of 20 /20
1 FOCARE CU INTERIOR DE SAMOTA fişă tehnică şi instrucţiuni pentru instalare

Seminee focare samota

Embed Size (px)

Text of Seminee focare samota

Page 1: Seminee focare samota

1

FOCARE CU INTERIOR DE SAMOTA

fişă tehnică şi instrucţiuni pentru instalare

Page 2: Seminee focare samota

2

gama __________________________________________________

cu uşă

ÎNGUSTE LATE

PLANE

PRISMATICE

CURBE

Page 3: Seminee focare samota

3

________________________________________________________

cu uşă glisantă

ÎNGUSTE LATE

PLANE

PRISMATICE

CURBE

Page 4: Seminee focare samota

4

Tehnologia ___________________________________________

Structura este alcătuită dintr-un corp din tablă de oţel de calitate superioară şi sudată ermetic, dotată cu picioare reglabile şi prevăzută cu un plan focar refractar cu un cenuşar pentru acumularea cenuşii. Structurile sunt disponibile cu diverse dimensiuni şi forme cu

partea frontală constituită dintr-o uşă cu balamale sau o uşă glisantă. (vezi pag. 2-3)

Focarul este realizat din material refractar de grosime mare şi dintr-o boltă din vermiculită, pentru a permite o ardere ideală la o temperatură ridicată, în timp ce schimbul termic principal se realizează în interiorul hotei.

1. racord ieşire gaze arse orientabil, pentru a facilita racordarea la

coşul de fum.

2. aripioare pentru a îmbunătăţi schimbul termic.

3. conducta deviatoare de gaze arse pentru a îmbunătăţi schimbul

termic.

4. structura din oţel 5. conductă alimentare aer pentru a menţine sticla curată.

6. interiorul focarului din material refractar de grosime mare pentru

a creşte temperatura de combustie.

7. sticlă ceramică rezistentă la şoc termic de 800°C

8. mâner cu spirală din oţel inox pentru a evita supraîncălzirile

9. plan focar cu cenuşar pentru acumularea unei cantităţi consistente

de jar şi pentru a obţine o combustie optimă.

10. comandă clapetă priză aer 11. uşă reversibilă balama la Dreapta sau Stânga

12. racord priză aer extern orientabil

13. picioare reglabile

serie plană

serie prismatică

serie rotundă

Page 5: Seminee focare samota

5

________________________________________________________ combustie perfectă; curăţenie sticlă: totală şi garantată

Distribuţia aerului În proiectare a fost în mod deosebit concepută distribuţia aerului de combustie în focar pentru a garanta o combustie optimă, o flacără liniştită şi o sticlă foarte curată.

Aerul primar intră la baza planului focarului pe suprafaţa liberă a jarului. Aerul secundar şi de curăţare a sticlei intră din partea de sus a sticlei după ce a fost încălzit. Cantitatea aerului primar este reglabilă în funcţie de tirajul coşului de fum printr-un deflector mobil pe partea anterioară a focarului (fig. 1). Pentru un coş de fum cu tiraj slab măriţi secţiunea de intrare a aerului primar şi invers este posibilă reducerea acesteia în cazul unui tiraj excesiv.

Cantitatea de aer secundar şi de curăţare a sticlei este presetată. Racordarea la priza de aer extern este alcătuită dintr-o conductă ϕ 125 mm cu cot de 90° rotativ şi deci orientabil către partea posterioară sau ambele laturi ale şemineului.

Rame contur deschidere De aplicat pe deschiderea şemineurilor, pentru a facilita realizarea finisajelor. Modele disponibile cu finisaj negru – cromat Seria PLANĂ: 4 dimensiuni pentru uşă cu balamale + 4 pentru uşă glisantă Seria PRISMATICĂ: 4 dimensiuni pentru uşă cu balamale + 4 pentru uşă glisantă Seria CURBĂ: 4 dimensiuni pentru uşă cu balamale + 4 pentru uşă glisantă

Page 6: Seminee focare samota

6

DATE TEHNICE ÎNGUSTE 51/57 LATE 51/57 putere utilă kW 6 8 consum lemne kg 2,5 3 ieşire gaze arse ϕ mm 200 200 priză aer ϕ mm 125 125 greutate cu uşa cu balama kg 135/160 135/190 greutate cu uşa glisantă kg 155/175 180/215

Instrucţiuni pentru instalare

Avertismente importante pentru instalare În afară de instrucţiunile din prezentul manual, luaţi în considerare normele UNI:

- nr. 10683/2005 – generatoare de căldură pe lemne: cerinţe de instalare - nr. 9615/90 – calculul dimensiunilor interioare ale coşurilor de fum.

