Mobilitat internacional ccoo

 • View
  834

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mobilitat internacional ccoo

 • Carta de derechos fundamentales. Prembulo: La Unin garantiza la libre circulacin de personas, servicios, mercancas y capitales, as como la libertad de establecimientoArtculo 17.2.: Los ciudadanos de la Unin tienen el derecho de circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.Artculo 39: Queda asegurada la libre circulacin de los trabajadores dentro de la Comunidad esto implica: responder a ofertas efectivas de trabajo, desplazarse libremente para este fin, residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en l un empleo, permanecer en l despus de haber ejercido un empleo.Artculo 42: Garantiza: la acumulacin de todos los perodos tomados en consideracin por las distintas legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, as como para el clculo de estas el pago de las prestaciones.Artculo 293: Asegura: la supresin de la doble imposicin dentro de la ComunidadTRATAD OLa movilidad se inscribe en el marco de las 4 libertades fundamentales de la Unin: libre circulacin de bienes, personas, capitales y serviciosO T R O SEl reglamento 1612/68: Regula los derechos de los trabajadores migrantes y fronterizos. Garantiza la no discriminacin de los trabajadores en movilidadEl reglamento 1408/71: Coordina los regmenes de la Seguridad Social en Europa. Ser ampliado o sustituido parcialmente en 2009 por el Reglamento 883/2004Movilidad: marco legal europeo

 • Desde la Cumbre Europea de Luxemburgo (1997) y el lanzamiento de la Estrategia Europea de Empleo, la movilidad se convierte en un objetivo prioritario para la Unin reforzado en:El Consejo Europeo de Lisboa (23 y 24.03.2000) y la presentacin de la Estrategia de Lisboa (supresin de obstculos a la movilidad para: crear un espacio europeo del conocimiento, mayor cohesin, ms y mejor empleo)El Consejo Europeo de Niza (7, 8 y 9.12.2000) y la presentacin de la Agenda Social Europea y de un Plan de Accin para la Movilidad con tres objetivos:Definir y democratizar la movilidad en EuropaFomentar las formas de financiacin adecuadasIncrementar la movilidad mejorando sus condicionesY una batera de medidas (desarrollar el multilingismo, reconocimiento diplomas)El Plan de Accin de la Comisin sobre las capacidades y la movilidad (13.2.2002) Para alcanzar los objetivos fijados en Lisboa es preciso una mano de obra capacitada y adaptableLa Carta de Calidad de la Movilidad Europea (23.9.2005) a efectos de educacin y formacinProclamacin del ao 2006 como Ao Europeo de la Movilidad de los trabajadoresEEELa movilidad es un instrumento clave para el funcionamiento ptimo del mercado nico y para la Estrategia Europea para el Empleo (EEE)Movilidad: marco legal europeo

 • Lliure circulaci i treballMobilitat: beneficis a nivell europeuRefora lespai europeu deducaci i formaci (Europa del Coneixement professors, investigadors, estudiants)Flexibilitza i dinamitza el mercat de treball europeu al davant dels nous reptes globals (anticipar-se a les reestructur...)Mobilitat: beneficis per al treballadors lexercici dun dret reconegut al TractatDesenvolupa la ciutadania i la sensibilitzaci europeesPermet als treballadors adquirir noves capacitats i competnciesPermet millorar les condicions de vida i de treball

 • Lliure circulaci i treballMobilitat: poltiques europeesCoordinaci dels Sistemes de Seguretat SocialCreaci duna tarjeta sanitria europea (TSE: 2004)Directives per al reconeixement de ttols i diplomesReforament de la Xarxa EURES amb ms de 700 consellers EURES i una pgina web amb ms de mili de consultes mensuals i una oferta de 1 mili de llocs de treball. Creaci de lEuropass.Declaraci de lany 2006 com a Any Europeu de la Mobilitat dels Treballadors amb els segents objectius:Sensibilitzar envers la mobilitat (drets i instruments)Intercanviar bones prctiques en mobilitatAmpliar els estudis sobre mobilitat en Europa

 • Lliure circulaci i treballMobilitat: situaci actualndex de mobilitat en 2004: 2% (EUROSTAT). Situaci estancada, millora en joves i professionals especialitz.

 • Lliure circulaci i treballMobilitat: obstaclesNo hi ha una cultura de la mobilitat (tampoc a nivell laboral. En 9 pasos europeus el 40% dels treballadors porten ms de 10 anys a la mateixa empresa, (2004 EUROSTAT))Falta de competncies lingstiquesFalta de sensibilitat scio-cultural europeaContinuen existint obstacles legals i administratiusCal ms informaci sobre oportunitats laborals i sobre els instruments i recursos de suport a la mobilitatAltres (poltica dimmigraci europea)

 • Sensibilitzaci/FormaciPreparaciMobilitatRetornLa mobilitat geogrfica s un fenomen concentrat en un perode de temps concret, per que precisa dinformaci abans, durant i desprs de lexperincia de mobilitat per tal de garantir la qualitat daquestaInformaciIntroducciMobilitat i planificaci

