of 21 /21
Aşağıdaki tablo Windows'da gezinmek için kullanabileceğiniz yeni klavye kısa yollarını içerir. Basılacak tuş Yaptığı işlem Windows logo tuşu +yazmaya başlayın Bilgisayarınızı arama CTRL+artı (+) veya CTRL+eksi (-) işareti Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma CTRL+kaydırma tekerleği Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma Windows logo tuşu +C Düğmeleri açma Uygulamada, uygulama için komutları açın Windows logo tuşu +F Dosya aramak için Arama düğmesini açma Windows logo tuşu +H Paylaşım düğmesini açma Windows logo tuşu +I Ayarlar düğmesini açma Windows logo tuşu +J Ana uygulamayı ve tutturulmuş uygulamayı değiştirme Windows logo tuşu +K Cihazlar düğmesini açma Windows logo tuşu +O Ekran yönünü (dikey veya yatay) kilitleme Windows logo tuşu +Q Uygulama aramak için Arama düğmesini açma Windows logo tuşu +W Ayarları aramak için Arama düğmesini açma Windows logo tuşu +Z Uygulamada kullanılabilir komutları gösterme Windows logo tuşu +ara Giriş dili ve klavye düzenini değiştirme

Windows8 Klavye Kısayolları

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Windows8 Klavye Kısayolları

Aşağıdaki tablo Windows'da gezinmek için kullanabileceğiniz yeni klavye kısa yollarını içerir.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

Windows logo tuşu +yazmaya

başlayın Bilgisayarınızı arama

CTRL+artı (+) veya CTRL+eksi (-)

işareti

Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi

yakınlaştırma veya uzaklaştırma

CTRL+kaydırma tekerleği

Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi

yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Windows logo tuşu +C

Düğmeleri açma

Uygulamada, uygulama için komutları açın

Windows logo tuşu +F Dosya aramak için Arama düğmesini açma

Windows logo tuşu +H Paylaşım düğmesini açma

Windows logo tuşu +I Ayarlar düğmesini açma

Windows logo tuşu +J Ana uygulamayı ve tutturulmuş uygulamayı değiştirme

Windows logo tuşu +K Cihazlar düğmesini açma

Windows logo tuşu +O Ekran yönünü (dikey veya yatay) kilitleme

Windows logo tuşu +Q Uygulama aramak için Arama düğmesini açma

Windows logo tuşu +W Ayarları aramak için Arama düğmesini açma

Windows logo tuşu +Z Uygulamada kullanılabilir komutları gösterme

Windows logo tuşu +ara Giriş dili ve klavye düzenini değiştirme

Page 2: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

çubuğu

Windows logo tuşu +CTRL+ara

çubuğu Önceden seçili girişe değiştirme

Windows logo tuşu +SEKME

tuşu

Açık uygulamalar arasında gezinme (masaüstü uygulamalar

dışında)

Windows logo tuşu

+CTRL+SEKME tuşu

Açık uygulamalar arasında gezinme (masaüstü uygulamalar

dışında) ve uygulamaları gezinildikleri gibi tutturma

Windows logo tuşu

+SHIFT+SEKME tuşu

Açık uygulamalar arasında ters sırada gezinme (masaüstü

uygulamalar dışında)

Windows logo tuşu +PAGE UP

tuşu

Başlangıç ekranını ve uygulamaları soldaki monitöre taşıyın

(Masaüstündeki uygulamalar monitör değiştirmez)

Windows logo tuşu +PAGE

DOWN tuşu

Başlangıç ekranını ve uygulamaları sağdaki monitöre taşıyın

(Masaüstündeki uygulamalar monitör değiştirmez)

Windows logo tuşu +SHIFT

tuşu+nokta işareti (.) Uygulamayı sol tarafa tutturur

Windows logo tuşu +nokta

işareti (.) Uygulamayı sağ tarafa tutturur

ESC tuşu Geçerli görevi durdurma veya görevden çıkma

Genel klavye kısayolları

Aşağıdaki tablo Windows'da gezinmek için kullanabileceğiniz genel klavye kısayollarını içerir.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

F1 Yardım'ı görüntüleme

F2 Seçili öğeyi yeniden adlandırma

F3 Dosya veya klasör arama

F4 Dosya Gezgini'nde adres çubuğu listesini görüntüleme

F5 Etkin pencereyi yenileme

F6

Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş

yapma

F10 Etkin uygulamanın menü çubuğunu etkinleştirme

Alt+F4 Etkin öğeyi kapatma veya etkin uygulamadan çıkma

Alt+ESC Öğeler arasında, açılış sırasına göre geçiş yapma

Alt+altı çizili harf Söz konusu harf için komutu uygulama

Alt+ENTER tuşu Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme

Page 3: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

Alt+Ara çubuğu Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma

Alt+Sol ok tuşu Geri

Alt+Sağ ok tuşu İlet

Alt+PAGE UP tuşu Bir ekranı yukarı taşıma

Alt+PAGE DOWN tuşu Bir ekranı aşağı taşıma

Alt+SEKME tuşu

Açık uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamalar

dışında)