În mod deosebit:

- Înainte de a începe orice operaţiune de montaj este importantă verificarea compatibilităţii instalaţiei aşa cum este stabilit de norma UNI 10683/98 la paragrafele 4.1 / 4.1.1 / 4.1.2.

- După finalizarea operaţiunilor de montaj, instalatorul va trebui să treacă la operaţiunile de „punere în funcţiune” şi să elibereze documentaţia cerută de norma UNI 10683/2005, la paragrafele 4.6, respectiv 5.

Înainte de a instala faţada verificaţi corecta funcţionalitate a legăturilor, a comenzilor şi a tuturor părţilor în mişcare.. Verificările sunt efectuate cu şemineul pornit şi în regim pentru câteva ore, înainte de a finisa monoblocul, în scopul de a interveni dacă este nevoie. Operaţiunile de finisare cum ar fi de exemplu: - construirea hotei - montajul faţadei - construcţia de ornamente, vopsire, etc. se vor face după ce s-au efectuat probele cu rezultat pozitiv. Italiana Camini nu e responsabilă pentru daunele provocate de intervenţiile pentru demolare sau reconstrucţie, chiar dacă acestea sunt o urmare a eventualelor lucrări de înlocuire a unor piese defecte ale şemineului. Premize

� Şemineurile Compatti trebuie să fie instalate cu respectarea instrucţiunilor de mai jos deoarece de corecta instalare depind siguranţa şi eficienţa instalaţiei.

� Înainte de a începe montajul, citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni.

Page 7: Seminee focare samota

7

� Italiana Camini îşi declină orice responsabilitate pentru eventualele daune care derivă din nerespectarea prezentelor instrucţiuni şi, în acest caz, nu va mai exista niciun drept de garanţie.

� Şemineul Compatti este furnizat deja asamblat pe palet de unică folosinţă.

Faţada planului focarului din argilă refractară este deja în interiorul şemineului. Faţada pereţilor laterali şi a peretelui posterior şi deflectorul camerei de ardere sunt ambalate separat într-un carton aşezat pe palet. Aşezaţi-l în interiorul şemineului respectând instrucţiunile din ambalaj.

� Sub uşiţa focarului şemineului este aplicată o plăcuţă de identificare a

modelului; plăcuţa este vizibilă atâta timp cât şemineul mu este finisat. Un număr de identificare a modelului este indicat şi în documentaţia care însoţeşte produsul.

Priza de aer proaspăt (figurile G-H-I) Legătura cu exteriorul, cu o secţiune utilă de trecere egală cu 120 cm2 (ϕ 12,5 cm), este absolut necesară pentru buna funcţionare a şemineului; prin urmare trebuie să fie realizată obligatoriu. În cazul utilizării pe perioade prelungite cu focarul deschis trebuie să fie prevăzută o priză de aer suplimentară, cu o secţiune de trecere egală cu 120 cm2. Racordul mecanismului de priză de aer proaspăt orientabil, situat sub şemineu, trebuie să fie legat direct cu exteriorul. Poate fi realizat cu un racord flexibil din aluminiu, asigurând buna etanşare a punctelor în care ar putea apărea dispersarea aerului. Este recomandabilă aplicarea la exteriorul conductei de priză de aer proaspăt a unei grile de protecţie care în nici un caz nu trebuie să reducă secţiunea utilă de trecere. Aerul proaspăt trebuie să fie captat la nivelul pardoselii (nu poate proveni din partea superioară).

� Dacă volumul de aer este scăzut iar tipul de clădire în care este instalat şemineul este în mod deosebit etanş, va fi în orice caz necesară instalarea prizei de aer suplimentare de 120 cm2 menţionate mai sus.