 • El reglament 1612/68 Aspectes legals de la mobilitatRegula els drets dels treballadors fronterers i migrants i de les seves famlies. Garanteix la igualtat de tracte i la no discriminaci dels treballadors del EEE en els Estats Membres en els segents aspectes:Accs i exercici duna activitatNegociaci dels contractes treb.Accs al mercat de treballAccs a les ofi-cines docup.Condicions de contractaciCondicions de treball i ocup.Avantatges socials i fiscalsDret a la form. professionalConvenis collectiusDrets sindicals i de repr.Art. 7.1: En el territorio de otros Estados miembros y por razn de la nacionalidad, el trabajador nacional de un Estado miembro no podr ser tratado de forma diferente que los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribucin, de despido y de reintegracin profesional o de nuevo empleo, si hubiera quedado en situacin de desempleo

 • Seguretat Social Aspectes legals de la mobilitatEl reglament 1408/71 coordina els rgims de Seguretat Social en el marc de la Comunitat (EEE + Sussa + residens extracom. amb residncia legal):Principis:Designaci duna sola legislaci social en matria de Seguretat Social (lex locis laboris)Obligaci dexportar prestacions familiars, dinfermetat, dinvalidesa, vellesa i defunciTotalitzaci dels perodes dassegurana als diferents Estats Membres (Formularis E)Coordinaci dels mtodes de clcul de les prestacionsExcepci: aturUn aturat t dret a residir en un pas de la Comunitat com a mnim 6 mesos per a buscar feina. T tamb dret a utilitzar els Serveis dOcupaci.Lart. 69 del reglament 1408/71 garantitza als aturats la possibilitat dexportar el seu subsidi durant 3 mesos (Amb compte amb la regla dels 7 dies)

 • La fiscalitat Aspectes legals de la mobilitatNo existeix un conveni multilateral europeu de coordinaci de la fiscalitat, per s lobligaci dacordar convenis bilaterals per a evitar la doble imposici (s s possible la imposici compartida: salary split). PrincipisPel que fa limpost sobre la renda els convenis (model OCDE) preveuen laplicaci del principi de lEstat docupaci. Tan sols es possible tributar al pas de residncia tot i treballar en un altres estat, si no es dona cap de les segents condicions:1. El treballador resideix a lestat docupaci ms de 183 dies2. La remuneraci s retribuida per una empresa situada a lestat docupaci (EO)3. El cost de les remuneracions va a crrec dun establiment permanent de lempresa a lEOImportant! Existeixen altres impostos (patrimoni, societats) Impost sobre la Renda de No Residents Excepcions a les regles datribuci (treballadors fronterers)

 • El reconeixement de diplomes Aspectes legals de la mobilitatSi un Estat Membre imposa certes exigncies en matria de diplomes i/o qualificacions (activitats professionals regulades) als seus nacionals, tamb ho pot fer en relaci a altres treballadors comunitaris:En aquest sentit la Uni Europea ha establert mitjanant diverses direct. sistemes de reconeixement mutu de les qualificacions professionals:Directives sectorials: per a professions concretes (metge). Es reconeixen les qualificacions perqu les professions estan armonitzades.Sistema general: reconeixement de qualificacions a nivell densenyament superior, secundari i superior professional. Si la professi est regulada, sha de demanar el reconeixement. s possible que es demani acreditar experincia, realitzaci de prctiques o duna prova daptitud Professions independents. La directiva estableix els temps dexercici professional necessaris per a poder exercir-la Per al reconeixement de qualificacions sha destablir contacte amb: Ministeri dEnsenyament, Collegis profesionals o Instituts de Reconeixement de Qualificacions Professionals

 • Important!Existeix una Confederaci Europea de Sindicats: CESGUIA DEL TREBALLADOR MBIL EUROPEUEl dret del treballAspectes legals de la mobilitatPer als contractes de treball internacional saplica el Conveni de Roma sobre la llei aplicable a les obligacions contractuals. PrincipisEls contractes estaran regulats per la llei escollida per ambdues partsSi no hi ha acord la llei ser la del pas on el treballador realitza habitualment la seva feinaSi treballa en ms dun pas, per la llei del pas on estigui establerta lempresa.Existeixen disposicions imperatives a les que el treballador no ha de renunciar.http://www.etuc.org

 • Coordinaci dels Serveis dOcupaci Europeus:Aspectes legals de la mobilitathttp://www.europa.eu./eures

 • La xarxa EURESEURopean Employment Services (EURES) s una xarxa de cooperaci creada per a facilitar la lliure circulaci dels treballadors dins lEEE.

 • La xarxa EURESA lEURES (creat el 1994) participen com a membres els Serveis dOcupaci del 28 pasos de lEEE + SussaEls objectius dEURES son principalment:Gesti dofertes i demandes docupaci a nivell europeuInformaci sobre condicions de vida i treball i sobre els mercats de treballQualificaci i formaci dels consellers EURESPromoci de la xarxa i gesti de la web www.eures.europa.euSeguiment, avaluaci i eliminaci dels obs