CTRL+F4

Etkin belgeyi kapatma (çok sayıda belgeyi aynı anda açmanıza izin

veren uygulamalarda)

CTRL+A Belge veya penceredeki tüm öğeleri seçme

CTRL+C (veya CTRL+INS

tuşu) Seçili öğeyi kopyalama

CTRL+D (veya DEL tuşu) Seçili öğeyi silip Geri Dönüşüm Kutusu'na taşıma

CTRL+R (veya F5) Etkin pencereyi yenileme

CTRL+V (veya SHIFT+INS) Seçili öğeyi yapıştırma

CTRL+X Seçili öğeyi kesme

CTRL+Y Eylemi yineleme

CTRL+Z Eylemi geri alma

CTRL+artı (+) veya CTRL+eksi

(-) işareti

Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi

yakınlaştırma veya uzaklaştırma

CTRL+ farenin kaydırma

tekerleği

Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi masaüstü

simgelerinin boyutunu değiştirme veya çok sayıda öğeyi

yakınlaştırma veya uzaklaştırma

CTRL+Sağ ok tuşu İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma

CTRL+Sol ok tuşu İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma

CTRL+Aşağı ok tuşu İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma

CTRL+Yukarı ok tuşu İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma

CTRL+Alt+SEKME tuşu Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma

CTRL+ok tuşu (öğeye

taşımak için)+Ara çubuğu Pencerede veya masaüstünde ayrı ayrı birden çok öğe seçme

CTRL+SHIFT tuşu ve bir ok

tuşu Metin bloğu seçme

CTRL+ESC tuşu Başlangıç ekranını açma

CTRL+SHIFT+ESC tuşu Görev Yöneticisi'ni açma

CTRL+SHIFT tuşu

Birden fazla klavye düzeni kullanılabilir olduğunda klavye düzenini

değiştirme

CTRL+Ara çubuğu Çince giriş yöntemi düzenleyicisini (IME) açma veya kapatma

SHIFT+F10 Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüleme

Page 4: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

SHIFT tuşu ve bir ok tuşu

Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir

belge içinde metin seçme

SHIFT+DEL tuşu Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na taşımadan silme

Sağ ok tuşu Sağ taraftaki bir sonraki menüyü veya bir alt menüyü açma

Sol ok tuşu Sol taraftaki bir sonraki menüyü açma veya bir alt menüyü kapatma

ESC tuşu Geçerli görevi durdurma veya görevden çıkma

İletişim kutusu klavye kısayolları

Aşağıdaki tablo iletişim kutularında gezinmek için kullanabileceğiniz yeni klavye kısayollarını içerir.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

F1 Yardım'ı görüntüleme

F4 Etkin liste içindeki öğeleri görüntüleme

CTRL+SEKME tuşu İleriye doğru sekmeden sekmeye geçme

CTRL+SHIFT+SEKME tuşu Geriye doğru sekmeden sekmeye geçme

CTRL+sayı (1 ile 9

arasında) n sayılı sekmeye taşıma

SEKME tuşu Seçeneklerde ileri doğru gitme

SHIFT+SEKME tuşu Seçeneklerde geriye doğru gitme

Alt+altı çizili harf

Söz konusu harfe ilişkin komutu yerine getirme (veya seçeneği

belirleme)

Ara çubuğu

Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya

işaretini kaldırma

Geri al tuşu

Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçili ise, bir üst

düzeydeki klasörü açma

Ok tuşları Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seçme

Dosya Gezgini klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Dosya Gezgini pencereleri veya klasörleri ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları

verilmiştir.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

Alt+D Adres çubuğunu seçme

CTRL+E Arama kutusunu seçme

CTRL+F Arama kutusunu seçme

CTRL+N Yeni bir pencere açma

CTRL+W Geçerli pencereyi kapatma

Page 5: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+farenin kaydırma

tekerleği Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirme

CTRL+SHIFT+E Seçilen klasörün üstündeki tüm klasörleri görüntüleme

CTRL+SHIFT+N Yeni bir klasör oluşturma

Num Lock+yıldız işareti (*) Seçilen klasörün tüm alt klasörlerini görüntüleme

Num Lock+artı işareti (+) Seçilen klasörün içeriğini görüntüleme

Num Lock+eksi işareti (-) Seçili klasörü daraltma

Alt+P Önizleme bölmesini gösterme

Alt+ENTER tuşu Seçilen öğenin Özellikler iletişim kutusunu açma

Alt+Sağ ok tuşu Sonraki klasörü görüntüleme

Alt+Yukarı ok tuşu Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüleme

Alt+Sol ok tuşu Önceki klasörü görüntüleme

Geri al tuşu Önceki klasörü görüntüleme

Sağ ok tuşu Geçerli seçimi gösterme (daraltıldıysa) veya ilk alt klasörü seçme

Sol ok tuşu

Geçerli seçimi daraltma (genişletilmişse) veya klasörün içinde

bulunduğu klasörü seçme

END tuşu Etkin pencerenin en altını görüntüleme

HOME tuşu Etkin pencerenin en üstünü görüntüleme

F11

Etkin pencereyle ekranı kaplama veya etkin pencereyi simge

durumuna küçültme

Görev çubuğu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstünde bulunan görev çubuğundaki öğelerle çalışmaya yönelik klavye

kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

SHIFT+görev çubuğu düğmesini tıklatma

Uygulamayı açma veya hızla uygulamanın başka

bir örneğini açma

CTRL+SHIFT+görev çubuğu düğmesini

tıklatma Yönetici olarak uygulama açma

SHIFT+görev çubuğu düğmesini sağ tıklatma Uygulama için pencere menüsünü gösterme

SHIFT+gruplanmış görev çubuğu düğmesini

sağ tıklatma Grup için pencere menüsünü gösterme

CTRL+gruplanmış görev çubuğu düğmesini

tıklatma Grup pencereleri arasında gezinme

Page 6: Windows8 Klavye Kısayolları

Windows logo tuşu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda Windows logo tuşu kullanan klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

Windows logo tuşu +F1 Windows Yardım ve Destek'i açma

Windows logo tuşu Başlangıç ekranını görüntüleme veya gizleme

Windows logo tuşu +B Bildirim alanına odaklama

Windows logo tuşu +C Düğmeleri açma

Windows logo tuşu +D Masaüstünü görüntüleme veya gizleme

Windows logo tuşu +E Bilgisayar'ı açma

Windows logo tuşu +F Arama düğmesini açma ve dosyaları arama

Windows logo tuşu +G Masaüstündeki Araçlar'da gezinme

Windows logo tuşu +H Paylaşım düğmesini açma

Windows logo tuşu +I Ayarlar düğmesini açma

Windows logo tuşu +J Ana uygulamayı ve tutturulmuş uygulamayı değiştirme

Windows logo tuşu +K Cihazlar düğmesini açma

Windows logo tuşu +L Bilgisayarınızı kilitleme veya kullanıcı değiştirme

Windows logo tuşu +M Tüm pencereleri simge durumuna küçültme

Windows logo tuşu +O Cihaz yönünü kilitleme

Windows logo tuşu +P Sunum ekranı modunu seçme

Windows logo tuşu +Q Arama düğmesini açma ve uygulamaları arama

Windows logo tuşu +R Çalıştır iletişim kutusunu açma

Windows logo tuşu +T Görev çubuğundaki uygulamalarda gezinme

Windows logo tuşu +U Erişim Kolaylığı Merkezi'ni açma

Windows logo tuşu +V Bildirimlerde gezinme

Windows logo tuşu +SHIFT

tuşu+V Bildirimlerde ters sırada gezinme

Windows logo tuşu +W Arama düğmesini açma ve ayarları arama

Windows logo tuşu +X Hızlı Bağlantı menüsünü açma

Windows logo tuşu +Z Uygulamada kullanılabilir komutları gösterme

Windows logo tuşu +, Masaüstünde geçici olarak Peek özelliğini kullanma

Windows logo tuşu +Pause

tuşu Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme

Windows logo tuşu +CTRL

tuşu+F Bilgisayarları arama (ağ üzerindeyseniz)

Windows logo tuşu +SHIFT

tuşu+M

Simge durumuna küçültülmüş pencereleri masaüstünde geri

yükleme

Windows logo tuşu +sayı Sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş

Page 7: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

masaüstü uygulamasını başlatın. Uygulama zaten çalışıyorsa, o

uygulamaya geçme

Windows logo tuşu

+SHIFT+sayı

Sayıyla gösterilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş

masaüstü uygulamasının yeni örneğini başlatma

Windows logo tuşu

+CTRL+sayı

Sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş

masaüstü uygulamanın en son etkin penceresine geçiş yapma

Windows logo tuşu +Alt+sayı

Sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş

masaüstü uygulamanın Atlama Listesi'ni açma

Windows logo tuşu

+CTRL+SHIFT+sayı

Yönetici olarak görev çubuğunda verilen konumda bulunan

masaüstü uygulamasının yeni örneğini başlatma

Windows logo tuşu +SEKME

tuşu

Açık uygulamalar arasında gezinme (masaüstü uygulamalar

dışında)

Windows logo tuşu

+CTRL+SEKME tuşu

Açık uygulamalar arasında gezinme (masaüstü uygulamalar

dışında) ve uygulamaları gezinildikleri gibi tutturma

Windows logo tuşu

+SHIFT+SEKME tuşu

Açık uygulamalar arasında ters sırada gezinme (masaüstü

uygulamalar dışında)

Windows logo tuşu +CTRL+B Bildirim alanında ileti görüntüleyen uygulamaya geçme

Windows logo tuşu +Yukarı ok

tuşu Masaüstü penceresini ekranı kaplar duruma getirme

Windows logo tuşu +Aşağı ok

tuşu Masaüstü penceresini simge durumuna küçültme

Windows logo tuşu +Sol ok

tuşu Masaüstü penceresi için ekranın sol tarafında ekranı kaplama

Windows logo tuşu +Sağ ok

tuşu Masaüstü penceresi için ekranın sağ tarafında ekranı kaplama

Windows logo tuşu +HOME

tuşu

Etkin masaüstü penceresi dışında tümünü simge durumuna

küçültme (ikinci tuşa basıldığında tüm pencereleri geri yükler)

Windows logo tuşu

+SHIFT+Yukarı ok tuşu Masaüstü penceresini ekranın üst ve altına uzatın.