Page 8: Seminee focare samota

8

Canalul de gaze arse Prin canal de gaze arse se înţelege conducta care leagă racordul de ieşire a gazelor arse de la şemineu cu racordul coşului de fum. Canalul de gaze arse trebuie să fie realizat din conducte rigide din oţel sau ceramice, nu sunt admise conducte metalice flexibile sau din fibră-ciment. Trebuie să fie evitate tronsoanele orizontale sau în contrapantă. Eventualele modificări de secţiune sunt admise numai la ieşirea din şemineu şi nu de exemplu la îmbinarea în coşul de fum. Nu sunt admise unghiuri mai mari de 45°. În dreptul punctului de îmbinare a coşului din oţel pe racordul de ieşire a gazelor arse al şemineului, trebuie să fie efectuată o etanşare cu mastic la temperatură ridicată. În afară de cele menţionate mai sus, ţineţi cont de instrucţiunile din norma UNI 10683/98 la paragraful 4.2 „racordarea la sistemul de evacuare a gazelor arse” şi subparagrafele corespunzătoare. Pentru a uşura realizarea canalului de gaze arse, Italiana camini pune la dispoziţie nişte componente din oţel pentru o racordare uşoară şi corectă. Vană fluture Se recomandă introducerea unei vane fluture (clapetă) pe conducta de gaze arse. Vana trebuie să fie uşor manevrabilă iar poziţia sa trebuie să poată fi sesizată din exterior, de la selectorul de reglare. Vana trebuie să rămână fixă în poziţia prevăzută şi nu trebuie să se poată închide în mod automat. Deschiderile vanei nu trebuie să fie mai mici de 3% din suprafaţa secţiunii şi în orice caz trebuie să fie egale cu cel puţin 20 cm2.

Page 9: Seminee focare samota

9

Conducta de evacuare a gazelor arse şi coşul de fum Prin conductă de evacuare a gazelor arse se înţelege conducta care, din încăperea în care este exploatat şemineul, ajunge la acoperişul clădirii. Caracteristicile fundamentale ale conductei de evacuare a gazelor arse sunt:

- capacitatea de a suporta o temperatură a gazelor arse de cel puţin 450ºC pentru ceea ce se referă la rezistenţa mecanică a izolaţiei, şi etanşeitatea la gaze.

- este izolată în mod corespunzător pentru a evita formarea de condens;

- are secţiunea constantă, parcursul aproape vertical şi nu prezintă coturi mai

mari de 45º.

- are secţiuni interne de preferinţă circulare; în cazul unor secţiuni rectangulare raportul maxim între laturi trebuie să fie egal cu 1,5.

- are o secţiune internă cu o suprafaţă cel puţin egală cu cea indicată în fişa

tehnică a produsului.

- Deserveşte un singur focar (şemineu sau sobă).

Pentru coşurile de fum care nu sunt realizate recent sau care sunt prea mari se recomandă intubarea prin intermediul unor conducte de oţel cu un diametru adecvat şi cu izolaţie corespunzătoare. Caracteristicile fundamentale ale coşului de fum sunt: - secţiunea internă la bază egală cu cea a conductei de evacuare a gazelor

arse.

- secţiunea de ieşire nu mai mică decât dublul celei a conductei de evacuare a gazelor arse.

- poziţia în bătaia vântului, deasupra acoperişului şi în afara zonelor de reflux.

Page 10: Seminee focare samota

10

Instrucţiuni pentru instalare

Legenda: 1 Perete dublu de convecţie, (perete dublu între suprafaţa şemineului şi stratul izolant) 2 Strat izolant, 2,5 cm 3 Faţadă laterală locală, din material necombustibil din clasa A1, de exemplu: plăci din majolică pentru sobe şi şemineuri, piatră refractară, cărămizi 4 canal de gaze arse 5 Grilă de ieşire aer cald 6 Grilă de intrare aer ambient (alimentare cu aer) 7 Plafon clădire 8 Strat izolant pentru a proteja plafonul clădirii 9 Strat izolant pentru a proteja postamentul pe care este amplasat şemineul 10 Faţadă necombustibilă a pardoselii în faţa şemineului

