Vivir MIs Vivir Mellorcardio

 • View
  327

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vivir MIs Vivir Mellorcardio

 • Vivir mis vivir mellorVivir mis vivir mellorAs Enfermidades CardiovascularesAs Enfermidades Cardiovasculares

  IES PRAIA BARRAA. CCMC.2010. Ana UrbietaIES PRAIA BARRAA. CCMC.2010. Ana Urbieta

 • A esperanza de vida aumentou nos A esperanza de vida aumentou nos pases desenvolvidospases desenvolvidos

  Claves:Claves: - Mellora da hixiene- Mellora da hixiene

  - Mellora da nutricin- Mellora da nutricin - Mellora no tratamento das enfermidades - Mellora no tratamento das enfermidades

  particularmente as infecciosas.particularmente as infecciosas.

 • Esperanza de vida en EspaaEsperanza de vida en Espaa

  Canto vivir unha persoa nacida Canto vivir unha persoa nacida en Espaa este ano:en Espaa este ano: 78 anos se neno78 anos se neno 84 anos se nena84 anos se nena En media 81 anosEn media 81 anos

  das mis elevadas do mundo das mis elevadas do mundo

 • Agora queremos vivir mellorAgora queremos vivir mellor

  Que significa hoxe en da o termo sade?Que significa hoxe en da o termo sade?

  Segundo a OMS:Segundo a OMS:

  ESTADO DE COMPLETO BENESTAR ESTADO DE COMPLETO BENESTAR FSICO, PSICOLXICO E SOCIAL.FSICO, PSICOLXICO E SOCIAL.

 • De que depende a sade?De que depende a sade?

  Basicamente de tres tipos de factores:Basicamente de tres tipos de factores:

  O estilo de vidaO estilo de vida O ambienteO ambiente A xenticaA xentica

 • ECV: Unha das primeiras causas de ECV: Unha das primeiras causas de mortalidade no mundo.mortalidade no mundo.

  As enfermidades cardiovasculares son:As enfermidades cardiovasculares son: Os ataques ao coraznOs ataques ao corazn Os accidentes cerebrovascularesOs accidentes cerebrovasculares A anxina de peitoA anxina de peito As tromboses venosas profundas e embolias As tromboses venosas profundas e embolias

  pulmonares.pulmonares. As cardiopatas reumticasAs cardiopatas reumticas As cardiopatas conxnitasAs cardiopatas conxnitas

 • O Sistema CirculatorioO Sistema Circulatorio

  - Corazn- Corazn - Arterias- Arterias

  - Veas- Veas - Capilares- Capilares

  - Sangue: Plasma +clulas- Sangue: Plasma +clulas

 • CoraznCorazn

 • Vasos sanguneosVasos sanguneos

 • ArteriasArterias

 • Arterias e VeasArterias e Veas

 • CapilaresCapilares

 • Circulacin maior e menorCirculacin maior e menor

 • Funcionamento do aparello Funcionamento do aparello circulatoriocirculatorio

  Imos ver como funciona o Imos ver como funciona o aparello circulatorioaparello circulatorio

  http://www.youtube.com/watch?v=j2hLvAcmwss
 • A circulacin que nutre o msculo A circulacin que nutre o msculo cardacocardaco

  A circulacin coronariaA circulacin coronaria

  http://www.youtube.com/watch?v=VgcypTWVjFE&feature=related
 • Por que se produce o infarto de Por que se produce o infarto de miocardio?miocardio?

  Pola obstrucin das ramificacins da arteria Pola obstrucin das ramificacins da arteria coronaria polo depsito de lpidos:coronaria polo depsito de lpidos:

  A arterioscleroseA arteriosclerose

  Vexamos como se produce o Vexamos como se produce o infarto de miocardioinfarto de miocardio

  http://www.youtube.com/watch?v=22bDs8teiZAhttp://www.youtube.com/watch?v=EGcgP9P5ncI&feature=related
 • Que un factor de risco?Que un factor de risco?

  En medicina preventiva, calquera En medicina preventiva, calquera circunstancia que incremente as circunstancia que incremente as

  posibilidades que ten unha persoa posibilidades que ten unha persoa de padecer unha enfermidadede padecer unha enfermidade

 • Como se expresa?Como se expresa?

  Referido a un individuoReferido a un individuo Referido ao total da poboacinReferido ao total da poboacin Referido a un sector da poboacin Referido a un sector da poboacin Referido a un periodo de tempo diferenteReferido a un periodo de tempo diferente

 • Factores que aumentan o risco de Factores que aumentan o risco de aparicin das ECVaparicin das ECV

  HipertensinHipertensin Niveis altos de Niveis altos de

  colesterolcolesterol Falta de exercicio Falta de exercicio

  fsicofsico DiabetesDiabetes

  TabaquismoTabaquismo Historia familiar Historia familiar EstrsEstrs IdadeIdade ObesidadeObesidade

  file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 25
 • A maiora pdense evitar!A maiora pdense evitar!