Windows logo tuşu

+SHIFT+Aşağı ok tuşu

Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki

boyut/simge durumuna küçültme

Windows logo tuşu

+SHIFT+Sol ok veya Sağ ok tuşu Masaüstündeki pencereyi bir monitörden diğerine taşıma

Windows logo tuşu +Ara

çubuğu Giriş dili ve klavye düzenini değiştirme

Windows logo tuşu

+CTRL+Ara çubuğu Önceden seçili girişe değiştirme

Windows logo tuşu +ENTER

tuşu Ekran Okuyucusu'nu açma

Windows logo tuşu +PAGE UP Başlangıç ekranını ve uygulamaları soldaki monitöre taşıyın

Page 8: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

tuşu (masaüstündeki uygulamalar monitör değiştirmez)

Windows logo tuşu +PAGE

DOWN tuşu

Başlangıç ekranını ve uygulamaları sağdaki monitöre taşıyın

(masaüstündeki uygulamalar monitör değiştirmez)

Windows logo tuşu

+SHIFT+nokta işareti (.) Uygulamayı sol tarafa tutturma

Windows logo tuşu +nokta

işareti (.) Uygulamayı sağ tarafa tutturma

Windows logo tuşu +/ (eğik

çizgi) IME yeniden dönüştürmeyi başlatma

Windows logo tuşu

+Alt+ENTER Windows Media Center'ı açın.

Windows logo tuşu +artı (+)

veya eksi (-) işareti Büyüteç kullanarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Windows logo tuşu +ESC tuşu Büyüteç'ten çıkma

Hesap Makinesi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Hesap Makinesi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

F1 Hesap Makinesi Yardımı'nı açma

F2 Hesaplama geçmişini düzenleme

Alt+1 Standart moda geçme

Alt+2 Bilimsel moda geçme

Alt+3 Programcı moduna geçme

Alt+4 İstatistikler moduna geçme

Alt+C Tarih hesaplamaları ve çalışma sayfalarını hesaplama veya çözme

CTRL+E Tarih hesaplamalarını açma

CTRL+H Hesaplama geçmişini açma veya kapatma

CTRL+L MC düğmesine basma

CTRL+M MS düğmesine basma

CTRL+P M+ düğmesine basma

CTRL+Q M- düğmesine basma

CTRL+R MR düğmesine basma

Page 9: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+U Birim dönüştürmeyi açma