Page 11: Seminee focare samota

11

Izolarea monoblocului Perete dublu de convecţie Pentru o exploatare corectă a căldurii produse de şemineu, şi pentru a nu crea supraîncălziri ale materialului care constituie faţada şi porţiunile din clădire afectate este necesară asigurarea unei circulaţii de aer de convecţie. Şemineul trebuie să fie înconjurat de un perete dublu de convecţie. Mulţumită suportului aerului care circulă în peretele dublu de convecţie, căldura eliberată din combustie este trimisă către încăperea în care este instalat şemineul. Peretele dublu de convecţie trebuie să fie izolat de toate suprafeţele neradiante. Camera de convecţie este creată lăsând un anumit spaţiu între şemineu şi faţadă (nu mai mic de 4 cm). Alimentarea cu aer de convecţie La înălţimea postamentului şemineului, aerul prezent în încăpere (aer de alimentare) este făcut să pătrundă în peretele dublu de convecţie (1) unde se încălzeşte, apoi se întoarce pentru a se răspândi în încăpere sub formă de aer cald prin intermediul grilei în partea superioară a faţadei şemineului. Secţiunea liberă a suprafeţei de intrare (6) şi de ieşire (5) a aerului depinde de tipul de suprafaţă radiantă şi de sarcina termică (cantitatea de combustibil). Toţi pereţii peretelui dublu de convecţie trebuie să fie fabricaţi din materiale care nu sunt supuse unor deformări dimensionale şi necombustibile. Protecţia clădirii Toate suprafeţele clădirii adiacente şemineului trebuie să fie protejate împotriva încălzirii. Măsurile de izolaţie de adoptat depind de tipul de suprafeţe prezente şi de modul în care sunt realizate. Ieşiri aer cald / Grile Ieşirile de aer cald (1) trebuie să fie amplasate la o distanţă minimă de 50 cm de la plafon şi de 30 cm de la mobilier. Poziţionarea grilelor sau ieşirilor de aer în punctul cel mai înalt al faţadei, în scopul de a evita acumularea de căldură în interiorul faţadei. Amplasaţi grilele sau ieşirile aerului astfel încât să fie accesibile pentru curăţenie. Izolare termică Straturile izolante nu trebuie să prezinte îmbinări şi trebuie să fie suprapuse. Grosimea materialului izolator trebuie să fie de cel puţin 3 cm. Grinzi ornamentale Este permisă realizarea unor eventuale grinzi ornamentale din lemn în partea frontală a faţadei şemineului, dar numai dacă se află în afara câmpului de iradiere, la o distanţă de cel puţin 1 cm de la această faţadă. Peretele dublu dintre elementele ornamentale şi faţada trebuie să fie realizate în aşa fel încât să nu genereze acumulare de căldură. Grinzile ornamentale din lemn nu pot face parte integrantă din clădire. Pardoseală în faţa şemineului Pardoselile construite din materiale combustibile trebuie să fie protejate de o faţadă necombustibilă cu o grosime suficientă, sau trebuie să fie înlocuite cu o pardoseală necombustibilă. Protecţia pardoselii trebuie să fie egală cu:

Page 12: Seminee focare samota

12

frontal: - în dreptul înălţimii planului de foc de la pardoseală peste 30 cm şi în orice caz minim 50 cm

lateral

- în dreptul înălţimii planului de foc de la pardoseală peste 20 cm şi în orice caz minim 30 cm În zona de iradiere a şemineului Elementele structurale construite din materiale combustibile sau care prezintă componente combustibile şi mobilierul trebuie să fie amplasate la o distanţă minimă de 80 cm de la gura focarului, în toate cele trei direcţii: anterioară, superioară şi laterală. Dacă aceste elemente sau mobile sunt ecranate de o protecţie împotriva radierii ventilate, va fi suficientă respectarea unei distanţe de 40 cm. În afara razei de iradiere Elementele structurale construite din materiale combustibile sau care prezintă componente combustibile şi mobilierul trebuie să fie amplasat la o distanţă minimă de 5 cm de faţada şemineului. În acest perete dublu aerul prezent în ambient trebuie să poată circula liber. Nu trebuie să se creeze nicio acumulare de căldură. Linii electrice În pereţi şi în plafoane inclusiv în zona de încastrare a şemineului deschis nu trebuie să existe linii electrice.

