of 10 /10
Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za I Q 2016

Grupa Kapitałowa

Embed Size (px)

Text of Grupa Kapitałowa

 • Grupa Kapitaowa EGB Investments

  Wyniki finansowe za I Q 2016

 • EGB Investments SA

  (spka dominujca)

  EGB Nieruchomoci sp. z o.o.

  (spka zalena)

  Kancelaria Prawna EGB

  Bartomiej widerski

  (spka zalena)

  Akcjonariat/

  Udziaowcy

  98,86% - ALTUS TFI SA (fundusze

  inwestycyjne zamknite)

  1,14% - pozostali akcjonariusze

  100% - EGB Investments SA Komplementariusz Bartomiej widerski

  Komandytariusz EGB Investments SA

  Gwny

  przedmiot

  dziaalnoci

  Kompleksowa obsuga wierzytelnoci

  masowych, w tym:

  Kupno portfeli nalenoci

  Sekurytyzacja

  Windykacja na zlecenie

  Windykacja sdowa

  Skip tracing (poszukiwanie dunikw)

  Monitoring patnoci

  Obsuga wierzytelnoci

  zabezpieczonych hipotecznie, w tym

  rwnie sekurytyzowanych

  Nabywanie nieruchomoci w toku

  egzekucji komorniczych i dziaa

  windykacyjnych, obrt tymi

  nieruchomociami, ich

  zagospodarowanie i komercjalizacja

  Kompleksowa obsuga prawna, w tym:

  wsparcie procesu odzyskiwania

  wierzytelnoci prowadzonego przez

  EGB Investments SA

  reprezentowanie Spki w

  postpowaniach sdowych i

  administracyjnych

  oglne doradztwo prawne

  sporzdzanie opinii prawnych, etc.

  Grupa

  docelowa

  Podmioty generujce masowe portfele

  wierzytelnoci, m.in. banki, instytucje

  finansowe, firmy teleinformatyczne,

  towarzystwa ubezpieczeniowe,

  operatorzy patnej telewizji

  Zbywcy wierzytelnoci

  zabezpieczonych hipotecznie

  Nabywcy nieruchomoci

  Spki z Grupy Kapitaowej EGB

  Investments oraz ich Klienci

  Fundusze sekurytyzacyjne, w ktrych EGB

  Investments SA posiada 100%

  Certyfikatw Inwestycyjnych oraz tych, w

  ktrych jest serwiserem wierzytelnoci

  - 2 -

  INFORMACJE O SPKACH W GRUPIE

 • DANE FINANSOWE ZA IQ 2016

  13 374 12 674 2 291 2 092

  2 233 2 477

  2 052 2 316

  Przychody ze sprzeday (w tys. z)

  EBITDA (w tys. z)

  EBIT (w tys. z)

  Zmiana 2016/2015

  71,4%

  Zmiana 2016/2015

  14,3%

  Zysk ze sprzeday (w tys. z)

  18 127

  5 176

  -

  5 000

  10 000

  15 000

  20 000

  01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

  2 533

  2 170

  1 900

  2 000

  2 100

  2 200

  2 300

  2 400

  2 500

  2 600

  01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

  2 562 2 133

  -

  500

  1 000

  1 500

  2 000

  2 500

  3 000

  01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

  2 717 2 259

  -

  500

  1 000

  1 500

  2 000

  2 500

  3 000

  01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

  Zmiana 2016/2015

  16,7%

  Zmiana 2016/2015

  16,9%

  - 3 -

 • DANE FINANSOWE ZA IQ 2016

  Przychody ogem (w tys. z)

  Zysk brutto (w tys. z)

  Zysk netto (w tys. z)

  19 633

  5 930 -

  5 000

  10 000

  15 000

  20 000

  25 000

  01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

  1 552

  29 -

  200

  400

  600

  800

  1 000

  1 200

  1 400

  1 600

  1 800

  01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

  2 060

  62 -

  500

  1 000

  1 500

  2 000

  2 500

  01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016

  Zmiana 2016/2015

  69,8%

  Zmiana 2016/2015

  98,1%

  Zmiana 2016/2015

  97%

  - 4 -

 • WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. z)

  Stan na 31.03.2015

  Stan na 31.03.2016

  AKTYWA

  AKTYWA RAZEM 155 366 147 425

  AKTYWA TRWAE 16 051 46 670

  w tym, NALENOCI DUGOTERMINOWE 87 87

  AKTYWA OBROTOWE 139 316 100 709

  w tym, NALENOCI KRTKOTERMINOWE 6 182 1 717

  w tym, INWESTYCJE KRTKOTERMINOWE 132 665 98 595

  PASYWA OGEM 155 366 147 425

  KAPITA (FUNDUSZ) WASNY 62 312 64 571

  w tym, KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

  ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA 92 942 82 810

  w tym, ZOBOWIZANIA DUGOTERMINOWE 41 712 59 453

  w tym, ZOBOWIZANIA KRTKOTERMINOWE 47 556 19 510

  - 5 -

 • WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKW (w tys. z)