CTRL+SHIFT+D Hesaplama geçmişini temizleme

F9 +/– düğmesine basma

R 1/× düğmesine basma

@ Karekök düğmesine basma

DEL tuşu CE düğmesine basma

Yukarı ok Hesaplama geçmişinde yukarı gitme

Aşağı ok Hesaplama geçmişinde aşağı gitme

ESC tuşu C tuşuna basıma veya hesaplama geçmişini düzenlemeyi durdurma

ENTER Düzenlemeden sonra hesaplama geçmişini yeniden hesaplama

F3 Bilimsel modda Derece seçeneğini belirleme

F4 Bilimsel modda Radyan seçeneğini belirleme

F5 Bilimsel modda Gradyan seçeneğini belirleme

CTRL+B Bilimsel modda 3√x düğmesine basma

CTRL+G Bilimsel modda 10x düğmesine basma

CTRL+O Bilimsel modda cosh düğmesine basma

CTRL+S Bilimsel modda sinh düğmesine basma

CTRL+T Bilimsel modda tanh düğmesine basma

CTRL+Y Bilimsel modda y√x düğmesine basma

D Bilimsel modda Mod düğmesine basma

I Bilimsel modda Inv düğmesine basma

L Bilimsel modda log düğmesine basma

M Bilimsel modda dms düğmesine basma

N Bilimsel modda ln düğmesine basma

O Bilimsel modda cos düğmesine basma

P Bilimsel modda pi düğmesine basma

Q Bilimsel modda x^2 düğmesine basma

S Bilimsel modda sin düğmesine basma

T Bilimsel modda tan düğmesine basma

V Bilimsel modda F-E düğmesine basma

X Bilimsel modda Exp düğmesine basma

Y Bilimsel modda x^y düğmesine basma

# Bilimsel modda x^3 düğmesine basma

; Bilimsel modda Int düğmesine basma

! Bilimsel modda n! düğmesine basma

Page 10: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

F2 Programcı modunda Dword seçeneğini belirleme

F3 Programcı modunda Word seçeneğini belirleme

F4 Programcı modunda Bayt seçeneğini belirleme

F5 Programcı modunda Onaltılık seçeneğini belirleme

F6 Programcı modunda Onlu seçeneğini belirleme

F7 Programcı modunda Sekizli seçeneğini belirleme

F8 Programcı modunda İkili seçeneğini belirleme

F12 Programcı modunda Qword seçeneğini belirleme

A-F Programcı modunda A-F düğmelerine basma

J Programcı modunda RoL düğmesine basma

K Programcı modunda RoR düğmesine basma

< Programcı modunda Lsh düğmesine basma

> Programcı modunda Rsh düğmesine basma

% Programcı modunda Mod düğmesine basma

| Programcı modunda Or düğmesine basma

^ Programcı modunda Xor düğmesine basma

~ Programcı modunda Not düğmesine basma

& Programcı modunda And düğmesine basma

Ara çubuğu Programlayıcı modunda bit değerini değiştirir

A İstatistikler modunda Average düğmesine basma

CTRL+A İstatistikler modunda Average Sq düğmesine basma

S İstatistikler modunda Sum düğmesine basma

CTRL+S İstatistikler modunda Sum Sq düğmesine basma

T İstatistikler modunda S.D. düğmesine basma

CTRL+T İstatistikler modunda Inv S.D. düğmesine basma

D İstatistikler modunda CAD düğmesine basma

Takvim klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Takvim uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+1 Gün görünümünü gösterme

CTRL+2 Hafta görünümünü gösterme

CTRL+3 Ay görünümünü gösterme

CTRL+T Bugüne gitme

CTRL+N Yeni etkinlik oluşturma

Page 11: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

PAGE UP tuşu

Ay görünümünde bir önceki aya gitme

Hafta görünümünde bir önceki haftaya

gitme

Gün görünümünde bir önceki güne gitme

CTRL+H

Ay görünümünde bir önceki aya gitme

Hafta görünümünde bir önceki haftaya

gitme

Gün görünümünde bir önceki güne gitme

PAGE DOWN tuşu

Ay görünümünde bir sonraki aya gitme

Hafta görünümünde bir sonraki haftaya

gitme

Gün görünümünde bir sonraki güne gitme

CTRL+J

Ay görünümünde bir sonraki aya gitme

Hafta görünümünde bir sonraki haftaya

gitme

Gün görünümünde bir sonraki güne gitme

Sağ ok tuşu Görünümde bir sonraki güne gitme

Sol ok tuşu Görünümde bir önceki güne gitme

Aşağı ok Görünümde bir sonraki saate gitme

Yukarı ok Görünümde bir önceki saate gitme

ESC tuşu Geri gitme

CTRL+S Etkinliği kaydetme veya gönderme

CTRL+P, seçmek için aşağı ve yukarı ok tuşlarını

kullanın Etkinliği yanıtlama

CTRL+D Etkinliği silme

Erişim Kolaylığı klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, bilgisayarınızın kullanımını kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek klavye kısayolları

verilmiştir.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

Sekiz saniye süreyle sağ SHIFT tuşunu basılı tutma Filtre Tuşları'nı açma ve kapatma

Sol Alt+Sol SHIFT+PRINT SCREEN tuşu Yüksek Karşıtlık'ı açma veya kapatma

Sol Alt+Sol SHIFT+Num Lock Fare Tuşları'nı açma veya kapatma

Page 12: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

Beş defa SHIFT tuşuna basma Yapışkan Tuşlar'ı açma veya kapatma

Beş saniye süreyle Num Lock tuşunu basılı tutma Geçiş Tuşları'nı açma veya kapatma

Windows logo tuşu +U Erişim Kolaylığı Merkezi'ni açma

Büyüteç klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Büyüteç ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

Windows logo tuşu +artı (+) veya eksi (-) işareti Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

CTRL+Alt+Ara çubuğu Masaüstünü tam ekran modunda önizleme

CTRL+Alt+D Yerleşik moda geçme

CTRL+Alt+F Tam ekran moduna geçme

CTRL+Alt+I Renkleri ters çevirme

CTRL+Alt+L Mercek moduna geçme

CTRL+Alt+R Merceği yeniden boyutlandırma

CTRL+Alt+ok tuşları Ok tuşları yönünde yatay/dikey kaydırma

Windows logo tuşu +ESC tuşu Büyüteç'ten çıkma

Posta klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Posta uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+R Yanıtla