Instrucţiuni pentru instalare

Sensul de deschidere al uşii focarului poate fi inversat în orice moment în care se doreşte acest lucru, chiar cu şemineul deja instalat. Unelte necesare:

- Cheie hexagonală cablu SW3 - Şurubelniţă stea medie - Şablon (inclus în ambalaj)

Elemente structurale care trebuie să fie remontate pe cealaltă latură (în figură: şemineu compact cu deschiderea uşii de la dreapta la stânga):

U1 U2 U3 U4 U5 U6

Închizătoare Balama superioară Cui despicat Balama inferioară Arc cu închidere automată Axul arcului (sub uşă)

U7 U8 U9 U10 U11

Placă de sprijin a uşii Mâner Ştecăr Şurub Şaibă din alamă

Page 13: Seminee focare samota

13

Instrucţiuni „pas cu pas” pentru a inversa montajul uşii de pe latura stângă pe latura dreaptă:

Scoateţi cuiul despicat (U3) din balamaua superioară (U2).

Desprindeţi arcul de închidere automată (U5) sub uşă. ATENŢIE: sprijiniţi delicat arcul pe corpul şemineului.

Demontaţi uşa. Ridicaţi-o pentru a o scoate din balamaua inferioară (U4). Manipulaţi cu grijă uşa. ATENŢIE LA GEAM!

Demontaţi placa de susţinere a uşii (U7).

Demontaţi închizătoarea (U1) de pe corp.

Demontaţi atât balamaua superioară (U2) cât şi pe cea inferioară (U4) de pe corpul şemineului.

Page 14: Seminee focare samota

14

_________________________________________________________________________________Inversarea sensului de deschidere a uşii

Scoateţi arcul de închidere automată (U5). Dacă este necesar, pentru a-l extrage faceţi pârghie cu o unealtă adecvată (vezi figura).

Introduceţi arcul (U5) (dacă este disponibil un nou arc, montaţi-l pe acesta din urmă) pe latura opusă. Dacă este necesar, introduceţi-l cu ajutorul unor lovituri uşoare de ciocan.

Montaţi ambele balamale, superioară (U2) şi inferioară (U4), pe latura opusă cu ajutorul şablonului din dotare, aşa cum este indicat în figură.

Montaţi închizătoarea (U1) pe latura opusă cu ajutorul şablonul din dotare, aşa cum este arătat în figură.

Montajul plăcii de sprijin al uşii pe latura opusă.

Deşurubaţi mânerul (U8). Ca unealtă pentru şurubul (U10) este posibilă utilizarea şablonului.

Deşurubaţi priza (U9) şi reînşurubaţi-o în al doilea filet (în figură: deasupra înşurubării mânerului).

Rotiţi uşa la 180° în noul sens şi remontaţi mânerul (U8) (dacă este disponibil un nou mâner, montaţi-l pe acesta din urmă).

Transferarea axului arcului (U6) pe latura opusă.

Prindeţi arcul de închidere automată (U5) şi introduceţi cuiul despicat (U3).

Page 15: Seminee focare samota

15

Instrucţiuni pentru utilizare

Combustibil şi putere calorifică Combustia a fost optimizată din punct de vedere tehnic, atât în ceea ce priveşte conceperea focarului şi alimentarea corespunzătoare cu aer, cât şi în ceea ce priveşte emisiile. Vă invităm să ne susţineţi în efortul nostru de a menţine un mediu înconjurător curat, respectând indicaţiile prezentate în continuare referitoare la utilizarea de materiale combustibile care nu conţin şi nu produc substanţe nocive. Drept combustibil, folosiţi numai lemne naturale şi uscate, sau brichete din lemne. Lemnele umede, proaspăt tăiate sau depozitate în mod necorespunzător prezintă un conţinut ridicat de apă, drept urmare ard în mod defectuos, fac fum şi produc puţină căldură. Folosiţi numai lemne de ars după cel puţin doi ani de la tăiere depozitate în ambient aerisit şi uscat. În acest caz conţinutul de apă va fi sub 20% din greutate. În acest mod veţi economisi în termeni de material combustibil, întrucât lemnul uscat natural are o putere calorifică în mod semnificativ mai mare. Nu folosiţi niciodată combustibili lichizi cum ar fi benzina, alcoolul sau similare. Nu ardeţi deşeurile. Conţinut de apă

