EL LLOP GRIS

 • View
  5.105

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of EL LLOP GRIS

 • 1. El Llop Gris IMPACTE SOBRE LABIOSFERA Marina Sala iClaudia Caas Naturals 2n ESO2n Trimestre

2.

 • El llop gris s un mamfer carnvor que pertany a la famlia dels cnids. El seu nom cientfic scans lupus.
 • T una gran semblana amb el gos, amb un morro allargat, les orelles una mica ms dretes i punxegudes i una gran mandbula amb forts ullals que amb una lesi el pot destinar a la incapacitat.
 • Els seus plsestarrufatsi les seves urpesmilloren l'aferrament en superfcies relliscoses.
 • Lacua s extremadament llarga.
 • El pes i la mida del llop tendeix a incrementar-se proporcionalment amb la latitud. L'altura s generalment de 0,6-0,9 m., ielpessd'entre 32 i 62 kg. Les femelles pesen un 20% menys que els mascles en la seva maduresa.

Descripci 3.

 • Els llops tenen diferents pelatges durant l'hivern i l'estiu que alternen a la primavera i a la tardor.
 • Els colors varien: van des del gris al gris marr. Aquests colors tendeixen a barrejar-se.
 • El seu pelatge est compost per dues capes .
 • Els llops saben distribur el seu pes adequadament i les seves potes estan fetes per caminar amb facilitat per una gran varietat de terrenys, especialment neu. Aix els permet moure's amb ms facilitat que les seves preses.
 • Tenen les caracterstiques ideals per fer viatges llargs. Sn animals capaos de recrrer varis km trotant a una velocitat de 10 km/h, i poden a arribar a velocitats puntuals de 65 km/h en una persecuci

4.

 • Cacen en grup i s'alimenten d'antlops, crvols, petits mamfers i de carronya. No sempre mat enper menjar. A vegades men genfruits del bosc, deixalles que deixen la gent queels veu opetits animals ferits o morts.

5.

 • El llop gris acostuma a viure en manades. El tamany d'aquestes depn del nombre de preses de la zona on habiten.

REPRODUCCI

 • El llop gris s'aparella en temporada d' hivern.
 • T enen de 2 a 6 cadells que naixen cecs.Arriben a viure entre 4 i 6 anys encara que en captivitat fins a 12.
 • El nucli de la manada de llops s la parella reproductora. Les postures del cos sn part important del llenguatge que crea i refora la jerarquia de la manada.

6.

 • Tot i que s depredador el llop s un animal important dels ecosistemes als quals pertany.
 • Els llops sn animals molt adaptables, ja que poden viure a boscos, muntanyes, tundres, taigans i praderies. Poden viure a Europa, Nord-Amrica i sia .Els llops d Europa sn marrons o grisos i els d Alaska blancs.
 • Hi ha unes 500 espcies de llops repartides arreu del mn.
 • Utilitzenroques, covesicauscom a refugi.
 • Actualment el lloc gris es troba en zoolgics dels E.E U.U i a Mxic.

HBiTaT 7.

 • Des de t emps moltl lunyansel l lopsempre hae s tatvist p e rl home com un de lss e us ma jo rs enemi c s.Encara que sempre hi ha hagut semblances entre el gos i el llop el primersempre haestat considerat el millor company de lhome , mentr e s que el sego n ,un dels pitjors . La literatura infantilhi ha tingut a veuremostran tal l lopcom la b stia m s fero tge icriminal del re gneanimal.
 • Tamb el cinema hi ha tingut a veure: Lhome llop; u n home que, en n itsde l l unapl ena,estransforma en un terror ficl l o pque as s esina indiscriminadamentide la manera m s sanguin ria .
 • Actualment, quan lhome jaha acaba t amb qua si to ts elsl lop s de la terra,en sa d one m de queaquest animalrepresenta una esp cie enpe rill d extinci .Ell lo pmexic s una de les subespcies afectadesi en aquests moments es troba en risc de desaparixer.
 • Actualmentsdifciltrobargrups numerosos de l lops ,ja ques nmoltpocselsque vi ue n enl liberta t i les seves preses hi sn escasses .AEsta t s Uni t sencara trobemregistr e s que dem ostrenl exist ncia de manad e s, per aM xic no existe ixen dades nide superviv ncia.