CTRL+SHIFT+R Tümünü yanıtla

CTRL+F İlet

CTRL+SHIFT+F Klasör bölmesini gizleme veya gösterme

CTRL+SHIFT+A Hesaplar bölmesini gizleme veya gösterme

CTRL+U Okunmadı olarak işaretle

CTRL+Q Okundu olarak işaretle

CTRL+A Tüm iletileri seç

CTRL+N Yeni İleti

F5 Eşitle

Alt+B Bcc (gizli) düğmesi üzerine odaklama

Alt+C

Cc (bilgi) düğmesi üzerine odaklama

Kabul et

Alt+D Reddet

Page 13: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

Alt+S E-posta gönderme

Alt+T

To (kime) düğmesi üzerine odaklama

Belirsiz

Alt+V Takvim'de daveti açma

CTRL+ENTER E-posta gönderme

CTRL+SHIFT+F Yazı tipi seçme

CTRL+Ara çubuğu Biçimlendirmeyi temizleme

CTRL+Y Yinele

F4 Yinele

CTRL+[ Yazı tipi boyutunu bir nokta büyütme

CTRL+] Yazı tipi boyutunu bir nokta küçültme

CTRL+SHIFT+, Yazı tipi boyutunu küçültme

CTRL+SHIFT+. Yazı tipi boyutunu büyütme

CTRL+K Bağlantı ekleme

CTRL+E Merkez

CTRL+L Sola

CTRL+R Sağa

CTRL+SHIFT+L Madde işaretleri

CTRL+M Girintile

CTRL+SHIFT+M Girintiyi azaltma

SEKME veya SHIFT+SEKME

tuşu

Odaklama listedeyken metin seçildiğinde girintileme/girintiyi

azaltma

CTRL+' Vurgu imi

CTRL+, Çengel imi

CTRL+SHIFT+6 İnceltme imi

CTRL+SHIFT+; Çift nokta imi

CTRL+` Aksan imi

CTRL+SHIFT+7 Ligatür imi

CTRL+SHIFT+2 Halka imi

CTRL+/ Eğik çizgi imi

CTRL+SHIFT+` Tilde

Alt+CTRL+SHIFT+1 Ters ünlem işareti

Alt+CTRL+SHIFT+/ Ters soru işareti

Page 14: Windows8 Klavye Kısayolları

Mesajlaşma klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Mesajlaşma uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+N

Yeni bir konuşma başlatma

CTRL+N

Kişi seçicisini açma

CTRL+E

İfade seçicisini açma veya kapatma

CTRL+>

Sonraki konuşma

CTRL+<

Önceki konuşma

Ekran Okuyucusu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Ekran Okuyucusu ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

Ara çubuğu veya ENTER tuşu Geçerli öğeyi etkinleştirme

SEKME ve ok tuşları Ekranın çevresinde hareket etme

CTRL tuşu Okumayı durdurma

Caps Lock+D Öğeyi okuma

Caps Lock+M Okumayı başlatma

Caps Lock+H Belgeyi okuma

Caps Lock+V İfadeyi yineleme

Caps Lock+W Pencere okuma

Caps Lock+PAGE UP veya PAGE DOWN Ses düzeyini artırma veya azaltma

Caps Lock+artı (+) veya eksi (-) işareti Ses hızını artırma veya azaltma

Caps Lock+Ara Çubuğu Varsayılan eylemi yapma

Caps Lock+Sol veya Sağ oklar Önceki/sonraki öğeye gitme

Caps Lock+F2 Geçerli öğeye yönelik komutları gösterme

Caps Lock tuşuna art arda iki kez basma Caps Lock tuşunu açma veya kapatma

Caps+ESC tuşu Ekran Okuyucusu'ndan çıkma

Ekran Okuyucusu dokunmatik klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, dört noktalı dokunmatik özelliği etkinleştirilmiş bir bilgisayarda Ekran

Okuyucusu ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

İki parmakla bir kez dokunma Ekran Okuyucusu'nun okumasını durdurma

Dört parmakla üç kez dokunma

Tüm ekran Okuyucusu komutlarını gösterme (bu listede

olmayanlar da dahil)

Page 15: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

İki kez dokunma Birincil eylemi etkinleştirme

Üç kez dokunma İkincil eylemi etkinleştirme

Tek parmakla dokunma veya

sürükleme Parmaklarınızın altındakini okuma

Bir parmakla sola/sağa hareket

ettirme Sonraki veya önceki öğeye gitme

İki parmakla sola/sağa/yukarı/aşağı

çekme Kaydırma

Üç parmakla aşağı doğru çekme Bulunabilen metinde okumaya başlama

Paint klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Paint ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

F1 Paint Yardımı'nı açma

F11 Resmi tam ekran modunda görüntüleme

F12 Resmi yeni bir dosya olarak kaydetme

CTRL+A Resmin tamamını seçme

CTRL+B Seçili metni kalınlaştırma

CTRL+C Seçimi Pano'ya kopyalama

CTRL+E Özellikler iletişim kutusunu açma

CTRL+G Kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme

CTRL+I Seçili metni italik duruma getirme

CTRL+N Yeni bir resim oluşturma

CTRL+O Varolan resmi açma

CTRL+P Resim yazdırma

CTRL+R Cetveli gösterme veya gizleme

CTRL+S Resimdeki değişiklikleri kaydetme

CTRL+U Seçili metni altı çizili duruma getirme

CTRL+V Pano'daki seçimi yapıştırma

CTRL+W Yeniden Boyutlandır ve Eğ iletişim kutusunu açma

CTRL+X Seçimi kesme

CTRL+Y Değişikliği yineleme

CTRL+Z Değişikliği geri alma

CTRL+artı işareti (+) Fırçanın, çizginin veya şekil anahattının genişliğini bir piksel artırma