g/kg de lemne Putere calorifică

kWh/kg Consum mai mare de

lemne in % Foarte uscate 100 4,5 0 2 ani de uscare naturală 200 4 15 1 an de uscare naturală 350 3 71 Lemn proaspăt tăiat 500 2,1 153 Comparaţie: Lemnele uscate natural au o putere calorifică de circa 4 kWh/kg, în timp ce lemnele proaspete are o putere calorifică de numai 2 kWh/kg. Deci pentru a obţine aceeaşi putere calorifică este nevoie de o cantitate dublă de combustibil. ATENŢIE: Dacă şemineul este alimentat cu o cantitate de combustibil prea mare sau cu un combustibil inadecvat, există pericolul supraîncălzirii. Indicaţii în scop de siguranţă Câmp de iradiere În interiorul câmpului de iradiere al uşii de sticlă nu amplasaţi niciun obiect combustibil pentru o rază de 80 cm minim (distanţa măsurată începând de la uşă)! Punerea în funcţiune iniţială Vopseaua şemineului este supusă la o aşa-zisă îmbătrânire până când nu este atinsă pentru prima dată temperatura de funcţionare. Acest lucru poate provoca apariţia de mirosuri neplăcute. În acest caz aerisiţi în mod corespunzător încăperea în care este instalat şemineul.

Page 16: Seminee focare samota

16

Pericol de ardere Suprafeţele exterioare ale şemineului compact, mai ales uşa din sticlă ceramică, se încălzesc. Nu atingeţi – pericol de ardere! Avertizaţi în mod special copiii. În orice caz, copiii trebuie să fie ţinuţi la distanţă de şemineul aprins. Scoateţi cenuşa numai după ce s-a răcit şi lăsaţi-o să se răcească complet pentru cel puţin 24 de ore într-un recipient necombustibil. Grile de aer Aveţi grijă să nu închideţi sau să astupaţi ieşirile de aer cald. Acest lucru provoacă pericol de supraîncălzire în interiorul faţadei. Funcţionarea şemineului cu uşa deschisă În cazul funcţionării cu uşa deschisă, şemineul trebuie să fie menţinut în mod constant sub control. Din focar pot fi proiectate către exterior particule de jar incandescent. Instrucţiuni fundamentale Adăugare de combustibil Pentru „a adăuga lemne” se recomandă utilizarea unei mănuşi de protecţie, întrucât în cazul unei funcţionări prelungite, mânerul se poate încălzi. Deschideţi uşa lent. În acest fel se evită formarea de curenţi care pot cauza ieşirea fumului. Când este momentul să adăugăm lemne? Când combustibilul aproape s-a consumat până la stadiul de jar. Funcţionarea în anotimpurile intermediare Pentru a aspira aerul pentru combustie şi pentru a evacua gazele arse, şemineul compact are nevoie de tirajul exercitat de coşul de fum / conducta de evacuare a gazelor arse. O dată cu creşterea temperaturilor exterioare, tirajul scade din ce în ce mai mult. În cazul unor temperaturi exterioare mai mari de 10°C, înainte de a aprinde focul verificaţi tirajul coşului de fum. Dacă tirajul este slab, aprindeţi iniţial un foc de „pornire” folosind material de aprindere de mici dimensiuni. O dată restabilit tirajul corect al coşului de fum veţi putea introduce combustibilul. Afluxul de aer în încăperea în care este instalat şemineul Şemineul compact este în măsură să funcţioneze în mod regulamentar numai dacă în încăperea în care este instalat intră aer suficient pentru ardere. Înainte de a aprinde şemineul asiguraţi un flux suficient de aer. Dacă instalaţia are în dotare, deschideţi vana de priză de aer exterior şi lăsaţi-o deschisă pentru toată perioada în care şemineul va rămâne în funcţiune. Dispozitivele de alimentare cu aer pentru combustie nu trebuie să fie deteriorate.