Impacte 8. La guerra contra el llop

 • Hi hahip tesis que afirm e n queaquestconflict e esremonta a la prehist ria,quanel caverncola ve i a el l l o pun rival en la ca a.
 • Tot i aix,no sfinsla poca de la Conqu e staquanapare ix en l e s primer e s pr ove s d unevident ata ccontra ell lo p . Els espanyols van portar ramaderia a terres americanes. Van crear granges i van talar arbres, cosa que va fer que les espcies autctones se nanessin de les terres. Quan van comenar a desaparixer preses per al llop, aquest es va veure obligat a anar al territori dels grangers. Aqu s on apareix el conflicte.
 • Elsm tod e s de combatvan ser molts per va arribar un moment que aquests no eren eficients.
 • Afinals de la dcada dels 40 es va desenvoluparuna campa ny a d extermini quefeia servir un ver altament perills. Aquest es ficava a la carn que menjaven els animals.

9.

 • Les conseqencies van ser casi lexterminaci total del llop, la daltres animals auctctons i la daus rapinyaires que es van enverinar amb la carn. Amb la campanya van morir entre 4.600 i 7.800 animals.
 • A partir de 1970 l actitu t del govern isocial respect eal animalva fer un canvi totalment brusc: va passard enemi ca ser una esp cie en pe rilld extinci ala que eraneces s ari salvar. E l 1975,Mxic i Estats Units ,vaprop o s arun programa p er a la sevareproducci en ca ptivitat . A ix es va crearel Comit Internacional p e r a la Recuperaci del L l o pMexic .

10. Reproducci en captivitat

 • P e r aaconseguirla reproducci en ca ptivitat , a finals de la d cada d els70es vancapturar s is l lo p s mexican s )i es van portar a un zoolgic.
 • La cria es va produr amb xit i al1993ja hi havia139 l lops repartits per zoolgics de Mxic i Estats Units .
 • Ara mateix lobjectiu dels bilegs s comenar a alliberar llops en captivitat a zones on aquest hi habitava abans i que no estan habitades per lhome.
 • L e s esperan ce s de queaquestaesp cie no desapar eixis n relativamentbaixes i entre els experts hi ha diverses opinions.
 • El temps i els progames de reintegraci tindran un paper molt important en el futur del llop.
 • Ara nomsqueda esperar queelsesf orosd elscientficssiguin reconeguts per un canvi de mentalitat social de la gent respecte a la conservacidel l lopmexic ,ja que la sevaextinci significar ia moltm s que perd reuna esp cie .

11. Algunes solucions... Controlar les caces dextermini No exterminar animals preses del llop Alliberar de mica en mica llops en captivitat perqu es puguin tornar a reprodur al seu hbitat natural.Concienciar-nos de que s una espcie ms al nostre planeta i que per tant s important conservar-la. Mentalitzar-nos de que com ms espcies sextingeixin, els perjudicats seran tots 12.

 • Durant l'any 2000 es van contar aproximadament 200 llops mexicans en captivitat: 48 a Mxic i 155 a Estats Units. Aquests sn producte d'unprograma internacional per a la recuperaci de l'espcie . Tot i aix aix provoca polmica, ja que altr a gentcreu que els llops s'haurien d'alliberar al seu hbitat natural.
 • La organizaci WWF-ADENA ha posat en marxa una campanya que, sota el lema"No a Noruega, si als llops" , pretn impedir la decisi que ha pres el govern noruec, eliminar 20 exemplars d'aquesta espcie. Aquesta decisi s'ha pres ja que un gran nmero de ramaders de la zona est donant-hi molta pressi a causa de que els llops ataquen les seves cabres i ovelles.
 • Tamb amb el recolzament de WWF: Actualment elPrograma Desert Chihuahuense de WWFrecolza un projecte on l' objectiu s estudiar la diversitat gentica de les poblacions de llop gris mexic existents a Mxic, amb la fi d'aconseguir una major reproducci gentica que permeti la conservaci d'aquesta espcie.
 • Fa moltt emps , aproximadamentquatre milllo p s gris o s mexicans habitab e n el su dd Esta t s Uni t siel nor dde M xic . Actualmente ls nics e x emplars que han sobrevi scut escr ie n en ca ptivitat . Gr ci e s a lsesf o r os de conservacionist e sibi l e gs, el decrei x ent nmero de l l o p s gris ost i ndr una n o va oportuni t a t .

Solucions existents 13. Esperem que amb aquest treball tothom tingui una visi molt ms realista del llop gris i tamb del mateix mn on vivim. 14. fotografies 15.

 • http://web.jet.es/simonmarti/texto.html
 • http://www.animales-en-extincion.com/lobo-gris.html
 • http:// blocs.xtec.cat /ceipflix56/2008/02/08/162/
 • http://www.wwf.org.mx/wwfmex/esp_lobom2.php
 • http://poraquisindudar.blogspot.com/2007/06/el-lobo-gris-en-peligro-de-extincin.html
 • http://www.enn.com/net.html?id=1803
 • http://especiesenpeligrodeextinsion.blogspot.com/2007/10/lobo-gris.html
 • Enciclopdia AE
 • Articles

Bibliografia