Page 16: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+eksi işareti (-) Fırçanın, çizginin veya şekil anahattının genişliğini bir piksel azaltma

CTRL+PAGE UP tuşu Yakınlaştırma

CTRL+PAGE DOWN tuşu Uzaklaştırma

Alt (veya F10) Tuş ipuçlarını görüntüleme

Alt+F4 Resmi ve Paint penceresini kapatma

Sağ ok tuşu Seçimi veya etkin şekli bir piksel sağa taşıma

Sol ok tuşu Seçimi veya etkin şekli bir piksel sola taşıma

Aşağı ok Seçimi veya etkin şekli bir piksel aşağı taşıma

Yukarı ok Seçimi veya etkin şekli bir piksel yukarı taşıma

SHIFT+F10 Geçerli kısayol menüsünü gösterme

Kişiler uygulaması klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Kişiler uygulaması ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+N

Kişi ekleme

CTRL+S

Değişiklikleri kaydetme

Silme

Kişi silme

CTRL+F

Kişiyi sık görüşülen kişi yapma

CTRL+SHIFT+1

Kişiyi Başlangıç ekranına sabitleme

ESC tuşu

Geri gitme

HOME tuşu

Kişi listesinin başlangıcına gitme

PAGE DOWN tuşu

Kişi listesinde ileri gitme

PAGE UP tuşu

Kişi listesinde geri gitme

END tuşu

Kişi listesinin sonuna gitme

Okuyucu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Okuyucu uygulamasıyla çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

F8 İki sayfalık düzeni kullanma

CTRL+R Dosyayı saat yönünde 90 derece döndürme

CTRL+F Dosyada metin bulma

F7 Klavye ile seçim modunu kullanma

CTRL+P Dosya yazdırma

CTRL+O Dosya açma

CTRL+W Dosya kapatma

Page 17: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+M Okuyucu uygulaması girişi

Masaüstü klavye kısayollarında Uzak Masaüstü Bağlantısı

Aşağıdaki tabloda, masaüstünde Uzak Masaüstü Bağlantısı ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları

yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

Alt+PAGE UP tuşu Uygulamalar arasında soldan sağa geçme

Alt+PAGE DOWN tuşu Uygulamalar arasında sağdan sola geçme

Alt+INS tuşu Uygulamalar arasında başlatıldıkları sırayla geçiş yapma

Alt+HOME tuşu Başlangıç ekranını görüntüleme

CTRL+Alt+BREAK tuşu Pencere ve tam ekran arasında geçiş yapma

CTRL+Alt+END tuşu Windows Güvenliği iletişim kutusunu görüntüleme

CTRL+Alt+HOME tuşu Tam ekran modunda bağlantı çubuğunu etkinleştirme

Alt+DEL tuşu Sistem menüsünü görüntüleme

CTRL+Alt+sayısal tuş

takımındaki eksi işareti (-)

İstemcideki etkin pencerenin bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna

yerleştirin (yerel bilgisayarda Alt+PRINT SCREEN tuşuna basmayla aynı

işlevi görür).

Sayısal tuş takımında

CTRL+Alt+artı işareti (+)

Tüm istemci penceresi alanının bir kopyasını Terminal sunucusu

panosuna yerleştirin (yerel bilgisayarda Alt+PRINT SCREEN tuşuna

basmayla aynı işlevi görür).

CTRL+Alt+Sağ ok

Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar uygulamasındaki bir

denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”. Uzak

Masaüstü denetimleri başka bir ana bilgisayar uygulamasına

katıştırıldığında kullanışlıdır.

CTRL+Alt+Sol ok

Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar uygulamasındaki bir

denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”. Uzak

Masaüstü denetimleri başka bir ana bilgisayar uygulamasına

katıştırıldığında kullanışlıdır.

Uzak Masaüstü Bağlantısı klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Uzak Masaüstü Bağlantısı ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+Alt+HOME

tuşu

Uzak ve kullanmakta olduğunuz bilgisayar arasında uygulama çubukları ile

geçiş yapma

CTRL+Alt+Sol ok Görünümünüzü önceki oturuma geçirme (oturum görüntülerken)

Page 18: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+Alt+Sağ ok Görünümünüzü sonraki oturuma geçirme (oturum görüntülerken)

CTRL+Alt+Yukarı ok Görünümünüzü ilk oturuma geçirme (oturum görüntülerken)

CTRL+Alt+Aşağı ok Görünümünüzü son oturuma geçirme (oturum görüntülerken)

SkyDrive klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, SkyDrive ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+A Tümünü seçme

CTRL+Alt+1 Görünümü değiştirme (ayrıntılar/küçük resimler)