  - 6 -

  01.01.2015 - 31.03.2015

  01.01.2016 - 31.03.2016

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAY 18 127 5 176

  ZYSK ZE SPRZEDAY 2 533 2 170

  EBIT (zysk operacyjny) 2 562 2 133

  EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 717 2 259

  ZYSK BRUTTO 2 060 62

  ZYSK NETTO 1 552 29

 • WSKANIKI FINANSOWE ZA IQ 2016

  Wskanik 01.01.2015

  - 31.03.2015 01.01.2016

  - 31.03.2016

  Rentowno sprzeday 13,97% 41,91%

  ROE 22,56% 3,43%

  ROA 9,55% 1,44%

  Wskanik oglnego zaduenia 59,82% 56,17%

  Wskanik zaduenia kapitau wasnego

  149,16% 128,25%

  P/E* 3,12 84,00

  P/BV* 0,63 2,83

  ** (kapita wasny na pocztek okresu + kapita wasny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogem na pocztek okresu + aktywa ogem na koniec okresu ) / 2

  FORMUA WSKANIKA: wynik ze sprzeday / przychody ze sprzeday

  FORMUA WSKANIKA: zysk netto / redni stan kapitau wasnego**

  FORMUA WSKANIKA: zysk netto / redni stan aktyww***

  FORMUA WSKANIKA: pasywa ogem kapita wasny / pasywa ogem

  FORMUA WSKANIKA: kapita obcy / kapita wasny

  * do obliczenia wskanika przyjto liczb akcji na koniec kwartau oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknite kwartay - 7 -

 • LUTY KWIECIE CZERWIEC SIERPIE GRUDZIE PADZIERNIK

  STYCZE MAJ LIPIEC WRZESIE LISTOPAD

  NAJWANIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAOWEJ EGB INVESTMENTS

  2016

  Spka dominujca - EGB Investments SA: Podpisanie umowy o zarzdzanie sekurytyzowanymi wierzytelnociami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelnoci oraz funduszu ALTUS

  NS FIZ Wierzytelnoci 3. Wykup i umorzenie czci certyfikatw inwestycyjnych:

  930 szt. Certyfikatw serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartoci jednostkowej rwnej 755,97 z, 25 314 szt. Certyfikatw serii C EGB Wierzytelnoci 1 NS FIZ o wartoci jednostkowej rwnej 43,89 z, 7 300 szt. Certyfikatw serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartoci jednostkowej 747,42 z.

  Przydzia 36 szt. certyfikatw inwestycyjnych serii I ALTUS NS FIZ Wierzytelnoci 2 oraz 2 szt. certyfikatw inwestycyjnych serii A ALTUS NS FIZ Wierzytelnoci.

  Wypata odsetek od obligacji serii AE (1/2015) w kwocie 340 400 z oraz serii AF (2/2015) w kwocie 188 460 z. Dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z nalenymi odsetkami. Emisja 3-letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016) przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T, W. Podpisanie aneksu do umowy o zarzdzanie sekurytyzowanymi wierzytelnociami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelnoci 3

  Spki zalene: Zawizanie spki zalenej - Kancelaria Prawna EGB Bartomiej widerski sp. k., ktra wesza w skad Grupy Kapitaowej EGB Investments

  MARZEC

  - 8 -

 • WIERZYTELNOCI POZYSKANE W I Q 2016

  - 9 -

  Brane nabyte

  w I Q 2016

  obsugiwane w ramach zlecenia

  w I Q 2016

  obsugiwane w funduszach

  sekurytyzacyjnych

  w I Q 2016

  finansowa (w tym

  ubezpieczeniowa) - 28 078 647 550 702 704

  teleinformatyczna - 7 285 453 118 225 892

  usug publicznych - - -

  pozostae - - -

  Razem - 35 364 100 668 928 596

  Brane nabyte

  w I Q 2015

  obsugiwane w ramach zlecenia

  w I Q 2015

  obsugiwane w funduszach

  sekurytyzacyjnych

  w I Q 2015

  finansowa (w tym

  ubezpieczeniowa) - 70 591 307 z 15 342 090 z

  teleinformatyczna - 6 635 721 z -

  usug publicznych - - -

  pozostae - 6 373 836 z -

  Razem - 83 600 863 z 15 342 090 z

 • (52) 564 30 60

  [email protected]

  (52) 376 76 88

  [email protected]

  KONTAKT DLA INWESTORW: DLA MEDIW:

  www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

  m.egb.pl