24
ORKID CREW 1)NOORMASYIRAH 2)MUHAMMAD HISYAM 3) MOHD AZIZUL NAIM 4)MOHD RIZDWANSYAH

Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ini adalah hasil kerjasama kami ORKID CREW dari S.M.K. Dato' Panglima Abdullah Semporna Sabah

Citation preview

Page 1: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

ORKID CREW1)NOORMASYIRAH

2)MUHAMMAD HISYAM3) MOHD AZIZUL NAIM

4)MOHD RIZDWANSYAH

Page 2: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

BAHASA MELAYU MODEN( PRAMERDEKA )

Page 3: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

KONSEP BAHASA MELAYU MODEN

• Bermula pada abad ke 19 dan ke 20

• berasaskan kepada pembaharuan oleh Abdullah Bin Abdul Kadir Munsyi.

• Melalui karya kitab adat segala raja-raja Melayu dalam segala negeri (1837), hikayat Abdullah (1838), kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan (1838), dan kisah pelayaran Abdullah ke Jedah (1854).

Page 4: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

TAHAP PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU MODEN

• Bahasa Melayu menjadi bahasa penghantar sebelum British.

• Pada zaman British Bahasa Melayu digunakan secara rasmi di lima buah negeri melayu tidak bersekutu (Johor, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis) dan negeri melayu bersekutu (Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan).

Page 5: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Pegawai British yang menghasilkan penulisan dan kajian dalam bidang kebahasaan

• William Marsden (1754-1836)

karya beliau; A Dictionary of the Malayan Language (1812) A Grammar of the Malayan Language (1812)

• R.O Windsedt (1878-1966)

karya beliau; The Malay Grammar (1914) A Practical Modern Malay-English Dictionary (1952) dan

An Unbridged English Dictionary (1958)

Page 6: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

• R.J Wilkinson (1867-1941)

karya beliau; Malay-English Dictionary (1901) An Abridged Malay-English Dictionary (1914)

• O.T Dussek (1886-1912)

karya beliau; Kitab Pelita Mengarang (1923) Kitab Pedoman Guru penggal1 dan 2 (1926) Kitab Hisab I, II, III, IV dan V (1922-1931)

Page 7: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

BAHASA MELAYU MODEN

• Sebelum Merdeka, Bahasa Inggeris diutamakan• Muncul pergerakan secara perseorangan dan

pertubuhan memperjuangkan Bahasa Melayu.• Pergerakan individu oleh Ishak Hj Muhammad

(Pak Sako), Samsudin Saleh dan Abdul Rahim Kajai.

• Perjuangan secara pertubuhan seperti Pakatan Belajar Mengajar, Pengetahuan Bahasa Pena, Angkatan Sasterawan (Asas 50).

Page 8: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Tokoh-tokoh Bahasa Melayu Moden

Page 9: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka
Page 10: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka
Page 11: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Pertubuhan-pertubuhan Bahasa Melayu Moden zaman Pramerdeka

Pembentang: Muhammad Hisyam Maharani

Page 12: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

PERTUBUHAN BAHASA MELAYU ZAMAN PRAMERDEKA DAN INSTITUSI YANG

MEMPERJUANGKAN BAHASA MELAYU.

1) Pakatan Belajar Mengajar Bahasa Melayu (PBMPB @ PAKATAN)

2) Pejabat Karang Mengarang

3) Persaudaraan Sahabat Pena Malaysia (PASPAM)

4) Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50)

Page 13: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBMPB @ PAKATAN)

Diasaskan oleh Dato' Seri Amar Diraja Abdul Rahman Andak dan Dato' Muhammad Ibrahim Munshi

Page 14: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Nama pertubuhan ini telah ditukar menjadi Pakatan Bahasa Melayu dan Persuratan Buku-buku Diraja

Ditubuhkan pada 1888 namun tidak berapa lancar Dihidupkan semula pada 7 april 1934 dengan

mendapat sokongan penuh sultan dan kerajaan Johor

Page 15: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Pertubuhan ini bertujuan untuk memelihara, melengkap dan memodenkan bahasa Melayu

Pertubuhan ini banyak memberikan sumbangan melalui penghasilan buku, pembentukan istilah daftar kata (gugus katan) dan penggunaan bahasa Melayu dalam majlis ceramah

Page 16: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Pejabat Karang Mengarang

Diasaskan oleh Zainal Abidin Ahmad ( Za'ba ) dan Oman Theodore Dussek

Page 17: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Ditubuhkan di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI), Tanjung Malim, Perak pada tahun 1924

Tujuan penubuhan ini adalah untuk menerbitkan buku teks untuk kegunaan sekolah Melayu dan bahan bacaan umum dalam bahasa Melayu

Pertubuhan ini telah memberi sumbangan yang jelas dalam penerbitan buku-buku teks sekolah Melayu dan bahan bacaan Melayu yang kebanyakannya daripada tafsiran bahasa Inggeris

Page 18: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Persaudaraan Sahabat Pena Malaysia (PASPAM)

Diasaskan oleh Syed Sheikh Ahmad Al-Hadi

Page 19: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Ditubuhkan pada tahun 1932 di pulau pinang Pertubuhan ini bermula dengan ruangan “Sahabat

Pena” dalam akhbar Saudara pada tahun 1934 Tujuan pertubuhan ini adalah untuk mengeratkan

persaudaraan sesama ahli, menggalakkan penulisan dan pembacaan dalam bahasa Melayu

Pertubuhan ini telah berjaya menganjurkan persidangan orang Melayu di seluruh Tanah Melayu pada 11 november 1934

Page 20: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Pertubuhan ini telah berjaya menubuhkan Lembaga Bahasa pada tahun 1938 untuk mengkhususkan kegiatan dalam bidang bahasa dan persuratan seperti menerbitkan buku dan kamus Melayu

Page 21: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50)

Dibentuk oleh satu angkatan penulis generasi pemuda iaitu Tongkat Warran (Dato' Usman Awang), Keris Mas (Kamaludin Muhammad), A. Samad Ismail dan lain-lain.

Page 22: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Angkatan ini ditubuhkan bertujuan untuk mengembangkan bahasa dan kesusasteraan melayu serta memajukan pendidikan orang Melayu

Angkatan ini mencadangkan bahasa Melayu diberi nilai ekonomi dengan mengutamakan kelulusan dalam bahasa Melayu untuk memperoleh pekerjaan

Angkatan ini berjaya menganjurkan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Pertama (1952) yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan .

Page 23: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kedua (1954) menjadikan tulisan Rumi sebagai tulisan rasmi untuk memudahkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

Page 24: Bahasa Melayu Moden Zaman Pramerdeka

SEKIAN TERIMA KASIH DARI KAMI

ORKID CREW