima

Dostavljanje izvozničke ponude

Sklapanje kupoprodajnog ugovora

Realizacija kupoprodajnog ugovora

Naplata izvezene robe

Analiza rezultata izvoznog posla

Regulisanje odnosa sa ovlašdenim bankamai pozitivnim zakonskim propisima u pogledu prava i raspolaganja ostvarenim deviznim sredstvima, i sl.

Page 18: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Unutrašnje poslovanje:

Računarskemreže

B2B

Maloprodaja

Page 19: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Predlozi za unapređenje poslovanja “POSITIVE”-a:

Brand računari

Proaktivan pristup korisniku

Usluge i konsalting

Web Shop

Sindikalna prodaja

Međunarodno poslovanje

Page 20: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Zašto baš?

Zašto baš “POSITIVE”?

Zašto baš “KA” audio uređaji?

E baš zato!

Page 21: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Predlozi mera za državu Srbiju na unapređenju međunarodnog poslovanja

Istorija

Problem?

Rešenje!

Page 22: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

...

• Pitanja?

Page 23: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Ko kaže da ne postoje dobre vile?!:

Page 24: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007
Page 25: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Hvala naodvojenom vremenu

i Vašoj pažnji !

Page 26: Uticaj uvoza i izvoza na poslovanje savremenih preduzeća pp2007

Special thanks to:

• Prof dr. Veselin Perovid• Jasna Kamatovid• Stanislava Ilid• Saša Grbid• Zlatko Markser• Milenko Đukid• Timea Bosnai• Danilo Radanovid• Mirjana Lalovid• Dejana Dimitrijevid• All my family and friends• And ofcourse, GOD!• ...