CTRL+U Karşıya yükleme

CTRL+SHIFT+N Yeni klasör

ESC tuşu Seçimi temizleme

CTRL+O Birlikte aç

CTRL+Alt+O Klasörü görüntüleme

CTRL+SHIFT+V Kopyalama

CTRL+SHIFT+Y Taşıma

CTRL+S İndirme

Alt+Yukarı ok tuşu Yukarı gitme

F2 Yeniden adlandırma

F5 Yenileme

Windows Yardım görüntüleyicisi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Yardım görüntüleyicisi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

F3 İmleci, arama kutusuna taşıma

F10 Seçenekler menüsünü görüntüleme

HOME tuşu Konunun başına gitme

END tuşu Konunun sonuna gitme

Alt+Sol ok tuşu Önceki görüntülenmiş konuya geri gitme

Alt+Sağ ok tuşu Sonraki (daha önce görüntülenmiş) konuya gitme

Alt+HOME tuşu Yardım ve Destek giriş sayfasını görüntüleme

Alt+A Müşteri desteği sayfasını görüntüleme

Alt+C İçindekiler'i görüntüleme

Alt+N Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüleme

CTRL+F Geçerli konuyu arama

Page 19: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+P Konu yazdırma

Windows Journal klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows Journal ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

F1 Günlük Yardımı'nı açma

F5 Not listesini yenileme

F6 Not listesi ile not arasında geçiş yapma

F11 Notu tam ekran modunda görüntüleme

CTRL+A Sayfadaki tüm öğeleri seçme

CTRL+C Seçimi Pano'ya kopyalama

CTRL+F Dosyada metin bulma

CTRL+G Sayfaya gitme

CTRL+N Yeni bir not başlatma

CTRL+O Son kullanılan notu açma

CTRL+P Notu yazdırma

CTRL+S Nottaki değişiklikleri kaydetme

CTRL+V Pano'daki seçimi yapıştırma

CTRL+X Seçimi kesme

CTRL+Y Değişikliği yineleme

CTRL+Z Değişikliği geri alma

Alt+F4 Notu ve Günlük penceresini kapatma

CTRL+SHIFT+C Not listesinde sütun başlıkları için bir kısayol menüsü görüntüleme

CTRL+SHIFT+V Notu belirli bir klasöre taşıma

WordPad klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, WordPad ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

F1 WordPad Yardımı'nı açma

F3 Bul iletişim kutusunda sonraki metin örneğini bulma

F10 Tuş ipuçlarını görüntüleme

F12 Belgeyi yeni bir dosya olarak kaydetme

CTRL+1 Tek satır aralık ayarlama

CTRL+2 Çift satır aralık ayarlama

CTRL+5 Satır aralığını 1,5 olarak ayarlama

Page 20: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+A Belgenin tümünü seçme

CTRL+B Seçili metni kalınlaştırma

CTRL+C Seçimi Pano'ya kopyalama

CTRL+D Microsoft Paint çizimi ekleme

CTRL+E Metni ortaya hizalama

CTRL+F Belgede metin bulma

CTRL+H Belgede metin değiştirme

CTRL+I Seçili metni italik duruma getirme

CTRL+J Metni iki yana yaslama

CTRL+L Metni sola hizalama

CTRL+N Yeni bir belge oluşturma

CTRL+O Varolan bir belgeyi açma

CTRL+P Belgeyi yazdırma

CTRL+R Metni sağa hizalama

CTRL+S Belgedeki değişiklikleri kaydetme

CTRL+U Seçili metni altı çizili duruma getirme

CTRL+V Pano'daki seçimi yapıştırma

CTRL+X Seçimi kesme

CTRL+Y Değişikliği yineleme

CTRL+Z Değişikliği geri alma

CTRL+= Seçili metni alt simge yapma

CTRL+SHIFT+= Seçili metni üst simge yapma

CTRL+SHIFT+> Yazıtipi boyutunu artırma

CTRL+SHIFT+< Yazıtipi boyutunu azaltma

CTRL+SHIFT+A Tüm karakterleri büyük harf olarak değiştirme

CTRL+SHIFT+L Madde işareti stilini değiştirme

CTRL+Sol ok tuşu İmleci bir sözcük sola taşıma

CTRL+Sağ ok tuşu İmleci bir sözcük sağa taşıma

CTRL+Yukarı ok tuşu İmleci, önceki satıra taşıma

CTRL+Aşağı ok tuşu İmleci bir satır aşağı taşıma

CTRL+HOME tuşu Belgenin başına taşıma

CTRL+END tuşu Belgenin sonuna taşıma

Page 21: Windows8 Klavye Kısayolları

Basılacak tuş

Yaptığı işlem

CTRL+PAGE UP tuşu Bir sayfa yukarı taşıma

CTRL+PAGE DOWN tuşu Bir sayfa aşağı taşıma

CTRL+DEL tuşu Sonraki sözcüğü silme

Alt+F4 WordPad'i kapatma

SHIFT+F10 Geçerli kısayol menüsünü gösterme