Spletno raunovodstvo za infopodjetnike

  • View
    697

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Spletno računovodstvo za Infopodjetnike

Text of Spletno raunovodstvo za infopodjetnike

Diapozitiv 1

ABITOPOSLOVNO SVETOVANJE IN SPLETNE STORITVESPLETNO RAUNOVODSTVO ZA INFOPODJETNIKEBORUT VEHOVEC, ABITOborut.vehovec@abito.siLjubljana, november 2012

ABITOBrez raunovodskega programa...veliko ronega dela in monosti za napake (na primer izdani rauni v MS Wordu ali Excelu)poroila: jih ni ali pa jih je treba akati (in vekrat tudi plaati)kdo (vse) nam dolguje in koliko ?kaken je poslovni izid na dananji dan ?ne uporabljamo podatkov za odloanje

ABITOKaj pa lasten raunovodski program ?stroki nakupa strojne in programske opremepotreba po izdelavi varnostnih kopijvzdrevanje in doplaila za spremembepodvojitev dela v raunovodskem servisuoddaljeni dostop ?spletna tehnologija za dostop s tablic in telefonov ?

ABITO

Kaj pa spletno raunovodstvo ?raunovodski program, dosegljiv preko Interneta, kot na primer:raunovodja in podjetje (lahko) uporabljata enak programstalen dostop do podatkovza morebitne spremembe (DDV, davek na dobiek,...) poskrbi ponudnik

ABITO

Prednosti spletnega raunovodstvadobimo zelo razirjen program, tipino 10.000 in ve uporabnikov, kot na primer:brez zagonskih strokov (strenik, program)brez strokov nadgradenj zaradi spremembvzdrevanje vkljueno v mesenem zneskumeseni znesek: nekaj EUR do nekaj 10 EURABITOKako pa je z dostopom ?kadarkolikjerkoli doma in v tujini, z uporabo fiksnega ali mobilnega Internetaz raunalnikoms tablicoz mobilnim telefonom

ABITO

Ob prijavi v program nas (lahko) priakajo podatki kot so...Vrsta podatkovseznam dolnikov z najvejo zamudo plailaseznam odprtih raunov urejeno po zapadlostigraf gibanja prihodkov in odhodkov po mesecihgraf gibanja poslovnega izida po mesecih...

Pomen podatkovvzpodbuja nujno potrebno ukrepanje (klic, opomin,...)priakovani prilivi za nartovanje denarnega tokavizualni vpogled v trend strokov in prihodkovkaken je poslovni izid nadananji dan kot vhodni podatek za oceno zakljuka letaABITOVnos prejetih raunovavtomatsko tevilenjemonost kopiranja ponavljajoih se raunovskeniran raun kot priponka raununovega dobavitelja poiemo preko registrov DURS in BS, podatki se izpolnijo avtomatskokreiranje plailnih nalogov za spletno banko

ABITOPrejeti rauni nekoliko drugaedohodno poto preusmerimo na ponudnika skeniranja dohodne poteraunovodskemu servisu omogoimo dostop do skeniranih raunovraunovodski servis vnese raune, pripne skenirane raune in kreira plailni nalog

ABITOIzstavljanje raunovizbor stranke: baza partnerjev, DURS ali BSavtomatsko tevilenje raunovmonost kopiranja in masovnega kopiranja ponavljajoih se mesenih raunovizgled rauna se pripravi (kar) v Wordutiskanje, poiljanje po e-poti ali spletno naroilo tiskanja, kuvertiranja in poiljanja

ABITOAvtorske pogodbe in plaestalen dostop do poljubnega podatka o plaahtiskanje plailnih listov za zaposlenepreprost vnos avtorskih in podjemnih pogodb (avtor, bruto ali neto znesek, avtomatsko kreiranje plailnih nalogov)

ABITOPotni nalogiredno osveeni podatki o kilometrini in dnevnicah doma in v tujinipridobitev podatkov o razdalji med krajema direktno iz programaavtomatini izraunikreiranje naloga za izplailoABITOPoroila, takoj ko jih potrebujemo poslovni izidzapadle terjatveodprti raunikreditiplaeprodaja po strankahstanje zalog...

izpis odprtih postavk strankezasluek po artiklihizpis po strokovnih mestihDDVblagajniki dnevnikbruto bilanca...ABITOIn e...delo z zalogamiblagajnaposebni obrauni (turistine agencije,...)izmenjava podatkov z drugimi programi (programi za odvetnike, spletna trgovina,...)tiskanje IOP obrazcev in opominov...ABITOVitkost podjetjaABITOe delamo vse sami...vnaamo prejete rauneskeniramo in pripenjamo raune v programkreiramo in uvaamo plailne naloge v bankoobraunavamo plae, avtorske, podjemne,...poroamo v skladu z zakonomizdelujemo letno in morebitne medletne bilance...

ABITOe vse uredi raunovodski servis...zagotovimo jim dostop do skeniranih raunovomogoimo jim dostop za uvoz plailnih nalogovpooblastimo jih za vsa potrebna poroila in oddajo dokumentacije ustreznim organom... mi pa se posvetimo svojemu poslu, kjer imamo najvejo dodano vrednostABITOMed obema skrajnostima......pa je toliko razlinih nainov in prav za vsako podjetje je mono poiskati optimalno ravnoteje, glede na:kadrovsko zasedbodejavnost in nain delaustvarjeno dodano vrednost...

ABITO

Za ve informacijAbito, d.o.o.Krona pot 71000 Ljubljanaborut.vehovec@abito.sihttp://www.abito.si/infopodjetnikhttp://www.abito.si/apps/blog/http://www.slideshare.net/borutv Facebook: Infopodjetnik

ABITO