Page 17: Seminee focare samota

17

Aer pentru combustie Aerul pentru combustie intră în şemineul compact prin intermediul unui repartitor pe care este montată o fantă de admisie (3). În acest loc aerul este distribuit şi trimis la focar. Poziţia de „aprindere” / putere calorifică maximă: pârghie de reglare (2) a vanei de aer la dreapta. Aprinderea cu coşul rece şi putere maximă focar.

Poziţie de aprindere

Poziţia de „menţinere jar”: pârghie de reglare (2) a vanei de aer la stânga. Toate fantele de aer sunt închise.

Poziţie de menţinere a jarului Reprezentări ale componentelor În figura de mai jos sunt reprezentate schematic şemineurile cu geam plat.

Legenda:

1. Mâner uşă focar

2. Pârghie reglare vană de aer

3. Fantă de admisie aer ardere

4. Fantă ieşire gaze arse

5. Geam

6. Pârghie de blocare glisare uşă

7. Deschidere uşiţă pentru curăţenie

Page 18: Seminee focare samota

18

Instrucţiuni pentru utilizare

Aprindere cu focarul rece 1. Controlaţi dacă patul de cenuşă nu este prea ridicat. Înălţime maximă: 5 cm sub marginea uşii. Dacă patul de cenuşă devine prea înalt, există pericolul ca la deschiderea uşii pentru a adăuga lemne, eventuale fragmente de jar să cadă în afara focarului. 2. Rotiţi pârghia de reglare (2) (pag. 13) a vanei de aer în poziţia de „aprindere”. Aerul pentru ardere va intra în mod intens la lemnele din focar, pentru a ajunge rapid la o putere calorifică crescută. 3. Lemnele trebuie să fie amplasate în focar fără a le înghesui excesiv. Amplasaţi între buşteni un aprinzător şi aprindeţi. Aprinzătoarele sunt nişte inserţii practice care se aprind numai dacă sunt amplasate dedesubtul sau în faţa aşchiilor de lemne. Atenţie: buştenii de mari dimensiuni se aprind în mod defectuos în focarul rece şi eliberează gaze nocive. Nu utilizaţi niciodată materiale cum ar fi benzina, alcoolul sau similare pentru a aprinde şemineul. 4. În acest moment închideţi uşa focarului şi supravegheaţi şemineul compact pentru câteva minute. Dacă focul se stinge, deschideţi uşor uşa, repoziţionaţi un alt aprinzător între buştenii şi reaprindeţi. 5. Dacă focul nu mai trebuie să fie realimentat prin adăugarea de alte lemne, în momentul în care focul se stinge, rotiţi pârghia de reglare (2) (pag. 13) a vanei de aer în poziţia „menţinere jar”. Nu efectuaţi această reglare în timpul fazei de ardere şi de eliberare a gazelor nocive, întrucât atunci când pârghia este în poziţia de menţinere a jarului, fluxul de aer pentru combustie rezultă a fi complet blocat. În cazul unui aflux neprevăzut de oxigen (de exemplu din cauza deschiderii uşii focarului) „gazele încă prezente” în focar şi în eventualele suprafeţe de recuperare a căldurii pot reacţiona violent cu acest oxigen atmosferic la intrare. Alimentarea cu focarul cald 1. Rotiţi pârghia de reglare (2) (pag. 13) a vanei de aer în poziţia de „aprindere” şi adăugaţi în focar cantitatea de lemne dorită, amplasând-o pe jarul existent. În acest mod lemnele se vor încălzi cu expulzarea ulterioară a vaporilor datoraţi umidităţii. Acest lucru presupune o diminuare a temperaturii din interiorul focarului. Substanţele volatile care se eliberează în acest moment din materialul combustibil necesită un aport suficient de aer, astfel încât această fază critică din punct de vedere tehnic a emisiilor să se poată încheia rapid şi să poată fi atinsă temperatura necesară pentru o ardere curată. 2. Dacă focul nu mai trebuie să fie realimentat, în momentul în care acest foc va fi consumat, adică atunci când nu se vor mai vedea flăcări, rotiţi pârghia de reglare (2) (pag. 13) a vanei de aer în poziţia de „menţinere a jarului”. Nu efectuaţi această reglare în timpul fazei de ardere şi de eliberare a gazelor nocive, deoarece atunci când pârghia este în poziţia de menţinere a jarului, fluxul de aer pentru ardere rezultă a fi complet blocat. În cazul unui aflux neprevăzut de oxigen (de exemplu din cauza