  Mediante a actividade fsicaMediante a actividade fsica Unha alimentacin equilibradaUnha alimentacin equilibrada

  Evitando consumir tabacoEvitando consumir tabaco

 • Probas diagnsticasProbas diagnsticas

  ElectrocardiogramaElectrocardiograma Medida da presin arterialMedida da presin arterial Anlise de sangueAnlise de sangue Radiografas, escner ou TACRadiografas, escner ou TAC EcografaEcografa EndoscopiaEndoscopia

  PrevirPrevir

  file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 26file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 22file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 29file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 33file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 34file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 36
 • Medida da presin arterialMedida da presin arterial Realzase mediante un Realzase mediante un

  esfigmomanmetroesfigmomanmetro

 • Presin arterial mxima: sistlicaPresin arterial mxima: sistlica

  Presin mxima do Presin mxima do sangue sobre as sangue sobre as arterias, prodcese arterias, prodcese no momento da no momento da contraccin do contraccin do corazn: a sstolecorazn: a sstole

 • Presin arterial mnima:diastlicaPresin arterial mnima:diastlica

  Presin mnima do Presin mnima do sangue nos vasos sangue nos vasos sanguneos, sanguneos, prodcese cando o prodcese cando o corazn est corazn est relaxado, dicir, en relaxado, dicir, en distoledistole

 • Clasificacin da Clasificacin da presin arterialpresin arterial

  file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 21
 • ElectrocardiogramaElectrocardiograma

  Rexistro grfico da actividade elctrica do Rexistro grfico da actividade elctrica do corazn.corazn.

  unha forma econmica, rpida e non invasiva unha forma econmica, rpida e non invasiva de diagnosticar as enfermidades cardacas.de diagnosticar as enfermidades cardacas.

  A comparacin entre o ECG obtido e o dun A comparacin entre o ECG obtido e o dun corazn san permite detectar alteracins. corazn san permite detectar alteracins.

 • ElectrocardiogramaElectrocardiograma

 • MarcapasosMarcapasos

  file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 21
 • Anlise de sangueAnlise de sangue

 • Anlise de sangue: HemogramaAnlise de sangue: Hemograma

 • Anlise de sangue: Anlise de sangue: bioqumicabioqumica

  file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 21
 • Radiografas, escner ou Radiografas, escner ou TACTAC

  En todas estas tcnicas utilzanse feixes de raios En todas estas tcnicas utilzanse feixes de raios X para obter imaxes dos distintos rganos X para obter imaxes dos distintos rganos

  internos.internos. O O TACTAC (tomografa axial computerizada) (tomografa axial computerizada) emprega mltiples feixes de raios X enviados emprega mltiples feixes de raios X enviados

  simultaneamente dende mltiples ngulos.simultaneamente dende mltiples ngulos.

  file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 21http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/29/videos/1193655284.html
 • EcografaEcografa

  Permite obter Permite obter imaxes dos rganos imaxes dos rganos internos utilizando internos utilizando ultrasns pulsados ultrasns pulsados

  e reflectidos.e reflectidos. O aparello utilizado O aparello utilizado

  denomnase denomnase ecgrafo.ecgrafo.

  file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 21
 • EndoscopiaEndoscopia

  Exploracin visual directa das cavidades naturais Exploracin visual directa das cavidades naturais do corpo mediante un endoscopio.do corpo mediante un endoscopio.

  Un endoscopio consta dun tubo fino que leva Un endoscopio consta dun tubo fino que leva no extremo unha lmpada e unha cmara.no extremo unha lmpada e unha cmara.

  Normalmente est conectado a un televisor e Normalmente est conectado a un televisor e permite tomar mostras. permite tomar mostras.

 • EndoscopiaEndoscopia

  file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 21
 • EpidemioloxaEpidemioloxa

  Rama da medicina que estuda a:Rama da medicina que estuda a: - A distribucin- A distribucin

  - As causas- As causasDas enfermidadesDas enfermidades

  A epidemioloxa a base da medicina preventivaA epidemioloxa a base da medicina preventiva

 • Medicina preventivaMedicina preventiva

  Especialidade mdica dedicada Especialidade mdica dedicada prevencin de enfermidades. Para a prevencin de enfermidades. Para a

  prevencin importante a prevencin importante a educacin para a sadeeducacin para a sade

 • Marcadores de riscoMarcadores de risco

  Son factores de risco que non se poden Son factores de risco que non se poden modificar:modificar:

  Por exemplo, nas ECV:Por exemplo, nas ECV:- IdadeIdade

  - Sexo masculinoSexo masculino

 • Estilo de vida saudableEstilo de vida saudable

  Dieta equilibradaDieta equilibrada Exercicio fsico adecuadoExercicio fsico adecuado

  Control do pesoControl do peso Non fumarNon fumar

  file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 40file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 56file:///home/pptfactory/temp/20100211095616/#Diapositiva 58file:///home/pptfactory/temp/20100211095