Pair programing

 • View
  27

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Pair programing

 1. 1. Pair programming PHM VN NG - VNLAB
 2. 2. Ni dung 1. Pair programming l g? 2. Cch thc hin 3. Li ch 4. Tr ngi khi thc hin 5. Chia s kinh nghim
 3. 3. Pair programming l g Mt my tnh Mt ngi li (driver) Vit m, c th chy c Mt ngi lm hoa tiu (navigator) Tp chung vo chin lc, cch vit Hon i v tr
 4. 4. Cch thc hin Hai lp trnh tch cc tham gia Ngi li lin tc a ra bnh lun Nu im lng ngi lm hoa tiu nn can thip Khng p buc Vn quan h Cc vn i sng sinh hot Gii quyt trc V tr lm vic thch hp ch cho 2 ngi Kim sot c ting n Thay i v tr cho nhau
 5. 5. Cch thc hin Beginner Tham gia lm hoa tiu: c php can thip Tham gia lm ngi li: c gii thch khi vit m Intermediate C th nhng hoc ly bn phm i vai Advanced C th ghp cp vi ngi lm cc task khc v lm hoa tiu sut qu trnh lm
 6. 6. Li ch Tng cht lng m Hiu r hn nhng vn phc tp Pht hin ra nhng li tim tng, gim ri ro Chia s kin thc c bit mt developer mi v mt ngi lm lu trong d n Chuyn i k nng K thut nh, kinh nghim lu nm trong team Tng s gn kt Gim s gin on Khi mt ngi tham gia cng vic khc ngi cn li tip tc v h tr khi ngi kia quay li
 7. 7. Li ch Mt nghin cu cho thy rng lp trnh cp tn cng sc hn 15% so vi lp trnh mt mnh, nhng nhanh to thnh sn phm hn v t li hn 15%
 8. 8. Thch thc khi thc hin S thoai mi Chnh lch v trnh Phong cch giao tip Cng c v phm tt .
 9. 9. Chia s kinh nghim ng E.Hiu
 10. 10. Lp trnh cp Chng ta gip nhau thnh cng