Page 19: Seminee focare samota

19

deschiderii uşii focarului) „gazele încă prezente” în focar şi în eventualele suprafeţe de recuperare a căldurii pot reacţiona violent cu acest oxigen atmosferic la intrare. O ultimă recomandare: Pentru aprinderea iniţială a şemineului, folosiţi întotdeauna bucăţile de lemn mai mici. Acestea ard mai rapid şi dec aduc focarul la temperatura corectă într-un timp mai scurt. Folosiţi bucăţile de lemne mai mari pentru a realimenta şemineul. Anumite tipuri de brichete de lemn se umflă o dată ce au fost introdus în focar, adică se dilată sub acţiunea căldurii şi îşi măresc volumul. Amplasaţi întotdeauna lemnele în adâncimea focarului, aproape în contact cu peretele posterior al acestuia, astfel încât dacă acestea alunecă, să nu cadă pe uşă. Curăţare şi întreţinere Curăţarea instalaţiei O dată pe an, la începutul sezonului care necesită utilizarea încălzirii, trebuie să controlaţi dacă canalul de gaze arse şi toate conductele de evacuare a gazelor arse sunt libere. Curăţaţi-le apoi bine. Eventual eliminaţi cenuşa volatilă cu ajutorul unui aspirator de cenuşă. Consultaţi specialistul în ceea ce priveşte eventualele măsuri de control şi întreţinere necesare. Curăţarea geamului În versiunile cu uşă glisantă către partea de sus, pentru a curăţa geamul este posibilă deschiderea uşii focarului. În acest scop, blocaţi înainte de toate toată uşa în poziţia închisă, înclinând pârghia de fixare (6) (fig. 1) către stânga.

Figura 1: uşă blocată În acest moment este posibilă deblocarea prin intermediul uneltei corespunzătoare din dotare blocajul (7) (fig. 2) pe latura dreaptă, aşa cum este arătat în figură. Uşa acum poate fi deschisă şi curăţată. După ce a fost terminată curăţenia, fixaţi din nou blocajul (7) şi deblocaţi pârghia de fixare (6). pârghie de fixare deblocată Dacă pe geam există numai o uşoară patină de murdărie, curăţaţi-l când este încă cald cu o cârpă uscată. În cazul unei murdării mai consistente, Italiana Camini pune la dispoziţie un produs special „Glass Kamin”, care poate fi achiziţionat de la distribuitorii autorizaţi. Nu utilizaţi niciodată produse abrazive sau detergenţi agresivi! Figura 2: blocaj deschis/închis

Page 20: Seminee focare samota

20

Eliminarea cenuşii Puteţi elimina cenuşa cu o paletă sau cu aspiratorul de cenuşă. Depuneţi cenuşa numai în recipiente necombustibile. Jarul rezidual se poate reaprinde şi la o distanţă de mai mult de 24 de ore de la ultima ardere. Notă importantă În cazul unor defecţiuni la şemineul compact sau la conducta de evacuare a gazelor arse sau la orice conductă de evacuarea fumului (obturări, tasări), consultaţi-vă specialistul de încredere. Utilizaţi numai piesele de schimb originale de la firma producătoare, numai în acest fel se va putea conta pe funcţionarea în siguranţă a instalaţiei. Orice eventuală modificare a şemineului compact va trebui să fie efectuată numai de către personal calificat autorizat de constructor. Utilizarea improprie a aparaturii comportă decăderea garanţiei. Aparatura se înţelege utilizată în mod corespunzător când sunt respectate instrucţiuni pentru utilizare.

• Păstraţi prezentele instrucţiuni care trebuie să fie utilizate pentru eventualele solicitări de informaţii.

• Detaliile reprezentate sunt informative din punct de vedere grafic şi geometric.

• ITALIANA CAMINI s.r.l. îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment, fără preaviz,

caracteristicile teoretice şi estetice ale elementelor ilustrate în prezentul catalog.